Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NETAS
Sektör Telekomünikasyon tehçizatı üretimi
Adres Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul
Telefon (0216) 522 20 00
Faks (0216) 522 22 22
Web http://www.netas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 9.729.720,00 15,00
ZTE COOPERATİEF U A 31.168.351,34 48,05
DİĞER 23.966.728,66 36,95
Toplam 64.864.800,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 5.800.000,00 100,00
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 1.426.852,00 10,00
Netas Telecom Limited Liability Partnership (Kazakistan) 161.800,00 100,00
Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş 11.000.000,00 100,00
Netaş Telecommunications Malta Ltd. 1.200,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.06.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
03.08.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
25.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.12.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
13.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,91
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 491.776.619,00 1.733.166.950,00 1.119.131.956,00 727.237.275,00 304.329.367,00
Satışların Maliyeti (-) -474.575.426,00 -1.556.135.207,00 -1.007.788.031,00 -652.652.902,00 -274.105.830,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.201.193,00 177.031.743,00 111.343.925,00 74.584.373,00 30.223.537,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.201.193,00 177.031.743,00 111.343.925,00 74.584.373,00 30.223.537,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -27.698.744,00 -71.317.470,00 -49.364.904,00 -31.057.033,00 -16.990.302,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.658.573,00 -100.689.126,00 -71.883.482,00 -46.366.457,00 -23.528.519,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.642.110,00 -5.657.782,00 -3.313.403,00 -1.411.618,00 -910.199,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.138.481,00 26.167.288,00 9.642.325,00 7.591.331,00 5.675.613,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44.063.109,00 -56.379.476,00 -50.296.849,00 -29.593.588,00 -23.622.992,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -76.722.862,00 -30.844.823,00 -53.872.388,00 -26.252.992,00 -29.152.862,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35.455.653,00 65.042,00 42.426,00 30.736,00 9.675,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -82.592,00 -263.073,00 -204.192,00 -176.374,00 -2.736,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 248.410,00 1.059.025,00 174.153,00 -4.783,00 15.582,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -41.101.391,00 -29.983.829,00 -53.860.001,00 -26.403.413,00 -29.130.341,00
Finansman Gelirleri 51.497.108,00 76.525.759,00 107.018.452,00 49.118.193,00 33.022.727,00
Finansman Giderleri (-) -27.829.142,00 -115.509.177,00 -82.922.100,00 -53.129.595,00 -28.108.520,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -17.433.425,00 -68.967.247,00 -29.763.649,00 -30.414.815,00 -24.216.134,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 11.985.598,00 -1.965.756,00 20.015.308,00 47.095.767,00 21.146.216,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -2.619.207,00 -2.494,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.985.598,00 653.451,00 20.017.802,00 47.095.767,00 21.146.216,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -5.447.827,00 -70.933.003,00 -9.748.341,00 16.680.952,00 -3.069.918,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -5.447.827,00 -70.933.003,00 -9.748.341,00 16.680.952,00 -3.069.918,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.345.232,00 197.224,00 691.295,00 1.217.480,00 -150.920,00
- Ana Ortaklık Payları -7.793.059,00 -71.130.227,00 -10.439.636,00 15.463.472,00 -2.918.998,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,08 -1,09 -0,15 0,26 -0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 84.882.284,00 120.756.461,00 161.935.169,00 42.617.145,00 14.175.711,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 84.882.284,00 123.041.367,00 161.935.169,00 42.617.145,00 14.175.711,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -2.839.178,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 -13.564,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 567.836,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.229.154,00 -261.832,00 -111.513,00 -117.600,00 -198.409,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -1.229.154,00 -3.758,00 -111.513,00 -117.600,00 -198.409,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 -258.074,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 83.653.130,00 120.494.629,00 161.823.656,00 42.499.545,00 13.977.302,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 78.205.303,00 49.561.626,00 152.075.315,00 59.180.497,00 10.907.384,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 567.836,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 -13.564,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.949.799.047,00 1.806.680.392,00 1.649.758.909,00 1.475.555.614,00 1.496.023.766,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 246.831.667,00 307.221.733,00 243.864.200,00 185.883.802,00 206.827.057,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.087.458.481,00 1.067.144.759,00 915.032.108,00 853.021.102,00 819.186.282,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.048.133,00 42.997.497,00 1.286.477,00 9.803.997,00 7.470.122,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.075.410.348,00 1.024.147.262,00 913.745.631,00 843.217.105,00 811.716.160,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 30.628.446,00 571.632,00 596.560,00 516.913,00 575.271,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.628.446,00 571.632,00 596.560,00 516.913,00 575.271,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 180.640.639,00 183.412.626,00 176.166.889,00 134.930.406,00 144.627.727,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 84.747.722,00 21.702.469,00 15.784.546,00 15.035.699,00 12.972.802,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.984.069,00 33.957.039,00 30.283.748,00 27.895.541,00 18.880.123,00
Diğer Dönen Varlıklar 43.672.284,00 19.500.272,00 36.229.659,00 33.287.227,00 31.100.050,00
ARA TOPLAM 1.949.799.047,00 1.806.680.392,00 1.649.758.909,00 1.475.555.614,00 1.496.023.766,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 691.536.468,00 604.413.687,00 668.692.408,00 577.629.495,00 547.580.773,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.191.952,00 11.507.883,00 11.335.175,00 10.246.455,00 9.959.539,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 84.123.891,00 106.867.551,00 87.720.508,00 71.158.257,00 82.721.940,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 314.217.436,00 254.299.756,00 268.266.591,00 234.330.340,00 202.629.097,00
- Şerefiye 152.599.827,00 134.537.477,00 143.105.867,00 125.404.581,00 119.425.952,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 161.617.609,00 119.762.279,00 125.160.724,00 108.925.759,00 83.203.145,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 195.243.547,00 149.627.468,00 175.999.707,00 149.392.319,00 117.545.842,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 16.253.858,00 14.433.771,00 31.472.493,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.641.335.515,00 2.411.094.079,00 2.318.451.317,00 2.053.185.109,00 2.043.604.539,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.834.472.924,00 1.706.092.471,00 1.352.513.521,00 1.184.954.520,00 1.217.042.134,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 668.267.962,00 520.299.949,00 436.842.702,00 377.589.037,00 317.469.545,00
- Banka Kredileri 649.639.195,00 505.122.861,00 401.697.883,00 347.146.534,00 290.048.756,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 887.610.740,00 886.418.679,00 686.852.405,00 574.913.079,00 651.197.455,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 133.817.631,00 145.181.657,00 112.555.831,00 56.391.784,00 106.144.579,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 753.793.109,00 741.237.022,00 574.296.574,00 518.521.295,00 545.052.876,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.750.798,00 31.526.502,00 28.652.200,00 24.879.255,00 21.864.718,00
Diğer Borçlar 4.804.860,00 40.309.890,00 6.137.956,00 16.849.679,00 5.635.137,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.804.860,00 40.309.890,00 6.137.956,00 16.849.679,00 5.635.137,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 91.754.120,00 70.607.087,00 78.890.658,00 81.454.252,00 75.964.792,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 2.616.637,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 29.063.625,00 40.210.587,00 36.085.718,00 27.237.109,00 26.738.832,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.342.115,00 31.294.457,00 27.008.513,00 18.557.336,00 18.919.885,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.721.510,00 8.916.130,00 9.077.205,00 8.679.773,00 7.818.947,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 142.886.243,00 119.230.563,00 277.473.567,00 272.661.178,00 279.266.107,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 69.396.537,00 65.608.465,00 226.450.877,00 226.791.429,00 233.348.836,00
Banka Kredileri 21.049.578,00 0,00 206.234.519,00 206.179.367,00 206.644.822,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.346.959,00 0,00 20.216.358,00 20.612.062,00 26.704.014,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 36.083.659,00 34.913.181,00 30.616.062,00 27.629.378,00 28.202.315,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.083.659,00 34.913.181,00 30.616.062,00 27.629.378,00 28.202.315,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 37.406.047,00 18.708.917,00 20.316.910,00 18.168.787,00 17.650.147,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.977.359.167,00 1.825.323.034,00 1.629.987.088,00 1.457.615.698,00 1.496.308.241,00
Ö Z K A Y N A K L A R 663.976.348,00 585.771.045,00 688.464.229,00 595.569.411,00 547.296.298,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 660.574.819,00 585.075.637,00 687.274.750,00 593.853.747,00 546.949.034,00
Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 506.070.833,00 421.188.549,00 462.367.257,00 343.049.233,00 314.607.799,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.594.178,00 -11.594.178,00 -9.309.272,00 -9.309.272,00 -9.309.272,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.594.178,00 -11.594.178,00 -9.309.272,00 -9.309.272,00 -9.309.272,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 517.665.011,00 432.782.727,00 471.676.529,00 352.358.505,00 323.917.071,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.035.611,00 -445.568,00 -115.754,00 -121.841,00 -202.650,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.958.336,00 94.088.563,00 94.088.563,00 94.088.563,00 94.088.563,00
Net Dönem Karı/Zararı -7.793.059,00 -71.130.227,00 -10.439.636,00 15.463.472,00 -2.918.998,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.401.529,00 695.408,00 1.189.479,00 1.715.664,00 347.264,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.641.335.515,00 2.411.094.079,00 2.318.451.317,00 2.053.185.109,00 2.043.604.539,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi