Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,87
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,52
BIST-100'deki Ağırlığı 7,90
F/K Oranı -1,83
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,54
Dibe Uzaklık 83,13
Piyasa Değeri (USD) 26.365.578,27
Piyasa Değeri (TL) 108.000.000,00
Özsermaye (TL) 42.468.973,00
Sermaye (TL) 120.000.000,00
Net Kar (TL) -59.129.631,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MARTI
Sektör Otel,tatil köyü,restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek ve turizm hizmetleri sunmaktır.
Adres Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14/1 Kemer/Antalya
Telefon 0212 3348850
Faks 0212 3348852
Web http://www.marti.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 78.151.636,53 65,13
Nurullah Emre Narin 29.046.611,33 24,21
Pakize Oya Narin 12.801.752,14 10,67
Toplam 120.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 52.639.998,00 47,85
Tarih Açıklama Katsayı
11.12.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 55.471.057,00 51.479.141,00 11.175.054,00 42.425.951,00 41.058.616,00
Satışların Maliyeti (-) -31.120.770,00 -27.977.332,00 -11.423.561,00 -41.084.333,00 -36.083.609,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.350.287,00 23.501.809,00 -248.507,00 1.341.618,00 4.975.007,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.350.287,00 23.501.809,00 -248.507,00 1.341.618,00 4.975.007,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.264.747,00 -13.006.919,00 -5.901.485,00 -14.781.283,00 -11.561.562,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.419.500,00 -3.670.836,00 -1.410.776,00 -2.716.574,00 -2.207.308,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.608.142,00 6.057.298,00 1.969.734,00 4.080.473,00 2.224.562,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -29.205.120,00 -8.703.656,00 -2.253.194,00 -14.767.241,00 -6.714.855,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -21.930.938,00 4.177.696,00 -7.844.228,00 -26.843.007,00 -13.284.156,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.859.934,00 6.471.966,00 3.226.893,00 13.798.391,00 9.781.508,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -12.071.004,00 10.649.662,00 -4.617.335,00 -13.044.616,00 -3.502.648,00
Finansman Gelirleri 37.937.381,00 21.978.503,00 16.707.655,00 268.221,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -31.077.640,00 -21.371.797,00 -9.015.550,00 -65.345.023,00 -59.048.929,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -5.211.263,00 11.256.368,00 3.074.770,00 -78.121.418,00 -62.551.577,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.337.115,00 1.536.695,00 96.933,00 -33.178.939,00 8.956.586,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.337.115,00 1.536.695,00 96.933,00 -33.178.939,00 8.956.586,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -874.148,00 12.793.063,00 3.171.703,00 -111.300.357,00 -53.594.991,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 -2.484.866,00 -1.834.840,00
DÖNEM KARI/ZARARI -874.148,00 12.793.063,00 3.171.703,00 -113.785.223,00 -55.429.831,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.606.308,00 -1.928,00 1.702.204,00 -15.061.581,00 -16.567.980,00
- Ana Ortaklık Payları 732.160,00 12.794.991,00 1.469.499,00 -98.723.642,00 -38.861.851,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -50.137,00 -5.795,00 79.644,00 -70.204.642,00 -411.109,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 -69.683.530,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -59.861,00 -10.029,00 0,00 -291.485,00 -532.048,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 -229.627,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 9.724,00 4.234,00 79.644,00 0,00 120.939,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 14.821.206,00 7.636.121,00 6.709.121,00 67.094.532,00 51.022.270,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 14.821.206,00 7.636.121,00 6.709.121,00 67.094.532,00 51.022.270,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 14.771.069,00 7.630.326,00 6.788.765,00 -3.110.110,00 50.611.161,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.896.921,00 20.423.389,00 9.960.468,00 -116.895.333,00 -4.818.670,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 4.234,00 95.548,00 0,00 120.939,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 92.357.468,00 80.911.821,00 77.751.843,00 76.355.257,00 70.952.412,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.295.063,00 1.406.528,00 1.712.223,00 1.188.741,00 1.031.498,00
Finansal Yatırımlar 4.738.599,00 1.408.169,00 1.050.538,00 1.162.297,00 849.371,00
Ticari Alacaklar 5.271.405,00 8.480.466,00 6.515.601,00 12.454.139,00 18.896.621,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.781.202,00 4.010.143,00 3.808.235,00 1.819.661,00 2.219.404,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.490.203,00 4.470.323,00 2.707.366,00 10.634.478,00 16.677.217,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 67.370.275,00 55.713.759,00 53.602.257,00 48.325.448,00 36.367.853,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 64.067.210,00 52.322.893,00 50.700.322,00 45.980.685,00 27.541.753,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.303.065,00 3.390.866,00 2.901.935,00 2.344.763,00 8.826.100,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.923.138,00 4.369.006,00 3.052.315,00 2.326.122,00 3.386.934,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.114.839,00 9.333.002,00 9.266.101,00 8.380.565,00 7.724.513,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 89.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00
Diğer Dönen Varlıklar 644.149,00 200.891,00 2.552.808,00 2.517.945,00 2.694.492,00
ARA TOPLAM 92.357.468,00 80.911.821,00 77.751.843,00 76.355.257,00 70.952.412,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 760.657.090,00 721.910.332,00 706.590.372,00 694.397.282,00 805.300.003,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 38.958.795,00 36.171.156,00 34.537.052,00 33.720.000,00 44.245.310,00
Maddi Duran Varlıklar 673.822.004,00 631.661.128,00 608.411.237,00 596.053.312,00 635.337.414,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 319.490,00 187.196,00 25.679,00 138.304,00 226.508,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 319.490,00 187.196,00 25.679,00 138.304,00 226.508,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.385.457,00 20.451.001,00 22.895.095,00 18.903.430,00 20.323.479,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.568.924,00 1.092.629,00 1.094.870,00 1.171.787,00 1.198.187,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.157.408,00 9.351.498,00 7.891.598,00 7.810.569,00 51.832.286,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 853.014.558,00 802.822.153,00 784.342.215,00 770.752.539,00 876.252.415,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 191.344.734,00 187.012.190,00 175.897.218,00 224.289.830,00 199.521.027,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 45.779.815,00 46.793.451,00 36.107.145,00 48.716.189,00 18.937.289,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 20.556.052,00 20.862.676,00 21.424.562,00 26.798.429,00 38.066.246,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.393.235,00 805.792,00 323.840,00 964.870,00 2.814.256,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.162.817,00 20.056.884,00 21.100.722,00 25.833.559,00 35.251.990,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.168.065,00 6.058.018,00 7.195.657,00 6.514.918,00 7.125.071,00
Diğer Borçlar 42.980.956,00 47.955.749,00 44.247.141,00 49.059.815,00 65.395.502,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.347.562,00 22.397.889,00 20.872.467,00 20.813.755,00 17.471.569,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.633.394,00 25.557.860,00 23.374.674,00 28.246.060,00 47.923.933,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.040.724,00 13.013.480,00 23.340.571,00 31.992.431,00 29.193.290,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.797.510,00 8.280.481,00 6.522.180,00 5.876.465,00 5.713.800,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.713.800,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.797.510,00 8.280.481,00 6.522.180,00 5.876.465,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 448.989.434,00 422.107.534,00 436.118.663,00 384.044.691,00 402.236.707,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 430.954.420,00 400.912.102,00 411.899.233,00 363.582.547,00 399.408.177,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.574.760,00 2.295.997,00 2.155.027,00 1.900.942,00 2.828.530,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.574.760,00 2.295.997,00 2.155.027,00 1.900.942,00 2.828.530,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 640.334.168,00 609.119.724,00 612.015.881,00 608.334.521,00 601.757.734,00
Ö Z K A Y N A K L A R 212.680.390,00 193.702.429,00 172.326.334,00 162.418.018,00 274.494.681,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 42.468.973,00 34.039.982,00 17.960.939,00 13.620.473,00 89.054.835,00
Ödenmiş Sermaye 100.459.409,00 87.120.000,00 87.120.000,00 87.120.000,00 87.120.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 228.168.460,00 228.201.132,00 228.284.021,00 228.212.735,00 211.268.124,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 228.168.460,00 228.201.132,00 228.284.021,00 228.212.735,00 211.268.124,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.968.624,00 7.783.539,00 2.947.099,00 147.418,00 32.664.600,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 14.968.624,00 7.783.539,00 2.947.099,00 147.418,00 32.664.600,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.498.253,00 4.498.253,00 3.815.353,00 3.815.353,00 3.815.353,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -315.896.015,00 -315.896.015,00 -315.213.115,00 -216.489.473,00 -216.489.473,00
Net Dönem Karı/Zararı 732.160,00 12.794.991,00 1.469.499,00 -98.723.642,00 -38.861.851,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 170.211.417,00 159.662.447,00 154.365.395,00 148.797.545,00 185.439.846,00
TOPLAM KAYNAKLAR 853.014.558,00 802.822.153,00 784.342.215,00 770.752.539,00 876.252.415,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi