Geri Dön

MIATK | Mia Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,87
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 5,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,50
Dibe Uzaklık 42,87
Piyasa Değeri (USD) 85.646.123,77
Piyasa Değeri (TL) 2.663.800.000,00
Özsermaye (TL) 1.065.314.119,00
Sermaye (TL) 38.000.000,00
Net Kar (TL) 530.870.436,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MIATK
Sektör Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak
Adres Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde B Blok N10/50-B/03 Gölbaşı Ankara TÜRKİYE
Telefon +90 444 46 42 +90 850 440 46 4
Faks +90 312 484 37 73
Web www.miateknoloji.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
20.11.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 13,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 784.175.453,00 451.407.005,00 192.363.346,00 604.452.849,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -324.217.209,00 -215.351.624,00 -81.473.500,00 -272.802.633,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 459.958.244,00 236.055.381,00 110.889.846,00 331.650.216,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 459.958.244,00 236.055.381,00 110.889.846,00 331.650.216,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -64.793.070,00 -51.844.733,00 -8.050.751,00 -12.604.973,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.539.234,00 424.108,00 367.743,00 991.156,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -25.423,00 -1.495.785,00 -25.418,00 -1.310.376,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 396.678.985,00 183.138.971,00 103.181.420,00 318.726.023,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.290.560,00 8.237.706,00 30.508,00 11.809.494,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 406.969.545,00 191.376.677,00 103.211.928,00 330.535.517,00 0,00
Finansman Gelirleri 15.434.581,00 15.514.926,00 4.622.635,00 23.298.504,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -33.172.751,00 -24.201.311,00 -9.354.677,00 -24.252.241,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 389.231.375,00 182.690.292,00 98.479.886,00 329.581.780,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 829.803,00 255.891,00 -7.589.321,00 1.072.273,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -412.581,00 -228.107,00 0,00 -854.602,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.242.384,00 483.998,00 -7.589.321,00 1.926.875,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 390.061.178,00 182.946.183,00 90.890.565,00 330.654.053,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 390.061.178,00 182.946.183,00 90.890.565,00 330.654.053,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -17.681,00 -17.681,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 390.078.859,00 182.963.864,00 90.890.565,00 330.654.053,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -522.035,00 -420.394,00 -1.370.081,00 -391.339,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -652.543,00 -525.493,00 -1.644.097,00 -508.233,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 130.508,00 105.099,00 274.016,00 116.894,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -522.035,00 -420.394,00 -1.370.081,00 -391.339,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 389.539.143,00 182.525.789,00 89.520.484,00 330.262.714,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 817.148.613,00 530.195.109,00 447.690.475,00 389.510.000,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 223.547.508,00 94.313.240,00 173.929.319,00 175.955.632,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 1.100.500,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 523.298.480,00 378.397.294,00 211.293.852,00 171.850.920,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 68.945,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 523.298.480,00 378.328.349,00 211.293.852,00 171.850.920,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.262.306,00 3.715.404,00 2.960.974,00 2.893.143,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.262.306,00 3.715.404,00 2.960.974,00 2.893.143,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.127.866,00 13.036.260,00 10.179.417,00 7.691.260,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 47.079.479,00 31.994.735,00 45.702.510,00 30.581.975,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.832.974,00 7.637.676,00 3.624.403,00 537.070,00 0,00
ARA TOPLAM 817.148.613,00 530.195.109,00 447.690.475,00 389.510.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 607.288.488,00 522.145.560,00 480.875.641,00 361.241.923,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 63.353.129,00 22.222.366,00 16.479.019,00 3.545.907,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 525.633.651,00 482.266.669,00 450.473.996,00 340.058.857,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.816.401,00 5.925.925,00 5.992.695,00 5.826.822,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.813.396,00 4.029.601,00 0,00 3.440.504,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.424.437.101,00 1.052.340.669,00 928.566.116,00 750.751.923,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.223.350,00 284.261.411,00 246.110.556,00 166.574.266,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 75.528.095,00 72.717.725,00 70.798.757,00 58.763.096,00 0,00
- Banka Kredileri 74.811.859,00 71.537.801,00 70.285.849,00 58.057.756,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 37.176.584,00 21.015.998,00 23.706.630,00 16.036.499,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 106.637.882,00 132.820.999,00 130.250.101,00 82.867.309,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 106.637.882,00 132.820.999,00 130.250.101,00 82.867.309,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.305.190,00 4.765.398,00 3.777.679,00 2.334.288,00 0,00
Diğer Borçlar 720.219,00 12.574,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 53.199.226,00 33.717.697,00 15.233.804,00 5.391.268,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 184.474,00 0,00 194.266,00 258.456,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.252.887,00 1.131.566,00 1.160.162,00 789.205,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.003.128,00 881.807,00 910.403,00 539.446,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 249.759,00 249.759,00 249.759,00 249.759,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.218.793,00 18.079.454,00 989.157,00 134.145,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.842.313,00 9.721.174,00 17.177.781,00 8.420.362,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 69.228.541,00 1.861.021,00 4.817.066,00 3.558.067,00 0,00
Banka Kredileri 68.087.598,00 913.288,00 2.938.364,00 1.258.510,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.140.943,00 947.733,00 1.878.702,00 2.299.557,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 7.860.153,00 8.554.418,00 4.862.295,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 7.860.153,00 8.554.418,00 4.862.295,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 3.806.297,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 359.065.663,00 293.982.585,00 263.288.337,00 174.994.628,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.065.371.438,00 758.358.084,00 665.277.779,00 575.757.295,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.065.314.119,00 758.300.765,00 665.277.779,00 575.757.295,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 116.667.204,00 116.667.204,00 116.667.204,00 116.667.204,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.106.811,00 -2.005.170,00 -2.954.857,00 -1.584.776,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.106.811,00 -2.005.170,00 -2.954.857,00 -1.584.776,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.106.811,00 -2.005.170,00 -2.954.857,00 -1.584.776,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.700.172,00 8.700.172,00 2.932.507,00 2.932.507,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 413.974.695,00 413.974.695,00 419.742.360,00 89.088.307,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 390.078.859,00 182.963.864,00 90.890.565,00 330.654.053,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 57.319,00 57.319,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.424.437.101,00 1.052.340.669,00 928.566.116,00 750.751.923,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi