Geri Dön

MNDRS | Menderes Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MNDRS
Sektör Ev ve tekstil ürünleri üretim ve pazarlama
Adres Adalet Mah. Manas Bulvarı A Blok No:47 Kat:42 35530 Bayraklı/İZMİR
Telefon 0 232 6261101
Faks 0 232 6170010
Web menderes.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKÇA HOLDİNG AŞ 133.255.844,95 48,06
TOPLAM 277.292.576,42 100,00
DİĞER 144.036.731,47 51,94
Toplam 554.585.152,84 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKTUR İZMİR GAYRİMENKUL A.Ş. 10.310.592,00 48,00
SMYRNA SERACILIK TİCARET A.Ş. 9.500.000,00 79,17
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
18.09.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
17.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,22
27.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,02
20.07.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,15
27.11.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
12.03.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,37
21.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.604.932.225,00 2.034.420.199,00 917.663.074,00 4.118.740.095,00 3.082.300.820,00
Satışların Maliyeti (-) -2.857.331.010,00 -1.656.760.432,00 -778.134.268,00 -2.759.346.460,00 -2.004.735.898,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 747.601.215,00 377.659.767,00 139.528.806,00 1.359.393.635,00 1.077.564.922,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 747.601.215,00 377.659.767,00 139.528.806,00 1.359.393.635,00 1.077.564.922,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -188.416.964,00 -124.512.487,00 -98.455.110,00 -105.797.013,00 -58.052.952,00
Pazarlama Giderleri (-) -90.481.390,00 -53.653.665,00 -22.715.727,00 -112.912.140,00 -79.590.566,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -27.160.381,00 -20.890.846,00 0,00 -15.767.239,00 -9.583.129,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 398.885.085,00 307.939.341,00 50.760.556,00 294.988.423,00 251.105.474,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -142.900.472,00 -114.723.498,00 -25.138.606,00 -170.462.275,00 -157.270.660,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 697.527.093,00 371.818.612,00 43.979.919,00 1.249.443.391,00 1.024.173.089,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.709.373,00 1.883.153,00 70.834,00 86.187.950,00 17.364.904,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.676.032,00 931.594,00 280.002,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 701.912.498,00 374.633.359,00 44.330.755,00 1.492.309.303,00 1.042.476.841,00
Finansman Gelirleri 103.346.071,00 81.229.364,00 8.534.962,00 75.247.076,00 54.199.042,00
Finansman Giderleri (-) -718.228.743,00 -583.524.944,00 -101.795.920,00 -766.101.385,00 -589.758.960,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 87.029.826,00 -127.662.221,00 -48.930.203,00 801.454.994,00 506.916.923,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 96.033.925,00 55.547.868,00 34.642.619,00 246.475.921,00 83.902.656,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.645.786,00 -1.162.474,00 -888.820,00 -362.499,00 -1.364.272,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 97.679.711,00 56.710.342,00 35.531.439,00 246.838.420,00 85.266.928,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 183.063.751,00 -72.114.353,00 -14.287.584,00 1.047.930.915,00 590.819.579,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 183.063.751,00 -72.114.353,00 -14.287.584,00 1.047.930.915,00 590.819.579,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.741.012,00 3.950.761,00 1.025.013,00 10.599.106,00 5.936.921,00
- Ana Ortaklık Payları 178.322.739,00 -76.065.114,00 -15.312.597,00 1.037.331.809,00 584.882.658,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,64 -0,30 -0,06 0,00 2,34
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -84.974.433,00 -84.974.433,00 -4.520.800,00 1.894.443.661,00 -4.205.614,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 2.225.028.454,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.220.033,00 -4.220.033,00 -5.651.000,00 -712.428,00 -4.881.205,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -80.754.400,00 -80.754.400,00 1.130.200,00 -329.872.365,00 675.591,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -84.974.433,00 -84.974.433,00 -4.520.800,00 1.894.443.661,00 -4.205.614,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 98.089.318,00 -157.088.786,00 -18.808.384,00 2.942.374.576,00 586.613.965,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.029.839.849,00 2.988.381.216,00 2.640.458.362,00 2.594.012.935,00 2.772.759.941,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 418.214.493,00 114.679.403,00 198.686.852,00 117.868.895,00 24.154.198,00
Finansal Yatırımlar 3.823.620,00 159.328.448,00 2.090.785,00 3.893.423,00 1.855.070,00
Ticari Alacaklar 961.866.635,00 976.236.954,00 626.868.064,00 612.777.609,00 804.511.287,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 394.315.655,00 603.705.194,00 422.738.926,00 381.617.895,00 386.867.441,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 567.550.980,00 372.531.760,00 204.129.138,00 231.159.714,00 417.643.846,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 34.104.247,00 31.362.739,00 27.381.650,00 9.503.234,00 146.259.680,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 563.127,00 1.559.309,00 1.026.878,00 327.128,00 126.306.705,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.541.120,00 29.803.430,00 26.354.772,00 9.176.106,00 19.952.975,00
Türev Araçlar 188.331,00 252.657,00 0,00 0,00 4.762.115,00
Stoklar 1.524.122.578,00 1.624.026.537,00 1.664.377.763,00 1.706.234.192,00 1.626.284.908,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.192.952,00 18.372.383,00 36.880.110,00 18.275.397,00 30.591.165,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.310.423,00 937.834,00 89.280,00 2.778.947,00 2.757.014,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.149.692,00 63.184.261,00 65.209.791,00 93.320.176,00 95.960.717,00
ARA TOPLAM 3.029.839.849,00 2.988.381.216,00 2.640.458.362,00 2.594.012.935,00 2.772.759.941,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.470.836.325,00 5.159.396.418,00 5.098.976.442,00 5.076.914.328,00 2.464.981.675,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 241.920.332,00 241.175.894,00 240.524.302,00 240.244.300,00 84.505.186,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 208.625.903,00 208.625.903,00 208.625.903,00 208.625.903,00 139.757.592,00
Maddi Duran Varlıklar 4.477.173.364,00 4.151.786.898,00 4.122.547.684,00 4.166.634.853,00 1.964.692.703,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.079.989,00 34.962.584,00 32.436.271,00 33.744.515,00 21.825.701,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 10.288.594,00 9.926.619,00 9.594.494,00 10.301.659,00 3.248.678,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.588,00 87.795,00 90.002,00 92.209,00 94.415,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.887.432,00 68.302.064,00 68.853.603,00 37.182.490,00 31.652.049,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 496.989.965,00 454.374.248,00 425.837.511,00 390.328.856,00 222.403.847,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.500.676.174,00 8.147.777.634,00 7.739.434.804,00 7.670.927.263,00 5.237.741.616,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.316.714.015,00 2.492.905.064,00 2.247.025.555,00 2.126.592.052,00 2.393.504.250,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 982.338.228,00 1.466.896.481,00 1.265.044.770,00 1.127.642.073,00 1.215.627.916,00
- Banka Kredileri 982.338.228,00 1.466.896.481,00 1.265.044.770,00 1.127.642.073,00 1.215.627.916,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 304.596.395,00 311.477.936,00 223.018.216,00 312.150.770,00 364.664.909,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.909.708,00 5.687.213,00 5.479.029,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 830.279.790,00 555.525.703,00 553.896.661,00 536.253.306,00 705.410.451,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 830.279.790,00 555.525.703,00 553.896.661,00 536.253.306,00 705.410.451,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 108.223.581,00 97.976.284,00 135.296.943,00 66.370.210,00 38.678.696,00
Diğer Borçlar 10.723.283,00 4.907.484,00 5.112.565,00 12.529.443,00 4.448.030,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 357.775,00 0,00 38.751,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.723.283,00 4.907.484,00 4.754.790,00 12.529.443,00 4.409.279,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 46.920.501,00 28.265.716,00 44.877.525,00 50.496.052,00 40.434.195,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.645.786,00 1.162.474,00 888.820,00 362.499,00 1.364.272,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 31.986.451,00 26.692.986,00 18.890.055,00 20.787.699,00 22.875.781,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25.604.504,00 20.311.039,00 15.072.287,00 16.924.978,00 18.903.544,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.381.947,00 6.381.947,00 3.817.768,00 3.862.721,00 3.972.237,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.871.392.187,00 1.847.480.702,00 1.546.736.979,00 1.579.854.557,00 1.235.517.323,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.037.898.635,00 1.039.703.905,00 828.121.306,00 852.220.128,00 864.143.355,00
Banka Kredileri 1.031.016.025,00 1.031.261.213,00 818.177.904,00 840.833.122,00 851.367.671,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.882.610,00 8.442.692,00 9.943.402,00 11.387.006,00 12.775.684,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 143.617.668,00 116.578.290,00 113.722.898,00 118.684.242,00 120.398.500,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 143.617.668,00 116.578.290,00 113.722.898,00 118.684.242,00 120.398.500,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 677.612.739,00 675.966.391,00 586.723.957,00 587.876.941,00 250.975.468,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.188.106.202,00 4.340.385.766,00 3.793.762.534,00 3.706.446.609,00 3.629.021.573,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.312.569.972,00 3.807.391.868,00 3.945.672.270,00 3.964.480.654,00 1.608.720.043,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.264.024.728,00 3.759.636.875,00 3.900.293.692,00 3.920.088.804,00 1.588.621.418,00
Ödenmiş Sermaye 277.292.576,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 860.487,00 860.487,00 860.487,00 860.487,00 860.487,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 222.707.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.005.391.573,00 3.005.391.573,00 3.085.295.873,00 3.089.778.388,00 1.210.760.153,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.005.391.573,00 3.005.391.573,00 3.085.295.873,00 3.089.778.388,00 1.210.760.153,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 7.490.399,00 7.490.399,00 6.355.349,00 10.837.864,00 7.224.720,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.340.261,00 10.340.261,00 10.340.261,00 10.340.261,00 10.340.261,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 526.460.106,00 526.460.106,00 526.460.106,00 -510.871.703,00 -510.871.703,00
Net Dönem Karı/Zararı 178.322.739,00 -76.065.114,00 -15.312.597,00 1.037.331.809,00 584.882.658,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 48.545.244,00 47.754.993,00 45.378.578,00 44.391.850,00 20.098.625,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.500.676.174,00 8.147.777.634,00 7.739.434.804,00 7.670.927.263,00 5.237.741.616,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi