Geri Dön

NIBAS | Nigbas Nigde Beton


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,82
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 60,83
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 26,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,81
Dibe Uzaklık 60,83
Piyasa Değeri (USD) 27.756.994,10
Piyasa Değeri (TL) 918.540.000,00
Özsermaye (TL) 508.411.487,00
Sermaye (TL) 54.000.000,00
Net Kar (TL) 34.180.532,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NIBAS
Sektör Beton ve beton mamülleri üretimi
Adres FERTEK MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CADDE. DIŞ KAPI NO: 2/1 İÇ KAPI NO:1 MERKEZ-NİĞDE
Telefon 0 216 537 00 00
Faks 0 216 537 00 44
Web www.nigbas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 3.747.461,16 6,94
ÖZISIK INSAAT VE GAYRIMENKUL YATIRIM ANONIM SIRKETI 8.849.022,00 16,39
TOPLAM 54.000.000,00 100,00
DİĞER 41.403.516,84 76,67
Toplam 108.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 494.862,00 0,96
Tarih Açıklama Katsayı
23.07.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.103.338,00 56.370.751,00 31.075.418,00 20.384.970,00 23.202.347,00
Satışların Maliyeti (-) 9.702.736,00 38.107.902,00 21.418.414,00 15.327.526,00 18.539.189,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.400.602,00 18.262.849,00 9.657.004,00 5.057.444,00 4.663.158,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.400.602,00 18.262.849,00 9.657.004,00 5.057.444,00 4.663.158,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 4.913.358,00 15.283.986,00 8.126.251,00 5.276.242,00 4.322.762,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.206.095,00 3.561.192,00 1.929.073,00 892.859,00 837.948,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.716.428,00 5.111.684,00 2.251.218,00 1.245.273,00 1.356.442,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.694.347,00 8.710.290,00 2.416.350,00 2.027.278,00 2.721.819,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -696.770,00 -4.180.935,00 -563.452,00 -1.893.662,00 -1.862.929,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 200.000,00 87.121.657,00 610.103,00 805.621,00 963.328,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 1.759.620,00 8.267.506,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 23.807,00 -419.288,00 562.882,00 172.155,00 344.310,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.232.583,00 74.253.928,00 609.533,00 -915.886,00 -555.291,00
Finansman gelirleri 2.401.825,00 4.756.448,00 2.345.755,00 974.709,00 616.570,00
Finansman Giderleri (-) 1.627.316,00 4.083.224,00 1.558.252,00 1.069.926,00 237.464,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.617.068,00 76.834.184,00 1.397.036,00 -1.011.103,00 -1.867.594,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.491.856,00 41.185.954,00 4.210.899,00 4.968.244,00 34.401.857,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 8.491.856,00 41.185.954,00 0,00 0,00 34.401.857,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 4.210.899,00 4.968.244,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.874.788,00 35.648.230,00 -2.813.863,00 -5.979.347,00 -36.269.451,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.874.788,00 35.648.230,00 -2.813.863,00 -5.979.347,00 -36.269.451,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.874.788,00 35.648.230,00 -2.813.863,00 -5.979.347,00 -36.269.451,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 0,66 -0,05 -0,11 -0,67
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 0,66 -0,05 -0,11 -0,67
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -45.716,00 4.017.074,00 -1.988.888,00 -1.334.052,00 -1.227.311,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 5.180.761,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -67.030,00 -245.105,00 -2.479.864,00 -1.663.370,00 -1.634.964,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 4.556,00 -8.465,00 -6.246,00 -4.195,00 -1.088,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -16.758,00 910.117,00 -497.222,00 -333.513,00 -408.741,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -16.758,00 -61.276,00 -495.973,00 -332.674,00 -408.741,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -45.716,00 4.017.074,00 -1.988.888,00 -1.334.052,00 -1.227.311,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -3.920.504,00 39.665.304,00 -4.802.751,00 -7.313.399,00 -37.496.762,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -3.920.504,00 39.665.304,00 -4.802.751,00 -7.313.399,00 -37.496.762,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -0,01 0,66 -0,05 -0,11 -0,67
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 48.977.188,00 43.906.675,00 35.074.110,00 36.099.968,00 19.810.381,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.445.966,00 14.469.140,00 15.065.497,00 804.277,00 2.503.427,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 22.532.263,00 17.538.935,00 15.655.735,00 10.559.474,00 12.040.826,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.267.407,00 14.964.084,00 11.719.096,00 9.134.761,00 10.329.149,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.264.856,00 2.574.851,00 3.936.639,00 1.424.713,00 1.711.677,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.525.274,00 5.795.776,00 302.641,00 19.709.517,00 104.054,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.417.942,00 5.672.275,00 181.328,00 19.602.185,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 107.332,00 123.501,00 121.313,00 107.332,00 104.054,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.753.282,00 5.130.565,00 3.209.995,00 2.748.587,00 2.985.801,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 562.341,00 785.184,00 584.457,00 1.002.151,00 364.598,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 158.062,00 187.075,00 255.785,00 1.275.962,00 1.811.675,00
ARA TOPLAM 48.977.188,00 43.906.675,00 35.074.110,00 36.099.968,00 19.810.381,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 557.922.050,00 563.514.269,00 245.761.161,00 239.156.384,00 252.010.629,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.007.919,00 9.680.865,00 6.686.764,00 6.297.678,00 6.160.709,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 482.352.462,00 482.352.462,00 202.013.161,00 202.013.161,00 215.093.161,00
Maddi Duran Varlıklar 72.561.669,00 71.480.942,00 37.051.037,00 30.835.346,00 30.746.560,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 1.652,00 1.652,00 1.652,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 606.899.238,00 607.420.944,00 280.835.271,00 275.256.352,00 271.821.010,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.490.148,00 18.711.221,00 10.853.894,00 12.479.354,00 10.350.433,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.720.585,00 2.430.254,00 1.821.355,00 4.783.357,00 153.158,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.001.432,00 5.394.303,00 2.871.141,00 1.598.066,00 2.618.534,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.576.513,00 2.057.603,00 526.753,00 311.479,00 371.681,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.424.919,00 3.336.700,00 2.344.388,00 1.286.587,00 2.246.853,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.315.757,00 1.186.299,00 855.022,00 669.344,00 2.831.913,00
Diğer Borçlar 437.223,00 431.052,00 335.636,00 310.576,00 291.208,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 437.223,00 431.052,00 335.636,00 310.576,00 291.208,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.022.570,00 159.457,00 131.772,00 145.243,00 134.872,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.017.720,00 8.267.870,00 4.286.948,00 4.321.318,00 3.348.789,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 789.203,00 394.514,00 335.162,00 439.373,00 359.988,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.228.517,00 7.873.356,00 3.951.786,00 3.881.945,00 2.988.801,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 974.861,00 841.986,00 552.020,00 651.450,00 971.959,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.997.603,00 76.377.732,00 23.968.671,00 19.274.940,00 14.174.670,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.835.406,00 9.132.067,00 7.737.391,00 3.036.580,00 1.111.520,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.816.325,00 4.109.364,00 3.712.869,00 2.799.305,00 2.806.776,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.816.325,00 4.109.364,00 3.712.869,00 2.799.305,00 2.806.776,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 63.345.872,00 63.136.301,00 12.518.411,00 13.439.055,00 10.256.374,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 98.487.751,00 95.088.953,00 34.822.565,00 31.754.294,00 24.525.103,00
Ö Z K A Y N A K L A R 508.411.487,00 512.331.991,00 246.012.706,00 243.502.058,00 247.295.907,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 508.411.487,00 512.331.991,00 246.012.706,00 243.502.058,00 247.295.907,00
Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 449.690.293,00 449.690.293,00 290.189,00 290.189,00 290.189,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.208.263,00 48.208.263,00 4.576.864,00 4.576.864,00 4.576.864,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.125.803,00 25.171.519,00 24.754.973,00 25.409.809,00 75.391.397,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.138.223,00 25.188.495,00 24.081.819,00 24.735.014,00 74.713.935,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -965.213,00 -914.941,00 -79.132,00 574.063,00 792.988,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.711.216,00 16.711.216,00 1.035.543,00 1.035.543,00 1.035.543,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -81.449.300,00 -122.467.445,00 164.169.000,00 164.169.000,00 114.409.004,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.874.788,00 41.018.145,00 -2.813.863,00 -5.979.347,00 -2.407.090,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 606.899.238,00 607.420.944,00 280.835.271,00 275.256.352,00 271.821.010,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi