Geri Dön

MOBTL | Mobiltel Iletisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,62
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,18
BIST-100'deki Ağırlığı 3,77
F/K Oranı 7,62
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,99
Dibe Uzaklık 20,18
Piyasa Değeri (USD) 255.517.052,42
Piyasa Değeri (TL) 8.066.750.000,00
Özsermaye (TL) 4.046.673.274,00
Sermaye (TL) 1.025.000.000,00
Net Kar (TL) 1.058.926.958,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MOBTL
Sektör Türkiye'ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlamak
Adres Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1 A Bahçelievler / İstanbul
Telefon 0 212 4541000
Faks 0 212 4541057
Web www.mobiltel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYDIN MISTAÇOĞLU 720.000.000,00 70,24
MISTAÇOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 97.000.000,00 9,46
TOPLAM 1.025.000.000,00 100,00
DİĞER 208.000.000,00 20,30
Toplam 2.050.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mobiltel Turizm Yatırım A.Ş. 45.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.433.852.788,00 2.798.775.803,00 1.260.682.100,00 4.047.006.784,00 2.827.515.684,00
Satışların Maliyeti (-) -3.949.561.468,00 -2.505.572.799,00 -1.108.888.487,00 -3.612.223.503,00 -2.540.983.741,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 484.291.320,00 293.203.004,00 151.793.613,00 434.783.281,00 286.531.943,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 484.291.320,00 293.203.004,00 151.793.613,00 434.783.281,00 286.531.943,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -48.365.980,00 -30.775.507,00 -14.529.614,00 -47.212.286,00 -35.947.071,00
Pazarlama Giderleri (-) -112.833.418,00 -66.267.614,00 -33.873.720,00 -83.876.341,00 -53.175.220,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 82.655.079,00 57.557.687,00 13.754.332,00 109.830.053,00 98.728.397,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -72.736.207,00 -40.166.429,00 -17.514.586,00 -111.434.910,00 -68.305.450,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 333.010.794,00 213.551.141,00 99.630.025,00 302.089.797,00 227.832.599,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 349.826,00 415.103,00 0,00 952.337.614,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -41.141,00 -25.653,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 333.319.479,00 213.940.591,00 99.630.025,00 1.254.826.583,00 225.943.059,00
Finansman Gelirleri 22.640.030,00 17.460.178,00 8.196.078,00 15.808.063,00 4.020.564,00
Finansman Giderleri (-) -93.331.104,00 -48.846.236,00 -16.558.395,00 -88.375.950,00 -63.754.671,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 262.628.405,00 182.554.533,00 91.267.708,00 1.182.258.696,00 166.208.952,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -59.113.284,00 -33.190.076,00 -14.381.661,00 -74.309.462,00 55.272.025,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -54.133.462,00 -31.921.372,00 -13.378.568,00 -41.858.092,00 -27.743.816,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.979.822,00 -1.268.704,00 -1.003.093,00 -32.451.370,00 83.015.841,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 203.515.121,00 149.364.457,00 76.886.047,00 1.107.949.234,00 221.480.977,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 203.515.121,00 149.364.457,00 76.886.047,00 1.107.949.234,00 221.480.977,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.078.985,00 1.696.127,00 1.380.604,00 33.580.797,00 5.603.362,00
- Ana Ortaklık Payları 200.436.136,00 147.668.330,00 75.505.443,00 1.074.368.437,00 215.877.615,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.335.954,00 -1.056.354,00 -417.270,00 -503.230,00 -19.383,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.669.942,00 -1.320.443,00 -521.588,00 -629.038,00 -24.229,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 333.988,00 264.089,00 104.318,00 125.808,00 4.846,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 333.988,00 264.089,00 104.318,00 125.808,00 4.846,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.050.658.924,00 909.716.496,00 -13.562.277,00 -85.579.396,00 -178.908.342,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.050.658.924,00 909.716.496,00 -13.562.277,00 0,00 -178.908.342,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.049.322.970,00 908.660.142,00 -13.979.547,00 -86.082.626,00 -178.927.725,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.252.838.091,00 1.058.024.599,00 62.906.500,00 1.021.866.608,00 42.553.252,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.726.602.988,00 1.448.789.299,00 1.101.347.281,00 981.759.048,00 949.290.743,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 125.783.528,00 138.587.433,00 97.885.243,00 168.870.190,00 145.191.991,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 895.436.436,00 768.414.358,00 529.436.306,00 534.043.205,00 616.769.215,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.579.826,00 28.938.619,00 25.406.803,00 20.852.866,00 34.207.651,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 858.856.610,00 739.475.739,00 504.029.503,00 513.190.339,00 582.561.564,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.015.582,00 1.608.109,00 485.351,00 488.320,00 916.068,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 374.633,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.015.582,00 1.233.476,00 485.351,00 488.320,00 916.068,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 481.186.221,00 307.525.223,00 314.517.940,00 240.221.862,00 180.851.384,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 193.348.119,00 229.138.347,00 143.894.434,00 37.528.552,00 4.530.992,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 40.756.602,00 79.233.602,00 240.232,00 236.203,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 29.172.347,00 2.868.407,00 14.495.543,00 44.141,00 1.031.093,00
ARA TOPLAM 1.725.955.566,00 1.448.141.877,00 1.100.714.817,00 981.196.270,00 949.290.743,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 647.422,00 647.422,00 632.464,00 562.778,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.552.032.376,00 4.375.924.471,00 3.294.051.233,00 3.299.812.462,00 2.260.458.739,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.497.498.187,00 4.323.648.067,00 3.245.477.753,00 3.247.640.000,00 2.212.400.000,00
Maddi Duran Varlıklar 50.608.025,00 48.161.945,00 42.831.915,00 45.414.730,00 44.936.860,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 503.850,00 554.353,00 605.296,00 654.793,00 699.764,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 351.886,00 297.187,00 1.893.725,00 1.894.565,00 397.091,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.278.635.364,00 5.824.713.770,00 4.395.398.514,00 4.281.571.510,00 3.209.749.482,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.291.910.245,00 1.162.323.935,00 979.146.924,00 922.570.226,00 919.888.114,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 208.392.942,00 107.993.599,00 252.936.307,00 274.943.649,00 398.454.779,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 406.139.562,00 314.939.491,00 170.746.247,00 171.582.846,00 192.346.894,00
Banka Kredileri 208.392.942,00 284.030.611,00 121.137.499,00 131.420.770,00 398.454.779,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 458.314.317,00 616.058.746,00 488.557.725,00 434.717.113,00 289.300.622,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 88.940.349,00 77.864.922,00 43.443.681,00 28.122.411,00 5.394,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 369.373.968,00 538.193.824,00 445.114.044,00 406.594.702,00 289.295.228,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.206.229,00 5.197.579,00 22.220.171,00 6.217.195,00 9.095.171,00
Diğer Borçlar 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 174.122.434,00 70.791.473,00 5.169.487,00 7.349.465,00 13.098.350,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.518.854,00 20.650.673,00 20.773.856,00 20.616.239,00 12.943.726,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.440.448,00 4.987.411,00 4.198.144,00 3.946.651,00 4.142.311,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.807.588,00 4.246.086,00 3.456.819,00 3.205.326,00 3.541.802,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.632.860,00 741.325,00 741.325,00 741.325,00 600.509,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.135.560,00 2.148.410,00 13.797,00 45.787,00 9.573,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 806.583.771,00 677.061.979,00 427.539.517,00 436.972.024,00 347.145.464,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 408.066.806,00 296.645.094,00 132.566.761,00 143.134.789,00 176.228.932,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.583.886,00 1.613.493,00 3.929.903,00 3.339.976,00 2.592.667,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.583.886,00 1.613.493,00 3.929.903,00 3.339.976,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 396.933.079,00 378.803.392,00 291.042.853,00 290.497.259,00 168.323.865,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.098.494.016,00 1.839.385.914,00 1.406.686.441,00 1.359.542.250,00 1.267.033.578,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.180.141.348,00 3.985.327.856,00 2.988.712.073,00 2.922.029.260,00 1.942.715.904,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.046.673.274,00 3.858.499.793,00 2.896.637.976,00 2.830.829.749,00 1.882.974.999,00
Ödenmiş Sermaye 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -334.413.453,00 -334.413.453,00 -334.413.453,00 -334.413.453,00 93.660.171,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.660.171,00 93.660.171,00 93.660.171,00 93.660.171,00 -334.413.453,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.420.104,00 -2.140.504,00 -1.501.420,00 -1.084.150,00 -600.303,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.420.104,00 -2.140.504,00 -1.501.420,00 -1.084.150,00 -600.303,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.420.104,00 -2.140.504,00 -1.501.420,00 -1.084.150,00 -600.303,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.020.416.634,00 884.731.359,00 -4.108.972,00 8.947.288,00 -80.900.487,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.020.416.634,00 884.731.359,00 -4.108.972,00 8.947.288,00 -80.900.487,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.899.729,00 18.899.729,00 18.899.729,00 13.262.836,00 13.262.837,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.025.094.161,00 2.025.094.161,00 2.023.596.478,00 951.088.620,00 951.088.619,00
Net Dönem Karı/Zararı 200.436.136,00 147.668.330,00 75.505.443,00 1.074.368.437,00 215.877.615,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 133.468.074,00 126.828.063,00 92.074.097,00 91.199.511,00 59.740.905,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.278.635.364,00 5.824.713.770,00 4.395.398.514,00 4.281.571.510,00 3.209.749.482,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 540.717,00 0,00 445.488,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 107.993.599,00 252.936.307,00 274.943.649,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.012.886,00 1.927.876,00 2.143.521,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 12.614.483,00 11.429.262,00 11.714.019,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi