Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,63
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,29
BIST-100'deki Ağırlığı 0,14
F/K Oranı 20,64
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,12
Dibe Uzaklık 98,13
Piyasa Değeri (USD) 40.489.478,89
Piyasa Değeri (TL) 165.770.000,00
Özsermaye (TL) 148.540.065,00
Sermaye (TL) 75.350.000,00
Net Kar (TL) 8.032.618,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEPET
Sektör Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,
Adres Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 Beykoz/ İstanbul
Telefon 0 216 693 34 55
Faks 0216 693 3475
Web http://www.mepet.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 37.321.193,00 49,53
DİĞER 38.028.807,00 50,47
Toplam 75.350.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro City Trade Center Batumi JSC 71.674.938,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.05.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 356.884.343,00 274.674.476,00 149.175.204,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -339.494.234,00 -260.069.166,00 -144.015.174,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.390.109,00 14.605.310,00 5.160.030,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.390.109,00 14.605.310,00 5.160.030,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.852.538,00 -4.579.313,00 -2.783.869,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.083.436,00 3.841.468,00 2.658.926,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.929.367,00 -2.823.065,00 -1.920.758,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.691.640,00 11.044.400,00 3.114.329,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.812.387,00 876.279,00 743.103,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.227.857,00 -84.953,00 -78.217,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.276.170,00 11.835.726,00 3.779.215,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 5.325.318,00 5.301.241,00 5.062.491,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.445.124,00 -1.078.971,00 -561.343,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.156.364,00 16.057.996,00 8.280.363,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.123.746,00 -2.427.326,00 -968.023,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.020.082,00 -3.863.761,00 -2.363.796,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -103.664,00 1.436.435,00 1.395.773,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.032.618,00 13.630.670,00 7.312.340,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 8.032.618,00 13.630.670,00 7.312.340,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 8.032.618,00 13.630.670,00 7.312.340,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11 0,18 0,10 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 43.040.393,00 42.629.725,00 47.986.637,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.617.956,00 2.295.048,00 2.296.455,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 201.857,00 166.719,00 112.789,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 28.216.780,00 18.180.506,00 27.040.870,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.380.285,00 14.748.657,00 22.716.410,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.836.495,00 3.431.849,00 4.324.460,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.450.595,00 10.782.799,00 10.537.167,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.917.253,00 7.700.039,00 7.519.334,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.533.342,00 3.082.760,00 3.017.833,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.769.732,00 6.502.423,00 5.833.763,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 856.951,00 860.842,00 849.798,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 2.367.059,00 3.742,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.004,00 559.811,00 397.535,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 42.125.875,00 41.715.207,00 47.072.119,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 914.518,00 914.518,00 914.518,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 223.752.106,00 222.727.232,00 225.633.052,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.317.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 195.369.175,00 194.077.676,00 195.216.442,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.774.523,00 22.636.237,00 23.505.712,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 29.923,00 0,00 208.397,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 266.792.499,00 265.356.957,00 273.619.689,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.120.594,00 52.257.396,00 57.494.078,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 56.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.246.755,00 14.708.168,00 15.708.437,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.324.262,00 708.795,00 660.681,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.922.493,00 13.999.373,00 15.047.756,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 438.655,00 567.850,00 401.982,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 24.815.455,00 19.224.911,00 25.588.244,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.077.328,00 6.577.990,00 14.966.728,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.738.127,00 12.646.921,00 10.621.516,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.842.676,00 6.290.788,00 5.826.925,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.651.382,00 3.863.761,00 2.363.796,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.069.504,00 7.601.918,00 7.604.694,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 142.762,00 286.382,00 289.158,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 7.315.536,00 7.315.536,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.131.840,00 61.412.700,00 68.945.146,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 461.751,00 451.620,00 589.253,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 461.751,00 451.620,00 589.253,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.823.013,00 2.293.794,00 2.335.343,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 118.252.434,00 113.670.096,00 126.439.224,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 148.540.065,00 151.686.861,00 147.180.465,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 148.540.065,00 151.686.861,00 147.180.465,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00 112.832,00 112.832,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.974.111,00 41.741.200,00 44.507.627,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 44.023.869,00 44.285.734,00 44.507.627,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -269.264,00 -225.744,00 -222.196,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -49.758,00 -2.544.534,00 -736.148,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -736.148,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.907.460,00 14.689.115,00 14.470.770,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.032.618,00 13.630.670,00 7.312.340,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 266.792.499,00 265.356.957,00 273.619.689,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 742.116,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi