Geri Dön

MERIT | Merit Turizm


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,74
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,17
BIST-100'deki Ağırlığı 0,70
F/K Oranı 51,57
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,05
Dibe Uzaklık 97,90
Piyasa Değeri (USD) 134.810.580,20
Piyasa Değeri (TL) 4.344.945.000,00
Özsermaye (TL) 4.142.290.415,00
Sermaye (TL) 28.050.000,00
Net Kar (TL) 84.261.435,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MERIT
Sektör Otel Yönetimi ve İşletmeciliği
Adres ETİLER MAHALLESİ BADE SOKAK NO:9 34337 ETİLER BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Telefon 90 212 358 04 44
Faks 90 212 358 04 45
Web www.meritturizm.com www.merithotels.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 19.561.620,14 69,74
TOPLAM 28.050.000,00 100,00
DİĞER 8.488.379,86 30,26
Toplam 56.100.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Elite Development and Management Limited 642.682,30 3,37
Merit Land Development Limited 49.990,00 99,98
Voyager Kıbrıs limited 252.942.062,00 19,71
Tarih Açıklama Katsayı
15.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
14.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 8,08
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 103.481.326,00 53.952.397,00 30.211.951,00 12.783.114,00 59.337.745,00
Satışların Maliyeti (-) -17.193.897,00 -10.424.830,00 -8.986.751,00 -3.689.634,00 -18.953.199,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 86.287.429,00 43.527.567,00 21.225.200,00 9.093.480,00 40.384.546,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 86.287.429,00 43.527.567,00 21.225.200,00 9.093.480,00 40.384.546,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.548.535,00 -12.268.968,00 -8.050.566,00 -4.152.136,00 -8.436.485,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.252.181,00 -6.687.580,00 -3.465.192,00 -1.404.017,00 -6.322.948,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.317.359,00 3.409.913,00 2.558.466,00 1.795.198,00 1.947.833,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.170.225,00 -1.451.817,00 -323.076,00 -1.449.453,00 -1.024.735,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 58.633.847,00 26.529.115,00 11.944.832,00 3.883.072,00 26.548.211,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.862.586,00 -695.130,00 -103.502,00 0,00 -240.779,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 55.771.261,00 25.833.985,00 11.841.330,00 3.883.072,00 26.307.432,00
Finansman gelirleri 317.327,00 126.850,00 125.514,00 45.446,00 70.760,00
Finansman Giderleri (-) -70.345,00 -70.226,00 -21.708,00 -14.237,00 -69.827,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 46.712.800,00 25.890.609,00 11.945.136,00 3.914.281,00 26.308.365,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 37.548.635,00 -5.400.106,00 -2.622.454,00 -834.697,00 -6.207.037,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.316.570,00 -5.745.208,00 -2.449.271,00 -859.157,00 -6.666.106,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 47.865.205,00 345.102,00 -173.183,00 24.460,00 459.069,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 84.261.435,00 20.490.503,00 9.322.682,00 3.079.584,00 20.101.328,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 84.261.435,00 20.490.503,00 9.322.682,00 3.079.584,00 20.101.328,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 84.261.435,00 20.490.503,00 9.322.682,00 3.079.584,00 20.101.328,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,00 0,73 0,33 0,11 0,72
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 56.447.308,00 26.262.583,00 6.360.158,00 24.017.534,00 24.865.331,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.860.519,00 1.647.360,00 938.272,00 1.099.359,00 1.379.267,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 48.841.581,00 22.135.885,00 4.446.251,00 22.384.650,00 15.779.331,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 48.841.581,00 22.070.385,00 4.446.251,00 22.384.650,00 15.779.331,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 65.500,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 503.525,00 4.331.886,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 503.525,00 4.331.886,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 30.000,00 113.367,00 30.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.745.208,00 2.449.338,00 862.268,00 0,00 3.374.847,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 56.447.308,00 26.262.583,00 6.360.158,00 24.017.534,00 24.865.331,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.316.908.488,00 1.595.161.333,00 1.594.345.228,00 1.593.645.915,00 1.592.859.876,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.244.646,00 1.039.884,00 522.946,00 721.688,00 698.012,00
Diğer Duran Varlıklar 6.786.028,00 6.555.471,00 6.256.304,00 5.358.249,00 4.595.886,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.373.355.796,00 1.621.423.916,00 1.600.705.386,00 1.617.663.449,00 1.617.725.207,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.774.426,00 19.322.062,00 10.306.079,00 5.542.177,00 8.627.053,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 383.062,00 1.467,00 202.210,00 621.871,00 1.567.780,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.567.780,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 202.938,00 390.342,00 291.438,00 165.147,00 140.565,00
Diğer Borçlar 22.843.927,00 12.954.413,00 7.092.032,00 3.598.547,00 248.565,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.670.990,00 12.802.947,00 5.972.351,00 135.264,00 132.264,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 172.937,00 151.466,00 1.119.681,00 3.463.283,00 116.301,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.316.570,00 5.745.208,00 2.449.271,00 859.157,00 6.666.106,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 27.929,00 230.632,00 271.128,00 297.455,00 4.037,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27.929,00 230.632,00 271.128,00 297.455,00 4.037,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 197.290.940,00 85.872.609,00 68.668.446,00 68.581.818,00 68.636.570,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.842.627,00 2.516.421,00 1.982.462,00 1.894.312,00 1.947.852,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.842.627,00 2.516.421,00 1.982.462,00 1.894.312,00 1.947.852,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 195.448.313,00 83.356.188,00 66.685.984,00 66.687.506,00 66.688.718,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 231.065.366,00 105.194.671,00 78.974.525,00 74.123.995,00 77.263.623,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.142.290.430,00 1.516.229.245,00 1.521.730.861,00 1.543.539.454,00 1.540.461.584,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.142.290.415,00 1.516.229.235,00 1.521.730.851,00 1.543.539.444,00 1.540.461.574,00
Ödenmiş Sermaye 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 97.490.769,00 5.167.456,00 5.167.456,00 5.167.456,00 5.167.456,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 661.354.453,00 194.476.992,00 194.476.992,00 194.476.992,00 194.476.992,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.177.527.487,00 1.250.258.737,00 1.266.928.174,00 1.266.929.865,00 1.266.931.579,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 48.804,00 -83.944,00 -85.743,00 -84.052,00 -82.338,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 48.804,00 -83.944,00 -85.743,00 -84.052,00 -82.338,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.416.157,00 4.718.290,00 4.718.290,00 1.011.255,00 1.011.255,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 84.190.114,00 13.067.257,00 13.067.257,00 44.824.292,00 24.722.964,00
Net Dönem Karı/Zararı 84.261.435,00 20.490.503,00 9.322.682,00 3.079.584,00 20.101.328,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.373.355.796,00 1.621.423.916,00 1.600.705.386,00 1.617.663.449,00 1.617.725.207,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi