Geri Dön

NTGAZ | Naturelgaz


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,48
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 4,19
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,74
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 65.010.435,24
Piyasa Değeri (TL) 2.052.750.000,00
Özsermaye (TL) 1.182.903.491,00
Sermaye (TL) 115.000.000,00
Net Kar (TL) 490.251.569,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NTGAZ
Sektör Taşımalı doğal gaz sektöründe faaliyet göstermektedir
Adres ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 0212 613 70 80
Faks 0212 567 32 33
Web www.naturelgaz.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 138.000.000,00 60,00
TOPLAM 230.000.000,00 100,00
DİĞER 92.000.000,00 40,00
Toplam 460.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi 412.408,00 0,41
Tarih Açıklama Katsayı
23.08.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
04.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
09.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.06.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.129.540.307,00 1.467.634.581,00 855.430.781,00 3.758.143.981,00 2.415.481.473,00
Satışların Maliyeti (-) -1.703.660.429,00 -1.195.575.894,00 -734.340.865,00 -2.786.287.377,00 -1.756.049.107,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 425.879.878,00 272.058.687,00 121.089.916,00 971.856.604,00 659.432.366,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 425.879.878,00 272.058.687,00 121.089.916,00 971.856.604,00 659.432.366,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -55.938.246,00 -32.955.763,00 -15.088.993,00 -51.101.905,00 -35.647.644,00
Pazarlama Giderleri (-) -110.920.086,00 -71.820.955,00 -29.931.067,00 -131.713.096,00 -75.843.050,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.206.889,00 5.660.765,00 1.694.868,00 1.424.719,00 1.478.335,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.160.687,00 -682.637,00 -71.059,00 -9.070.775,00 -6.895.585,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 266.067.748,00 172.260.097,00 77.693.665,00 781.395.547,00 542.524.422,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.485.321,00 3.465.991,00 3.170.012,00 15.537.463,00 10.308.986,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 269.553.069,00 175.726.088,00 80.863.677,00 796.933.010,00 552.833.408,00
Finansman gelirleri 38.806.155,00 29.974.151,00 14.802.235,00 8.831.262,00 4.940.092,00
Finansman Giderleri (-) -23.983.264,00 -18.105.231,00 -6.718.630,00 -28.843.113,00 -22.339.700,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 284.375.960,00 187.595.008,00 88.947.282,00 776.921.159,00 535.433.800,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -57.943.956,00 -43.854.120,00 -31.350.987,00 -9.613.024,00 -31.945.230,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -22.538.459,00 -13.695.166,00 -12.430.412,00 -123.335.093,00 -91.157.985,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -35.405.497,00 -30.158.954,00 -18.920.575,00 113.722.069,00 59.212.755,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 226.432.004,00 143.740.888,00 57.596.295,00 767.308.135,00 503.488.570,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 226.432.004,00 143.740.888,00 57.596.295,00 767.308.135,00 503.488.570,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 226.432.004,00 143.740.888,00 57.596.295,00 767.308.135,00 503.488.570,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,98 0,63 0,50 6,67 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 655.231.029,00 591.863.422,00 965.901.270,00 1.032.844.018,00 965.613.616,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 214.562.634,00 136.559.863,00 524.352.937,00 360.624.559,00 192.610.189,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 364.797.440,00 383.509.117,00 375.947.537,00 595.958.764,00 697.029.790,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.184.396,00 2.230.314,00 2.151.632,00 1.316.634,00 2.422.055,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 363.613.044,00 381.278.803,00 373.795.905,00 594.642.130,00 694.607.735,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.992.093,00 14.270.826,00 8.766.060,00 10.804.558,00 4.613.637,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.992.093,00 14.270.826,00 8.766.060,00 10.804.558,00 4.613.637,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 26.418.233,00 18.730.911,00 20.837.362,00 38.187.707,00 47.488.867,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.020.242,00 36.111.869,00 34.986.364,00 27.192.696,00 23.742.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.440.387,00 2.680.836,00 1.011.010,00 75.734,00 129.133,00
ARA TOPLAM 655.231.029,00 591.863.422,00 965.901.270,00 1.032.844.018,00 965.613.616,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 929.932.601,00 863.401.781,00 809.337.365,00 806.160.673,00 661.729.921,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 845.824.825,00 737.316.826,00 673.107.371,00 678.546.723,00 556.174.308,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.389.619,00 1.921.220,00 2.107.921,00 3.447.067,00 3.855.471,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.216.858,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.658.828,00 32.475.065,00 22.779.098,00 7.322.843,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.946.108,00 21.192.651,00 32.431.030,00 51.351.605,00 34.776.862,00
Diğer Duran Varlıklar 3.001,00 3.000,00 2.997,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.585.163.630,00 1.455.265.203,00 1.775.238.635,00 1.839.004.691,00 1.627.343.537,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 356.128.851,00 308.517.613,00 371.809.791,00 489.639.818,00 536.188.821,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 51.194.240,00 65.177.339,00 0,00 0,00 25.614.422,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 70.607.640,00 31.784.390,00 0,00
Banka Kredileri 51.194.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 278.982.889,00 221.369.823,00 218.791.169,00 387.108.786,00 435.889.092,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.278.514,00 2.981.067,00 1.523.317,00 585.130,00 597.393,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 272.704.375,00 218.388.756,00 217.267.852,00 386.523.656,00 435.291.699,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.334.748,00 4.855.520,00 2.016.371,00 2.482.052,00 1.292.909,00
Diğer Borçlar 4.301.797,00 10.256.750,00 11.451.531,00 9.357.009,00 24.992.260,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.301.797,00 10.256.750,00 11.451.531,00 9.357.009,00 24.992.260,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.807.354,00 553.996,00 40.835.758,00 32.853.096,00 44.805.592,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.107.841,00 5.769.585,00 28.094.074,00 26.047.668,00 3.590.067,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.107.841,00 5.769.585,00 28.094.074,00 26.047.668,00 3.590.067,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 399.982,00 534.600,00 13.248,00 6.817,00 4.479,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.131.288,00 46.535.215,00 39.361.062,00 42.893.372,00 25.378.143,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.784.700,00 41.490.520,00 36.305.520,00 39.912.593,00 22.678.658,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.346.588,00 5.044.695,00 3.055.542,00 2.980.779,00 2.699.485,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.346.588,00 5.044.695,00 3.055.542,00 2.980.779,00 2.699.485,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 402.260.139,00 355.052.828,00 411.170.853,00 532.533.190,00 561.566.964,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.182.903.491,00 1.100.212.375,00 1.364.067.782,00 1.306.471.501,00 1.065.776.573,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.182.903.491,00 1.100.212.375,00 1.364.067.782,00 1.306.471.501,00 1.065.776.573,00
Ödenmiş Sermaye 230.000.000,00 230.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 108.290.986,00 108.290.986,00 108.290.986,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 303.626.979,00 303.626.979,00 303.626.979,00 303.626.979,00 326.751.616,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 303.626.979,00 303.626.979,00 303.626.979,00 303.626.979,00 326.751.616,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 156.921.204,00 156.921.204,00 163.630.218,00 9.570.192,00 9.570.192,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 265.923.304,00 265.923.304,00 615.923.304,00 2.675.209,00 2.675.209,00
Net Dönem Karı/Zararı 226.432.004,00 143.740.888,00 57.596.295,00 767.308.135,00 503.488.570,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.585.163.630,00 1.455.265.203,00 1.775.238.635,00 1.839.004.691,00 1.627.343.537,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 70.607.640,00 31.784.390,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 36.305.520,00 39.912.593,00 22.678.658,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 54.622,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 828.551,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi