Geri Dön

MZHLD | Mazhar Zorlu Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,84
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 66,51
BIST-100'deki Ağırlığı 0,70
F/K Oranı -169,08
Piyasa Değ. / Defter Değ. 10,15
Dibe Uzaklık 66,52
Piyasa Değeri (USD) 27.215.958,05
Piyasa Değeri (TL) 877.156.720,00
Özsermaye (TL) 86.381.119,00
Sermaye (TL) 108.559.000,00
Net Kar (TL) -5.187.707,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MZHLD
Sektör Mevcut şirketlere iştirak etmek,şirketlerin yönetine katılmak ve aracılık yapmamak şartıyla hisse senetlerini iktisap etmek ve satmaktır.
Adres 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon 0 232 376 86 31
Faks 0 232 376 86 37
Web www.mazharzorlu.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEMRA ZORLU 30.564.311,10 28,15
TOPLAM 108.559.000,00 100,00
DİĞER 77.994.688,90 71,85
Toplam 217.118.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASAD ENERJİ A.Ş. 4.260,00 0,42
DE-PARK A.Ş. 100.000,00 1,33
EGE SÖKTEKS A.Ş. 22.702,70 0,32
EGE YILDIZ A.Ş. 3.759.984,03 7,44
EGEPLAST A.Ş. 53.697.668,57 28,17
EGS SİGORTA A.Ş. 25.000,00 1,00
GÜÇ YAPI A.Ş. 297.500,00 4,25
GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. 659.687,45 2,20
İZMİR ENERJİ A.Ş. 87.500,00 2,33
KAPLAMİN A.Ş. 92.139,00 0,46
TASFİYE HALİNDE EGE SİGORTA A.Ş. 49.600,00 99,20
TASFİYE HALİNDE REMA A.Ş. 500,00 10,00
Tarih Açıklama Katsayı
23.11.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,02
04.04.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
07.07.2004 Bölünme 1,00
24.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
03.12.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.493.318.096,00 813.452.168,00 516.189.665,00 266.147.378,00 774.065.895,00
Satışların Maliyeti (-) -1.212.805.429,00 -610.062.310,00 -401.010.705,00 -197.392.922,00 -610.663.490,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 280.512.667,00 203.389.858,00 115.178.960,00 68.754.456,00 163.402.405,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 280.512.667,00 203.389.858,00 115.178.960,00 68.754.456,00 163.402.405,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -104.121.140,00 -59.133.961,00 -35.386.159,00 -14.568.794,00 -35.521.246,00
Pazarlama Giderleri (-) -138.873.393,00 -76.708.868,00 -49.258.453,00 -26.145.651,00 -66.884.086,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 81.933.389,00 54.784.385,00 69.634.016,00 20.362.312,00 98.093.543,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -48.704.956,00 -24.214.633,00 -18.663.106,00 -19.098.721,00 -38.044.477,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 70.746.567,00 98.116.781,00 81.505.258,00 29.303.602,00 121.046.139,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.980.864,00 5.037.078,00 4.221.350,00 2.467.438,00 10.524.844,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -17.265.659,00 0,00 0,00 0,00 -5.548.991,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 63.461.772,00 103.153.859,00 85.726.608,00 31.771.040,00 126.021.992,00
Finansman Gelirleri 27.434.578,00 13.128.661,00 6.335.538,00 2.854.804,00 19.427.737,00
Finansman Giderleri (-) -51.687.016,00 -25.588.882,00 -16.077.783,00 -7.386.493,00 -34.944.887,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.567.259,00 90.693.638,00 75.984.363,00 27.239.351,00 110.504.842,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 47.171.164,00 -30.812.834,00 -18.337.935,00 -6.869.872,00 -44.433.796,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -31.809.905,00 -17.956.816,00 -12.320.784,00 -3.458.222,00 -34.519.152,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 78.981.069,00 -12.856.018,00 -6.017.151,00 -3.411.650,00 -9.914.644,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 44.603.905,00 59.880.804,00 57.646.428,00 20.369.479,00 66.071.046,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 44.603.905,00 59.880.804,00 57.646.428,00 20.369.479,00 66.071.046,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 49.791.612,00 35.524.983,00 29.247.004,00 12.079.936,00 24.633.017,00
- Ana Ortaklık Payları -5.187.707,00 24.355.821,00 28.399.424,00 8.289.543,00 41.438.029,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 210.967.424,00 -58.251.004,00 -608.290,00 -2.513.902,00 612.117.209,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 311.256.299,00 0,00 0,00 0,00 687.395.022,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.997.832,00 2.528.081,00 -760.363,00 -3.142.378,00 -8.172.889,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -103.286.707,00 -60.779.085,00 152.073,00 628.476,00 -67.104.924,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -773.231,00 -992.778,00 -1.016.668,00 -191.906,00 -109.231,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -668.478,00 -1.002.927,00 -904.485,00 -93.497,00 -437.190,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 210.194.193,00 -59.243.782,00 -1.624.958,00 -2.705.808,00 612.007.978,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 254.798.098,00 637.022,00 56.021.470,00 17.663.671,00 678.079.024,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -632.020,00 152.073,00 628.476,00 1.634.578,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 576.238.863,00 536.576.098,00 488.531.122,00 484.206.776,00 437.659.888,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.920.013,00 14.562.413,00 11.967.782,00 50.924.209,00 103.000.574,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 111.397.223,00 112.664.177,00 111.234.889,00 117.471.719,00 122.117.539,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.014.625,00 1.022.758,00 454,00 14.411,00 982.729,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 110.382.598,00 111.641.419,00 111.234.435,00 117.457.308,00 121.134.810,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 153.405.457,00 127.824.833,00 104.448.977,00 51.800.281,00 48.259.467,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 150.820.757,00 124.401.776,00 101.263.242,00 49.283.921,00 46.735.543,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.584.700,00 3.423.057,00 3.185.735,00 2.516.360,00 1.523.924,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 219.782.301,00 186.831.681,00 166.997.013,00 178.209.475,00 135.077.470,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 59.505.554,00 75.803.908,00 73.207.248,00 63.070.851,00 11.852.876,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 235.667,00 217.986,00 125.179,00 123.822,00 28.631,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.992.648,00 18.671.100,00 20.550.034,00 22.606.419,00 17.323.331,00
ARA TOPLAM 576.238.863,00 536.576.098,00 488.531.122,00 484.206.776,00 437.659.888,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.170.175.306,00 1.035.334.869,00 1.034.534.605,00 1.024.999.052,00 1.018.595.691,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 145.363.525,00 100.234.702,00 100.102.355,00 100.198.915,00 100.243.895,00
Maddi Duran Varlıklar 1.774.737.791,00 866.048.579,00 857.336.468,00 849.044.596,00 843.848.968,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 47.804,00 32.274,00 29.754,00 7.685,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 705.387,00 265.753,00 231.231,00 242.625,00 254.020,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.281.425,00 96.430,00 83.905,00 0,00 1.691.380,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.746.414.169,00 1.571.910.967,00 1.523.065.727,00 1.509.205.828,00 1.456.255.579,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 400.765.800,00 342.737.584,00 313.636.217,00 342.078.273,00 299.955.005,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.151.272,00 0,00 8.000.000,00 15.000.000,00 8.649.369,00
- Banka Kredileri 3.151.272,00 0,00 8.000.000,00 15.000.000,00 8.649.369,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 26.285.765,00 13.239.858,00 6.943.653,00 5.588.666,00 6.280.547,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.645.471,00 4.310.907,00 2.690.944,00 386.816,00 482.108,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 132.183.021,00 96.233.566,00 75.668.096,00 72.873.047,00 34.604.533,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 132.183.021,00 96.233.566,00 75.668.096,00 72.873.047,00 34.604.533,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.444.216,00 15.745.466,00 21.782.324,00 35.912.176,00 5.353.627,00
Diğer Borçlar 15.560.151,00 14.838.729,00 10.318.149,00 30.001.596,00 14.067.185,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.618.556,00 723.100,00 1.262.878,00 3.646.423,00 5.045.995,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.941.595,00 14.115.629,00 9.055.271,00 26.355.173,00 9.021.190,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 188.004.437,00 191.099.907,00 160.773.406,00 150.285.869,00 187.961.499,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.326.616,00 5.393.076,00 25.392.814,00 3.429.591,00 19.818.748,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.810.322,00 6.186.982,00 4.757.775,00 28.987.328,00 23.219.497,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.810.322,00 6.186.982,00 4.757.775,00 4.240.835,00 2.996.173,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 24.746.493,00 20.223.324,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 218.827.218,00 179.959.639,00 104.831.317,00 100.887.162,00 107.723.852,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.115.652,00 9.609.058,00 4.769.685,00 2.810.905,00 3.685.553,00
Banka Kredileri 1.308.917,00 3.595.690,00 2.344.629,00 2.810.905,00 3.670.816,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.806.735,00 6.013.368,00 2.425.056,00 0,00 14.737,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.774.950,00 29.986.981,00 30.380.772,00 32.648.197,00 41.393.413,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.774.950,00 29.986.981,00 30.380.772,00 32.648.197,00 41.393.413,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 172.943.530,00 134.555.918,00 66.785.893,00 63.703.989,00 60.920.815,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 619.593.018,00 522.697.223,00 418.467.534,00 442.965.435,00 407.678.857,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.126.821.151,00 1.049.213.744,00 1.104.598.193,00 1.066.240.393,00 1.048.576.722,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 86.381.119,00 309.145.650,00 496.070.083,00 391.032.046,00 468.422.274,00
Ödenmiş Sermaye 108.559.000,00 108.559.000,00 108.559.000,00 108.559.000,00 108.559.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 682.581.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 279.629.376,00 150.141.466,00 218.717.061,00 218.006.445,00 219.031.604,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 279.629.376,00 150.141.466,00 218.717.061,00 218.006.445,00 219.031.604,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.244.189,00 -2.456.792,00 -4.246.388,00 -4.957.004,00 -3.931.845,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.895.258,00 -360.005,00 -666.717,00 -361.638,00 -229.645,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -3.647.586,00 -787.034,00 -971.414,00 -680.109,00 -646.525,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 752.328,00 427.029,00 304.697,00 318.471,00 416.880,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.339.783,00 1.259.844,00 1.259.844,00 1.259.844,00 1.259.844,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -992.645.522,00 25.189.524,00 139.801.471,00 55.278.852,00 98.363.442,00
Net Dönem Karı/Zararı -5.187.707,00 24.355.821,00 28.399.424,00 8.289.543,00 41.438.029,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.040.440.032,00 740.068.094,00 608.528.110,00 675.208.347,00 580.154.448,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.746.414.169,00 1.571.910.967,00 1.523.065.727,00 1.509.205.828,00 1.456.255.579,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 18.671.100,00 20.550.034,00 22.606.419,00 17.323.331,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi