Geri Dön

MERIT | Merit Turizm


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MERIT
Sektör Otel Yönetimi ve İşletmeciliği
Adres ETİLER MAHALLESİ BADE SOKAK NO:9 34337 ETİLER BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Telefon 90 212 358 04 44
Faks 90 212 358 04 45
Web www.meritturizm.com www.merithotels.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 19.561.620,14 69,74
TOPLAM 28.050.000,00 100,00
DİĞER 8.488.379,86 30,26
Toplam 56.100.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Elite Development and Management Limited 642.682,30 3,37
Merit Land Development Limited 49.990,00 99,98
Voyager Kıbrıs limited 252.942.062,00 19,71
Tarih Açıklama Katsayı
06.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
14.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 8,08
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.139.294,00 11.367.428,00 5.157.524,00 1.374.108,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -6.083.800,00 -1.427.085,00 -409.976,00 -116.841,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.055.494,00 9.940.343,00 4.747.548,00 1.257.267,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.055.494,00 9.940.343,00 4.747.548,00 1.257.267,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.524.622,00 -3.179.389,00 -2.120.402,00 -1.025.005,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -811.180,00 -1.845.369,00 -1.075.818,00 -563.620,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 614.106,00 776.138,00 644.912,00 255.128,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -263.309,00 -161.466,00 -46.923,00 -31.740,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.070.489,00 5.530.257,00 2.149.317,00 -107.970,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -142.585,00 -220.587,00 -136.106,00 -88.074,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.927.904,00 5.309.670,00 2.013.211,00 -196.044,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -58.257,00 -86.120,00 -75.300,00 -30.066,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.869.647,00 5.225.708,00 1.939.730,00 -225.342,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -681.256,00 -1.327.300,00 -498.212,00 48.945,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -754.149,00 -1.318.028,00 -480.737,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 72.893,00 -9.272,00 -17.475,00 48.945,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.188.391,00 3.898.408,00 1.441.518,00 -176.397,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.188.391,00 3.898.408,00 1.441.518,00 -176.397,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.188.391,00 3.898.408,00 1.441.518,00 -176.397,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,34 0,25 -0,07 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 2.158,00 1.819,00 768,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 15.703.809,00 7.995.349,00 3.200.822,00 1.947.180,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 72.701,00 45.703,00 46.772,00 17.288,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 15.619.429,00 7.457.474,00 2.789.360,00 1.926.682,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.619.429,00 7.457.474,00 2.789.360,00 1.926.682,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.679,00 11.368,00 364.637,00 3.210,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 480.804,00 53,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 15.703.809,00 7.995.349,00 3.200.822,00 1.947.180,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 950.135.234,00 948.973.449,00 269.048.035,00 168.489.761,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 313.784,00 220.790,00 220.864,00 282.244,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.435.576,00 1.366.785,00 1.152.951,00 1.099.719,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 965.839.043,00 956.968.798,00 272.248.857,00 170.436.941,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.283.286,00 4.843.324,00 2.338.143,00 2.583.724,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.665.292,00 93.330,00 134.703,00 77.752,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.665.292,00 93.330,00 134.703,00 77.752,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 88.493,00 74.827,00 71.348,00 12.377,00 0,00
Diğer Borçlar 5.660.485,00 3.357.139,00 1.578.978,00 2.427.289,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.618.652,00 3.290.981,00 1.516.459,00 1.950.540,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.833,00 66.158,00 62.519,00 476.749,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 46.486,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 754.149,00 1.318.028,00 480.737,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 114.867,00 0,00 25.891,00 66.306,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 114.867,00 0,00 25.891,00 66.306,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.846.791,00 35.594.894,00 1.596.286,00 1.630.860,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.152.789,00 918.492,00 905.428,00 940.228,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.152.789,00 918.492,00 905.428,00 940.228,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.694.002,00 34.676.402,00 690.858,00 690.632,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.130.077,00 40.438.218,00 3.934.429,00 4.214.584,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 918.708.966,00 916.530.580,00 268.314.428,00 166.222.357,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 918.708.966,00 916.530.580,00 268.314.428,00 166.222.357,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 2.550.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.167.456,00 5.167.456,00 5.167.456,00 5.167.456,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 194.476.992,00 194.476.992,00 194.476.992,00 99.569.648,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 658.809.845,00 658.819.850,00 13.060.588,00 13.079.846,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -32.973,00 -22.968,00 -55.855,00 -36.597,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.973,00 -22.968,00 -55.855,00 -36.597,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.506.282,00 25.607.874,00 25.607.874,00 25.607.874,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.188.391,00 3.898.408,00 1.441.518,00 -176.397,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 965.839.043,00 956.968.798,00 272.248.857,00 170.436.941,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi