Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 72,59
BIST-100'deki Ağırlığı 0,61
F/K Oranı 19,43
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,88
Dibe Uzaklık 72,60
Piyasa Değeri (USD) 372.494.520,79
Piyasa Değeri (TL) 1.966.417.200,00
Özsermaye (TL) 334.321.000,00
Sermaye (TL) 49.657.000,00
Net Kar (TL) 101.228.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 0212 3712000
Faks 0212 2844963
Web http://
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FATMA ELİF AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
SEYHAN AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
DİĞER 36.157.000,00 72,81
Toplam 49.657.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 87,50
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626,00 63,25
Mavi Jeans NL B.V. 18.000,00 100,00
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Kazakhstan LLP 239.215.943,00 100,00
Mavi Limited Liability Company 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.777.714.000,00 1.062.476.000,00 535.838.000,00 1.781.656.000,00 1.350.425.000,00
Satışların Maliyeti (-) -846.462.000,00 -505.517.000,00 -268.508.000,00 -875.313.000,00 -665.692.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 931.252.000,00 556.959.000,00 267.330.000,00 906.343.000,00 684.733.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 931.252.000,00 556.959.000,00 267.330.000,00 906.343.000,00 684.733.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -96.377.000,00 -64.105.000,00 -29.844.000,00 -100.317.000,00 -69.540.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -564.285.000,00 -358.535.000,00 -174.826.000,00 -594.042.000,00 -435.700.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -19.306.000,00 -13.479.000,00 -6.568.000,00 -23.058.000,00 -16.768.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.106.000,00 4.929.000,00 270.000,00 4.925.000,00 4.406.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.060.000,00 -3.339.000,00 -4.722.000,00 -1.498.000,00 -2.378.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 251.330.000,00 122.430.000,00 51.640.000,00 192.353.000,00 164.753.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 39.000,00 17.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -559.000,00 -577.000,00 -33.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 250.771.000,00 121.853.000,00 51.607.000,00 192.392.000,00 164.770.000,00
Finansman Gelirleri 4.287.000,00 778.000,00 671.000,00 1.830.000,00 1.158.000,00
Finansman Giderleri (-) -124.263.000,00 -54.772.000,00 -19.643.000,00 -81.981.000,00 -61.505.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 130.795.000,00 67.859.000,00 32.635.000,00 112.241.000,00 104.423.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -29.548.000,00 -15.077.000,00 -7.575.000,00 -22.239.000,00 -20.296.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -42.322.000,00 -25.078.000,00 -13.154.000,00 -23.936.000,00 -23.182.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 12.774.000,00 10.001.000,00 5.579.000,00 1.697.000,00 2.886.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 101.247.000,00 52.782.000,00 25.060.000,00 90.002.000,00 84.127.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 101.247.000,00 52.782.000,00 25.060.000,00 90.002.000,00 84.127.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 7.256.000,00 1.624.000,00 1.732.000,00 4.131.000,00 5.493.000,00
- Ana Ortaklık Payları 93.991.000,00 51.158.000,00 23.328.000,00 85.871.000,00 78.634.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 416.000,00 48.000,00 15.000,00 -684.000,00 71.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 534.000,00 62.000,00 19.000,00 -877.000,00 89.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -118.000,00 -14.000,00 -4.000,00 193.000,00 -18.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 27.250.000,00 27.854.000,00 8.522.000,00 17.393.000,00 14.252.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 44.104.000,00 28.159.000,00 7.779.000,00 16.737.000,00 11.355.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -21.608.000,00 -391.000,00 953.000,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 4.754.000,00 86.000,00 -210.000,00 656.000,00 2.897.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 27.666.000,00 27.902.000,00 8.537.000,00 16.709.000,00 14.323.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 128.913.000,00 80.684.000,00 33.597.000,00 106.711.000,00 98.450.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.022.006.000,00 814.668.000,00 799.814.000,00 761.379.000,00 723.400.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 283.695.000,00 217.911.000,00 203.913.000,00 266.280.000,00 174.818.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 225.090.000,00 136.034.000,00 192.660.000,00 112.996.000,00 187.017.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 225.090.000,00 136.034.000,00 192.660.000,00 112.996.000,00 187.017.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.668.000,00 13.486.000,00 21.127.000,00 24.187.000,00 21.655.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.668.000,00 13.486.000,00 21.127.000,00 24.187.000,00 21.655.000,00
Türev Araçlar 350.000,00 647.000,00 2.099.000,00 848.000,00 4.135.000,00
Stoklar 435.897.000,00 393.897.000,00 338.509.000,00 320.351.000,00 292.359.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 36.545.000,00 29.920.000,00 26.441.000,00 23.358.000,00 27.693.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 306.000,00 708.000,00 171.000,00 183.000,00 293.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.455.000,00 22.065.000,00 14.894.000,00 13.176.000,00 15.430.000,00
ARA TOPLAM 1.022.006.000,00 814.668.000,00 799.814.000,00 761.379.000,00 723.400.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 381.605.000,00 360.838.000,00 328.029.000,00 313.864.000,00 314.047.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 157.788.000,00 160.958.000,00 159.538.000,00 156.033.000,00 154.702.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.003.000,00 181.364.000,00 153.828.000,00 147.599.000,00 148.476.000,00
- Şerefiye 143.107.000,00 127.116.000,00 106.241.000,00 99.699.000,00 99.112.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.896.000,00 54.248.000,00 47.587.000,00 47.900.000,00 49.364.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.000,00 65.000,00 102.000,00 106.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.517.000,00 16.299.000,00 11.704.000,00 7.145.000,00 8.075.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.403.611.000,00 1.175.506.000,00 1.127.843.000,00 1.075.243.000,00 1.037.447.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 957.160.000,00 758.044.000,00 762.884.000,00 742.177.000,00 686.914.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.653.000,00 81.408.000,00 121.287.000,00 180.306.000,00 70.223.000,00
- Banka Kredileri 89.653.000,00 81.408.000,00 121.287.000,00 180.306.000,00 70.223.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 517.449.000,00 453.549.000,00 441.100.000,00 366.455.000,00 391.157.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 106.469.000,00 131.832.000,00 117.339.000,00 122.672.000,00 110.477.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 410.980.000,00 321.717.000,00 323.761.000,00 243.783.000,00 280.680.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.687.000,00 20.230.000,00 18.205.000,00 18.081.000,00 18.989.000,00
Diğer Borçlar 18.008.000,00 14.959.000,00 12.545.000,00 13.619.000,00 32.122.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.800.000,00 9.568.000,00 7.952.000,00 7.420.000,00 22.481.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.208.000,00 5.391.000,00 4.593.000,00 6.199.000,00 9.641.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.577.000,00 16.665.000,00 16.074.000,00 14.566.000,00 13.610.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.026.000,00 12.905.000,00 14.575.000,00 4.476.000,00 11.782.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.488.000,00 13.023.000,00 9.913.000,00 9.767.000,00 13.068.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.028.000,00 3.127.000,00 3.081.000,00 2.359.000,00 2.768.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.460.000,00 9.896.000,00 6.832.000,00 7.408.000,00 10.300.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.524.000,00 4.468.000,00 4.364.000,00 5.879.000,00 3.467.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.574.000,00 129.814.000,00 84.181.000,00 85.885.000,00 111.613.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 92.929.000,00 110.095.000,00 66.723.000,00 68.736.000,00 95.654.000,00
Banka Kredileri 92.929.000,00 110.095.000,00 66.723.000,00 68.736.000,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.158.000,00 5.313.000,00 0,00 4.741.000,00 3.579.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.158.000,00 5.313.000,00 0,00 4.741.000,00 3.579.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.000.000,00 14.196.000,00 12.158.000,00 11.767.000,00 12.272.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.067.734.000,00 887.858.000,00 847.065.000,00 828.062.000,00 798.527.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 335.877.000,00 287.648.000,00 280.778.000,00 247.181.000,00 238.920.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 334.321.000,00 290.810.000,00 281.482.000,00 249.736.000,00 240.209.000,00
Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.729.000,00 -5.097.000,00 -5.130.000,00 -5.145.000,00 -4.390.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.729.000,00 -5.097.000,00 -5.130.000,00 -5.145.000,00 -4.390.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.729.000,00 -5.097.000,00 -5.130.000,00 -5.145.000,00 -4.390.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 54.819.000,00 54.509.000,00 34.369.000,00 25.966.000,00 22.921.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 71.017.000,00 54.158.000,00 32.970.000,00 25.310.000,00 20.024.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -16.198.000,00 351.000,00 1.399.000,00 656.000,00 2.897.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00 19.771.000,00 17.427.000,00 17.427.000,00 17.427.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 156.569.000,00 156.569.000,00 197.588.000,00 111.717.000,00 111.717.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 93.991.000,00 51.158.000,00 23.328.000,00 85.871.000,00 78.634.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.556.000,00 -3.162.000,00 -704.000,00 -2.555.000,00 -1.289.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.403.611.000,00 1.175.506.000,00 1.127.843.000,00 1.075.243.000,00 1.037.447.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi