Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 2123712000
Faks 2122844963
Web www.mavi.com www.maviyatirimciliskileri.com www.mavicompany.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEYHAN AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
FATMA ELİF AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
TOPLAM 49.657.000,00 100,00
DİĞER 36.157.000,00 72,82
Toplam 99.314.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 100,00
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626,00 63,25
Mavi Jeans NL B.V. 18.000,00 100,00
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Kazakhstan LLP 239.215.943,00 100,00
Mavi Limited Liability Company 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.190.961.000,00 1.836.508.000,00 758.756.000,00 2.401.808.000,00 1.751.910.000,00
Satışların Maliyeti (-) -1.556.949.000,00 -894.778.000,00 -383.691.000,00 -1.241.704.000,00 -892.459.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.634.012.000,00 941.730.000,00 375.065.000,00 1.160.104.000,00 859.451.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.634.012.000,00 941.730.000,00 375.065.000,00 1.160.104.000,00 859.451.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -181.146.000,00 -111.252.000,00 -49.941.000,00 -173.283.000,00 -121.096.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -940.864.000,00 -580.911.000,00 -256.694.000,00 -880.147.000,00 -647.839.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -35.650.000,00 -21.426.000,00 -10.441.000,00 -33.673.000,00 -24.572.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.905.000,00 13.079.000,00 9.200.000,00 20.542.000,00 22.696.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.984.000,00 -1.274.000,00 -1.273.000,00 -2.901.000,00 -2.794.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 505.273.000,00 239.946.000,00 65.916.000,00 90.642.000,00 85.846.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -335.000,00 -335.000,00 -98.000,00 -1.410.000,00 -1.169.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 505.088.000,00 239.761.000,00 65.818.000,00 89.232.000,00 84.677.000,00
Finansman Gelirleri 112.642.000,00 80.991.000,00 44.943.000,00 167.847.000,00 135.064.000,00
Finansman Giderleri (-) -224.391.000,00 -140.470.000,00 -65.969.000,00 -244.602.000,00 -188.290.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 393.339.000,00 180.282.000,00 44.792.000,00 12.477.000,00 31.451.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -92.658.000,00 -42.077.000,00 -8.314.000,00 -4.434.000,00 -5.951.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -111.195.000,00 -54.884.000,00 -16.068.000,00 -9.560.000,00 -17.311.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 18.537.000,00 12.807.000,00 7.754.000,00 5.126.000,00 11.360.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 300.681.000,00 138.205.000,00 36.478.000,00 8.043.000,00 25.500.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 300.681.000,00 138.205.000,00 36.478.000,00 8.043.000,00 25.500.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 17.562.000,00 8.323.000,00 5.477.000,00 3.460.000,00 2.012.000,00
- Ana Ortaklık Payları 283.119.000,00 129.882.000,00 31.001.000,00 4.583.000,00 23.488.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -954.000,00 -871.000,00 -317.000,00 -908.000,00 -554.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.421.000,00 -1.311.000,00 -572.000,00 -1.106.000,00 -710.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 467.000,00 440.000,00 255.000,00 198.000,00 156.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 89.836.000,00 49.592.000,00 47.580.000,00 49.210.000,00 91.420.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 79.901.000,00 39.908.000,00 33.572.000,00 57.037.000,00 90.521.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 12.674.000,00 12.339.000,00 18.104.000,00 -9.815.000,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -2.739.000,00 -2.655.000,00 -4.096.000,00 1.988.000,00 -254.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 88.882.000,00 48.721.000,00 47.263.000,00 48.302.000,00 90.866.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 389.563.000,00 186.926.000,00 83.741.000,00 56.345.000,00 116.366.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.149.852.000,00 1.867.514.000,00 1.878.622.000,00 1.786.744.000,00 1.930.300.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 950.557.000,00 900.683.000,00 769.736.000,00 889.875.000,00 905.770.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 408.023.000,00 286.541.000,00 332.018.000,00 231.378.000,00 279.772.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 408.023.000,00 286.541.000,00 332.018.000,00 231.378.000,00 279.772.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 24.362.000,00 19.108.000,00 11.836.000,00 13.288.000,00 7.271.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.362.000,00 19.108.000,00 11.836.000,00 13.288.000,00 7.271.000,00
Türev Araçlar 4.074.000,00 3.739.000,00 9.504.000,00 0,00 2.367.000,00
Stoklar 674.105.000,00 563.323.000,00 659.250.000,00 560.084.000,00 648.199.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 74.147.000,00 70.385.000,00 60.864.000,00 50.326.000,00 44.107.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 45.569.000,00 43.591.000,00 27.262.000,00 25.869.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.002.000,00 2.970.000,00 8.233.000,00 17.738.000,00 5.488.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.582.000,00 20.765.000,00 27.181.000,00 24.055.000,00 37.326.000,00
ARA TOPLAM 2.149.852.000,00 1.867.514.000,00 1.878.622.000,00 1.786.744.000,00 1.930.300.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.038.774.000,00 954.168.000,00 955.220.000,00 921.006.000,00 954.348.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 206.590.000,00 216.187.000,00 208.284.000,00 197.679.000,00 201.892.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 355.171.000,00 297.583.000,00 293.178.000,00 262.718.000,00 295.545.000,00
- Şerefiye 244.353.000,00 217.214.000,00 211.381.000,00 188.945.000,00 213.201.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 14.953.000,00 13.337.000,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 45.238.000,00 42.271.000,00 49.949.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 338.000,00 163.000,00 180.000,00 149.000,00 111.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.894.000,00 31.130.000,00 25.220.000,00 22.251.000,00 25.277.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.188.626.000,00 2.821.682.000,00 2.833.842.000,00 2.707.750.000,00 2.884.648.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.974.609.000,00 1.849.517.000,00 1.865.905.000,00 1.786.006.000,00 1.841.968.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 526.501.000,00 600.817.000,00 647.098.000,00 663.980.000,00 625.906.000,00
- Banka Kredileri 316.479.000,00 381.830.000,00 424.824.000,00 445.406.000,00 416.166.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 262.183.000,00 327.701.000,00 366.134.000,00 375.566.000,00 355.886.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 935.666.000,00 706.738.000,00 737.283.000,00 638.195.000,00 728.458.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 184.803.000,00 214.314.000,00 263.330.000,00 156.296.000,00 187.952.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 750.863.000,00 492.424.000,00 473.953.000,00 481.899.000,00 540.506.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 97.581.000,00 68.446.000,00 37.171.000,00 38.863.000,00 45.600.000,00
Diğer Borçlar 10.721.000,00 41.409.000,00 3.317.000,00 4.047.000,00 12.843.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.000,00 18.767.000,00 453.000,00 176.000,00 176.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.680.000,00 22.642.000,00 2.864.000,00 3.871.000,00 12.667.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 25.040.000,00 21.168.000,00 19.301.000,00 18.150.000,00 19.272.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 67.444.000,00 42.320.000,00 12.968.000,00 6.307.000,00 17.868.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 34.989.000,00 28.985.000,00 25.463.000,00 19.813.000,00 27.167.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.240.000,00 7.232.000,00 6.276.000,00 4.144.000,00 6.314.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.749.000,00 21.753.000,00 19.187.000,00 15.669.000,00 20.853.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.484.000,00 11.933.000,00 17.170.000,00 12.484.000,00 8.968.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 320.792.000,00 281.577.000,00 350.187.000,00 387.735.000,00 448.650.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 282.421.000,00 252.024.000,00 327.519.000,00 365.613.000,00 426.350.000,00
Banka Kredileri 2.584.000,00 17.034.000,00 78.368.000,00 105.569.000,00 165.395.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 278.913.000,00 233.571.000,00 247.173.000,00 257.855.000,00 258.037.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.148.000,00 10.772.000,00 10.096.000,00 9.081.000,00 8.578.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.148.000,00 10.772.000,00 10.096.000,00 9.081.000,00 8.578.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.116.000,00 11.117.000,00 11.632.000,00 11.616.000,00 11.784.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.295.401.000,00 2.131.094.000,00 2.216.092.000,00 2.173.741.000,00 2.290.618.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 893.225.000,00 690.588.000,00 617.750.000,00 534.009.000,00 594.030.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 841.528.000,00 653.625.000,00 584.706.000,00 509.792.000,00 568.088.000,00
Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.199.000,00 -7.116.000,00 -6.562.000,00 -6.245.000,00 -5.891.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.199.000,00 -7.116.000,00 -6.562.000,00 -6.245.000,00 -5.891.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.199.000,00 -7.116.000,00 -6.562.000,00 -6.245.000,00 -5.891.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 214.771.000,00 180.022.000,00 179.083.000,00 134.853.000,00 173.890.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 211.716.000,00 177.218.000,00 171.955.000,00 141.733.000,00 172.044.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 3.055.000,00 2.804.000,00 7.128.000,00 -6.880.000,00 1.846.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 317.166.000,00 317.166.000,00 347.513.000,00 342.930.000,00 342.930.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 283.119.000,00 129.882.000,00 31.001.000,00 4.583.000,00 23.488.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 51.697.000,00 36.963.000,00 33.044.000,00 24.217.000,00 25.942.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.188.626.000,00 2.821.682.000,00 2.833.842.000,00 2.707.750.000,00 2.884.648.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi