Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MAVI
Sektör Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 0212 3712000
Faks 0212 2844963
Web http://
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FATMA ELİF AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
SCHRODER INTERNATION SELECTION FUND 2.953.320,00 5,95
SEYHAN AKARLILAR 4.500.000,00 9,06
DİĞER 33.203.680,00 66,87
Toplam 49.657.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600,00 51,00
Mavi Europe AG 1.342.250,00 87,50
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626,00 63,25
Mavi Jeans NL B.V. 18.000,00 100,00
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000,00 51,00
Mavi Kazakhstan LLP 239.215.943,00 100,00
Mavi Limited Liability Company 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.751.910.000,00 924.926.000,00 387.122.000,00 2.862.882.000,00 2.148.254.000,00
Satışların Maliyeti (-) -892.459.000,00 -482.093.000,00 -211.366.000,00 -1.458.268.000,00 -1.079.165.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 859.451.000,00 442.833.000,00 175.756.000,00 1.404.614.000,00 1.069.089.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 859.451.000,00 442.833.000,00 175.756.000,00 1.404.614.000,00 1.069.089.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -121.096.000,00 -77.185.000,00 -39.202.000,00 -161.960.000,00 -117.369.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -647.839.000,00 -401.083.000,00 -181.260.000,00 -857.177.000,00 -633.065.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -24.572.000,00 -15.311.000,00 -7.903.000,00 -25.858.000,00 -18.266.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.696.000,00 9.486.000,00 5.913.000,00 10.176.000,00 6.373.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.794.000,00 -1.866.000,00 -1.874.000,00 -7.793.000,00 -4.076.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 85.846.000,00 -43.126.000,00 -48.570.000,00 362.002.000,00 302.686.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.169.000,00 -1.416.000,00 -385.000,00 -913.000,00 -749.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 84.677.000,00 -44.542.000,00 -48.955.000,00 361.194.000,00 301.937.000,00
Finansman Gelirleri 135.064.000,00 84.322.000,00 33.673.000,00 8.424.000,00 8.108.000,00
Finansman Giderleri (-) -188.290.000,00 -115.986.000,00 -51.857.000,00 -232.093.000,00 -187.377.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 31.451.000,00 -76.206.000,00 -67.139.000,00 137.525.000,00 122.668.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.951.000,00 17.862.000,00 15.498.000,00 -29.638.000,00 -27.699.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.311.000,00 6.703.000,00 9.851.000,00 -49.313.000,00 -43.232.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.360.000,00 11.159.000,00 5.647.000,00 19.675.000,00 15.533.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.500.000,00 -58.344.000,00 -51.641.000,00 107.887.000,00 94.969.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.500.000,00 -58.344.000,00 -51.641.000,00 107.887.000,00 94.969.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.012.000,00 -3.687.000,00 -1.553.000,00 13.043.000,00 8.521.000,00
- Ana Ortaklık Payları 23.488.000,00 -54.657.000,00 -50.088.000,00 94.844.000,00 86.448.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -554.000,00 -420.000,00 -153.000,00 -877.000,00 -51.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -710.000,00 -538.000,00 -196.000,00 -1.124.000,00 -65.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 156.000,00 118.000,00 43.000,00 247.000,00 14.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 91.420.000,00 41.687.000,00 48.423.000,00 33.486.000,00 23.898.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 90.521.000,00 39.184.000,00 36.783.000,00 25.081.000,00 17.544.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 14.923.000,00 10.776.000,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -254.000,00 -706.000,00 -3.283.000,00 -2.371.000,00 -1.792.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 90.866.000,00 41.267.000,00 48.270.000,00 32.609.000,00 23.847.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 116.366.000,00 -17.077.000,00 -3.371.000,00 140.496.000,00 118.816.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.930.300.000,00 1.628.717.000,00 1.712.783.000,00 1.118.672.000,00 1.209.144.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 905.770.000,00 738.232.000,00 756.380.000,00 310.838.000,00 344.908.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 279.772.000,00 198.481.000,00 223.233.000,00 231.101.000,00 258.411.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 279.772.000,00 198.481.000,00 223.233.000,00 231.101.000,00 258.411.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.271.000,00 8.962.000,00 10.337.000,00 17.267.000,00 12.794.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.271.000,00 8.962.000,00 10.337.000,00 17.267.000,00 12.794.000,00
Türev Araçlar 2.367.000,00 4.423.000,00 16.137.000,00 1.214.000,00 0,00
Stoklar 648.199.000,00 590.461.000,00 611.265.000,00 496.064.000,00 515.027.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 44.107.000,00 39.580.000,00 41.002.000,00 41.761.000,00 47.822.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.488.000,00 10.608.000,00 13.381.000,00 2.701.000,00 3.153.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 37.326.000,00 37.970.000,00 41.048.000,00 17.726.000,00 27.029.000,00
ARA TOPLAM 1.930.300.000,00 1.628.717.000,00 1.712.783.000,00 1.118.672.000,00 1.209.144.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 954.348.000,00 902.116.000,00 900.282.000,00 818.752.000,00 790.933.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 201.892.000,00 199.428.000,00 192.121.000,00 180.719.000,00 175.646.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 295.545.000,00 252.448.000,00 254.354.000,00 222.449.000,00 214.265.000,00
- Şerefiye 213.201.000,00 178.598.000,00 178.980.000,00 154.398.000,00 148.595.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.949.000,00 43.660.000,00 45.466.000,00 40.951.000,00 41.037.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 111.000,00 124.000,00 77.000,00 115.000,00 268.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.277.000,00 26.323.000,00 0,00 0,00 2.716.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.884.648.000,00 2.530.833.000,00 2.613.065.000,00 1.937.424.000,00 2.000.077.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.841.968.000,00 1.576.548.000,00 1.572.596.000,00 1.123.025.000,00 1.192.865.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 625.906.000,00 528.464.000,00 356.672.000,00 272.702.000,00 298.060.000,00
- Banka Kredileri 416.166.000,00 326.104.000,00 154.233.000,00 74.748.000,00 110.631.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 355.886.000,00 281.194.000,00 529.799.000,00 160.946.000,00 172.783.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 728.458.000,00 661.513.000,00 613.212.000,00 597.283.000,00 617.041.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 187.952.000,00 122.658.000,00 167.958.000,00 196.804.000,00 203.740.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 540.506.000,00 538.855.000,00 445.254.000,00 400.479.000,00 413.301.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.600.000,00 41.305.000,00 18.340.000,00 34.714.000,00 28.547.000,00
Diğer Borçlar 12.843.000,00 14.491.000,00 6.977.000,00 6.971.000,00 8.142.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 176.000,00 176.000,00 126.000,00 126.000,00 116.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.667.000,00 14.315.000,00 6.851.000,00 6.845.000,00 8.026.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.272.000,00 19.673.000,00 19.222.000,00 18.917.000,00 20.868.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.868.000,00 429.000,00 1.195.000,00 6.935.000,00 22.205.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 27.167.000,00 22.132.000,00 19.819.000,00 16.565.000,00 17.218.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.314.000,00 5.813.000,00 4.829.000,00 3.118.000,00 4.444.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.853.000,00 16.319.000,00 0,00 13.447.000,00 12.774.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.968.000,00 7.347.000,00 7.360.000,00 7.992.000,00 6.585.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 448.650.000,00 493.698.000,00 566.176.000,00 336.735.000,00 351.228.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 426.350.000,00 471.192.000,00 543.544.000,00 324.867.000,00 341.227.000,00
Banka Kredileri 165.395.000,00 215.432.000,00 281.448.000,00 84.098.000,00 109.520.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 258.037.000,00 252.898.000,00 258.927.000,00 237.540.000,00 228.234.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.578.000,00 8.173.000,00 7.463.000,00 7.931.000,00 6.099.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.578.000,00 8.173.000,00 7.463.000,00 7.931.000,00 6.099.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.784.000,00 11.914.000,00 12.253.000,00 532.000,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.290.618.000,00 2.070.246.000,00 2.138.772.000,00 1.459.760.000,00 1.544.093.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 594.030.000,00 460.587.000,00 474.293.000,00 477.664.000,00 455.984.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 568.088.000,00 444.073.000,00 455.679.000,00 460.224.000,00 443.622.000,00
Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00 49.657.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00 -35.757.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.891.000,00 -5.757.000,00 -5.490.000,00 -5.337.000,00 -4.511.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.891.000,00 -5.757.000,00 -5.490.000,00 -5.337.000,00 -4.511.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.891.000,00 -5.757.000,00 -5.490.000,00 -5.337.000,00 -4.511.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 173.890.000,00 127.886.000,00 134.656.000,00 88.960.000,00 79.928.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 172.044.000,00 124.436.000,00 122.069.000,00 88.013.000,00 81.033.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.846.000,00 3.450.000,00 12.587.000,00 947.000,00 -1.105.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00 19.771.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 342.930.000,00 342.930.000,00 342.930.000,00 248.086.000,00 248.086.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 23.488.000,00 -54.657.000,00 -50.088.000,00 94.844.000,00 86.448.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 25.942.000,00 16.514.000,00 18.614.000,00 17.440.000,00 12.362.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.884.648.000,00 2.530.833.000,00 2.613.065.000,00 1.937.424.000,00 2.000.077.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi