Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MRDIN
Sektör Klinker, çimento ve hazır beton
Adres Savur yolu 6.km 47019 MARDİN
Telefon 0482 226 64 30
Faks 0482 226 64 37
Web http://www.mardincimento.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL TARMAN 10.831.768,23 9,89
OYAK ÇİMENTO A.Ş. 60.083.015,58 54,86
DİĞER 38.609.216,19 35,25
Toplam 109.524.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Omsan Lojistik A.Ş. 30.400.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.07.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
03.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
15.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
08.12.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
21.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
21.12.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,20
03.03.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
28.11.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
02.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
28.12.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,18
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
14.12.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
30.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,64
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,87
31.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,69
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,64
31.05.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,99
08.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,91
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,79
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 199.400.054,00 155.365.739,00 96.640.422,00 48.053.976,00 198.914.158,00
Satışların Maliyeti (-) -150.369.340,00 -115.509.065,00 -68.210.044,00 -34.615.368,00 -133.963.811,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 49.030.714,00 39.856.674,00 28.430.378,00 13.438.608,00 64.950.347,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 49.030.714,00 39.856.674,00 28.430.378,00 13.438.608,00 64.950.347,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.773.285,00 -12.190.306,00 -9.017.448,00 -3.965.938,00 -12.588.898,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.309.901,00 -8.721.125,00 -5.528.645,00 -2.985.833,00 -10.833.831,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.739,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.344.922,00 6.427.837,00 3.551.647,00 2.333.974,00 11.437.352,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.417.334,00 -1.086.371,00 -320.487,00 -266.649,00 -3.369.205,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 31.875.116,00 24.286.709,00 17.115.445,00 8.554.162,00 49.569.026,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 987.602,00 740.893,00 2.058.146,00 2.105.640,00 1.356.338,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -391.102,00 0,00 0,00 0,00 -494.248,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 10.742.509,00 8.266.650,00 4.019.906,00 1.957.922,00 7.168.996,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 43.214.125,00 33.294.252,00 23.193.497,00 12.617.724,00 57.600.112,00
Finansman Gelirleri 3.974.537,00 3.818.881,00 1.604.245,00 715.903,00 2.124.055,00
Finansman Giderleri (-) -11.371.340,00 -5.739.171,00 -923.479,00 -335.113,00 -1.794.921,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 35.817.322,00 31.373.962,00 23.874.263,00 12.998.514,00 57.929.246,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.406.255,00 -4.911.636,00 -3.972.536,00 -2.058.740,00 -5.210.175,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.204.531,00 -4.771.514,00 -3.744.054,00 -1.711.766,00 -5.939.544,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -201.724,00 -140.122,00 -228.482,00 -346.974,00 729.369,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 30.411.067,00 26.462.326,00 19.901.727,00 10.939.774,00 52.719.071,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 30.411.067,00 26.462.326,00 19.901.727,00 10.939.774,00 52.719.071,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 30.411.067,00 26.462.326,00 19.901.727,00 10.939.774,00 52.719.071,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,28 0,24 0,18 0,10 0,48
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.319.979,00 227.076,00 227.077,00 0,00 -144.501,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.183.145,00 175.136,00 175.136,00 0,00 -76.275,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -236.629,00 -35.027,00 -35.027,00 0,00 15.255,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 466.829,00 108.709,00 108.710,00 0,00 -104.354,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -329.995,00 -56.769,00 -56.769,00 0,00 36.128,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.238.869,00 3.617.500,00 1.206.453,00 523.591,00 1.828.163,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 2.238.869,00 3.617.500,00 1.206.453,00 523.591,00 1.828.163,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.558.848,00 3.844.576,00 1.433.530,00 523.591,00 1.683.662,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 33.969.915,00 30.306.902,00 21.335.257,00 11.463.365,00 54.402.733,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 263.708.405,00 145.426.292,00 187.801.249,00 136.538.829,00 141.786.810,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.077.870,00 3.915.167,00 59.826.824,00 18.381.331,00 27.577.512,00
Finansal Yatırımlar 7.470.237,00 7.619.579,00 8.936.832,00 8.984.327,00 7.861.340,00
Ticari Alacaklar 64.473.045,00 72.659.035,00 63.615.173,00 71.165.006,00 71.090.602,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 129.535,00 2.810.938,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 64.343.510,00 69.848.097,00 63.615.173,00 71.165.006,00 71.090.602,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.560.831,00 790.882,00 1.460.382,00 1.510.346,00 325.094,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.390.880,00 1.092,00 983.626,00 983.987,00 426,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.169.951,00 789.790,00 476.756,00 526.359,00 324.668,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 272.139,00 0,00 0,00
Stoklar 78.322.529,00 51.912.557,00 49.094.099,00 35.640.819,00 34.441.373,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 801.640,00 4.339.283,00 2.716.783,00 855.795,00 444.212,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.424.655,00 4.189.789,00 1.879.017,00 1.205,00 46.677,00
ARA TOPLAM 165.130.807,00 145.426.292,00 187.801.249,00 136.538.829,00 141.786.810,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 98.577.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 103.539.751,00 202.476.021,00 197.255.294,00 195.670.019,00 192.917.537,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 96.982.399,00 90.324.607,00 87.467.922,00 85.159.816,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 100.500.836,00 101.334.191,00 103.540.967,00 104.496.090,00 104.159.078,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 452.257,00 581.904,00 628.219,00 757.177,00 674.518,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 452.257,00 581.904,00 628.219,00 757.177,00 674.518,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.218.903,00 2.482.107,00 2.393.747,00 2.310.282,00 2.657.256,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 367.248.156,00 347.902.313,00 385.056.543,00 332.208.848,00 334.704.347,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.710.672,00 81.928.931,00 127.908.280,00 84.418.152,00 50.503.081,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 64.715.285,00 48.463.799,00 40.239.792,00 2.601.456,00 8.184.591,00
- Banka Kredileri 64.715.285,00 48.463.799,00 40.239.792,00 2.601.456,00 8.184.591,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 26.638.917,00 24.743.648,00 27.355.889,00 24.952.150,00 29.683.761,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.662.292,00 2.274.731,00 6.821.801,00 4.283.846,00 7.353.202,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.976.625,00 22.468.917,00 20.534.088,00 20.668.304,00 22.330.559,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.768.268,00 2.127.241,00 2.271.623,00 2.490.081,00 2.952.306,00
Diğer Borçlar 1.588.945,00 2.173.581,00 49.450.208,00 49.633.641,00 3.259.608,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 50.652,00 50.652,00 48.474.917,00 48.474.916,00 50.652,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.538.293,00 2.122.929,00 975.291,00 1.158.725,00 3.208.956,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 615.940,00 430.167,00 921.885,00 617.186,00 1.130.553,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 428.937,00 1.001.560,00 2.008.572,00 1.613.850,00 3.311.124,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.954.380,00 2.988.935,00 5.660.311,00 2.509.788,00 1.981.138,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 541.253,00 508.608,00 577.068,00 473.609,00 390.807,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.413.127,00 2.480.327,00 5.083.243,00 2.036.179,00 1.590.331,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.155.878,00 12.466.267,00 12.612.791,00 12.978.581,00 12.428.251,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.155.878,00 12.429.897,00 12.540.051,00 12.869.471,00 12.282.771,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.067.840,00 12.237.067,00 12.347.221,00 12.676.641,00 12.089.941,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 88.038,00 192.830,00 192.830,00 192.830,00 192.830,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 109.866.550,00 94.395.198,00 140.521.071,00 97.396.733,00 62.931.332,00
Ö Z K A Y N A K L A R 257.381.606,00 253.507.115,00 244.535.472,00 234.812.115,00 271.773.015,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 257.381.606,00 253.507.115,00 244.535.472,00 234.812.115,00 271.773.015,00
Ödenmiş Sermaye 109.524.000,00 109.524.000,00 109.524.000,00 109.524.000,00 109.524.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.430,00 23.430,00 23.430,00 23.430,00 23.430,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.023.229,00 -4.116.133,00 -4.116.131,00 -4.343.208,00 -4.343.208,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.552.976,00 -2.359.383,00 -2.359.383,00 -2.499.492,00 -2.499.492,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.552.976,00 -2.359.383,00 -2.359.383,00 -2.499.492,00 -2.499.492,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.380.816,00 6.759.446,00 4.348.400,00 3.665.538,00 3.141.947,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 5.380.816,00 6.759.446,00 4.348.400,00 3.665.538,00 3.141.947,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 96.612.871,00 96.612.871,00 96.612.871,00 96.612.871,00 92.318.065,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.452.651,00 18.241.175,00 18.241.175,00 18.389.710,00 18.389.710,00
Net Dönem Karı/Zararı 30.411.067,00 26.462.326,00 19.901.727,00 10.939.774,00 52.719.071,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 367.248.156,00 347.902.313,00 385.056.543,00 332.208.848,00 334.704.347,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 4.129.000,00 2.525.000,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi