Geri Dön

MEDTR | Meditera Tibbi Malzeme


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,51
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,55
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 13,09
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,39
Dibe Uzaklık 20,59
Piyasa Değeri (USD) 139.246.305,47
Piyasa Değeri (TL) 4.322.080.000,00
Özsermaye (TL) 983.450.337,00
Sermaye (TL) 119.000.000,00
Net Kar (TL) 330.202.598,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MEDTR
Sektör Tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve yurtiçi ve yurtdışı satışı
Adres İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİR
Telefon (232) 513 51 10
Faks (232) 253 94 04
Web www.meditera.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATİLLA SEVİNÇLİ 67.117.656,00 56,40
MERT SEVİNÇLİ 27.429.612,00 23,05
TOPLAM 119.000.000,00 100,00
DİĞER 24.452.732,00 20,55
Toplam 238.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.03.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
04.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
22.02.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 840.356.913,00 497.123.423,00 225.023.680,00 806.039.290,00 600.188.562,00
Satışların Maliyeti (-) -433.848.754,00 -267.789.190,00 -117.021.470,00 -434.637.558,00 -316.483.704,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 406.508.159,00 229.334.233,00 108.002.210,00 371.401.732,00 283.704.858,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 406.508.159,00 229.334.233,00 108.002.210,00 371.401.732,00 283.704.858,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -83.596.044,00 -50.590.222,00 -28.346.613,00 -47.177.770,00 -39.050.104,00
Pazarlama Giderleri (-) -87.199.492,00 -51.995.956,00 -24.007.741,00 -87.701.799,00 -55.337.501,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.676.987,00 -5.206.237,00 -2.698.306,00 -3.587.430,00 -4.241.926,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 89.280.621,00 69.499.148,00 17.339.381,00 83.418.761,00 71.097.155,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -128.280.942,00 -87.416.905,00 -31.299.721,00 -89.911.900,00 -67.844.374,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 188.035.315,00 103.624.061,00 38.989.210,00 226.441.594,00 188.328.108,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 61.927.479,00 32.122,00 147.364,00 15.080.496,00 3.419.722,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -3.118.499,00 -1.981.960,00 -685.507,00 -2.333.647,00 -1.787.218,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 245.226.302,00 100.464.176,00 37.713.542,00 238.728.528,00 189.325.505,00
Finansman Gelirleri 83.679.181,00 72.913.969,00 19.343.430,00 116.925.081,00 100.469.744,00
Finansman Giderleri (-) -19.746.234,00 -12.575.861,00 -5.633.535,00 -24.017.995,00 -19.458.257,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 309.159.249,00 160.802.284,00 51.423.437,00 331.635.614,00 270.336.992,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -38.509.030,00 -10.207.554,00 368.698,00 -34.619.103,00 -32.573.533,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -40.322.870,00 -10.779.179,00 -337.706,00 -36.321.235,00 -33.768.752,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.813.840,00 571.625,00 706.404,00 1.702.132,00 1.195.219,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 270.650.219,00 150.594.730,00 51.792.135,00 297.016.511,00 237.763.459,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 270.650.219,00 150.594.730,00 51.792.135,00 297.016.511,00 237.763.459,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -270.510,00 -82.178,00 -60.288,00 -28.817,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 270.920.729,00 150.676.908,00 51.852.423,00 297.045.328,00 237.763.459,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -70.335.318,00 0,00 0,00 158.177.598,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -76.735.675,00 0,00 0,00 176.369.747,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -693.967,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6.400.357,00 0,00 0,00 -17.498.182,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 23.759.926,00 12.295.090,00 726.622,00 1.320.518,00 2.045.612,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 23.759.926,00 12.295.090,00 726.622,00 1.320.518,00 2.045.612,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -46.575.392,00 12.295.090,00 726.622,00 159.498.116,00 2.045.612,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 224.074.827,00 162.889.820,00 52.518.757,00 456.514.627,00 239.809.071,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 138.793,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.045.273.636,00 828.722.546,00 832.227.953,00 720.124.872,00 733.519.064,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 167.099.226,00 129.826.123,00 225.877.534,00 97.757.756,00 187.175.956,00
Finansal Yatırımlar 245.562.785,00 236.141.846,00 174.410.651,00 266.080.129,00 148.516.454,00
Ticari Alacaklar 322.414.373,00 205.603.817,00 196.765.593,00 156.280.386,00 167.604.343,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.794.416,00 15.819.969,00 6.720.545,00 3.289.958,00 1.465.141,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 311.619.957,00 189.783.848,00 190.045.048,00 152.990.428,00 166.139.202,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.898.991,00 9.104.707,00 20.274.730,00 9.995.668,00 7.885.024,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.898.991,00 9.104.707,00 20.274.730,00 9.995.668,00 7.885.024,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 235.437.267,00 191.894.728,00 179.881.560,00 157.132.070,00 164.346.059,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 49.435.296,00 44.259.243,00 20.328.051,00 18.007.478,00 39.365.530,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 457.557,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.425.698,00 11.892.082,00 14.232.277,00 14.871.385,00 18.625.698,00
ARA TOPLAM 1.045.273.636,00 828.722.546,00 832.227.953,00 720.124.872,00 733.519.064,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 318.637.302,00 342.218.832,00 327.735.815,00 379.363.165,00 165.900.020,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.789.468,00 2.544.393,00 3.840.847,00 4.526.353,00 5.072.783,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 9.555.000,00
Maddi Duran Varlıklar 293.540.723,00 322.076.751,00 306.013.605,00 300.527.151,00 87.178.348,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 530.689,00 636.203,00 713.371,00 812.877,00 684.680,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 530.689,00 636.203,00 713.371,00 812.877,00 684.680,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 6.531.695,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.363.910.938,00 1.170.941.378,00 1.159.963.768,00 1.099.488.037,00 899.419.084,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 284.079.562,00 220.793.264,00 191.814.601,00 144.917.665,00 169.765.606,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.826.849,00 19.042.269,00 16.014.661,00 14.252.205,00 15.282.872,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 167.231.426,00 160.576.178,00 132.776.931,00 107.158.104,00 121.677.492,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 1.461.400,00 1.485.602,00 5.869.009,00 6.999.159,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 167.231.426,00 159.114.778,00 131.291.329,00 101.289.095,00 114.678.333,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.133.543,00 13.644.636,00 11.588.529,00 7.614.422,00 6.736.523,00
Diğer Borçlar 1.795.382,00 5.936.687,00 12.682.611,00 1.338.074,00 1.016.287,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.795.382,00 5.936.687,00 12.682.611,00 1.338.074,00 1.016.287,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 17.582.347,00 7.770.639,00 14.230.183,00 8.502.134,00 7.775.799,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.300.236,00 9.527.815,00 0,00 2.381.243,00 12.759.921,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.209.779,00 4.295.040,00 4.521.686,00 3.671.483,00 4.516.712,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.969.485,00 4.054.746,00 4.140.584,00 3.290.381,00 4.282.502,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 240.294,00 240.294,00 381.102,00 381.102,00 234.210,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.080.366,00 88.292.352,00 83.301.129,00 67.492.354,00 60.775.577,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.538.693,00 57.380.599,00 53.121.232,00 37.114.455,00 40.048.657,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.892.269,00 13.351.887,00 12.754.810,00 12.246.407,00 13.055.002,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.892.269,00 13.351.887,00 12.754.810,00 12.246.407,00 13.055.002,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.649.404,00 17.559.866,00 17.425.087,00 18.131.492,00 7.671.918,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 375.159.928,00 309.085.616,00 275.115.730,00 212.410.019,00 230.541.183,00
Ö Z K A Y N A K L A R 988.751.010,00 861.855.762,00 884.848.038,00 887.078.018,00 668.877.901,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 983.450.337,00 858.116.757,00 883.437.143,00 885.606.835,00 668.877.901,00
Ödenmiş Sermaye 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.749.821,00 91.793.145,00 91.847.254,00 91.906.374,00 91.911.813,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 118.097.203,00 188.432.521,00 188.432.521,00 188.432.521,00 30.254.923,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 118.097.203,00 188.432.521,00 188.432.521,00 188.432.521,00 30.254.923,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -129.522,00 -129.522,00 -129.522,00 -129.522,00 425.652,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.080.444,00 13.615.608,00 2.047.140,00 1.320.518,00 2.045.612,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 25.080.444,00 13.615.608,00 2.047.140,00 1.320.518,00 2.045.612,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 52.762.045,00 52.762.045,00 52.762.045,00 30.041.881,00 30.041.881,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 347.108.477,00 283.104.912,00 402.354.813,00 157.860.213,00 157.860.213,00
Net Dönem Karı/Zararı 270.920.729,00 150.676.908,00 51.852.423,00 297.045.328,00 237.763.459,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.300.673,00 3.739.005,00 1.410.895,00 1.471.183,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.363.910.938,00 1.170.941.378,00 1.159.963.768,00 1.099.488.037,00 899.419.084,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi