Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MRSHL
Sektör Vernikli verniksiz her nevi boya rozim reçine rafinesi ve kimyevi maddeler imal etmek
Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1 41455 Dilovası / Kocaeli / Türkiye
Telefon 0262 754 74 70
Faks 0262 754 56 81
Web http://www.marshallboya.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV 3.940.500,30 39,41
TEKYAR TEKNİK YARDIM ANONİM ŞİRKETİ 4.884.947,76 48,85
DİĞER 1.174.551,94 11,75
Toplam 10.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
12.03.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,56
30.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
29.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,48
24.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,96
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.02.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
14.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 319.422.986,00 227.513.474,00 107.084.697,00 385.717.340,00 316.515.217,00
Satışların Maliyeti (-) -203.054.195,00 -143.671.229,00 -65.819.999,00 -285.836.532,00 -243.918.053,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 116.368.791,00 83.842.245,00 41.264.698,00 99.880.808,00 72.597.164,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 116.368.791,00 83.842.245,00 41.264.698,00 99.880.808,00 72.597.164,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.826.819,00 -7.231.126,00 -2.493.152,00 -11.157.213,00 -8.215.751,00
Pazarlama Giderleri (-) -68.476.317,00 -48.129.231,00 -21.125.269,00 -78.243.513,00 -71.195.643,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.744.614,00 -1.116.017,00 -583.448,00 -2.515.650,00 -1.927.676,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.492.196,00 11.926.724,00 4.731.859,00 32.273.278,00 23.202.711,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -42.174.161,00 -16.287.184,00 -11.446.965,00 -53.433.809,00 -44.890.935,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 31.639.076,00 23.005.411,00 10.347.723,00 -13.196.099,00 -30.430.130,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 761.172,00 501.315,00 241.458,00 970.146,00 605.760,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -159.726,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 32.400.248,00 23.506.726,00 10.589.181,00 -12.385.679,00 -29.824.370,00
Finansman gelirleri 601.856,00 209.657,00 80.297,00 282.263,00 185.865,00
Finansman Giderleri (-) -31.419.602,00 -16.313.255,00 -7.232.724,00 -25.536.088,00 -17.949.210,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.582.502,00 7.403.128,00 3.436.754,00 -37.639.504,00 -47.587.715,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.973.656,00 6.112.934,00 838.785,00 1.809.147,00 9.539.131,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.362.894,00 -6.059.348,00 -1.061.434,00 0,00 -4.561.767,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 14.336.550,00 12.172.282,00 1.900.219,00 1.809.147,00 14.100.898,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.556.158,00 13.516.062,00 4.275.539,00 -35.830.357,00 -38.048.584,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 8.556.158,00 13.516.062,00 4.275.539,00 -35.830.357,00 -38.048.584,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 8.556.158,00 13.516.062,00 4.275.539,00 -35.830.357,00 -38.048.584,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,86 1,35 0,43 -3,58 -3,80
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 324.450.727,00 423.985.092,00 357.091.776,00 201.668.499,00 288.149.073,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 67.803.975,00 91.193.250,00 89.905.336,00 26.267.896,00 23.374.623,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 190.935.094,00 253.608.019,00 186.428.869,00 95.991.123,00 207.830.831,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.330.010,00 5.082.461,00 7.126.650,00 5.256.758,00 9.486.516,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 184.605.084,00 248.525.558,00 179.302.219,00 90.734.365,00 198.344.315,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 245.025,00 326.367,00 79.555,00 23.439,00 49.193,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 245.025,00 326.367,00 79.555,00 23.439,00 49.193,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 43.339.038,00 60.965.534,00 59.566.942,00 50.731.918,00 40.923.589,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.290.652,00 2.863.641,00 891.560,00 334.963,00 1.727.750,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.562.985,00 6.875.829,00 13.222.546,00 10.842.275,00 6.723.113,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.273.958,00 8.152.452,00 6.996.968,00 17.476.885,00 7.519.974,00
ARA TOPLAM 324.450.727,00 423.985.092,00 357.091.776,00 201.668.499,00 288.149.073,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 76.326.329,00 74.222.428,00 64.327.814,00 59.451.809,00 78.050.682,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.843.587,00 1.885.648,00 2.268.385,00 2.193.433,00 2.193.432,00
Maddi Duran Varlıklar 52.112.645,00 52.048.428,00 52.217.725,00 52.650.737,00 59.378.601,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.768,00 118.522,00 92.750,00 105.998,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.267.511,00 17.125.202,00 6.521.800,00 4.496.641,00 16.412.972,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 400.777.056,00 498.207.520,00 421.419.590,00 261.120.308,00 366.199.755,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 308.662.393,00 401.481.789,00 334.660.354,00 179.465.196,00 282.950.065,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 147.296.577,00 200.026.273,00 186.161.718,00 86.492.982,00 103.404.226,00
- Banka Kredileri 146.243.180,00 198.509.472,00 184.047.171,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 73.492.489,00 104.735.644,00 94.769.121,00 76.193.947,00 89.198.960,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.085.851,00 30.927.731,00 18.521.055,00 32.765.864,00 30.666.157,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.406.638,00 73.807.913,00 76.248.066,00 43.428.083,00 58.532.803,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.544.170,00 2.138.649,00 2.321.410,00 1.275.166,00 2.013.174,00
Diğer Borçlar 9.458,00 104.262,00 2.045.503,00 0,00 1.163.017,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.458,00 104.262,00 2.045.503,00 0,00 1.163.017,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 458.645,00 338.331,00 3.515.747,00 1.008.207,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 197.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 80.971.474,00 86.011.277,00 44.628.297,00 10.419.509,00 3.709.326,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.867.772,00 3.556.665,00 3.162.411,00 2.466.212,00 3.709.326,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 77.103.702,00 82.454.612,00 41.465.886,00 7.953.297,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.885.061,00 5.521.790,00 171.545,00 2.700.368,00 79.774.674,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.929.628,00 19.668.630,00 17.617.299,00 16.288.950,00 13.825.491,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 166.133,00 319.929,00 468.802,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 166.133,00 319.929,00 468.802,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 328.592.021,00 421.150.419,00 352.277.653,00 195.754.146,00 296.775.556,00
Ö Z K A Y N A K L A R 72.185.035,00 77.057.101,00 69.141.937,00 65.366.162,00 69.424.199,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.185.035,00 77.057.101,00 69.141.937,00 65.366.162,00 69.424.199,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 34.578.158,00 34.578.158,00 34.578.158,00 34.578.158,00 34.578.158,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 43.129,00 43.129,00 43.129,00 43.129,00 43.129,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.000.162,00 -4.088.000,00 -2.762.641,00 -2.262.877,00 -761.205,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.864.929,00 7.864.929,00 7.864.929,00 7.864.929,00 7.864.929,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.142.823,00 15.142.823,00 15.142.823,00 50.973.180,00 55.747.772,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.556.158,00 13.516.062,00 4.275.539,00 -35.830.357,00 -38.048.584,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 400.777.056,00 498.207.520,00 421.419.590,00 261.120.308,00 366.199.755,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi