Geri Dön

NETAS | Netas Telekom.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 36,94
BIST-100'deki Ağırlığı 1,11
F/K Oranı 525,54
Piyasa Değ. / Defter Değ. -502,87
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 96.602.046,30
Piyasa Değeri (TL) 2.795.672.880,00
Özsermaye (TL) -5.559.454,00
Sermaye (TL) 64.864.800,00
Net Kar (TL) 5.319.630,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NETAS
Sektör Telekomünikasyon tehçizatı üretimi
Adres Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark Sitesi B Blok, No:11B 34912 Kurtköy PENDİK / İSTANBUL
Telefon 0216 522 20 00
Faks 0216 522 22 22
Web www.netas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 64.864.800,00 100,00
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI 9.729.720,00 15,00
ZTE COOPERATİEF U A 31.168.351,34 48,05
DİĞER 23.966.728,66 36,95
Toplam 129.729.600,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BDH BILIŞIM DESTEK HIZMETLERI SANAYI TICARET A.Ş. 11.600.000,00 100,00
BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 11.600.000,00 100,00
NETAS TELECOM LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (KAZAKISTAN) 161.800,00 100,00
Netas Telecom Limited Liability Partnership (Kazakistan) 161.800,00 100,00
NETAŞ BILIŞIM TEKNOLOJILERI A.Ş. 11.000.000,00 100,00
NETAŞ TELECOMMUNICATIONS MALTA LTD. 1.200,00 100,00
Netaş Telecommunications Malta Ltd. 1.200,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.06.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
03.08.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
25.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.12.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
13.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,91
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.630.663.953,00 2.702.716.156,00 1.077.902.614,00 4.011.553.628,00 2.630.065.236,00
Satışların Maliyeti (-) -4.283.779.228,00 -2.511.735.140,00 -1.008.332.206,00 -3.624.228.360,00 -2.387.312.145,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 346.884.725,00 190.981.016,00 69.570.408,00 387.325.268,00 242.753.091,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 346.884.725,00 190.981.016,00 69.570.408,00 387.325.268,00 242.753.091,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -156.223.399,00 -98.210.966,00 -46.516.052,00 -161.566.947,00 -110.092.288,00
Pazarlama Giderleri (-) -144.134.932,00 -91.223.814,00 -41.787.813,00 -150.985.067,00 -109.533.476,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.480.704,00 -2.105.871,00 -553.648,00 -6.557.959,00 -4.368.679,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 642.196,00 571.613,00 282.860,00 33.283.777,00 634.377,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -97.003.454,00 -68.254.868,00 -9.801.092,00 -152.314.966,00 -107.910.776,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -53.315.568,00 -68.242.890,00 -28.805.337,00 -50.815.894,00 -88.517.751,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 544.563,00 288.122,00 150.604,00 31.089.521,00 31.259.458,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -822.688,00 -748.318,00 -907.513,00 -337.789,00 -756.165,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 317.606,00 304.063,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -53.593.693,00 -68.703.086,00 -29.562.246,00 -19.746.556,00 -57.710.395,00
Finansman Gelirleri 225.896.048,00 179.826.800,00 18.630.892,00 167.137.791,00 143.547.556,00
Finansman Giderleri (-) -244.663.824,00 -145.751.499,00 -69.034.286,00 -231.011.494,00 -166.251.275,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -72.361.469,00 -34.627.785,00 -79.965.640,00 -83.620.259,00 -80.414.114,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 58.951.569,00 36.149.376,00 -7.136.026,00 58.857.765,00 29.926.291,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.311.183,00 -6.871.717,00 -1.091.323,00 -18.024.354,00 -12.993.356,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 62.262.752,00 43.021.093,00 -6.044.703,00 76.882.119,00 42.919.647,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -13.409.900,00 1.521.591,00 -87.101.666,00 -24.762.494,00 -50.487.823,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -13.409.900,00 1.521.591,00 -87.101.666,00 -24.762.494,00 -50.487.823,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.390.252,00 1.912.844,00 -1.480.902,00 5.805.076,00 199.529,00
- Ana Ortaklık Payları -14.800.152,00 -391.253,00 -85.620.764,00 -30.567.570,00 -50.687.352,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,23 -0,01 0,00 0,00 -0,78
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.201.773,00 -17.823,00 -3.827.785,00 -7.374.959,00 4.822.739,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları -3.201.773,00 -17.823,00 -3.827.785,00 16.520.554,00 4.822.739,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -29.869.391,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 5.973.878,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -959.346,00 -5.191.639,00 2.420.423,00 14.420.936,00 13.550.406,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -959.346,00 -5.191.639,00 2.420.423,00 7.810.329,00 13.550.406,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.161.119,00 -5.209.462,00 -1.407.362,00 7.045.977,00 18.373.145,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -17.571.019,00 -3.687.871,00 -88.509.028,00 -17.716.517,00 -32.114.678,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 5.973.878,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.671.389.861,00 3.696.760.250,00 2.716.172.671,00 3.196.676.305,00 2.802.365.774,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 409.513.669,00 389.285.075,00 362.117.919,00 220.130.315,00 254.919.035,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.161.989.084,00 2.022.874.016,00 1.478.553.924,00 1.950.953.880,00 1.386.622.414,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.393.171,00 45.633.150,00 78.399.648,00 70.128.043,00 4.480.945,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.102.595.913,00 1.977.240.866,00 1.400.154.276,00 1.880.825.837,00 1.382.141.469,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.440.866,00 4.204.121,00 3.264.897,00 3.125.482,00 2.876.556,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.440.866,00 4.204.121,00 3.264.897,00 3.125.482,00 2.876.556,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 466.318.599,00 589.783.515,00 395.960.071,00 425.556.194,00 430.502.272,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 48.017.570,00 52.451.137,00 57.193.477,00 69.508.094,00 77.190.507,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 60.423.832,00 50.457.345,00 40.639.948,00 39.417.852,00 37.285.202,00
Diğer Dönen Varlıklar 67.328.155,00 60.983.085,00 22.721.544,00 47.361.272,00 25.205.300,00
ARA TOPLAM 3.671.389.861,00 3.696.760.250,00 2.716.172.671,00 3.196.676.305,00 2.802.365.774,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.444.495.300,00 1.331.629.494,00 977.701.452,00 983.142.061,00 958.953.491,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 94.070.902,00 99.518.318,00 96.310.739,00 104.419.220,00 122.194.565,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 645.440.383,00 617.554.988,00 463.541.954,00 458.907.627,00 461.654.337,00
- Şerefiye 501.763.114,00 473.288.566,00 351.041.918,00 342.704.462,00 339.412.734,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 143.677.269,00 144.266.422,00 112.500.036,00 116.203.165,00 122.241.603,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 517.965.829,00 473.641.848,00 306.833.341,00 306.058.392,00 264.997.087,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.115.885.161,00 5.028.389.744,00 3.693.874.123,00 4.179.818.366,00 3.761.319.265,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.902.997.104,00 4.833.194.038,00 3.626.010.586,00 4.012.878.974,00 3.640.606.598,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.537.469.097,00 1.301.716.733,00 1.242.305.075,00 1.131.510.175,00 1.117.513.177,00
- Banka Kredileri 1.537.469.097,00 1.301.716.733,00 0,00 1.131.510.175,00 1.117.513.177,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 123.910.352,00 111.727.172,00 151.710.783,00 157.312.811,00 98.908.112,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 123.910.352,00 111.727.172,00 91.260.088,00 96.094.322,00 90.745.297,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.288.549.361,00 2.526.553.819,00 1.655.295.870,00 1.980.523.062,00 1.617.886.141,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.439.299.805,00 1.313.716.719,00 797.235.721,00 757.233.720,00 448.983.460,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 849.249.556,00 1.212.837.100,00 858.060.149,00 1.223.289.342,00 1.168.902.681,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.351.727,00 63.222.862,00 47.770.716,00 43.250.541,00 37.333.792,00
Diğer Borçlar 91.029.668,00 100.275.943,00 4.896.153,00 93.396.310,00 22.471.069,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 91.029.668,00 100.275.943,00 4.896.153,00 93.396.310,00 22.471.069,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.937.761,00 9.924.531,00 5.191.811,00 4.687.824,00 13.951.249,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 143.685.394,00 134.459.652,00 95.106.310,00 150.506.216,00 245.393.913,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 61.043.524,00 42.782.058,00 20.028.255,00 50.090.562,00 33.149.056,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 82.641.870,00 91.677.594,00 75.078.055,00 100.415.654,00 212.244.857,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 212.767.317,00 181.191.818,00 138.680.806,00 149.247.633,00 117.419.069,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 138.946.369,00 101.727.693,00 69.029.657,00 65.409.415,00 70.604.859,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 138.946.369,00 101.727.693,00 69.029.657,00 65.409.415,00 70.604.859,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 73.820.948,00 79.464.125,00 69.651.149,00 83.838.218,00 46.814.210,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 73.820.948,00 79.464.125,00 69.651.149,00 83.838.218,00 46.814.210,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.115.764.421,00 5.014.385.856,00 3.764.691.392,00 4.162.126.607,00 3.758.025.667,00
Ö Z K A Y N A K L A R 120.740,00 14.003.888,00 -70.817.269,00 17.691.759,00 3.293.598,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -5.559.454,00 7.801.102,00 -73.626.309,00 13.401.817,00 4.609.203,00
Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 535.076.388,00 538.260.338,00 534.450.376,00 538.278.161,00 550.475.859,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -41.158.337,00 -41.158.337,00 -41.158.337,00 -41.158.337,00 -17.262.824,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -41.158.337,00 -41.158.337,00 -41.158.337,00 -41.158.337,00 -17.262.824,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 576.234.725,00 579.418.675,00 575.608.713,00 579.436.498,00 567.738.683,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.611.364,00 4.379.071,00 11.991.133,00 9.570.710,00 8.700.180,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -675.821.374,00 -675.821.374,00 -675.821.374,00 -645.253.804,00 -645.253.804,00
Net Dönem Karı/Zararı -14.800.152,00 -391.253,00 -85.620.764,00 -30.567.570,00 -50.687.352,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.680.194,00 6.202.786,00 2.809.040,00 4.289.942,00 -1.315.605,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.115.885.161,00 5.028.389.744,00 3.693.874.123,00 4.179.818.366,00 3.761.319.265,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 1.242.305.075,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi