Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Haberler

    İçerik bulunamadı.

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MIPAZ
Sektör TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar İstanbul
Telefon 0216 5569000
Faks 0216 5569398
Web http://www.milpa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 172.828.417,44 83,09
DİĞER 35.171.582,56 16,91
Toplam 208.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
25.09.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,13
05.12.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,22
04.10.2010 Bölünme 0,69
24.02.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
03.02.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
18.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
15.07.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
18.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
10.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -564.565,00 -3.729.429,00 -2.906.956,00 -2.497.243,00 -2.057.788,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 352.323,00 112.772.949,00 728.420,00 475.312,00 219.171,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -210.914,00 -769.222,00 -465.981,00 -315.850,00 -138.424,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -423.156,00 108.274.298,00 -2.644.517,00 -2.337.781,00 -1.977.041,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -423.156,00 108.274.298,00 -2.644.517,00 -2.337.781,00 -1.977.041,00
Finansman Giderleri (-) -2.356,00 -1.137.204,00 -1.132.532,00 -1.130.985,00 -1.129.633,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -425.512,00 107.137.094,00 -3.777.049,00 -3.468.766,00 -3.106.674,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 52.074,00 -21.615.637,00 684.272,00 647.389,00 617.101,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 52.074,00 -21.615.637,00 684.272,00 647.389,00 617.101,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -373.438,00 85.521.457,00 -3.092.777,00 -2.821.377,00 -2.489.573,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -373.438,00 85.521.457,00 -3.092.777,00 -2.821.377,00 -2.489.573,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -373.438,00 85.521.457,00 -3.092.777,00 -2.821.377,00 -2.489.573,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,42 -0,02 -0,01 -0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.697.907,00 6.044.231,00 7.507.697,00 7.965.017,00 7.952.283,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.742.906,00 3.155.003,00 4.179.211,00 4.478.365,00 4.746.687,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 211,00 211,00 5.170,00 5.170,00 151.432,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 211,00 211,00 5.170,00 5.170,00 151.432,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 103.622,00 99.587,00 141.887,00 141.887,00 144.503,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.622,00 99.587,00 141.887,00 141.887,00 144.503,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.364.104,00 2.364.104,00 2.528.432,00 2.528.432,00 2.528.432,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 79.967,00 38.384,00 81.038,00 69.906,00 15.129,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 113.743,00 111.009,00 97.759,00 84.213,00 46.354,00
Diğer Dönen Varlıklar 293.354,00 275.933,00 474.200,00 657.044,00 319.746,00
ARA TOPLAM 5.697.907,00 6.044.231,00 7.507.697,00 7.965.017,00 7.952.283,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 295.410.980,00 295.363.749,00 183.276.162,00 183.055.986,00 183.335.235,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 292.488.626,00 292.488.626,00 180.654.739,00 180.654.739,00 180.654.739,00
Maddi Duran Varlıklar 2.617,00 3.338,00 4.025,00 4.712,00 5.415,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.908.534,00 2.853.861,00 2.592.837,00 2.365.276,00 2.637.123,00
TOPLAM VARLIKLAR 301.108.887,00 301.407.980,00 190.783.859,00 191.021.003,00 191.287.518,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.376.874,00 1.258.405,00 1.549.057,00 1.477.622,00 1.383.193,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.200,00 20.692,00 25.760,00 24.799,00 23.266,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 341.686,00 136.695,00 462.786,00 559.977,00 518.524,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 186.348,00 87.965,00 329.785,00 192.606,00 113.718,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 155.338,00 48.730,00 133.001,00 367.371,00 404.806,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.026,00 197.518,00 29.325,00 30.782,00 24.680,00
Diğer Borçlar 488.858,00 477.698,00 617.740,00 407.406,00 402.510,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 214.043,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 488.858,00 477.698,00 403.697,00 407.406,00 402.510,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 478.380,00 416.376,00 406.278,00 447.794,00 403.317,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 100.358,00 87.410,00 62.312,00 73.828,00 71.111,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 378.022,00 328.966,00 343.966,00 373.966,00 332.206,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.724,00 9.426,00 7.168,00 6.864,00 10.896,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.090.796,00 38.134.920,00 15.818.583,00 15.855.762,00 15.884.902,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 9.084,00 16.724,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 182.964,00 175.014,00 154.635,00 145.847,00 137.059,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 182.964,00 175.014,00 154.635,00 145.847,00 137.059,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 37.907.832,00 37.959.906,00 15.663.948,00 15.700.831,00 15.731.119,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 39.467.670,00 39.393.325,00 17.367.640,00 17.333.384,00 17.268.095,00
Ö Z K A Y N A K L A R 261.641.217,00 262.014.655,00 173.416.219,00 173.687.619,00 174.019.423,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 261.641.217,00 262.014.655,00 173.416.219,00 173.687.619,00 174.019.423,00
Ödenmiş Sermaye 208.000.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 245.849,00 245.849,00 245.849,00 245.849,00 245.849,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -36.664,00 -36.664,00 -20.866,00 -20.866,00 -20.866,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -36.664,00 -36.664,00 -20.866,00 -20.866,00 -20.866,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -36.664,00 -36.664,00 -20.866,00 -20.866,00 -20.866,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.132.269,00 1.132.269,00 1.132.269,00 1.132.269,00 1.132.269,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 52.673.201,00 -32.848.256,00 -32.848.256,00 -32.848.256,00 -32.848.256,00
Net Dönem Karı/Zararı -373.438,00 85.521.457,00 -3.092.777,00 -2.821.377,00 -2.489.573,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 301.108.887,00 301.407.980,00 190.783.859,00 191.021.003,00 191.287.518,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi