Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MRSHL
Sektör Vernikli verniksiz her nevi boya rozim reçine rafinesi ve kimyevi maddeler imal etmek
Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1 41455 Dilovası / Kocaeli / Türkiye
Telefon 0262 754 74 70
Faks 0262 754 56 81
Web http://www.marshallboya.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV 3.940.500,30 39,41
TEKYAR TEKNİK YARDIM ANONİM ŞİRKETİ 4.884.947,76 48,85
DİĞER 1.174.551,94 11,75
Toplam 10.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
12.03.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,56
30.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
29.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,48
24.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,96
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.02.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
14.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 119.462.645,00 393.566.354,00 319.422.986,00 227.513.474,00 107.084.697,00
Satışların Maliyeti (-) -81.998.669,00 -239.832.341,00 -203.054.195,00 -143.671.229,00 -65.819.999,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.463.976,00 153.734.013,00 116.368.791,00 83.842.245,00 41.264.698,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 37.463.976,00 153.734.013,00 116.368.791,00 83.842.245,00 41.264.698,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.201.372,00 -12.885.491,00 -10.826.819,00 -7.231.126,00 -2.493.152,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.434.632,00 -85.733.752,00 -68.476.317,00 -48.129.231,00 -21.125.269,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.494.681,00 -3.968.930,00 -1.744.614,00 -1.116.017,00 -583.448,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.496.096,00 42.679.395,00 38.492.196,00 11.926.724,00 4.731.859,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.896.282,00 -45.848.444,00 -42.174.161,00 -16.287.184,00 -11.446.965,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.933.105,00 47.976.791,00 31.639.076,00 23.005.411,00 10.347.723,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 276.487,00 1.021.029,00 761.172,00 501.315,00 241.458,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -159.728,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.209.592,00 48.838.092,00 32.400.248,00 23.506.726,00 10.589.181,00
Finansman gelirleri 110.606,00 2.558.144,00 601.856,00 209.657,00 80.297,00
Finansman Giderleri (-) -5.385.925,00 -35.347.598,00 -31.419.602,00 -16.313.255,00 -7.232.724,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.934.273,00 16.048.638,00 1.582.502,00 7.403.128,00 3.436.754,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.405.706,00 2.702.583,00 6.973.656,00 6.112.934,00 838.785,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.442.257,00 0,00 -7.362.894,00 -6.059.348,00 -1.061.434,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.847.963,00 2.702.583,00 14.336.550,00 12.172.282,00 1.900.219,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.339.979,00 18.751.221,00 8.556.158,00 13.516.062,00 4.275.539,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.339.979,00 18.751.221,00 8.556.158,00 13.516.062,00 4.275.539,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 9.339.979,00 18.751.221,00 8.556.158,00 13.516.062,00 4.275.539,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,93 1,88 0,86 1,35 0,43
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 424.372.541,00 220.643.241,00 324.450.727,00 423.985.092,00 357.091.776,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 138.914.614,00 49.033.931,00 67.803.975,00 91.193.250,00 89.905.336,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 207.895.075,00 105.152.371,00 190.935.094,00 253.608.019,00 186.428.869,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.447.888,00 4.603.411,00 6.330.010,00 5.082.461,00 7.126.650,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 201.447.187,00 100.548.960,00 184.605.084,00 248.525.558,00 179.302.219,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 405.406,00 325.029,00 245.025,00 326.367,00 79.555,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 405.406,00 325.029,00 245.025,00 326.367,00 79.555,00
Türev Araçlar 0,00 299.579,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 34.274.656,00 34.423.678,00 43.339.038,00 60.965.534,00 59.566.942,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.659.755,00 736.168,00 2.290.652,00 2.863.641,00 891.560,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.029.992,00 9.684.216,00 9.562.985,00 6.875.829,00 13.222.546,00
Diğer Dönen Varlıklar 28.193.043,00 20.988.269,00 10.273.958,00 8.152.452,00 6.996.968,00
ARA TOPLAM 424.372.541,00 220.643.241,00 324.450.727,00 423.985.092,00 357.091.776,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 86.171.687,00 80.222.641,00 76.326.329,00 74.222.428,00 64.327.814,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.993.773,00 2.033.705,00 1.843.587,00 1.885.648,00 2.268.385,00
Maddi Duran Varlıklar 60.782.105,00 61.116.001,00 52.112.645,00 52.048.428,00 52.217.725,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 153.910,00 175.909,00 98.768,00 118.522,00 92.750,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.230.713,00 7.255.058,00 19.267.511,00 17.125.202,00 6.521.800,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 510.544.228,00 300.865.882,00 400.777.056,00 498.207.520,00 421.419.590,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 393.483.683,00 192.239.301,00 308.662.393,00 401.481.789,00 334.660.354,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 176.451.409,00 90.686.423,00 147.296.577,00 200.026.273,00 186.161.718,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 162.434.123,00 85.843.154,00 73.492.489,00 104.735.644,00 94.769.121,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.950.700,00 45.841.900,00 25.085.851,00 30.927.731,00 18.521.055,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 109.483.423,00 40.001.254,00 48.406.638,00 73.807.913,00 76.248.066,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.206.762,00 1.578.339,00 1.544.170,00 2.138.649,00 2.321.410,00
Diğer Borçlar 166.069,00 16.168,00 9.458,00 104.262,00 2.045.503,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 166.069,00 16.168,00 9.458,00 104.262,00 2.045.503,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.850.283,00 1.758.949,00 458.645,00 338.331,00 3.515.747,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 197.075,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 46.239.658,00 11.930.076,00 80.971.474,00 86.011.277,00 44.628.297,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.246.771,00 3.613.422,00 3.867.772,00 3.556.665,00 3.162.411,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 43.992.887,00 8.316.654,00 77.103.702,00 82.454.612,00 41.465.886,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 135.379,00 426.192,00 3.885.061,00 5.521.790,00 171.545,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.337.291,00 24.732.535,00 19.929.628,00 19.668.630,00 17.617.299,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.627.604,00 6.159.580,00 166.133,00 319.929,00 468.802,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.166.632,00 10.145.653,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.166.632,00 10.145.653,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 417.820.974,00 216.971.836,00 328.592.021,00 421.150.419,00 352.277.653,00
Ö Z K A Y N A K L A R 92.723.254,00 83.894.046,00 72.185.035,00 77.057.101,00 69.141.937,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 92.723.254,00 83.894.046,00 72.185.035,00 77.057.101,00 69.141.937,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 34.578.158,00 34.578.158,00 34.578.158,00 34.578.158,00 34.578.158,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 43.129,00 43.129,00 43.129,00 43.129,00 43.129,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.996.985,00 -2.486.214,00 -4.000.162,00 -4.088.000,00 -2.762.641,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.864.929,00 7.864.929,00 7.864.929,00 7.864.929,00 7.864.929,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.894.044,00 15.142.823,00 15.142.823,00 15.142.823,00 15.142.823,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.339.979,00 18.751.221,00 8.556.158,00 13.516.062,00 4.275.539,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 510.544.228,00 300.865.882,00 400.777.056,00 498.207.520,00 421.419.590,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 146.243.180,00 198.509.472,00 184.047.171,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 166.133,00 319.929,00 468.802,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi