Geri Dön

NETAS | Netas Telekom.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 36,94
BIST-100'deki Ağırlığı 0,78
F/K Oranı 43,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 25,75
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 130.738.264,33
Piyasa Değeri (TL) 4.326.482.160,00
Özsermaye (TL) 168.032.784,00
Sermaye (TL) 64.864.800,00
Net Kar (TL) 99.997.460,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NETAS
Sektör Telekomünikasyon tehçizatı üretimi
Adres Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark Sitesi B Blok, No:11B 34912 Kurtköy PENDİK / İSTANBUL
Telefon 0216 522 20 00
Faks 0216 522 22 22
Web www.netas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 64.864.800,00 100,00
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI 9.729.720,00 15,00
ZTE COOPERATİEF U A 31.168.351,34 48,05
DİĞER 23.966.728,66 36,95
Toplam 129.729.600,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BDH BILIŞIM DESTEK HIZMETLERI SANAYI TICARET A.Ş. 11.600.000,00 100,00
BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 11.600.000,00 100,00
NETAS TELECOM LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (KAZAKISTAN) 161.800,00 100,00
Netas Telecom Limited Liability Partnership (Kazakistan) 161.800,00 100,00
NETAŞ BILIŞIM TEKNOLOJILERI A.Ş. 11.000.000,00 100,00
NETAŞ TELECOMMUNICATIONS MALTA LTD. 1.200,00 100,00
Netaş Telecommunications Malta Ltd. 1.200,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.06.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
03.08.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
25.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.12.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
13.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,91
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.719.059.796,00 6.958.287.619,00 4.630.663.953,00 2.702.716.156,00 1.077.902.614,00
Satışların Maliyeti (-) 1.593.903.663,00 6.354.978.246,00 4.283.779.228,00 2.511.735.140,00 1.008.332.206,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 125.156.133,00 603.309.373,00 346.884.725,00 190.981.016,00 69.570.408,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 125.156.133,00 603.309.373,00 346.884.725,00 190.981.016,00 69.570.408,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 62.762.409,00 218.909.666,00 156.223.399,00 98.210.966,00 46.516.052,00
Pazarlama Giderleri (-) 78.322.725,00 228.152.785,00 144.134.932,00 91.223.814,00 41.787.813,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 11.789.850,00 2.386.154,00 3.480.704,00 2.105.871,00 553.648,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.932.538,00 3.476.434,00 642.196,00 571.613,00 282.860,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 7.136.662,00 116.491.440,00 97.003.454,00 68.254.868,00 9.801.092,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -6.922.975,00 40.845.762,00 -53.315.568,00 -68.242.890,00 -28.805.337,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 47.981,00 624.106,00 544.563,00 288.122,00 150.604,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 165.187,00 949.592,00 822.688,00 748.318,00 907.513,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -7.040.181,00 40.520.276,00 -53.593.693,00 -68.703.086,00 -29.562.246,00
Finansman gelirleri 25.478.414,00 261.779.493,00 225.896.048,00 179.826.800,00 18.630.892,00
Finansman Giderleri (-) 107.300.847,00 358.161.363,00 244.663.824,00 145.751.499,00 69.034.286,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -86.107.744,00 -58.674.354,00 -72.361.469,00 -34.627.785,00 -79.965.640,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.438.946,00 -159.124.941,00 -58.951.569,00 -36.149.376,00 7.136.026,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 17.692.911,00 3.311.183,00 6.871.717,00 1.091.323,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.438.946,00 -176.817.852,00 -62.262.752,00 -43.021.093,00 6.044.703,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -83.668.798,00 100.450.587,00 -13.409.900,00 1.521.591,00 -87.101.666,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -83.668.798,00 100.450.587,00 -13.409.900,00 1.521.591,00 -87.101.666,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.625.121,00 779.972,00 1.390.252,00 1.912.844,00 -1.480.902,00
- Ana Ortaklık Payları -85.293.919,00 99.670.615,00 -14.800.152,00 -391.253,00 -85.620.764,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 1,54 -0,23 -0,01 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 1,54 -0,23 -0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 114.400.386,00 26.813.231,00 -3.201.773,00 -17.823,00 -3.827.785,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -24.526.961,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -6.131.740,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -6.131.740,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -78.766.866,00 77.807.520,00 -959.346,00 -5.191.639,00 2.420.423,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -78.766.866,00 77.807.520,00 -959.346,00 -5.191.639,00 2.420.423,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 35.633.520,00 104.620.751,00 -4.161.119,00 -5.209.462,00 -1.407.362,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -48.035.278,00 205.071.338,00 -17.571.019,00 -3.687.871,00 -88.509.028,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -48.035.278,00 205.071.338,00 -17.571.019,00 -3.687.871,00 -88.509.028,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 1,54 -0,23 -0,01 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.616.416.272,00 3.967.423.520,00 3.671.389.861,00 3.696.760.250,00 2.716.172.671,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 318.365.652,00 90.112.867,00 409.513.669,00 389.285.075,00 362.117.919,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.129.496.931,00 2.875.092.744,00 2.161.989.084,00 2.022.874.016,00 1.478.553.924,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.738.341,00 9.686.111,00 59.393.171,00 45.633.150,00 78.399.648,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.108.758.590,00 2.865.406.633,00 2.102.595.913,00 1.977.240.866,00 1.400.154.276,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.212.761,00 4.944.536,00 4.440.866,00 4.204.121,00 3.264.897,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.212.761,00 4.944.536,00 4.440.866,00 4.204.121,00 3.264.897,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 427.627.551,00 384.359.746,00 466.318.599,00 589.783.515,00 395.960.071,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 123.519.780,00 72.210.779,00 48.017.570,00 52.451.137,00 57.193.477,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 69.664.064,00 66.385.058,00 60.423.832,00 50.457.345,00 40.639.948,00
Diğer Dönen Varlıklar 81.867.102,00 71.306.010,00 67.328.155,00 60.983.085,00 22.721.544,00
ARA TOPLAM 3.616.416.272,00 3.967.423.520,00 3.671.389.861,00 3.696.760.250,00 2.716.172.671,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.922.873.478,00 1.764.475.865,00 1.444.495.300,00 1.331.629.494,00 977.701.452,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 132.597.197,00 127.684.364,00 94.070.902,00 99.518.318,00 96.310.739,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 741.469.493,00 683.313.128,00 645.440.383,00 617.554.988,00 463.541.954,00
- Şerefiye 591.730.298,00 539.546.509,00 501.763.114,00 473.288.566,00 351.041.918,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 149.739.195,00 143.766.619,00 143.677.269,00 144.266.422,00 112.500.036,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 770.342.117,00 700.716.534,00 517.965.829,00 473.641.848,00 306.833.341,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.539.289.750,00 5.731.899.385,00 5.115.885.161,00 5.028.389.744,00 3.693.874.123,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.085.472.347,00 5.231.635.187,00 4.902.997.104,00 4.833.194.038,00 3.626.010.586,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.399.161.325,00 1.297.908.289,00 1.537.469.097,00 1.301.716.733,00 1.242.305.075,00
- Banka Kredileri 1.399.161.325,00 1.297.908.289,00 1.537.469.097,00 1.301.716.733,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 138.145.369,00 128.271.232,00 123.910.352,00 111.727.172,00 151.710.783,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 138.145.369,00 128.271.232,00 123.910.352,00 111.727.172,00 91.260.088,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242.305.075,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.572.661.620,00 2.655.598.301,00 2.288.549.361,00 2.526.553.819,00 1.655.295.870,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.386.004.178,00 1.346.153.623,00 1.439.299.805,00 1.313.716.719,00 797.235.721,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.186.657.442,00 1.309.444.678,00 849.249.556,00 1.212.837.100,00 858.060.149,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 110.151.149,00 125.514.331,00 71.351.727,00 63.222.862,00 47.770.716,00
Diğer Borçlar 63.888.322,00 152.960.779,00 91.029.668,00 100.275.943,00 4.896.153,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.888.322,00 152.960.779,00 91.029.668,00 100.275.943,00 4.896.153,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.554.005,00 22.462.166,00 4.937.761,00 9.924.531,00 5.191.811,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 180.955.110,00 200.654.943,00 143.685.394,00 134.459.652,00 95.106.310,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 77.720.842,00 88.422.594,00 61.043.524,00 42.782.058,00 20.028.255,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 103.234.268,00 112.232.349,00 82.641.870,00 91.677.594,00 75.078.055,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 279.089.584,00 277.501.101,00 212.767.317,00 181.191.818,00 138.680.806,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 165.825.914,00 156.295.182,00 138.946.369,00 101.727.693,00 69.029.657,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 165.825.914,00 156.295.182,00 138.946.369,00 101.727.693,00 69.029.657,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 113.263.670,00 121.205.919,00 73.820.948,00 79.464.125,00 69.651.149,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 113.263.670,00 121.205.919,00 73.820.948,00 79.464.125,00 69.651.149,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.364.561.931,00 5.509.136.288,00 5.115.764.421,00 5.014.385.856,00 3.764.691.392,00
Ö Z K A Y N A K L A R 174.727.819,00 222.763.097,00 120.740,00 14.003.888,00 -70.817.269,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 168.032.784,00 217.693.183,00 -5.559.454,00 7.801.102,00 -73.626.309,00
Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 679.491.778,00 565.091.392,00 535.076.388,00 538.260.338,00 534.450.376,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -59.553.558,00 -59.553.558,00 -41.158.337,00 -41.158.337,00 -41.158.337,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -59.553.558,00 -59.553.558,00 -41.158.337,00 -41.158.337,00 -41.158.337,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 739.045.336,00 624.644.950,00 576.234.725,00 579.418.675,00 575.608.713,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.611.364,00 87.378.230,00 8.611.364,00 4.379.071,00 11.991.133,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -576.150.759,00 -675.821.374,00 -675.821.374,00 -675.821.374,00 -675.821.374,00
Net Dönem Karı/Zararı -85.293.919,00 99.670.615,00 -14.800.152,00 -391.253,00 -85.620.764,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.695.035,00 5.069.914,00 5.680.194,00 6.202.786,00 2.809.040,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.539.289.750,00 5.731.899.385,00 5.115.885.161,00 5.028.389.744,00 3.693.874.123,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi