Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,08
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 72,59
BIST-100'deki Ağırlığı 1,54
F/K Oranı 28,90
Piyasa Değ. / Defter Değ. 9,94
Dibe Uzaklık 72,60
Piyasa Değeri (USD) 606.566.265,44
Piyasa Değeri (TL) 2.481.856.860,00
Özsermaye (TL) 249.736.000,00
Sermaye (TL) 49.657.000,00
Net Kar (TL) 85.871.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 0212 3712000
Faks 0212 2844963
Web http://
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BLUE INTERNATIONAL HOLDING B.V. 13.608.293,00 27,41
DİĞER 36.048.707,00 72,59
Toplam 49.657.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 87,50
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 688.500,00 38,25
Mavi Jeans NL B.V. 18.000,00 100,00
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Kazakhstan LLP 239.215.943,00 100,00
Mavi Limited Liability Company 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.781.656.000,00 1.350.425.000,00 828.792.000,00 428.158.000,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -875.313.000,00 -665.692.000,00 -409.400.000,00 -219.949.000,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 906.343.000,00 684.733.000,00 419.392.000,00 208.209.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 906.343.000,00 684.733.000,00 419.392.000,00 208.209.000,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -100.317.000,00 -69.540.000,00 -45.965.000,00 -23.625.000,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -594.042.000,00 -435.700.000,00 -279.913.000,00 -138.535.000,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -23.058.000,00 -16.768.000,00 -11.226.000,00 -5.507.000,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.925.000,00 4.406.000,00 5.464.000,00 2.952.000,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.498.000,00 -2.378.000,00 -651.000,00 -934.000,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 192.353.000,00 164.753.000,00 87.101.000,00 42.560.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 39.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -48.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 192.392.000,00 164.770.000,00 87.101.000,00 42.512.000,00 0,00
Finansman Gelirleri 1.830.000,00 1.158.000,00 993.000,00 4.673.000,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -81.981.000,00 -61.505.000,00 -41.329.000,00 -24.353.000,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 112.241.000,00 104.423.000,00 46.765.000,00 22.832.000,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -22.239.000,00 -20.296.000,00 -11.068.000,00 -5.335.000,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -23.936.000,00 -23.182.000,00 -13.463.000,00 -9.258.000,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.697.000,00 2.886.000,00 2.395.000,00 3.923.000,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 90.002.000,00 84.127.000,00 35.697.000,00 17.497.000,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 90.002.000,00 84.127.000,00 35.697.000,00 17.497.000,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.131.000,00 5.493.000,00 1.602.000,00 484.000,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 85.871.000,00 78.634.000,00 34.095.000,00 17.013.000,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -684.000,00 71.000,00 -16.000,00 -67.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -877.000,00 89.000,00 -20.000,00 -84.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 193.000,00 -18.000,00 4.000,00 17.000,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 17.393.000,00 14.252.000,00 4.464.000,00 -2.543.000,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 16.737.000,00 11.355.000,00 6.912.000,00 -2.543.000,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 656.000,00 2.897.000,00 -2.448.000,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 16.709.000,00 14.323.000,00 4.448.000,00 -2.610.000,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 106.711.000,00 98.450.000,00 40.145.000,00 14.887.000,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 761.379.000,00 723.400.000,00 659.949.000,00 706.925.000,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 266.280.000,00 174.818.000,00 203.340.000,00 156.274.000,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 112.996.000,00 187.017.000,00 99.438.000,00 185.386.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 3.751.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 112.996.000,00 187.017.000,00 99.438.000,00 181.635.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 24.187.000,00 21.655.000,00 21.723.000,00 29.026.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.187.000,00 21.655.000,00 21.723.000,00 29.026.000,00 0,00
Türev Araçlar 848.000,00 4.135.000,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 320.351.000,00 292.359.000,00 296.418.000,00 289.456.000,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.358.000,00 27.693.000,00 21.926.000,00 27.955.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 183.000,00 293.000,00 441.000,00 250.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.176.000,00 15.430.000,00 16.663.000,00 18.578.000,00 0,00
ARA TOPLAM 761.379.000,00 723.400.000,00 659.949.000,00 706.925.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 313.864.000,00 314.047.000,00 300.494.000,00 300.393.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 156.033.000,00 154.702.000,00 147.273.000,00 144.319.000,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 147.599.000,00 148.476.000,00 142.237.000,00 144.097.000,00 0,00
- Şerefiye 99.699.000,00 99.112.000,00 93.206.000,00 93.054.000,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.900.000,00 49.364.000,00 49.031.000,00 51.043.000,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 106.000,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.145.000,00 8.075.000,00 8.963.000,00 10.051.000,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.075.243.000,00 1.037.447.000,00 960.443.000,00 1.007.318.000,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 742.177.000,00 686.914.000,00 644.321.000,00 711.296.000,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 180.306.000,00 70.223.000,00 101.865.000,00 84.306.000,00 0,00
- Banka Kredileri 180.306.000,00 70.223.000,00 101.865.000,00 84.306.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 366.455.000,00 391.157.000,00 331.267.000,00 348.592.000,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 122.672.000,00 110.477.000,00 111.295.000,00 101.828.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 243.783.000,00 280.680.000,00 219.972.000,00 246.764.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.081.000,00 18.989.000,00 14.721.000,00 17.773.000,00 0,00
Diğer Borçlar 13.619.000,00 32.122.000,00 34.815.000,00 77.637.000,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.420.000,00 22.481.000,00 24.484.000,00 69.499.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.199.000,00 9.641.000,00 10.331.000,00 8.138.000,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 14.566.000,00 13.610.000,00 12.693.000,00 12.592.000,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.476.000,00 11.782.000,00 3.063.000,00 8.419.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.767.000,00 13.068.000,00 11.795.000,00 11.490.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.359.000,00 2.768.000,00 2.658.000,00 2.723.000,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.408.000,00 10.300.000,00 9.137.000,00 8.767.000,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.879.000,00 3.467.000,00 2.526.000,00 2.139.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.885.000,00 111.613.000,00 135.507.000,00 140.665.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 68.736.000,00 95.654.000,00 120.254.000,00 125.179.000,00 0,00
Banka Kredileri 68.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.741.000,00 3.579.000,00 3.343.000,00 3.278.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.741.000,00 3.579.000,00 3.343.000,00 3.278.000,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.767.000,00 12.272.000,00 11.803.000,00 12.102.000,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 828.062.000,00 798.527.000,00 779.828.000,00 851.961.000,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 247.181.000,00 238.920.000,00 180.615.000,00 155.357.000,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 249.736.000,00 240.209.000,00 185.573.000,00 161.632.000,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.145.000,00 -4.390.000,00 -4.477.000,00 -4.528.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.145.000,00 -4.390.000,00 -4.477.000,00 -4.528.000,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.145.000,00 -4.390.000,00 -4.477.000,00 -4.528.000,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.966.000,00 22.921.000,00 12.911.000,00 6.103.000,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 25.310.000,00 20.024.000,00 15.359.000,00 6.103.000,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 656.000,00 2.897.000,00 -2.448.000,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.427.000,00 17.427.000,00 17.427.000,00 17.427.000,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 111.717.000,00 111.717.000,00 111.717.000,00 111.717.000,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 85.871.000,00 78.634.000,00 34.095.000,00 17.013.000,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.555.000,00 -1.289.000,00 -4.958.000,00 -6.275.000,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.075.243.000,00 1.037.447.000,00 960.443.000,00 1.007.318.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi