Geri Dön

MOBTL | Mobiltel Iletisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,70
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,18
BIST-100'deki Ağırlığı 0,14
F/K Oranı 17,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,21
Dibe Uzaklık 20,18
Piyasa Değeri (USD) 180.503.380,34
Piyasa Değeri (TL) 5.924.500.000,00
Özsermaye (TL) 4.902.514.650,00
Sermaye (TL) 1.025.000.000,00
Net Kar (TL) 348.003.425,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MOBTL
Sektör Türkiye'ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlamak
Adres Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1 A Bahçelievler / İstanbul
Telefon 0 212 4541000
Faks 0 212 4541057
Web www.mobiltel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYDIN MISTAÇOĞLU 720.000.000,00 70,24
MISTAÇOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 97.000.000,00 9,46
TOPLAM 1.025.000.000,00 100,00
DİĞER 208.000.000,00 20,30
Toplam 2.050.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mobiltel Turizm Yatırım A.Ş. 45.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.745.262.864,00 4.433.852.788,00 2.798.775.803,00 1.260.682.100,00 4.047.006.784,00
Satışların Maliyeti (-) 6.896.452.963,00 3.949.561.468,00 2.505.572.799,00 -1.108.888.487,00 -3.612.223.503,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 848.809.901,00 484.291.320,00 293.203.004,00 151.793.613,00 434.783.281,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 848.809.901,00 484.291.320,00 293.203.004,00 151.793.613,00 434.783.281,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 98.778.151,00 48.365.980,00 30.775.507,00 -14.529.614,00 -47.212.286,00
Pazarlama Giderleri (-) 232.688.073,00 112.833.418,00 66.267.614,00 -33.873.720,00 -83.876.341,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 128.495.817,00 82.655.079,00 57.557.687,00 13.754.332,00 109.830.053,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 123.515.598,00 72.736.207,00 40.166.429,00 -17.514.586,00 -111.434.910,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 522.323.896,00 333.010.794,00 213.551.141,00 99.630.025,00 302.089.797,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 418.016.858,00 349.826,00 415.103,00 0,00 952.337.614,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 141.665.786,00 41.141,00 25.653,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 798.674.968,00 333.319.479,00 213.940.591,00 99.630.025,00 1.254.826.583,00
Finansman gelirleri 0,00 22.640.030,00 17.460.178,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 239.460.911,00 93.331.104,00 48.846.236,00 -16.558.395,00 -88.375.950,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 365.330.470,00 262.628.405,00 182.554.533,00 91.267.708,00 1.182.258.696,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 973.895,00 59.113.284,00 33.190.076,00 -14.381.661,00 -74.309.462,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 33.107.200,00 54.133.462,00 31.921.372,00 -13.378.568,00 -41.858.092,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -32.133.305,00 4.979.822,00 1.268.704,00 -1.003.093,00 -32.451.370,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 364.356.575,00 203.515.121,00 149.364.457,00 76.886.047,00 1.107.949.234,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 364.356.575,00 203.515.121,00 149.364.457,00 76.886.047,00 1.107.949.234,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16.353.150,00 3.078.985,00 1.696.127,00 1.380.604,00 33.580.797,00
- Ana Ortaklık Payları 348.003.425,00 200.436.136,00 147.668.330,00 75.505.443,00 1.074.368.437,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -926.227,00 -1.335.954,00 -1.056.354,00 -417.270,00 -503.230,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.157.784,00 -1.669.942,00 -1.320.443,00 -521.588,00 -629.038,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -231.557,00 -333.988,00 -264.089,00 104.318,00 125.808,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -231.557,00 -333.988,00 -264.089,00 104.318,00 125.808,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -181.894.460,00 1.050.658.924,00 909.716.496,00 -13.562.277,00 -85.579.396,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -181.894.460,00 1.050.658.924,00 909.716.496,00 -13.562.277,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -182.820.687,00 1.049.322.970,00 908.660.142,00 -13.979.547,00 -86.082.626,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 181.535.888,00 1.252.838.091,00 1.058.024.599,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 181.535.888,00 1.252.838.091,00 1.058.024.599,00 62.906.500,00 1.021.866.608,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 8.196.078,00 15.808.063,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.923.709.495,00 1.726.602.988,00 1.448.789.299,00 1.101.347.281,00 981.759.048,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 50.387.307,00 125.783.528,00 138.587.433,00 97.885.243,00 168.870.190,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 733.661.500,00 895.436.436,00 768.414.358,00 529.436.306,00 534.043.205,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.924.010,00 36.579.826,00 28.938.619,00 25.406.803,00 20.852.866,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 711.737.490,00 858.856.610,00 739.475.739,00 504.029.503,00 513.190.339,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 294.270.350,00 1.015.582,00 1.608.109,00 485.351,00 488.320,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 293.693.365,00 0,00 374.633,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 576.985,00 1.015.582,00 1.233.476,00 485.351,00 488.320,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 671.027.405,00 481.186.221,00 307.525.223,00 314.517.940,00 240.221.862,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 110.436.346,00 193.348.119,00 229.138.347,00 143.894.434,00 37.528.552,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 297.679,00 40.756.602,00 79.233.602,00 240.232,00 236.203,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.891.335,00 13.333,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 50.035.252,00 29.172.347,00 2.868.407,00 14.495.543,00 44.141,00
ARA TOPLAM 1.923.709.495,00 1.725.955.566,00 1.448.141.877,00 1.100.714.817,00 981.196.270,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 647.422,00 647.422,00 632.464,00 562.778,00
DURAN VARLIKLAR 5.402.828.745,00 4.552.032.376,00 4.375.924.471,00 3.294.051.233,00 3.299.812.462,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.247.712.778,00 4.497.498.187,00 4.323.648.067,00 3.245.477.753,00 3.247.640.000,00
Maddi Duran Varlıklar 147.778.268,00 50.608.025,00 48.161.945,00 42.831.915,00 45.414.730,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 791.576,00 503.850,00 554.353,00 605.296,00 654.793,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 344.541,00 0,00 540.717,00 0,00 445.488,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 351.886,00 297.187,00 1.893.725,00 1.894.565,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.326.538.240,00 6.278.635.364,00 5.824.713.770,00 4.395.398.514,00 4.281.571.510,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.499.013.431,00 1.291.910.245,00 1.162.323.935,00 979.146.924,00 922.570.226,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 533.512.482,00 208.392.942,00 107.993.599,00 252.936.307,00 274.943.649,00
- Banka Kredileri 533.512.482,00 0,00 107.993.599,00 252.936.307,00 274.943.649,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 440.187.632,00 406.139.562,00 314.939.491,00 170.746.247,00 171.582.846,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 1.012.886,00 1.927.876,00 2.143.521,00
Banka Kredileri 0,00 208.392.942,00 0,00 121.137.499,00 131.420.770,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 361.672.332,00 458.314.317,00 616.058.746,00 488.557.725,00 434.717.113,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 88.940.349,00 77.864.922,00 43.443.681,00 28.122.411,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 361.672.332,00 369.373.968,00 538.193.824,00 445.114.044,00 406.594.702,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.040.082,00 7.206.229,00 5.197.579,00 22.220.171,00 6.217.195,00
Diğer Borçlar 82.526.563,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 82.367.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 63.135.724,00 174.122.434,00 70.791.473,00 5.169.487,00 7.349.465,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.187.642,00 27.518.854,00 20.650.673,00 20.773.856,00 20.616.239,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.778.472,00 6.440.448,00 4.987.411,00 4.198.144,00 3.946.651,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.033.477,00 4.807.588,00 4.246.086,00 3.456.819,00 3.205.326,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 744.995,00 1.632.860,00 741.325,00 741.325,00 741.325,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 975.685,00 1.135.560,00 2.148.410,00 13.797,00 45.787,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 763.623.575,00 806.583.771,00 677.061.979,00 427.539.517,00 436.972.024,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 358.936.861,00 408.066.806,00 296.645.094,00 132.566.761,00 143.134.789,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.963.401,00 0,00 12.614.483,00 11.429.262,00 11.714.019,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 1.583.886,00 1.613.493,00 3.929.903,00 3.339.976,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 1.583.886,00 1.613.493,00 3.929.903,00 3.339.976,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 402.677.794,00 396.933.079,00 378.803.392,00 291.042.853,00 290.497.259,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.262.637.006,00 2.098.494.016,00 1.839.385.914,00 1.406.686.441,00 1.359.542.250,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.063.901.234,00 4.180.141.348,00 3.985.327.856,00 2.988.712.073,00 2.922.029.260,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.902.514.650,00 4.046.673.274,00 3.858.499.793,00 2.896.637.976,00 2.830.829.749,00
Ödenmiş Sermaye 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -334.413.453,00 -334.413.453,00 -334.413.453,00 -334.413.453,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.966.825.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 287.927.287,00 93.660.171,00 93.660.171,00 93.660.171,00 93.660.171,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.755.414,00 -2.420.104,00 -2.140.504,00 -1.501.420,00 -1.084.150,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.755.414,00 -2.420.104,00 -2.140.504,00 -1.501.420,00 -1.084.150,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -2.420.104,00 -2.140.504,00 -1.501.420,00 -1.084.150,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 -4.108.972,00 8.947.288,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -797.294.499,00 1.020.416.634,00 884.731.359,00 -4.108.972,00 8.947.288,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 76.427.350,00 18.899.729,00 18.899.729,00 18.899.729,00 13.262.836,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 997.380.548,00 2.025.094.161,00 2.025.094.161,00 2.023.596.478,00 951.088.620,00
Net Dönem Karı/Zararı 348.003.425,00 200.436.136,00 147.668.330,00 75.505.443,00 1.074.368.437,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 161.386.584,00 133.468.074,00 126.828.063,00 92.074.097,00 91.199.511,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.326.538.240,00 6.278.635.364,00 5.824.713.770,00 4.395.398.514,00 4.281.571.510,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi