Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 0212 3712000
Faks 0212 2844963
Web http://
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEYHAN AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
FATMA ELİF AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
SCHRODER INTERNATION SELECTION FUND 2.953.320,00 5,95
DİĞER 33.203.680,00 66,87
Toplam 49.657.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 87,50
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626,00 63,25
Mavi Jeans NL B.V. 18.000,00 100,00
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Kazakhstan LLP 239.215.943,00 100,00
Mavi Limited Liability Company 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.836.508.000,00 758.756.000,00 2.401.808.000,00 1.751.910.000,00 924.926.000,00
Satışların Maliyeti (-) -894.778.000,00 -383.691.000,00 -1.241.704.000,00 -892.459.000,00 -482.093.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 941.730.000,00 375.065.000,00 1.160.104.000,00 859.451.000,00 442.833.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 941.730.000,00 375.065.000,00 1.160.104.000,00 859.451.000,00 442.833.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -111.252.000,00 -49.941.000,00 -173.283.000,00 -121.096.000,00 -77.185.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -580.911.000,00 -256.694.000,00 -880.147.000,00 -647.839.000,00 -401.083.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -21.426.000,00 -10.441.000,00 -33.673.000,00 -24.572.000,00 -15.311.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.079.000,00 9.200.000,00 20.542.000,00 22.696.000,00 9.486.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.274.000,00 -1.273.000,00 -2.901.000,00 -2.794.000,00 -1.866.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 239.946.000,00 65.916.000,00 90.642.000,00 85.846.000,00 -43.126.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -335.000,00 -98.000,00 -1.410.000,00 -1.169.000,00 -1.416.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 239.761.000,00 65.818.000,00 89.232.000,00 84.677.000,00 -44.542.000,00
Finansman Gelirleri 80.991.000,00 44.943.000,00 167.847.000,00 135.064.000,00 84.322.000,00
Finansman Giderleri (-) -140.470.000,00 -65.969.000,00 -244.602.000,00 -188.290.000,00 -115.986.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 180.282.000,00 44.792.000,00 12.477.000,00 31.451.000,00 -76.206.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -42.077.000,00 -8.314.000,00 -4.434.000,00 -5.951.000,00 17.862.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -54.884.000,00 -16.068.000,00 -9.560.000,00 -17.311.000,00 6.703.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 12.807.000,00 7.754.000,00 5.126.000,00 11.360.000,00 11.159.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 138.205.000,00 36.478.000,00 8.043.000,00 25.500.000,00 -58.344.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 138.205.000,00 36.478.000,00 8.043.000,00 25.500.000,00 -58.344.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 8.323.000,00 5.477.000,00 3.460.000,00 2.012.000,00 -3.687.000,00
- Ana Ortaklık Payları 129.882.000,00 31.001.000,00 4.583.000,00 23.488.000,00 -54.657.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -871.000,00 -317.000,00 -908.000,00 -554.000,00 -420.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.311.000,00 -572.000,00 -1.106.000,00 -710.000,00 -538.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 440.000,00 255.000,00 198.000,00 156.000,00 118.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 49.592.000,00 47.580.000,00 49.210.000,00 91.420.000,00 41.687.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 39.908.000,00 33.572.000,00 57.037.000,00 90.521.000,00 39.184.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 12.339.000,00 18.104.000,00 -9.815.000,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -2.655.000,00 -4.096.000,00 1.988.000,00 -254.000,00 -706.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 48.721.000,00 47.263.000,00 48.302.000,00 90.866.000,00 41.267.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 186.926.000,00 83.741.000,00 56.345.000,00 116.366.000,00 -17.077.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.867.514.000,00 1.878.622.000,00 1.786.744.000,00 1.930.300.000,00 1.628.717.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 900.683.000,00 769.736.000,00 889.875.000,00 905.770.000,00 738.232.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 286.541.000,00 332.018.000,00 231.378.000,00 279.772.000,00 198.481.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 286.541.000,00 332.018.000,00 231.378.000,00 279.772.000,00 198.481.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 19.108.000,00 11.836.000,00 13.288.000,00 7.271.000,00 8.962.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.108.000,00 11.836.000,00 13.288.000,00 7.271.000,00 8.962.000,00
Türev Araçlar 3.739.000,00 9.504.000,00 0,00 2.367.000,00 4.423.000,00
Stoklar 563.323.000,00 659.250.000,00 560.084.000,00 648.199.000,00 590.461.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 70.385.000,00 60.864.000,00 50.326.000,00 44.107.000,00 39.580.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 43.591.000,00 27.262.000,00 25.869.000,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.970.000,00 8.233.000,00 17.738.000,00 5.488.000,00 10.608.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.765.000,00 27.181.000,00 24.055.000,00 37.326.000,00 37.970.000,00
ARA TOPLAM 1.867.514.000,00 1.878.622.000,00 1.786.744.000,00 1.930.300.000,00 1.628.717.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 954.168.000,00 955.220.000,00 921.006.000,00 954.348.000,00 902.116.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 216.187.000,00 208.284.000,00 197.679.000,00 201.892.000,00 199.428.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 297.583.000,00 293.178.000,00 262.718.000,00 295.545.000,00 252.448.000,00
- Şerefiye 217.214.000,00 211.381.000,00 188.945.000,00 213.201.000,00 178.598.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 13.337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 45.238.000,00 42.271.000,00 49.949.000,00 43.660.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 163.000,00 180.000,00 149.000,00 111.000,00 124.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 31.130.000,00 25.220.000,00 22.251.000,00 25.277.000,00 26.323.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.821.682.000,00 2.833.842.000,00 2.707.750.000,00 2.884.648.000,00 2.530.833.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.849.517.000,00 1.865.905.000,00 1.786.006.000,00 1.841.968.000,00 1.576.548.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 600.817.000,00 647.098.000,00 663.980.000,00 625.906.000,00 528.464.000,00
- Banka Kredileri 381.830.000,00 424.824.000,00 445.406.000,00 416.166.000,00 326.104.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 327.701.000,00 366.134.000,00 375.566.000,00 355.886.000,00 281.194.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 706.738.000,00 737.283.000,00 638.195.000,00 728.458.000,00 661.513.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 214.314.000,00 263.330.000,00 156.296.000,00 187.952.000,00 122.658.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 492.424.000,00 473.953.000,00 481.899.000,00 540.506.000,00 538.855.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.446.000,00 37.171.000,00 38.863.000,00 45.600.000,00 41.305.000,00
Diğer Borçlar 41.409.000,00 3.317.000,00 4.047.000,00 12.843.000,00 14.491.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.767.000,00 453.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.642.000,00 2.864.000,00 3.871.000,00 12.667.000,00 14.315.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 21.168.000,00 19.301.000,00 18.150.000,00 19.272.000,00 19.673.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42.320.000,00 12.968.000,00 6.307.000,00 17.868.000,00 429.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.985.000,00 25.463.000,00 19.813.000,00 27.167.000,00 22.132.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.232.000,00 6.276.000,00 4.144.000,00 6.314.000,00 5.813.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.753.000,00 19.187.000,00 15.669.000,00 20.853.000,00 16.319.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.933.000,00 17.170.000,00 12.484.000,00 8.968.000,00 7.347.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.577.000,00 350.187.000,00 387.735.000,00 448.650.000,00 493.698.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 252.024.000,00 327.519.000,00 365.613.000,00 426.350.000,00 471.192.000,00
Banka Kredileri 17.034.000,00 78.368.000,00 105.569.000,00 165.395.000,00 215.432.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 233.571.000,00 247.173.000,00 257.855.000,00 258.037.000,00 252.898.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.772.000,00 10.096.000,00 9.081.000,00 8.578.000,00 8.173.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.772.000,00 10.096.000,00 9.081.000,00 8.578.000,00 8.173.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.117.000,00 11.632.000,00 11.616.000,00 11.784.000,00 11.914.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.131.094.000,00 2.216.092.000,00 2.173.741.000,00 2.290.618.000,00 2.070.246.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 690.588.000,00 617.750.000,00 534.009.000,00 594.030.000,00 460.587.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 653.625.000,00 584.706.000,00 509.792.000,00 568.088.000,00 444.073.000,00
Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.116.000,00 -6.562.000,00 -6.245.000,00 -5.891.000,00 -5.757.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.116.000,00 -6.562.000,00 -6.245.000,00 -5.891.000,00 -5.757.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.116.000,00 -6.562.000,00 -6.245.000,00 -5.891.000,00 -5.757.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 180.022.000,00 179.083.000,00 134.853.000,00 173.890.000,00 127.886.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 177.218.000,00 171.955.000,00 141.733.000,00 172.044.000,00 124.436.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 2.804.000,00 7.128.000,00 -6.880.000,00 1.846.000,00 3.450.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 317.166.000,00 347.513.000,00 342.930.000,00 342.930.000,00 342.930.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 129.882.000,00 31.001.000,00 4.583.000,00 23.488.000,00 -54.657.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.963.000,00 33.044.000,00 24.217.000,00 25.942.000,00 16.514.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.821.682.000,00 2.833.842.000,00 2.707.750.000,00 2.884.648.000,00 2.530.833.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi