Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MARTI
Sektör Otel,tatil köyü,restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek ve turizm hizmetleri sunmaktır.
Adres Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14/1 Kemer/Antalya
Telefon 0212 3348850
Faks 0212 3348852
Web http://www.marti.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 74.699.651,32 62,25
Nurullah Emre Narin 33.532.192,54 27,94
Pakize Oya Narin 11.768.156,14 9,81
Toplam 120.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 52.639.998,00 47,85
Tarih Açıklama Katsayı
11.12.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 149.460.724,00 133.287.995,00 43.134.374,00 120.564.633,00 116.960.770,00
Satışların Maliyeti (-) -86.264.404,00 -68.931.645,00 -27.652.949,00 -68.082.668,00 -62.065.441,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 63.196.320,00 64.356.350,00 15.481.425,00 52.481.965,00 54.895.329,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 63.196.320,00 64.356.350,00 15.481.425,00 52.481.965,00 54.895.329,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -30.475.250,00 -19.002.416,00 -10.968.320,00 -29.823.629,00 -28.465.319,00
Pazarlama Giderleri (-) -10.482.500,00 -1.104.504,00 -573.497,00 -7.286.685,00 -6.577.297,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.957.850,00 13.908.054,00 8.387.507,00 39.645.216,00 36.333.110,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -27.130.490,00 -24.856.787,00 -10.758.553,00 -52.430.649,00 -38.375.324,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.065.930,00 33.300.697,00 1.568.562,00 2.586.218,00 17.810.499,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.735.366,00 9.220.132,00 3.665.173,00 15.024.434,00 10.403.875,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 27.801.296,00 42.520.829,00 5.233.735,00 17.610.652,00 28.214.374,00
Finansman Gelirleri 3.780.608,00 1.474.939,00 24.570.706,00 1.892.319,00 18.592.249,00
Finansman Giderleri (-) -83.694.832,00 -65.808.533,00 -34.125.475,00 -151.086.265,00 -131.225.916,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -52.112.928,00 -21.812.765,00 -4.321.034,00 -131.583.294,00 -84.419.293,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.809.589,00 3.278.755,00 2.721.960,00 -3.674.970,00 -2.253.001,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.809.589,00 3.278.755,00 2.721.960,00 -3.674.970,00 -2.253.001,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -45.303.339,00 -18.534.010,00 -1.599.074,00 -135.258.264,00 -86.672.294,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -45.303.339,00 -18.534.010,00 -1.599.074,00 -135.258.264,00 -86.672.294,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.572.837,00 -1.727.767,00 992.725,00 -31.784.493,00 -18.988.728,00
- Ana Ortaklık Payları -42.730.502,00 -16.806.243,00 -2.591.799,00 -103.473.771,00 -67.683.566,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -504.328,00 131.079,00 126.723,00 14.193.032,00 261.778,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -635.811,00 170.031,00 126.723,00 -50.276,00 333.234,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -504.328,00 131.079,00 126.723,00 14.193.032,00 261.778,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 11.398.007,00 -5.454.595,00 3.983.400,00 63.451.068,00 57.164.549,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 11.398.007,00 -5.454.595,00 3.983.400,00 63.451.068,00 57.164.549,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 10.893.679,00 -5.323.516,00 4.110.123,00 77.644.100,00 57.426.327,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -34.409.660,00 -23.857.526,00 2.511.049,00 -57.614.164,00 -29.245.967,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 143.964.514,00 167.898.589,00 125.101.878,00 146.127.179,00 108.049.504,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.864.157,00 1.817.719,00 1.883.759,00 1.721.539,00 1.774.071,00
Finansal Yatırımlar 2.257.540,00 1.200.596,00 1.341.113,00 1.363.465,00 1.452.872,00
Ticari Alacaklar 13.688.651,00 37.633.910,00 8.194.893,00 27.055.436,00 34.769.047,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 169.078,00 29.964.192,00 377.411,00 22.724.717,00 30.766.858,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.519.573,00 7.669.718,00 7.817.482,00 4.330.719,00 4.002.189,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 103.507.862,00 105.840.334,00 87.909.412,00 95.102.904,00 49.851.708,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 89.314.725,00 93.373.288,00 83.225.196,00 83.276.875,00 36.315.578,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.193.137,00 12.467.046,00 4.684.216,00 11.826.029,00 13.536.130,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.224.215,00 5.436.703,00 6.109.538,00 4.285.498,00 4.095.260,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.164.895,00 15.312.325,00 19.609.146,00 15.732.870,00 15.499.288,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.257.194,00 657.002,00 54.017,00 865.467,00 607.258,00
ARA TOPLAM 143.964.514,00 167.898.589,00 125.101.878,00 146.127.179,00 108.049.504,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 958.440.136,00 878.949.540,00 933.592.749,00 903.533.701,00 906.601.243,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 53.793.783,00 50.016.427,00 52.985.736,00 51.110.000,00 56.497.592,00
Maddi Duran Varlıklar 834.139.765,00 780.412.120,00 827.977.558,00 807.156.577,00 765.281.292,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 332.669,00 334.180,00 317.283,00 334.612,00 346.008,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 332.669,00 334.180,00 317.283,00 334.612,00 346.008,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.726.614,00 34.256.859,00 39.916.265,00 36.172.148,00 28.932.532,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.236.538,00 2.862.504,00 1.352.351,00 945.456,00 574.143,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.624.091,00 10.398.867,00 10.359.460,00 7.311.066,00 11.316.407,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.102.404.650,00 1.046.848.129,00 1.058.694.627,00 1.049.660.880,00 1.014.650.747,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 461.264.537,00 425.080.761,00 359.575.136,00 375.013.709,00 316.157.412,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.898.560,00 32.945.553,00 34.515.632,00 31.506.308,00 55.840.252,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 248.346.413,00 227.928.288,00 187.578.719,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 27.945.721,00 38.200.278,00 33.400.281,00 29.439.062,00 28.891.648,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 535.192,00 927.479,00 1.775.429,00 4.459.115,00 1.602.248,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.410.529,00 37.272.799,00 31.624.852,00 24.979.947,00 27.289.400,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.777.204,00 4.742.890,00 5.617.880,00 3.873.633,00 3.403.680,00
Diğer Borçlar 84.022.805,00 80.827.911,00 59.089.578,00 61.429.985,00 51.107.492,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 273.552,00 13.159,00 62.552,00 71.807,00 11.236,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 83.749.253,00 80.814.752,00 59.027.026,00 61.358.178,00 51.096.256,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 36.017.407,00 20.181.015,00 28.618.937,00 60.087.324,00 49.625.440,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.256.427,00 20.254.826,00 10.754.109,00 7.730.086,00 6.336.013,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 259.447,00 239.645,00 195.237,00 197.184,00 161.659,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.996.980,00 20.015.181,00 10.558.872,00 7.532.902,00 6.174.354,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 586.345.295,00 557.340.128,00 608.323.676,00 586.362.405,00 582.009.513,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 580.075.308,00 549.965.755,00 595.213.981,00 575.779.773,00 570.042.696,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.896.717,00 4.365.270,00 4.007.941,00 4.099.637,00 4.010.187,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.896.717,00 4.365.270,00 4.007.941,00 4.099.637,00 4.010.187,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 3.009.103,00 9.101.754,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.047.609.832,00 982.420.889,00 967.898.812,00 961.376.114,00 898.166.925,00
Ö Z K A Y N A K L A R 54.794.818,00 64.427.240,00 90.795.815,00 88.284.766,00 116.483.822,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -107.937.275,00 -86.070.000,00 -71.744.533,00 -68.902.938,00 -54.343.349,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00 2.497.948,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00 8.956.747,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 181.616.347,00 182.241.750,00 182.197.957,00 182.107.008,00 160.043.994,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 181.616.347,00 182.241.750,00 182.197.957,00 182.107.008,00 160.043.994,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 51.514.886,00 47.752.211,00 47.907.027,00 48.247.772,00 49.161.112,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 51.514.886,00 47.752.211,00 47.907.027,00 48.247.772,00 49.161.112,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.498.253,00 4.498.253,00 4.498.253,00 4.498.253,00 4.498.253,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -433.294.053,00 -433.294.053,00 -433.294.053,00 -329.820.282,00 -329.901.224,00
Net Dönem Karı/Zararı -42.730.502,00 -16.806.243,00 -2.591.799,00 -103.473.771,00 -67.683.566,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 162.732.093,00 150.497.240,00 162.540.348,00 157.187.704,00 170.827.171,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.102.404.650,00 1.046.848.129,00 1.058.694.627,00 1.049.660.880,00 1.014.650.747,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi