Geri Dön

MEDTR | Meditera Tibbi Malzeme


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,47
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,55
BIST-100'deki Ağırlığı 5,85
F/K Oranı 153,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,68
Dibe Uzaklık 20,59
Piyasa Değeri (USD) 120.786.005,94
Piyasa Değeri (TL) 3.957.940.000,00
Özsermaye (TL) 1.474.124.310,00
Sermaye (TL) 119.000.000,00
Net Kar (TL) 25.866.171,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEDTR
Sektör Tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve yurtiçi ve yurtdışı satışı
Adres İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİR
Telefon (232) 513 51 10
Faks (232) 253 94 04
Web www.meditera.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATİLLA SEVİNÇLİ 67.117.656,00 56,40
MERT SEVİNÇLİ 27.429.612,00 23,05
TOPLAM 119.000.000,00 100,00
DİĞER 24.452.732,00 20,55
Toplam 238.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Altera Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 20.150.000,00 65,00
Meditera Medical LTD. 3.100.000,00 100,00
S&MOHR AMERICA S.A DE C.V. 8.620.335,00 45,00
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. 14.968.863,00 49,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.03.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
04.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
22.02.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.452.267.569,00 840.356.913,00 497.123.423,00 225.023.680,00 806.039.290,00
Satışların Maliyeti (-) 808.544.532,00 433.848.754,00 267.789.190,00 -117.021.470,00 -434.637.558,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 643.723.037,00 406.508.159,00 229.334.233,00 108.002.210,00 371.401.732,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 643.723.037,00 406.508.159,00 229.334.233,00 108.002.210,00 371.401.732,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 144.661.692,00 83.596.044,00 50.590.222,00 -28.346.613,00 -47.177.770,00
Pazarlama Giderleri (-) 168.524.828,00 87.199.492,00 51.995.956,00 -24.007.741,00 -87.701.799,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 13.900.404,00 8.676.987,00 5.206.237,00 -2.698.306,00 -3.587.430,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 162.507.448,00 89.280.621,00 69.499.148,00 17.339.381,00 83.418.761,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 207.664.175,00 128.280.942,00 87.416.905,00 -31.299.721,00 -89.911.900,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 271.479.386,00 188.035.315,00 103.624.061,00 38.989.210,00 226.441.594,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 97.522.833,00 61.927.479,00 32.122,00 147.364,00 15.080.496,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -7.265.731,00 -3.118.499,00 -1.981.960,00 -685.507,00 -2.333.647,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 359.848.932,00 245.226.302,00 100.464.176,00 37.713.542,00 238.728.528,00
Finansman gelirleri 141.095.010,00 83.679.181,00 72.913.969,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 34.737.257,00 19.746.234,00 12.575.861,00 -5.633.535,00 -24.017.995,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 55.586.976,00 309.159.249,00 160.802.284,00 51.423.437,00 331.635.614,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 29.678.070,00 38.509.030,00 10.207.554,00 368.698,00 -34.619.103,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 23.971.258,00 40.322.870,00 10.779.179,00 -337.706,00 -36.321.235,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.706.812,00 -1.813.840,00 -571.625,00 706.404,00 1.702.132,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.908.906,00 270.650.219,00 150.594.730,00 51.792.135,00 297.016.511,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.908.906,00 270.650.219,00 150.594.730,00 51.792.135,00 297.016.511,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 42.735,00 -270.510,00 -82.178,00 -60.288,00 -28.817,00
- Ana Ortaklık Payları 25.866.171,00 270.920.729,00 150.676.908,00 51.852.423,00 297.045.328,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 81.752.993,00 -70.335.318,00 0,00 0,00 158.177.598,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 107.536.136,00 -76.735.675,00 0,00 0,00 176.369.747,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -26.407,00 0,00 0,00 0,00 -693.967,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 25.756.736,00 -6.400.357,00 0,00 0,00 -17.498.182,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -6.602,00 0,00 0,00 0,00 138.793,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 28.066.018,00 23.759.926,00 12.295.090,00 726.622,00 1.320.518,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 23.759.926,00 12.295.090,00 726.622,00 1.320.518,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 109.819.011,00 -46.575.392,00 12.295.090,00 726.622,00 159.498.116,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 135.727.917,00 224.074.827,00 162.889.820,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 135.727.917,00 224.074.827,00 162.889.820,00 52.518.757,00 456.514.627,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 19.343.430,00 116.925.081,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.080.395.740,00 1.045.273.636,00 828.722.546,00 832.227.953,00 720.124.872,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 149.999.615,00 167.099.226,00 129.826.123,00 225.877.534,00 97.757.756,00
Finansal Yatırımlar 275.122.914,00 245.562.785,00 236.141.846,00 174.410.651,00 266.080.129,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 289.829.046,00 322.414.373,00 205.603.817,00 196.765.593,00 156.280.386,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.594.980,00 10.794.416,00 15.819.969,00 6.720.545,00 3.289.958,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 272.234.066,00 311.619.957,00 189.783.848,00 190.045.048,00 152.990.428,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.139.094,00 12.898.991,00 9.104.707,00 20.274.730,00 9.995.668,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.139.094,00 12.898.991,00 9.104.707,00 20.274.730,00 9.995.668,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 275.409.548,00 235.437.267,00 191.894.728,00 179.881.560,00 157.132.070,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 51.866.116,00 49.435.296,00 44.259.243,00 20.328.051,00 18.007.478,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.820.678,00 0,00 0,00 457.557,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.208.729,00 12.425.698,00 11.892.082,00 14.232.277,00 14.871.385,00
ARA TOPLAM 1.080.395.740,00 1.045.273.636,00 828.722.546,00 832.227.953,00 720.124.872,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 812.530.483,00 318.637.302,00 342.218.832,00 327.735.815,00 379.363.165,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.769.380,00 7.789.468,00 2.544.393,00 3.840.847,00 4.526.353,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 36.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00
Maddi Duran Varlıklar 756.870.984,00 293.540.723,00 322.076.751,00 306.013.605,00 300.527.151,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 930.858,00 530.689,00 636.203,00 713.371,00 812.877,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 930.858,00 530.689,00 636.203,00 713.371,00 812.877,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.892.926.223,00 1.363.910.938,00 1.170.941.378,00 1.159.963.768,00 1.099.488.037,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 284.722.189,00 284.079.562,00 220.793.264,00 191.814.601,00 144.917.665,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 26.164.627,00 22.826.849,00 19.042.269,00 16.014.661,00 14.252.205,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 202.760.285,00 167.231.426,00 160.576.178,00 132.776.931,00 107.158.104,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.066,00 0,00 1.461.400,00 1.485.602,00 5.869.009,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 202.742.219,00 167.231.426,00 159.114.778,00 131.291.329,00 101.289.095,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.623.493,00 19.133.543,00 13.644.636,00 11.588.529,00 7.614.422,00
Diğer Borçlar 2.939.979,00 1.795.382,00 5.936.687,00 12.682.611,00 1.338.074,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.939.979,00 1.795.382,00 5.936.687,00 12.682.611,00 1.338.074,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.509.814,00 17.582.347,00 7.770.639,00 14.230.183,00 8.502.134,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 28.300.236,00 9.527.815,00 0,00 2.381.243,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.723.991,00 7.209.779,00 4.295.040,00 4.521.686,00 3.671.483,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.650.558,00 6.969.485,00 4.054.746,00 4.140.584,00 3.290.381,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 73.433,00 240.294,00 240.294,00 381.102,00 381.102,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.456.700,00 91.080.366,00 88.292.352,00 83.301.129,00 67.492.354,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.272.823,00 51.538.693,00 57.380.599,00 53.121.232,00 37.114.455,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.533.015,00 16.892.269,00 13.351.887,00 12.754.810,00 12.246.407,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.533.015,00 16.892.269,00 13.351.887,00 12.754.810,00 12.246.407,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.650.862,00 22.649.404,00 17.559.866,00 17.425.087,00 18.131.492,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 413.178.889,00 375.159.928,00 309.085.616,00 275.115.730,00 212.410.019,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.479.747.334,00 988.751.010,00 861.855.762,00 884.848.038,00 887.078.018,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.474.124.310,00 983.450.337,00 858.116.757,00 883.437.143,00 885.606.835,00
Ödenmiş Sermaye 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 358.363.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 60.705.646,00 41.268.382,00 41.268.382,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 370.472.069,00 91.749.821,00 91.793.145,00 91.847.254,00 91.906.374,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 181.671.864,00 118.097.203,00 188.432.521,00 188.432.521,00 188.432.521,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 181.671.864,00 118.097.203,00 188.432.521,00 188.432.521,00 188.432.521,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -934.581,00 -129.522,00 -129.522,00 -129.522,00 -129.522,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 2.047.140,00 1.320.518,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.241.874,00 25.080.444,00 13.615.608,00 2.047.140,00 1.320.518,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 124.402.932,00 52.762.045,00 52.762.045,00 52.762.045,00 30.041.881,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 324.811.063,00 347.108.477,00 283.104.912,00 402.354.813,00 157.860.213,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.866.171,00 270.920.729,00 150.676.908,00 51.852.423,00 297.045.328,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.623.024,00 5.300.673,00 3.739.005,00 1.410.895,00 1.471.183,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.892.926.223,00 1.363.910.938,00 1.170.941.378,00 1.159.963.768,00 1.099.488.037,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi