Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MZHLD
Sektör Mevcut şirketlere iştirak etmek,şirketlerin yönetine katılmak ve aracılık yapmamak şartıyla hisse senetlerini iktisap etmek ve satmaktır.
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:6 35510 Çiğli/İzmir
Telefon (0232) 376 86 31
Faks (0232) 376 86 37
Web http://www.mazharzorlu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kemal Zorlu 3.283.575,70 30,30
Nafiz Zorlu 3.285.205,00 30,32
DİĞER 4.267.219,30 39,38
Toplam 10.836.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASAD ENERJİ A.Ş. 4.260,00 0,42
DE-PARK A.Ş. 100.000,00 1,33
EGE SİGORTA A.Ş. 49.600,00 99,20
EGE SÖKTEKS A.Ş. 210.000,00 3,00
EGE YILDIZ A.Ş. 4.732.837,90 13,52
EGEPLAST A.Ş. 9.526.203,33 47,63
EGS SİGORTA A.Ş. 25.000,00 1,00
GÜÇ YAPI A.Ş. 297.500,00 4,25
GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. 659.687,45 2,19
İZMİR ENERJİ A.Ş. 87.500,00 2,33
KAPLAMİN A.Ş. 3.624,66 0,01
REMA A.Ş. 500,00 10,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.04.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
07.07.2004 Bölünme 1,00
24.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
03.12.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 191.860.754,00 94.038.971,00 268.352.306,00 189.704.769,00 113.752.575,00
Satışların Maliyeti (-) -145.103.000,00 -71.427.070,00 -187.019.195,00 -136.831.665,00 -84.938.369,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 46.757.754,00 22.611.901,00 81.333.111,00 52.873.104,00 28.814.206,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 46.757.754,00 22.611.901,00 81.333.111,00 52.873.104,00 28.814.206,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.009.832,00 -3.572.447,00 -15.300.125,00 -9.729.718,00 -5.688.345,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.707.809,00 -7.314.891,00 -34.519.730,00 -15.315.938,00 -9.293.588,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.639.010,00 5.512.826,00 25.290.918,00 25.392.067,00 16.914.420,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.292.042,00 -4.872.585,00 -6.720.360,00 -4.100.146,00 -2.792.273,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 22.387.081,00 12.364.804,00 50.083.814,00 49.119.369,00 27.954.420,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.132.496,00 776.009,00 56.385.416,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -59.250,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 23.519.577,00 13.140.813,00 106.409.980,00 49.119.369,00 27.954.420,00
Finansman Gelirleri 13.467.001,00 10.847.192,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -8.641.498,00 -3.758.031,00 -6.759.309,00 -3.755.899,00 -2.600.417,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 28.345.080,00 20.229.974,00 99.650.671,00 45.363.470,00 25.354.003,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.322.873,00 -6.083.805,00 -10.166.684,00 -6.373.324,00 -2.760.627,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.369.535,00 -6.328.518,00 -10.834.169,00 -6.841.380,00 -3.123.633,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.046.662,00 244.713,00 667.485,00 468.056,00 363.006,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 24.022.207,00 14.146.169,00 89.483.987,00 38.990.146,00 22.593.376,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 24.022.207,00 14.146.169,00 89.483.987,00 38.990.146,00 22.593.376,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10.155.364,00 7.693.077,00 41.681.056,00 19.903.219,00 11.578.104,00
- Ana Ortaklık Payları 13.866.843,00 6.453.092,00 47.802.931,00 19.086.927,00 11.015.272,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.047.301,00 -895.661,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.309.128,00 -895.661,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 261.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -86.698,00 172.709,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -73.649,00 -43.901,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 179.132,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.133.999,00 -722.952,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 22.888.208,00 13.423.217,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 145.823.400,00 145.382.992,00 213.423.668,00 134.900.647,00 99.296.614,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.749.534,00 4.898.166,00 77.911.105,00 6.993.973,00 6.206.926,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 23.570.394,00 14.863.919,00 22.182.003,00 28.701.778,00 18.990.378,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.567.303,00 14.863.919,00 22.182.003,00 28.701.778,00 18.990.378,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 24.331.246,00 35.155.991,00 23.456.232,00 27.965.311,00 21.908.250,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.543.037,00 19.008.414,00 14.433.589,00 18.152.571,00 13.453.598,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.788.209,00 16.147.577,00 9.022.643,00 9.812.740,00 8.454.652,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 71.868.220,00 75.118.793,00 72.356.060,00 53.254.311,00 43.379.427,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.825.957,00 9.315.525,00 6.888.765,00 14.669.649,00 7.296.778,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.914.664,00 1.762.885,00 7.256.123,00 3.138.259,00 1.440.106,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.563.385,00 4.267.713,00 3.373.380,00 177.366,00 74.749,00
ARA TOPLAM 145.823.400,00 145.382.992,00 213.423.668,00 134.900.647,00 99.296.614,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 230.113.641,00 226.101.249,00 75.302.264,00 72.783.264,00 71.289.538,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.753.384,00 3.803.551,00 3.850.686,00 3.897.821,00 3.999.891,00
Maddi Duran Varlıklar 147.246.380,00 147.911.265,00 8.500.167,00 5.926.246,00 6.182.493,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 119.827,00 137.072,00 154.318,00 107.386,00 119.564,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.444.827,00 3.560.183,00 3.136.338,00 2.889.285,00 2.803.932,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 375.937.041,00 371.484.241,00 288.725.932,00 207.683.911,00 170.586.152,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84.670.829,00 90.836.135,00 87.420.385,00 64.306.863,00 46.723.534,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.526.399,00 1.705.862,00 1.702.567,00 1.614.082,00 1.301.131,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 246.775,00 427.192,00 561.775,00 585.359,00 560.349,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 26.240.762,00 24.996.359,00 14.344.976,00 23.542.313,00 6.909.849,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 73.134,00 67.751,00 69.255,00 82.561,00 16.990,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.167.628,00 24.928.608,00 14.275.721,00 23.459.752,00 6.892.859,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.474.105,00 2.251.074,00 857.434,00 544.181,00 472.365,00
Diğer Borçlar 5.846.424,00 4.775.817,00 6.044.442,00 4.870.262,00 7.296.803,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.730.381,00 3.579.523,00 2.840.692,00 2.614.516,00 2.634.362,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.116.043,00 1.196.294,00 3.203.750,00 2.255.746,00 4.662.441,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 34.267.371,00 44.017.637,00 52.158.984,00 25.430.663,00 26.269.817,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.698.716,00 10.656.378,00 10.834.169,00 6.841.380,00 3.123.633,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.617.052,00 2.433.008,00 1.449.578,00 1.445.898,00 1.329.024,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.617.052,00 2.433.008,00 1.449.578,00 1.445.898,00 1.329.024,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 28.235,00 18.084,00 20.912,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.784.612,00 40.631.497,00 36.452.132,00 40.637.955,00 37.523.983,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.722.931,00 1.952.229,00 2.350.801,00 2.734.347,00 3.084.873,00
Banka Kredileri 1.092.964,00 1.378.571,00 1.777.368,00 2.071.015,00 2.358.956,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 629.967,00 573.658,00 573.433,00 663.332,00 725.917,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.572.457,00 14.040.044,00 10.070.466,00 10.319.964,00 9.942.983,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.572.457,00 14.040.044,00 10.070.466,00 9.480.279,00 9.103.298,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 126.455.441,00 131.467.632,00 123.872.517,00 104.944.818,00 84.247.517,00
Ö Z K A Y N A K L A R 249.481.600,00 240.016.609,00 164.853.415,00 102.739.093,00 86.338.635,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 117.486.167,00 123.164.166,00 45.801.418,00 16.380.816,00 8.301.417,00
Ödenmiş Sermaye 10.836.000,00 10.836.000,00 10.836.000,00 10.836.000,00 10.836.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.778.036,00 30.778.036,00 30.778.036,00 30.778.036,00 30.778.036,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 -1.936.042,00 -1.936.042,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.709.879,00 -2.214.198,00 -1.222.608,00 -1.057.332,00 -1.085.616,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.709.879,00 -1.779.298,00 -1.546.668,00 -1.398.699,00 -1.436.811,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.709.879,00 -1.779.298,00 -1.546.668,00 -1.398.699,00 -1.436.811,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -325.087,00 115.308,00 -295.527,00 -391.980,00 -371.440,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -389.868,00 -434.900,00 -373.357,00 -427.594,00 -391.250,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 64.781,00 115.308,00 77.830,00 35.614,00 19.810,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.511.095,00 1.474.709,00 1.714.917,00 1.714.917,00 1.714.917,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 61.529.159,00 74.566.196,00 -43.812.331,00 -42.649.710,00 -42.649.710,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.866.843,00 6.453.092,00 47.802.931,00 19.086.927,00 11.015.272,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 131.995.433,00 116.852.443,00 119.051.997,00 86.358.277,00 78.037.218,00
TOPLAM KAYNAKLAR 375.937.041,00 371.484.241,00 288.725.932,00 207.683.911,00 170.586.152,00
Diğer Yedekler 0,00 1.155.023,00 0,00 0,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 3.882.565,00 3.840.350,00 3.824.546,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 154.318,00 107.386,00 119.564,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi