Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,26
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,45
BIST-100'deki Ağırlığı 0,10
F/K Oranı 3,83
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,90
Dibe Uzaklık 75,39
Piyasa Değeri (USD) 3.180.330,66
Piyasa Değeri (TL) 14.917.500,00
Özsermaye (TL) 16.528.716,00
Sermaye (TL) 2.550.000,00
Net Kar (TL) 3.890.341,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MERIT
Sektör Otel Yönetimi ve İşletmeciliği
Adres Etiler Mah. Bade Sok. No:9 34337 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Telefon 0212 3580444
Faks 0212 3580445
Web http://meritturizm.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASYA-NET TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş. 166.636,00 6,54
NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1.219.178,00 47,81
DİĞER 1.164.186,00 45,65
Toplam 2.550.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Elit Development And Management Ltd. 642.682,30 3,37
Green Karmi Limited 107,00 0,00
Voyager Kıbrıs limited 6.767.294,43 1,06
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 10.690.788,00 0,00 3.959.890,00 0,00 8.343.244,00
Satışların Maliyeti (-) -1.942.911,00 0,00 -1.296.842,00 0,00 -1.608.555,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.747.877,00 0,00 2.663.048,00 0,00 6.734.689,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.747.877,00 0,00 2.663.048,00 0,00 6.734.689,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.426.312,00 0,00 -1.233.559,00 0,00 -1.807.158,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.884.469,00 0,00 -816.551,00 0,00 -2.118.651,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 389.612,00 0,00 192.322,00 0,00 229.083,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -78.658,00 0,00 -44.896,00 0,00 -66.090,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.748.050,00 0,00 760.364,00 0,00 2.971.873,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 64.462,00 0,00 23.489,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.843,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.812.512,00 0,00 783.853,00 0,00 2.944.030,00
Finansman gelirleri 499,00 0,00 379,00 0,00 1.370,00
Finansman Giderleri (-) -12.002,00 0,00 -2.760,00 0,00 -5.421,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.801.009,00 0,00 781.472,00 0,00 2.939.979,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -910.668,00 0,00 -156.301,00 0,00 -588.175,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -965.967,00 0,00 -167.234,00 0,00 -657.889,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 55.299,00 0,00 10.933,00 0,00 69.714,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.890.341,00 0,00 625.171,00 0,00 2.351.804,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.890.341,00 0,00 625.171,00 0,00 2.351.804,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.890.341,00 0,00 625.171,00 0,00 2.351.804,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,53 0,00 0,25 0,00 0,92
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.660.775,00 0,00 4.664.017,00 0,00 3.892.488,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.540,00 0,00 55.423,00 0,00 4.605,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.226.091,00 0,00 1.953.086,00 0,00 2.930.248,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.226.091,00 0,00 1.953.086,00 0,00 2.930.248,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1.586.484,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1.586.484,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 22.125,00 0,00 68.056,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 405.019,00 0,00 11.008,00 0,00 181.945,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 989.960,00 0,00 775.690,00
ARA TOPLAM 7.660.775,00 0,00 4.664.017,00 0,00 3.892.488,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.070.211,00 0,00 9.936.788,00 0,00 9.925.867,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.297,00 0,00 12.002,00 0,00 13.707,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.297,00 0,00 12.002,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 107.462,00 0,00 61.856,00 0,00 49.230,00
Diğer Duran Varlıklar 1.089.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 18.730.986,00 0,00 14.600.805,00 0,00 13.818.355,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.130.933,00 0,00 1.267.533,00 0,00 1.123.545,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 43.352,00 0,00 330.830,00 0,00 138.255,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 148.467,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.352,00 0,00 182.363,00 0,00 138.255,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.534,00 0,00 42.222,00 0,00 38.231,00
Diğer Borçlar 934.305,00 0,00 509.279,00 0,00 142.395,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 421.075,00 0,00 0,00 0,00 105.471,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 513.230,00 0,00 509.279,00 0,00 36.924,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 965.967,00 0,00 167.234,00 0,00 657.889,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 146.775,00 0,00 217.968,00 0,00 146.775,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 71.193,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 146.775,00 0,00 146.775,00 0,00 146.775,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.337,00 0,00 53.882,00 0,00 40.625,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 69.333,00 0,00 49.156,00 0,00 37.601,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 69.333,00 0,00 49.156,00 0,00 37.601,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.004,00 0,00 4.726,00 0,00 3.024,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.202.270,00 0,00 1.321.415,00 0,00 1.164.170,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.528.716,00 0,00 13.279.390,00 0,00 12.654.185,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.528.716,00 0,00 13.279.390,00 0,00 12.654.185,00
Ödenmiş Sermaye 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 9.703.380,00 0,00 9.703.380,00 0,00 9.703.380,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.297,00 0,00 7.547,00 0,00 7.513,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.297,00 0,00 7.547,00 0,00 7.513,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.297,00 0,00 7.547,00 0,00 7.513,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 109.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 284.162,00 0,00 393.292,00 0,00 -1.958.512,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.890.341,00 0,00 625.171,00 0,00 2.351.804,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 18.730.986,00 0,00 14.600.805,00 0,00 13.818.355,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi