Geri Dön

MZHLD | Mazhar Zorlu Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 66,51
BIST-100'deki Ağırlığı 3,43
F/K Oranı 12,28
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,85
Dibe Uzaklık 66,52
Piyasa Değeri (USD) 36.162.054,21
Piyasa Değeri (TL) 722.018.806,70
Özsermaye (TL) 391.032.046,00
Sermaye (TL) 109.066.285,00
Net Kar (TL) 58.787.805,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MZHLD
Sektör Mevcut şirketlere iştirak etmek,şirketlerin yönetine katılmak ve aracılık yapmamak şartıyla hisse senetlerini iktisap etmek ve satmaktır.
Adres 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon 0 232 376 86 31
Faks 0 232 376 86 37
Web www.mazharzorlu.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEMRA ZORLU 29.740.977,70 27,40
TOPLAM 108.559.000,00 100,00
DİĞER 78.818.022,30 72,60
Toplam 217.118.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASAD ENERJİ A.Ş. 4.260,00 0,42
DE-PARK A.Ş. 100.000,00 1,33
EGE SÖKTEKS A.Ş. 22.702,70 0,32
EGE YILDIZ A.Ş. 3.759.984,03 7,44
EGEPLAST A.Ş. 7.838.670,38 28,17
EGS SİGORTA A.Ş. 25.000,00 1,00
GÜÇ YAPI A.Ş. 297.500,00 4,25
GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. 659.687,45 2,20
İZMİR ENERJİ A.Ş. 87.500,00 2,33
KAPLAMİN A.Ş. 92.139,00 0,46
TASFİYE HALİNDE EGE SİGORTA A.Ş. 49.600,00 99,20
TASFİYE HALİNDE REMA A.Ş. 500,00 10,00
Tarih Açıklama Katsayı
23.11.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,02
04.04.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
07.07.2004 Bölünme 1,00
24.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
03.12.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 266.147.378,00 774.065.895,00 550.373.924,00 350.362.929,00 162.429.041,00
Satışların Maliyeti (-) -197.392.922,00 -610.663.490,00 -418.591.613,00 -275.988.030,00 -120.700.416,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 68.754.456,00 163.402.405,00 131.782.311,00 74.374.899,00 41.728.625,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 68.754.456,00 163.402.405,00 131.782.311,00 74.374.899,00 41.728.625,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.568.794,00 -35.521.246,00 -21.272.124,00 -13.002.663,00 -17.101.299,00
Pazarlama Giderleri (-) -26.145.651,00 -66.884.086,00 -44.731.057,00 -28.333.568,00 -6.175.865,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.362.312,00 98.093.543,00 9.416.611,00 7.251.892,00 2.786.680,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.098.721,00 -38.044.477,00 -54.256.480,00 -52.845.864,00 -21.821.408,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 29.303.602,00 121.046.139,00 20.939.261,00 -12.555.304,00 -583.267,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.467.438,00 10.524.844,00 6.173.556,00 799.627,00 1.358.479,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -5.548.991,00 -5.514.219,00 -3.850.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 31.771.040,00 126.021.992,00 21.598.598,00 -15.605.677,00 775.212,00
Finansman Gelirleri 2.854.804,00 19.427.737,00 13.488.269,00 6.147.840,00 1.241.199,00
Finansman Giderleri (-) -7.386.493,00 -34.944.887,00 -24.897.341,00 -16.173.544,00 -8.390.082,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.239.351,00 110.504.842,00 10.189.526,00 -25.631.381,00 -6.373.671,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.869.872,00 -44.433.796,00 -13.662.519,00 -12.491.333,00 -2.686.562,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.458.222,00 -34.519.152,00 -23.151.823,00 -29.042.152,00 -7.869.424,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.411.650,00 -9.914.644,00 9.489.304,00 16.550.819,00 5.182.862,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 20.369.479,00 66.071.046,00 -3.472.993,00 -38.122.714,00 -9.060.233,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 20.369.479,00 66.071.046,00 -3.472.993,00 -38.122.714,00 -9.060.233,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 12.079.936,00 24.633.017,00 -4.905.411,00 -19.510.538,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 8.289.543,00 41.438.029,00 1.432.418,00 -18.612.176,00 -9.060.233,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.513.902,00 612.117.209,00 -1.686.614,00 -1.222.797,00 840.639,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 687.395.022,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.142.378,00 -8.172.889,00 -2.108.267,00 -1.528.496,00 840.639,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 628.476,00 1.634.578,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 628.476,00 -67.104.924,00 421.653,00 305.699,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -191.906,00 -109.231,00 -72.980,00 -115.059,00 -152.412,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -93.497,00 -437.190,00 -240.367,00 -205.965,00 -99.294,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 -168.128,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.705.808,00 612.007.978,00 -1.759.594,00 -1.337.856,00 688.227,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.663.671,00 678.079.024,00 -5.232.587,00 -39.460.570,00 -8.372.006,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 484.206.776,00 437.659.888,00 348.042.407,00 326.332.046,00 307.395.256,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 50.924.209,00 103.000.574,00 7.195.307,00 2.436.083,00 2.431.594,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 117.471.719,00 122.117.539,00 48.564.436,00 58.769.623,00 53.568.680,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.411,00 982.729,00 815.574,00 219.336,00 158.062,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 117.457.308,00 121.134.810,00 47.748.862,00 58.550.287,00 53.410.618,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 51.800.281,00 48.259.467,00 124.184.328,00 107.398.277,00 37.248.708,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 49.283.921,00 46.735.543,00 115.034.329,00 101.520.976,00 32.367.659,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.516.360,00 1.523.924,00 9.149.999,00 5.877.301,00 4.881.049,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 178.209.475,00 135.077.470,00 142.532.892,00 129.159.451,00 156.861.606,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 63.070.851,00 11.852.876,00 10.311.788,00 8.622.577,00 39.206.445,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 123.822,00 28.631,00 19.760,00 1.882.635,00 1.882.548,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.606.419,00 17.323.331,00 15.233.896,00 18.063.400,00 16.195.675,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 22.606.419,00 17.323.331,00 15.233.896,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 484.206.776,00 437.659.888,00 348.042.407,00 326.332.046,00 307.395.256,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.024.999.052,00 1.018.595.691,00 262.174.505,00 269.428.532,00 254.542.722,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 100.198.915,00 100.243.895,00 3.268.559,00 3.360.169,00 3.439.070,00
Maddi Duran Varlıklar 849.044.596,00 843.848.968,00 153.907.581,00 155.124.321,00 152.965.382,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 242.625,00 254.020,00 277.081,00 276.892,00 195.040,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 35.714.642,00 42.660.203,00 30.818.419,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.509.205.828,00 1.456.255.579,00 610.216.912,00 595.760.578,00 561.937.978,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 342.078.273,00 299.955.005,00 298.405.566,00 321.264.897,00 324.465.956,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.000.000,00 8.649.369,00 6.455.928,00 15.976.109,00 16.508.322,00
- Banka Kredileri 15.000.000,00 8.649.369,00 6.455.928,00 15.976.109,00 16.508.322,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.588.666,00 6.280.547,00 6.945.895,00 7.348.527,00 6.780.191,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 386.816,00 482.108,00 572.393,00 580.992,00 491.546,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 72.873.047,00 34.604.533,00 29.287.168,00 55.150.487,00 52.787.179,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 9.397,00 329.076,00 156.254,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 72.873.047,00 34.604.533,00 29.277.771,00 54.821.411,00 52.630.925,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.912.176,00 5.353.627,00 6.648.800,00 4.081.965,00 4.781.652,00
Diğer Borçlar 30.001.596,00 14.067.185,00 11.781.262,00 11.759.003,00 14.056.389,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.646.423,00 5.045.995,00 366.101,00 301.115,00 900.946,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.355.173,00 9.021.190,00 11.415.161,00 11.457.888,00 13.155.443,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 150.285.869,00 187.961.499,00 118.079.820,00 87.048.117,00 107.067.903,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.429.591,00 19.818.748,00 9.277.569,00 37.960.386,00 20.488.774,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.987.328,00 23.219.497,00 109.929.124,00 101.940.303,00 101.995.546,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.240.835,00 2.996.173,00 2.824.204,00 2.680.185,00 2.941.564,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.746.493,00 20.223.324,00 107.104.920,00 99.260.118,00 99.053.982,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.887.162,00 107.723.852,00 33.890.621,00 30.802.940,00 27.338.517,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.810.905,00 3.685.553,00 4.560.398,00 5.640.260,00 5.908.754,00
Banka Kredileri 2.810.905,00 3.670.816,00 4.481.582,00 5.416.211,00 5.606.139,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 32.648.197,00 41.393.413,00 27.383.474,00 22.770.576,00 20.041.814,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.648.197,00 41.393.413,00 27.383.474,00 22.770.576,00 20.041.814,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 63.703.989,00 60.920.815,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 442.965.435,00 407.678.857,00 332.296.187,00 352.067.837,00 351.804.473,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.066.240.393,00 1.048.576.722,00 277.920.725,00 243.692.741,00 210.133.505,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 391.032.046,00 468.422.274,00 173.548.676,00 153.623.382,00 96.299.892,00
Ödenmiş Sermaye 108.559.000,00 108.559.000,00 10.836.000,00 10.836.000,00 10.836.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 30.778.036,00 30.778.036,00 30.778.036,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 218.006.445,00 219.031.604,00 -2.086.756,00 -1.903.331,00 -991.114,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 218.006.445,00 219.031.604,00 -2.086.756,00 -1.903.331,00 -991.114,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.957.004,00 -3.931.845,00 -2.086.756,00 -1.903.331,00 -991.114,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -361.638,00 -229.645,00 -319.518,00 -383.642,00 -250.168,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -680.109,00 -646.525,00 -575.826,00 -563.469,00 -454.099,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 318.471,00 416.880,00 256.308,00 179.827,00 203.931,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.259.844,00 1.259.844,00 2.414.867,00 2.414.867,00 2.321.809,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.278.852,00 98.363.442,00 130.493.629,00 130.493.628,00 62.665.562,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.289.543,00 41.438.029,00 1.432.418,00 -18.612.176,00 -9.060.233,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 675.208.347,00 580.154.448,00 104.372.049,00 90.069.359,00 113.833.613,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.509.205.828,00 1.456.255.579,00 610.216.912,00 595.760.578,00 561.937.978,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 1.691.380,00 49.611,00 29.297,00 11.156,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 14.737,00 78.816,00 224.049,00 302.615,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi