Geri Dön

MEGAP | Mega Polietilen


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEGAP
Sektör Polietilen ve Köpük mamulatı imalatı,bilumum polietilen köpük, eva tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamüllerinin imalatı, ithalatı, ihracatı
Adres FİRUZKÖY MAHALLESİ MEZARLIK ÜSTÜ CADDESİ NO:8/1 AVCILAR-İSTANBUL
Telefon 02127711840
Faks 02127711851
Web www.mega-pol.com.tr/ & www.megaorme.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDA ÖZHAN 37.523.770,73 30,02
TOPLAM 125.000.000,00 100,00
DİĞER 87.476.229,27 69,98
Toplam 250.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADIYAMAN ÜNİVESİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 100.000,00 10,00
MEGA ÖRME DIŞ TİCARET A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,53
21.12.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,44
17.07.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 951.431.793,00 468.153.011,00 135.332.098,00 564.709.615,00 373.807.334,00
Satışların Maliyeti (-) -846.531.063,00 -404.030.771,00 -107.754.417,00 -518.504.562,00 -345.168.935,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 104.900.730,00 64.122.240,00 27.577.681,00 46.205.053,00 28.638.399,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 104.900.730,00 64.122.240,00 27.577.681,00 46.205.053,00 28.638.399,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.875.693,00 -10.658.493,00 -4.002.186,00 -7.288.672,00 -5.175.118,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.042.921,00 -1.629.904,00 -740.368,00 -1.869.352,00 -977.451,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 86.956.368,00 64.437.450,00 37.406.046,00 51.808.977,00 17.521.578,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -65.409.192,00 -61.207.380,00 -44.138.943,00 -65.260.912,00 -25.351.364,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 107.529.292,00 55.063.913,00 16.102.230,00 23.595.094,00 14.656.044,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.419.971,00 2.683.012,00 872.714,00 113.333,00 419.800,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -263.041,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -6.351,00 -2.486,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 109.627.337,00 57.190.235,00 16.974.944,00 24.007.415,00 15.075.844,00
Finansman gelirleri 212.514,00 830.118,00 48.086,00 680.893,00 462.244,00
Finansman Giderleri (-) -32.017.734,00 -18.390.046,00 -7.535.071,00 -10.916.821,00 -6.512.721,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 77.822.117,00 39.630.307,00 9.487.959,00 13.771.487,00 9.025.367,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.387.438,00 668.682,00 15.107,00 2.196.154,00 1.678.318,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -14.741,00 0,00 -19.339,00 -10.741,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.387.438,00 683.423,00 15.107,00 2.215.493,00 1.689.059,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 73.434.679,00 40.298.989,00 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 73.434.679,00 40.298.989,00 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 73.434.679,00 40.298.989,00 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 984.242.552,00 802.236.148,00 625.984.356,00 486.438.240,00 368.649.042,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.923.951,00 16.540.694,00 8.793.388,00 4.048.094,00 8.101.341,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 701.614.064,00 428.588.377,00 313.804.154,00 297.954.323,00 233.786.853,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 701.614.064,00 428.588.377,00 313.804.154,00 297.954.323,00 233.786.853,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.688.188,00 1.612.128,00 1.612.128,00 1.626.453,00 1.621.551,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.688.188,00 1.612.128,00 1.612.128,00 1.626.453,00 1.621.551,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 122.165.419,00 189.089.830,00 200.841.643,00 105.967.597,00 44.038.390,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 131.595.048,00 149.176.217,00 82.202.420,00 60.066.111,00 62.427.501,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 168.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25.214,00 8.456,00 2.422,00 422.125,00 411.747,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.230.668,00 17.220.446,00 18.728.201,00 16.353.537,00 18.261.659,00
ARA TOPLAM 984.242.552,00 802.236.148,00 625.984.356,00 486.438.240,00 368.649.042,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 182.871.938,00 175.606.374,00 153.139.140,00 138.320.430,00 48.040.380,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 93.649,00 97.514,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 176.758.163,00 170.154.347,00 147.626.879,00 132.601.086,00 39.271.755,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 996.046,00 186.443,00 482.874,00 493.438,00 504.139,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 996.046,00 186.443,00 482.874,00 493.438,00 504.139,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 3.395.373,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.167.114.490,00 977.842.522,00 779.123.496,00 624.758.670,00 416.689.422,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 787.060.531,00 633.981.646,00 464.951.159,00 326.053.726,00 303.326.211,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 186.505.995,00 134.622.440,00 103.065.485,00 41.118.701,00 26.115.894,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.517.583,00 9.027.049,00 4.280.858,00 29.362.760,00 1.973.198,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 491.528.626,00 426.952.587,00 324.292.785,00 227.398.137,00 148.410.527,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 491.528.626,00 426.952.587,00 324.292.785,00 227.398.137,00 148.410.527,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.515.582,00 1.718.087,00 1.366.083,00 596.678,00 743.992,00
Diğer Borçlar 66.914.125,00 33.190.373,00 6.998.017,00 8.877.573,00 110.357.941,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54.904.369,00 28.016.042,00 2.609,00 2.609,00 100.914.152,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.009.756,00 5.174.331,00 6.995.408,00 8.874.964,00 9.443.789,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 23.913.723,00 28.312.197,00 24.866.993,00 18.623.585,00 15.600.302,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 10.044,00 0,00 8.580,00 3.545,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 159.680,00 145.676,00 79.721,00 66.495,00 119.595,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 159.680,00 145.676,00 62.136,00 48.660,00 51.260,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 17.585,00 17.835,00 68.335,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.217,00 3.193,00 1.217,00 1.217,00 1.217,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.876.100,00 56.818.707,00 57.926.091,00 51.961.764,00 42.684.470,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 50.676.407,00 52.983.944,00 53.548.771,00 47.820.229,00 42.612.689,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 973.064,00 678.994,00 553.234,00 302.343,00 71.781,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 973.064,00 678.994,00 553.234,00 302.343,00 71.781,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.226.629,00 3.155.769,00 3.824.086,00 3.839.192,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 846.936.631,00 690.800.353,00 522.877.250,00 378.015.490,00 346.010.681,00
Ö Z K A Y N A K L A R 320.177.859,00 287.042.169,00 256.246.246,00 246.743.180,00 70.678.741,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 320.177.859,00 287.042.169,00 256.246.246,00 246.743.180,00 70.678.741,00
Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00 49.441.217,00 49.441.217,00 49.441.217,00 38.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.504.640,00 90.596.470,00 90.596.470,00 90.596.470,00 1.126.145,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69.820.430,00 69.820.430,00 69.820.430,00 69.820.430,00 -68.511,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 69.820.430,00 69.820.430,00 69.820.430,00 69.820.430,00 -68.511,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -100.470,00 -100.470,00 -100.470,00 -100.470,00 -68.511,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.215.969,00 3.215.969,00 3.215.969,00 923.871,00 923.871,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.202.141,00 33.669.094,00 33.669.094,00 19.993.551,00 19.993.551,00
Net Dönem Karı/Zararı 73.434.679,00 40.298.989,00 9.503.066,00 15.967.641,00 10.703.685,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.167.114.490,00 977.842.522,00 779.123.496,00 624.758.670,00 416.689.422,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi