Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MANGO
Sektör YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ, TEDARİĞİ, İŞLENMESİ, TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞINI YAPMAK
Adres EYÜP SULTAN MAHALLESİ MEHMET AKİF CADDESİ NO:30 SANCAKTEPE - İSTANBUL
Telefon 216 561 20 00
Faks 216 561 34 24
Web http://www.mangogida.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
08.08.2012 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
23.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
Gelir Tablosu 2015-3 2014-12 2014-9 2014-6 2014-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 662.276,00 90.000,00 120.000,00 90.000,00 120.000,00
Satışların Maliyeti (-) -548.580,00 -75.000,00 -115.000,00 -115.000,00 115.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 113.696,00 15.000,00 5.000,00 -25.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -379.686,00 -3.994.478,00 -63.000,00 -303.724,00 63.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36.855,00 283.051,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -410.140,00 -2.268.015,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0,00 -5.964.442,00 -58.000,00 -303.300,00 -58.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -97,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -641.072,00 -18.118.794,00 -58.000,00 -303.300,00 -58.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 -97.282,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -97.282,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -641.072,00 -18.216.076,00 -58.000,00 -303.300,00 -58.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -641.072,00 -18.216.076,00 -58.000,00 -303.300,00 -58.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı -641.072,00 -18.216.076,00 0,00 326.796,00 268.796,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 232.290,00 232.290,00 0,00 326.796,00 326.796,00
- Ana Ortaklık Payları -873.362,00 -18.448.366,00 0,00 0,00 -58.000,00
Pay Başına Kazanç -0,16 0,00 -0,01 -0,01 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,16 0,00 -0,01 -0,01 -0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 25.424,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 25.424,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 25.424,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -641.072,00 -18.216.076,00 -58.000,00 -277.876,00 -58.000,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -641.072,00 -18.121.570,00 268.796,00 23.496,00 268.796,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*-* Esas Faliyet Dışı Finansal Gelirler 0,00 1.256.707,00 0,00 0,00 0,00
*-* Esas Faliyet Dışı Finansal Giderler(-) 0,00 -13.411.059,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2015-3 2014-12 2014-9 2014-6 2014-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 80.110.954,00 83.371.464,00 67.982.033,00 67.982.033,00 67.982.033,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 42.609,00 44.865,00 23.128,00 23.128,00 23.128,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 22.757.172,00 22.801.451,00 19.508.389,00 19.508.389,00 19.450.389,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 1.744.660,00 1.744.660,00 1.744.660,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.757.172,00 22.801.451,00 17.763.729,00 17.763.729,00 17.705.729,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 33.319.424,00 33.319.424,00 32.076.955,00 31.854.784,00 32.076.955,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.750.662,00 18.750.662,00 16.087.483,00 16.087.483,00 16.087.483,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.568.762,00 14.568.762,00 15.989.472,00 15.767.301,00 15.989.472,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 19.069.587,00 22.283.562,00 16.431.561,00 16.431.561,00 16.431.561,00
İLİŞKİLİ TARAFLARA VERİLEN AVANSLAR 4.922.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 0,00 27.205.724,00 0,00 67.730.734,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 26.095.729,00 18.974.868,00 27.159.306,00 27.159.306,00 27.159.306,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 285.710,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSAL YATIRIMLAR 285.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 189.364,00 189.364,00 189.364,00 189.364,00 189.364,00
Maddi Duran Varlıklar 22.287.262,00 15.166.401,00 20.886.151,00 20.886.151,00 20.886.151,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.416.173,00 2.416.173,00 908.818,00 908.818,00 908.818,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.416.173,00 2.416.173,00 908.818,00 908.818,00 908.818,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 5.775,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 5.775,00 899.638,00 5.163.166,00 5.163.166,00 5.163.166,00
TOPLAM VARLIKLAR 106.206.683,00 102.346.332,00 95.141.339,00 95.141.339,00 95.141.339,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.629.826,00 99.128.400,00 62.425.042,00 62.670.341,00 62.425.042,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.135.948,00 49.135.948,00 26.684.946,00 26.684.946,00 26.684.946,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 41.532.197,00 37.030.771,00 24.384.632,00 24.384.632,00 24.384.632,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.896.092,00 10.896.092,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.636.105,00 26.134.679,00 24.384.632,00 24.384.632,00 24.384.632,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 12.691.181,00 12.691.181,00 11.000.368,00 11.000.368,00 11.000.368,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 959.989,00 959.989,00 3.066.654,00 3.066.654,00 3.066.654,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.731.192,00 11.731.192,00 7.933.714,00 7.933.714,00 7.933.714,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 270.499,00 43.668,00 44.885,00 44.885,00 44.885,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 43.668,00 43.668,00 44.885,00 44.885,00 44.885,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 226.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 226.831,00 310.209,00 310.209,00 310.209,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.948.948,00 1.948.948,00 15.677.624,00 15.677.624,00 15.677.624,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 15.677.624,00 15.677.624,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 103.059,00 103.059,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 627.909,00 1.268.984,00 17.038.673,00 16.793.374,00 17.038.673,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 395.619,00 1.036.694,00 16.711.878,00 16.466.578,00 16.711.877,00
Ödenmiş Sermaye 38.568.870,00 38.568.870,00 38.568.870,00 38.568.870,00 38.568.870,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 29.749,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 29.749,00 235.779,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 29.749,00 235.779,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 29.836,00 0,00 235.779,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.203.956,00 4.326.366,00 4.485.372,00 4.485.372,00 4.721.151,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -44.765.968,00 -26.549.892,00 -26.549.892,00 -26.549.892,00 -26.549.892,00
Net Dönem Karı/Zararı -641.072,00 -18.216.076,00 -58.000,00 -303.300,00 -58.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 232.290,00 232.290,00 326.795,00 326.796,00 326.796,00
TOPLAM KAYNAKLAR 106.206.683,00 102.346.332,00 95.141.339,00 95.141.339,00 95.141.339,00
*-* İlişkili Taraflara Verilen Avanslar 0,00 4.922.162,00 0,00 0,00 0,00
*-* Hisse Senedi İhraç Pirimleri 0,00 29.836,00 0,00 0,00 0,00
*-* Birleşmeye İlişkin Özsermaye 0,00 2.877.590,00 0,00 0,00 0,00
-Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00 0,00 0,00 29.749,00 0,00
İlişkili Tarafa Verilen Avanslar 0,00 0,00 0,00 0,00 182.530,00
Diger Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 16.249.031,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi