Geri Dön

MANAS | Manas Enerji Yonetimi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,66
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 68,94
BIST-100'deki Ağırlığı 3,52
F/K Oranı 28,82
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,44
Dibe Uzaklık 68,94
Piyasa Değeri (USD) 26.017.709,48
Piyasa Değeri (TL) 840.054.600,00
Özsermaye (TL) 583.274.242,00
Sermaye (TL) 82.764.000,00
Net Kar (TL) 29.151.667,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MANAS
Sektör Enerji ve Su kaynakları yönetimi
Adres A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara
Telefon 0312 267 05 03
Faks 0312 267 05 09
Web www.manas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET REŞAT GÖRÜR 20.064.000,00 24,24
HÜSEYİN ÇELİK 1.254.000,00 1,52
TOPLAM 82.764.000,00 100,00
DİĞER 61.446.000,00 74,24
Toplam 165.528.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
13.01.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,18
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 75.451.616,00 275.384.520,00 163.113.639,00 95.362.910,00 45.183.258,00
Satışların Maliyeti (-) 33.395.027,00 124.322.649,00 76.429.968,00 61.889.802,00 -22.907.375,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42.056.589,00 151.061.871,00 86.683.671,00 33.473.108,00 22.275.883,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 42.056.589,00 151.061.871,00 86.683.671,00 33.473.108,00 22.275.883,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 20.247.842,00 47.992.729,00 24.880.066,00 14.840.562,00 -7.376.928,00
Pazarlama Giderleri (-) 12.068.229,00 30.651.199,00 13.381.637,00 7.772.213,00 -3.788.195,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.685.805,00 4.160.404,00 1.889.470,00 1.103.427,00 -809.423,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28.890.227,00 63.929.605,00 41.420.156,00 37.050.446,00 6.540.150,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 13.944.698,00 60.025.748,00 38.230.794,00 23.625.878,00 -5.680.777,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23.000.242,00 72.161.396,00 49.721.860,00 23.181.474,00 11.160.710,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.546,00 9.402.212,00 1.070.317,00 189.458,00 103.788,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 4.932.608,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -123.505,00 -80.570,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 22.771.519,00 75.962.135,00 50.419.679,00 22.978.195,00 11.264.498,00
Finansman gelirleri 780.473,00 13.041.773,00 1.437.635,00 1.231.394,00 256.250,00
Finansman Giderleri (-) 22.079.757,00 64.536.077,00 30.650.688,00 9.225.400,00 -5.142.716,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -16.054.085,00 11.858.304,00 21.206.626,00 14.984.189,00 6.378.032,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.772.105,00 -27.542.816,00 9.298.146,00 3.648.485,00 -1.410.559,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.828.640,00 9.456.987,00 4.866.273,00 2.934.789,00 -848.998,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.600.745,00 -36.999.803,00 4.431.873,00 713.696,00 -561.561,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -5.281.980,00 39.401.120,00 11.908.480,00 11.335.704,00 4.967.473,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -5.281.980,00 39.401.120,00 11.908.480,00 11.335.704,00 4.967.473,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -5.281.980,00 39.401.120,00 11.908.480,00 11.335.704,00 4.967.473,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 853.372,00 136.190.666,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 169.188.445,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.137.829,00 -1.699.926,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 284.457,00 31.297.853,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 284.457,00 -424.981,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 853.372,00 136.190.666,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -4.428.608,00 175.591.786,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -4.428.608,00 175.591.786,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 372.841.094,00 342.038.187,00 275.432.919,00 213.887.654,00 228.971.035,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.888.002,00 4.059.899,00 4.971.520,00 7.398.764,00 24.858.521,00
Finansal Yatırımlar 95,00 5.261,00 2.607.167,00 3.022.417,00 1.832.687,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 69.321.778,00 53.427.941,00 50.830.103,00 60.176.757,00 62.733.283,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.164.793,00 938.654,00 892.667,00 857.510,00 872.226,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 68.156.985,00 52.489.287,00 49.937.436,00 59.319.247,00 61.861.057,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.573.426,00 3.268.511,00 969.597,00 3.575.402,00 2.508.407,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.315.615,00 1.992.152,00 568.162,00 3.298.770,00 1.867.230,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.257.811,00 1.276.359,00 401.435,00 276.632,00 641.177,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 243.481.047,00 200.616.682,00 155.733.484,00 112.832.969,00 106.556.266,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 48.324.746,00 79.074.095,00 55.920.961,00 21.351.013,00 24.641.779,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.252.000,00 1.585.798,00 4.400.087,00 5.530.332,00 5.840.092,00
ARA TOPLAM 372.841.094,00 342.038.187,00 275.432.919,00 213.887.654,00 228.971.035,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 599.600.845,00 509.435.016,00 128.856.189,00 123.849.008,00 121.305.060,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 301.575,00 369.430,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.833.808,00 14.630.000,00 6.650.392,00 7.427.668,00 7.449.590,00
Maddi Duran Varlıklar 457.170.263,00 398.554.070,00 81.669.571,00 81.679.536,00 82.363.923,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 118.518.629,00 91.312.367,00 39.324.913,00 33.460.443,00 30.015.118,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 932.340,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.074,00 78.372,00 39.324.913,00 0,00 29.816.288,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 472.975,00 407.271,00 419.900,00 440.116,00 585.351,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 972.441.939,00 851.473.203,00 404.289.108,00 337.736.662,00 350.276.095,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 321.022.126,00 266.558.588,00 220.725.515,00 156.364.709,00 166.569.278,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 116.881.659,00 83.788.116,00 99.148.711,00 39.932.731,00 47.298.641,00
- Banka Kredileri 116.755.761,00 83.696.397,00 91.419.902,00 33.101.224,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 98.483.072,00 84.916.417,00 42.967.427,00 45.676.064,00 44.028.957,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 47.102.987,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 36.303.337,00 23.976.665,00 24.716.564,00 30.837.133,00 24.153.764,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.303.337,00 23.976.665,00 24.716.564,00 30.837.133,00 24.153.764,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.640.943,00 5.316.465,00 5.181.056,00 2.676.319,00 4.217.293,00
Diğer Borçlar 18.566.350,00 14.389.999,00 6.006.909,00 6.406.631,00 649.479,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.527.600,00 14.365.469,00 5.993.220,00 6.382.177,00 626.220,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 38.750,00 24.530,00 13.689,00 24.454,00 23.259,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 25.464.460,00 39.301.958,00 36.407.791,00 26.083.185,00 38.805.736,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.884.965,00 1.352.298,00 2.398.109,00 1.688.593,00 1.550.646,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.696.426,00 1.032.041,00 1.738.106,00 1.028.590,00 890.643,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 188.539,00 320.257,00 660.003,00 660.003,00 660.003,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.226.441,00 6.216.855,00 3.898.948,00 3.064.053,00 1.394.808,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.145.571,00 74.151.236,00 35.746.462,00 33.480.843,00 41.607.365,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.806.067,00 36.768.258,00 25.660.776,00 27.822.762,00 35.846.087,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 58.999,00 727.397,00 766.260,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.598.199,00 4.307.718,00 4.119.729,00 3.124.165,00 3.301.063,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.598.199,00 4.307.718,00 4.119.729,00 3.124.165,00 3.301.063,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25.741.305,00 33.075.260,00 5.965.957,00 2.533.916,00 2.460.215,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 389.167.697,00 340.709.824,00 256.471.977,00 189.845.552,00 208.176.643,00
Ö Z K A Y N A K L A R 583.274.242,00 510.763.379,00 147.817.131,00 147.891.110,00 142.099.452,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 583.274.242,00 510.763.379,00 147.817.131,00 147.891.110,00 142.099.452,00
Ödenmiş Sermaye 82.764.000,00 82.764.000,00 82.764.000,00 82.764.000,00 82.764.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 293.425.001,00 244.175.992,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.351.336,00 31.592.379,00 9.470.000,00 9.470.000,00 9.470.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 152.070.087,00 131.420.088,00 16.982.895,00 17.903.052,00 18.216.789,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 152.070.087,00 131.420.088,00 16.982.895,00 17.903.052,00 18.216.789,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.102.826,00 -6.045.523,00 -5.315.031,00 -4.460.293,00 -4.146.556,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.675.883,00 1.456.484,00 853.819,00 430.709,00 430.709,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.269.915,00 -20.046.684,00 25.837.937,00 25.987.645,00 26.250.481,00
Net Dönem Karı/Zararı -5.281.980,00 39.401.120,00 11.908.480,00 11.335.704,00 4.967.473,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 972.441.939,00 851.473.203,00 404.289.108,00 337.736.662,00 350.276.095,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832.687,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi