Geri Dön

MAVI |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma 2Ç22 Bilanço Değerlendirmesi ve Hedef Fiyat Revizyonu Net kar ertelenmiş vergi geliri sayesinde beklentileri aştı: Mavi 2Ç22'de 407...
Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 2123712000
Faks 2122844963
Web www.mavi.com www.maviyatirimciliskileri.com www.mavicompany.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FATMA ELİF AKARLILAR 9.000.000,00 9,06
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 9.000.000,00 9,06
SEYHAN AKARLILAR 9.000.000,00 9,06
TOPLAM 99.314.000,00 100,00
DİĞER 72.314.000,00 72,82
Toplam 198.628.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 100,00
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626,00 63,25
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Limited Liability Company (Mavi Rusya) 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.05.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.325.058.000,00 4.123.520.000,00 1.887.250.000,00 4.619.319.000,00 3.190.961.000,00
Satışların Maliyeti (-) -3.349.121.000,00 -1.814.717.000,00 -821.006.000,00 -2.247.656.000,00 -1.556.949.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.975.937.000,00 2.308.803.000,00 1.066.244.000,00 2.371.663.000,00 1.634.012.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.975.937.000,00 2.308.803.000,00 1.066.244.000,00 2.371.663.000,00 1.634.012.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -467.281.000,00 -247.758.000,00 -106.082.000,00 -302.490.000,00 -181.146.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.966.837.000,00 -1.156.464.000,00 -498.362.000,00 -1.366.067.000,00 -940.864.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -51.305.000,00 -31.766.000,00 -14.844.000,00 -45.065.000,00 -35.650.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 77.784.000,00 49.177.000,00 18.108.000,00 47.761.000,00 30.905.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.343.000,00 -9.306.000,00 -3.510.000,00 -7.162.000,00 -1.984.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.556.955.000,00 912.686.000,00 461.554.000,00 698.640.000,00 505.273.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.026.000,00 8.841.000,00 0,00 158.000,00 150.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -26.000,00 -180.000,00 -677.000,00 -12.000,00 -335.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.567.955.000,00 921.347.000,00 460.877.000,00 698.786.000,00 505.088.000,00
Finansman Gelirleri 189.532.000,00 119.216.000,00 45.600.000,00 163.132.000,00 112.642.000,00
Finansman Giderleri (-) -428.613.000,00 -252.830.000,00 -112.793.000,00 -322.896.000,00 -224.391.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.328.874.000,00 787.733.000,00 393.684.000,00 539.022.000,00 393.339.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -171.063.000,00 -83.342.000,00 -91.793.000,00 -116.004.000,00 -92.658.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -338.373.000,00 -205.307.000,00 -97.018.000,00 -155.823.000,00 -111.195.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 167.310.000,00 121.965.000,00 5.225.000,00 39.819.000,00 18.537.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.157.811.000,00 704.391.000,00 301.891.000,00 423.018.000,00 300.681.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.157.811.000,00 704.391.000,00 301.891.000,00 423.018.000,00 300.681.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 13.763.000,00 8.268.000,00 13.021.000,00 22.577.000,00 17.562.000,00
- Ana Ortaklık Payları 1.144.048.000,00 696.123.000,00 288.870.000,00 400.441.000,00 283.119.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -6.048.000,00 -954.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -7.560.000,00 -1.421.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 1.512.000,00 467.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 171.886.000,00 231.532.000,00 57.720.000,00 272.725.000,00 89.836.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 194.999.000,00 173.879.000,00 50.282.000,00 243.606.000,00 79.901.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -30.017.000,00 74.874.000,00 9.660.000,00 37.482.000,00 12.674.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 6.904.000,00 -17.221.000,00 -2.222.000,00 -8.363.000,00 -2.739.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 171.886.000,00 231.532.000,00 57.720.000,00 266.677.000,00 88.882.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.329.697.000,00 935.923.000,00 359.611.000,00 689.695.000,00 389.563.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.546.504.000,00 4.298.137.000,00 3.399.692.000,00 2.856.183.000,00 2.149.852.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.263.030.000,00 1.910.252.000,00 1.539.947.000,00 1.508.641.000,00 950.557.000,00
Finansal Yatırımlar 56.163.000,00 35.865.000,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 897.032.000,00 597.157.000,00 590.313.000,00 394.487.000,00 408.023.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 897.032.000,00 597.157.000,00 590.313.000,00 394.487.000,00 408.023.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 113.544.000,00 31.557.000,00 41.258.000,00 33.211.000,00 24.362.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 113.544.000,00 31.557.000,00 41.258.000,00 33.211.000,00 24.362.000,00
Türev Araçlar 0,00 103.756.000,00 38.542.000,00 28.882.000,00 4.074.000,00
Stoklar 1.823.380.000,00 1.276.142.000,00 1.004.407.000,00 751.398.000,00 674.105.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 314.882.000,00 295.023.000,00 157.057.000,00 120.666.000,00 74.147.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 163.979.000,00 168.485.000,00 100.285.000,00 86.982.000,00 45.569.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36.558.000,00 37.502.000,00 12.967.000,00 7.453.000,00 4.002.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 41.915.000,00 10.883.000,00 15.201.000,00 11.445.000,00 10.582.000,00
ARA TOPLAM 5.546.504.000,00 4.298.137.000,00 3.399.692.000,00 2.856.183.000,00 2.149.852.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.715.036.000,00 1.597.563.000,00 1.346.445.000,00 1.239.121.000,00 1.038.774.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 343.401.000,00 316.330.000,00 289.522.000,00 258.987.000,00 206.590.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 651.683.000,00 624.302.000,00 520.764.000,00 473.907.000,00 355.171.000,00
- Şerefiye 471.538.000,00 456.462.000,00 378.018.000,00 343.018.000,00 244.353.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.944.000,00 72.377.000,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 217.805.000,00 151.022.000,00 52.705.000,00 49.361.000,00 35.894.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.261.540.000,00 5.895.700.000,00 4.746.137.000,00 4.095.304.000,00 3.188.626.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.292.865.000,00 3.372.898.000,00 2.986.065.000,00 2.570.373.000,00 1.974.609.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.207.532.000,00 1.134.619.000,00 1.042.329.000,00 874.123.000,00 526.501.000,00
- Banka Kredileri 915.545.000,00 855.437.000,00 785.401.000,00 644.828.000,00 316.479.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 99.620.000,00 93.666.000,00 191.834.000,00 245.780.000,00 262.183.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.325.723.000,00 1.556.386.000,00 1.321.328.000,00 1.188.646.000,00 935.666.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 434.560.000,00 265.902.000,00 228.823.000,00 212.803.000,00 184.803.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.891.163.000,00 1.290.484.000,00 1.092.505.000,00 975.843.000,00 750.863.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 237.090.000,00 156.425.000,00 90.364.000,00 100.056.000,00 97.581.000,00
Diğer Borçlar 42.109.000,00 145.804.000,00 134.763.000,00 19.019.000,00 10.721.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.000,00 108.427.000,00 108.427.000,00 41.000,00 41.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.068.000,00 37.377.000,00 26.336.000,00 18.978.000,00 10.680.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 70.344.000,00 40.460.000,00 29.284.000,00 29.826.000,00 25.040.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 151.657.000,00 122.405.000,00 101.435.000,00 51.501.000,00 67.444.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 118.399.000,00 96.883.000,00 54.009.000,00 43.303.000,00 34.989.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.635.000,00 17.736.000,00 13.490.000,00 8.773.000,00 8.240.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 99.764.000,00 79.147.000,00 40.519.000,00 34.530.000,00 26.749.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.255.000,00 26.250.000,00 20.719.000,00 18.119.000,00 14.484.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 566.050.000,00 513.951.000,00 327.533.000,00 331.574.000,00 320.792.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 435.975.000,00 444.030.000,00 272.120.000,00 276.630.000,00 282.421.000,00
Banka Kredileri 170.436.000,00 167.742.000,00 0,00 0,00 2.584.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 265.539.000,00 276.288.000,00 272.120.000,00 276.300.000,00 278.913.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 40.597.000,00 35.995.000,00 25.037.000,00 23.176.000,00 11.148.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 40.597.000,00 35.995.000,00 25.037.000,00 23.176.000,00 11.148.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.893.000,00 14.154.000,00 13.411.000,00 11.117.000,00 11.116.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.858.915.000,00 3.886.849.000,00 3.313.598.000,00 2.901.947.000,00 2.295.401.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.402.625.000,00 2.008.851.000,00 1.432.539.000,00 1.193.357.000,00 893.225.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.277.421.000,00 1.892.257.000,00 1.332.193.000,00 1.114.503.000,00 841.528.000,00
Ödenmiş Sermaye 99.314.000,00 99.314.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.293.000,00 -12.293.000,00 -12.293.000,00 -12.293.000,00 -7.199.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.293.000,00 -12.293.000,00 -12.293.000,00 -12.293.000,00 -7.199.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.293.000,00 -12.293.000,00 -12.293.000,00 -12.293.000,00 -7.199.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 514.817.000,00 577.578.000,00 424.767.000,00 375.518.000,00 214.771.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 515.691.000,00 497.686.000,00 395.090.000,00 353.279.000,00 211.716.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -874.000,00 79.892.000,00 29.677.000,00 22.239.000,00 3.055.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 547.521.000,00 547.521.000,00 597.178.000,00 317.166.000,00 317.166.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.144.048.000,00 696.123.000,00 288.870.000,00 400.441.000,00 283.119.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 125.204.000,00 116.594.000,00 100.346.000,00 78.854.000,00 51.697.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.261.540.000,00 5.895.700.000,00 4.746.137.000,00 4.095.304.000,00 3.188.626.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 20.821.000,00 18.573.000,00 14.953.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 7.000,00 338.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi