Geri Dön

MEGAP | Mega Polietilen


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,44
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 69,71
BIST-100'deki Ağırlığı 1,11
F/K Oranı 6,15
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,21
Dibe Uzaklık 83,67
Piyasa Değeri (USD) 42.702.166,66
Piyasa Değeri (TL) 852.600.000,00
Özsermaye (TL) 385.155.865,00
Sermaye (TL) 245.000.000,00
Net Kar (TL) 138.530.917,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEGAP
Sektör Polietilen ve Köpük mamulatı imalatı,bilumum polietilen köpük, eva tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamüllerinin imalatı, ithalatı, ihracatı
Adres FİRUZKÖY MAHALLESİ MEZARLIK ÜSTÜ CADDESİ NO:8/1 AVCILAR-İSTANBUL
Telefon 02127711840
Faks 02127711851
Web www.mega-pol.com.tr/ & www.megaorme.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDA ÖZHAN 75.047.541,47 30,02
TOPLAM 250.000.000,00 100,00
DİĞER 174.952.458,53 69,98
Toplam 500.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADIYAMAN ÜNİVESİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 100.000,00 10,00
MEGA ÖRME DIŞ TİCARET A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.04.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,72
11.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,53
21.12.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,44
17.07.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 441.508.403,00 1.536.660.101,00 951.431.793,00 468.153.011,00 135.332.098,00
Satışların Maliyeti (-) -371.505.105,00 -1.358.885.878,00 -846.531.063,00 -404.030.771,00 -107.754.417,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 70.003.298,00 177.774.223,00 104.900.730,00 64.122.240,00 27.577.681,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 70.003.298,00 177.774.223,00 104.900.730,00 64.122.240,00 27.577.681,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.862.961,00 -19.978.327,00 -15.875.693,00 -10.658.493,00 -4.002.186,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.477.749,00 -4.804.537,00 -3.042.921,00 -1.629.904,00 -740.368,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.789.674,00 89.792.839,00 86.956.368,00 64.437.450,00 37.406.046,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -28.181.812,00 -85.615.686,00 -65.409.192,00 -61.207.380,00 -44.138.943,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 70.270.450,00 157.168.512,00 107.529.292,00 55.063.913,00 16.102.230,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 3.730.982,00 2.419.971,00 2.683.012,00 872.714,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 2.069.060,00 0,00 0,00 -263.041,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 -6.351,00 -2.486,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 70.589.883,00 161.530.376,00 109.627.337,00 57.190.235,00 16.974.944,00
Finansman gelirleri 27.589,00 151.433,00 212.514,00 830.118,00 48.086,00
Finansman Giderleri (-) -22.144.966,00 -50.028.817,00 -32.017.734,00 -18.390.046,00 -7.535.071,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 48.472.506,00 111.652.992,00 77.822.117,00 39.630.307,00 9.487.959,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.152.758,00 -4.938.757,00 -4.387.438,00 668.682,00 15.107,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -14.741,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.152.758,00 -4.938.757,00 -4.387.438,00 683.423,00 15.107,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 41.319.748,00 106.714.235,00 73.434.679,00 40.298.989,00 9.503.066,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 41.319.748,00 106.714.235,00 73.434.679,00 40.298.989,00 9.503.066,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 41.319.748,00 106.714.235,00 73.434.679,00 40.298.989,00 9.503.066,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.624.586.054,00 1.326.176.698,00 984.242.552,00 802.236.148,00 625.984.356,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 52.138.536,00 43.129.391,00 10.923.951,00 16.540.694,00 8.793.388,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.052.019.994,00 829.467.229,00 701.614.064,00 428.588.377,00 313.804.154,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.052.019.994,00 829.467.229,00 701.614.064,00 428.588.377,00 313.804.154,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.652.211,00 1.679.110,00 1.688.188,00 1.612.128,00 1.612.128,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.652.211,00 1.679.110,00 1.688.188,00 1.612.128,00 1.612.128,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 405.591.819,00 269.768.659,00 122.165.419,00 189.089.830,00 200.841.643,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 95.208.469,00 171.238.634,00 131.595.048,00 149.176.217,00 82.202.420,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 128.430,00 0,00 25.214,00 8.456,00 2.422,00
Diğer Dönen Varlıklar 17.846.595,00 10.893.675,00 16.230.668,00 17.220.446,00 18.728.201,00
ARA TOPLAM 1.624.586.054,00 1.326.176.698,00 984.242.552,00 802.236.148,00 625.984.356,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 256.427.367,00 249.818.415,00 182.871.938,00 175.606.374,00 153.139.140,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 93.649,00 97.514,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 245.753.180,00 240.950.035,00 176.758.163,00 170.154.347,00 147.626.879,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.913.169,00 1.836.539,00 996.046,00 186.443,00 482.874,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.913.169,00 1.836.539,00 996.046,00 186.443,00 482.874,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.900.924,00 329.589,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 978.334,00 1.671.429,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.881.013.421,00 1.575.995.113,00 1.167.114.490,00 977.842.522,00 779.123.496,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.415.928.731,00 1.131.871.886,00 787.060.531,00 633.981.646,00 464.951.159,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 379.289.801,00 280.343.786,00 186.505.995,00 134.622.440,00 103.065.485,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.688.541,00 5.787.288,00 14.517.583,00 9.027.049,00 4.280.858,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 842.457.595,00 717.933.998,00 491.528.626,00 426.952.587,00 324.292.785,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 842.457.595,00 717.933.998,00 491.528.626,00 426.952.587,00 324.292.785,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.573.864,00 3.341.870,00 3.515.582,00 1.718.087,00 1.366.083,00
Diğer Borçlar 71.236.088,00 71.409.153,00 66.914.125,00 33.190.373,00 6.998.017,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 67.496.238,00 67.247.238,00 54.904.369,00 28.016.042,00 2.609,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.739.850,00 4.161.915,00 12.009.756,00 5.174.331,00 6.995.408,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 110.500.751,00 52.829.673,00 23.913.723,00 28.312.197,00 24.866.993,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 10.044,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 176.874,00 224.901,00 159.680,00 145.676,00 79.721,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 176.874,00 207.316,00 159.680,00 145.676,00 62.136,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 17.585,00 0,00 0,00 17.585,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.217,00 1.217,00 5.217,00 3.193,00 1.217,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.928.825,00 90.673.788,00 59.876.100,00 56.818.707,00 57.926.091,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 61.740.008,00 78.940.828,00 50.676.407,00 52.983.944,00 53.548.771,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 986.137,00 1.283.582,00 973.064,00 678.994,00 553.234,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 986.137,00 1.283.582,00 973.064,00 678.994,00 553.234,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.202.680,00 10.449.378,00 8.226.629,00 3.155.769,00 3.824.086,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.495.857.556,00 1.222.545.674,00 846.936.631,00 690.800.353,00 522.877.250,00
Ö Z K A Y N A K L A R 385.155.865,00 353.449.439,00 320.177.859,00 287.042.169,00 256.246.246,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 385.155.865,00 353.449.439,00 320.177.859,00 287.042.169,00 256.246.246,00
Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 49.441.217,00 49.441.217,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.504.640,00 21.504.640,00 21.504.640,00 90.596.470,00 90.596.470,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 70.308.388,00 69.812.454,00 69.820.430,00 69.820.430,00 69.820.430,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 70.308.388,00 69.812.454,00 69.820.430,00 69.820.430,00 69.820.430,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 387.488,00 -108.446,00 -100.470,00 -100.470,00 -100.470,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.215.969,00 3.215.969,00 3.215.969,00 3.215.969,00 3.215.969,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 123.807.120,00 27.202.141,00 27.202.141,00 33.669.094,00 33.669.094,00
Net Dönem Karı/Zararı 41.319.748,00 106.714.235,00 73.434.679,00 40.298.989,00 9.503.066,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.881.013.421,00 1.575.995.113,00 1.167.114.490,00 977.842.522,00 779.123.496,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 168.987,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi