Geri Dön

NIBAS | Nigbas Nigde Beton


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NIBAS
Sektör Beton ve beton mamülleri üretimi
Adres FERTEK MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CADDE. DIŞ KAPI NO: 2/1 İÇ KAPI NO:1 MERKEZ-NİĞDE
Telefon 0 216 537 00 00
Faks 0 216 537 00 44
Web www.nigbas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 5.367.461,16 9,94
IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.769.022,00 29,20
TOPLAM 54.000.000,00 100,00
DİĞER 32.863.516,84 60,86
Toplam 108.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 2.790.000,00 3,13
Tarih Açıklama Katsayı
23.07.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 38.983.288,00 32.243.184,00 7.795.358,00 44.825.254,00 31.287.012,00
Satışların Maliyeti (-) -27.076.314,00 -22.800.120,00 -5.258.969,00 -40.826.704,00 -28.273.181,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.906.974,00 9.443.064,00 2.536.389,00 3.998.550,00 3.013.831,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.906.974,00 9.443.064,00 2.536.389,00 3.998.550,00 3.013.831,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.033.372,00 -3.824.895,00 -2.039.217,00 -6.156.855,00 -4.430.496,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.663.352,00 -1.073.352,00 -512.824,00 -1.379.262,00 -1.048.136,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.685.671,00 2.078.127,00 1.250.166,00 4.882.662,00 2.251.142,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.633.173,00 -2.658.880,00 -1.219.707,00 -4.269.979,00 -2.840.042,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.262.748,00 3.964.064,00 14.807,00 -2.924.884,00 -3.053.701,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.408.042,00 6.239.824,00 795.650,00 37.512.870,00 201.881,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -14.412,00 0,00 -49.707,00 -185.462,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 333.775,00 307.310,00 157.588,00 61.078,00 41.620,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.990.153,00 10.511.198,00 918.338,00 34.463.602,00 -2.810.200,00
Finansman Gelirleri 770.682,00 559.182,00 333.383,00 2.167.314,00 1.577.264,00
Finansman Giderleri (-) -193.681,00 -173.173,00 -145.007,00 -169.110,00 -54.336,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.567.154,00 10.897.207,00 1.106.714,00 36.461.806,00 -1.287.272,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.097.178,00 1.143.627,00 1.827.220,00 -6.900.060,00 -25.541,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.097.178,00 1.143.627,00 1.827.220,00 -6.900.060,00 -25.541,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.664.332,00 12.040.834,00 2.933.934,00 29.561.746,00 -1.312.813,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.664.332,00 12.040.834,00 2.933.934,00 29.561.746,00 -1.312.813,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 11.664.332,00 12.040.834,00 2.933.934,00 29.561.746,00 -1.312.813,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,22 0,22 0,05 0,55 -0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.486.955,00 -7.922.221,00 -357.863,00 33.525.153,00 -770.986,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -9.434.752,00 -9.434.752,00 -137.903,00 39.693.203,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.166.992,00 -466.268,00 -308.146,00 -4.441.307,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 233.398,00 93.254,00 61.629,00 888.261,00 -962.700,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -6.949,00 -1.756,00 -1.280,00 22.661,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.121.738,00 1.980.555,00 89.466,00 -1.749.404,00 -770.986,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -8.486.955,00 -7.922.221,00 -357.863,00 33.525.153,00 -770.986,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.177.377,00 4.118.613,00 2.576.071,00 63.086.899,00 -2.083.799,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 -1.756,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 35.672.282,00 31.535.947,00 30.897.254,00 17.577.658,00 27.812.816,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.250.716,00 4.734.391,00 8.472.208,00 2.528.660,00 2.454.924,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 12.278.493,00 12.450.430,00 7.662.270,00 5.185.669,00 7.539.960,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.053.245,00 6.024.048,00 4.247.175,00 3.616.172,00 4.375.783,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.225.248,00 6.426.382,00 3.415.095,00 1.569.497,00 3.164.177,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.550.999,00 1.854.861,00 1.141.072,00 1.200.457,00 10.811.095,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.425.396,00 1.718.534,00 1.112.634,00 974.007,00 10.372.495,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 125.603,00 136.327,00 28.438,00 226.450,00 438.600,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.929.216,00 8.255.354,00 6.060.327,00 4.147.158,00 6.447.311,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.532.882,00 3.967.842,00 7.120.839,00 4.268.236,00 292.251,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.129.976,00 273.069,00 440.538,00 247.478,00 267.275,00
ARA TOPLAM 35.672.282,00 31.535.947,00 30.897.254,00 17.577.658,00 27.812.816,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 158.579.087,00 158.386.521,00 170.995.509,00 169.729.888,00 91.627.210,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.542.860,00 4.520.549,00 4.371.208,00 4.214.644,00 4.172.768,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 91.090.000,00 91.090.000,00 91.090.000,00 91.090.000,00 20.220.000,00
Maddi Duran Varlıklar 62.930.855,00 62.760.267,00 75.518.263,00 74.408.873,00 67.217.738,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.211,00 2.544,00 2.877,00 3.210,00 3.543,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 194.251.369,00 189.922.468,00 201.892.763,00 187.307.546,00 119.440.026,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.854.141,00 21.977.494,00 34.462.579,00 20.994.135,00 22.498.642,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.337.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.903.034,00 6.470.957,00 2.685.402,00 2.226.597,00 5.273.955,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 531.519,00 714.566,00 476.407,00 703.618,00 538.537,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.371.515,00 5.756.391,00 2.208.995,00 1.522.979,00 4.735.418,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 651.349,00 421.884,00 409.451,00 631.099,00 1.015.622,00
Diğer Borçlar 282.706,00 282.265,00 2.263.769,00 104.908,00 5.517,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 282.706,00 282.265,00 2.263.769,00 104.908,00 5.517,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 18.936.541,00 9.592.134,00 25.418.542,00 14.018.207,00 10.624.255,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.458.309,00 3.485.617,00 3.322.900,00 3.165.931,00 3.356.622,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 118.608,00 187.593,00 150.967,00 101.092,00 254.160,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.339.701,00 3.298.024,00 3.171.933,00 3.064.839,00 3.102.462,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 622.202,00 1.724.637,00 362.515,00 847.393,00 885.671,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.224.272,00 12.830.782,00 13.858.534,00 15.317.832,00 11.116.503,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.649.174,00 2.161.989,00 1.982.340,00 1.525.208,00 6.139.273,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.649.174,00 2.161.989,00 1.982.340,00 1.525.208,00 6.139.273,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.575.098,00 10.668.793,00 11.876.194,00 13.792.624,00 4.977.230,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.078.413,00 34.808.276,00 48.321.113,00 36.311.967,00 33.615.145,00
Ö Z K A Y N A K L A R 154.172.956,00 155.114.192,00 153.571.650,00 150.995.579,00 85.824.881,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 154.172.956,00 155.114.192,00 153.571.650,00 150.995.579,00 85.824.881,00
Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 290.189,00 290.189,00 290.189,00 290.189,00 290.189,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.576.864,00 4.576.864,00 4.576.864,00 4.576.864,00 4.576.864,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 51.548.196,00 52.112.930,00 59.387.216,00 60.109.103,00 45.774.334,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 50.863.529,00 51.424.109,00 58.698.014,00 59.416.097,00 45.117.180,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.736.870,00 -7.176.290,00 -7.049.793,00 -6.803.276,00 -4.020.390,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.035.543,00 1.035.543,00 1.035.543,00 1.035.543,00 1.035.543,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 31.057.832,00 31.057.832,00 31.347.904,00 1.422.134,00 -18.539.236,00
Net Dönem Karı/Zararı 11.664.332,00 12.040.834,00 2.933.934,00 29.561.746,00 -1.312.813,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 194.251.369,00 189.922.468,00 201.892.763,00 187.307.546,00 119.440.026,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi