Geri Dön

MAVI |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,80
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 72,59
BIST-100'deki Ağırlığı 0,52
F/K Oranı 11,90
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,88
Dibe Uzaklık 72,60
Piyasa Değeri (USD) 779.637.056,02
Piyasa Değeri (TL) 22.592.712.428,00
Özsermaye (TL) 3.842.428.000,00
Sermaye (TL) 204.458.936,00
Net Kar (TL) 1.898.999.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53 İç Kapı No:2, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 2123712000
Faks 2122844963
Web www.mavi.com www.maviyatirimciliskileri.com www.mavicompany.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FATMA ELİF AKARLILAR 18.000.000,00 9,06
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 18.000.000,00 9,06
SEYHAN AKARLILAR 18.000.000,00 9,06
TOPLAM 198.628.000,00 100,00
DİĞER 144.628.000,00 72,82
Toplam 397.256.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 100,00
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626,00 63,25
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 47,69
Mavi Limited Liability Company (Mavi Rusya) 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.05.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
10.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.05.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.414.879.000,00 3.946.553.000,00 10.591.901.000,00 7.325.058.000,00 4.123.520.000,00
Satışların Maliyeti (-) -4.123.775.000,00 -1.984.643.000,00 -4.989.794.000,00 -3.349.121.000,00 -1.814.717.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.291.104.000,00 1.961.910.000,00 5.602.107.000,00 3.975.937.000,00 2.308.803.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.291.104.000,00 1.961.910.000,00 5.602.107.000,00 3.975.937.000,00 2.308.803.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -523.475.000,00 -220.438.000,00 -674.224.000,00 -467.281.000,00 -247.758.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.195.476.000,00 -973.916.000,00 -2.874.658.000,00 -1.966.837.000,00 -1.156.464.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -74.802.000,00 -33.166.000,00 -75.714.000,00 -51.305.000,00 -31.766.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 62.544.000,00 12.400.000,00 76.108.000,00 77.784.000,00 49.177.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -50.230.000,00 -16.720.000,00 -30.875.000,00 -11.343.000,00 -9.306.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.509.665.000,00 730.070.000,00 2.022.744.000,00 1.556.955.000,00 912.686.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.762.000,00 1.362.000,00 14.455.000,00 11.026.000,00 8.841.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -717.000,00 -587.000,00 -685.000,00 -26.000,00 -180.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.524.710.000,00 730.845.000,00 2.036.514.000,00 1.567.955.000,00 921.347.000,00
Finansman Gelirleri 348.163.000,00 130.800.000,00 304.767.000,00 189.532.000,00 119.216.000,00
Finansman Giderleri (-) -495.649.000,00 -238.500.000,00 -638.198.000,00 -428.613.000,00 -252.830.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.377.224.000,00 623.145.000,00 1.703.083.000,00 1.328.874.000,00 787.733.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -237.781.000,00 -108.111.000,00 -243.939.000,00 -171.063.000,00 -83.342.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -356.981.000,00 -127.710.000,00 -399.948.000,00 -338.373.000,00 -205.307.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 119.200.000,00 19.599.000,00 156.009.000,00 167.310.000,00 121.965.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.139.443.000,00 515.034.000,00 1.459.144.000,00 1.157.811.000,00 704.391.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.139.443.000,00 515.034.000,00 1.459.144.000,00 1.157.811.000,00 704.391.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -16.304.000,00 2.947.000,00 19.769.000,00 13.763.000,00 8.268.000,00
- Ana Ortaklık Payları 1.155.747.000,00 512.087.000,00 1.439.375.000,00 1.144.048.000,00 696.123.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 -2.095.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -2.618.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 523.000,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 577.116.000,00 72.566.000,00 188.873.000,00 171.886.000,00 231.532.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 399.034.000,00 36.999.000,00 225.269.000,00 194.999.000,00 173.879.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 236.263.000,00 44.459.000,00 -46.580.000,00 -30.017.000,00 74.874.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -58.181.000,00 -8.892.000,00 10.184.000,00 6.904.000,00 -17.221.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 577.116.000,00 72.566.000,00 186.778.000,00 171.886.000,00 231.532.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.716.559.000,00 587.600.000,00 1.645.922.000,00 1.329.697.000,00 935.923.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.857.639.000,00 7.500.742.000,00 6.784.748.000,00 5.546.504.000,00 4.298.137.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.145.902.000,00 3.329.285.000,00 3.244.612.000,00 2.263.030.000,00 1.910.252.000,00
Finansal Yatırımlar 54.492.000,00 39.269.000,00 58.150.000,00 56.163.000,00 35.865.000,00
Ticari Alacaklar 1.173.233.000,00 1.294.026.000,00 870.657.000,00 897.032.000,00 597.157.000,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.173.233.000,00 1.294.026.000,00 870.657.000,00 897.032.000,00 597.157.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.618.000,00 23.325.000,00 31.410.000,00 113.544.000,00 31.557.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 6.314.000,00 12.216.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.618.000,00 17.011.000,00 19.194.000,00 113.544.000,00 31.557.000,00
Türev Araçlar 218.567.000,00 26.762.000,00 0,00 0,00 103.756.000,00
Stoklar 2.994.119.000,00 2.486.892.000,00 2.307.586.000,00 1.823.380.000,00 1.276.142.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 231.029.000,00 207.634.000,00 196.142.000,00 314.882.000,00 295.023.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 96.994.000,00 89.741.000,00 82.365.000,00 163.979.000,00 168.485.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.449.000,00 26.980.000,00 32.987.000,00 36.558.000,00 37.502.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.230.000,00 66.569.000,00 43.204.000,00 41.915.000,00 10.883.000,00
ARA TOPLAM 7.857.639.000,00 7.500.742.000,00 6.784.748.000,00 5.546.504.000,00 4.298.137.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.382.185.000,00 1.961.482.000,00 1.857.996.000,00 1.715.036.000,00 1.597.563.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 482.140.000,00 425.244.000,00 395.452.000,00 343.401.000,00 316.330.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 918.710.000,00 684.879.000,00 662.644.000,00 651.683.000,00 624.302.000,00
- Şerefiye 683.349.000,00 492.472.000,00 477.376.000,00 471.538.000,00 456.462.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.170.000,00 61.451.000,00 65.036.000,00 68.944.000,00 72.377.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 277.438.000,00 223.785.000,00 212.933.000,00 217.805.000,00 151.022.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.239.824.000,00 9.462.224.000,00 8.642.744.000,00 7.261.540.000,00 5.895.700.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.705.680.000,00 6.140.499.000,00 5.443.597.000,00 4.292.865.000,00 3.372.898.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.392.584.000,00 1.563.351.000,00 1.673.464.000,00 1.207.532.000,00 1.134.619.000,00
- Banka Kredileri 358.151.000,00 617.558.000,00 813.247.000,00 915.545.000,00 855.437.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 330.926.000,00 301.810.000,00 217.297.000,00 99.620.000,00 93.666.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.018.528.000,00 3.029.997.000,00 2.960.521.000,00 2.325.723.000,00 1.556.386.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 451.535.000,00 389.209.000,00 323.941.000,00 434.560.000,00 265.902.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.566.993.000,00 2.640.788.000,00 2.636.580.000,00 1.891.163.000,00 1.290.484.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 305.016.000,00 249.824.000,00 203.020.000,00 237.090.000,00 156.425.000,00
Diğer Borçlar 42.176.000,00 504.600.000,00 39.762.000,00 42.109.000,00 145.804.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.000,00 386.550.000,00 41.000,00 41.000,00 108.427.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.135.000,00 118.050.000,00 39.721.000,00 42.068.000,00 37.377.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 115.690.000,00 89.528.000,00 81.668.000,00 70.344.000,00 40.460.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 266.112.000,00 204.819.000,00 82.191.000,00 151.657.000,00 122.405.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 169.551.000,00 137.961.000,00 124.343.000,00 118.399.000,00 96.883.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 31.197.000,00 20.802.000,00 18.829.000,00 18.635.000,00 17.736.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 138.354.000,00 117.159.000,00 105.514.000,00 99.764.000,00 79.147.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 65.097.000,00 58.609.000,00 43.633.000,00 39.255.000,00 26.250.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 508.712.000,00 428.755.000,00 467.199.000,00 566.050.000,00 513.951.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 344.784.000,00 296.441.000,00 289.816.000,00 435.975.000,00 444.030.000,00
Banka Kredileri 9.701.000,00 0,00 289.816.000,00 170.436.000,00 167.742.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 335.083.000,00 290.505.000,00 0,00 265.539.000,00 276.288.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 68.427.000,00 56.426.000,00 61.122.000,00 40.597.000,00 35.995.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 68.427.000,00 56.426.000,00 61.122.000,00 40.597.000,00 35.995.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.404.000,00 14.779.000,00 14.772.000,00 11.893.000,00 14.154.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.214.392.000,00 6.569.254.000,00 5.910.796.000,00 4.858.915.000,00 3.886.849.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.025.432.000,00 2.892.970.000,00 2.731.948.000,00 2.402.625.000,00 2.008.851.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.842.428.000,00 2.745.358.000,00 2.591.537.000,00 2.277.421.000,00 1.892.257.000,00
Ödenmiş Sermaye 198.628.000,00 99.314.000,00 99.314.000,00 99.314.000,00 99.314.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.388.000,00 -14.388.000,00 -14.388.000,00 -12.293.000,00 -12.293.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.388.000,00 -14.388.000,00 -14.388.000,00 -12.293.000,00 -12.293.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.388.000,00 -14.388.000,00 -14.388.000,00 -12.293.000,00 -12.293.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.048.180.000,00 598.273.000,00 529.961.000,00 514.817.000,00 577.578.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 884.255.000,00 576.863.000,00 544.118.000,00 515.691.000,00 497.686.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 163.925.000,00 21.410.000,00 -14.157.000,00 -874.000,00 79.892.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.462.922.000,00 1.562.236.000,00 552.316.000,00 547.521.000,00 547.521.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.155.747.000,00 512.087.000,00 1.439.375.000,00 1.144.048.000,00 696.123.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 183.004.000,00 147.612.000,00 140.411.000,00 125.204.000,00 116.594.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.239.824.000,00 9.462.224.000,00 8.642.744.000,00 7.261.540.000,00 5.895.700.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi