Geri Dön

NIBAS | Nigbas Nigde Beton


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 60,83
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 8,72
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,09
Dibe Uzaklık 60,83
Piyasa Değeri (USD) 36.610.607,40
Piyasa Değeri (TL) 765.180.000,00
Özsermaye (TL) 247.295.907,00
Sermaye (TL) 54.000.000,00
Net Kar (TL) 87.723.351,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NIBAS
Sektör Beton ve beton mamülleri üretimi
Adres FERTEK MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CADDE. DIŞ KAPI NO: 2/1 İÇ KAPI NO:1 MERKEZ-NİĞDE
Telefon 0 216 537 00 00
Faks 0 216 537 00 44
Web www.nigbas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 5.367.461,16 9,94
IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.769.022,00 29,20
TOPLAM 54.000.000,00 100,00
DİĞER 32.863.516,84 60,86
Toplam 108.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 2.790.000,00 3,13
Tarih Açıklama Katsayı
23.07.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.549.895,00 62.553.368,00 38.983.288,00 32.243.184,00 7.795.358,00
Satışların Maliyeti (-) -10.001.221,00 -47.536.787,00 -27.076.314,00 -22.800.120,00 -5.258.969,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.548.674,00 15.016.581,00 11.906.974,00 9.443.064,00 2.536.389,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.548.674,00 15.016.581,00 11.906.974,00 9.443.064,00 2.536.389,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.886.771,00 -8.586.425,00 -6.033.372,00 -3.824.895,00 -2.039.217,00
Pazarlama Giderleri (-) -453.273,00 -1.973.640,00 -1.663.352,00 -1.073.352,00 -512.824,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 750.181,00 3.394.054,00 2.685.671,00 2.078.127,00 1.250.166,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -887.264,00 -3.058.757,00 -3.633.173,00 -2.658.880,00 -1.219.707,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -928.453,00 4.791.813,00 3.262.748,00 3.964.064,00 14.807,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.621,00 82.724.365,00 6.408.042,00 6.239.824,00 795.650,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -3.077.577,00 -14.412,00 0,00 -49.707,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 32.519,00 1.923.191,00 333.775,00 307.310,00 157.588,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -881.313,00 86.361.792,00 9.990.153,00 10.511.198,00 918.338,00
Finansman Gelirleri 333.496,00 1.077.858,00 770.682,00 559.182,00 333.383,00
Finansman Giderleri (-) -128.441,00 -240.529,00 -193.681,00 -173.173,00 -145.007,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -676.258,00 87.199.121,00 10.567.154,00 10.897.207,00 1.106.714,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.730.832,00 5.865.254,00 1.097.178,00 1.143.627,00 1.827.220,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.730.832,00 5.865.254,00 1.097.178,00 1.143.627,00 1.827.220,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.407.090,00 93.064.375,00 11.664.332,00 12.040.834,00 2.933.934,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.407.090,00 93.064.375,00 11.664.332,00 12.040.834,00 2.933.934,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.407.090,00 93.064.375,00 11.664.332,00 12.040.834,00 2.933.934,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,05 1,72 0,22 0,22 0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.112.460,00 6.755.503,00 -8.486.955,00 -7.922.221,00 -357.863,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 9.118.101,00 -9.434.752,00 -9.434.752,00 -137.903,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.389.714,00 -1.477.527,00 -1.166.992,00 -466.268,00 -308.146,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 277.943,00 295.505,00 233.398,00 93.254,00 61.629,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -861,00 -11.195,00 -6.949,00 -1.756,00 -1.280,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 278.115,00 -873.876,00 2.121.738,00 1.980.555,00 89.466,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.112.460,00 6.755.503,00 -8.486.955,00 -7.922.221,00 -357.863,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -3.519.550,00 99.819.878,00 3.177.377,00 4.118.613,00 2.576.071,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -1.756,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 19.810.381,00 24.956.564,00 35.672.282,00 31.535.947,00 30.897.254,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.503.427,00 2.884.612,00 1.250.716,00 4.734.391,00 8.472.208,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 12.040.826,00 14.895.528,00 12.278.493,00 12.450.430,00 7.662.270,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.329.149,00 13.284.931,00 9.053.245,00 6.024.048,00 4.247.175,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.711.677,00 1.610.597,00 3.225.248,00 6.426.382,00 3.415.095,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 104.054,00 781.814,00 4.550.999,00 1.854.861,00 1.141.072,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 675.661,00 4.425.396,00 1.718.534,00 1.112.634,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 104.054,00 106.153,00 125.603,00 136.327,00 28.438,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.985.801,00 3.607.269,00 13.929.216,00 8.255.354,00 6.060.327,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 364.598,00 2.539.759,00 2.532.882,00 3.967.842,00 7.120.839,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.811.675,00 247.582,00 1.129.976,00 273.069,00 440.538,00
ARA TOPLAM 19.810.381,00 24.956.564,00 35.672.282,00 31.535.947,00 30.897.254,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 252.010.629,00 251.491.944,00 158.579.087,00 158.386.521,00 170.995.509,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.160.709,00 6.128.879,00 4.542.860,00 4.520.549,00 4.371.208,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 215.093.161,00 215.093.161,00 91.090.000,00 91.090.000,00 91.090.000,00
Maddi Duran Varlıklar 30.746.560,00 30.254.892,00 62.930.855,00 62.760.267,00 75.518.263,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.652,00 1.878,00 2.211,00 2.544,00 2.877,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 271.821.010,00 276.448.508,00 194.251.369,00 189.922.468,00 201.892.763,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.350.433,00 13.830.839,00 26.854.141,00 21.977.494,00 34.462.579,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 153.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.618.534,00 8.986.668,00 2.903.034,00 6.470.957,00 2.685.402,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 371.681,00 283.924,00 531.519,00 714.566,00 476.407,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.246.853,00 8.702.744,00 2.371.515,00 5.756.391,00 2.208.995,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.831.913,00 750.047,00 651.349,00 421.884,00 409.451,00
Diğer Borçlar 291.208,00 277.790,00 282.706,00 282.265,00 2.263.769,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 291.208,00 277.790,00 282.706,00 282.265,00 2.263.769,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 134.872,00 307.279,00 18.936.541,00 9.592.134,00 25.418.542,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.348.789,00 3.180.399,00 3.458.309,00 3.485.617,00 3.322.900,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 359.988,00 179.244,00 118.608,00 187.593,00 150.967,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.988.801,00 3.001.155,00 3.339.701,00 3.298.024,00 3.171.933,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 971.959,00 328.656,00 622.202,00 1.724.637,00 362.515,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.174.670,00 11.802.212,00 13.224.272,00 12.830.782,00 13.858.534,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.111.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.806.776,00 2.998.727,00 2.649.174,00 2.161.989,00 1.982.340,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.806.776,00 2.998.727,00 2.649.174,00 2.161.989,00 1.982.340,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.256.374,00 8.803.485,00 10.575.098,00 10.668.793,00 11.876.194,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.525.103,00 25.633.051,00 40.078.413,00 34.808.276,00 48.321.113,00
Ö Z K A Y N A K L A R 247.295.907,00 250.815.457,00 154.172.956,00 155.114.192,00 153.571.650,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 247.295.907,00 250.815.457,00 154.172.956,00 155.114.192,00 153.571.650,00
Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 290.189,00 290.189,00 290.189,00 290.189,00 290.189,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.576.864,00 4.576.864,00 4.576.864,00 4.576.864,00 4.576.864,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75.391.397,00 66.796.579,00 51.548.196,00 52.112.930,00 59.387.216,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 74.713.935,00 66.115.309,00 50.863.529,00 51.424.109,00 58.698.014,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 792.988,00 -7.985.298,00 -7.736.870,00 -7.176.290,00 -7.049.793,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.035.543,00 1.035.543,00 1.035.543,00 1.035.543,00 1.035.543,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 114.409.004,00 31.051.907,00 31.057.832,00 31.057.832,00 31.347.904,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.407.090,00 93.064.375,00 11.664.332,00 12.040.834,00 2.933.934,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 271.821.010,00 276.448.508,00 194.251.369,00 189.922.468,00 201.892.763,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi