Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,81
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,52
BIST-100'deki Ağırlığı 0,10
F/K Oranı -7,16
Piyasa Değ. / Defter Değ. -14,09
Dibe Uzaklık 83,13
Piyasa Değeri (USD) 19.441.483,69
Piyasa Değeri (TL) 91.200.000,00
Özsermaye (TL) -6.471.371,00
Sermaye (TL) 120.000.000,00
Net Kar (TL) -12.744.027,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MARTI
Sektör Otel,tatil köyü,restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek ve turizm hizmetleri sunmaktır.
Adres Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14/1 Kemer/Antalya
Telefon 0212 3348850
Faks 0212 3348852
Web http://www.marti.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 78.151.636,53 65,13
Nurullah Emre Narin 29.046.611,33 24,21
Pakize Oya Narin 12.801.752,14 10,67
Toplam 120.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 52.639.998,00 47,85
Tarih Açıklama Katsayı
11.12.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 58.176.401,00 55.471.057,00 51.479.141,00 11.175.054,00 42.425.951,00
Satışların Maliyeti (-) -37.181.523,00 -31.120.770,00 -27.977.332,00 -11.423.561,00 -41.084.333,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 20.994.878,00 24.350.287,00 23.501.809,00 -248.507,00 1.341.618,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 20.994.878,00 24.350.287,00 23.501.809,00 -248.507,00 1.341.618,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.801.476,00 -19.264.747,00 -13.006.919,00 -5.901.485,00 -14.781.283,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.265.980,00 -4.419.500,00 -3.670.836,00 -1.410.776,00 -2.716.574,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.195.676,00 6.608.142,00 6.057.298,00 1.969.734,00 4.080.473,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.403.925,00 -29.205.120,00 -8.703.656,00 -2.253.194,00 -14.767.241,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -4.280.827,00 -21.930.938,00 4.177.696,00 -7.844.228,00 -26.843.007,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.281.592,00 9.859.934,00 6.471.966,00 3.226.893,00 13.798.391,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.000.765,00 -12.071.004,00 10.649.662,00 -4.617.335,00 -13.044.616,00
Finansman Gelirleri 24.725.879,00 37.937.381,00 21.978.503,00 16.707.655,00 268.221,00
Finansman Giderleri (-) -52.130.630,00 -31.077.640,00 -21.371.797,00 -9.015.550,00 -65.345.023,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -20.403.986,00 -5.211.263,00 11.256.368,00 3.074.770,00 -78.121.418,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.507.711,00 4.337.115,00 1.536.695,00 96.933,00 -33.178.939,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.507.711,00 4.337.115,00 1.536.695,00 96.933,00 -33.178.939,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -17.896.275,00 -874.148,00 12.793.063,00 3.171.703,00 -111.300.357,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.484.866,00
DÖNEM KARI/ZARARI -17.896.275,00 -874.148,00 12.793.063,00 3.171.703,00 -113.785.223,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -5.152.248,00 -1.606.308,00 -1.928,00 1.702.204,00 -15.061.581,00
- Ana Ortaklık Payları -12.744.027,00 732.160,00 12.794.991,00 1.469.499,00 -98.723.642,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -96.510.426,00 -50.137,00 -5.795,00 79.644,00 -70.204.642,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -94.739.615,00 0,00 0,00 0,00 -69.683.530,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -354.594,00 -59.861,00 -10.029,00 0,00 -291.485,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -1.416.217,00 0,00 0,00 0,00 -229.627,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 9.724,00 4.234,00 79.644,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 66.394.181,00 14.821.206,00 7.636.121,00 6.709.121,00 67.094.532,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 66.394.181,00 14.821.206,00 7.636.121,00 6.709.121,00 67.094.532,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -30.116.245,00 14.771.069,00 7.630.326,00 6.788.765,00 -3.110.110,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -48.012.520,00 13.896.921,00 20.423.389,00 9.960.468,00 -116.895.333,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 4.234,00 95.548,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 50.835.964,00 92.357.468,00 80.911.821,00 77.751.843,00 76.355.257,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 766.255,00 1.295.063,00 1.406.528,00 1.712.223,00 1.188.741,00
Finansal Yatırımlar 2.436.355,00 4.738.599,00 1.408.169,00 1.050.538,00 1.162.297,00
Ticari Alacaklar 6.940.898,00 5.271.405,00 8.480.466,00 6.515.601,00 12.454.139,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.005.547,00 1.781.202,00 4.010.143,00 3.808.235,00 1.819.661,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.935.351,00 3.490.203,00 4.470.323,00 2.707.366,00 10.634.478,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 25.368.878,00 67.370.275,00 55.713.759,00 53.602.257,00 48.325.448,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.657.586,00 64.067.210,00 52.322.893,00 50.700.322,00 45.980.685,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.711.292,00 3.303.065,00 3.390.866,00 2.901.935,00 2.344.763,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.501.788,00 3.923.138,00 4.369.006,00 3.052.315,00 2.326.122,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.588.460,00 9.114.839,00 9.333.002,00 9.266.101,00 8.380.565,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.930,00 89.542,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.233.330,00 644.149,00 200.891,00 2.552.808,00 2.517.945,00
ARA TOPLAM 50.835.964,00 92.357.468,00 80.911.821,00 77.751.843,00 76.355.257,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 765.917.169,00 760.657.090,00 721.910.332,00 706.590.372,00 694.397.282,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 45.618.900,00 38.958.795,00 36.171.156,00 34.537.052,00 33.720.000,00
Maddi Duran Varlıklar 629.937.810,00 673.822.004,00 631.661.128,00 608.411.237,00 596.053.312,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 320.419,00 319.490,00 187.196,00 25.679,00 138.304,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 320.419,00 319.490,00 187.196,00 25.679,00 138.304,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.178.582,00 12.385.457,00 20.451.001,00 22.895.095,00 18.903.430,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.933.740,00 7.568.924,00 1.092.629,00 1.094.870,00 1.171.787,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.818.582,00 12.157.408,00 9.351.498,00 7.891.598,00 7.810.569,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 816.753.133,00 853.014.558,00 802.822.153,00 784.342.215,00 770.752.539,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 204.747.371,00 191.344.734,00 187.012.190,00 175.897.218,00 224.289.830,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.979.359,00 45.779.815,00 46.793.451,00 36.107.145,00 48.716.189,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 21.305.615,00 20.556.052,00 20.862.676,00 21.424.562,00 26.798.429,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.570.412,00 1.393.235,00 805.792,00 323.840,00 964.870,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.735.203,00 19.162.817,00 20.056.884,00 21.100.722,00 25.833.559,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.846.916,00 6.168.065,00 6.058.018,00 7.195.657,00 6.514.918,00
Diğer Borçlar 31.205.588,00 42.980.956,00 47.955.749,00 44.247.141,00 49.059.815,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 422.753,00 12.347.562,00 22.397.889,00 20.872.467,00 20.813.755,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.782.835,00 30.633.394,00 25.557.860,00 23.374.674,00 28.246.060,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 21.564.496,00 19.040.724,00 13.013.480,00 23.340.571,00 31.992.431,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.755.534,00 6.797.510,00 8.280.481,00 6.522.180,00 5.876.465,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.755.534,00 6.797.510,00 8.280.481,00 6.522.180,00 5.876.465,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 464.720.264,00 448.989.434,00 422.107.534,00 436.118.663,00 384.044.691,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 449.075.799,00 430.954.420,00 400.912.102,00 411.899.233,00 363.582.547,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.405.337,00 2.574.760,00 2.295.997,00 2.155.027,00 1.900.942,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.405.337,00 2.574.760,00 2.295.997,00 2.155.027,00 1.900.942,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 669.467.635,00 640.334.168,00 609.119.724,00 612.015.881,00 608.334.521,00
Ö Z K A Y N A K L A R 147.285.498,00 212.680.390,00 193.702.429,00 172.326.334,00 162.418.018,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -6.471.371,00 42.468.973,00 34.039.982,00 17.960.939,00 13.620.473,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 100.459.409,00 87.120.000,00 87.120.000,00 87.120.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 159.769.677,00 228.168.460,00 228.201.132,00 228.284.021,00 228.212.735,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 159.769.677,00 228.168.460,00 228.201.132,00 228.284.021,00 228.212.735,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.362.659,00 14.968.624,00 7.783.539,00 2.947.099,00 147.418,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 28.362.659,00 14.968.624,00 7.783.539,00 2.947.099,00 147.418,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.498.253,00 4.498.253,00 4.498.253,00 3.815.353,00 3.815.353,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -315.896.015,00 -315.896.015,00 -315.896.015,00 -315.213.115,00 -216.489.473,00
Net Dönem Karı/Zararı -12.744.027,00 732.160,00 12.794.991,00 1.469.499,00 -98.723.642,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 153.756.869,00 170.211.417,00 159.662.447,00 154.365.395,00 148.797.545,00
TOPLAM KAYNAKLAR 816.753.133,00 853.014.558,00 802.822.153,00 784.342.215,00 770.752.539,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi