Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,78
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 73,41
BIST-100'deki Ağırlığı 8,67
F/K Oranı -5,48
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,78
Dibe Uzaklık 99,95
Piyasa Değeri (USD) 7.204.418,71
Piyasa Değeri (TL) 27.000.000,00
Özsermaye (TL) 34.834.266,00
Sermaye (TL) 27.000.000,00
Net Kar (TL) -4.931.082,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NIBAS
Sektör Beton ve beton mamülleri üretimi
Adres İlhanlı Mahallesi. Sabancı Bulvarı. No:27 Merkez /NİĞDE
Telefon 0388 232 42 00
Faks 0388 232 42 06
Web http://www.nigbas.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİİ A Ş 7.158.730,58 26,11
Diğer 19.841.269,42 73,89
Toplam 27.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 2.516.000,00 7,40
Tarih Açıklama Katsayı
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 17.942.932,00 12.308.069,00 4.089.628,00 30.321.252,00 20.010.361,00
Satışların Maliyeti (-) -17.129.622,00 -11.927.980,00 -4.010.365,00 -27.760.956,00 -18.614.223,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 813.310,00 380.089,00 79.263,00 2.560.296,00 1.396.138,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 813.310,00 380.089,00 79.263,00 2.560.296,00 1.396.138,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.193.615,00 -1.444.079,00 -705.633,00 -2.759.624,00 -1.872.779,00
Pazarlama Giderleri (-) -462.915,00 -301.451,00 -136.378,00 -520.226,00 -373.880,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.143.773,00 741.550,00 424.703,00 1.061.624,00 664.987,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -754.673,00 -338.740,00 -114.437,00 -1.157.620,00 -1.139.818,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.454.120,00 -962.631,00 -452.482,00 -815.550,00 -1.325.352,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 109.108,00 76.108,00 40.316,00 285.297,00 218.065,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -32.812,00 -32.816,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 64.689,00 942.994,00 -369.941,00 -2.764.498,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.280.323,00 56.471,00 -782.107,00 -3.327.563,00 -1.140.103,00
Finansman Gelirleri 409.532,00 263.298,00 115.861,00 1.489.121,00 1.342.384,00
Finansman Giderleri (-) -1.572.481,00 -970.011,00 -505.816,00 -1.797.476,00 -1.373.868,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.443.272,00 -650.242,00 -1.172.062,00 -3.635.918,00 -1.171.587,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 59.931,00 112.917,00 61.148,00 146.254,00 229.664,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 59.931,00 112.917,00 61.148,00 146.254,00 229.664,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.383.341,00 -537.325,00 -1.110.914,00 -3.489.664,00 -941.923,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.383.341,00 -537.325,00 -1.110.914,00 -3.489.664,00 -941.923,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.383.341,00 -537.325,00 -1.110.914,00 -3.489.664,00 -941.923,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,09 0,00 -0,04 0,00 -0,04
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -238.502,00 -94.246,00 -42.850,00 795.001,00 -461.998,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 1.065.792,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -298.127,00 -117.807,00 -53.563,00 -483.871,00 -577.497,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 59.625,00 23.561,00 10.713,00 96.774,00 115.499,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 59.625,00 23.561,00 10.713,00 213.080,00 115.499,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -238.502,00 -94.246,00 -42.850,00 795.001,00 -461.998,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.621.843,00 -631.571,00 -1.153.764,00 -2.694.663,00 -1.403.921,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 20.617.781,00 17.663.707,00 19.258.571,00 19.635.472,00 16.111.110,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.010.011,00 846.767,00 865.365,00 2.757.402,00 869.655,00
Finansal Yatırımlar 0,00 112.842,00 110.050,00 107.289,00 99.620,00
Ticari Alacaklar 4.117.582,00 5.940.777,00 6.725.189,00 6.245.368,00 3.180.533,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 449.734,00 768.790,00 536.238,00 167.269,00 318.531,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.667.848,00 5.171.987,00 6.188.951,00 6.078.099,00 2.862.002,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.910.794,00 3.229.152,00 3.705.738,00 1.926.127,00 4.887.489,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.174.308,00 2.519.759,00 2.878.105,00 1.389.406,00 4.354.510,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 736.486,00 709.393,00 827.633,00 536.721,00 532.979,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 10.056.435,00 6.777.877,00 5.401.215,00 3.514.577,00 3.099.958,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 485.135,00 144.957,00 163.502,00 137.990,00 137.521,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.037.824,00 611.335,00 594.325,00 477.644,00 236.423,00
ARA TOPLAM 20.617.781,00 17.663.707,00 19.258.571,00 19.635.472,00 16.111.110,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 45.886.169,00 46.845.760,00 45.548.675,00 46.087.674,00 47.912.036,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 22.326.408,00 23.204.713,00 21.891.778,00 22.261.719,00 25.026.217,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 22.827.741,00 22.891.083,00 22.970.528,00 23.210.424,00 22.283.439,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.602,00 8.624,00 9.646,00 10.669,00 11.689,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 715.844,00 732.766,00 668.149,00 596.288,00 582.117,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 66.503.950,00 64.509.467,00 64.807.246,00 65.723.146,00 64.023.146,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.422.643,00 24.566.300,00 25.410.097,00 25.219.267,00 22.227.075,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.226.174,00 9.791.973,00 10.760.500,00 9.235.092,00 6.058.857,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.653.802,00 3.801.961,00 5.121.394,00 6.605.687,00 5.031.891,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 299.063,00 444.694,00 314.369,00 293.665,00 237.640,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.354.739,00 3.357.267,00 4.807.025,00 6.312.022,00 4.794.251,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 798.335,00 586.340,00 518.188,00 615.296,00 571.153,00
Diğer Borçlar 266.561,00 895.314,00 10.411,00 1.475,00 1.355.783,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 266.561,00 895.314,00 10.411,00 1.475,00 1.355.783,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.866.699,00 6.838.951,00 6.059.120,00 6.141.833,00 6.784.544,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 56.287,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.250.498,00 2.231.837,00 2.172.706,00 2.210.327,00 2.301.727,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 398.250,00 379.590,00 320.459,00 340.080,00 324.366,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.852.248,00 1.852.247,00 1.852.247,00 1.870.247,00 1.977.361,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 360.574,00 419.924,00 767.778,00 409.557,00 123.120,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.247.041,00 3.118.629,00 3.094.804,00 3.047.770,00 3.049.220,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.247.041,00 3.118.629,00 3.094.804,00 3.047.770,00 3.049.220,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.247.041,00 3.118.629,00 3.094.804,00 3.047.770,00 3.049.220,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.669.684,00 27.684.929,00 28.504.901,00 28.267.037,00 25.276.295,00
Ö Z K A Y N A K L A R 34.834.266,00 36.824.538,00 36.302.345,00 37.456.109,00 38.746.851,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 34.834.266,00 36.824.538,00 36.302.345,00 37.456.109,00 38.746.851,00
Ödenmiş Sermaye 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 290.189,00 290.189,00 290.189,00 290.189,00 290.189,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.606.452,00 4.606.452,00 4.606.452,00 4.606.452,00 4.576.864,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.318.418,00 7.462.674,00 7.514.070,00 7.710.789,00 7.346.790,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.318.418,00 7.462.674,00 7.514.070,00 7.710.789,00 7.346.790,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.288.749,00 -1.144.493,00 -1.093.097,00 -1.050.247,00 -1.125.148,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.035.543,00 1.035.543,00 1.035.543,00 1.035.543,00 1.035.543,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.953.029,00 -2.953.029,00 -2.953.029,00 382.766,00 -510.234,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.383.341,00 -537.325,00 -1.110.914,00 -3.489.664,00 -941.923,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 66.503.950,00 64.509.467,00 64.807.246,00 65.723.146,00 64.023.146,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi