Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NETAS
Sektör Telekomünikasyon tehçizatı üretimi
Adres Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul
Telefon (0216) 522 20 00
Faks (0216) 522 22 22
Web http://www.netas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 9.729.720,00 15,00
ZTE COOPERATİEF U A 31.168.351,34 48,05
DİĞER 23.966.728,66 36,95
Toplam 64.864.800,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 5.800.000,00 100,00
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 1.426.852,00 10,00
Netas Telecom Limited Liability Partnership (Kazakistan) 161.800,00 100,00
Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş 11.000.000,00 100,00
Netaş Telecommunications Malta Ltd. 1.200,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.06.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
03.08.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
25.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.12.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
13.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,91
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 727.237.275,00 304.329.367,00 1.327.640.194,00 833.021.971,00 565.521.166,00
Satışların Maliyeti (-) -652.652.902,00 -274.105.830,00 -1.167.599.493,00 -748.888.133,00 -530.377.874,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 74.584.373,00 30.223.537,00 160.040.701,00 84.133.838,00 35.143.292,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 74.584.373,00 30.223.537,00 160.040.701,00 84.133.838,00 35.143.292,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -31.057.033,00 -16.990.302,00 -87.612.151,00 -55.280.523,00 -34.469.738,00
Pazarlama Giderleri (-) -46.366.457,00 -23.528.519,00 -97.234.551,00 -72.943.520,00 -36.665.117,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.411.618,00 -910.199,00 -7.405.105,00 -6.486.080,00 -3.781.287,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.591.331,00 5.675.613,00 14.807.993,00 20.301.876,00 22.091.468,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -29.593.588,00 -23.622.992,00 -44.448.943,00 -12.549.748,00 -46.815.436,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -26.252.992,00 -29.152.862,00 -61.852.056,00 -42.824.157,00 -64.496.818,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30.736,00 9.675,00 85.437,00 65.275,00 15.829,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -176.374,00 -2.736,00 -316.717,00 -245.449,00 -4.528,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -4.783,00 15.582,00 1.000.942,00 200.258,00 281.231,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -26.403.413,00 -29.130.341,00 -61.082.394,00 -42.804.073,00 -64.204.286,00
Finansman Gelirleri 49.118.193,00 33.022.727,00 72.110.488,00 40.436.004,00 53.542.911,00
Finansman Giderleri (-) -53.129.595,00 -28.108.520,00 -189.265.051,00 -123.687.080,00 -80.922.456,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -30.414.815,00 -24.216.134,00 -178.236.957,00 -126.055.149,00 -91.583.831,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 47.095.767,00 21.146.216,00 29.457.192,00 15.445.215,00 -618.223,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -437.037,00 -87.280,00 -88.692,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 47.095.767,00 21.146.216,00 29.894.229,00 15.532.495,00 -529.531,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16.680.952,00 -3.069.918,00 -148.779.765,00 -110.609.934,00 -92.202.054,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 16.680.952,00 -3.069.918,00 -148.779.765,00 -110.609.934,00 -92.202.054,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.217.480,00 -150.920,00 -179.495,00 -82.463,00 -33.735,00
- Ana Ortaklık Payları 15.463.472,00 -2.918.998,00 -148.600.270,00 -110.527.471,00 -92.168.319,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,26 -0,05 0,00 -1,70 -1,42
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 42.617.145,00 14.175.711,00 66.796.896,00 24.445.131,00 15.321.298,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 42.617.145,00 14.175.711,00 68.244.161,00 24.445.131,00 15.321.298,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -1.809.081,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 361.816,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -117.600,00 -198.409,00 38.499,00 44.206.711,00 66.214.637,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -117.600,00 -198.409,00 38.499,00 44.206.711,00 66.214.637,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 42.499.545,00 13.977.302,00 66.835.395,00 68.651.842,00 81.535.935,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 59.180.497,00 10.907.384,00 -81.944.370,00 -41.958.092,00 -10.666.119,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 361.816,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.475.555.614,00 1.496.023.766,00 1.495.185.090,00 1.593.516.284,00 1.752.513.478,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 185.883.802,00 206.827.057,00 195.340.538,00 152.256.642,00 294.168.461,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 853.021.102,00 819.186.282,00 871.112.583,00 863.391.584,00 924.168.714,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.803.997,00 7.470.122,00 8.287.038,00 9.200.618,00 178.729,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 843.217.105,00 811.716.160,00 862.825.545,00 854.190.966,00 923.989.985,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 516.913,00 575.271,00 531.110,00 368.424,00 433.791,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 516.913,00 575.271,00 531.110,00 368.424,00 433.791,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 134.930.406,00 144.627.727,00 124.259.454,00 140.957.632,00 119.774.443,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.035.699,00 12.972.802,00 10.409.097,00 7.351.929,00 7.589.955,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 27.895.541,00 18.880.123,00 16.324.031,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 33.287.227,00 31.100.050,00 37.412.723,00 57.097.871,00 58.439.808,00
ARA TOPLAM 1.475.555.614,00 1.496.023.766,00 1.495.185.090,00 1.593.516.284,00 1.752.513.478,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 577.629.495,00 547.580.773,00 511.005.625,00 441.652.763,00 453.913.192,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.246.455,00 9.959.539,00 9.401.553,00 8.336.072,00 8.507.478,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 71.158.257,00 82.721.940,00 58.083.609,00 75.116.751,00 122.986.082,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 234.330.340,00 202.629.097,00 190.731.271,00 180.166.282,00 140.978.695,00
- Şerefiye 125.404.581,00 119.425.952,00 108.872.627,00 103.720.596,00 105.480.094,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 108.925.759,00 83.203.145,00 81.858.644,00 76.445.686,00 35.498.601,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 149.392.319,00 117.545.842,00 121.177.871,00 33.929.769,00 30.579.691,00
Diğer Duran Varlıklar 14.433.771,00 31.472.493,00 29.887.249,00 27.034.043,00 27.407.054,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.053.185.109,00 2.043.604.539,00 2.006.190.715,00 2.035.169.047,00 2.206.426.670,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.184.954.520,00 1.217.042.134,00 1.198.142.317,00 1.199.917.118,00 1.273.065.682,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 377.589.037,00 317.469.545,00 434.015.226,00 700.817.118,00 693.617.729,00
- Banka Kredileri 347.146.534,00 290.048.756,00 407.122.680,00 680.345.499,00 673.146.110,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 574.913.079,00 651.197.455,00 512.397.434,00 247.853.597,00 311.575.147,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 56.391.784,00 106.144.579,00 93.593.477,00 22.008.347,00 16.466.401,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 518.521.295,00 545.052.876,00 418.803.957,00 225.845.250,00 295.108.746,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.879.255,00 21.864.718,00 24.660.041,00 23.888.508,00 30.435.971,00
Diğer Borçlar 16.849.679,00 5.635.137,00 22.141.209,00 11.676.120,00 12.090.236,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.849.679,00 5.635.137,00 22.141.209,00 11.676.120,00 12.090.236,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 81.454.252,00 75.964.792,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 349.165,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 27.237.109,00 26.738.832,00 36.704.941,00 36.926.243,00 34.129.686,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.557.336,00 18.919.885,00 29.428.553,00 29.094.480,00 26.010.971,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.679.773,00 7.818.947,00 7.276.388,00 7.831.763,00 8.118.715,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 61.319.303,00 61.431.994,00 68.051.786,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 272.661.178,00 279.266.107,00 271.838.979,00 63.046.899,00 129.863.985,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 226.791.429,00 233.348.836,00 226.254.958,00 34.490.738,00 96.426.506,00
Banka Kredileri 206.179.367,00 206.644.822,00 196.209.584,00 0,00 56.701.139,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.612.062,00 26.704.014,00 30.045.374,00 34.490.738,00 39.725.367,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 27.629.378,00 28.202.315,00 29.114.925,00 24.919.603,00 24.667.468,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.629.378,00 28.202.315,00 29.114.925,00 24.919.603,00 24.667.468,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.168.787,00 17.650.147,00 16.407.295,00 3.581.379,00 8.707.685,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.457.615.698,00 1.496.308.241,00 1.469.981.296,00 1.262.964.017,00 1.402.929.667,00
Ö Z K A Y N A K L A R 595.569.411,00 547.296.298,00 536.209.419,00 772.205.030,00 803.497.003,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 593.853.747,00 546.949.034,00 535.890.730,00 771.789.309,00 803.032.554,00
Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00 64.864.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00 41.612.160,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 343.049.233,00 314.607.799,00 300.432.088,00 512.058.085,00 551.130.592,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.309.272,00 -9.309.272,00 -9.309.272,00 -7.862.007,00 -7.862.007,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.309.272,00 -9.309.272,00 -9.309.272,00 -7.862.007,00 -7.862.007,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 352.358.505,00 323.917.071,00 309.741.360,00 519.920.092,00 558.992.599,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -121.841,00 -202.650,00 -4.241,00 59.465.655,00 46.582.405,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00 34.897.360,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 94.088.563,00 94.088.563,00 242.688.833,00 169.418.720,00 156.113.556,00
Net Dönem Karı/Zararı 15.463.472,00 -2.918.998,00 -148.600.270,00 -110.527.471,00 -92.168.319,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.715.664,00 347.264,00 318.689,00 415.721,00 464.449,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.053.185.109,00 2.043.604.539,00 2.006.190.715,00 2.035.169.047,00 2.206.426.670,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi