Geri Dön

MACKO | Mackolik Internet Hizmetleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MACKO
Sektör
Adres Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok. No:1 Kadıköy/İstanbul 34724
Telefon 0216 338 65 55
Faks 0216 338 65 35
Web www.mackolik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDULKADİR EMRE UĞURLU 3.750.000,00 15,00
MEDİAZZ YENİ MEDYA VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 12.750.000,00 51,00
TOPLAM 25.000.000,00 100,00
DİĞER 8.500.000,00 34,00
Toplam 50.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Activaweb SAS 1.000,00 100,00
Fantazzie Oyun Teknolojileri Anonim Şirketi 10.000,00 5,00
Momentum Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.05.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 130.672.059,00 376.267.941,00 184.810.182,00 117.105.945,00 52.957.899,00
Satışların Maliyeti (-) 38.195.113,00 111.740.447,00 59.065.822,00 34.710.644,00 -15.436.277,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 92.476.946,00 264.527.494,00 125.744.360,00 82.395.301,00 37.521.622,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 92.476.946,00 264.527.494,00 125.744.360,00 82.395.301,00 37.521.622,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 19.272.254,00 58.373.788,00 29.151.032,00 16.795.165,00 -6.153.953,00
Pazarlama Giderleri (-) 7.178.041,00 31.906.626,00 16.574.165,00 12.490.255,00 -8.077.354,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.496.924,00 15.185.316,00 6.887.707,00 4.962.500,00 805.918,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 5.083.605,00 9.581.352,00 4.628.626,00 2.727.719,00 -1.188.695,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 68.439.970,00 179.851.044,00 82.278.244,00 55.344.662,00 22.907.538,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.686.954,00 19.743.234,00 9.578.173,00 5.918.951,00 102.481,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 75.126.924,00 199.594.278,00 91.856.417,00 61.263.613,00 23.010.019,00
Finansman gelirleri 7.259.546,00 31.181.014,00 21.653.320,00 16.993.840,00 2.521.258,00
Finansman Giderleri (-) 843.486,00 7.856.193,00 1.713.676,00 1.174.601,00 -832.670,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 52.903.049,00 181.213.221,00 111.796.061,00 77.082.852,00 24.698.607,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 17.850.136,00 28.873.516,00 14.204.708,00 7.029.946,00 -4.373.111,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 17.664.235,00 29.738.543,00 15.649.095,00 7.964.119,00 -4.664.465,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 185.901,00 -865.027,00 -1.444.387,00 -934.173,00 291.354,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 35.052.913,00 152.339.705,00 97.591.353,00 70.052.906,00 20.325.496,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 35.052.913,00 152.339.705,00 97.591.353,00 70.052.906,00 20.325.496,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 35.052.913,00 152.339.705,00 97.591.353,00 70.052.906,00 20.325.496,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,40 6,09 3,90 2,80 0,81
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,40 6,09 3,90 2,80 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 61.898,00 43.521,00 10.680,00 -6.767,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 80.387,00 58.028,00 13.350,00 -8.459,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 18.489,00 14.507,00 2.670,00 -1.692,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.104.882,00 -34.958.391,00 23.590.261,00 19.639.744,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 4.104.882,00 -34.958.391,00 23.590.261,00 19.639.744,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.166.780,00 -34.914.870,00 23.600.941,00 19.632.977,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 39.219.693,00 117.424.835,00 121.192.294,00 89.685.883,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 39.219.693,00 117.424.835,00 121.192.294,00 89.685.883,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,40 6,09 3,90 2,80 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 367.671.721,00 240.751.280,00 144.375.196,00 178.564.862,00 172.861.404,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 162.467.790,00 113.991.488,00 49.753.870,00 71.860.256,00 115.868.764,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 13.717.000,00 31.077.221,00 9.599.600,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 118.210.106,00 107.206.516,00 68.033.800,00 59.345.303,00 44.040.832,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.015.943,00 15.607.736,00 10.236.146,00 4.418.009,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 101.194.163,00 91.598.780,00 57.797.654,00 54.927.294,00 44.040.832,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 79.650.523,00 16.152.268,00 10.248.349,00 13.594.446,00 1.925.602,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 64.217.275,00 3.760.609,00 0,00 6.352.144,00 1.925.602,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.433.248,00 12.391.659,00 10.248.349,00 7.242.302,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.927.683,00 3.330.748,00 2.620.139,00 2.687.636,00 1.426.606,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 363.535,00 0,00 260.636,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 415.619,00 70.260,00 2.038,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 367.671.721,00 240.751.280,00 144.375.196,00 178.564.862,00 172.861.404,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 88.411.140,00 141.030.692,00 126.879.305,00 54.269.178,00 51.689.899,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 11.059.962,00 9.730.602,00 5.513.681,00 3.658.203,00 2.650.144,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.836.897,00 60.416.622,00 48.750.726,00 48.030.277,00 46.791.602,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 1.781.405,00 1.275.553,00 631.928,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 456.082.861,00 381.781.972,00 271.254.501,00 232.834.040,00 224.551.303,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.206.861,00 73.357.049,00 35.343.422,00 29.076.544,00 30.760.564,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 84.852,00 116.457,00 319.915,00 593.060,00 7.935,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.513.685,00 2.306.159,00 1.309.693,00 1.705.399,00 1.633.564,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.928.541,00 8.639.549,00 9.704.347,00 6.162.594,00 6.827.717,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 243.180,00 243.180,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.928.541,00 8.639.549,00 9.461.167,00 5.919.414,00 6.827.717,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.994.509,00 1.306.412,00 1.286.152,00 1.537.401,00 698.307,00
Diğer Borçlar 21.301.997,00 30.334.203,00 6.586.428,00 10.028.100,00 6.965.427,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.301.997,00 30.334.203,00 6.586.428,00 10.028.100,00 6.965.427,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 224.576,00 205.059,00 405.000,00 1.512.899,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.118.197,00 13.092.125,00 5.058.553,00 288.154,00 4.723.874,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.040.504,00 17.357.085,00 10.673.334,00 7.248.937,00 9.903.740,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.413.628,00 4.048.871,00 3.039.304,00 2.374.341,00 1.885.826,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.626.876,00 13.308.214,00 7.634.030,00 4.874.596,00 8.017.914,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.572.307,00 2.434.211,00 1.916.563,00 1.269.391,00 1.351.666,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 349.331,00 395.956,00 276.589,00 0,00 335.632,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.535.061,00 1.651.078,00 1.639.974,00 1.269.391,00 1.016.034,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.535.061,00 1.651.078,00 1.639.974,00 1.269.391,00 1.016.034,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 687.915,00 387.177,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 64.779.168,00 75.791.260,00 37.259.985,00 30.345.935,00 32.112.230,00
Ö Z K A Y N A K L A R 391.303.693,00 305.990.712,00 233.994.516,00 202.488.105,00 192.439.073,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 391.303.693,00 305.990.712,00 233.994.516,00 202.488.105,00 192.439.073,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 80.236.540,00 66.459.435,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 41.419,00 -17.798,00 -10.317,00 -27.764,00 -24.543,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 41.419,00 -17.798,00 -10.317,00 -27.764,00 -24.543,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 41.419,00 -17.798,00 -10.317,00 -27.764,00 -24.543,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 16.107.310,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -58.324.581,00 -54.256.472,00 37.882.670,00 33.932.153,00 16.107.310,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.171.325,00 14.054.246,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.569.674,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 293.126.077,00 102.411.596,00 68.530.810,00 68.530.810,00 127.461.136,00
Net Dönem Karı/Zararı 35.052.913,00 152.339.705,00 97.591.353,00 70.052.906,00 20.325.496,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 456.082.861,00 381.781.972,00 271.254.501,00 232.834.040,00 224.551.303,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi