Geri Dön

MEPET | Metro Petrol Ve Tesisleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,53
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,08
BIST-100'deki Ağırlığı 0,14
F/K Oranı 11,76
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,53
Dibe Uzaklık 98,13
Piyasa Değeri (USD) 15.718.383,31
Piyasa Değeri (TL) 301.400.000,00
Özsermaye (TL) 563.756.505,00
Sermaye (TL) 75.350.000,00
Net Kar (TL) 25.630.996,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEPET
Sektör Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,
Adres Cumhuriyet mahallesi, Reşadiye Caddesi, No:14 Kat:1 Beykoz/ İstanbul
Telefon 0 216 230 08 28
Faks 0 216 434 88 87
Web www.metropetrol.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 35.312.858,00 46,87
TOPLAM 75.350.000,00 100,00
DİĞER 40.037.142,00 53,13
Toplam 150.700.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro City Trade Center Batumi JSC 71.579.785,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.05.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.821.722.412,00 1.339.372.348,00 728.838.900,00 272.084.670,00 602.052.677,00
Satışların Maliyeti (-) -1.728.685.905,00 -1.271.825.364,00 -692.274.374,00 -258.050.804,00 -560.658.967,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 93.036.507,00 67.546.984,00 36.564.526,00 14.033.866,00 41.393.710,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 93.036.507,00 67.546.984,00 36.564.526,00 14.033.866,00 41.393.710,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.343.957,00 -7.971.491,00 -5.207.876,00 -2.347.889,00 -6.014.493,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.533.376,00 6.283.656,00 3.912.280,00 1.957.504,00 23.796.957,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -70.353.995,00 -12.744.798,00 -9.437.638,00 -2.841.775,00 -11.695.448,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 18.871.931,00 53.114.351,00 25.831.292,00 10.801.706,00 47.480.726,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.920.792,00 1.934.264,00 23.395,00 23.395,00 2.575.526,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.035.827,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 33.792.723,00 55.048.615,00 25.854.687,00 10.825.101,00 48.020.425,00
Finansman gelirleri 26.188.395,00 11.908.052,00 10.179.475,00 248.120,00 15.833.671,00
Finansman Giderleri (-) -22.687.457,00 -15.852.168,00 -9.009.542,00 -4.204.113,00 -6.082.815,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 37.293.661,00 51.104.499,00 27.024.620,00 6.869.108,00 57.771.281,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.662.665,00 -8.434.617,00 -4.603.696,00 -1.857.311,00 8.491.225,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.712.542,00 -7.867.811,00 -3.970.957,00 -1.749.835,00 -4.836.197,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.950.123,00 -566.806,00 -632.739,00 -107.476,00 13.327.422,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.630.996,00 42.669.882,00 22.420.924,00 5.011.797,00 66.262.506,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.630.996,00 42.669.882,00 22.420.924,00 5.011.797,00 66.262.506,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 25.630.996,00 42.669.882,00 22.420.924,00 5.011.797,00 66.262.506,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,34 0,57 0,30 0,07 0,88
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 69.131.924,00 83.749.483,00 81.845.836,00 65.011.923,00 64.568.584,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.061.871,00 3.372.091,00 4.882.921,00 3.126.903,00 1.479.517,00
Finansal Yatırımlar 120.676,00 117.877,00 114.161,00 104.516,00 102.097,00
Ticari Alacaklar 35.618.704,00 54.646.674,00 52.775.731,00 43.468.519,00 47.393.812,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.097.695,00 41.727.253,00 40.673.940,00 34.027.966,00 40.374.434,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.521.009,00 12.919.421,00 12.101.791,00 9.440.553,00 7.019.378,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.763.826,00 4.820.052,00 226.844,00 451.300,00 148.280,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 52.235,00 128.021,00 269.857,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.763.826,00 4.767.817,00 98.823,00 181.443,00 148.280,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 21.893.444,00 16.360.242,00 16.416.450,00 12.929.754,00 11.105.784,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.138.728,00 3.944.603,00 5.476.198,00 3.660.185,00 4.244.371,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 534.675,00 487.944,00 1.953.531,00 1.270.746,00 94.723,00
ARA TOPLAM 69.131.924,00 83.749.483,00 81.845.836,00 65.011.923,00 64.568.584,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 816.736.907,00 772.625.957,00 693.725.332,00 607.553.261,00 566.535.323,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.770.000,00 9.780.000,00 9.780.000,00 9.780.000,00 9.780.000,00
Maddi Duran Varlıklar 775.118.205,00 742.889.399,00 663.396.887,00 576.409.342,00 534.581.341,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.547.658,00 7.283.883,00 8.020.109,00 8.756.335,00 9.492.561,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.254,00 22.692,00 16.473,00 27.035,00 22.692,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.456.031,00 11.792.442,00 11.624.460,00 12.173.558,00 12.195.326,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 885.868.831,00 856.375.440,00 775.571.168,00 672.565.184,00 631.103.907,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 236.656.038,00 238.136.762,00 229.808.611,00 187.433.383,00 171.200.678,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 48.965.510,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 78.451.094,00 70.109.142,00 0,00 34.892.290,00 31.045.731,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 87.054,00 118.421,00 0,00 128.093,00 133.220,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 28.049.491,00 25.273.951,00 26.669.351,00 23.639.723,00 18.914.589,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 330.198,00 1.918.837,00 873.318,00 447.929,00 3.125.531,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.719.293,00 23.355.114,00 25.796.033,00 23.191.794,00 15.789.058,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.949.831,00 2.064.025,00 1.620.472,00 1.622.089,00 1.674.635,00
Diğer Borçlar 109.622.015,00 119.374.216,00 138.163.562,00 113.383.316,00 106.069.147,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 95.529.459,00 97.536.894,00 117.278.226,00 100.294.142,00 94.153.055,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.092.556,00 21.837.322,00 20.885.336,00 13.089.174,00 11.916.092,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.080.385,00 11.679.754,00 7.380.852,00 8.718.410,00 8.476.539,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.844.731,00 3.897.113,00 2.220.863,00 1.749.835,00 1.453.373,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.168.491,00 4.294.990,00 3.662.289,00 3.427.720,00 3.068.488,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 872.884,00 1.042.033,00 922.499,00 794.502,00 588.467,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.295.607,00 3.252.957,00 2.739.790,00 2.633.218,00 2.480.021,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.456.288,00 66.445.650,00 67.493.735,00 79.714.766,00 86.105.664,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.831.540,00 19.289.382,00 27.390.926,00 33.255.894,00 38.145.039,00
Banka Kredileri 7.831.540,00 19.289.382,00 27.363.039,00 33.198.998,00 38.057.985,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 54.905.473,00 2.831.886,00 2.163.236,00 2.134.111,00 1.535.052,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.964.569,00 2.831.886,00 2.163.236,00 2.134.111,00 1.535.052,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 51.940.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 322.112.326,00 304.582.412,00 297.302.346,00 267.148.149,00 257.306.342,00
Ö Z K A Y N A K L A R 563.756.505,00 551.793.028,00 478.268.822,00 405.417.035,00 373.797.565,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 563.756.505,00 551.793.028,00 478.268.822,00 405.417.035,00 373.797.565,00
Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00 112.832,00 112.832,00 112.832,00 112.832,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 50.764.546,00 51.018.849,00 54.890.413,00 55.155.127,00 55.858.011,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 50.764.546,00 51.018.849,00 54.890.413,00 55.155.127,00 55.858.011,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.815.490,00 -1.627.864,00 -1.219.670,00 -1.315.009,00 -972.178,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 338.106.610,00 312.014.718,00 255.233.179,00 199.885.858,00 172.935.354,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 338.106.610,00 312.014.718,00 255.233.179,00 199.885.858,00 172.935.354,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 67.628.477,00 64.463.703,00 64.098.430,00 63.738.377,00 -2.884.182,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.630.996,00 42.669.882,00 22.420.924,00 5.011.797,00 66.262.506,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 885.868.831,00 856.375.440,00 775.571.168,00 672.565.184,00 631.103.907,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 18.976,00 883.228,00 1.398.109,00 2.439.181,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 48.842.348,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 27.887,00 56.896,00 87.054,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi