Geri Dön

MEGAP | Mega Polietilen


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEGAP
Sektör Polietilen ve Köpük mamulatı imalatı,bilumum polietilen köpük, eva tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamüllerinin imalatı, ithalatı, ihracatı
Adres FİRUZKÖY MAHALLESİ MEZARLIK ÜSTÜ CADDESİ NO:8/1 AVCILAR-İSTANBUL
Telefon 02127711840
Faks 02127711851
Web www.mega-pol.com.tr/ & www.megaorme.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDA ÖZHAN 19.384.672,90 39,21
TOPLAM 49.441.217,00 100,00
DİĞER 30.056.544,10 60,79
Toplam 98.882.434,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEGA ÖRME DIŞ TİCARET A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.12.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,44
17.07.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 135.332.098,00 564.709.615,00 373.807.334,00 250.252.006,00 106.461.446,00
Satışların Maliyeti (-) -107.754.417,00 -518.504.562,00 -345.168.935,00 -235.352.393,00 -97.161.836,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 27.577.681,00 46.205.053,00 28.638.399,00 14.899.613,00 9.299.610,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 27.577.681,00 46.205.053,00 28.638.399,00 14.899.613,00 9.299.610,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.002.186,00 -7.288.672,00 -5.175.118,00 -3.165.567,00 -1.909.595,00
Pazarlama Giderleri (-) -740.368,00 -1.869.352,00 -977.451,00 -305.685,00 -120.752,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 37.406.046,00 51.808.977,00 17.521.578,00 17.053.563,00 12.763.527,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44.138.943,00 -65.260.912,00 -25.351.364,00 -16.665.174,00 -13.947.526,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.102.230,00 23.595.094,00 14.656.044,00 11.816.750,00 6.085.264,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 872.714,00 113.333,00 419.800,00 419.800,00 419.800,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 16.974.944,00 24.007.415,00 15.075.844,00 12.236.550,00 6.505.064,00
Finansman gelirleri 48.086,00 680.893,00 462.244,00 330.440,00 301.262,00
Finansman Giderleri (-) -7.535.071,00 -10.916.821,00 -6.512.721,00 -3.849.882,00 -1.691.725,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.487.959,00 13.771.487,00 9.025.367,00 8.717.108,00 5.114.601,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 15.107,00 2.196.154,00 1.678.318,00 765.670,00 919.294,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -19.339,00 -10.741,00 -7.178,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 15.107,00 2.215.493,00 1.689.059,00 772.848,00 919.294,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00 9.482.778,00 6.033.895,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00 9.482.778,00 6.033.895,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00 9.482.778,00 6.033.895,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 625.984.356,00 486.438.240,00 368.649.042,00 267.970.526,00 216.873.965,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.793.388,00 4.048.094,00 8.101.341,00 713.353,00 1.458.911,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 313.804.154,00 297.954.323,00 233.786.853,00 206.862.797,00 137.130.441,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 313.804.154,00 297.954.323,00 233.786.853,00 206.862.797,00 137.130.441,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.612.128,00 1.626.453,00 1.621.551,00 1.573.639,00 3.860.484,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.612.128,00 1.626.453,00 1.621.551,00 1.573.639,00 3.860.484,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 200.841.643,00 105.967.597,00 44.038.390,00 17.767.508,00 17.112.978,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 82.202.420,00 60.066.111,00 62.427.501,00 25.833.854,00 44.982.489,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.422,00 422.125,00 411.747,00 405.246,00 404.351,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.728.201,00 16.353.537,00 18.261.659,00 14.814.129,00 11.924.311,00
ARA TOPLAM 625.984.356,00 486.438.240,00 368.649.042,00 267.970.526,00 216.873.965,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 153.139.140,00 138.320.430,00 48.040.380,00 38.991.554,00 36.711.762,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 147.626.879,00 132.601.086,00 39.271.755,00 31.435.779,00 28.827.435,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 482.874,00 493.438,00 504.139,00 36.703,00 40.310,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 482.874,00 493.438,00 504.139,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 3.395.373,00 2.479.162,00 2.625.608,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 779.123.496,00 624.758.670,00 416.689.422,00 306.962.080,00 253.585.727,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 464.951.159,00 326.053.726,00 303.326.211,00 210.036.536,00 159.657.616,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 103.065.485,00 41.118.701,00 26.115.894,00 20.678.056,00 11.516.528,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.280.858,00 29.362.760,00 1.973.198,00 6.188.379,00 8.142.735,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 324.292.785,00 227.398.137,00 148.410.527,00 99.239.656,00 60.503.693,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 324.292.785,00 227.398.137,00 148.410.527,00 99.239.656,00 60.503.693,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.366.083,00 596.678,00 743.992,00 504.386,00 150.634,00
Diğer Borçlar 6.998.017,00 8.877.573,00 110.357.941,00 63.484.010,00 63.493.842,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.609,00 2.609,00 100.914.152,00 54.299.722,00 54.292.501,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.995.408,00 8.874.964,00 9.443.789,00 9.184.288,00 9.201.341,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.866.993,00 18.623.585,00 15.600.302,00 19.789.815,00 15.369.656,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 8.580,00 3.545,00 7.178,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 79.721,00 66.495,00 119.595,00 125.839,00 479.311,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 62.136,00 48.660,00 51.260,00 57.504,00 41.604,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.585,00 17.835,00 68.335,00 68.335,00 437.707,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.217,00 1.217,00 1.217,00 19.217,00 1.217,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.926.091,00 51.961.764,00 42.684.470,00 27.467.710,00 27.919.160,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 53.548.771,00 47.820.229,00 42.612.689,00 27.325.143,00 27.740.292,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 553.234,00 302.343,00 71.781,00 142.567,00 178.868,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 553.234,00 302.343,00 71.781,00 142.567,00 178.868,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.824.086,00 3.839.192,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 522.877.250,00 378.015.490,00 346.010.681,00 237.504.246,00 187.576.776,00
Ö Z K A Y N A K L A R 256.246.246,00 246.743.180,00 70.678.741,00 69.457.834,00 66.008.951,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 256.246.246,00 246.743.180,00 70.678.741,00 69.457.834,00 66.008.951,00
Ödenmiş Sermaye 49.441.217,00 49.441.217,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 90.596.470,00 90.596.470,00 1.126.145,00 1.126.145,00 1.126.145,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69.820.430,00 69.820.430,00 -68.511,00 -68.511,00 -68.511,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 69.820.430,00 69.820.430,00 -68.511,00 -68.511,00 -68.511,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -100.470,00 -100.470,00 -68.511,00 -68.511,00 -68.511,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.215.969,00 923.871,00 923.871,00 923.871,00 923.871,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.669.094,00 19.993.551,00 19.993.551,00 19.993.551,00 19.993.551,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00 9.482.778,00 6.033.895,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 779.123.496,00 624.758.670,00 416.689.422,00 306.962.080,00 253.585.727,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 7.701,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi