Geri Dön

MRSHL | Marshall


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,48
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 7,02
BIST-100'deki Ağırlığı 5,96
F/K Oranı -84,66
Piyasa Değ. / Defter Değ. 21,13
Dibe Uzaklık 32,19
Piyasa Değeri (USD) 573.351.111,66
Piyasa Değeri (TL) 18.490.000.000,00
Özsermaye (TL) 875.251.914,00
Sermaye (TL) 10.000.000,00
Net Kar (TL) -218.399.730,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MRSHL
Sektör Vernikli verniksiz her nevi boya rozim reçine rafinesi ve kimyevi maddeler imal etmek
Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1 41455 Dilovası / Kocaeli / Türkiye
Telefon +90 262 754 74 70
Faks +90 262 754 19 24
Web www.marshallboya.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. 5.406.584,98 49,18
TEKYAR TEKNİK YARDIM ANONİM ŞİRKETİ 4.884.947,76 44,43
TOPLAM 10.994.134,00 100,00
DİĞER 702.601,26 6,39
Toplam 21.988.268,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
12.03.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,56
30.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
29.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,48
24.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,96
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.02.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
14.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.234.362.166,00 3.114.154.323,00 1.962.656.465,00 1.417.660.851,00 733.899.437,00
Satışların Maliyeti (-) 885.467.216,00 2.131.287.977,00 1.331.668.616,00 950.144.678,00 -513.880.953,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 348.894.950,00 982.866.346,00 630.987.849,00 467.516.173,00 220.018.484,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 348.894.950,00 982.866.346,00 630.987.849,00 467.516.173,00 220.018.484,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 35.998.468,00 145.078.246,00 84.319.795,00 52.889.651,00 -14.688.606,00
Pazarlama Giderleri (-) 203.611.439,00 566.113.698,00 314.300.169,00 205.691.591,00 -101.408.635,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 249.668,00 16.300.577,00 9.418.340,00 6.363.046,00 -2.568.086,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.903.113,00 241.173.166,00 155.902.354,00 112.414.216,00 35.379.679,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 72.081.103,00 393.252.007,00 250.858.398,00 222.840.234,00 -62.792.238,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 57.857.385,00 103.294.984,00 127.993.501,00 92.145.867,00 73.940.598,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.359.739,00 4.959.739,00 3.200.000,00 2.000.000,00 449.739,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 794.304,00 2.344.792,00 119.799,00 79.866,00 -39.933,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 58.422.820,00 105.909.931,00 131.073.702,00 94.066.001,00 74.350.404,00
Finansman gelirleri 49.225.179,00 149.266.861,00 83.135.188,00 83.318.419,00 39.649.976,00
Finansman Giderleri (-) 100.156.228,00 425.093.793,00 242.299.369,00 120.034.806,00 -57.167.248,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 22.259.856,00 -224.819.407,00 -28.090.479,00 57.349.614,00 56.833.132,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 37.945.039,00 -79.196.280,00 17.183.485,00 3.645.816,00 258.288,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 18.448.237,00 2.047.955,00 18.422.140,00 10.801.426,00 -12.559.305,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 19.496.802,00 -81.244.235,00 -1.238.655,00 -7.155.610,00 12.817.593,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -15.685.183,00 -145.623.127,00 -45.273.964,00 53.703.798,00 57.091.420,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -15.685.183,00 -145.623.127,00 -45.273.964,00 53.703.798,00 57.091.420,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -15.685.183,00 -145.623.127,00 -45.273.964,00 53.703.798,00 57.091.420,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,43 -13,35 -4,13 4,97 5,37
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,43 -13,35 -4,13 4,97 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 4.724.163,00 -25.515.323,00 -14.860.618,00 -13.789.696,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 6.613.829,00 -34.020.431,00 -19.814.158,00 -18.386.261,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.889.666,00 -8.505.108,00 -4.953.540,00 -4.596.565,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 1.889.666,00 -8.505.108,00 -4.953.540,00 -4.596.565,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.724.163,00 -25.515.323,00 -14.860.618,00 -13.789.696,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -10.961.020,00 -171.138.450,00 -60.134.582,00 39.914.102,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -10.961.020,00 -171.138.450,00 -60.134.582,00 39.914.102,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -1,43 -13,35 -4,13 4,97 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.019.017.793,00 1.398.058.102,00 1.835.197.821,00 2.154.385.726,00 2.102.874.440,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 831.818.436,00 615.136.747,00 509.992.344,00 379.596.291,00 770.888.279,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 714.928.547,00 234.276.571,00 980.443.950,00 1.461.407.730,00 990.803.457,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.628.065,00 58.409.697,00 20.698.676,00 18.553.489,00 15.792.674,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 696.300.482,00 175.866.874,00 959.745.274,00 1.442.854.241,00 975.010.783,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 69.538.939,00 40.610.701,00 15.686.753,00 11.250.715,00 12.083.431,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.538.939,00 40.610.701,00 15.686.753,00 11.250.715,00 12.083.431,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 22.082.819,00 0,00
Stoklar 297.297.825,00 323.266.583,00 219.844.098,00 180.713.369,00 242.966.449,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 93.218.934,00 73.433.659,00 94.726.722,00 82.681.716,00 71.946.788,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.961.261,00 13.684.237,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.253.851,00 97.649.604,00 14.503.954,00 16.653.086,00 14.186.036,00
ARA TOPLAM 2.019.017.793,00 1.398.058.102,00 1.835.197.821,00 2.154.385.726,00 2.102.874.440,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 852.245.199,00 760.291.866,00 238.897.784,00 234.793.510,00 240.033.991,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.569.393,00 20.200.902,00 1.474.655,00 1.474.656,00 1.514.588,00
Maddi Duran Varlıklar 816.729.451,00 709.719.456,00 207.057.531,00 199.714.345,00 196.753.641,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.771.515,00 28.816.991,00 23.474.635,00 29.034.616,00 34.035.572,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.871.262.992,00 2.158.349.968,00 2.074.095.605,00 2.389.179.236,00 2.342.908.431,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.941.693.574,00 1.341.767.374,00 1.727.616.012,00 1.942.559.046,00 1.896.109.939,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 194.774.130,00 367.074.544,00 453.081.319,00 184.638.795,00 372.530.253,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.313.597.357,00 914.852.731,00 820.892.285,00 849.768.388,00 788.190.387,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 443.877.466,00 429.700.173,00 336.774.782,00 304.544.024,00 271.697.152,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 869.719.891,00 485.152.558,00 484.117.503,00 545.224.364,00 516.493.235,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.683.696,00 17.401.472,00 13.678.385,00 11.310.611,00 9.326.739,00
Diğer Borçlar 1.160.906,00 1.141.170,00 20.723,00 431.242.783,00 445.774.246,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 431.232.877,00 445.774.246,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.160.906,00 1.141.170,00 20.723,00 9.906,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 4.190.048,00 3.380.709,00 6.637.142,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 2.689.948,00 2.864.019,00 9.763.183,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 372.683.859,00 29.004.197,00 410.521.248,00 432.538.642,00 245.023.477,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.018.016,00 14.797.855,00 11.522.340,00 8.345.931,00 4.308.602,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 357.665.843,00 14.206.342,00 398.998.908,00 424.192.711,00 240.714.875,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.737.267,00 12.227.093,00 11.423.127,00 26.815.099,00 18.416.655,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.317.504,00 42.152.245,00 12.364.880,00 12.456.793,00 11.199.930,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.140.063,00 78.380,00 426.567,00 0,00 47.205,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 53.177.441,00 42.073.865,00 11.938.313,00 12.456.793,00 11.152.725,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 53.177.441,00 42.073.865,00 11.938.313,00 12.456.793,00 11.152.725,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.996.011.078,00 1.383.919.619,00 1.739.980.892,00 1.955.015.839,00 1.907.309.869,00
Ö Z K A Y N A K L A R 875.251.914,00 774.430.349,00 334.114.713,00 434.163.397,00 435.598.562,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 875.251.914,00 774.430.349,00 334.114.713,00 434.163.397,00 435.598.562,00
Ödenmiş Sermaye 10.994.134,00 10.994.134,00 10.994.134,00 10.994.134,00 10.994.134,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 826.654.248,00 716.993.075,00 34.578.158,00 34.578.158,00 34.578.158,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 688.613.152,00 598.461.737,00 399.048.995,00 399.048.995,00 399.048.995,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -34.694.781,00 -34.258.277,00 -24.812.307,00 -23.741.385,00 -25.693.842,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 134.082.029,00 116.528.619,00 7.864.929,00 7.864.929,00 7.864.929,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -734.711.685,00 -488.665.812,00 -48.285.232,00 -48.285.232,00 -48.285.232,00
Net Dönem Karı/Zararı -15.685.183,00 -145.623.127,00 -45.273.964,00 53.703.798,00 57.091.420,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.871.262.992,00 2.158.349.968,00 2.074.095.605,00 2.389.179.236,00 2.342.908.431,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi