Geri Dön

MEGAP | Mega Polietilen


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEGAP
Sektör Polietilen ve Köpük mamulatı imalatı,bilumum polietilen köpük, eva tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamüllerinin imalatı, ithalatı, ihracatı
Adres FİRUZKÖY MAHALLESİ MEZARLIK ÜSTÜ CADDESİ NO:8/1 AVCILAR-İSTANBUL
Telefon 02127711840
Faks 02127711851
Web www.mega-pol.com.tr/ & www.megaorme.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDA ÖZHAN 37.523.770,73 30,02
TOPLAM 125.000.000,00 100,00
DİĞER 87.476.229,27 69,98
Toplam 250.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADIYAMAN ÜNİVESİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 100.000,00 10,00
MEGA ÖRME DIŞ TİCARET A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,53
21.12.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,44
17.07.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 468.153.011,00 135.332.098,00 564.709.615,00 373.807.334,00 250.252.006,00
Satışların Maliyeti (-) -404.030.771,00 -107.754.417,00 -518.504.562,00 -345.168.935,00 -235.352.393,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 64.122.240,00 27.577.681,00 46.205.053,00 28.638.399,00 14.899.613,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 64.122.240,00 27.577.681,00 46.205.053,00 28.638.399,00 14.899.613,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.658.493,00 -4.002.186,00 -7.288.672,00 -5.175.118,00 -3.165.567,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.629.904,00 -740.368,00 -1.869.352,00 -977.451,00 -305.685,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 64.437.450,00 37.406.046,00 51.808.977,00 17.521.578,00 17.053.563,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -61.207.380,00 -44.138.943,00 -65.260.912,00 -25.351.364,00 -16.665.174,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 55.063.913,00 16.102.230,00 23.595.094,00 14.656.044,00 11.816.750,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.683.012,00 872.714,00 113.333,00 419.800,00 419.800,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -263.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -2.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 57.190.235,00 16.974.944,00 24.007.415,00 15.075.844,00 12.236.550,00
Finansman gelirleri 830.118,00 48.086,00 680.893,00 462.244,00 330.440,00
Finansman Giderleri (-) -18.390.046,00 -7.535.071,00 -10.916.821,00 -6.512.721,00 -3.849.882,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 39.630.307,00 9.487.959,00 13.771.487,00 9.025.367,00 8.717.108,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 668.682,00 15.107,00 2.196.154,00 1.678.318,00 765.670,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.741,00 0,00 -19.339,00 -10.741,00 -7.178,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 683.423,00 15.107,00 2.215.493,00 1.689.059,00 772.848,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 40.298.989,00 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00 9.482.778,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 40.298.989,00 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00 9.482.778,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 40.298.989,00 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00 9.482.778,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 802.236.148,00 625.984.356,00 486.438.240,00 368.649.042,00 267.970.526,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.540.694,00 8.793.388,00 4.048.094,00 8.101.341,00 713.353,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 428.588.377,00 313.804.154,00 297.954.323,00 233.786.853,00 206.862.797,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 428.588.377,00 313.804.154,00 297.954.323,00 233.786.853,00 206.862.797,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.612.128,00 1.612.128,00 1.626.453,00 1.621.551,00 1.573.639,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.612.128,00 1.612.128,00 1.626.453,00 1.621.551,00 1.573.639,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 189.089.830,00 200.841.643,00 105.967.597,00 44.038.390,00 17.767.508,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 149.176.217,00 82.202.420,00 60.066.111,00 62.427.501,00 25.833.854,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.456,00 2.422,00 422.125,00 411.747,00 405.246,00
Diğer Dönen Varlıklar 17.220.446,00 18.728.201,00 16.353.537,00 18.261.659,00 14.814.129,00
ARA TOPLAM 802.236.148,00 625.984.356,00 486.438.240,00 368.649.042,00 267.970.526,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 175.606.374,00 153.139.140,00 138.320.430,00 48.040.380,00 38.991.554,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 97.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 170.154.347,00 147.626.879,00 132.601.086,00 39.271.755,00 31.435.779,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 186.443,00 482.874,00 493.438,00 504.139,00 36.703,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 186.443,00 482.874,00 493.438,00 504.139,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 3.395.373,00 2.479.162,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 977.842.522,00 779.123.496,00 624.758.670,00 416.689.422,00 306.962.080,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 633.981.646,00 464.951.159,00 326.053.726,00 303.326.211,00 210.036.536,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 134.622.440,00 103.065.485,00 41.118.701,00 26.115.894,00 20.678.056,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.027.049,00 4.280.858,00 29.362.760,00 1.973.198,00 6.188.379,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 426.952.587,00 324.292.785,00 227.398.137,00 148.410.527,00 99.239.656,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 426.952.587,00 324.292.785,00 227.398.137,00 148.410.527,00 99.239.656,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.718.087,00 1.366.083,00 596.678,00 743.992,00 504.386,00
Diğer Borçlar 33.190.373,00 6.998.017,00 8.877.573,00 110.357.941,00 63.484.010,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 28.016.042,00 2.609,00 2.609,00 100.914.152,00 54.299.722,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.174.331,00 6.995.408,00 8.874.964,00 9.443.789,00 9.184.288,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 28.312.197,00 24.866.993,00 18.623.585,00 15.600.302,00 19.789.815,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.044,00 0,00 8.580,00 3.545,00 7.178,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 145.676,00 79.721,00 66.495,00 119.595,00 125.839,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 145.676,00 62.136,00 48.660,00 51.260,00 57.504,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 17.585,00 17.835,00 68.335,00 68.335,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.193,00 1.217,00 1.217,00 1.217,00 19.217,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.818.707,00 57.926.091,00 51.961.764,00 42.684.470,00 27.467.710,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.983.944,00 53.548.771,00 47.820.229,00 42.612.689,00 27.325.143,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 678.994,00 553.234,00 302.343,00 71.781,00 142.567,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 678.994,00 553.234,00 302.343,00 71.781,00 142.567,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.155.769,00 3.824.086,00 3.839.192,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 690.800.353,00 522.877.250,00 378.015.490,00 346.010.681,00 237.504.246,00
Ö Z K A Y N A K L A R 287.042.169,00 256.246.246,00 246.743.180,00 70.678.741,00 69.457.834,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 287.042.169,00 256.246.246,00 246.743.180,00 70.678.741,00 69.457.834,00
Ödenmiş Sermaye 49.441.217,00 49.441.217,00 49.441.217,00 38.000.000,00 38.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 90.596.470,00 90.596.470,00 90.596.470,00 1.126.145,00 1.126.145,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69.820.430,00 69.820.430,00 69.820.430,00 -68.511,00 -68.511,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 69.820.430,00 69.820.430,00 69.820.430,00 -68.511,00 -68.511,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -100.470,00 -100.470,00 -100.470,00 -68.511,00 -68.511,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.215.969,00 3.215.969,00 923.871,00 923.871,00 923.871,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.669.094,00 33.669.094,00 19.993.551,00 19.993.551,00 19.993.551,00
Net Dönem Karı/Zararı 40.298.989,00 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00 9.482.778,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 977.842.522,00 779.123.496,00 624.758.670,00 416.689.422,00 306.962.080,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi