Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,42
BIST-100'deki Ağırlığı 0,09
F/K Oranı -0,88
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,22
Dibe Uzaklık 49,09
Piyasa Değeri (USD) 11.694.870,20
Piyasa Değeri (TL) 66.000.000,00
Özsermaye (TL) 300.193.042,00
Sermaye (TL) 110.000.000,00
Net Kar (TL) -74.916.366,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MRGYO
Sektör GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARDA İŞTİGAL ETMEK VE ESAS OLARAK GAYRİMENKULLERE, GAYRİMENKULLERE DAYALI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA, GAYRİMENKUL PROJELERİNE VE GAYRİMENKULLERE DAYALI HAKLARA YATIRIM YAPMAK.
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Mithatpaşa Apartmanı No:48 Kat:3 Daire:6 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Telefon (0212) 334 88 50
Faks (0212) 334 88 52
Web http://www.martigyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. 52.639.998,00 47,85
DİĞER 57.360.002,00 52,15
Toplam 110.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SARIGERME TURİZM YATIRIMLARI ORTAK GİRİŞİM A.Ş. 12.500,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.08.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.08.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.685.522,00 7.431.747,00 6.934.461,00 5.443.858,00 1.290.508,00
Satışların Maliyeti (-) -868.740,00 -1.072.221,00 -689.409,00 -1.277.018,00 -469.986,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.816.782,00 6.359.526,00 6.245.052,00 4.166.840,00 820.522,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.816.782,00 6.359.526,00 6.245.052,00 4.166.840,00 820.522,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.220.005,00 -4.694.989,00 -3.572.012,00 -2.494.545,00 -1.058.691,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 535.550,00 2.934.872,00 2.359.513,00 1.138.198,00 308.210,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -207.495,00 -54.223.403,00 -3.787.926,00 -521.547,00 -456.990,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.924.832,00 -49.623.994,00 1.244.627,00 2.288.946,00 -386.949,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.292.822,00 10.147.257,00 9.036.619,00 6.057.743,00 3.050.032,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.217.654,00 -39.476.737,00 10.281.246,00 8.346.689,00 2.663.083,00
Finansman Giderleri (-) -17.021.522,00 -27.648.503,00 -18.457.317,00 -9.481.812,00 -2.562.988,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -11.803.868,00 -57.206.398,00 1.211.701,00 4.961.050,00 5.906.100,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -11.803.868,00 -57.206.398,00 1.211.701,00 4.961.050,00 5.906.100,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -11.803.868,00 -57.206.398,00 1.211.701,00 4.961.050,00 5.906.100,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -11.803.868,00 -57.206.398,00 1.211.701,00 4.961.050,00 5.906.100,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 9.918.842,00 9.387.772,00 6.096.173,00 5.806.005,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 37.097.303,00 50.601.985,00 92.674.318,00 78.212.813,00 62.954.010,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 461.502,00 108.074,00 54.985,00 66.604,00 173.830,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 20.733.193,00 13.209.711,00 12.832.762,00 12.199.875,00 12.655.660,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.793.934,00 11.267.955,00 10.755.090,00 10.121.275,00 10.545.887,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.939.259,00 1.941.756,00 2.077.672,00 2.078.600,00 2.109.773,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.818.123,00 33.982.257,00 77.129.928,00 64.192.595,00 48.151.662,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.012.947,00 31.429.100,00 75.071.718,00 62.088.522,00 46.118.659,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.805.176,00 2.553.157,00 2.058.210,00 2.104.073,00 2.033.003,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.410.500,00 1.410.500,00 1.410.501,00 1.410.500,00 1.410.497,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.111.449,00 1.429.283,00 1.034.889,00 215.111,00 487.053,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 562.536,00 462.160,00 211.253,00 128.128,00 75.308,00
ARA TOPLAM 37.097.303,00 50.601.985,00 92.674.318,00 78.212.813,00 62.954.010,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 514.408.762,00 457.277.779,00 440.653.257,00 420.262.156,00 416.359.052,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 427.251.362,00 391.163.587,00 417.465.637,00 387.301.529,00 369.799.654,00
Maddi Duran Varlıklar 99.298,00 102.268,00 105.238,00 106.466,00 98.306,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 99.298,00 102.268,00 105.238,00 106.466,00 98.306,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.712,00 14.709,00 14.779,00 14.770,00 15.103,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.712,00 14.709,00 14.779,00 14.770,00 15.103,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.460.535,00 6.209.015,00 8.015.889,00 10.015.887,00 13.189.561,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 503.817,00 459.814,00 371.359,00 416.569,00 404.423,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 551.506.065,00 507.879.764,00 533.327.575,00 498.474.969,00 479.313.062,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.340.863,00 64.180.914,00 54.673.914,00 50.566.092,00 42.029.700,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.728.448,00 26.326.540,00 24.732.834,00 22.912.287,00 20.652.394,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.565.413,00 3.205.808,00 2.385.746,00 2.041.681,00 2.320.035,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.118.168,00 593.066,00 938.546,00 766.039,00 268.097,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.447.245,00 2.612.742,00 1.447.200,00 1.275.642,00 2.051.938,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.289.822,00 1.370.583,00 1.384.064,00 1.231.178,00 1.399.597,00
Diğer Borçlar 7.184.897,00 8.331.071,00 8.483.106,00 6.459.185,00 5.233.375,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 98.379,00 5.111,00 15.113,00 15.114,00 10.112,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.086.518,00 8.325.960,00 8.467.993,00 6.444.071,00 5.223.263,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 908.569,00 908.569,00 908.568,00 908.569,00 908.653,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.410.453,00 1.261.083,00 1.309.619,00 2.520.405,00 1.582.366,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.410.453,00 1.261.083,00 1.309.619,00 2.520.405,00 1.582.366,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 181.972.160,00 155.962.198,00 151.106.352,00 139.841.233,00 142.047.227,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 178.937.751,00 154.156.284,00 148.774.490,00 137.212.301,00 138.684.019,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 368.453,00 166.549,00 389.913,00 194.464,00 188.349,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 368.453,00 166.549,00 389.913,00 194.464,00 188.349,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.665.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 251.313.023,00 220.143.112,00 205.780.266,00 190.407.325,00 184.076.927,00
Ö Z K A Y N A K L A R 300.193.042,00 287.736.652,00 327.547.309,00 308.067.644,00 295.236.135,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 300.193.042,00 287.736.652,00 327.547.309,00 308.067.644,00 295.236.135,00
Ödenmiş Sermaye 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.716.606,00 18.716.606,00 18.716.606,00 18.716.606,00 18.716.606,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.772,00 -27.009,00 -23.717,00 -1.335,00 3.553,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.772,00 -27.009,00 -23.717,00 -1.335,00 3.553,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 201.698.473,00 177.439.452,00 158.828.718,00 135.577.322,00 121.795.875,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 201.698.473,00 177.439.452,00 158.828.718,00 135.577.322,00 121.795.875,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.685.272,00 3.685.272,00 3.685.272,00 3.685.272,00 3.002.371,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -20.557.928,00 36.648.470,00 36.648.470,00 36.648.470,00 37.331.371,00
Net Dönem Karı/Zararı -11.803.868,00 -57.206.398,00 1.211.701,00 4.961.050,00 5.906.100,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 551.506.065,00 507.879.764,00 533.327.575,00 498.474.969,00 479.313.062,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi