Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MMCAS
Sektör Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri, Gayrimenkul Yatırımları, İlaç Sanayii, Elektronik Ticaret, İştirak Yatırımları
Adres Maslak mah.Eski Büyükdere Cad.İz Plaza Blok:9 D.10 34485 Sarıyer - İstanbul
Telefon 0212 2941169
Faks 0 212 2941169
Web www.mmc-sanayi.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANIL ÖZGÜR 470.713,35 3,53
ZÜLABİDİN ÖZAY 470.713,35 3,53
TOPLAM 13.336.879,00 100,00
DİĞER 12.395.452,30 92,94
Toplam 26.673.758,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 1.226.800,00 18,58
Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.244.700,00 57,36
Tarih Açıklama Katsayı
18.02.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,57
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 16.596.123,00 11.597.315,00 6.250.587,00 23.028.508,00 15.334.016,00
Satışların Maliyeti (-) -11.961.851,00 -8.386.755,00 -3.927.129,00 -15.771.148,00 -10.846.193,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.634.272,00 3.210.560,00 2.323.458,00 7.257.360,00 4.487.823,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.634.272,00 3.210.560,00 2.323.458,00 7.257.360,00 4.487.823,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.076.637,00 -866.430,00 -761.749,00 -1.491.646,00 -1.100.480,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.434.296,00 -2.449.499,00 -1.687.404,00 -5.471.727,00 -3.995.845,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.591,00 30.545,00 19.588,00 173.515,00 502.977,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -277.434,00 -277.434,00 -8.668,00 -457.714,00 -40.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.123.504,00 -352.258,00 -114.775,00 9.788,00 -145.525,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.123.504,00 -352.258,00 -114.775,00 9.788,00 -145.525,00
Finansman Gelirleri 243.994,00 232.081,00 211.328,00 305.407,00 305.951,00
Finansman Giderleri (-) -212.954,00 -182.892,00 -248.156,00 -174.861,00 -244.782,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.092.464,00 -303.069,00 -151.603,00 140.334,00 -84.356,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 676.481,00 561.340,00 -42.217,00 358.391,00 473.412,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -196.057,00 -119.191,00 -91.545,00 -211.073,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 872.538,00 680.531,00 49.328,00 569.464,00 473.412,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -415.983,00 258.271,00 -193.820,00 498.725,00 389.056,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -415.983,00 258.271,00 -193.820,00 498.725,00 389.056,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 372.021,00 287.595,00 268.813,00 480.798,00 104.783,00
- Ana Ortaklık Payları -788.004,00 -29.324,00 -462.633,00 17.927,00 284.273,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.198,00 7.611,00 5.880,00 5.791,00 24.502,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 10.842,00 0,00 7.539,00 6.854,00 30.843,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.644,00 -2.447,00 -1.659,00 -1.063,00 -6.341,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.198,00 7.611,00 5.880,00 5.791,00 24.502,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -407.785,00 265.882,00 -187.940,00 504.516,00 413.558,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -1.063,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.670.892,00 12.519.362,00 13.231.278,00 12.460.428,00 11.462.107,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 96.833,00 313.321,00 286.675,00 573.374,00 1.173.556,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 12.754.578,00 10.049.533,00 11.531.686,00 10.417.858,00 7.606.507,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.725.078,00 10.020.033,00 11.502.186,00 10.388.358,00 7.577.007,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 60.486,00 686,00 13.642,00 2.580,00 1.035.777,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.197,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 686,00 13.642,00 2.580,00 2.580,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361.853,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 106.815,00 802.575,00 1.275.524,00 1.403.175,00 147.065,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.652.180,00 1.353.247,00 123.751,00 63.441,00 137.349,00
ARA TOPLAM 14.670.892,00 12.519.362,00 13.231.278,00 12.460.428,00 11.462.107,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.727.768,00 4.529.860,00 3.809.949,00 5.867.942,00 6.076.260,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 276.324,00 160.516,00 179.555,00 195.247,00 202.306,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.765,00 2.847,00 2.928,00 3.009,00 3.091,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 2.847,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.434.679,00 4.243.104,00 3.613.181,00 3.565.785,00 3.466.967,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 19.398.660,00 17.049.222,00 17.041.227,00 18.328.370,00 17.538.367,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.328.110,00 8.719.549,00 9.406.965,00 10.505.496,00 9.816.632,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.329,00 20.830,00 35.643,00 49.424,00 62.834,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.401.169,00 2.231.892,00 1.513.521,00 1.952.607,00 2.125.891,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 2.231.892,00 1.513.521,00 1.952.607,00 2.125.891,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 784.874,00 793.399,00 797.418,00 753.871,00 951.795,00
Diğer Borçlar 7.086.949,00 4.649.586,00 5.653.269,00 6.307.785,00 5.892.639,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.444.422,00 2.606.229,00 3.839.079,00 2.938.306,00 2.592.906,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.642.527,00 2.043.357,00 1.814.190,00 3.369.479,00 3.299.733,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 196.057,00 119.191,00 91.545,00 211.073,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 853.732,00 904.651,00 1.315.569,00 1.230.736,00 783.473,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 668.646,00 254.805,00 14.274,00 15.915,00 14.641,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.711,00 14.064,00 14.274,00 15.915,00 14.641,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.711,00 14.064,00 14.274,00 15.915,00 14.641,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 649.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.996.756,00 8.974.354,00 9.421.239,00 10.521.411,00 9.831.273,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.401.904,00 8.074.868,00 7.619.988,00 7.806.959,00 7.707.094,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 104.166,00 862.258,00 427.218,00 883.971,00 1.169.028,00
Ödenmiş Sermaye 13.336.879,00 13.336.879,00 13.336.879,00 13.336.879,00 13.336.879,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.451,00 13.864,00 12.133,00 6.253,00 24.964,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.451,00 13.864,00 12.133,00 6.253,00 24.964,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 14.451,00 13.864,00 12.133,00 6.253,00 24.964,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 119.494,00 119.494,00 119.494,00 119.494,00 119.494,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -12.578.654,00 -12.578.655,00 -12.578.655,00 -12.596.582,00 -12.596.582,00
Net Dönem Karı/Zararı -788.004,00 -29.324,00 -462.633,00 17.927,00 284.273,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.297.738,00 7.212.610,00 7.192.770,00 6.922.988,00 6.538.066,00
TOPLAM KAYNAKLAR 19.398.660,00 17.049.222,00 17.041.227,00 18.328.370,00 17.538.367,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 160.516,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 109.393,00 0,00 0,00 299.995,00
Banka Kredileri 0,00 20.830,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 49.424,00 62.834,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi