Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 0212 3712000
Faks 0212 2844963
Web http://
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEYHAN AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
FATMA ELİF AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
SCHRODER INTERNATION SELECTION FUND 2.953.320,00 5,95
DİĞER 33.203.680,00 66,87
Toplam 49.657.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 87,50
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626,00 63,25
Mavi Jeans NL B.V. 18.000,00 100,00
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Kazakhstan LLP 239.215.943,00 100,00
Mavi Limited Liability Company 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 758.756.000,00 2.401.808.000,00 1.751.910.000,00 924.926.000,00 387.122.000,00
Satışların Maliyeti (-) -383.691.000,00 -1.241.704.000,00 -892.459.000,00 -482.093.000,00 -211.366.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 375.065.000,00 1.160.104.000,00 859.451.000,00 442.833.000,00 175.756.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 375.065.000,00 1.160.104.000,00 859.451.000,00 442.833.000,00 175.756.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -49.941.000,00 -173.283.000,00 -121.096.000,00 -77.185.000,00 -39.202.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -256.694.000,00 -880.147.000,00 -647.839.000,00 -401.083.000,00 -181.260.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.441.000,00 -33.673.000,00 -24.572.000,00 -15.311.000,00 -7.903.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.200.000,00 20.542.000,00 22.696.000,00 9.486.000,00 5.913.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.273.000,00 -2.901.000,00 -2.794.000,00 -1.866.000,00 -1.874.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 65.916.000,00 90.642.000,00 85.846.000,00 -43.126.000,00 -48.570.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -98.000,00 -1.410.000,00 -1.169.000,00 -1.416.000,00 -385.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 65.818.000,00 89.232.000,00 84.677.000,00 -44.542.000,00 -48.955.000,00
Finansman Gelirleri 44.943.000,00 167.847.000,00 135.064.000,00 84.322.000,00 33.673.000,00
Finansman Giderleri (-) -65.969.000,00 -244.602.000,00 -188.290.000,00 -115.986.000,00 -51.857.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 44.792.000,00 12.477.000,00 31.451.000,00 -76.206.000,00 -67.139.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.314.000,00 -4.434.000,00 -5.951.000,00 17.862.000,00 15.498.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.068.000,00 -9.560.000,00 -17.311.000,00 6.703.000,00 9.851.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.754.000,00 5.126.000,00 11.360.000,00 11.159.000,00 5.647.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 36.478.000,00 8.043.000,00 25.500.000,00 -58.344.000,00 -51.641.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 36.478.000,00 8.043.000,00 25.500.000,00 -58.344.000,00 -51.641.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.477.000,00 3.460.000,00 2.012.000,00 -3.687.000,00 -1.553.000,00
- Ana Ortaklık Payları 31.001.000,00 4.583.000,00 23.488.000,00 -54.657.000,00 -50.088.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -317.000,00 -908.000,00 -554.000,00 -420.000,00 -153.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -572.000,00 -1.106.000,00 -710.000,00 -538.000,00 -196.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 255.000,00 198.000,00 156.000,00 118.000,00 43.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 47.580.000,00 49.210.000,00 91.420.000,00 41.687.000,00 48.423.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 33.572.000,00 57.037.000,00 90.521.000,00 39.184.000,00 36.783.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 18.104.000,00 -9.815.000,00 0,00 0,00 14.923.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -4.096.000,00 1.988.000,00 -254.000,00 -706.000,00 -3.283.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 47.263.000,00 48.302.000,00 90.866.000,00 41.267.000,00 48.270.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 83.741.000,00 56.345.000,00 116.366.000,00 -17.077.000,00 -3.371.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.878.622.000,00 1.786.744.000,00 1.930.300.000,00 1.628.717.000,00 1.712.783.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 769.736.000,00 889.875.000,00 905.770.000,00 738.232.000,00 756.380.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 332.018.000,00 231.378.000,00 279.772.000,00 198.481.000,00 223.233.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 332.018.000,00 231.378.000,00 279.772.000,00 198.481.000,00 223.233.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.836.000,00 13.288.000,00 7.271.000,00 8.962.000,00 10.337.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.836.000,00 13.288.000,00 7.271.000,00 8.962.000,00 10.337.000,00
Türev Araçlar 9.504.000,00 0,00 2.367.000,00 4.423.000,00 16.137.000,00
Stoklar 659.250.000,00 560.084.000,00 648.199.000,00 590.461.000,00 611.265.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 60.864.000,00 50.326.000,00 44.107.000,00 39.580.000,00 41.002.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.262.000,00 25.869.000,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.233.000,00 17.738.000,00 5.488.000,00 10.608.000,00 13.381.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.181.000,00 24.055.000,00 37.326.000,00 37.970.000,00 41.048.000,00
ARA TOPLAM 1.878.622.000,00 1.786.744.000,00 1.930.300.000,00 1.628.717.000,00 1.712.783.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 955.220.000,00 921.006.000,00 954.348.000,00 902.116.000,00 900.282.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 208.284.000,00 197.679.000,00 201.892.000,00 199.428.000,00 192.121.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 293.178.000,00 262.718.000,00 295.545.000,00 252.448.000,00 254.354.000,00
- Şerefiye 211.381.000,00 188.945.000,00 213.201.000,00 178.598.000,00 178.980.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.238.000,00 42.271.000,00 49.949.000,00 43.660.000,00 45.466.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 180.000,00 149.000,00 111.000,00 124.000,00 77.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.220.000,00 22.251.000,00 25.277.000,00 26.323.000,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.833.842.000,00 2.707.750.000,00 2.884.648.000,00 2.530.833.000,00 2.613.065.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.865.905.000,00 1.786.006.000,00 1.841.968.000,00 1.576.548.000,00 1.572.596.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 647.098.000,00 663.980.000,00 625.906.000,00 528.464.000,00 356.672.000,00
- Banka Kredileri 424.824.000,00 445.406.000,00 416.166.000,00 326.104.000,00 154.233.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 366.134.000,00 375.566.000,00 355.886.000,00 281.194.000,00 529.799.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 737.283.000,00 638.195.000,00 728.458.000,00 661.513.000,00 613.212.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 263.330.000,00 156.296.000,00 187.952.000,00 122.658.000,00 167.958.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 473.953.000,00 481.899.000,00 540.506.000,00 538.855.000,00 445.254.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.171.000,00 38.863.000,00 45.600.000,00 41.305.000,00 18.340.000,00
Diğer Borçlar 3.317.000,00 4.047.000,00 12.843.000,00 14.491.000,00 6.977.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 453.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 126.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.864.000,00 3.871.000,00 12.667.000,00 14.315.000,00 6.851.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.301.000,00 18.150.000,00 19.272.000,00 19.673.000,00 19.222.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.968.000,00 6.307.000,00 17.868.000,00 429.000,00 1.195.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 25.463.000,00 19.813.000,00 27.167.000,00 22.132.000,00 19.819.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.276.000,00 4.144.000,00 6.314.000,00 5.813.000,00 4.829.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.187.000,00 15.669.000,00 20.853.000,00 16.319.000,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.170.000,00 12.484.000,00 8.968.000,00 7.347.000,00 7.360.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 350.187.000,00 387.735.000,00 448.650.000,00 493.698.000,00 566.176.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 327.519.000,00 365.613.000,00 426.350.000,00 471.192.000,00 543.544.000,00
Banka Kredileri 78.368.000,00 105.569.000,00 165.395.000,00 215.432.000,00 281.448.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 247.173.000,00 257.855.000,00 258.037.000,00 252.898.000,00 258.927.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.096.000,00 9.081.000,00 8.578.000,00 8.173.000,00 7.463.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.096.000,00 9.081.000,00 8.578.000,00 8.173.000,00 7.463.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.632.000,00 11.616.000,00 11.784.000,00 11.914.000,00 12.253.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.216.092.000,00 2.173.741.000,00 2.290.618.000,00 2.070.246.000,00 2.138.772.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 617.750.000,00 534.009.000,00 594.030.000,00 460.587.000,00 474.293.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 584.706.000,00 509.792.000,00 568.088.000,00 444.073.000,00 455.679.000,00
Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.562.000,00 -6.245.000,00 -5.891.000,00 -5.757.000,00 -5.490.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.562.000,00 -6.245.000,00 -5.891.000,00 -5.757.000,00 -5.490.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.562.000,00 -6.245.000,00 -5.891.000,00 -5.757.000,00 -5.490.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 179.083.000,00 134.853.000,00 173.890.000,00 127.886.000,00 134.656.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 171.955.000,00 141.733.000,00 172.044.000,00 124.436.000,00 122.069.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 7.128.000,00 -6.880.000,00 1.846.000,00 3.450.000,00 12.587.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 347.513.000,00 342.930.000,00 342.930.000,00 342.930.000,00 342.930.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 31.001.000,00 4.583.000,00 23.488.000,00 -54.657.000,00 -50.088.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 33.044.000,00 24.217.000,00 25.942.000,00 16.514.000,00 18.614.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.833.842.000,00 2.707.750.000,00 2.884.648.000,00 2.530.833.000,00 2.613.065.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi