Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,05
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 54,99
BIST-100'deki Ağırlığı 66.933.124.094,00
F/K Oranı 81,05
Piyasa Değ. / Defter Değ. 14,89
Dibe Uzaklık 55,00
Piyasa Değeri (USD) 755.220.451,59
Piyasa Değeri (TL) 2.763.412.050,00
Özsermaye (TL) 185.573.000,00
Sermaye (TL) 49.657.000,00
Net Kar (TL) 34.095.000,00
 

Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
56,550 705 3,24 705 6,35 0 0,00
56,500 3.248 14,91 2.607 23,46 641 6,01
56,450 1.848 8,48 1.612 14,51 236 2,21
56,400 3.277 15,04 2.457 22,11 820 7,68
56,350 1.611 7,39 1.240 11,16 371 3,48
56,300 2.239 10,28 1.403 12,63 836 7,83
56,250 3.623 16,63 706 6,35 2.917 27,33
56,200 506 2,32 81 0,73 425 3,98
56,150 471 2,16 0 0,00 471 4,41
56,050 432 1,98 0 0,00 432 4,05
56,000 1.218 5,59 177 1,59 1.041 9,75
55,950 282 1,29 0 0,00 282 2,64
55,900 357 1,64 0 0,00 357 3,34
55,850 658 3,02 0 0,00 658 6,16
55,800 268 1,23 73 0,66 195 1,83
55,750 480 2,20 50 0,45 430 4,03
55,700 325 1,49 0 0,00 325 3,04
55,650 237 1,09 0 0,00 237 2,22
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
56,270 21.785 10.674 56,150 11.111 56,400
Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 0212 3712000
Faks 0212 2844963
Web http://
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BLUE INTERNATİONAL HOLDİNG B.V. 22.345.650,00 45,00
DİĞER 27.311.350,00 55,00
Toplam 49.657.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 87,50
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 688.500,00 38,25
Mavi Jeans NL B.V. 18.000,00 100,00
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Kazakhstan LLP 239.215.943,00 100,00
Mavi Limited Liability Company 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 828.792.000,00 428.158.000,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -409.400.000,00 -219.949.000,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 419.392.000,00 208.209.000,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 419.392.000,00 208.209.000,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -45.965.000,00 -23.625.000,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -279.913.000,00 -138.535.000,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -11.226.000,00 -5.507.000,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.464.000,00 2.952.000,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -651.000,00 -934.000,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 87.101.000,00 42.560.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 87.101.000,00 42.512.000,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 993.000,00 4.673.000,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -41.329.000,00 -24.353.000,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 46.765.000,00 22.832.000,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.068.000,00 -5.335.000,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -13.463.000,00 -9.258.000,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.395.000,00 3.923.000,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 35.697.000,00 17.497.000,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 35.697.000,00 17.497.000,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.602.000,00 484.000,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 34.095.000,00 17.013.000,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -16.000,00 -67.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -20.000,00 -84.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.464.000,00 -2.543.000,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 6.912.000,00 -2.543.000,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -2.448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.448.000,00 -2.610.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 40.145.000,00 14.887.000,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 659.949.000,00 706.925.000,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 203.340.000,00 156.274.000,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 99.438.000,00 185.386.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 3.751.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 99.438.000,00 181.635.000,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 21.723.000,00 29.026.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.723.000,00 29.026.000,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 296.418.000,00 289.456.000,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.926.000,00 27.955.000,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 441.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.663.000,00 18.578.000,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 659.949.000,00 706.925.000,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 300.494.000,00 300.393.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 147.273.000,00 144.319.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 142.237.000,00 144.097.000,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 93.206.000,00 93.054.000,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.031.000,00 51.043.000,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.963.000,00 10.051.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 960.443.000,00 1.007.318.000,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 644.321.000,00 711.296.000,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 101.865.000,00 84.306.000,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 101.865.000,00 84.306.000,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 331.267.000,00 348.592.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 111.295.000,00 101.828.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 219.972.000,00 246.764.000,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.721.000,00 17.773.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 34.815.000,00 77.637.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.484.000,00 69.499.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.331.000,00 8.138.000,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.693.000,00 12.592.000,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.063.000,00 8.419.000,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.795.000,00 11.490.000,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.658.000,00 2.723.000,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.137.000,00 8.767.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.526.000,00 2.139.000,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 135.507.000,00 140.665.000,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 120.254.000,00 125.179.000,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.343.000,00 3.278.000,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.343.000,00 3.278.000,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.803.000,00 12.102.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 779.828.000,00 851.961.000,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 180.615.000,00 155.357.000,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 185.573.000,00 161.632.000,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00 49.657.000,00 0,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.477.000,00 -4.528.000,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.477.000,00 -4.528.000,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.477.000,00 -4.528.000,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.911.000,00 6.103.000,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 15.359.000,00 6.103.000,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.427.000,00 17.427.000,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 111.717.000,00 111.717.000,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 34.095.000,00 17.013.000,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -4.958.000,00 -6.275.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 960.443.000,00 1.007.318.000,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00