Geri Dön

MSGYO | Mistral Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,39
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı 2,29
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,54
Dibe Uzaklık 33,31
Piyasa Değeri (USD) 56.672.193,20
Piyasa Değeri (TL) 1.860.281.743,32
Özsermaye (TL) 3.451.723.255,00
Sermaye (TL) 134.219.462,00
Net Kar (TL) 812.978.412,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MSGYO
Sektör Gayrnimenkul yatırım ortaklığı
Adres ÇINARLI MAH. ANKARA ASFALTI CAD. NO:15 / 202 KONAK İZMİR
Telefon 02324215080
Faks 02324215079
Web www.mistralgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HAYDAR İNAÇ 33.718.131,25 25,12
ÖNDER TÜRKKANI 41.116.000,28 30,63
TOPLAM 134.219.462,34 100,00
DİĞER 59.385.330,81 44,25
Toplam 268.438.924,68 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 13.353.698,00 115.922.383,00 84.114.283,00 23.351.875,00 15.743.987,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 -20.327.581,00 -5.291.741,00 -2.105.980,00 -1.408.107,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 13.353.698,00 95.594.802,00 78.822.542,00 21.245.895,00 14.335.880,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 13.353.698,00 95.594.802,00 78.822.542,00 21.245.895,00 14.335.880,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.400.477,00 -18.211.258,00 -12.986.066,00 -7.062.316,00 -3.779.732,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.045.375,00 -1.099.749,00 -723.179,00 -707.646,00 -660.102,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.090.963,00 824.926.035,00 112.759.425,00 84.440.319,00 47.256.988,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.844.679,00 -1.696.869,00 -1.063.804,00 -878.627,00 -172.260,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 22.154.130,00 899.512.961,00 176.808.918,00 97.037.625,00 56.980.774,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 345.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 22.499.688,00 899.512.961,00 176.808.918,00 97.037.625,00 56.980.774,00
Finansman Gelirleri 12.832.149,00 69.599.647,00 42.295.372,00 32.168.899,00 942.421,00
Finansman Giderleri (-) -35.884,00 -839.536,00 -567.746,00 -567.746,00 -51.750,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.732.881,00 872.582.738,00 218.536.544,00 128.638.778,00 57.871.445,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.732.881,00 872.582.738,00 218.536.544,00 128.638.778,00 57.871.445,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.732.881,00 872.582.738,00 218.536.544,00 128.638.778,00 57.871.445,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.732.881,00 872.582.738,00 218.536.544,00 128.638.778,00 57.871.445,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 0,00 1,63 0,96 0,43
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 519.885,00 -159.676,00 -64.135,00 -28.311,00 51.103,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 519.885,00 -159.676,00 -64.135,00 -28.311,00 51.103,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 519.885,00 -159.676,00 -64.135,00 -28.311,00 51.103,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.212.996,00 872.423.062,00 218.472.409,00 128.610.467,00 57.922.548,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 519.018.708,00 438.799.810,00 269.655.452,00 263.524.990,00 183.274.562,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 202.152.754,00 136.784.080,00 109.041.259,00 116.083.587,00 88.253.300,00
Finansal Yatırımlar 64.414.459,00 114.273.411,00 105.438.908,00 98.834.359,00 35.967.773,00
Ticari Alacaklar 1.352.300,00 726.270,00 10.992.794,00 11.075.893,00 22.590.225,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.352.300,00 726.270,00 10.992.794,00 11.075.893,00 22.590.225,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 19.759.750,00 3.608.108,00 9.562.581,00 0,00 317.732,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.941.101,00 2.713.923,00 8.669.396,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.818.649,00 894.185,00 893.185,00 0,00 317.732,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 206.469.711,00 179.439.017,00 29.930.264,00 33.624.074,00 34.022.831,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.318.008,00 2.559.524,00 2.823.159,00 3.346.874,00 63.393,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 526.782,00 1.409.400,00 921.532,00 560.203,00 251.436,00
Diğer Dönen Varlıklar 23.024.944,00 0,00 944.955,00 0,00 1.807.872,00
ARA TOPLAM 519.018.708,00 438.799.810,00 269.655.452,00 263.524.990,00 183.274.562,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.099.463.431,00 2.589.674.520,00 1.097.542.818,00 1.075.525.108,00 1.078.040.920,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.684.446.849,00 2.333.003.241,00 1.006.221.587,00 984.193.587,00 986.396.587,00
Maddi Duran Varlıklar 137.404.913,00 15.077.899,00 720.735,00 680.060,00 693.106,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.618.482.139,00 3.028.474.330,00 1.367.198.270,00 1.339.050.098,00 1.261.315.482,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.108.292,00 22.309.028,00 14.505.172,00 11.943.789,00 5.109.835,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.736.479,00 333.832,00 1.386.163,00 1.413.661,00 714.310,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 571.850,00 40.257,00 83.593,00 61.835,00 161.157,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.164.629,00 293.575,00 1.302.570,00 1.351.826,00 553.153,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 201.144,00 120.798,00 102.899,00 159.679,00 74.236,00
Diğer Borçlar 499.012,00 3.005.345,00 3.603.085,00 8.844.681,00 927.103,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 499.012,00 3.005.345,00 3.603.085,00 8.844.681,00 927.103,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 151.678.390,00 17.978.869,00 9.317.732,00 1.454.785,00 3.326.101,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 199.052,00 81.402,00 95.293,00 70.983,00 68.085,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 199.052,00 81.402,00 95.293,00 70.983,00 68.085,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.794.215,00 788.782,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.650.592,00 1.805.984,00 1.459.236,00 1.398.974,00 1.186.231,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 778.788,00 979.115,00 669.091,00 620.736,00 519.792,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 778.788,00 979.115,00 669.091,00 620.736,00 519.792,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 166.758.884,00 24.115.012,00 15.964.408,00 13.342.763,00 6.296.066,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.451.723.255,00 3.004.359.318,00 1.351.233.862,00 1.325.707.335,00 1.255.019.416,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.451.723.255,00 3.004.359.318,00 1.351.233.862,00 1.325.707.335,00 1.255.019.416,00
Ödenmiş Sermaye 134.219.462,00 134.219.462,00 134.219.462,00 134.219.462,00 134.219.462,00
Sermaye Düzeltme Farkları 786.563.850,00 666.016.330,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -91.162,00 -531.050,00 -293.580,00 -257.756,00 -178.342,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -91.162,00 -531.050,00 -293.580,00 -257.756,00 -178.342,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -91.162,00 -531.050,00 -293.580,00 -257.756,00 -178.342,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 84.883.849,00 70.294.873,00 16.074.226,00 9.302.078,00 9.302.078,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.470.102.280,00 1.277.613.705,00 982.697.210,00 1.053.804.773,00 1.053.804.773,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.732.881,00 872.582.738,00 218.536.544,00 128.638.778,00 57.871.445,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.618.482.139,00 3.028.474.330,00 1.367.198.270,00 1.339.050.098,00 1.261.315.482,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi