Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,45
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 45,06
BIST-100'deki Ağırlığı 7,14
F/K Oranı 16,33
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,41
Dibe Uzaklık 48,27
Piyasa Değeri (USD) 7.811.249,68
Piyasa Değeri (TL) 36.887.845,50
Özsermaye (TL) 15.288.805,00
Sermaye (TL) 13.221.450,00
Net Kar (TL) 2.258.705,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEGAP
Sektör Polietilen ve Köpük mamulatı imalatı,bilumum polietilen köpük, eva tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamüllerinin imalatı, ithalatı, ihracatı
Adres HADIMKÖY MAH MUSTAFA İNAN CAD NO.6 ARNAVUTKÖY - İSTANBUL
Telefon 0 212 283 98 56
Faks 0 212 269 60 03
Web http://www.mega-pol.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EMİNE HALE KARAÇELİK 742.096,98 5,61
GÖZDE TANFER 322.760,91 2,44
HÜSNÜ ENDER EREL 922.145,02 6,97
TOLGA KENAN KARAÇELİK 287.182,31 2,17
YAĞIZ EREL 800.000,00 6,05
YUNUS SADİ ŞEKERCİ 5.500.000,00 41,60
DİĞER 4.647.265,03 35,15
Toplam 13.221.450,25 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 17.382.897,00 0,00 8.326.795,00 0,00 12.767.168,00
Satışların Maliyeti (-) -12.975.876,00 0,00 -6.106.047,00 0,00 -9.793.085,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.407.021,00 0,00 2.220.748,00 0,00 2.974.083,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.407.021,00 0,00 2.220.748,00 0,00 2.974.083,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.121.471,00 0,00 -987.797,00 0,00 -1.911.171,00
Pazarlama Giderleri (-) -653.822,00 0,00 -311.074,00 0,00 -529.574,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.136.077,00 0,00 1.453.409,00 0,00 1.582.756,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -588.810,00 0,00 -697.523,00 0,00 -1.365.100,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.178.995,00 0,00 1.677.763,00 0,00 750.994,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 78.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.444,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.257.983,00 0,00 1.677.763,00 0,00 723.550,00
Finansman Giderleri (-) -416.631,00 0,00 -165.008,00 0,00 -265.836,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.841.352,00 0,00 1.512.755,00 0,00 457.714,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -582.647,00 0,00 -313.505,00 0,00 -176.925,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -575.344,00 0,00 -330.663,00 0,00 -404.270,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.303,00 0,00 17.158,00 0,00 227.345,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.258.705,00 0,00 1.199.250,00 0,00 280.789,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.258.705,00 0,00 1.199.250,00 0,00 280.789,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.258.705,00 0,00 1.199.250,00 0,00 280.789,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.190.836,00 0,00 15.486.986,00 0,00 13.968.623,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 358.133,00 0,00 162.531,00 0,00 832.350,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.515.493,00 0,00 3.483.331,00 0,00 2.206.579,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.515.493,00 0,00 3.483.331,00 0,00 2.206.579,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.572.187,00 0,00 9.315.853,00 0,00 8.574.503,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.595.444,00 0,00 5.828.430,00 0,00 5.439.935,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.976.743,00 0,00 3.487.423,00 0,00 3.134.568,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.458.245,00 0,00 2.338.727,00 0,00 2.166.615,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 252.278,00 0,00 152.044,00 0,00 154.076,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 16.156.336,00 0,00 15.452.486,00 0,00 13.934.123,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00
DURAN VARLIKLAR 1.493.545,00 0,00 791.437,00 0,00 835.807,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 660.827,00 0,00 461.116,00 0,00 526.367,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 660.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.478,00 0,00 6.150,00 0,00 6.812,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.478,00 0,00 6.150,00 0,00 6.812,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 459.500,00 0,00 10.232,00 0,00 10.283,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 288.586,00 0,00 313.939,00 0,00 292.345,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.684.381,00 0,00 16.278.423,00 0,00 14.804.430,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.797.170,00 0,00 1.712.684,00 0,00 1.435.515,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 546.958,00 0,00 517.972,00 0,00 402.220,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 546.958,00 0,00 517.972,00 0,00 402.220,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 139.688,00 0,00 97.425,00 0,00 83.569,00
Diğer Borçlar 362.705,00 0,00 444.787,00 0,00 469.903,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 37.800,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 362.705,00 0,00 444.787,00 0,00 432.103,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 349.208,00 0,00 251.638,00 0,00 138.480,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 157.775,00 0,00 159.494,00 0,00 133.468,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 189.683,00 0,00 241.368,00 0,00 207.875,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 106.303,00 0,00 161.875,00 0,00 128.402,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 83.380,00 0,00 79.493,00 0,00 79.473,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 598.406,00 0,00 341.571,00 0,00 326.252,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 97.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 501.133,00 0,00 341.571,00 0,00 326.252,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 501.133,00 0,00 341.571,00 0,00 326.252,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.395.576,00 0,00 2.054.255,00 0,00 1.761.767,00
Ö Z K A Y N A K L A R 15.288.805,00 0,00 14.224.168,00 0,00 13.042.663,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.288.805,00 0,00 14.224.168,00 0,00 13.042.663,00
Ödenmiş Sermaye 13.221.450,00 0,00 13.221.450,00 0,00 13.221.450,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 864.519,00 0,00 864.519,00 0,00 864.519,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -86.308,00 0,00 -91.490,00 0,00 -73.745,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 277.856,00 0,00 277.856,00 0,00 277.856,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.247.417,00 0,00 -1.247.417,00 0,00 -1.528.206,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.258.705,00 0,00 1.199.250,00 0,00 280.789,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 17.684.381,00 0,00 16.278.423,00 0,00 14.804.430,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi