Geri Dön

MAVI |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma Net kar güçlü büyüme ve iyileşen operasyonel marjlar sayesinde beklentileri aştı: Mavi 1Ç22'de 289 milyon TL net kar açıkladı. Net k...
Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 2123712000
Faks 2122844963
Web www.mavi.com www.maviyatirimciliskileri.com www.mavicompany.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FATMA ELİF AKARLILAR 9.000.000,00 9,06
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 9.000.000,00 9,06
SEYHAN AKARLILAR 9.000.000,00 9,06
TOPLAM 99.314.000,00 100,00
DİĞER 72.314.000,00 72,82
Toplam 198.628.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 100,00
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626,00 63,25
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Limited Liability Company (Mavi Rusya) 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.05.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.887.250.000,00 4.619.319.000,00 3.190.961.000,00 1.836.508.000,00 758.756.000,00
Satışların Maliyeti (-) -821.006.000,00 -2.247.656.000,00 -1.556.949.000,00 -894.778.000,00 -383.691.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.066.244.000,00 2.371.663.000,00 1.634.012.000,00 941.730.000,00 375.065.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.066.244.000,00 2.371.663.000,00 1.634.012.000,00 941.730.000,00 375.065.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -106.082.000,00 -302.490.000,00 -181.146.000,00 -111.252.000,00 -49.941.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -498.362.000,00 -1.366.067.000,00 -940.864.000,00 -580.911.000,00 -256.694.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -14.844.000,00 -45.065.000,00 -35.650.000,00 -21.426.000,00 -10.441.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.108.000,00 47.761.000,00 30.905.000,00 13.079.000,00 9.200.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.510.000,00 -7.162.000,00 -1.984.000,00 -1.274.000,00 -1.273.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 461.554.000,00 698.640.000,00 505.273.000,00 239.946.000,00 65.916.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 158.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -677.000,00 -12.000,00 -335.000,00 -335.000,00 -98.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 460.877.000,00 698.786.000,00 505.088.000,00 239.761.000,00 65.818.000,00
Finansman Gelirleri 45.600.000,00 163.132.000,00 112.642.000,00 80.991.000,00 44.943.000,00
Finansman Giderleri (-) -112.793.000,00 -322.896.000,00 -224.391.000,00 -140.470.000,00 -65.969.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 393.684.000,00 539.022.000,00 393.339.000,00 180.282.000,00 44.792.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -91.793.000,00 -116.004.000,00 -92.658.000,00 -42.077.000,00 -8.314.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -97.018.000,00 -155.823.000,00 -111.195.000,00 -54.884.000,00 -16.068.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.225.000,00 39.819.000,00 18.537.000,00 12.807.000,00 7.754.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 301.891.000,00 423.018.000,00 300.681.000,00 138.205.000,00 36.478.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 301.891.000,00 423.018.000,00 300.681.000,00 138.205.000,00 36.478.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 13.021.000,00 22.577.000,00 17.562.000,00 8.323.000,00 5.477.000,00
- Ana Ortaklık Payları 288.870.000,00 400.441.000,00 283.119.000,00 129.882.000,00 31.001.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -6.048.000,00 -954.000,00 -871.000,00 -317.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -7.560.000,00 -1.421.000,00 -1.311.000,00 -572.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 1.512.000,00 467.000,00 440.000,00 255.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 57.720.000,00 272.725.000,00 89.836.000,00 49.592.000,00 47.580.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 50.282.000,00 243.606.000,00 79.901.000,00 39.908.000,00 33.572.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 9.660.000,00 37.482.000,00 12.674.000,00 12.339.000,00 18.104.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -2.222.000,00 -8.363.000,00 -2.739.000,00 -2.655.000,00 -4.096.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 57.720.000,00 266.677.000,00 88.882.000,00 48.721.000,00 47.263.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 359.611.000,00 689.695.000,00 389.563.000,00 186.926.000,00 83.741.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.399.692.000,00 2.856.183.000,00 2.149.852.000,00 1.867.514.000,00 1.878.622.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.539.947.000,00 1.508.641.000,00 950.557.000,00 900.683.000,00 769.736.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 590.313.000,00 394.487.000,00 408.023.000,00 286.541.000,00 332.018.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 590.313.000,00 394.487.000,00 408.023.000,00 286.541.000,00 332.018.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 41.258.000,00 33.211.000,00 24.362.000,00 19.108.000,00 11.836.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.258.000,00 33.211.000,00 24.362.000,00 19.108.000,00 11.836.000,00
Türev Araçlar 38.542.000,00 28.882.000,00 4.074.000,00 3.739.000,00 9.504.000,00
Stoklar 1.004.407.000,00 751.398.000,00 674.105.000,00 563.323.000,00 659.250.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 157.057.000,00 120.666.000,00 74.147.000,00 70.385.000,00 60.864.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 100.285.000,00 86.982.000,00 45.569.000,00 43.591.000,00 27.262.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.967.000,00 7.453.000,00 4.002.000,00 2.970.000,00 8.233.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.201.000,00 11.445.000,00 10.582.000,00 20.765.000,00 27.181.000,00
ARA TOPLAM 3.399.692.000,00 2.856.183.000,00 2.149.852.000,00 1.867.514.000,00 1.878.622.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.346.445.000,00 1.239.121.000,00 1.038.774.000,00 954.168.000,00 955.220.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 289.522.000,00 258.987.000,00 206.590.000,00 216.187.000,00 208.284.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 520.764.000,00 473.907.000,00 355.171.000,00 297.583.000,00 293.178.000,00
- Şerefiye 378.018.000,00 343.018.000,00 244.353.000,00 217.214.000,00 211.381.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 20.821.000,00 18.573.000,00 14.953.000,00 13.337.000,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 45.238.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 52.705.000,00 49.361.000,00 35.894.000,00 31.130.000,00 25.220.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.746.137.000,00 4.095.304.000,00 3.188.626.000,00 2.821.682.000,00 2.833.842.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.986.065.000,00 2.570.373.000,00 1.974.609.000,00 1.849.517.000,00 1.865.905.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.042.329.000,00 874.123.000,00 526.501.000,00 600.817.000,00 647.098.000,00
- Banka Kredileri 785.401.000,00 644.828.000,00 316.479.000,00 381.830.000,00 424.824.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 191.834.000,00 245.780.000,00 262.183.000,00 327.701.000,00 366.134.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.321.328.000,00 1.188.646.000,00 935.666.000,00 706.738.000,00 737.283.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 228.823.000,00 212.803.000,00 184.803.000,00 214.314.000,00 263.330.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.092.505.000,00 975.843.000,00 750.863.000,00 492.424.000,00 473.953.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 90.364.000,00 100.056.000,00 97.581.000,00 68.446.000,00 37.171.000,00
Diğer Borçlar 134.763.000,00 19.019.000,00 10.721.000,00 41.409.000,00 3.317.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 108.427.000,00 41.000,00 41.000,00 18.767.000,00 453.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.336.000,00 18.978.000,00 10.680.000,00 22.642.000,00 2.864.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 29.284.000,00 29.826.000,00 25.040.000,00 21.168.000,00 19.301.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 101.435.000,00 51.501.000,00 67.444.000,00 42.320.000,00 12.968.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 54.009.000,00 43.303.000,00 34.989.000,00 28.985.000,00 25.463.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.490.000,00 8.773.000,00 8.240.000,00 7.232.000,00 6.276.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 40.519.000,00 34.530.000,00 26.749.000,00 21.753.000,00 19.187.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.719.000,00 18.119.000,00 14.484.000,00 11.933.000,00 17.170.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 327.533.000,00 331.574.000,00 320.792.000,00 281.577.000,00 350.187.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 272.120.000,00 276.630.000,00 282.421.000,00 252.024.000,00 327.519.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 272.120.000,00 276.300.000,00 278.913.000,00 233.571.000,00 247.173.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.037.000,00 23.176.000,00 11.148.000,00 10.772.000,00 10.096.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.037.000,00 23.176.000,00 11.148.000,00 10.772.000,00 10.096.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.411.000,00 11.117.000,00 11.116.000,00 11.117.000,00 11.632.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.313.598.000,00 2.901.947.000,00 2.295.401.000,00 2.131.094.000,00 2.216.092.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.432.539.000,00 1.193.357.000,00 893.225.000,00 690.588.000,00 617.750.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.332.193.000,00 1.114.503.000,00 841.528.000,00 653.625.000,00 584.706.000,00
Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.293.000,00 -12.293.000,00 -7.199.000,00 -7.116.000,00 -6.562.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.293.000,00 -12.293.000,00 -7.199.000,00 -7.116.000,00 -6.562.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.293.000,00 -12.293.000,00 -7.199.000,00 -7.116.000,00 -6.562.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 424.767.000,00 375.518.000,00 214.771.000,00 180.022.000,00 179.083.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 395.090.000,00 353.279.000,00 211.716.000,00 177.218.000,00 171.955.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 29.677.000,00 22.239.000,00 3.055.000,00 2.804.000,00 7.128.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 597.178.000,00 317.166.000,00 317.166.000,00 317.166.000,00 347.513.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 288.870.000,00 400.441.000,00 283.119.000,00 129.882.000,00 31.001.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 100.346.000,00 78.854.000,00 51.697.000,00 36.963.000,00 33.044.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.746.137.000,00 4.095.304.000,00 3.188.626.000,00 2.821.682.000,00 2.833.842.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 7.000,00 338.000,00 163.000,00 180.000,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 2.584.000,00 17.034.000,00 78.368.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi