Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,46
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 72,59
BIST-100'deki Ağırlığı 5,39
F/K Oranı 191,52
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,39
Dibe Uzaklık 72,60
Piyasa Değeri (USD) 306.316.776,94
Piyasa Değeri (TL) 2.393.467.400,00
Özsermaye (TL) 444.073.000,00
Sermaye (TL) 49.657.000,00
Net Kar (TL) 12.497.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 0212 3712000
Faks 0212 2844963
Web http://
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FATMA ELİF AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
SCHRODER INTERNATION SELECTION FUND 2.953.320,00 5,95
SEYHAN AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
DİĞER 33.203.680,00 66,87
Toplam 49.657.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 87,50
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626,00 63,25
Mavi Jeans NL B.V. 18.000,00 100,00
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Kazakhstan LLP 239.215.943,00 100,00
Mavi Limited Liability Company 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 924.926.000,00 387.122.000,00 2.862.882.000,00 2.148.254.000,00 1.340.120.000,00
Satışların Maliyeti (-) -482.093.000,00 -211.366.000,00 -1.458.268.000,00 -1.079.165.000,00 -678.773.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 442.833.000,00 175.756.000,00 1.404.614.000,00 1.069.089.000,00 661.347.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 442.833.000,00 175.756.000,00 1.404.614.000,00 1.069.089.000,00 661.347.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -77.185.000,00 -39.202.000,00 -161.960.000,00 -117.369.000,00 -79.281.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -401.083.000,00 -181.260.000,00 -857.177.000,00 -633.065.000,00 -410.093.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -15.311.000,00 -7.903.000,00 -25.858.000,00 -18.266.000,00 -11.443.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.486.000,00 5.913.000,00 10.176.000,00 6.373.000,00 1.080.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.866.000,00 -1.874.000,00 -7.793.000,00 -4.076.000,00 -1.100.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -43.126.000,00 -48.570.000,00 362.002.000,00 302.686.000,00 160.510.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.416.000,00 -385.000,00 -913.000,00 -749.000,00 -179.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -44.542.000,00 -48.955.000,00 361.194.000,00 301.937.000,00 160.331.000,00
Finansman Gelirleri 84.322.000,00 33.673.000,00 8.424.000,00 8.108.000,00 5.408.000,00
Finansman Giderleri (-) -115.986.000,00 -51.857.000,00 -232.093.000,00 -187.377.000,00 -124.909.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -76.206.000,00 -67.139.000,00 137.525.000,00 122.668.000,00 40.830.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 17.862.000,00 15.498.000,00 -29.638.000,00 -27.699.000,00 -9.237.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 6.703.000,00 9.851.000,00 -49.313.000,00 -43.232.000,00 -20.629.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.159.000,00 5.647.000,00 19.675.000,00 15.533.000,00 11.392.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -58.344.000,00 -51.641.000,00 107.887.000,00 94.969.000,00 31.593.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -58.344.000,00 -51.641.000,00 107.887.000,00 94.969.000,00 31.593.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.687.000,00 -1.553.000,00 13.043.000,00 8.521.000,00 3.903.000,00
- Ana Ortaklık Payları -54.657.000,00 -50.088.000,00 94.844.000,00 86.448.000,00 27.690.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -420.000,00 -153.000,00 -877.000,00 -51.000,00 -111.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -538.000,00 -196.000,00 -1.124.000,00 -65.000,00 -142.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 118.000,00 43.000,00 247.000,00 14.000,00 31.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 41.687.000,00 48.423.000,00 33.486.000,00 23.898.000,00 9.066.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 39.184.000,00 36.783.000,00 25.081.000,00 17.544.000,00 6.928.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 14.923.000,00 10.776.000,00 0,00 2.741.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -706.000,00 -3.283.000,00 -2.371.000,00 -1.792.000,00 -603.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 41.267.000,00 48.270.000,00 32.609.000,00 23.847.000,00 8.955.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -17.077.000,00 -3.371.000,00 140.496.000,00 118.816.000,00 40.548.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.628.717.000,00 1.712.783.000,00 1.118.672.000,00 1.209.144.000,00 1.199.986.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 738.232.000,00 756.380.000,00 310.838.000,00 344.908.000,00 399.037.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 198.481.000,00 223.233.000,00 231.101.000,00 258.411.000,00 202.995.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 198.481.000,00 223.233.000,00 231.101.000,00 258.411.000,00 202.995.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.962.000,00 10.337.000,00 17.267.000,00 12.794.000,00 11.903.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.962.000,00 10.337.000,00 17.267.000,00 12.794.000,00 11.903.000,00
Türev Araçlar 4.423.000,00 16.137.000,00 1.214.000,00 0,00 0,00
Stoklar 590.461.000,00 611.265.000,00 496.064.000,00 515.027.000,00 514.996.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 39.580.000,00 41.002.000,00 41.761.000,00 47.822.000,00 39.461.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.608.000,00 13.381.000,00 2.701.000,00 3.153.000,00 3.672.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 37.970.000,00 41.048.000,00 17.726.000,00 27.029.000,00 27.922.000,00
ARA TOPLAM 1.628.717.000,00 1.712.783.000,00 1.118.672.000,00 1.209.144.000,00 1.199.986.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 902.116.000,00 900.282.000,00 818.752.000,00 790.933.000,00 808.161.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 199.428.000,00 192.121.000,00 180.719.000,00 175.646.000,00 174.970.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 252.448.000,00 254.354.000,00 222.449.000,00 214.265.000,00 207.016.000,00
- Şerefiye 178.598.000,00 178.980.000,00 154.398.000,00 148.595.000,00 144.332.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.660.000,00 45.466.000,00 40.951.000,00 41.037.000,00 41.389.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 124.000,00 77.000,00 115.000,00 268.000,00 385.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.323.000,00 0,00 0,00 2.716.000,00 1.809.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.530.833.000,00 2.613.065.000,00 1.937.424.000,00 2.000.077.000,00 2.008.147.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.576.548.000,00 1.572.596.000,00 1.123.025.000,00 1.192.865.000,00 1.252.953.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 528.464.000,00 356.672.000,00 272.702.000,00 298.060.000,00 370.575.000,00
- Banka Kredileri 326.104.000,00 154.233.000,00 74.748.000,00 110.631.000,00 180.406.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 281.194.000,00 529.799.000,00 160.946.000,00 172.783.000,00 203.899.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 661.513.000,00 613.212.000,00 597.283.000,00 617.041.000,00 574.146.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 122.658.000,00 167.958.000,00 196.804.000,00 203.740.000,00 199.865.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 538.855.000,00 445.254.000,00 400.479.000,00 413.301.000,00 374.281.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.305.000,00 18.340.000,00 34.714.000,00 28.547.000,00 23.976.000,00
Diğer Borçlar 14.491.000,00 6.977.000,00 6.971.000,00 8.142.000,00 17.815.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 176.000,00 126.000,00 126.000,00 116.000,00 10.926.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.315.000,00 6.851.000,00 6.845.000,00 8.026.000,00 6.889.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.673.000,00 19.222.000,00 18.917.000,00 20.868.000,00 17.579.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 429.000,00 1.195.000,00 6.935.000,00 22.205.000,00 10.837.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.132.000,00 19.819.000,00 16.565.000,00 17.218.000,00 15.944.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.813.000,00 4.829.000,00 3.118.000,00 4.444.000,00 4.509.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.319.000,00 0,00 13.447.000,00 12.774.000,00 11.435.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.347.000,00 7.360.000,00 7.992.000,00 6.585.000,00 11.362.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 493.698.000,00 566.176.000,00 336.735.000,00 351.228.000,00 377.478.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 471.192.000,00 543.544.000,00 324.867.000,00 341.227.000,00 368.994.000,00
Banka Kredileri 215.432.000,00 281.448.000,00 84.098.000,00 109.520.000,00 122.383.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 252.898.000,00 258.927.000,00 237.540.000,00 228.234.000,00 243.266.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.173.000,00 7.463.000,00 7.931.000,00 6.099.000,00 5.848.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.173.000,00 7.463.000,00 7.931.000,00 6.099.000,00 5.848.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.914.000,00 12.253.000,00 532.000,00 0,00 2.522.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.070.246.000,00 2.138.772.000,00 1.459.760.000,00 1.544.093.000,00 1.630.431.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 460.587.000,00 474.293.000,00 477.664.000,00 455.984.000,00 377.716.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 444.073.000,00 455.679.000,00 460.224.000,00 443.622.000,00 370.225.000,00
Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.757.000,00 -5.490.000,00 -5.337.000,00 -4.511.000,00 -4.571.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.757.000,00 -5.490.000,00 -5.337.000,00 -4.511.000,00 -4.571.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.757.000,00 -5.490.000,00 -5.337.000,00 -4.511.000,00 -4.571.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 127.886.000,00 134.656.000,00 88.960.000,00 79.928.000,00 65.349.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 124.436.000,00 122.069.000,00 88.013.000,00 81.033.000,00 70.669.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 3.450.000,00 12.587.000,00 947.000,00 -1.105.000,00 -5.320.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 342.930.000,00 342.930.000,00 248.086.000,00 248.086.000,00 248.086.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -54.657.000,00 -50.088.000,00 94.844.000,00 86.448.000,00 27.690.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.514.000,00 18.614.000,00 17.440.000,00 12.362.000,00 7.491.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.530.833.000,00 2.613.065.000,00 1.937.424.000,00 2.000.077.000,00 2.008.147.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi