Geri Dön

MRGYO | Marti Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,56
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 58,57
BIST-100'deki Ağırlığı 2,29
F/K Oranı 2,17
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,67
Dibe Uzaklık 94,91
Piyasa Değeri (USD) 112.939.424,03
Piyasa Değeri (TL) 3.080.524.436,00
Özsermaye (TL) 4.627.946.468,00
Sermaye (TL) 350.059.595,00
Net Kar (TL) 1.419.499.997,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MRGYO
Sektör GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARDA İŞTİGAL ETMEK VE ESAS OLARAK GAYRİMENKULLERE, GAYRİMENKULLERE DAYALI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA, GAYRİMENKUL PROJELERİNE VE GAYRİMENKULLERE DAYALI HAKLARA YATIRIM YAPMAK.
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Telefon 0 212 334 88 50
Faks 0 212 334 88 52
Web www.martigyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. 90.689.998,00 27,48
OĞUZHAN ŞAHİNKAYA 35.295.150,00 10,70
RASİM ŞAHİNKAYA 25.048.188,00 7,59
TOPLAM 330.000.000,00 100,00
DİĞER 178.966.664,00 54,23
Toplam 660.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SARIGERME TURİZM YATIRIMLARI ORTAK GİRİŞİM A.Ş. 12.500,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,08
29.08.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.08.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.959.131,00 34.403.116,00 31.797.255,00 26.886.504,00 5.766.794,00
Satışların Maliyeti (-) -1.284.010,00 -3.867.099,00 0,00 0,00 -55.941,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.675.121,00 30.536.017,00 31.797.255,00 26.886.504,00 5.710.853,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.675.121,00 30.536.017,00 31.797.255,00 26.886.504,00 5.710.853,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.623.278,00 -24.443.037,00 -22.197.131,00 -18.020.568,00 -4.232.320,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 607.815,00 1.443.641.111,00 1.149.243.958,00 1.700.702,00 817.929,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.594.770,00 -953.230,00 -3.987.742,00 -2.557.104,00 -912.599,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.064.888,00 1.448.780.861,00 1.154.856.340,00 8.009.534,00 1.383.863,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.994.812,00 12.479.168,00 9.364.815,00 6.995.209,00 4.092.396,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -336.654,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.059.700,00 1.460.923.375,00 1.164.221.155,00 15.004.743,00 5.476.259,00
Finansman gelirleri 2.473.813,00 16.888.242,00 17.006.927,00 13.601.219,00 8.623.384,00
Finansman Giderleri (-) -4.429.461,00 -68.118.165,00 -86.108.513,00 -83.597.682,00 -16.802.136,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.104.052,00 1.409.693.452,00 1.095.119.569,00 -54.991.720,00 -2.702.493,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.104.052,00 1.409.693.452,00 1.095.119.569,00 -54.991.720,00 -2.702.493,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.104.052,00 1.409.693.452,00 1.095.119.569,00 -54.991.720,00 -2.702.493,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 7.104.052,00 1.409.693.452,00 1.095.119.569,00 -54.991.720,00 -2.702.493,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 115.823.847,00 133.764.272,00 135.733.251,00 145.941.093,00 171.346.027,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 39.051.831,00 55.210.993,00 54.014.891,00 67.611.103,00 83.076.029,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 46.987.027,00 42.456.075,00 55.687.505,00 53.920.583,00 50.325.168,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 46.987.027,00 42.456.075,00 55.687.505,00 53.920.583,00 50.325.168,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 19.870.812,00 20.620.083,00 19.348.696,00 18.611.895,00 19.053.179,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.702.282,00 19.951.563,00 19.235.723,00 18.536.000,00 18.673.605,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 168.530,00 668.520,00 112.973,00 75.895,00 379.574,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.458.445,00 13.000.985,00 5.741.710,00 5.527.160,00 15.149.958,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.455.732,00 2.476.136,00 940.449,00 270.352,00 3.741.693,00
ARA TOPLAM 115.823.847,00 133.764.272,00 135.733.251,00 145.941.093,00 171.346.027,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.300.096.465,00 3.902.957.787,00 3.432.553.581,00 1.987.373.854,00 1.883.129.571,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.259.840.076,00 3.877.078.006,00 3.396.383.220,00 1.939.289.699,00 1.856.593.065,00
Maddi Duran Varlıklar 10.945.167,00 6.838.949,00 6.405.645,00 5.201.103,00 5.100.353,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 10.945.167,00 6.838.949,00 6.405.645,00 5.201.103,00 5.100.353,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.005,00 4.907,00 5.161,00 5.122,00 5.293,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.005,00 4.907,00 5.161,00 5.122,00 5.293,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.269.284,00 0,00 10.588.621,00 23.641.519,00 2.149.776,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.415.920.312,00 4.036.722.059,00 3.568.286.832,00 2.133.314.947,00 2.054.475.598,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 169.890.506,00 134.110.905,00 123.964.001,00 111.170.678,00 103.338.306,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 678.877,00 5.500.099,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 139.023.968,00 100.403.522,00 96.605.495,00 75.631.668,00 65.045.883,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.757.572,00 4.080.946,00 2.998.846,00 2.943.579,00 2.977.600,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 80.295,00 146.373,00 142.474,00 224.468,00 5.819,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.677.277,00 3.934.573,00 2.856.372,00 2.719.111,00 2.971.781,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.156.116,00 565.337,00 669.673,00 475.999,00 133.993,00
Diğer Borçlar 18.815.797,00 22.539.343,00 20.362.951,00 29.073.522,00 32.396.279,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 975.480,00 862.399,00 407.150,00 238.382,00 290.185,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.840.317,00 21.676.944,00 19.955.801,00 28.835.140,00 32.106.094,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 20.101,00 20.114,00 71.266,00 71.252,00 71.250,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.438.075,00 1.001.544,00 3.255.770,00 2.974.658,00 2.713.301,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 745.184,00 442.710,00 435.797,00 375.336,00 408.718,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 692.891,00 558.834,00 2.819.973,00 2.599.322,00 2.304.583,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 618.083.338,00 455.938.239,00 437.391.318,00 451.037.279,00 415.440.833,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 602.426.820,00 446.035.765,00 425.965.472,00 438.844.239,00 392.492.504,00
Banka Kredileri 602.426.820,00 446.035.765,00 425.965.472,00 438.844.239,00 392.492.504,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 189.836,00 153.267,00 771.144,00 671.086,00 1.045.015,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 189.836,00 153.267,00 771.144,00 671.086,00 1.045.015,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.883.060,00 165.572,00 1.071.098,00 1.938.330,00 3.370.268,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 787.973.844,00 590.049.144,00 561.355.319,00 562.207.957,00 518.779.139,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.627.946.468,00 3.446.672.915,00 3.006.931.513,00 1.571.106.990,00 1.535.696.459,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.627.946.468,00 3.446.672.915,00 3.006.931.513,00 1.571.106.990,00 1.535.696.459,00
Ödenmiş Sermaye 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.716.606,00 18.716.606,00 18.716.606,00 18.716.606,00 18.716.606,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -609.530,00 -586.050,00 -644.378,00 -682.581,00 -803.111,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -609.530,00 -586.050,00 -644.378,00 -682.581,00 -803.111,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -609.530,00 -586.050,00 -644.378,00 -682.581,00 -803.111,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.722.983.306,00 1.548.790.325,00 1.413.467.381,00 1.127.792.350,00 1.040.213.122,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.722.983.306,00 1.548.790.325,00 1.413.467.381,00 1.127.792.350,00 1.040.213.122,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.685.272,00 3.685.272,00 3.685.272,00 3.685.272,00 3.685.272,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.557.800.256,00 148.106.804,00 148.106.804,00 148.106.804,00 148.106.804,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.104.052,00 1.409.693.452,00 1.095.119.569,00 -54.991.720,00 -2.702.493,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.415.920.312,00 4.036.722.059,00 3.568.286.832,00 2.133.314.947,00 2.054.475.598,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi