Geri Dön

MAGEN | Margun Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,10
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 22,63
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 6,73
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,66
Dibe Uzaklık 24,39
Piyasa Değeri (USD) 183.902.613,12
Piyasa Değeri (TL) 5.719.500.000,00
Özsermaye (TL) 8.710.316.687,00
Sermaye (TL) 410.000.000,00
Net Kar (TL) 849.368.583,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MAGEN
Sektör Elektrik enerjisi üretimi, arazi tipi anahtar teslim müteahhitlik faaliyetleri
Adres Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / Ankara
Telefon 03124671836
Faks 03124407202
Web www.margunenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 895.943.806,57 75,93
TOPLAM 1.180.000.000,00 100,00
DİĞER 284.056.193,43 24,07
Toplam 2.360.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. 77.000.000,00 100,00
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 25.000.000,00 100,00
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 70.000.000,00 100,00
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 115.000.000,00 100,00
ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. 105.000.000,00 30,39
ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. 10.000.000,00 100,00
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. 12.500.000,00 100,00
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. 117.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.11.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,88
12.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
10.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 470.240.922,00 253.263.490,00 123.815.548,00 654.216.178,00 519.244.254,00
Satışların Maliyeti (-) -290.745.936,00 -156.763.809,00 -87.258.193,00 -361.766.666,00 -278.009.350,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 179.494.986,00 96.499.681,00 36.557.355,00 292.449.512,00 241.234.904,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 179.494.986,00 96.499.681,00 36.557.355,00 292.449.512,00 241.234.904,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -53.951.496,00 -37.339.993,00 -14.424.619,00 -57.280.257,00 -15.521.008,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 228.263.396,00 175.753.701,00 80.836.647,00 492.836.097,00 413.788.752,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -101.859.136,00 -79.512.773,00 -35.194.730,00 -182.534.365,00 -98.798.592,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 251.947.750,00 155.400.616,00 67.774.653,00 545.470.987,00 540.704.056,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 698.589.129,00 694.230.580,00 701.547.071,00 261.346.575,00 90.436,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.727.270,00 -2.727.270,00 -1.727.271,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 947.809.609,00 846.903.926,00 767.594.453,00 806.817.562,00 540.794.492,00
Finansman Gelirleri 133.737.016,00 102.442.119,00 10.584.247,00 319.187.918,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -297.249.359,00 -186.001.136,00 -58.770.643,00 -481.174.007,00 -100.696.192,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 784.297.266,00 763.344.909,00 719.408.057,00 644.831.473,00 440.098.300,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -122.682.854,00 -113.655.883,00 -142.808.691,00 -10.712.274,00 6.266.728,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -122.682.854,00 -113.655.883,00 -142.808.691,00 -10.712.274,00 6.266.728,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 661.614.412,00 649.689.026,00 576.599.366,00 634.119.199,00 446.365.028,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 661.614.412,00 649.689.026,00 576.599.366,00 634.119.199,00 446.365.028,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 661.614.412,00 649.689.026,00 576.599.366,00 634.119.199,00 446.365.028,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,61 1,58 1,41 1,55 1,09
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.537.714.620,00 2.134.420.031,00 154.650.748,00 1.345.101.094,00 -41.255,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 2.729.804.768,00 2.261.601.292,00 162.754.069,00 1.420.892.070,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.389.200,00 -267.410,00 42.975,00 -22.835,00 -51.569,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 318.597,00 53.482,00 -8.595,00 4.567,00 10.314,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -190.700.948,00 -126.913.851,00 -8.146.296,00 -75.768.141,00 10.314,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -437.647.304,00 -367.838.482,00 -36.445.895,00 -246.094.168,00 234.097.193,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -557.232.189,00 -467.571.990,00 -45.557.369,00 -307.617.710,00 292.621.491,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 119.584.885,00 99.733.508,00 9.111.474,00 61.523.542,00 -58.524.298,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.100.067.316,00 1.766.581.549,00 118.204.853,00 1.099.006.926,00 234.055.938,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.761.681.728,00 2.416.270.575,00 694.804.219,00 1.733.126.125,00 680.420.966,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.142.621.971,00 1.383.331.196,00 1.469.428.254,00 1.678.873.396,00 1.640.834.271,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 404.122.928,00 104.531.341,00 655.394.758,00 783.705.039,00 408.606.014,00
Finansal Yatırımlar 0,00 94.928.538,00 151.479.899,00 261.929.096,00 599.172.539,00
Ticari Alacaklar 671.572.012,00 634.389.718,00 615.629.606,00 588.202.101,00 579.644.187,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 671.572.012,00 634.389.718,00 615.629.606,00 588.202.101,00 579.644.187,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 616.308,00 484.599.261,00 718.425,00 670.121,00 1.260.879,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 483.481.130,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 616.308,00 1.118.131,00 718.425,00 670.121,00 1.260.879,00
Türev Araçlar 12.722.502,00 32.640.707,00 10.837.403,00 8.983.912,00 0,00
Stoklar 3.112.498,00 3.112.497,00 3.102.892,00 3.102.892,00 16.955.421,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 41.564.895,00 27.211.914,00 24.072.203,00 18.863.185,00 15.764.109,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.442.702,00 108.449,00 451.967,00 769.040,00 558.348,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.468.126,00 1.808.771,00 7.741.101,00 12.648.010,00 18.872.774,00
ARA TOPLAM 1.142.621.971,00 1.383.331.196,00 1.469.428.254,00 1.678.873.396,00 1.640.834.271,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.201.819.696,00 10.646.792.334,00 8.114.531.714,00 6.254.838.154,00 4.621.276.847,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 429.314.778,00 429.314.778,00 380.237.338,00 356.338.730,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 8.596.861.832,00 8.060.890.680,00 6.018.396.815,00 5.865.116.968,00 4.601.467.546,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.822,00 300.790,00 140.608,00 181.384,00 157.535,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 391.326.195,00 357.381.454,00 0,00 0,00 16.025.460,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.344.441.667,00 12.030.123.530,00 9.583.959.968,00 7.933.711.550,00 6.262.111.118,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.129.677.599,00 1.329.570.959,00 1.663.032.883,00 849.418.397,00 797.148.617,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.281.617,00 199.819.846,00 154.792.000,00 101.091.050,00 144.228.484,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 624.252.390,00 583.064.432,00 318.060.293,00 343.695.401,00 282.007.401,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 414.144.357,00 407.728.331,00 412.023.891,00 393.292.188,00 357.696.636,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 414.144.357,00 407.728.331,00 412.023.891,00 393.292.188,00 357.696.636,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.545.633,00 1.140.620,00 1.653.724,00 1.052.105,00 653.034,00
Diğer Borçlar 3.395.600,00 129.899.351,00 753.874.321,00 2.534.758,00 2.445.367,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 126.150.461,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.395.600,00 3.748.890,00 753.874.321,00 2.534.758,00 2.445.367,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.332.736,00 3.218.804,00 4.792.847,00 5.018.373,00 9.283.407,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 6.154.457,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 929.389,00 727.767,00 647.077,00 395.818,00 465.315,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 929.389,00 727.767,00 647.077,00 395.818,00 465.315,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.744.390,00 3.968.149,00 7.546.624,00 2.252.096,00 353.694,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.504.447.381,00 2.335.647.037,00 1.267.487.928,00 1.116.550.237,00 1.018.119.130,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.836.014.248,00 1.754.477.641,00 1.063.259.546,00 1.042.467.168,00 1.017.589.517,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.735.811,00 650.951,00 906.166,00 350.316,00 529.613,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.735.811,00 650.951,00 906.166,00 350.316,00 529.613,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 666.631.752,00 579.724.322,00 203.322.216,00 73.732.753,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 728.553,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.634.124.980,00 3.665.217.996,00 2.930.520.811,00 1.965.968.634,00 1.815.267.747,00
Ö Z K A Y N A K L A R 8.710.316.687,00 8.364.905.534,00 6.653.439.157,00 5.967.742.916,00 4.446.843.371,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.710.316.687,00 8.364.905.534,00 6.653.439.157,00 5.967.742.916,00 4.446.843.371,00
Ödenmiş Sermaye 410.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 724.943.924,00 724.943.924,00 724.943.924,00 724.943.924,00 724.943.924,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.644.714.366,00 6.241.419.777,00 4.261.650.494,00 4.106.999.746,00 2.761.857.397,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.644.714.366,00 6.241.419.777,00 4.261.650.494,00 4.106.999.746,00 2.761.857.397,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.014.562,00 -157.887,00 90.421,00 56.041,00 33.054,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.043.837.255,00 -974.028.433,00 -642.635.847,00 -606.189.951,00 -594.192.976,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.043.837.255,00 -974.028.433,00 -642.635.847,00 -606.189.951,00 -594.192.976,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.286.332,00 18.286.332,00 5.804.001,00 5.804.001,00 5.804.001,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.303.702.885,00 1.303.702.885,00 1.326.185.196,00 692.065.997,00 692.065.997,00
Net Dönem Karı/Zararı 661.614.412,00 649.689.026,00 576.599.366,00 634.119.199,00 446.365.028,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.344.441.667,00 12.030.123.530,00 9.583.959.968,00 7.933.711.550,00 6.262.111.118,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi