Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,13
BIST-100'deki Ağırlığı 7,14
F/K Oranı -86,56
Piyasa Değ. / Defter Değ. 18,84
Dibe Uzaklık 24,13
Piyasa Değeri (USD) 24.855.761,48
Piyasa Değeri (TL) 117.214.800,00
Özsermaye (TL) 6.222.029,00
Sermaye (TL) 5.141.000,00
Net Kar (TL) -1.354.119,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MCTAS
Sektör Menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermek
Adres Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul
Telefon 0212 3101700
Faks 0212 3101799
Web http://www.mct.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EVENTUS ORG.FUARCILIK VE TİC.A.Ş. 313.856,00 6,11
MCT YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3.887.021,00 75,61
DİĞER 940.123,00 18,29
Toplam 5.141.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Avrupa Liderlik Üniversitesi Ltd. 4.380.000,00 46,35
Dutch Group B.V. 77.105,00 2,00
Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. 572.532,00 98,00
MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. 250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
20.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
21.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.436.789,00 0,00 6.824.906,00 0,00 16.512.688,00
Satışların Maliyeti (-) -9.590.636,00 0,00 -4.321.212,00 0,00 -11.408.293,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.846.153,00 0,00 2.503.694,00 0,00 5.104.395,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.846.153,00 0,00 2.503.694,00 0,00 5.104.395,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.835.091,00 0,00 -2.726.908,00 0,00 -4.075.716,00
Pazarlama Giderleri (-) -937.258,00 0,00 -430.013,00 0,00 -765.523,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 286.802,00 0,00 178.505,00 0,00 1.408.386,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -194.657,00 0,00 -73.400,00 0,00 -867.640,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -834.051,00 0,00 -548.122,00 0,00 803.902,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 2.321,00 0,00 16.435,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -743.873,00 0,00 11.955,00 0,00 -680.725,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.577.924,00 0,00 -533.846,00 0,00 139.612,00
Finansman Gelirleri 115.639,00 0,00 0,00 0,00 109.593,00
Finansman Giderleri (-) -57.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.519.513,00 0,00 -533.846,00 0,00 249.205,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 161.140,00 0,00 -201.394,00 0,00 -217.468,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -25.260,00 0,00 -433.660,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 161.140,00 0,00 -176.134,00 0,00 216.192,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.358.373,00 0,00 -735.240,00 0,00 31.737,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.358.373,00 0,00 -735.240,00 0,00 31.737,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -4.254,00 0,00 1.000,00 0,00 5.177,00
- Ana Ortaklık Payları -1.354.119,00 0,00 -736.240,00 0,00 26.560,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,29 0,00 0,00 0,00 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -136.326,00 0,00 -65.916,00 0,00 -30.601,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -170.407,00 0,00 -65.916,00 0,00 -30.601,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 34.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 34.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -136.326,00 0,00 -65.916,00 0,00 -30.601,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.494.699,00 0,00 -801.156,00 0,00 1.136,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.024.635,00 0,00 2.218.347,00 0,00 4.578.910,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 508.511,00 0,00 154.730,00 0,00 215.489,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.954.965,00 0,00 1.622.816,00 0,00 3.952.102,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.954.965,00 0,00 1.622.816,00 0,00 3.952.102,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 360.513,00 0,00 126.781,00 0,00 26.058,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 340.209,00 0,00 105.514,00 0,00 4.210,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.304,00 0,00 21.267,00 0,00 21.848,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 70.000,00 0,00 63.250,00 0,00 71.500,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 80.855,00 0,00 250.770,00 0,00 313.761,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 49.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 4.024.635,00 0,00 2.218.347,00 0,00 4.578.910,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.899.378,00 0,00 6.806.998,00 0,00 7.149.323,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.955.402,00 0,00 3.711.230,00 0,00 3.699.275,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 388.419,00 0,00 513.085,00 0,00 567.425,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.993.051,00 0,00 2.131.861,00 0,00 2.213.533,00
- Şerefiye 378.744,00 0,00 378.744,00 0,00 378.744,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.614.307,00 0,00 1.753.117,00 0,00 1.834.789,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 110.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.924.013,00 0,00 9.025.345,00 0,00 11.728.233,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.160.419,00 0,00 1.547.893,00 0,00 3.649.269,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 559.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 559.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 593.149,00 0,00 765.996,00 0,00 758.537,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 593.149,00 0,00 765.996,00 0,00 758.537,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 604.794,00 0,00 135.626,00 0,00 458.470,00
Diğer Borçlar 2.579,00 0,00 15.801,00 0,00 18.583,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 14.157,00 0,00 16.310,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.579,00 0,00 1.644,00 0,00 2.273,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 893.715,00 0,00 320.694,00 0,00 1.248.869,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 377.943,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 133.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 133.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 958.438,00 0,00 309.776,00 0,00 786.867,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 539.046,00 0,00 512.338,00 0,00 279.079,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 246.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 246.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 292.115,00 0,00 268.395,00 0,00 194.790,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 292.115,00 0,00 268.395,00 0,00 194.790,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 243.943,00 0,00 84.289,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.699.465,00 0,00 2.060.231,00 0,00 3.928.348,00
Ö Z K A Y N A K L A R 6.224.548,00 0,00 6.965.114,00 0,00 7.799.885,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.222.029,00 0,00 6.950.856,00 0,00 7.786.627,00
Ödenmiş Sermaye 5.141.000,00 0,00 5.141.000,00 0,00 5.141.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.919.845,00 0,00 1.919.845,00 0,00 1.919.845,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -163.699,00 0,00 -93.289,00 0,00 -27.373,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -163.699,00 0,00 -93.289,00 0,00 -27.373,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -163.699,00 0,00 -93.289,00 0,00 -27.373,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 462.498,00 0,00 462.498,00 0,00 462.498,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.199.071,00 0,00 2.199.071,00 0,00 2.172.511,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.354.119,00 0,00 -736.240,00 0,00 26.560,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.519,00 0,00 14.258,00 0,00 13.258,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.924.013,00 0,00 9.025.345,00 0,00 11.728.233,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi