Geri Dön

MARTI | Marti Otel


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,39
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 63,21
BIST-100'deki Ağırlığı 0,70
F/K Oranı 13,57
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,48
Dibe Uzaklık 99,89
Piyasa Değeri (USD) 91.528.584,75
Piyasa Değeri (TL) 1.914.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.294.902.200,00
Sermaye (TL) 600.000.000,00
Net Kar (TL) 141.058.607,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MARTI
Sektör Otel,tatil köyü,restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek ve turizm hizmetleri sunmaktır.
Adres Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbul
Telefon 0212 334 88 50
Faks 0212 334 88 52
Web www.marti.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MUSA TURAN 30.460.000,00 5,08
NURULLAH EMRE NARİN 97.794.366,91 16,30
PAKİZE OYA NARİN 93.801.399,71 15,63
TOPLAM 600.000.000,00 100,00
DİĞER 377.944.233,38 62,99
Toplam 1.200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 90.689.998,00 27,48
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,58
11.12.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 346.517.853,00 301.116.427,00 54.383.699,00 132.485.588,00 125.495.890,00
Satışların Maliyeti (-) -212.828.350,00 -151.604.957,00 -41.146.020,00 -88.405.489,00 -68.735.909,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 133.689.503,00 149.511.470,00 13.237.679,00 44.080.099,00 56.759.981,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 133.689.503,00 149.511.470,00 13.237.679,00 44.080.099,00 56.759.981,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -79.344.423,00 -53.540.395,00 -19.313.719,00 -65.537.374,00 -55.249.804,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.934.088,00 -6.319.804,00 -2.092.611,00 -8.150.713,00 -7.951.304,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 244.660.211,00 54.867.467,00 41.556.185,00 167.221.988,00 80.485.130,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -73.822.510,00 -72.796.736,00 -29.923.554,00 -150.491.237,00 -110.713.064,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 215.248.693,00 71.722.002,00 3.463.980,00 -12.877.237,00 -36.669.061,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.185.680,00 2.563.154,00 1.780.192,00 12.127.413,00 10.386.733,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 218.434.373,00 74.285.156,00 5.244.172,00 -749.824,00 -26.282.328,00
Finansman Gelirleri 58.897.158,00 72.700.583,00 65.817.921,00 65.198.110,00 273.748.858,00
Finansman Giderleri (-) -145.159.543,00 -267.810.993,00 -115.304.759,00 -190.090.707,00 -380.543.313,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 132.171.988,00 -120.825.254,00 -44.242.666,00 -125.642.421,00 -133.076.783,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -17.866.076,00 21.224.140,00 12.049.187,00 138.587.520,00 3.905.041,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -17.866.076,00 21.224.140,00 12.049.187,00 138.587.520,00 3.905.041,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 114.305.912,00 -99.601.114,00 -32.193.479,00 12.945.099,00 -129.171.742,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 114.305.912,00 -99.601.114,00 -32.193.479,00 12.945.099,00 -129.171.742,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 38.234.758,00 -45.993.835,00 -4.757.991,00 696.800,00 -76.432.588,00
- Ana Ortaklık Payları 76.071.154,00 -53.607.279,00 -27.435.488,00 12.248.299,00 -52.739.154,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.424.476.465,00 -1.976.806,00 -1.574.077,00 493.609.796,00 -1.086.303,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 1.468.288.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.876.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -40.935.155,00 -1.976.806,00 -1.574.077,00 493.609.796,00 -1.086.303,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 354.651.625,00 59.209.789,00 29.902,00 258.939.065,00 209.158.405,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 354.651.625,00 59.209.789,00 29.902,00 258.939.065,00 209.158.405,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.779.128.090,00 57.232.983,00 -1.544.175,00 752.548.861,00 208.072.102,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.893.434.002,00 -42.368.131,00 -33.737.654,00 765.493.960,00 78.900.360,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -1.976.806,00 -1.574.077,00 -821.590,00 -1.086.303,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 460.100.925,00 506.070.802,00 466.440.820,00 129.432.120,00 239.364.724,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 207.193.661,00 238.124.598,00 292.980.868,00 36.399.703,00 22.471.263,00
Finansal Yatırımlar 16.428.632,00 6.124.415,00 3.665.708,00 2.078.725,00 3.327.897,00
Ticari Alacaklar 149.182.108,00 169.092.591,00 44.087.330,00 1.463.644,00 12.355.119,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 361.161,00 288.345,00 208.754,00 85.515,00 22.223,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 148.820.947,00 168.804.246,00 43.878.576,00 1.378.129,00 12.332.896,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 29.945.650,00 28.460.585,00 30.350.901,00 35.015.863,00 146.335.424,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.235.723,00 18.536.000,00 18.673.605,00 25.354.537,00 135.508.256,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.709.927,00 9.924.585,00 11.677.296,00 9.661.326,00 10.827.168,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.800.897,00 18.432.109,00 17.995.650,00 5.780.669,00 3.018.079,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.331.575,00 29.681.047,00 50.081.455,00 29.993.039,00 34.126.569,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.218.402,00 16.155.457,00 27.278.908,00 18.700.477,00 17.730.373,00
ARA TOPLAM 460.100.925,00 506.070.802,00 466.440.820,00 129.432.120,00 239.364.724,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.479.017.763,00 3.471.785.659,00 3.331.410.274,00 3.086.924.287,00 2.071.031.260,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 542.728.365,00 243.779.153,00 233.439.084,00 218.863.000,00 104.277.909,00
Maddi Duran Varlıklar 4.730.180.278,00 2.950.688.356,00 2.837.881.972,00 2.655.006.249,00 1.880.550.649,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 223.109,00 235.820,00 276.439,00 301.478,00 326.838,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 223.109,00 235.820,00 276.439,00 301.478,00 326.838,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.278.726,00 34.363.850,00 34.272.128,00 12.463.961,00 12.644.827,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 158.760.627,00 219.637.873,00 201.935.177,00 177.733.710,00 45.498.832,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.939.118.688,00 3.977.856.461,00 3.797.851.094,00 3.216.356.407,00 2.310.395.984,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 375.385.143,00 327.237.577,00 349.343.236,00 432.120.014,00 393.538.788,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 87.795.193,00 44.474.407,00 43.223.757,00 87.583.533,00 81.110.942,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 147.291.752,00 130.401.204,00 120.956.587,00 108.547.580,00 91.182.038,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.855.652,00 29.599.418,00 25.033.602,00 22.667.694,00 31.406.737,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 996.964,00 895.810,00 818.757,00 474.364,00 405.002,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.858.688,00 28.703.608,00 24.214.845,00 22.193.330,00 31.001.735,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.761.961,00 7.532.664,00 6.147.643,00 5.357.620,00 4.733.799,00
Diğer Borçlar 67.733.396,00 66.856.776,00 109.865.554,00 145.767.049,00 148.431.751,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.539.656,00 11.512.807,00 53.968.345,00 83.717.600,00 82.709.048,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 56.193.740,00 55.343.969,00 55.897.209,00 62.049.449,00 65.722.703,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 38.377.691,00 35.473.280,00 29.900.437,00 51.630.750,00 25.238.299,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.569.498,00 12.899.828,00 14.215.656,00 10.565.788,00 11.435.222,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 435.797,00 375.336,00 408.718,00 280.599,00 298.385,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.133.701,00 12.524.492,00 13.806.938,00 10.285.189,00 11.136.837,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.075.338.051,00 2.099.480.522,00 1.903.541.730,00 1.685.532.611,00 1.504.747.014,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.041.539.825,00 2.066.285.986,00 1.852.524.465,00 1.630.103.978,00 1.452.933.076,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.917.538,00 11.720.908,00 10.633.293,00 7.249.577,00 7.054.566,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.917.538,00 11.720.908,00 10.633.293,00 7.249.577,00 7.054.566,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.450.723.194,00 2.426.718.099,00 2.252.884.966,00 2.117.652.625,00 1.898.285.802,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.488.395.494,00 1.551.138.362,00 1.544.966.128,00 1.098.703.782,00 412.110.182,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.294.902.200,00 413.064.563,00 429.256.349,00 33.550.757,00 -295.105.329,00
Ödenmiş Sermaye 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.401.033,00 19.946.034,00 5.143.323,00 5.143.323,00 5.143.323,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.071.319.255,00 408.885.353,00 409.375.490,00 410.722.876,00 118.533.956,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.071.319.255,00 408.885.353,00 409.375.490,00 410.722.876,00 118.533.956,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -94.499.463,00 -182.769.766,00 -178.437.197,00 -122.925.663,00 -94.405.376,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -94.499.463,00 -182.769.766,00 -178.437.197,00 -122.925.663,00 -94.405.376,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.747.563,00 3.747.563,00 3.747.563,00 3.747.563,00 3.747.563,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -384.638.389,00 -384.638.389,00 -384.638.389,00 -396.886.688,00 -396.886.688,00
Net Dönem Karı/Zararı 76.071.154,00 -53.607.279,00 -27.435.488,00 12.248.299,00 -52.739.154,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.193.493.294,00 1.138.073.799,00 1.115.709.779,00 1.065.153.025,00 707.215.511,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.939.118.688,00 3.977.856.461,00 3.797.851.094,00 3.216.356.407,00 2.310.395.984,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 4.015.039,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi