Geri Dön

MAALT | Marmaris Altinyunus


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MAALT
Sektör Turizm işletmesi
Adres GENÇLİK MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:30 07100 MURATPAŞA/ANTALYA
Telefon 0242-2486800
Faks 0242-2486472
Web www.mares.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FAMİLY DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.629.875,00 29,55
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.030.326,15 36,81
TOPLAM 5.515.536,00 100,00
DİĞER 1.855.334,85 33,64
Toplam 11.031.072,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
18.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.11.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
18.08.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,69
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.588.945,00 2.379.484,00 1.183.169,00 4.878.355,00 3.649.685,00
Satışların Maliyeti (-) -1.641.792,00 -1.098.791,00 -554.525,00 -2.344.687,00 -1.934.262,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.947.153,00 1.280.693,00 628.644,00 2.533.668,00 1.715.423,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.947.153,00 1.280.693,00 628.644,00 2.533.668,00 1.715.423,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.223.750,00 -2.270.226,00 -1.148.829,00 -3.396.505,00 -2.243.253,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.675.537,00 2.662.061,00 2.642.926,00 22.300,00 19.115,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -969,00 -361,00 0,00 -261,00 -261,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.397.971,00 1.672.167,00 2.122.741,00 -840.798,00 -508.976,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 140.168,00 140.168,00 127.020,00 4.418.181,00 4.404.980,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -5.521.644,00 -5.521.644,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.538.139,00 1.812.335,00 2.249.761,00 -1.944.261,00 -1.625.640,00
Finansman gelirleri 39.436.289,00 26.648.177,00 12.550.121,00 49.004.568,00 23.130.513,00
Finansman Giderleri (-) -32.859,00 -21.595,00 -10.175,00 -3.003.270,00 -2.993.533,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 40.941.569,00 28.438.917,00 14.789.707,00 44.057.037,00 18.511.340,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 40.941.569,00 28.438.917,00 14.789.707,00 44.057.037,00 18.511.340,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 40.941.569,00 28.438.917,00 14.789.707,00 44.057.037,00 18.511.340,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 40.941.569,00 28.438.917,00 14.789.707,00 44.057.037,00 18.511.340,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,07 0,05 0,03 0,08 0,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 135.312.443,00 141.534.404,00 145.445.264,00 154.821.799,00 134.066.483,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 120.418.193,00 130.392.897,00 136.463.374,00 148.444.710,00 129.289.311,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 22.223,00 18.529,00 46.422,00 149.074,00 52.389,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.223,00 18.529,00 46.422,00 149.074,00 52.389,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.103,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 45.353,00 90.290,00 130.380,00 23.187,00 21.662,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.590,00 37.194,00 54.055,00 20.487,00 6.511,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.739.166,00 1.393.952,00 4.668.271,00 4.413.445,00 4.198.102,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.083.405,00 9.634.633,00 4.132.714,00 1.787.280,00 500.916,00
ARA TOPLAM 135.312.443,00 141.534.404,00 145.445.264,00 154.821.799,00 134.066.483,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 134.003.192,00 117.689.078,00 92.051.517,00 68.556.691,00 61.216.560,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15.686.666,00 16.021.327,00 16.357.546,00 16.704.659,00 17.057.485,00
Maddi Duran Varlıklar 95.043.583,00 78.269.360,00 52.170.670,00 28.203.032,00 20.382.003,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.649,00 19.937,00 20.269,00 20.601,00 20.934,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.967,00 2.504,00 1.458,00 1.202,00 3.318,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 269.315.635,00 259.223.482,00 237.496.781,00 223.378.490,00 195.283.043,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.382.091,00 24.619.043,00 15.065.539,00 14.190.404,00 9.830.875,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 15.684.708,00 16.374.373,00 7.798.372,00 7.061.064,00 2.835.814,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.483.225,00 13.463.491,00 4.878.012,00 4.487.326,00 77.744,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.201.483,00 2.910.882,00 2.920.360,00 2.573.738,00 2.758.070,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.533,00 108.330,00 89.092,00 143.783,00 73.297,00
Diğer Borçlar 927.595,00 1.720.999,00 586.565,00 712.125,00 265.236,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 927.595,00 1.720.999,00 586.565,00 712.125,00 265.236,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.759.583,00 4.787.573,00 4.815.259,00 4.731.592,00 4.767.827,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.862.672,00 1.627.768,00 1.776.251,00 1.541.840,00 1.888.701,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.617,00 44.617,00 44.617,00 44.616,00 44.616,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.818.055,00 1.583.151,00 1.731.634,00 1.497.224,00 1.844.085,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.102.922,00 57.277.389,00 58.753.860,00 60.301.719,00 62.118.403,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.204.686,00 1.186.719,00 824.848,00 619.998,00 610.436,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.204.686,00 1.186.719,00 824.848,00 619.998,00 610.436,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 79.485.013,00 81.896.432,00 73.819.399,00 74.492.123,00 71.949.278,00
Ö Z K A Y N A K L A R 189.830.622,00 177.327.050,00 163.677.382,00 148.886.367,00 123.333.765,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 189.830.622,00 177.327.050,00 163.677.382,00 148.886.367,00 123.333.765,00
Ödenmiş Sermaye 5.515.536,00 5.515.536,00 5.515.536,00 5.515.536,00 5.515.536,00
Sermaye Düzeltme Farkları 56.769.483,00 56.769.483,00 56.769.483,00 56.769.483,00 56.769.483,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.384.944,00 -1.385.864,00 -1.386.322,00 -1.387.630,00 -1.394.535,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.384.944,00 -1.385.864,00 -1.386.322,00 -1.387.630,00 -1.394.535,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.384.944,00 -1.385.864,00 -1.386.322,00 -1.387.630,00 -1.394.535,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.680.616,00 3.680.616,00 3.680.616,00 3.680.616,00 3.680.616,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 87.148.108,00 87.148.108,00 87.148.108,00 43.091.071,00 43.091.071,00
Net Dönem Karı/Zararı 40.941.569,00 28.438.917,00 14.789.707,00 44.057.037,00 18.511.340,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 269.315.635,00 259.223.482,00 237.496.781,00 223.378.490,00 195.283.043,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi