Geri Dön

MZHLD | Mazhar Zorlu Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MZHLD
Sektör Mevcut şirketlere iştirak etmek,şirketlerin yönetine katılmak ve aracılık yapmamak şartıyla hisse senetlerini iktisap etmek ve satmaktır.
Adres 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon 0 232 376 86 31
Faks 0 232 376 86 37
Web www.mazharzorlu.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kemal Zorlu 3.296.016,20 30,42
NAFİZ ZORLU 2.797.645,50 25,82
TOPLAM 10.836.000,00 100,00
DİĞER 4.742.338,30 43,76
Toplam 21.672.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASAD ENERJİ A.Ş. 4.260,00 0,42
DE-PARK A.Ş. 100.000,00 1,33
EGE SİGORTA A.Ş. 49.600,00 99,20
EGE SÖKTEKS A.Ş. 22.702,70 0,32
EGE YILDIZ A.Ş. 3.759.984,03 7,44
EGEPLAST A.Ş. 4.043.070,38 20,22
EGS SİGORTA A.Ş. 25.000,00 1,00
GÜÇ YAPI A.Ş. 297.500,00 4,25
GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. 659.687,45 2,20
İZMİR ENERJİ A.Ş. 87.500,00 2,33
KAPLAMİN A.Ş. 92.139,00 0,46
TASFİYE HALİNDE REMA A.Ş. 500,00 10,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.04.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
07.07.2004 Bölünme 1,00
24.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
03.12.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 162.429.041,00 431.018.138,00 301.265.845,00 191.860.754,00 94.038.971,00
Satışların Maliyeti (-) -120.700.416,00 -332.271.748,00 -232.202.326,00 -145.103.000,00 -71.427.070,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.728.625,00 98.746.390,00 69.063.519,00 46.757.754,00 22.611.901,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.728.625,00 98.746.390,00 69.063.519,00 46.757.754,00 22.611.901,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.101.299,00 -24.597.038,00 -13.071.567,00 -10.009.832,00 -3.572.447,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.175.865,00 -33.023.500,00 -21.388.666,00 -13.707.809,00 -7.314.891,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.786.680,00 18.297.399,00 10.343.915,00 6.639.010,00 5.512.826,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.821.408,00 -115.144.861,00 -7.231.027,00 -7.292.042,00 -4.872.585,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -583.267,00 -55.721.610,00 37.716.174,00 22.387.081,00 12.364.804,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.358.479,00 2.068.393,00 1.571.715,00 1.132.496,00 776.009,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -75.107,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 775.212,00 -53.728.324,00 39.287.889,00 23.519.577,00 13.140.813,00
Finansman Gelirleri 1.241.199,00 16.411.314,00 14.782.669,00 13.467.001,00 10.847.192,00
Finansman Giderleri (-) -8.390.082,00 -17.609.379,00 -12.942.821,00 -8.641.498,00 -3.758.031,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -6.373.671,00 -54.926.389,00 41.127.737,00 28.345.080,00 20.229.974,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.686.562,00 -3.987.010,00 -8.421.886,00 -4.322.873,00 -6.083.805,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.869.424,00 -26.424.100,00 -10.127.715,00 -7.369.535,00 -6.328.518,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.182.862,00 22.437.090,00 1.705.829,00 3.046.662,00 244.713,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.060.233,00 -58.913.399,00 32.705.851,00 24.022.207,00 14.146.169,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -9.060.233,00 -58.913.399,00 32.705.851,00 24.022.207,00 14.146.169,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 -31.667.123,00 14.272.352,00 10.155.364,00 7.693.077,00
- Ana Ortaklık Payları -9.060.233,00 -27.246.276,00 18.433.499,00 13.866.843,00 6.453.092,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 840.639,00 -921.028,00 -2.561.270,00 -1.047.301,00 -895.661,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 840.639,00 -1.151.285,00 -3.201.588,00 -1.309.128,00 -895.661,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 230.257,00 640.318,00 261.827,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -152.412,00 -472.853,00 -77.118,00 -86.698,00 172.709,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -99.294,00 -483.944,00 -77.480,00 -73.649,00 -43.901,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -168.128,00 0,00 0,00 0,00 179.132,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 688.227,00 -1.393.881,00 -2.638.388,00 -1.133.999,00 -722.952,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -8.372.006,00 -60.307.280,00 30.067.463,00 22.888.208,00 13.423.217,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 307.395.256,00 223.285.388,00 185.950.622,00 145.823.400,00 145.382.992,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.431.594,00 28.626.384,00 3.226.562,00 2.749.534,00 4.898.166,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 53.568.680,00 28.842.583,00 20.843.080,00 23.570.394,00 14.863.919,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 158.062,00 3.091,00 6.147,00 3.091,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 53.410.618,00 28.839.492,00 20.836.933,00 23.567.303,00 14.863.919,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 37.248.708,00 51.688.043,00 34.947.820,00 24.331.246,00 35.155.991,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.367.659,00 20.889.786,00 19.380.070,00 19.543.037,00 19.008.414,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.881.049,00 30.798.257,00 15.567.750,00 4.788.209,00 16.147.577,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 156.861.606,00 93.755.733,00 76.611.127,00 71.868.220,00 75.118.793,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 39.206.445,00 9.759.146,00 41.352.564,00 17.825.957,00 9.315.525,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.882.548,00 2.525.937,00 2.647.445,00 1.914.664,00 1.762.885,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.195.675,00 8.087.562,00 6.322.024,00 3.563.385,00 4.267.713,00
ARA TOPLAM 307.395.256,00 223.285.388,00 185.950.622,00 145.823.400,00 145.382.992,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 254.542.722,00 248.290.606,00 229.930.198,00 230.113.641,00 226.101.249,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.439.070,00 3.485.234,00 3.706.387,00 3.753.384,00 3.803.551,00
Maddi Duran Varlıklar 152.965.382,00 152.426.306,00 146.683.729,00 147.246.380,00 147.911.265,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 195.040,00 213.930,00 113.329,00 119.827,00 137.072,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.156,00 75.476,00 93.227,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.818.419,00 25.803.685,00 5.482.485,00 6.444.827,00 3.560.183,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 561.937.978,00 471.575.994,00 415.880.820,00 375.937.041,00 371.484.241,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 324.465.956,00 220.431.031,00 117.129.669,00 84.670.829,00 90.836.135,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.508.322,00 14.427.257,00 3.147.436,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 16.508.322,00 14.427.257,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.780.191,00 4.829.620,00 4.823.292,00 1.526.399,00 1.705.862,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 491.546,00 498.962,00 498.542,00 246.775,00 427.192,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 52.787.179,00 25.569.428,00 41.823.822,00 26.240.762,00 24.996.359,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 156.254,00 45.729,00 58.779,00 73.134,00 67.751,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 52.630.925,00 25.523.699,00 41.765.043,00 26.167.628,00 24.928.608,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.781.652,00 4.084.868,00 3.367.846,00 2.474.105,00 2.251.074,00
Diğer Borçlar 14.056.389,00 14.465.219,00 11.401.727,00 5.846.424,00 4.775.817,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 900.946,00 3.310.115,00 2.953.589,00 2.730.381,00 3.579.523,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.155.443,00 11.155.104,00 8.448.138,00 3.116.043,00 1.196.294,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 107.067.903,00 51.317.978,00 43.058.240,00 34.267.371,00 44.017.637,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.488.774,00 18.648.332,00 7.342.201,00 11.698.716,00 10.656.378,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 101.995.546,00 87.088.329,00 2.165.105,00 2.617.052,00 2.433.008,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.941.564,00 1.882.791,00 2.165.105,00 2.617.052,00 2.433.008,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 99.053.982,00 85.205.538,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.338.517,00 32.639.452,00 42.090.295,00 41.784.612,00 40.631.497,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.908.754,00 5.311.516,00 6.217.009,00 1.722.931,00 1.952.229,00
Banka Kredileri 5.606.139,00 4.898.867,00 3.147.436,00 1.092.964,00 1.378.571,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 302.615,00 412.649,00 544.875,00 629.967,00 573.658,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.041.814,00 16.152.932,00 17.110.062,00 15.572.457,00 14.040.044,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.041.814,00 16.152.932,00 17.110.062,00 15.572.457,00 14.040.044,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 351.804.473,00 253.070.483,00 159.219.964,00 126.455.441,00 131.467.632,00
Ö Z K A Y N A K L A R 210.133.505,00 218.505.511,00 256.660.856,00 249.481.600,00 240.016.609,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 96.299.892,00 93.635.815,00 121.411.883,00 117.486.167,00 123.164.166,00
Ödenmiş Sermaye 10.836.000,00 10.836.000,00 10.836.000,00 10.836.000,00 10.836.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.778.036,00 30.778.036,00 30.778.036,00 30.778.036,00 30.778.036,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -991.114,00 -992.059,00 -2.362.663,00 -1.709.879,00 -2.214.198,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -991.114,00 -992.059,00 -2.362.663,00 -1.709.879,00 -1.779.298,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -991.114,00 -992.059,00 -2.362.663,00 -1.709.879,00 -1.779.298,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -250.168,00 -239.221,00 -313.244,00 -325.087,00 115.308,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -454.099,00 -328.142,00 -391.436,00 -389.868,00 -434.900,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 203.931,00 88.921,00 78.192,00 64.781,00 115.308,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.321.809,00 2.188.623,00 2.511.095,00 2.511.095,00 1.474.709,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 62.665.562,00 78.310.712,00 61.529.160,00 61.529.159,00 74.566.196,00
Net Dönem Karı/Zararı -9.060.233,00 -27.246.276,00 18.433.499,00 13.866.843,00 6.453.092,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 113.833.613,00 124.869.696,00 135.248.973,00 131.995.433,00 116.852.443,00
TOPLAM KAYNAKLAR 561.937.978,00 471.575.994,00 415.880.820,00 375.937.041,00 371.484.241,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.023,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi