Geri Dön

MANAS | Manas Enerji Yonetimi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,71
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 68,94
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 34,34
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,86
Dibe Uzaklık 68,94
Piyasa Değeri (USD) 27.446.094,69
Piyasa Değeri (TL) 866.539.080,00
Özsermaye (TL) 147.817.131,00
Sermaye (TL) 82.764.000,00
Net Kar (TL) 25.234.972,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MANAS
Sektör Enerji ve Su kaynakları yönetimi
Adres A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara
Telefon 0312 267 05 03
Faks 0312 267 05 09
Web www.manas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET REŞAT GÖRÜR 20.064.000,00 24,24
HÜSEYİN ÇELİK 1.254.000,00 1,52
TOPLAM 82.764.000,00 100,00
DİĞER 61.446.000,00 74,24
Toplam 165.528.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
13.01.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,18
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 163.113.639,00 95.362.910,00 45.183.258,00 146.116.260,00 89.057.993,00
Satışların Maliyeti (-) -76.429.968,00 -61.889.802,00 -22.907.375,00 -85.976.726,00 -57.233.482,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 86.683.671,00 33.473.108,00 22.275.883,00 60.139.534,00 31.824.511,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 86.683.671,00 33.473.108,00 22.275.883,00 60.139.534,00 31.824.511,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.880.066,00 -14.840.562,00 -7.376.928,00 -15.588.216,00 -10.956.890,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.381.637,00 -7.772.213,00 -3.788.195,00 -12.001.070,00 -8.507.142,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.889.470,00 -1.103.427,00 -809.423,00 -1.660.513,00 -895.310,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 41.420.156,00 37.050.446,00 6.540.150,00 14.483.470,00 13.476.335,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -38.230.794,00 -23.625.878,00 -5.680.777,00 -14.256.692,00 -7.080.975,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 49.721.860,00 23.181.474,00 11.160.710,00 31.116.513,00 17.860.529,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.070.317,00 189.458,00 103.788,00 371.123,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 50.419.679,00 22.978.195,00 11.264.498,00 31.487.636,00 17.860.529,00
Finansman gelirleri 1.437.635,00 1.231.394,00 256.250,00 1.259.012,00 820.491,00
Finansman Giderleri (-) -30.650.688,00 -9.225.400,00 -5.142.716,00 -9.755.178,00 -5.915.161,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 21.206.626,00 14.984.189,00 6.378.032,00 22.991.470,00 12.765.859,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.298.146,00 -3.648.485,00 -1.410.559,00 308.497,00 -2.792.384,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.866.273,00 -2.934.789,00 -848.998,00 -970.489,00 -2.079.831,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.431.873,00 -713.696,00 -561.561,00 1.278.986,00 -712.553,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.908.480,00 11.335.704,00 4.967.473,00 23.299.967,00 9.973.475,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.908.480,00 11.335.704,00 4.967.473,00 23.299.967,00 9.973.475,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 11.908.480,00 11.335.704,00 4.967.473,00 23.299.967,00 9.973.475,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 275.432.919,00 213.887.654,00 228.971.035,00 196.005.361,00 158.739.924,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.971.520,00 7.398.764,00 24.858.521,00 17.538.138,00 14.792.062,00
Finansal Yatırımlar 2.607.167,00 3.022.417,00 1.832.687,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 50.830.103,00 60.176.757,00 62.733.283,00 63.190.442,00 57.343.990,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 892.667,00 857.510,00 872.226,00 92.211,00 57.252,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.937.436,00 59.319.247,00 61.861.057,00 63.098.231,00 57.286.738,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 969.597,00 3.575.402,00 2.508.407,00 2.026.686,00 790.207,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 568.162,00 3.298.770,00 1.867.230,00 1.702.692,00 473.448,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 401.435,00 276.632,00 641.177,00 323.994,00 316.759,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 155.733.484,00 112.832.969,00 106.556.266,00 70.308.046,00 58.540.148,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 55.920.961,00 21.351.013,00 24.641.779,00 39.838.565,00 24.098.620,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 249.286,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.400.087,00 5.530.332,00 5.840.092,00 2.854.198,00 3.174.897,00
ARA TOPLAM 275.432.919,00 213.887.654,00 228.971.035,00 196.005.361,00 158.739.924,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 128.856.189,00 123.849.008,00 121.305.060,00 113.999.985,00 98.641.526,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.650.392,00 7.427.668,00 7.449.590,00 5.640.425,00 5.650.967,00
Maddi Duran Varlıklar 81.669.571,00 81.679.536,00 82.363.923,00 81.553.664,00 69.930.027,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.324.913,00 33.460.443,00 30.015.118,00 26.055.345,00 21.972.869,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.324.913,00 0,00 29.816.288,00 31.655,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 419.900,00 440.116,00 585.351,00 561.230,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 404.289.108,00 337.736.662,00 350.276.095,00 310.005.346,00 257.381.450,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.725.515,00 156.364.709,00 166.569.278,00 136.326.962,00 104.600.496,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 99.148.711,00 39.932.731,00 47.298.641,00 46.185.620,00 33.078.586,00
- Banka Kredileri 91.419.902,00 33.101.224,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.967.427,00 45.676.064,00 44.028.957,00 33.214.353,00 25.113.116,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 24.716.564,00 30.837.133,00 24.153.764,00 38.333.237,00 38.441.261,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.716.564,00 30.837.133,00 24.153.764,00 38.333.237,00 38.441.261,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.181.056,00 2.676.319,00 4.217.293,00 1.447.765,00 1.630.226,00
Diğer Borçlar 6.006.909,00 6.406.631,00 649.479,00 658.292,00 215.647,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.993.220,00 6.382.177,00 626.220,00 631.818,00 204.173,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.689,00 24.454,00 23.259,00 26.474,00 11.474,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 36.407.791,00 26.083.185,00 38.805.736,00 14.321.109,00 3.162.183,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.398.109,00 1.688.593,00 1.550.646,00 1.566.409,00 1.268.538,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.738.106,00 1.028.590,00 890.643,00 747.744,00 449.873,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 660.003,00 660.003,00 660.003,00 818.665,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.898.948,00 3.064.053,00 1.394.808,00 600.177,00 1.690.939,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.746.462,00 33.480.843,00 41.607.365,00 36.845.462,00 26.809.480,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.660.776,00 27.822.762,00 35.846.087,00 30.570.758,00 20.379.122,00
Banka Kredileri 24.933.379,00 27.056.502,00 47.102.987,00 46.100.917,00 32.993.602,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 727.397,00 766.260,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.119.729,00 3.124.165,00 3.301.063,00 4.450.814,00 1.998.668,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.119.729,00 3.124.165,00 3.301.063,00 4.450.814,00 1.998.668,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.965.957,00 2.533.916,00 2.460.215,00 1.823.890,00 4.431.690,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 256.471.977,00 189.845.552,00 208.176.643,00 173.172.424,00 131.409.976,00
Ö Z K A Y N A K L A R 147.817.131,00 147.891.110,00 142.099.452,00 136.832.922,00 125.971.474,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 147.817.131,00 147.891.110,00 142.099.452,00 136.832.922,00 125.971.474,00
Ödenmiş Sermaye 82.764.000,00 82.764.000,00 82.764.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.470.000,00 9.470.000,00 9.470.000,00 69.420.000,00 69.420.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.982.895,00 17.903.052,00 18.216.789,00 17.917.732,00 20.382.777,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.982.895,00 17.903.052,00 18.216.789,00 17.917.732,00 20.382.777,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.315.031,00 -4.460.293,00 -4.146.556,00 -4.445.613,00 -2.109.306,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 853.819,00 430.709,00 430.709,00 430.709,00 430.709,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.837.937,00 25.987.645,00 26.250.481,00 5.964.514,00 5.964.513,00
Net Dönem Karı/Zararı 11.908.480,00 11.335.704,00 4.967.473,00 23.299.967,00 9.973.475,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 404.289.108,00 337.736.662,00 350.276.095,00 310.005.346,00 257.381.450,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 1.832.687,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi