Geri Dön

MTRYO | Metro Yat. Ort.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,61
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 94,98
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 2,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,51
Dibe Uzaklık 95,00
Piyasa Değeri (USD) 12.519.124,59
Piyasa Değeri (TL) 395.220.000,00
Özsermaye (TL) 262.520.562,00
Sermaye (TL) 42.000.000,00
Net Kar (TL) 146.591.201,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MTRYO
Sektör Portföy yöneticiliği
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:17 1.Levent / İstanbul
Telefon 0212 344 16 85
Faks 0212 344 16 86
Web www.metroyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET ALİ DEMİREL 2.232.271,00 5,31
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.100.001,05 5,00
TOPLAM 42.000.000,00 100,00
DİĞER 37.667.727,95 89,69
Toplam 84.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
05.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
06.12.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
08.12.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.12.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.05.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,52
31.10.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
07.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
17.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.12.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
27.09.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
30.07.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
10.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
03.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.081.238.079,00 763.146.809,00 312.402.300,00 1.410.130.153,00 583.469.445,00
Satışların Maliyeti (-) -1.992.523.750,00 -760.364.524,00 -343.379.301,00 -1.295.220.537,00 -535.335.004,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 88.714.329,00 2.782.285,00 -30.977.001,00 114.909.616,00 48.134.441,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 88.714.329,00 2.782.285,00 -30.977.001,00 114.909.616,00 48.134.441,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.666.726,00 -2.684.920,00 -1.258.213,00 -4.401.821,00 -2.191.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.374.933,00 -586.418,00 -258.403,00 -1.091.203,00 -386.093,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 52.313,00 36.407,00 8.870,00 21.570,00 14.596,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 82.724.983,00 -452.646,00 -32.484.747,00 109.438.162,00 45.571.944,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 82.724.983,00 -452.646,00 -32.484.747,00 109.438.162,00 45.571.944,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 82.724.983,00 -452.646,00 -32.484.747,00 109.438.162,00 45.571.944,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 82.724.983,00 -452.646,00 -32.484.747,00 109.438.162,00 45.571.944,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 82.724.983,00 -452.646,00 -32.484.747,00 109.438.162,00 45.571.944,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 82.724.983,00 -452.646,00 -32.484.747,00 109.438.162,00 45.571.944,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,97 -0,01 -0,77 2,61 1,09
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 306.159.986,00 235.167.653,00 176.243.739,00 252.042.264,00 139.278.054,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.953.168,00 22.331.233,00 24.930.091,00 58.672.935,00 58.216.504,00
Finansal Yatırımlar 239.440.727,00 178.781.060,00 148.689.200,00 183.251.960,00 77.660.016,00
Ticari Alacaklar 40.587.076,00 33.959.837,00 2.503.598,00 10.112.254,00 3.352.280,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 40.587.076,00 33.959.837,00 2.503.598,00 10.112.254,00 3.352.280,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.622,00 839,00 2.076,00 117,00 497,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.622,00 839,00 2.076,00 117,00 497,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 173.393,00 94.684,00 118.774,00 4.998,00 48.757,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 306.159.986,00 235.167.653,00 176.243.739,00 252.042.264,00 139.278.054,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 72.642,00 80.740,00 89.122,00 113.048,00 134.268,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 72.642,00 80.740,00 89.122,00 96.937,00 106.454,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 27.482,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 306.232.628,00 235.248.393,00 176.332.861,00 252.155.312,00 139.412.322,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.291.528,00 34.709.072,00 7.797.639,00 51.194.383,00 2.338.941,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 22.357.556,00 34.598.292,00 7.713.163,00 51.101.667,00 159.434,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 294.526,00 184.342,00 197.454,00 1.323.559,00 132.335,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.063.030,00 34.413.950,00 7.515.709,00 49.778.108,00 27.099,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 79.309,00 58.564,00 41.983,00 32.085,00 0,00
Diğer Borçlar 20.798.824,00 8.584,00 6.309,00 7.926,00 2.158.398,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.791.046,00 0,00 0,00 0,00 2.120.684,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.778,00 8.584,00 6.309,00 7.926,00 37.714,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 55.839,00 43.632,00 36.184,00 52.705,00 21.109,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 55.839,00 43.632,00 36.184,00 31.598,00 21.109,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 21.107,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 420.538,00 323.985,00 189.007,00 178.289,00 134.822,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 420.538,00 323.985,00 189.007,00 178.289,00 134.822,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 420.538,00 323.985,00 189.007,00 178.289,00 134.822,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 43.712.066,00 35.033.057,00 7.986.646,00 51.372.672,00 2.473.763,00
Ö Z K A Y N A K L A R 262.520.562,00 200.215.336,00 168.346.215,00 200.782.640,00 136.938.559,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 262.520.562,00 200.215.336,00 168.346.215,00 200.782.640,00 136.938.559,00
Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.372.944,00 1.372.944,00 1.372.944,00 1.372.944,00 1.372.944,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 340.383,00 340.383,00 340.383,00 340.383,00 340.383,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -259.290,00 -177.933,00 -14.953,00 -63.275,00 -41.153,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -259.290,00 -177.933,00 -14.953,00 -63.275,00 -41.153,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -259.290,00 -177.933,00 -14.953,00 -63.275,00 -41.153,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.654.870,00 4.171.943,00 4.171.943,00 4.171.943,00 4.171.943,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 126.686.672,00 152.960.645,00 152.960.645,00 43.522.483,00 43.522.498,00
Net Dönem Karı/Zararı 82.724.983,00 -452.646,00 -32.484.747,00 109.438.162,00 45.571.944,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 306.232.628,00 235.248.393,00 176.332.861,00 252.155.312,00 139.412.322,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 27.482,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi