Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MARTI
Sektör Otel,tatil köyü,restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek ve turizm hizmetleri sunmaktır.
Adres Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14/1 Kemer/Antalya
Telefon 0212 3348850
Faks 0212 3348852
Web http://www.marti.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 80.700.651,32 67,25
Nurullah Emre Narin 27.531.192,54 22,94
Pakize Oya Narin 11.768.156,14 9,81
Toplam 120.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 52.639.998,00 47,85
Tarih Açıklama Katsayı
11.12.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 61.076.790,00 48.644.197,00 2.908.987,00 151.785.037,00 149.460.724,00
Satışların Maliyeti (-) -33.317.117,00 -26.821.607,00 -2.613.884,00 -89.162.546,00 -86.264.404,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 27.759.673,00 21.822.590,00 295.103,00 62.622.491,00 63.196.320,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 27.759.673,00 21.822.590,00 295.103,00 62.622.491,00 63.196.320,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.489.013,00 -9.392.465,00 -3.112.496,00 -37.043.382,00 -30.475.250,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.822.522,00 -1.756.163,00 -774.041,00 -10.935.623,00 -10.482.500,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33.924.624,00 14.240.244,00 3.808.691,00 27.605.737,00 20.957.850,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -53.223.524,00 -38.362.191,00 -17.107.876,00 -59.960.591,00 -27.130.490,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -11.850.762,00 -13.447.985,00 -16.890.619,00 -17.711.368,00 16.065.930,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.513.778,00 7.051.422,00 3.507.224,00 15.970.358,00 11.735.366,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.248.588,00 -1.218.747,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -3.585.572,00 -7.615.310,00 -13.383.395,00 -1.741.010,00 27.801.296,00
Finansman Gelirleri 59.247.486,00 35.775.406,00 37.414.341,00 27.696.289,00 3.780.608,00
Finansman Giderleri (-) -98.171.434,00 -81.327.705,00 -53.091.362,00 -160.211.178,00 -83.694.832,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -42.509.520,00 -53.167.609,00 -29.060.416,00 -134.255.899,00 -52.112.928,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 373.720,00 -1.342,00 120.656,00 6.704.286,00 6.809.589,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 373.720,00 -1.342,00 120.656,00 6.704.286,00 6.809.589,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -42.135.800,00 -53.168.951,00 -28.939.760,00 -127.551.613,00 -45.303.339,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -42.135.800,00 -53.168.951,00 -28.939.760,00 -127.551.613,00 -45.303.339,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -26.099.930,00 -24.798.897,00 -6.989.379,00 -14.201.643,00 -2.572.837,00
- Ana Ortaklık Payları -16.035.870,00 -28.370.054,00 -21.950.381,00 -113.349.970,00 -42.730.502,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.115.910,00 -854.507,00 -109.410,00 72.788.083,00 -504.328,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -377.693,00 50.634,00 -109.410,00 -399.224,00 -635.811,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.115.910,00 -854.507,00 -109.410,00 72.788.083,00 -504.328,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 37.337.298,00 37.037.909,00 12.594.787,00 27.467.505,00 11.398.007,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 37.337.298,00 37.037.909,00 12.594.787,00 27.467.505,00 11.398.007,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 36.221.388,00 36.183.402,00 12.485.377,00 100.255.588,00 10.893.679,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -5.914.412,00 -16.985.549,00 -16.454.383,00 -27.296.025,00 -34.409.660,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 144.418.390,00 136.593.697,00 129.850.864,00 123.522.901,00 143.964.514,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 826.996,00 2.970.320,00 2.283.723,00 2.022.602,00 1.864.157,00
Finansal Yatırımlar 6.146.767,00 4.783.301,00 4.068.042,00 1.519.741,00 2.257.540,00
Ticari Alacaklar 15.837.288,00 11.456.789,00 7.908.892,00 7.337.727,00 13.688.651,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.635.032,00 130.714,00 155.490,00 155.490,00 169.078,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.202.256,00 11.326.075,00 7.753.402,00 7.182.237,00 13.519.573,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 101.427.656,00 100.136.618,00 100.215.326,00 97.581.700,00 103.507.862,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 97.242.469,00 95.786.632,00 94.630.935,00 91.985.269,00 89.314.725,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.185.187,00 4.349.986,00 5.584.391,00 5.596.431,00 14.193.137,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.145.522,00 3.897.763,00 3.154.958,00 3.131.396,00 4.224.215,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.072.751,00 8.212.643,00 8.165.010,00 8.765.690,00 16.164.895,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.961.410,00 5.136.263,00 4.054.913,00 3.164.045,00 2.257.194,00
ARA TOPLAM 144.418.390,00 136.593.697,00 129.850.864,00 123.522.901,00 143.964.514,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.374.611.103,00 1.377.394.335,00 1.169.642.511,00 1.101.192.082,00 958.440.136,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 65.283.866,00 66.155.003,00 57.042.561,00 53.392.761,00 53.793.783,00
Maddi Duran Varlıklar 1.245.945.847,00 1.238.824.230,00 1.041.832.151,00 979.512.365,00 834.139.765,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 319.268,00 355.823,00 327.783,00 333.744,00 332.669,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 319.268,00 355.823,00 327.783,00 333.744,00 332.669,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.980.882,00 34.214.483,00 33.361.120,00 32.512.002,00 31.726.614,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 848.409,00 1.914.218,00 3.646.580,00 3.057.653,00 4.236.538,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.414.790,00 16.146.121,00 13.784.381,00 12.763.869,00 14.624.091,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.519.029.493,00 1.513.988.032,00 1.299.493.375,00 1.224.714.983,00 1.102.404.650,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.356.039.534,00 1.423.891.868,00 1.218.884.425,00 1.136.252.378,00 461.264.537,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.200.167.935,00 1.221.616.835,00 1.026.836.724,00 953.423.398,00 49.898.560,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.189.169,00 4.558.025,00 5.862.464,00 10.658.229,00 248.346.413,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 26.408.523,00 27.747.205,00 31.472.731,00 24.165.203,00 27.945.721,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 586.820,00 804.519,00 6.351.905,00 1.115.952,00 535.192,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.821.703,00 26.942.686,00 25.120.826,00 23.049.251,00 27.410.529,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.056.437,00 5.424.729,00 3.018.732,00 3.403.063,00 2.777.204,00
Diğer Borçlar 52.015.535,00 100.229.713,00 94.377.544,00 89.301.691,00 84.022.805,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 690.825,00 713.789,00 758.797,00 507.727,00 273.552,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 51.324.710,00 99.515.924,00 93.618.747,00 88.793.964,00 83.749.253,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 51.167.376,00 47.397.395,00 44.349.698,00 43.166.904,00 36.017.407,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.034.559,00 16.917.966,00 12.966.532,00 12.133.890,00 12.256.427,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 280.569,00 280.570,00 275.691,00 198.081,00 259.447,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.753.990,00 16.637.396,00 12.690.841,00 11.935.809,00 11.996.980,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 106.995.918,00 45.173.260,00 35.154.880,00 26.554.152,00 586.345.295,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.472.381,00 39.286.274,00 28.407.962,00 20.913.926,00 580.075.308,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.757.850,00 5.094.293,00 4.848.419,00 4.599.151,00 4.896.717,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.757.850,00 5.094.293,00 4.848.419,00 4.599.151,00 4.896.717,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.463.035.452,00 1.469.065.128,00 1.254.039.305,00 1.162.806.530,00 1.047.609.832,00
Ö Z K A Y N A K L A R 55.994.041,00 44.922.904,00 45.454.070,00 61.908.453,00 54.794.818,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -151.960.172,00 -165.841.922,00 -150.137.121,00 -126.919.782,00 -107.937.275,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 230.396.554,00 230.743.274,00 231.041.071,00 231.150.481,00 181.616.347,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 230.396.554,00 230.743.274,00 231.041.071,00 231.150.481,00 181.616.347,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 45.367.120,00 43.472.834,00 52.460.165,00 53.617.713,00 51.514.886,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 45.367.120,00 43.472.834,00 52.460.165,00 53.617.713,00 51.514.886,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.498.253,00 4.498.253,00 4.498.253,00 4.498.253,00 4.498.253,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -546.644.023,00 -546.644.023,00 -546.644.023,00 -433.294.053,00 -433.294.053,00
Net Dönem Karı/Zararı -16.035.870,00 -28.370.054,00 -21.950.381,00 -113.349.970,00 -42.730.502,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 207.954.213,00 210.764.826,00 195.591.191,00 188.828.235,00 162.732.093,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.519.029.493,00 1.513.988.032,00 1.299.493.375,00 1.224.714.983,00 1.102.404.650,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi