Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MNDRS
Sektör Ev ve tekstil ürünleri üretim ve pazarlama
Adres Adalet Mah. Manas Bulvarı A Blok No:47 Kat:42 35530 Bayraklı/İZMİR
Telefon 0232 4350565
Faks 0232 4864967
Web http://www.menderes-textile.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKÇA HOLDİNG AŞ 126.829.500,53 50,73
DİĞER 123.170.499,47 49,27
Toplam 250.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş. 47.600.000,00 68,00
AKTUR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 25.440.000,00 48,00
SMYRNA SERACILIK TİCARET A.Ş. 9.500.000,00 79,17
TAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 25.080.000,00 66,00
Tarih Açıklama Katsayı
18.09.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
17.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,22
27.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,02
20.07.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,15
27.11.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
12.03.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,37
21.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 331.977.737,00 1.460.741.970,00 1.047.228.654,00 561.781.628,00 247.895.281,00
Satışların Maliyeti (-) -306.173.755,00 -1.308.844.129,00 -923.110.794,00 -488.276.247,00 -209.115.477,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 25.803.982,00 151.897.841,00 124.117.860,00 73.505.381,00 38.779.804,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 25.803.982,00 151.897.841,00 124.117.860,00 73.505.381,00 38.779.804,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.293.087,00 -24.053.919,00 -17.391.088,00 -11.465.969,00 -7.052.461,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.039.797,00 -38.070.654,00 -25.923.461,00 -13.814.568,00 -7.066.402,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -952.111,00 -4.321.458,00 -7.937.380,00 -5.830.698,00 -261.004,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.412.508,00 44.008.901,00 28.689.444,00 20.339.157,00 12.038.704,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -22.128.405,00 -27.749.123,00 -23.089.203,00 -19.709.332,00 -9.279.486,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.196.910,00 101.711.588,00 78.466.172,00 43.023.971,00 27.159.155,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.900,00 15.605.345,00 3.052.873,00 2.185.812,00 176,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -354.381,00 -720.465,00 -700.214,00 -11.384,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 3.439.295,00 7.019.289,00 4.176.595,00 2.280.113,00 1.179.596,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.247.285,00 123.981.841,00 84.975.175,00 46.789.682,00 28.327.543,00
Finansman Gelirleri 3.476.978,00 59.025.819,00 54.832.982,00 6.726.125,00 3.331.173,00
Finansman Giderleri (-) -99.404.086,00 -198.326.629,00 -121.134.197,00 -100.433.155,00 -56.085.591,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -93.679.823,00 -15.318.969,00 18.673.960,00 -46.917.348,00 -24.426.875,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 14.791.465,00 -2.382.761,00 -3.800.611,00 2.392.579,00 2.629.558,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -450.379,00 0,00 0,00 -340.646,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 15.241.844,00 -2.382.761,00 -3.800.611,00 2.733.225,00 2.629.558,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -78.888.358,00 -17.701.730,00 14.873.349,00 -44.524.769,00 -21.797.317,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -78.888.358,00 -17.701.730,00 14.873.349,00 -44.524.769,00 -21.797.317,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -5.626.239,00 -4.336.746,00 -1.157.758,00 -3.899.902,00 -2.490.971,00
- Ana Ortaklık Payları -73.262.119,00 -13.364.984,00 16.031.107,00 -40.624.867,00 -19.306.346,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,29 -0,05 0,06 -0,16 -0,08
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.129.947,00 -269.030,00 -602.992,00 -804.356,00 133.486,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 1.412.433,00 -336.287,00 -753.740,00 -1.005.445,00 166.857,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.129.947,00 -269.030,00 -602.992,00 -804.356,00 133.486,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.129.947,00 -269.030,00 -602.992,00 -804.356,00 133.486,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -77.758.411,00 -17.970.760,00 14.270.357,00 -45.329.125,00 -21.663.831,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 772.576.763,00 731.777.880,00 883.534.018,00 734.416.367,00 671.470.744,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 37.544.113,00 30.933.504,00 20.864.157,00 6.520.071,00 12.638.577,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 158.038.600,00 124.239.432,00 237.601.017,00 131.203.836,00 132.832.503,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 73.197.536,00 46.036.187,00 85.253.430,00 36.420.560,00 53.367.262,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 84.841.064,00 78.203.245,00 152.347.587,00 94.783.276,00 79.465.241,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.221.016,00 13.888.782,00 46.097.973,00 14.328.829,00 12.804.650,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.270,00 6.367.331,00 31.990.327,00 7.075.010,00 8.034.775,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.218.746,00 7.521.451,00 14.107.646,00 7.253.819,00 4.769.875,00
Türev Araçlar 380.475,00 0,00 437.205,00 358.514,00 0,00
Stoklar 469.662.713,00 466.218.932,00 478.733.474,00 483.121.607,00 420.929.878,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.296.397,00 5.172.751,00 7.058.295,00 10.881.050,00 9.669.836,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 636.660,00 601.656,00 565.282,00 171.704,00 230.214,00
Diğer Dönen Varlıklar 83.995.270,00 86.908.256,00 87.338.793,00 87.295.032,00 80.108.146,00
ARA TOPLAM 772.576.763,00 731.777.880,00 883.534.018,00 734.416.367,00 671.470.744,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 855.504.403,00 798.537.085,00 718.208.015,00 716.440.291,00 706.193.955,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 165.325.550,00 161.886.255,00 159.043.561,00 157.147.079,00 156.046.562,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 66.075.000,00 66.075.000,00 60.510.000,00 60.510.000,00 65.908.752,00
Maddi Duran Varlıklar 548.117.201,00 487.389.051,00 450.812.267,00 428.233.911,00 427.503.522,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.751.190,00 9.994.902,00 8.394.431,00 8.114.279,00 7.014.327,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 274.851,00 301.389,00 73.207,00 2.451,00 3.155,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 173.310,00 217.698,00 278.174,00 316.948,00 283.923,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.399.027,00 34.666.257,00 4.489.776,00 19.709.934,00 7.022.527,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 52.943.515,00 37.422.737,00 33.354.106,00 40.878.372,00 41.047.507,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.628.081.166,00 1.530.314.965,00 1.601.742.033,00 1.450.856.658,00 1.377.664.699,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 885.235.191,00 827.606.353,00 930.155.544,00 826.384.826,00 716.019.608,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 473.755.525,00 384.853.677,00 486.122.301,00 445.041.589,00 368.484.689,00
- Banka Kredileri 473.755.525,00 384.853.677,00 486.122.301,00 445.041.589,00 368.484.689,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 145.190.602,00 148.034.318,00 140.943.912,00 137.217.766,00 132.215.286,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.170.259,00 3.865.231,00 3.479.431,00 2.749.086,00 2.668.888,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 214.496.468,00 267.149.534,00 272.045.711,00 212.931.162,00 183.424.231,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 756.779,00 0,00 306.826,00 107.753,00 492.849,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 213.739.689,00 267.149.534,00 271.738.885,00 212.823.409,00 182.931.382,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.310.388,00 13.910.161,00 17.539.116,00 19.359.654,00 19.765.079,00
Diğer Borçlar 18.920.046,00 2.452.989,00 2.918.772,00 2.138.647,00 3.952.848,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.148.075,00 85.050,00 88.220,00 92.078,00 86.849,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.771.971,00 2.367.939,00 2.830.552,00 2.046.569,00 3.865.999,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.585.708,00 4.032.874,00 3.072.851,00 2.372.588,00 2.763.593,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 450.379,00 0,00 0,00 340.646,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.526.075,00 7.172.800,00 7.470.068,00 6.418.564,00 5.277.107,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.088.994,00 6.735.719,00 7.142.022,00 6.090.518,00 4.920.202,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 437.081,00 437.081,00 328.046,00 328.046,00 356.905,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 639.542.033,00 521.646.259,00 409.749.512,00 422.234.337,00 435.778.109,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 581.338.368,00 468.143.313,00 363.121.769,00 377.643.965,00 393.140.543,00
Banka Kredileri 577.983.317,00 464.022.276,00 357.834.864,00 373.042.679,00 388.098.343,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.058.933,00 3.659.549,00 4.293.112,00 3.607.495,00 4.111.851,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 52.699.662,00 48.560.363,00 44.419.432,00 41.441.972,00 38.981.904,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 52.699.662,00 48.560.363,00 44.419.432,00 41.441.972,00 38.981.904,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.504.003,00 4.942.583,00 2.208.311,00 3.148.400,00 3.655.662,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.524.777.224,00 1.349.252.612,00 1.339.905.056,00 1.248.619.163,00 1.151.797.717,00
Ö Z K A Y N A K L A R 103.303.942,00 181.062.353,00 261.836.977,00 202.237.495,00 225.866.982,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 123.991.133,00 196.126.309,00 273.725.529,00 216.868.842,00 239.081.410,00
Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -25.567.435,00 -25.567.435,00 -25.567.435,00 -25.567.435,00 -25.567.435,00
Sermaye Düzeltme Farkları 485.133,00 485.133,00 485.133,00 485.133,00 485.133,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.098.127,00 -28.816,00 -359.194,00 -559.907,00 369.947,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.098.127,00 -28.816,00 -359.194,00 -559.907,00 369.947,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.098.127,00 -28.816,00 -359.194,00 -559.907,00 369.947,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.460.462,00 10.460.462,00 10.460.462,00 10.460.462,00 10.209.777,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -39.223.035,00 -25.858.051,00 22.675.456,00 22.675.456,00 22.890.334,00
Net Dönem Karı/Zararı -73.262.119,00 -13.364.984,00 16.031.107,00 -40.624.867,00 -19.306.346,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -20.687.191,00 -15.063.956,00 -11.888.552,00 -14.631.347,00 -13.214.428,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.628.081.166,00 1.530.314.965,00 1.601.742.033,00 1.450.856.658,00 1.377.664.699,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi