Geri Dön

MIPAZ | Milpa


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,98
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 17,55
BIST-100'deki Ağırlığı 7,83
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 20,35
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.612.987.836,00
Sermaye (TL) 208.000.000,00
Net Kar (TL) 329.920.522,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MIPAZ
Sektör TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA
Adres Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi No: 4C Sarıyer İstanbul
Telefon (0212) 286 30 52
Faks (0212) 286 30 53
Web www.milpa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 14.935.109,00 7,18
ENVER ÇEVİK 131.700.776,37 63,32
TOPLAM 208.000.000,00 100,00
DİĞER 61.364.114,63 29,50
Toplam 416.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MYK2 ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. 50.000,00 100,00
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. 504.445,96 40,62
Tarih Açıklama Katsayı
07.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
15.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
25.09.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,13
05.12.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,22
04.10.2010 Bölünme 0,69
24.02.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
03.02.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
18.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
15.07.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
18.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
10.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 7.429.556,00 7.082.334,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 -4.217.726,00 -4.211.320,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 3.211.830,00 2.871.014,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 3.211.830,00 2.871.014,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.974.474,00 -3.267.536,00 -1.578.100,00 -4.212.148,00 -2.256.514,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 -43.409,00 -39.909,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 625.608.149,00 519.006.552,00 39.778.744,00 1.142.106.570,00 1.121.425.662,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -43.586.893,00 -48.607.272,00 -3.670.602,00 -144.681.851,00 -6.597.556,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 577.046.782,00 467.131.744,00 34.530.042,00 996.380.992,00 1.115.402.697,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.008.842,00 3.008.842,00 1.347.065,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 580.055.624,00 470.140.586,00 35.877.107,00 996.380.992,00 1.115.402.697,00
Finansman Giderleri (-) -2.354.209,00 -2.296.709,00 -2.329.312,00 -991.936,00 -861.095,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 577.701.415,00 467.843.877,00 33.547.795,00 997.715.726,00 1.114.541.602,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -198.984.423,00 -136.668.371,00 -6.923.307,00 -19.148.141,00 -87.177.547,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -199.385.732,00 -139.665.646,00 -7.773.860,00 -81.563.771,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 401.309,00 2.997.275,00 850.553,00 62.415.630,00 -87.177.547,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 378.716.992,00 331.175.506,00 26.624.488,00 978.567.585,00 1.027.364.055,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 378.716.992,00 331.175.506,00 26.624.488,00 978.567.585,00 1.027.364.055,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 378.716.992,00 331.175.506,00 26.624.488,00 978.567.585,00 1.027.364.055,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,82 1,59 0,13 4,70 4,94
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 2.326.670,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.662.290.562,00 1.676.401.080,00 1.459.113.719,00 1.427.219.546,00 1.854.184.825,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 158.437.216,00 261.105.696,00 3.199.645,00 415.072.419,00 217.245,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 420.644.460,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.503.519.569,00 1.407.186.465,00 1.034.436.943,00 1.008.950.471,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.503.519.569,00 1.407.186.465,00 1.034.436.943,00 1.008.950.471,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 39.107,00 39.608,00 18.829,00 34.973,00 40.051,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 39.107,00 39.608,00 18.829,00 34.973,00 40.051,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 2.326.670,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 113.935,00 44.610,00 105.609,00 41.777,00 170.796,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 7.867.201,00 708.233,00 617.137,00 27.477,00
Diğer Dönen Varlıklar 180.735,00 157.500,00 0,00 176.099,00 70.299,00
ARA TOPLAM 1.662.290.562,00 1.676.401.080,00 1.459.113.719,00 1.427.219.546,00 528.801,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853.656.024,00
DURAN VARLIKLAR 4.993.281,00 5.452.697,00 5.063.113,00 4.687.082,00 3.337.833,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 930,00 930,00 930,00 930,00 938,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 45.748,00 48.098,00 50.867,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 286.749,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 4.992.351,00 4.806.169,00 4.799.697,00 4.481.781,00 3.106.313,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.667.283.843,00 1.681.853.777,00 1.464.176.832,00 1.431.906.628,00 1.857.522.658,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.959.792,00 116.153.445,00 201.233.292,00 83.539.425,00 310.742.893,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 212.252,00 141.245,00 102.227,00 106.681,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 241.884,00 488.767,00 473.181,00 300.921,00 380.344,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 299.846,00 336.184,00 136.284,00 218.406,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 241.884,00 188.921,00 136.997,00 164.637,00 161.938,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.741,00 105.643,00 63.180,00 1.044.123,00 57.804,00
Diğer Borçlar 30.393,00 390,00 111.221.878,00 390,00 133.746.114,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 111.221.486,00 0,00 3.741.575,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.393,00 390,00 392,00 390,00 130.004.539,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 51.507.395,00 89.901.862,00 7.777.149,00 81.563.771,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 136.760,00 544.869,00 610.026,00 526.837,00 454.562,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 408.109,00 380.379,00 297.190,00 224.915,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 136.760,00 136.760,00 229.647,00 229.647,00 229.647,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.619,00 24.899.662,00 80.946.633,00 1.156,00 26.610,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 175.970.778,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.336.215,00 448.272,00 2.134.511,00 2.961.176,00 152.527.594,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 97.134,00 80.428,00 64.725,00 81.097,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 351.138,00 167.113,00 158.928,00 103.379,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 351.138,00 167.113,00 158.928,00 103.379,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.336.215,00 0,00 1.886.970,00 2.737.523,00 152.343.118,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.296.007,00 116.601.717,00 203.367.803,00 86.500.601,00 463.270.487,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.612.987.836,00 1.565.252.060,00 1.260.809.029,00 1.345.406.027,00 1.394.252.171,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.612.987.836,00 1.565.252.060,00 1.260.809.029,00 1.345.406.027,00 1.394.252.171,00
Ödenmiş Sermaye 208.000.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 245.849,00 245.849,00 245.849,00 245.849,00 245.849,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -194.290,00 -86.303,00 -86.303,00 -36.629,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -194.290,00 -86.303,00 -86.303,00 -36.629,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.598.820,00 17.598.820,00 17.598.820,00 1.132.269,00 1.132.269,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.008.426.175,00 1.008.426.175,00 1.008.426.175,00 157.546.627,00 157.546.627,00
Net Dönem Karı/Zararı 378.716.992,00 331.175.506,00 26.624.488,00 978.567.585,00 1.027.364.055,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.667.283.843,00 1.681.853.777,00 1.464.176.832,00 1.431.906.628,00 1.857.522.658,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -194.290,00 -86.303,00 -86.303,00 -36.629,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi