Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MERIT
Sektör Otel Yönetimi ve İşletmeciliği
Adres Etiler Mah. Bade Sok. No:9 34337 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Telefon 0212 3580444
Faks 0212 3580445
Web http://meritturizm.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASYA-NET TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş. 166.636,00 6,54
NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1.219.178,00 47,81
DİĞER 1.164.186,00 45,65
Toplam 2.550.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Elit Development And Management Ltd. 642.682,30 3,37
Green Karmi Limited 107,00 0,00
Voyager Kıbrıs limited 6.767.294,43 1,06
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.056.874,00 0,00 10.690.788,00 0,00 3.959.890,00
Satışların Maliyeti (-) -636.869,00 0,00 -1.942.911,00 0,00 -1.296.842,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.420.005,00 0,00 8.747.877,00 0,00 2.663.048,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.420.005,00 0,00 8.747.877,00 0,00 2.663.048,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.281.027,00 0,00 -2.426.312,00 0,00 -1.233.559,00
Pazarlama Giderleri (-) -767.307,00 0,00 -1.884.469,00 0,00 -816.551,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 392.409,00 0,00 389.612,00 0,00 192.322,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -94.663,00 0,00 -78.658,00 0,00 -44.896,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 669.417,00 0,00 4.748.050,00 0,00 760.364,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 64.462,00 0,00 23.489,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -20.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 649.308,00 0,00 4.812.512,00 0,00 783.853,00
Finansman gelirleri 114.962,00 0,00 499,00 0,00 379,00
Finansman Giderleri (-) -8.604,00 0,00 -12.002,00 0,00 -2.760,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 755.666,00 0,00 4.801.009,00 0,00 781.472,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -225.907,00 0,00 -910.668,00 0,00 -156.301,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -340.782,00 0,00 -965.967,00 0,00 -167.234,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 114.875,00 0,00 55.299,00 0,00 10.933,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 529.759,00 0,00 3.890.341,00 0,00 625.171,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 529.759,00 0,00 3.890.341,00 0,00 625.171,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 529.759,00 0,00 3.890.341,00 0,00 625.171,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21 0,00 1,53 0,00 0,25
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.355.511,00 0,00 7.660.775,00 0,00 4.664.017,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.829,00 0,00 7.540,00 0,00 55.423,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.188.344,00 0,00 7.226.091,00 0,00 1.953.086,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.188.344,00 0,00 7.226.091,00 0,00 1.953.086,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586.484,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586.484,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.944,00 0,00 22.125,00 0,00 68.056,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 148.394,00 0,00 405.019,00 0,00 11.008,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 989.960,00
ARA TOPLAM 8.355.511,00 0,00 7.660.775,00 0,00 4.664.017,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 28.461.538,00 0,00 11.070.211,00 0,00 9.936.788,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.592,00 0,00 10.297,00 0,00 12.002,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.592,00 0,00 10.297,00 0,00 12.002,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 218.948,00 0,00 107.462,00 0,00 61.856,00
Diğer Duran Varlıklar 1.158.214,00 0,00 1.089.522,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 36.817.049,00 0,00 18.730.986,00 0,00 14.600.805,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.919.607,00 0,00 2.130.933,00 0,00 1.267.533,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 79.396,00 0,00 43.352,00 0,00 330.830,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.332,00 0,00 0,00 0,00 148.467,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 71.064,00 0,00 43.352,00 0,00 182.363,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 74.778,00 0,00 40.534,00 0,00 42.222,00
Diğer Borçlar 1.174.006,00 0,00 934.305,00 0,00 509.279,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 655.045,00 0,00 421.075,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 518.961,00 0,00 513.230,00 0,00 509.279,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 340.782,00 0,00 965.967,00 0,00 167.234,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 250.645,00 0,00 146.775,00 0,00 217.968,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 103.870,00 0,00 0,00 0,00 71.193,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 146.775,00 0,00 146.775,00 0,00 146.775,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.473.954,00 0,00 71.337,00 0,00 53.882,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 611.496,00 0,00 69.333,00 0,00 49.156,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 611.496,00 0,00 69.333,00 0,00 49.156,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 862.458,00 0,00 2.004,00 0,00 4.726,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.393.561,00 0,00 2.202.270,00 0,00 1.321.415,00
Ö Z K A Y N A K L A R 33.423.488,00 0,00 16.528.716,00 0,00 13.279.390,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.423.488,00 0,00 16.528.716,00 0,00 13.279.390,00
Ödenmiş Sermaye 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 9.703.380,00 0,00 9.703.380,00 0,00 9.703.380,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.356.716,00 0,00 -8.297,00 0,00 7.547,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.504,00 0,00 -8.297,00 0,00 7.547,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.504,00 0,00 -8.297,00 0,00 7.547,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 109.130,00 0,00 109.130,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.174.503,00 0,00 284.162,00 0,00 393.292,00
Net Dönem Karı/Zararı 529.759,00 0,00 3.890.341,00 0,00 625.171,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 36.817.049,00 0,00 18.730.986,00 0,00 14.600.805,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi