Geri Dön

MEKAG | Meka Global Makine


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 968.525.290,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 99.822.168,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEKAG
Sektör
Adres İsmet İnönü Blv. No:12, 06909 Malıköy Başkent OSB Sincan ANKARA - TURKEY
Telefon 0312 397 91 33
Faks 0312 397 10 34
Web www.mekaglobal.com/tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET KAYBAL 35.600.000,00 56,96
TOPLAM 62.500.000,00 100,00
DİĞER 26.900.000,00 43,04
Toplam 125.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 1.000.000,00 100,00
Sarl Meka Algeria 1.000.000,00 40,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 517.494.779,00 1.516.125.397,00 746.112.077,00 0,00 380.667.953,00
Satışların Maliyeti (-) 393.027.656,00 1.168.698.852,00 558.890.970,00 0,00 287.957.069,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 124.467.123,00 347.426.545,00 187.221.107,00 0,00 92.710.884,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 124.467.123,00 347.426.545,00 187.221.107,00 0,00 92.710.884,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 49.525.432,00 136.230.412,00 70.715.210,00 0,00 40.315.438,00
Pazarlama Giderleri (-) 18.994.167,00 56.528.623,00 31.085.207,00 0,00 17.253.347,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.727.621,00 6.725.119,00 1.013.413,00 0,00 892.385,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 90.877.612,00 427.991.709,00 232.567.020,00 0,00 44.900.007,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 78.601.230,00 464.923.039,00 259.996.610,00 0,00 49.429.006,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 65.496.285,00 111.011.061,00 56.977.687,00 0,00 29.720.715,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21.614.751,00 42.791.450,00 23.605.609,00 0,00 12.219.704,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 177.573,00 384.538,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 86.933.463,00 153.417.973,00 80.583.296,00 0,00 41.940.419,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 4.939.466,00 22.692.249,00 13.347.887,00 0,00 4.716.537,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.698.016,00 97.666.860,00 67.235.409,00 0,00 9.090.895,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 27.436.873,00 -11.894.165,00 12.131.669,00 0,00 48.365.922,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 13.203.853,00 18.000.485,00 12.736.669,00 0,00 13.267.879,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 14.233.020,00 -29.894.650,00 -605.000,00 0,00 35.098.043,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.738.857,00 109.561.025,00 55.103.740,00 0,00 -39.275.027,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -9.738.857,00 109.561.025,00 55.103.740,00 0,00 -39.275.027,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -9.738.857,00 0,00 0,00 0,00 -39.275.027,00
- Ana Ortaklık Payları 0,00 109.561.025,00 55.103.740,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,19 0,00 1,10 0,00 0,79
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,19 0,00 1,10 0,00 0,79
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.674.115,00 -11.233.642,00 -7.082.882,00 0,00 -5.068.910,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.232.154,00 -14.042.052,00 -8.853.603,00 0,00 -6.336.137,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.558.039,00 -2.808.410,00 -1.770.721,00 0,00 -1.267.227,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.674.115,00 -11.233.642,00 -7.082.882,00 0,00 -5.068.910,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -14.412.972,00 98.327.383,00 48.020.858,00 0,00 -44.343.937,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -14.412.972,00 98.327.383,00 48.020.858,00 0,00 -44.343.937,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,19 0,00 1,10 0,00 0,79
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.332.405.273,00 1.343.743.179,00 852.595.605,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 338.136.067,00 236.557.957,00 65.050.816,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 144.675.358,00 184.005.547,00 141.800,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 149.028.469,00 192.513.428,00 119.816.609,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.339.599,00 3.249.646,00 1.133.569,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 147.688.870,00 189.263.782,00 118.683.040,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 77.233.657,00 79.936.133,00 146.537.808,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.816.914,00 12.446.374,00 89.218.894,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 66.416.743,00 67.489.759,00 57.318.914,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 495.207.375,00 538.192.061,00 468.025.676,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 124.378.218,00 109.056.585,00 40.895.108,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.746.129,00 3.481.468,00 12.127.788,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.332.405.273,00 1.343.743.179,00 852.595.605,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 422.273.624,00 430.622.644,00 137.116.761,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.903.735,00 6.930.220,00 691.184,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 314.444.266,00 315.152.919,00 88.386.669,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.796.272,00 76.570.587,00 29.940.136,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.856.209,00 29.377.210,00 17.159.419,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.754.678.897,00 1.774.365.823,00 989.712.366,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 736.100.931,00 737.200.279,00 723.423.623,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 529.257,00 262.552,00 48.993.226,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.214.148,00 46.797.050,00 59.270.451,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 368.028.872,00 321.265.476,00 284.283.448,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 368.028.872,00 321.265.476,00 284.283.448,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.405.425,00 28.636.518,00 28.987.616,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 95.449,00 92.355,00 84.020,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 95.449,00 92.355,00 84.020,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 267.965.186,00 316.504.043,00 287.578.114,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.865.094,00 5.537.005,00 1.771.641,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.322.766,00 16.088.590,00 11.230.250,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.684.334,00 9.878.862,00 8.104.953,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.638.432,00 6.209.728,00 3.125.297,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.674.734,00 2.016.690,00 1.224.857,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.052.676,00 54.227.282,00 43.287.370,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.722.316,00 19.316.848,00 20.540.846,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 37.330.360,00 34.910.434,00 22.746.524,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.330.360,00 34.910.434,00 22.746.524,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 786.153.607,00 791.427.561,00 766.710.993,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 968.525.290,00 982.938.262,00 223.001.373,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 968.525.290,00 982.938.262,00 223.001.373,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 62.500.000,00 62.500.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 253.033.638,00 253.033.638,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 347.662.084,00 347.662.084,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -33.876.496,00 -29.202.381,00 -18.000.383,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -33.876.496,00 -29.202.381,00 -18.000.383,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -33.876.496,00 -29.202.381,00 -18.000.383,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 75.260.693,00 70.241.370,00 37.692.355,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 273.684.228,00 152.638.253,00 98.205.661,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -9.738.857,00 126.065.298,00 55.103.740,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.754.678.897,00 1.774.365.823,00 989.712.366,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi