Geri Dön

MIATK | Mia Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,87
BIST-100'deki Ağırlığı 0,55
F/K Oranı 1,86
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,75
Dibe Uzaklık 42,87
Piyasa Değeri (USD) 62.403.752,90
Piyasa Değeri (TL) 2.014.000.000,00
Özsermaye (TL) 2.699.551.053,00
Sermaye (TL) 38.000.000,00
Net Kar (TL) 1.082.175.060,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MIATK
Sektör 1. BILGISAYAR VE BILGI TEKNOLOJILERINE AIT HER TÜRLÜ SISTEM TASARIMI, YAZILIMININ ÜRETIMINI, BAKIMINI VE SATIŞINI YAPMAK,
Adres Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde B Blok N10/50-B/03 Gölbaşı Ankara TÜRKİYE
Telefon +90 444 46 42 +90 850 440 46 4
Faks +90 312 484 37 73
Web www.miateknoloji.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
20.11.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 13,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 944.843.060,00 1.401.011.132,00 784.175.453,00 451.407.005,00 192.363.346,00
Satışların Maliyeti (-) 126.120.945,00 687.989.052,00 324.217.209,00 215.351.624,00 -81.473.500,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 818.722.115,00 713.022.080,00 459.958.244,00 236.055.381,00 110.889.846,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 818.722.115,00 713.022.080,00 459.958.244,00 236.055.381,00 110.889.846,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 18.427.567,00 107.196.699,00 64.793.070,00 51.844.733,00 -8.050.751,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 254.149,00 1.918.989,00 1.539.234,00 424.108,00 367.743,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 195.842,00 635.949,00 25.423,00 1.495.785,00 -25.418,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 800.352.855,00 607.108.421,00 396.678.985,00 183.138.971,00 103.181.420,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 73.626,00 13.505.553,00 10.290.560,00 8.237.706,00 30.508,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 800.426.481,00 620.613.974,00 406.969.545,00 191.376.677,00 103.211.928,00
Finansman gelirleri 14.364.216,00 43.298.026,00 15.434.581,00 15.514.926,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 49.136.444,00 66.537.639,00 33.172.751,00 24.201.311,00 -9.354.677,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 709.394.396,00 405.582.695,00 389.231.375,00 182.690.292,00 98.479.886,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 39.978.370,00 -98.805.923,00 -829.803,00 -255.891,00 -7.589.321,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 412.581,00 228.107,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 39.978.370,00 -98.805.923,00 -1.242.384,00 -483.998,00 -7.589.321,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 669.416.026,00 504.388.618,00 390.061.178,00 182.946.183,00 90.890.565,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 669.416.026,00 504.388.618,00 390.061.178,00 182.946.183,00 90.890.565,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 338.369,00 400.650,00 -17.681,00 -17.681,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 669.077.657,00 503.987.968,00 390.078.859,00 182.963.864,00 90.890.565,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 5.998.581,00 -298.509,00 -522.035,00 -420.394,00 -1.370.081,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 7.790.368,00 -242.690,00 -652.543,00 -525.493,00 -1.644.097,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.791.787,00 55.819,00 -130.508,00 -105.099,00 274.016,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.998.581,00 -298.509,00 -522.035,00 -420.394,00 -1.370.081,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 675.414.607,00 504.090.109,00 389.539.143,00 182.525.789,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 675.414.607,00 504.090.109,00 389.539.143,00 182.525.789,00 89.520.484,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 4.622.635,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.661.552.035,00 756.064.956,00 817.148.613,00 530.195.109,00 447.690.475,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 406.473.927,00 194.710.261,00 223.547.508,00 94.313.240,00 173.929.319,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 1.100.500,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.034.867.733,00 482.729.328,00 523.298.480,00 378.397.294,00 211.293.852,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 68.945,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.034.867.733,00 482.729.328,00 523.298.480,00 378.328.349,00 211.293.852,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.822.411,00 7.684.937,00 3.262.306,00 3.715.404,00 2.960.974,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 677.556,00 3.775.706,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.144.855,00 3.909.231,00 3.262.306,00 3.715.404,00 2.960.974,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 127.830.691,00 35.911.340,00 6.127.866,00 13.036.260,00 10.179.417,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 51.046.410,00 15.630.307,00 47.079.479,00 31.994.735,00 45.702.510,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.051.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 35.459.570,00 19.398.783,00 13.832.974,00 7.637.676,00 3.624.403,00
ARA TOPLAM 1.661.552.035,00 756.064.956,00 817.148.613,00 530.195.109,00 447.690.475,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.679.057.328,00 1.418.869.144,00 607.288.488,00 522.145.560,00 480.875.641,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 36.613.245,00 31.820.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00
Maddi Duran Varlıklar 105.041.141,00 88.953.888,00 63.353.129,00 22.222.366,00 16.479.019,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.449.762.225,00 1.212.038.372,00 525.633.651,00 482.266.669,00 450.473.996,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 1.430.991.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar -2.891.474,00 0,00 5.816.401,00 5.925.925,00 5.992.695,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.702.970,00 14.702.970,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.843.070,00 54.473.597,00 4.813.396,00 4.029.601,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 1.832.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.340.609.363,00 2.174.934.100,00 1.424.437.101,00 1.052.340.669,00 928.566.116,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 598.909.254,00 359.635.150,00 281.223.350,00 284.261.411,00 246.110.556,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 217.015.675,00 88.954.748,00 75.528.095,00 72.717.725,00 70.798.757,00
- Banka Kredileri 217.015.675,00 0,00 74.811.859,00 71.537.801,00 70.285.849,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.825.420,00 110.670.415,00 37.176.584,00 21.015.998,00 23.706.630,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.938.364,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 246.186.379,00 127.518.998,00 106.637.882,00 132.820.999,00 130.250.101,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 246.186.379,00 127.518.998,00 106.637.882,00 132.820.999,00 130.250.101,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.985.255,00 5.659.561,00 5.305.190,00 4.765.398,00 3.777.679,00
Diğer Borçlar 12.930.072,00 0,00 720.219,00 12.574,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.930.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 71.797.027,00 21.246.876,00 53.199.226,00 33.717.697,00 15.233.804,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 973.167,00 973.167,00 184.474,00 0,00 194.266,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.621.324,00 1.555.062,00 1.252.887,00 1.131.566,00 1.160.162,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.065.621,00 999.359,00 1.003.128,00 881.807,00 910.403,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 555.703,00 555.703,00 249.759,00 249.759,00 249.759,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.387.003,00 1.224.106,00 1.218.793,00 18.079.454,00 989.157,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.898.239,00 55.383.668,00 77.842.313,00 9.721.174,00 17.177.781,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.090.398,00 44.104.896,00 69.228.541,00 1.861.021,00 4.817.066,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 1.140.943,00 947.733,00 1.878.702,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.966.096,00 10.046.366,00 0,00 7.860.153,00 8.554.418,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.966.096,00 10.046.366,00 0,00 7.860.153,00 8.554.418,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 3.806.297,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 640.807.493,00 415.018.818,00 359.065.663,00 293.982.585,00 263.288.337,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.699.801.870,00 1.759.915.282,00 1.065.371.438,00 758.358.084,00 665.277.779,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.699.551.053,00 1.759.439.632,00 1.065.314.119,00 758.300.765,00 665.277.779,00
Ödenmiş Sermaye 494.000.000,00 494.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 232.422.795,00 137.247.861,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 297.802.191,00 258.815.238,00 116.667.204,00 116.667.204,00 116.667.204,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.471.649,00 -457.949,00 -2.106.811,00 -2.005.170,00 -2.954.857,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.471.649,00 0,00 -2.106.811,00 -2.005.170,00 -2.954.857,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 5.471.649,00 0,00 -2.106.811,00 -2.005.170,00 -2.954.857,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 36.575.891,00 31.787.536,00 8.700.172,00 8.700.172,00 2.932.507,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 831.669.324,00 218.877.879,00 413.974.695,00 413.974.695,00 419.742.360,00
Net Dönem Karı/Zararı 669.077.657,00 503.987.968,00 390.078.859,00 182.963.864,00 90.890.565,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 250.817,00 475.650,00 57.319,00 57.319,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.340.609.363,00 2.174.934.100,00 1.424.437.101,00 1.052.340.669,00 928.566.116,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi