Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,84
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 13,56
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 5,85
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,36
Dibe Uzaklık 13,57
Piyasa Değeri (USD) 61.682.765,58
Piyasa Değeri (TL) 215.809.491,92
Özsermaye (TL) 159.254.893,00
Sermaye (TL) 178.354.952,00
Net Kar (TL) 36.894.749,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu MIPAZ
Sektör TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA
Adres MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ CADDESİ MECİDİYE KOŞUYOLU MAHALLESİ NO:49/51 34718 KADIKÖY-İSTANBU
Telefon 0216 339 97 39
Faks 0216 339 97 67
Web http://www.milpa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 153.868.460,60 86,27
İMKB'DE İŞLEM GÖREN KISIM 24.204.648,66 13,57
DİĞER 281.842,74 0,16
Toplam 178.354.952,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.09.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,13
05.12.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,22
04.10.2010 Bölünme 0,69
24.02.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
03.02.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
18.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
15.07.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
18.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
10.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.118.644,00 7.020.339,00 4.783.051,00 4.783.051,00 2.831.780,00
Satışların Maliyeti (-) -835.254,00 -6.993.809,00 -5.341.387,00 -5.341.387,00 -3.107.948,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 283.390,00 26.530,00 -558.336,00 -558.336,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 283.390,00 26.530,00 -558.336,00 -558.336,00 -276.168,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -738.818,00 -2.854.950,00 -1.518.951,00 -917.912,00 -440.107,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.605.530,00 61.050.318,00 2.402.619,00 1.501.000,00 723.522,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.597.076,00 -1.211.218,00 -1.505.617,00 -1.382.500,00 -1.268.528,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -11.446.974,00 57.010.680,00 -1.180.285,00 -1.357.748,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 11.017,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -11.446.974,00 57.021.697,00 -1.180.285,00 -1.357.748,00 -1.261.281,00
Finansman Giderleri (-) -207.501,00 -194.938,00 -15.488,00 -14.217,00 -11.905,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -11.654.475,00 56.826.759,00 -1.195.773,00 -1.371.965,00 -1.273.186,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.314.287,00 -11.821.192,00 -156.497,00 -57.195,00 43.816,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.314.287,00 -11.821.192,00 -156.497,00 -57.195,00 43.816,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.340.188,00 45.005.567,00 -1.352.270,00 -1.429.160,00 -1.229.370,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -9.340.188,00 45.005.567,00 -1.352.270,00 -1.429.160,00 -1.229.370,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -9.340.188,00 45.005.567,00 -1.352.270,00 -1.429.160,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,05 0,25 -0,01 0,00 -0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.229.370,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.229.370,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 9.171.619,00 10.509.588,00 28.573.511,00 28.408.321,00 27.039.775,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 31.493,00 211.139,00 16.750.581,00 16.698.660,00 13.916.899,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.239.919,00 3.357.596,00 2.640.920,00 2.514.223,00 3.034.088,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 3.373,00 3.655,00 38.112,00 155.937,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.239.919,00 3.354.223,00 2.637.265,00 2.476.111,00 2.878.151,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 37.566,00 52.732,00 29.500,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.566,00 52.732,00 29.500,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.744.861,00 5.580.114,00 7.232.536,00 7.232.536,00 9.465.975,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 28.514,00 23.542,00 19.381,00 12.577,00 13.430,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 167.850,00 167.794,00 164.168,00 231.969,00 167.569,00
Diğer Dönen Varlıklar 921.416,00 1.116.671,00 1.736.425,00 1.718.356,00 441.814,00
ARA TOPLAM 9.171.619,00 10.509.588,00 28.573.511,00 28.408.321,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 197.307.031,00 186.171.153,00 104.637.644,00 104.955.315,00 106.416.109,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 194.388.739,00 179.364.715,00 98.852.266,00 98.852.266,00 98.852.266,00
Maddi Duran Varlıklar 6.597,00 4.560,00 4.951,00 5.262,00 5.926,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.846.914,00 2.834.995,00 1.328.094,00 1.328.094,00 2.966.347,00
TOPLAM VARLIKLAR 206.478.650,00 196.680.741,00 133.211.155,00 133.363.636,00 133.455.884,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.637.400,00 6.192.869,00 831.115,00 1.129.709,00 1.128.647,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.518.904,00 5.103.471,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.901.582,00 141.017,00 109.761,00 67.878,00 67.952,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 89.046,00 46.171,00 43.377,00 438,00 451,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.812.536,00 94.846,00 66.384,00 67.440,00 67.501,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.428,00 209.556,00 28.683,00 19.256,00 17.684,00
Diğer Borçlar 1.940.107,00 413.816,00 391.952,00 390.731,00 396.607,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 440.107,00 413.816,00 391.952,00 390.731,00 396.607,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 239.476,00 320.838,00 300.206,00 650.742,00 641.673,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 66.926,00 70.388,00 49.756,00 108.292,00 92.123,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 172.550,00 250.450,00 250.450,00 542.450,00 549.550,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.903,00 4.171,00 513,00 1.102,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.586.357,00 21.892.791,00 10.144.106,00 10.074.883,00 9.968.403,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 240.318,00 232.465,00 148.802,00 178.881,00 173.412,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 240.318,00 232.465,00 148.802,00 178.881,00 173.412,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.346.039,00 21.660.326,00 9.995.304,00 9.896.002,00 9.794.991,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.223.757,00 28.085.660,00 10.975.221,00 11.204.592,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 159.254.893,00 168.595.081,00 122.235.934,00 122.159.044,00 122.358.834,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 159.254.893,00 168.595.081,00 122.235.934,00 122.159.044,00 122.358.834,00
Ödenmiş Sermaye 178.354.952,00 178.354.952,00 178.354.952,00 178.354.952,00 178.354.952,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 191.641,00 191.641,00 191.641,00 191.641,00 191.641,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.259,00 -3.259,00 -4.569,00 -4.569,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.259,00 -3.259,00 -4.569,00 -4.569,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.259,00 -3.259,00 -4.569,00 -4.569,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.569,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.132.269,00 1.132.269,00 1.132.269,00 1.132.269,00 1.132.269,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.080.522,00 -56.086.089,00 -56.086.089,00 -56.086.089,00 -56.086.089,00
Net Dönem Karı/Zararı -9.340.188,00 45.005.567,00 -1.352.270,00 -1.429.160,00 -1.229.370,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 206.478.650,00 196.680.741,00 133.211.155,00 133.363.636,00 133.455.884,00
Cari Dönem Vergisiyle ilgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.731,00
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.569,00