Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEPET
Sektör Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,
Adres Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 Beykoz/ İstanbul
Telefon 0 216 693 34 55
Faks 0216 693 3475
Web http://www.mepet.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 35.621.193,00 47,27
DİĞER 39.728.807,00 52,73
Toplam 75.350.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro City Trade Center Batumi JSC 71.579.785,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.05.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 398.917.705,00 222.463.234,00 93.985.265,00 454.737.403,00 351.700.116,00
Satışların Maliyeti (-) -375.038.770,00 -213.441.854,00 -89.826.910,00 -437.921.291,00 -337.610.981,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.878.935,00 9.021.380,00 4.158.355,00 16.816.112,00 14.089.135,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.878.935,00 9.021.380,00 4.158.355,00 16.816.112,00 14.089.135,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.721.467,00 -2.587.573,00 -1.164.725,00 -8.146.245,00 -3.109.581,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.668.839,00 4.124.036,00 1.437.514,00 5.724.536,00 3.917.442,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.709.575,00 -7.298.652,00 -6.744.178,00 -24.211.950,00 -18.321.380,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.116.732,00 3.259.191,00 -2.313.034,00 -9.817.547,00 -3.424.384,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 98,00 68,00 33,00 9.455,00 9.420,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.426.240,00 -950.827,00 -968.930,00 -5.737.788,00 -7.174,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.690.590,00 2.308.432,00 -3.281.931,00 -15.545.880,00 -3.422.138,00
Finansman gelirleri 2.108.867,00 1.336.023,00 545.090,00 1.807.425,00 1.891.433,00
Finansman Giderleri (-) -21.409.589,00 -16.364.551,00 -8.771.606,00 -2.558.318,00 -1.795.574,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.610.132,00 -12.720.096,00 -11.508.447,00 -16.296.773,00 -3.326.279,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.780.437,00 -521.329,00 7.005,00 3.104.422,00 1.102.726,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.802.388,00 -574.324,00 0,00 -957.456,00 -2.222.207,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21.951,00 52.995,00 7.005,00 4.061.878,00 3.324.933,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -7.390.569,00 -13.241.425,00 -11.501.442,00 -13.192.351,00 -2.223.553,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -7.390.569,00 -13.241.425,00 -11.501.442,00 -13.192.351,00 -2.223.553,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -7.390.569,00 -13.241.425,00 -11.501.442,00 -13.192.351,00 -2.223.553,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,10 -0,18 -0,15 -0,18 -0,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 35.868.482,00 39.776.114,00 32.796.804,00 31.223.718,00 35.589.966,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 871.204,00 3.227.529,00 1.928.286,00 330.213,00 2.961.457,00
Finansal Yatırımlar 149.561,00 146.965,00 144.546,00 142.196,00 0,00
Ticari Alacaklar 22.301.500,00 24.103.408,00 20.677.853,00 21.003.987,00 20.140.227,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.878.601,00 20.166.403,00 17.363.526,00 17.360.843,00 16.886.415,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.422.899,00 3.937.005,00 3.314.327,00 3.643.144,00 3.253.812,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 922.168,00 1.014.949,00 1.364.628,00 1.246.526,00 1.526.353,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 162.110,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 922.168,00 1.014.949,00 1.364.628,00 1.246.526,00 1.364.243,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.203.421,00 4.851.073,00 4.576.858,00 4.409.874,00 5.448.604,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.735.948,00 3.439.166,00 3.104.904,00 2.528.840,00 3.133.745,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 82.627,00 166.087,00 159.052,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 416,00 0,00 998,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.770.162,00 2.078.506,00 84.795,00 647.564,00 1.324.538,00
ARA TOPLAM 34.953.964,00 38.861.596,00 31.882.286,00 30.309.200,00 34.675.448,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 914.518,00 914.518,00 914.518,00 914.518,00 914.518,00
DURAN VARLIKLAR 322.126.031,00 336.143.486,00 342.692.665,00 336.980.261,00 362.197.914,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.985.000,00 3.985.000,00 3.985.000,00 3.985.000,00 6.317.000,00
Maddi Duran Varlıklar 301.653.030,00 314.898.911,00 320.852.073,00 314.353.864,00 336.358.727,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.152.455,00 16.900.949,00 17.655.289,00 18.446.412,00 19.258.236,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 67.920,00 58.534,00 18.800,00 13.482,00 80.868,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 357.994.513,00 375.919.600,00 375.489.469,00 368.203.979,00 397.787.880,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.771.780,00 104.564.282,00 91.909.945,00 119.258.468,00 82.824.016,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.039.146,00 11.962.764,00 10.035.010,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 10.913.509,00 11.789.905,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 22.075.985,00 30.225.271,00 25.803.373,00 22.134.767,00 18.327.419,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 329.626,00 338.219,00 1.342.593,00 730.358,00 1.743.357,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.746.359,00 29.887.052,00 24.460.780,00 21.404.409,00 16.584.062,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 872.001,00 1.079.005,00 735.728,00 541.263,00 713.447,00
Diğer Borçlar 38.529.808,00 36.150.494,00 30.829.547,00 69.579.132,00 34.257.782,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.993.568,00 15.170.625,00 10.864.799,00 52.819.066,00 17.043.076,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.536.240,00 20.979.869,00 19.964.748,00 16.760.066,00 17.214.706,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.983.206,00 6.513.067,00 4.800.578,00 6.403.676,00 5.829.085,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.801.083,00 573.479,00 0,00 956.222,00 2.222.207,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.752.766,00 17.766.561,00 19.705.709,00 19.643.408,00 21.474.076,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 379.757,00 393.552,00 363.203,00 300.902,00 338.588,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.373.009,00 17.373.009,00 19.342.506,00 19.342.506,00 21.135.488,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.228.305,00 92.837.932,00 100.084.108,00 59.473.742,00 108.326.557,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.746.206,00 42.247.165,00 43.808.674,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.040.849,00 970.192,00 777.033,00 686.650,00 884.820,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.040.849,00 970.192,00 777.033,00 686.650,00 884.820,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.615.600,00 1.592.581,00 1.672.531,00 1.710.983,00 416.451,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 182.000.085,00 197.402.214,00 191.994.053,00 178.732.210,00 191.150.573,00
Ö Z K A Y N A K L A R 175.994.428,00 178.517.386,00 183.495.416,00 189.471.769,00 206.637.307,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 175.994.428,00 178.517.386,00 183.495.416,00 189.471.769,00 206.637.307,00
Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00 75.350.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00 5.246.719,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00 112.832,00 112.832,00 112.832,00 112.832,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.563.247,00 59.979.006,00 60.834.547,00 60.946.042,00 43.042.316,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 59.563.247,00 59.979.006,00 60.834.547,00 60.946.042,00 43.042.316,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -650.641,00 -622.187,00 -541.258,00 -429.763,00 -595.780,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.452.322,00 38.797.682,00 41.915.327,00 36.278.743,00 60.597.553,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 30.452.322,00 38.797.682,00 41.915.327,00 36.278.743,00 60.597.553,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00 2.968.274,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.743.552,00 11.356.247,00 10.621.108,00 23.813.459,00 23.595.115,00
Net Dönem Karı/Zararı -7.390.569,00 -13.241.425,00 -11.501.442,00 -13.192.351,00 -2.223.553,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 357.994.513,00 375.919.600,00 375.489.469,00 368.203.979,00 397.787.880,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 10.035.010,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi