Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEPET
Sektör Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,
Adres Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 Beykoz/ İstanbul
Telefon 0 216 693 34 55
Faks 0216 693 3475
Web http://www.mepet.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 35.621.193,00 47,27
DİĞER 39.728.807,00 52,73
Toplam 75.350.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro City Trade Center Batumi JSC 71.579.785,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.05.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 197.711.181,00 85.556.647,00 394.917.429,00 302.094.889,00 164.660.526,00
Satışların Maliyeti (-) -190.280.328,00 -83.642.640,00 -376.851.710,00 -286.877.858,00 -159.250.271,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.430.853,00 1.914.007,00 18.065.719,00 15.217.031,00 5.410.255,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.430.853,00 1.914.007,00 18.065.719,00 15.217.031,00 5.410.255,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.674.678,00 -1.337.959,00 -5.027.131,00 -3.657.824,00 -2.416.295,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.213.054,00 1.938.218,00 3.461.791,00 3.641.109,00 2.759.263,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.638.473,00 -4.125.074,00 -11.298.371,00 -7.544.315,00 -5.907.277,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 17.330.756,00 -1.610.808,00 5.202.008,00 7.656.001,00 -154.054,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.924,00 2.578,00 1.387.070,00 42,00 28,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -950.827,00 -475.412,00 -3.935.004,00 -1.426.240,00 -950.827,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 16.390.853,00 -2.083.642,00 2.654.074,00 6.229.803,00 -1.104.853,00
Finansman gelirleri 7.029.301,00 1.722.488,00 2.624.012,00 1.889.467,00 1.277.655,00
Finansman Giderleri (-) -2.321.911,00 -3.429.558,00 -19.071.278,00 -17.210.803,00 -8.891.958,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 21.098.243,00 -3.790.712,00 -13.793.192,00 -9.091.533,00 -8.719.156,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.251.181,00 92.929,00 -1.872.996,00 -2.087.155,00 -505.391,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.221.183,00 -163.379,00 -3.229.952,00 -2.756.075,00 -890.997,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.029.998,00 256.308,00 1.356.956,00 668.920,00 385.606,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16.847.062,00 -3.697.783,00 -15.666.188,00 -11.178.688,00 -9.224.547,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 16.847.062,00 -3.697.783,00 -15.666.188,00 -11.178.688,00 -9.224.547,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 16.847.062,00 -3.697.783,00 -15.666.188,00 -11.178.688,00 -9.224.547,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,22 -0,05 -0,21 -0,15 -0,12
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 56.621.335,00 48.744.347,00 43.537.640,00 42.156.794,00 38.152.788,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.276.331,00 637.820,00 661.460,00 865.972,00 778.712,00
Finansal Yatırımlar 160.545,00 159.409,00 158.292,00 157.163,00 156.158,00
Ticari Alacaklar 42.735.387,00 40.918.532,00 34.353.031,00 32.327.774,00 29.862.154,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.347.145,00 33.089.353,00 28.201.973,00 24.111.093,00 22.123.275,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.388.242,00 7.829.179,00 6.151.058,00 8.216.681,00 7.738.879,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.861.996,00 235.881,00 293.369,00 430.189,00 312.141,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.829.180,00 1.531,00 1.532,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.032.816,00 234.350,00 291.837,00 430.189,00 312.141,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.848.361,00 4.242.378,00 4.968.741,00 5.715.232,00 3.885.115,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.506.838,00 2.450.177,00 3.028.683,00 2.429.644,00 2.841.045,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 231.877,00 100.150,00 74.064,00 230.820,00 317.463,00
ARA TOPLAM 56.621.335,00 48.744.347,00 43.537.640,00 42.156.794,00 38.152.788,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 396.103.308,00 369.133.066,00 351.507.972,00 364.839.404,00 352.723.953,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.440.000,00 8.440.000,00 8.440.000,00 7.065.000,00 7.065.000,00
Maddi Duran Varlıklar 376.203.877,00 348.448.133,00 330.032.561,00 344.312.572,00 331.469.819,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.965.240,00 11.699.243,00 12.440.935,00 13.190.524,00 13.907.050,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 452.724.643,00 417.877.413,00 395.045.612,00 406.996.198,00 390.876.741,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 139.138.674,00 141.998.085,00 126.895.643,00 137.625.119,00 133.041.892,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.131.360,00 18.690.536,00 18.045.924,00 17.008.070,00 15.741.944,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 19.992.853,00 39.307.520,00 38.452.082,00 16.997.386,00 40.791.643,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.480.519,00 30.162.158,00 24.304.231,00 26.258.093,00 25.214.801,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 692.067,00 1.107.847,00 454.916,00 229.261,00 801.100,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.788.452,00 29.054.311,00 23.849.315,00 26.028.832,00 24.413.701,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 828.366,00 715.538,00 537.415,00 1.373.903,00 1.108.915,00
Diğer Borçlar 78.021.225,00 69.253.871,00 55.119.421,00 72.721.292,00 70.994.656,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 58.727.993,00 50.004.070,00 41.239.025,00 47.469.929,00 45.002.223,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.293.232,00 19.249.801,00 13.880.396,00 25.251.363,00 25.992.433,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.657.285,00 4.157.629,00 7.395.907,00 1.837.363,00 3.650.978,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.221.027,00 163.319,00 3.228.663,00 2.755.184,00 890.286,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.673.025,00 18.479.577,00 17.759.583,00 14.952.275,00 14.864.368,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 763.105,00 703.877,00 591.483,00 538.970,00 451.063,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.909.920,00 17.775.700,00 17.168.100,00 14.413.305,00 14.413.305,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.958.884,00 79.276.557,00 78.965.578,00 66.428.593,00 61.970.286,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 34.860.268,00 39.478.506,00 38.647.950,00 44.972.169,00 40.791.643,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.674.041,00 2.295.497,00 1.692.227,00 995.971,00 865.523,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.674.041,00 2.295.497,00 1.692.227,00 995.971,00 865.523,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.067.844,00 840.665,00 1.182.353,00 1.955.709,00 2.244.964,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 215.097.558,00 221.274.642,00 205.861.221,00 204.053.712,00 195.012.178,00
Ö Z K A Y N A K L A R 237.627.085,00 196.602.771,00 189.184.391,00 202.942.486,00 195.864.563,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 237.627.085,00 196.602.771,00 189.184.391,00 202.942.486,00 195.864.563,00
Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00 112.832,00 112.832,00 112.832,00 112.832,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 56.153.574,00 56.777.384,00 57.506.211,00 58.759.171,00 58.986.670,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 56.153.574,00 56.777.384,00 57.506.211,00 58.759.171,00 58.986.670,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.349.176,00 -1.112.672,00 -771.150,00 -448.106,00 -427.043,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 86.557.316,00 65.841.343,00 54.383.658,00 63.331.209,00 54.278.082,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 86.557.316,00 65.841.343,00 54.383.658,00 63.331.209,00 54.278.082,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.556.743,00 -3.944.049,00 11.334.834,00 10.404.918,00 10.198.482,00
Net Dönem Karı/Zararı 16.847.062,00 -3.697.783,00 -15.666.188,00 -11.178.688,00 -9.224.547,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 452.724.643,00 417.877.413,00 395.045.612,00 406.996.198,00 390.876.741,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 171,00 0,00 429,00 1.678,00
- Banka Kredileri 0,00 18.552.012,00 17.907.326,00 0,00 15.705.107,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 170.986,00 195.868,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi