Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MMCAS
Sektör Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri, Gayrimenkul Yatırımları, İlaç Sanayii, Elektronik Ticaret, İştirak Yatırımları
Adres Maslak mah.Eski Büyükdere Cad.İz Plaza Blok:9 D.10 34485 Sarıyer - İstanbul
Telefon 0 212 330 40 01
Faks 0 212 330 44 01
Web http://www.mmcsanayi.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 11.295.452,30 84,69
ANIL ÖZGÜR 470.713,35 3,53
EXANTE LTD 1.100.000,00 8,25
ZÜLABİDİN ÖZAY 470.713,35 3,53
Toplam 13.336.879,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 1.225.000,00 49,00
Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.244.700,00 57,36
Tarih Açıklama Katsayı
18.02.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,57
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.250.587,00 23.028.508,00 15.334.016,00 11.527.047,00 5.845.107,00
Satışların Maliyeti (-) -3.927.129,00 -15.771.148,00 -10.846.193,00 -7.591.887,00 -4.213.724,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.323.458,00 7.257.360,00 4.487.823,00 3.935.160,00 1.631.383,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.323.458,00 7.257.360,00 4.487.823,00 3.935.160,00 1.631.383,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -761.749,00 -1.491.646,00 -1.100.480,00 -793.161,00 -200.753,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.687.404,00 -5.471.727,00 -3.995.845,00 -3.284.078,00 -1.434.960,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.588,00 173.515,00 502.977,00 1.589,00 290.820,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.668,00 -457.714,00 -40.000,00 0,00 -239.647,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -114.775,00 9.788,00 -145.525,00 -140.490,00 46.843,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -114.775,00 9.788,00 -145.525,00 -140.490,00 46.843,00
Finansman Gelirleri 211.328,00 305.407,00 305.951,00 307.540,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -248.156,00 -174.861,00 -244.782,00 -244.430,00 -6.294,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -151.603,00 140.334,00 -84.356,00 -77.380,00 40.549,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -42.217,00 358.391,00 473.412,00 450.524,00 -19.784,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -91.545,00 -211.073,00 0,00 0,00 -20.868,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 49.328,00 569.464,00 473.412,00 450.524,00 1.084,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -193.820,00 498.725,00 389.056,00 373.144,00 20.765,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -193.820,00 498.725,00 389.056,00 373.144,00 20.765,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 268.813,00 480.798,00 104.783,00 104.783,00 76.251,00
- Ana Ortaklık Payları -462.633,00 17.927,00 284.273,00 268.361,00 -55.486,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 5.880,00 5.791,00 24.502,00 11.504,00 7.964,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 7.539,00 6.854,00 30.843,00 14.179,00 10.210,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.659,00 -1.063,00 -6.341,00 -2.675,00 -2.246,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.880,00 5.791,00 24.502,00 11.504,00 7.964,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -187.940,00 504.516,00 413.558,00 384.648,00 28.729,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -1.063,00 0,00 0,00 -2.246,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.231.278,00 12.460.428,00 11.462.107,00 11.444.472,00 11.338.445,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 286.675,00 573.374,00 1.173.556,00 246.236,00 207.148,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 11.531.686,00 10.417.858,00 7.606.507,00 7.681.540,00 8.926.346,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.502.186,00 10.388.358,00 7.577.007,00 7.652.040,00 8.896.846,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.642,00 2.580,00 1.035.777,00 1.035.778,00 991,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1.033.197,00 1.033.197,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.642,00 2.580,00 2.580,00 2.581,00 991,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 1.361.853,00 2.154.501,00 1.217.765,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.275.524,00 1.403.175,00 147.065,00 174.685,00 818.706,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 123.751,00 63.441,00 137.349,00 151.732,00 167.489,00
ARA TOPLAM 13.231.278,00 12.460.428,00 11.462.107,00 11.444.472,00 11.338.445,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.809.949,00 5.867.942,00 6.076.260,00 6.070.241,00 5.405.656,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 179.555,00 195.247,00 202.306,00 215.428,00 195.087,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.928,00 3.009,00 3.091,00 3.172,00 3.253,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.613.181,00 3.565.785,00 3.466.967,00 3.447.745,00 3.103.415,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.041.227,00 18.328.370,00 17.538.367,00 17.514.713,00 16.744.101,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.406.965,00 10.505.496,00 9.816.632,00 9.810.428,00 9.651.499,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.643,00 49.424,00 62.834,00 66.671,00 103.540,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.513.521,00 1.952.607,00 2.125.891,00 2.201.252,00 4.015.701,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.513.521,00 1.952.607,00 2.125.891,00 2.201.252,00 4.015.701,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 797.418,00 753.871,00 951.795,00 926.233,00 1.023.142,00
Diğer Borçlar 5.653.269,00 6.307.785,00 5.892.639,00 5.853.161,00 4.484.070,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.839.079,00 2.938.306,00 2.592.906,00 2.589.906,00 1.608.680,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.814.190,00 3.369.479,00 3.299.733,00 3.263.255,00 2.875.390,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 8.995,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 91.545,00 211.073,00 0,00 0,00 16.051,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.315.569,00 1.230.736,00 783.473,00 763.111,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.274,00 15.915,00 14.641,00 26.101,00 103.716,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 29.668,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.274,00 15.915,00 14.641,00 0,00 63.398,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.274,00 15.915,00 14.641,00 0,00 63.398,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 10.650,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.421.239,00 10.521.411,00 9.831.273,00 9.836.529,00 9.755.215,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.619.988,00 7.806.959,00 7.707.094,00 7.678.184,00 6.988.886,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 427.218,00 883.971,00 1.169.028,00 1.140.118,00 587.992,00
Ödenmiş Sermaye 13.336.879,00 13.336.879,00 13.336.879,00 13.336.879,00 13.336.879,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.133,00 6.253,00 24.964,00 11.966,00 8.426,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.133,00 6.253,00 24.964,00 11.966,00 8.426,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 12.133,00 6.253,00 24.964,00 11.966,00 8.426,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 119.494,00 119.494,00 119.494,00 119.494,00 119.494,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -12.578.655,00 -12.596.582,00 -12.596.582,00 -12.596.582,00 -12.821.320,00
Net Dönem Karı/Zararı -462.633,00 17.927,00 284.273,00 268.361,00 -55.487,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.192.770,00 6.922.988,00 6.538.066,00 6.538.066,00 6.400.894,00
TOPLAM KAYNAKLAR 17.041.227,00 18.328.370,00 17.538.367,00 17.514.713,00 16.744.101,00
- Banka Kredileri 0,00 49.424,00 62.834,00 0,00 103.540,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 299.995,00 299.995,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 66.671,00 29.668,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 142.310,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi