Geri Dön

NTGAZ | Naturelgaz


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,48
BIST-100'deki Ağırlığı 0,29
F/K Oranı 18,92
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,69
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 58.069.133,55
Piyasa Değeri (TL) 1.906.700.000,00
Özsermaye (TL) 2.764.011.860,00
Sermaye (TL) 115.000.000,00
Net Kar (TL) 100.801.324,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NTGAZ
Sektör Taşımalı doğal gaz sektöründe faaliyet göstermektedir
Adres ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 0212 613 70 80
Faks 0212 567 32 33
Web www.naturelgaz.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 138.000.000,00 60,00
TOPLAM 230.000.000,00 100,00
DİĞER 92.000.000,00 40,00
Toplam 460.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi 1.808.431,88 0,67
Tarih Açıklama Katsayı
07.05.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.08.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
04.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
09.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.06.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.375.309.011,00 4.041.498.030,00 2.129.540.307,00 1.467.634.581,00 855.430.781,00
Satışların Maliyeti (-) 998.150.449,00 3.258.135.164,00 1.703.660.429,00 1.195.575.894,00 -734.340.865,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 377.158.562,00 783.362.866,00 425.879.878,00 272.058.687,00 121.089.916,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 377.158.562,00 783.362.866,00 425.879.878,00 272.058.687,00 121.089.916,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 41.388.232,00 118.533.068,00 55.938.246,00 32.955.763,00 -15.088.993,00
Pazarlama Giderleri (-) 111.303.370,00 291.553.439,00 110.920.086,00 71.820.955,00 -29.931.067,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.152.155,00 17.358.397,00 9.206.889,00 5.660.765,00 1.694.868,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.842.151,00 6.044.991,00 2.160.687,00 682.637,00 -71.059,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 226.776.964,00 384.589.765,00 266.067.748,00 172.260.097,00 77.693.665,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 57.191,00 29.230.473,00 3.485.321,00 3.465.991,00 3.170.012,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 226.834.155,00 413.820.238,00 269.553.069,00 175.726.088,00 80.863.677,00
Finansman gelirleri 17.641.860,00 64.938.800,00 38.806.155,00 29.974.151,00 14.802.235,00
Finansman Giderleri (-) 7.460.294,00 35.458.045,00 23.983.264,00 18.105.231,00 -6.718.630,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 166.517.956,00 120.606.070,00 284.375.960,00 187.595.008,00 88.947.282,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 104.623.856,00 24.102.551,00 57.943.956,00 43.854.120,00 -31.350.987,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 52.531.689,00 62.121.273,00 22.538.459,00 13.695.166,00 -12.430.412,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 52.092.167,00 -38.018.722,00 35.405.497,00 30.158.954,00 -18.920.575,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 61.894.100,00 96.503.519,00 226.432.004,00 143.740.888,00 57.596.295,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 61.894.100,00 96.503.519,00 226.432.004,00 143.740.888,00 57.596.295,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 61.894.100,00 96.503.519,00 226.432.004,00 143.740.888,00 57.596.295,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,27 0,42 0,98 0,63 0,50
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,27 0,42 0,98 0,63 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 61.894.100,00 96.503.519,00 226.432.004,00 143.740.888,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 61.894.100,00 96.503.519,00 226.432.004,00 143.740.888,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,27 0,42 0,98 0,63 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.089.877.783,00 891.549.126,00 655.231.029,00 591.863.422,00 965.901.270,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 420.934.968,00 241.870.487,00 214.562.634,00 136.559.863,00 524.352.937,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 594.169.264,00 557.490.492,00 364.797.440,00 383.509.117,00 375.947.537,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.336.472,00 3.988.903,00 1.184.396,00 2.230.314,00 2.151.632,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 591.832.792,00 553.501.589,00 363.613.044,00 381.278.803,00 373.795.905,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.424.577,00 6.108.686,00 9.992.093,00 14.270.826,00 8.766.060,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.424.577,00 6.108.686,00 9.992.093,00 14.270.826,00 8.766.060,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 39.903.657,00 36.547.384,00 26.418.233,00 18.730.911,00 20.837.362,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 27.379.459,00 48.434.639,00 38.020.242,00 36.111.869,00 34.986.364,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.065.858,00 1.097.438,00 1.440.387,00 2.680.836,00 1.011.010,00
ARA TOPLAM 1.089.877.783,00 891.549.126,00 655.231.029,00 591.863.422,00 965.901.270,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.298.415.686,00 2.057.021.067,00 929.932.601,00 863.401.781,00 809.337.365,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.198.998.125,00 1.950.712.486,00 845.824.825,00 737.316.826,00 673.107.371,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.214.756,00 10.624.517,00 2.389.619,00 1.921.220,00 2.107.921,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 3.395.216,00 3.183.898,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.580.766,00 4.092.691,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.647.903,00 1.243.705,00 8.658.828,00 32.475.065,00 22.779.098,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 15.946.108,00 21.192.651,00 32.431.030,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 3.001,00 3.000,00 2.997,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.388.293.469,00 2.948.570.193,00 1.585.163.630,00 1.455.265.203,00 1.775.238.635,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 464.788.226,00 507.401.682,00 356.128.851,00 308.517.613,00 371.809.791,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.042.739,00 51.986.471,00 51.194.240,00 65.177.339,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 70.607.640,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 70.607.640,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 51.194.240,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 277.619.082,00 361.525.982,00 278.982.889,00 221.369.823,00 218.791.169,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.150.690,00 2.772.748,00 6.278.514,00 2.981.067,00 1.523.317,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 273.468.392,00 358.753.234,00 272.704.375,00 218.388.756,00 217.267.852,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.196.355,00 6.429.269,00 5.334.748,00 4.855.520,00 2.016.371,00
Diğer Borçlar 29.393.584,00 27.226.923,00 4.301.797,00 10.256.750,00 11.451.531,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.393.584,00 27.226.923,00 4.301.797,00 10.256.750,00 11.451.531,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29.710.722,00 29.339.308,00 8.807.354,00 553.996,00 40.835.758,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.179.305,00 30.668.683,00 7.107.841,00 5.769.585,00 28.094.074,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.179.305,00 30.668.683,00 7.107.841,00 5.769.585,00 28.094.074,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 51.646.439,00 225.046,00 399.982,00 534.600,00 13.248,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 159.493.383,00 92.800.119,00 46.131.288,00 46.535.215,00 39.361.062,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.742.280,00 30.151.518,00 40.784.700,00 41.490.520,00 36.305.520,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.742.280,00 0,00 0,00 0,00 36.305.520,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.338.261,00 6.748.506,00 5.346.588,00 5.044.695,00 3.055.542,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.338.261,00 6.748.506,00 5.346.588,00 5.044.695,00 3.055.542,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 116.412.842,00 55.900.095,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 624.281.609,00 600.201.801,00 402.260.139,00 355.052.828,00 411.170.853,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.764.011.860,00 2.348.368.392,00 1.182.903.491,00 1.100.212.375,00 1.364.067.782,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.764.011.860,00 2.348.368.392,00 1.182.903.491,00 1.100.212.375,00 1.364.067.782,00
Ödenmiş Sermaye 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 115.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.002.356.283,00 841.021.620,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 108.290.986,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 303.626.979,00 303.626.979,00 303.626.979,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 303.626.979,00 303.626.979,00 303.626.979,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 267.506.200,00 94.505.992,00 156.921.204,00 156.921.204,00 163.630.218,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.202.255.277,00 1.086.337.261,00 265.923.304,00 265.923.304,00 615.923.304,00
Net Dönem Karı/Zararı 61.894.100,00 96.503.519,00 226.432.004,00 143.740.888,00 57.596.295,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.388.293.469,00 2.948.570.193,00 1.585.163.630,00 1.455.265.203,00 1.775.238.635,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi