Geri Dön

MEPET | Metro Petrol Ve Tesisleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEPET
Sektör Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,
Adres Cumhuriyet mahallesi, Reşadiye Caddesi, No:14 Kat:1 Beykoz/ İstanbul
Telefon 0 216 693 34 55
Faks 0 216 434 88 87
Web www.metropetrol.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 35.312.858,00 46,87
TOPLAM 75.350.000,00 100,00
DİĞER 40.037.142,00 53,13
Toplam 150.700.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro City Trade Center Batumi JSC 71.579.785,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.05.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 272.084.670,00 602.052.677,00 409.780.605,00 197.711.181,00 85.556.647,00
Satışların Maliyeti (-) -258.050.804,00 -560.658.967,00 -384.423.056,00 -190.280.328,00 -83.642.640,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.033.866,00 41.393.710,00 25.357.549,00 7.430.853,00 1.914.007,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.033.866,00 41.393.710,00 25.357.549,00 7.430.853,00 1.914.007,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.347.889,00 -6.014.493,00 -4.405.430,00 -2.674.678,00 -1.337.959,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.957.504,00 23.796.957,00 19.561.298,00 18.213.054,00 1.938.218,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.841.775,00 -11.695.448,00 -6.390.434,00 -5.638.473,00 -4.125.074,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.801.706,00 47.480.726,00 34.122.983,00 17.330.756,00 -1.610.808,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.395,00 2.575.526,00 43.123,00 10.924,00 2.578,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -2.035.827,00 -1.026.448,00 -950.827,00 -475.412,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.825.101,00 48.020.425,00 33.139.658,00 16.390.853,00 -2.083.642,00
Finansman gelirleri 248.120,00 15.833.671,00 9.082.984,00 7.029.301,00 1.722.488,00
Finansman Giderleri (-) -4.204.113,00 -6.082.815,00 -3.857.820,00 -2.321.911,00 -3.429.558,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.869.108,00 57.771.281,00 38.364.822,00 21.098.243,00 -3.790.712,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.857.311,00 8.491.225,00 -5.963.215,00 -4.251.181,00 92.929,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.749.835,00 -4.836.197,00 -1.995.347,00 -1.221.183,00 -163.379,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -107.476,00 13.327.422,00 -3.967.868,00 -3.029.998,00 256.308,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.011.797,00 66.262.506,00 32.401.607,00 16.847.062,00 -3.697.783,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.011.797,00 66.262.506,00 32.401.607,00 16.847.062,00 -3.697.783,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.011.797,00 66.262.506,00 32.401.607,00 16.847.062,00 -3.697.783,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,07 0,88 0,43 0,22 -0,05
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 65.011.923,00 64.568.584,00 58.185.162,00 56.621.335,00 48.744.347,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.126.903,00 1.479.517,00 1.305.700,00 1.276.331,00 637.820,00
Finansal Yatırımlar 104.516,00 102.097,00 99.330,00 160.545,00 159.409,00
Ticari Alacaklar 43.468.519,00 47.393.812,00 31.968.677,00 42.735.387,00 40.918.532,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.027.966,00 40.374.434,00 27.896.809,00 34.347.145,00 33.089.353,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.440.553,00 7.019.378,00 4.071.868,00 8.388.242,00 7.829.179,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 451.300,00 148.280,00 9.972.346,00 3.861.996,00 235.881,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 269.857,00 0,00 8.082.402,00 1.829.180,00 1.531,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 181.443,00 148.280,00 1.889.944,00 2.032.816,00 234.350,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.929.754,00 11.105.784,00 6.088.728,00 5.848.361,00 4.242.378,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.660.185,00 4.244.371,00 8.529.462,00 2.506.838,00 2.450.177,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.398.109,00 2.439.181,00 6.630.923,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.270.746,00 94.723,00 220.919,00 231.877,00 100.150,00
ARA TOPLAM 65.011.923,00 64.568.584,00 58.185.162,00 56.621.335,00 48.744.347,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 607.553.261,00 566.535.323,00 404.969.149,00 396.103.308,00 369.133.066,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.780.000,00 9.780.000,00 8.440.000,00 8.440.000,00 8.440.000,00
Maddi Duran Varlıklar 576.409.342,00 534.581.341,00 385.831.213,00 376.203.877,00 348.448.133,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.756.335,00 9.492.561,00 10.228.786,00 10.965.240,00 11.699.243,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.035,00 22.692,00 4.821,00 0,00 171,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.173.558,00 12.195.326,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 672.565.184,00 631.103.907,00 463.154.311,00 452.724.643,00 417.877.413,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 187.433.383,00 171.200.678,00 123.713.189,00 139.138.674,00 141.998.085,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 20.464.466,00 20.131.360,00 18.690.536,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.892.290,00 31.045.731,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 128.093,00 133.220,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.639.723,00 18.914.589,00 6.764.677,00 29.480.519,00 30.162.158,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 447.929,00 3.125.531,00 329.554,00 692.067,00 1.107.847,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.191.794,00 15.789.058,00 6.435.123,00 28.788.452,00 29.054.311,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.622.089,00 1.674.635,00 913.887,00 828.366,00 715.538,00
Diğer Borçlar 113.383.316,00 106.069.147,00 82.183.167,00 78.021.225,00 69.253.871,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 100.294.142,00 94.153.055,00 67.990.934,00 58.727.993,00 50.004.070,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.089.174,00 11.916.092,00 14.192.233,00 19.293.232,00 19.249.801,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.718.410,00 8.476.539,00 1.856.492,00 2.657.285,00 4.157.629,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.749.835,00 1.453.373,00 1.992.586,00 1.221.027,00 163.319,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.427.720,00 3.068.488,00 3.744.386,00 3.673.025,00 18.479.577,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 794.502,00 588.467,00 825.259,00 763.105,00 703.877,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.633.218,00 2.480.021,00 2.919.127,00 2.909.920,00 17.775.700,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.714.766,00 86.105.664,00 79.408.940,00 75.958.884,00 79.276.557,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.255.894,00 38.145.039,00 30.706.735,00 34.860.268,00 39.478.506,00
Banka Kredileri 33.198.998,00 38.057.985,00 30.588.313,00 19.992.853,00 39.307.520,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 56.896,00 87.054,00 118.422,00 0,00 170.986,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.134.111,00 1.535.052,00 2.615.492,00 2.674.041,00 2.295.497,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.134.111,00 1.535.052,00 2.615.492,00 2.674.041,00 2.295.497,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 5.019.563,00 4.067.844,00 840.665,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 267.148.149,00 257.306.342,00 203.122.129,00 215.097.558,00 221.274.642,00
Ö Z K A Y N A K L A R 405.417.035,00 373.797.565,00 260.032.182,00 237.627.085,00 196.602.771,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 405.417.035,00 373.797.565,00 260.032.182,00 237.627.085,00 196.602.771,00
Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00 112.832,00 112.832,00 112.832,00 112.832,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.155.127,00 55.858.011,00 149.249.750,00 56.153.574,00 56.777.384,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 55.155.127,00 55.858.011,00 55.897.278,00 56.153.574,00 56.777.384,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.315.009,00 -972.178,00 -1.293.780,00 -1.349.176,00 -1.112.672,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 199.885.858,00 172.935.354,00 0,00 86.557.316,00 65.841.343,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 199.885.858,00 172.935.354,00 93.352.472,00 86.557.316,00 65.841.343,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.738.377,00 -2.884.182,00 -3.245.051,00 -3.556.743,00 -3.944.049,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.011.797,00 66.262.506,00 32.401.607,00 16.847.062,00 -3.697.783,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 672.565.184,00 631.103.907,00 463.154.311,00 452.724.643,00 417.877.413,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 20.325.915,00 0,00 18.552.012,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi