Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,58
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 50,42
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 16,10
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,41
Dibe Uzaklık 98,13
Piyasa Değeri (USD) 55.862.377,50
Piyasa Değeri (TL) 196.663.500,00
Özsermaye (TL) 139.661.680,00
Sermaye (TL) 75.350.000,00
Net Kar (TL) 12.212.582,00
 

METRO PETROL VE TESİSLERİ Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
2,650 3.896 0,95 3.896 1,82 0 0,00
2,640 21.862 5,34 18.366 8,58 3.496 1,79
2,630 98.215 23,98 74.286 34,71 23.929 12,23
2,620 153.149 37,39 86.055 40,20 67.094 34,30
2,610 93.498 22,82 31.444 14,69 62.054 31,73
2,600 39.026 9,53 0 0,00 39.026 19,95
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
2,620 409.646 195.599 2,610 214.047 2,620
Konu Açıklama
BIST Kodu MEPET
Sektör Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,
Adres Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 Beykoz/ İstanbul
Telefon 0 216 693 34 55
Faks 0216 693 3475
Web http://www.mepet.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 53.321.193,00 70,77
DİĞER 22.028.807,00 29,23
Toplam 75.350.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO YAĞLI TURİSTİK TESİS İŞLETMECİLİĞİ VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 1.050.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.05.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 67.000.913,00 271.028.514,00 205.626.357,00 107.116.258,00 46.745.131,00
Satışların Maliyeti (-) -64.853.768,00 -256.165.154,00 -192.887.714,00 -101.686.551,00 -44.491.876,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.147.145,00 14.863.360,00 12.738.643,00 5.429.707,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.147.145,00 14.863.360,00 12.738.643,00 5.429.707,00 2.253.255,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -977.480,00 -4.244.513,00 -3.182.030,00 -2.157.502,00 -1.088.332,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.676.454,00 12.929.173,00 6.674.486,00 4.974.234,00 1.321.636,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -743.563,00 -9.210.479,00 -4.929.735,00 -3.887.915,00 -2.021.696,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.102.556,00 14.337.541,00 11.301.364,00 4.358.524,00 464.863,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29.608,00 186.111,00 1.111,00 4.643,00 1.111,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -47.528,00 -175.510,00 -4.942,00 0,00 -4.943,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.084.636,00 14.348.142,00 11.297.533,00 4.363.167,00 461.031,00
Finansman Giderleri (-) -243.779,00 -1.224.935,00 -988.991,00 -546.931,00 -223.493,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.840.857,00 13.123.207,00 10.308.542,00 3.816.236,00 237.538,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -614.080,00 -3.064.851,00 -1.875.049,00 -491.641,00 -164.987,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -835.299,00 -3.801.142,00 -2.304.324,00 -743.988,00 -222.339,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 221.219,00 736.291,00 429.275,00 252.347,00 57.352,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.226.777,00 10.058.356,00 8.433.493,00 3.324.595,00 72.551,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.226.777,00 10.058.356,00 8.433.493,00 3.324.595,00 72.551,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 72.551,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.226.777,00 10.058.356,00 8.433.493,00 3.324.595,00 72.551,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,13 0,11 0,04 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.270,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.837,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.270,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 54.281,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 54.281,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 86.299.527,00 82.168.467,00 46.268.186,00 40.897.956,00 36.623.008,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.329.393,00 1.164.964,00 4.771.534,00 2.541.215,00 930.515,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 29.372.048,00 25.307.664,00 18.575.161,00 15.715.554,00 14.839.279,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.143.033,00 21.645.812,00 14.320.155,00 8.930.204,00 8.780.932,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.229.015,00 3.661.852,00 4.255.006,00 6.785.350,00 6.058.347,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 47.023.650,00 46.119.951,00 13.508.372,00 13.031.347,00 12.794.796,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.882.078,00 45.069.935,00 12.123.178,00 11.954.787,00 11.786.259,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.141.572,00 1.050.016,00 1.385.194,00 1.076.560,00 1.008.537,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.628.404,00 5.671.050,00 5.015.964,00 5.111.184,00 4.009.476,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.857.886,00 2.969.749,00 2.967.943,00 3.233.927,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 713,00 0,00 0,00 0,00 319,00
Diğer Dönen Varlıklar 172.915,00 20.571,00 514.694,00 350.211,00 227.853,00
ARA TOPLAM 85.385.009,00 81.253.949,00 45.353.668,00 39.983.438,00 35.708.490,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 914.518,00 914.518,00 914.518,00 914.518,00 914.518,00
DURAN VARLIKLAR 121.590.891,00 123.024.966,00 155.844.196,00 156.022.382,00 146.046.082,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.700.000,00 5.700.000,00 5.515.000,00 5.515.000,00 5.515.000,00
Maddi Duran Varlıklar 91.342.759,00 91.904.536,00 92.761.661,00 93.147.445,00 94.210.807,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.378.012,00 25.250.310,00 25.940.464,00 26.807.017,00 27.634.968,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 27.634.968,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 207.890.418,00 205.193.433,00 202.112.382,00 196.920.338,00 182.669.090,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.453.362,00 40.442.406,00 30.204.350,00 36.948.239,00 36.566.022,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 13.729.041,00 14.870.534,00 13.472.453,00 13.069.597,00 12.077.902,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.353.967,00 921.340,00 2.197.547,00 1.843.140,00 3.647.396,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.375.074,00 13.949.194,00 11.274.906,00 11.226.457,00 8.430.506,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.371.192,00 1.063.876,00 1.285.614,00 1.310.829,00 1.216.290,00
Diğer Borçlar 201.133,00 177.034,00 225.920,00 4.783.578,00 5.298.879,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 32.065,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 177.034,00 225.920,00 4.783.578,00 5.266.814,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.866.149,00 5.705.941,00 2.161.012,00 3.298.596,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 835.299,00 3.801.142,00 2.304.324,00 743.988,00 222.339,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.226.267,00 7.226.267,00 4.827.408,00 4.591.072,00 7.044.969,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.226.267,00 7.226.267,00 4.827.408,00 4.591.072,00 7.044.969,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.224.281,00 7.597.612,00 5.927.619,00 9.150.579,00 7.806.376,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.775.376,00 27.321.760,00 36.133.290,00 29.285.293,00 18.700.507,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 363.907,00 298.650,00 320.745,00 285.390,00 311.911,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 363.907,00 298.650,00 320.745,00 285.390,00 311.911,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.516.247,00 3.736.057,00 4.035.657,00 4.217.826,00 4.404.771,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.849.500,00 6.849.500,00 7.472.182,00 283.635,00 403.977,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 68.228.738,00 67.764.166,00 66.337.640,00 66.233.532,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 139.661.680,00 137.429.267,00 135.774.742,00 130.686.806,00 127.402.561,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 139.661.680,00 137.429.267,00 135.774.742,00 130.686.806,00 127.402.561,00
Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00 112.832,00 112.832,00 112.832,00 112.832,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.751.373,00 44.964.082,00 45.152.766,00 45.392.073,00 45.578.217,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 44.751.373,00 44.964.082,00 45.152.766,00 45.392.073,00 45.821.550,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -196.796,00 -202.432,00 -232.094,00 -211.132,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -243.333,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 916.325,00 916.325,00 916.325,00 916.325,00 916.325,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.304.373,00 6.027.672,00 5.809.326,00 5.590.981,00 5.372.636,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.226.777,00 10.058.356,00 8.433.493,00 3.324.595,00 72.551,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 207.890.418,00 205.193.433,00 202.112.382,00 196.920.338,00 182.669.090,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 7.540,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 31.456.950,00 30.382.800,00 0,00
-İlişkili Olmayan Taraflar Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906.252,00
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 18.417.100,00
- İlişkili Olmayan Taraflarlardan Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.267,00