Geri Dön

MACKO | Mackolik Internet Hizmetleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,04
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 233.994.516,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 195.038.825,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MACKO
Sektör
Adres Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok. No:1 Kadıköy/İstanbul 34724
Telefon 0216 338 65 55
Faks 0216 338 65 35
Web www.mackolik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDULKADİR EMRE UĞURLU 3.750.000,00 15,00
MEDİAZZ YENİ MEDYA VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 12.750.000,00 51,00
TOPLAM 25.000.000,00 100,00
DİĞER 8.500.000,00 34,00
Toplam 50.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Activaweb SAS 1.000,00 100,00
Fantazzie Oyun Teknolojileri Anonim Şirketi 10.000,00 5,00
Momentum Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 184.810.182,00 117.105.945,00 52.957.899,00 186.104.488,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -59.065.822,00 -34.710.644,00 -15.436.277,00 -48.305.568,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 125.744.360,00 82.395.301,00 37.521.622,00 137.798.920,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 125.744.360,00 82.395.301,00 37.521.622,00 137.798.920,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -29.151.032,00 -16.795.165,00 -6.153.953,00 -23.506.104,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.574.165,00 -12.490.255,00 -8.077.354,00 -16.784.768,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.887.707,00 4.962.500,00 805.918,00 8.935.728,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.628.626,00 -2.727.719,00 -1.188.695,00 -4.887.167,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 82.278.244,00 55.344.662,00 22.907.538,00 101.556.609,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.578.173,00 5.918.951,00 102.481,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 91.856.417,00 61.263.613,00 23.010.019,00 101.556.609,00 0,00
Finansman gelirleri 21.653.320,00 16.993.840,00 2.521.258,00 20.990.119,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.713.676,00 -1.174.601,00 -832.670,00 -3.857.959,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 111.796.061,00 77.082.852,00 24.698.607,00 118.688.769,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -14.204.708,00 -7.029.946,00 -4.373.111,00 -21.241.297,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -15.649.095,00 -7.964.119,00 -4.664.465,00 -20.956.032,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.444.387,00 934.173,00 291.354,00 -285.265,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 97.591.353,00 70.052.906,00 20.325.496,00 97.447.472,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 97.591.353,00 70.052.906,00 20.325.496,00 97.447.472,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 97.591.353,00 70.052.906,00 20.325.496,00 97.447.472,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,90 2,80 0,81 4,27 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 144.375.196,00 178.564.862,00 172.861.404,00 146.020.264,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 49.753.870,00 71.860.256,00 115.868.764,00 86.312.774,00 0,00
Finansal Yatırımlar 13.717.000,00 31.077.221,00 9.599.600,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 68.033.800,00 59.345.303,00 44.040.832,00 49.393.936,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.236.146,00 4.418.009,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.797.654,00 54.927.294,00 44.040.832,00 49.393.936,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.248.349,00 13.594.446,00 1.925.602,00 7.889.439,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 6.352.144,00 1.925.602,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.248.349,00 7.242.302,00 0,00 7.889.439,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.620.139,00 2.687.636,00 1.426.606,00 1.393.795,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 363.535,00 0,00 260.636,00 521.272,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.038,00 0,00 0,00 1.030.320,00 0,00
ARA TOPLAM 144.375.196,00 178.564.862,00 172.861.404,00 146.020.264,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 126.879.305,00 54.269.178,00 51.689.899,00 51.421.471,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.513.681,00 3.658.203,00 2.650.144,00 2.309.428,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.750.726,00 48.030.277,00 46.791.602,00 46.842.494,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.781.405,00 1.275.553,00 631.928,00 339.688,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 271.254.501,00 232.834.040,00 224.551.303,00 197.441.735,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.343.422,00 29.076.544,00 30.760.564,00 25.738.239,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 319.915,00 593.060,00 7.935,00 1.110,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.309.693,00 1.705.399,00 1.633.564,00 1.633.564,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.704.347,00 6.162.594,00 6.827.717,00 4.677.199,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 243.180,00 243.180,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.461.167,00 5.919.414,00 6.827.717,00 4.677.199,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.286.152,00 1.537.401,00 698.307,00 451.489,00 0,00
Diğer Borçlar 6.586.428,00 10.028.100,00 6.965.427,00 5.070.326,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.586.428,00 10.028.100,00 6.965.427,00 5.070.326,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 405.000,00 1.512.899,00 0,00 235.200,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.058.553,00 288.154,00 4.723.874,00 5.289.038,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.673.334,00 7.248.937,00 9.903.740,00 8.380.313,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.039.304,00 2.374.341,00 1.885.826,00 1.522.200,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.634.030,00 4.874.596,00 8.017.914,00 6.858.113,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.916.563,00 1.269.391,00 1.351.666,00 1.401.274,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 276.589,00 0,00 335.632,00 580.593,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.639.974,00 1.269.391,00 1.016.034,00 820.681,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.639.974,00 1.269.391,00 1.016.034,00 820.681,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.259.985,00 30.345.935,00 32.112.230,00 27.139.513,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 233.994.516,00 202.488.105,00 192.439.073,00 170.302.222,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 233.994.516,00 202.488.105,00 192.439.073,00 170.302.222,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.317,00 -27.764,00 -24.543,00 -20.997,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.317,00 -27.764,00 -24.543,00 -20.997,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.317,00 -27.764,00 -24.543,00 -20.997,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 37.882.670,00 33.932.153,00 16.107.310,00 14.292.409,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 37.882.670,00 33.932.153,00 16.107.310,00 14.292.409,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.000.000,00 5.000.000,00 3.569.674,00 3.569.674,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.530.810,00 68.530.810,00 127.461.136,00 30.013.664,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 97.591.353,00 70.052.906,00 20.325.496,00 97.447.472,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 271.254.501,00 232.834.040,00 224.551.303,00 197.441.735,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi