Geri Dön

MNDRS | Menderes Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MNDRS
Sektör Ev ve tekstil ürünleri üretim ve pazarlama
Adres Adalet Mah. Manas Bulvarı A Blok No:47 Kat:42 35530 Bayraklı/İZMİR
Telefon 0 212 6560745
Faks 0 232 6261101
Web menderes.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKÇA HOLDİNG AŞ 103.375.798,53 41,35
TOPLAM 250.000.000,00 100,00
DİĞER 146.624.201,47 58,65
Toplam 500.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKTUR İZMİR GAYRİMENKUL A.Ş. 10.310.592,00 48,00
SMYRNA SERACILIK TİCARET A.Ş. 9.500.000,00 79,17
Tarih Açıklama Katsayı
18.09.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
17.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,22
27.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,02
20.07.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,15
27.11.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
12.03.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,37
21.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.082.300.820,00 1.803.295.589,00 717.299.986,00 2.226.845.652,00 1.477.986.841,00
Satışların Maliyeti (-) -2.004.735.898,00 -1.087.929.938,00 -419.632.336,00 -1.857.846.443,00 -1.222.681.824,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.077.564.922,00 715.365.651,00 297.667.650,00 368.999.209,00 255.305.017,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.077.564.922,00 715.365.651,00 297.667.650,00 368.999.209,00 255.305.017,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -58.052.952,00 -30.046.365,00 -16.484.995,00 -44.907.822,00 -28.947.796,00
Pazarlama Giderleri (-) -79.590.566,00 -38.842.383,00 -13.045.781,00 -57.197.885,00 -40.816.536,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.583.129,00 -4.862.022,00 -2.565.154,00 -9.841.817,00 -6.561.145,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 251.105.474,00 180.904.393,00 136.335.774,00 262.915.782,00 70.742.503,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -157.270.660,00 -117.545.718,00 -98.008.242,00 -78.740.443,00 -41.385.922,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.024.173.089,00 704.973.556,00 303.899.252,00 441.227.024,00 208.336.121,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.364.904,00 16.742.160,00 10.038.400,00 63.230.986,00 2.838.394,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -75.260,00 -40.219,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 530.590,00 51.479,00 30.612.691,00 306.758,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.042.476.841,00 722.246.306,00 313.989.131,00 534.995.441,00 211.441.054,00
Finansman Gelirleri 54.199.042,00 46.999.390,00 24.366.704,00 119.879.514,00 35.805.993,00
Finansman Giderleri (-) -589.758.960,00 -410.766.016,00 -187.685.046,00 -997.114.877,00 -252.389.318,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 506.916.923,00 358.479.680,00 150.670.789,00 -342.239.922,00 -5.142.271,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 83.902.656,00 -58.199.910,00 -23.850.040,00 76.750.239,00 8.401.258,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.364.272,00 -2.670.241,00 -1.963.516,00 -1.727.939,00 -1.518.575,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 85.266.928,00 -55.529.669,00 -21.886.524,00 78.478.178,00 9.919.833,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 590.819.579,00 300.279.770,00 126.820.749,00 -265.489.683,00 3.258.987,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 590.819.579,00 300.279.770,00 126.820.749,00 -265.489.683,00 3.258.987,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.936.921,00 8.186.195,00 2.799.592,00 2.288.814,00 731.464,00
- Ana Ortaklık Payları 584.882.658,00 292.093.575,00 124.021.157,00 -267.778.497,00 2.527.523,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,34 1,17 0,50 -1,07 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.205.614,00 -2.690.153,00 -2.468.489,00 566.993.616,00 82.318.549,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.881.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 675.591,00 -2.690.153,00 -2.468.489,00 566.993.616,00 82.318.549,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.205.614,00 -2.690.153,00 -2.468.489,00 566.993.616,00 82.318.549,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 586.613.965,00 297.589.617,00 124.352.260,00 301.503.933,00 85.577.536,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -3.362.692,00 -3.085.612,00 7.573.794,00 -582.767,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.772.759.941,00 2.426.889.581,00 1.926.907.759,00 1.454.979.574,00 1.281.371.406,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 24.154.198,00 15.821.105,00 93.767.647,00 118.035.517,00 57.143.581,00
Finansal Yatırımlar 1.855.070,00 35.057.400,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 804.511.287,00 665.105.750,00 502.718.864,00 373.941.123,00 304.661.513,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 386.867.441,00 330.903.554,00 283.341.216,00 188.541.819,00 107.241.294,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 417.643.846,00 334.202.196,00 219.377.648,00 185.399.304,00 197.420.219,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 146.259.680,00 120.906.967,00 120.004.198,00 161.775.794,00 140.102.316,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 126.306.705,00 96.816.817,00 109.593.654,00 152.062.297,00 129.782.648,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.952.975,00 24.090.150,00 10.410.544,00 9.713.497,00 10.319.668,00
Türev Araçlar 4.762.115,00 4.860.369,00 1.689.582,00 0,00 231.904,00
Stoklar 1.626.284.908,00 1.453.689.304,00 1.087.393.450,00 683.151.692,00 663.607.266,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 30.591.165,00 18.954.132,00 22.134.095,00 21.442.802,00 15.225.583,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.757.014,00 1.422.024,00 167.283,00 1.868.281,00 1.843.031,00
Diğer Dönen Varlıklar 95.960.717,00 109.726.683,00 93.654.206,00 85.378.712,00 86.360.826,00
ARA TOPLAM 2.772.759.941,00 2.426.889.581,00 1.926.907.759,00 1.454.979.574,00 1.281.371.406,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.464.981.675,00 2.339.546.916,00 2.341.852.538,00 2.350.372.967,00 1.631.923.192,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 84.505.186,00 84.096.928,00 83.617.817,00 83.566.338,00 53.260.405,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 139.757.592,00 139.757.592,00 139.757.592,00 139.757.592,00 79.365.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.964.692.703,00 1.952.591.587,00 1.964.037.010,00 1.968.553.618,00 1.416.060.872,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.825.701,00 19.404.764,00 20.398.705,00 17.403.176,00 15.319.067,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 3.248.678,00 3.643.001,00 4.040.875,00 448.127,00 419.880,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.415,00 96.622,00 100.054,00 104.639,00 109.491,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.652.049,00 43.625.273,00 2.087.763,00 1.686.080,00 1.290.758,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 222.403.847,00 99.926.175,00 131.808.203,00 139.263.915,00 66.481.613,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.237.741.616,00 4.766.436.497,00 4.268.760.297,00 3.805.352.541,00 2.913.294.598,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.393.504.250,00 2.235.277.160,00 1.937.060.497,00 1.674.044.877,00 1.321.257.717,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.215.627.916,00 1.176.690.079,00 834.166.341,00 704.769.579,00 443.717.205,00
- Banka Kredileri 1.215.627.916,00 1.176.690.079,00 834.166.341,00 704.769.579,00 443.717.205,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 364.664.909,00 402.485.587,00 611.100.658,00 599.100.695,00 490.015.968,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 705.410.451,00 551.181.539,00 386.838.582,00 293.912.845,00 318.206.285,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 641.427,00 390.063,00 0,00 592.527,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 705.410.451,00 550.540.112,00 386.448.519,00 293.912.845,00 317.613.758,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.678.696,00 31.885.526,00 31.625.212,00 26.603.146,00 24.588.172,00
Diğer Borçlar 4.448.030,00 3.586.807,00 6.858.251,00 7.984.705,00 17.417.984,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 38.751,00 431.130,00 3.617.418,00 3.865.219,00 12.987.400,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.409.279,00 3.155.677,00 3.240.833,00 4.119.486,00 4.430.584,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 40.434.195,00 46.506.500,00 47.139.084,00 25.968.931,00 14.729.780,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.364.272,00 2.670.241,00 1.963.516,00 1.727.939,00 1.518.575,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.875.781,00 20.270.881,00 17.368.853,00 13.977.037,00 11.063.748,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.903.544,00 15.938.881,00 13.094.852,00 9.698.737,00 6.821.964,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.972.237,00 4.332.000,00 4.274.001,00 4.278.300,00 4.241.784,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.235.517.323,00 1.211.463.642,00 1.185.241.462,00 1.109.201.586,00 785.857.200,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 864.143.355,00 846.014.046,00 821.935.346,00 776.793.301,00 574.802.069,00
Banka Kredileri 851.367.671,00 831.902.514,00 806.538.779,00 760.160.574,00 556.980.193,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.775.684,00 14.111.532,00 15.396.567,00 16.632.727,00 17.821.876,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 120.398.500,00 96.152.151,00 95.714.372,00 78.630.230,00 65.760.604,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 120.398.500,00 96.152.151,00 95.714.372,00 78.630.230,00 65.760.604,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 250.975.468,00 269.297.445,00 267.591.744,00 253.778.055,00 145.294.527,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.629.021.573,00 3.446.740.802,00 3.122.301.959,00 2.783.246.463,00 2.107.114.917,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.608.720.043,00 1.319.695.695,00 1.146.458.338,00 1.022.106.078,00 806.179.681,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.588.621.418,00 1.297.386.082,00 1.129.487.266,00 1.007.900.874,00 789.238.265,00
Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 860.487,00 860.487,00 860.487,00 860.487,00 860.487,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.210.760.153,00 1.212.313.900,00 1.212.487.502,00 1.214.922.267,00 725.953.638,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.210.760.153,00 1.212.313.900,00 1.212.487.502,00 1.214.922.267,00 725.953.638,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 7.224.720,00 8.778.467,00 8.952.069,00 11.386.834,00 4.913.704,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00 42.649.562,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.340.261,00 10.340.261,00 10.340.261,00 10.340.261,00 10.340.261,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -510.871.703,00 -510.871.703,00 -510.871.703,00 -243.093.206,00 -243.093.206,00
Net Dönem Karı/Zararı 584.882.658,00 292.093.575,00 124.021.157,00 -267.778.497,00 2.527.523,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.098.625,00 22.309.613,00 16.971.072,00 14.205.204,00 16.941.416,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.237.741.616,00 4.766.436.497,00 4.268.760.297,00 3.805.352.541,00 2.913.294.598,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 4.878.962,00 5.367.289,00 5.708.029,00 6.118.203,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi