Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 0212 3712000
Faks 0212 2844963
Web http://
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FATMA ELİF AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY 2.485.259,00 5,00
SEYHAN AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
DİĞER 33.671.741,00 67,81
Toplam 49.657.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 87,50
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626,00 63,25
Mavi Jeans NL B.V. 18.000,00 100,00
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Kazakhstan LLP 239.215.943,00 100,00
Mavi Limited Liability Company 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 648.353.000,00 2.352.850.000,00 1.777.714.000,00 1.062.476.000,00 535.838.000,00
Satışların Maliyeti (-) -341.388.000,00 -1.144.905.000,00 -846.462.000,00 -505.517.000,00 -268.508.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 306.965.000,00 1.207.945.000,00 931.252.000,00 556.959.000,00 267.330.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 306.965.000,00 1.207.945.000,00 931.252.000,00 556.959.000,00 267.330.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -36.707.000,00 -128.097.000,00 -96.377.000,00 -64.105.000,00 -29.844.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -197.841.000,00 -762.145.000,00 -564.285.000,00 -358.535.000,00 -174.826.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.163.000,00 -22.448.000,00 -19.306.000,00 -13.479.000,00 -6.568.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.910.000,00 12.243.000,00 9.106.000,00 4.929.000,00 270.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.391.000,00 -10.026.000,00 -9.060.000,00 -3.339.000,00 -4.722.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 71.773.000,00 297.472.000,00 251.330.000,00 122.430.000,00 51.640.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -204.000,00 -359.000,00 -559.000,00 -577.000,00 -33.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 71.569.000,00 297.113.000,00 250.771.000,00 121.853.000,00 51.607.000,00
Finansman Gelirleri 1.427.000,00 4.869.000,00 4.287.000,00 778.000,00 671.000,00
Finansman Giderleri (-) -60.805.000,00 -169.629.000,00 -124.263.000,00 -54.772.000,00 -19.643.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.191.000,00 132.353.000,00 130.795.000,00 67.859.000,00 32.635.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.109.000,00 -31.579.000,00 -29.548.000,00 -15.077.000,00 -7.575.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.582.000,00 -27.625.000,00 -42.322.000,00 -25.078.000,00 -13.154.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.473.000,00 -3.954.000,00 12.774.000,00 10.001.000,00 5.579.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.082.000,00 100.774.000,00 101.247.000,00 52.782.000,00 25.060.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.082.000,00 100.774.000,00 101.247.000,00 52.782.000,00 25.060.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.340.000,00 9.257.000,00 7.256.000,00 1.624.000,00 1.732.000,00
- Ana Ortaklık Payları 6.742.000,00 91.517.000,00 93.991.000,00 51.158.000,00 23.328.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -83.000,00 685.000,00 416.000,00 48.000,00 15.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -106.000,00 878.000,00 534.000,00 62.000,00 19.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 23.000,00 -193.000,00 -118.000,00 -14.000,00 -4.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 35.371.000,00 28.745.000,00 27.250.000,00 27.854.000,00 8.522.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 17.625.000,00 36.859.000,00 44.104.000,00 28.159.000,00 7.779.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 22.751.000,00 -10.403.000,00 -21.608.000,00 -391.000,00 953.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -5.005.000,00 2.289.000,00 4.754.000,00 86.000,00 -210.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 35.288.000,00 29.430.000,00 27.666.000,00 27.902.000,00 8.537.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 45.370.000,00 130.204.000,00 128.913.000,00 80.684.000,00 33.597.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.196.885.000,00 985.312.000,00 1.022.006.000,00 814.668.000,00 799.814.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 349.587.000,00 266.571.000,00 283.695.000,00 217.911.000,00 203.913.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 227.114.000,00 168.593.000,00 225.090.000,00 136.034.000,00 192.660.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 227.114.000,00 168.593.000,00 225.090.000,00 136.034.000,00 192.660.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.932.000,00 17.059.000,00 14.668.000,00 13.486.000,00 21.127.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.932.000,00 17.059.000,00 14.668.000,00 13.486.000,00 21.127.000,00
Türev Araçlar 13.189.000,00 0,00 350.000,00 647.000,00 2.099.000,00
Stoklar 507.983.000,00 457.229.000,00 435.897.000,00 393.897.000,00 338.509.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 48.215.000,00 37.985.000,00 36.545.000,00 29.920.000,00 26.441.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.048.000,00 15.805.000,00 306.000,00 708.000,00 171.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.817.000,00 22.070.000,00 25.455.000,00 22.065.000,00 14.894.000,00
ARA TOPLAM 1.196.885.000,00 985.312.000,00 1.022.006.000,00 814.668.000,00 799.814.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 838.800.000,00 358.598.000,00 381.605.000,00 360.838.000,00 328.029.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 161.851.000,00 159.739.000,00 157.788.000,00 160.958.000,00 159.538.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 218.046.000,00 194.454.000,00 200.003.000,00 181.364.000,00 153.828.000,00
- Şerefiye 153.052.000,00 136.878.000,00 143.107.000,00 127.116.000,00 106.241.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.561.000,00 42.194.000,00 56.896.000,00 54.248.000,00 47.587.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.734.000,00 1.880.000,00 21.517.000,00 16.299.000,00 11.704.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.035.685.000,00 1.343.910.000,00 1.403.611.000,00 1.175.506.000,00 1.127.843.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.229.837.000,00 896.934.000,00 957.160.000,00 758.044.000,00 762.884.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 346.624.000,00 79.742.000,00 89.653.000,00 81.408.000,00 121.287.000,00
- Banka Kredileri 144.558.000,00 79.742.000,00 89.653.000,00 81.408.000,00 121.287.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 599.312.000,00 510.284.000,00 517.449.000,00 453.549.000,00 441.100.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 184.933.000,00 155.105.000,00 106.469.000,00 131.832.000,00 117.339.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 414.379.000,00 355.179.000,00 410.980.000,00 321.717.000,00 323.761.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.549.000,00 32.512.000,00 30.687.000,00 20.230.000,00 18.205.000,00
Diğer Borçlar 16.980.000,00 16.534.000,00 18.008.000,00 14.959.000,00 12.545.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.592.000,00 10.330.000,00 10.800.000,00 9.568.000,00 7.952.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.388.000,00 6.204.000,00 7.208.000,00 5.391.000,00 4.593.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 17.558.000,00 17.086.000,00 16.577.000,00 16.665.000,00 16.074.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.232.000,00 2.732.000,00 18.026.000,00 12.905.000,00 14.575.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.672.000,00 13.034.000,00 14.488.000,00 13.023.000,00 9.913.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.320.000,00 2.679.000,00 3.028.000,00 3.127.000,00 3.081.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.352.000,00 10.355.000,00 11.460.000,00 9.896.000,00 6.832.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.844.000,00 11.116.000,00 6.524.000,00 4.468.000,00 4.364.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 423.310.000,00 109.808.000,00 110.574.000,00 129.814.000,00 84.181.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 403.987.000,00 91.985.000,00 92.929.000,00 110.095.000,00 66.723.000,00
Banka Kredileri 147.775.000,00 91.985.000,00 92.929.000,00 110.095.000,00 66.723.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 252.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.645.000,00 5.018.000,00 5.158.000,00 5.313.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.645.000,00 5.018.000,00 5.158.000,00 5.313.000,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.553.000,00 12.686.000,00 12.000.000,00 14.196.000,00 12.158.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.653.147.000,00 1.006.742.000,00 1.067.734.000,00 887.858.000,00 847.065.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 382.538.000,00 337.168.000,00 335.877.000,00 287.648.000,00 280.778.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 375.168.000,00 333.774.000,00 334.321.000,00 290.810.000,00 281.482.000,00
Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.543.000,00 -4.460.000,00 -4.729.000,00 -5.097.000,00 -5.130.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.543.000,00 -4.460.000,00 -4.729.000,00 -5.097.000,00 -5.130.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.543.000,00 -4.460.000,00 -4.729.000,00 -5.097.000,00 -5.130.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 91.212.000,00 56.477.000,00 54.819.000,00 54.509.000,00 34.369.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 80.924.000,00 63.935.000,00 71.017.000,00 54.158.000,00 32.970.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 10.288.000,00 -7.458.000,00 -16.198.000,00 351.000,00 1.399.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 17.427.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 248.086.000,00 156.569.000,00 156.569.000,00 156.569.000,00 197.588.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.742.000,00 91.517.000,00 93.991.000,00 51.158.000,00 23.328.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.370.000,00 3.394.000,00 1.556.000,00 -3.162.000,00 -704.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.035.685.000,00 1.343.910.000,00 1.403.611.000,00 1.175.506.000,00 1.127.843.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 114.000,00 23.000,00 65.000,00 102.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi