Geri Dön

MAALT | Marmaris Altinyunus


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MAALT
Sektör Turizm işletmesi
Adres GENÇLİK MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:30 07100 MURATPAŞA/ANTALYA
Telefon 0242-2486800
Faks 0242-2486472
Web www.mares.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FAMİLY DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.629.875,00 23,39
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 3.481.881,15 49,98
TOPLAM 6.967.091,00 100,00
DİĞER 1.855.334,85 26,63
Toplam 13.934.182,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.10.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
28.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
18.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.11.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
18.08.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,69
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.176.996,00 3.617.375,00 2.398.333,00 1.192.541,00 4.798.407,00
Satışların Maliyeti (-) -3.610.409,00 -2.313.580,00 -1.646.526,00 -1.015.445,00 -2.163.236,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.566.587,00 1.303.795,00 751.807,00 177.096,00 2.635.171,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.566.587,00 1.303.795,00 751.807,00 177.096,00 2.635.171,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -29.662.832,00 -5.632.793,00 -3.182.401,00 -1.555.036,00 -5.533.083,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 60.607,00 56.611,00 11.326,00 6.185,00 2.699.023,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 -7.078,00 -7.078,00 -367,00 -1.435,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -27.035.638,00 -4.279.465,00 -2.426.346,00 -1.372.122,00 -200.324,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 105.120,00 50.733,00 43.397,00 19.449,00 140.168,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -26.930.518,00 -4.228.732,00 -2.382.949,00 -1.352.673,00 -60.156,00
Finansman gelirleri 105.104.724,00 21.205.431,00 18.090.458,00 2.471.726,00 42.029.402,00
Finansman Giderleri (-) -7.186.590,00 -561.712,00 -34.548,00 -12.911,00 -44.002,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -15.439.116,00 16.414.987,00 15.672.961,00 1.106.142,00 41.925.244,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -17.452.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.452.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -32.891.137,00 16.414.987,00 15.672.961,00 1.106.142,00 41.925.244,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -32.891.137,00 16.414.987,00 15.672.961,00 1.106.142,00 41.925.244,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -32.891.137,00 16.414.987,00 15.672.961,00 1.106.142,00 41.925.244,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,05 0,03 0,03 0,00 0,08
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.186.892.393,00 35.045.188,00 48.841.771,00 85.419.135,00 99.749.828,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.185.747.088,00 33.748.496,00 47.470.123,00 83.987.581,00 97.621.410,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 11.426,00 4.161,00 3.498,00 32.650,00 149.862,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.426,00 4.161,00 3.498,00 32.650,00 149.862,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.078.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.078.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.103,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 51.182,00 83.462,00 172.738,00 232.285,00 47.670,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 36.099,00 41.661,00 83.322,00 143.916,00 38.601,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.204.966,00 1.187.776,00 1.162.516,00 1.926.783,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 3.533,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.186.892.393,00 35.045.188,00 48.841.771,00 85.419.135,00 99.749.828,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 984.798.736,00 342.624.090,00 290.977.343,00 222.146.467,00 195.308.752,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 118.059.833,00 14.382.861,00 14.711.554,00 15.041.002,00 15.355.728,00
Maddi Duran Varlıklar 751.893.674,00 287.214.111,00 236.372.335,00 168.449.696,00 141.304.257,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.507,00 18.841,00 19.044,00 19.245,00 19.447,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.501,00 5.195,00 3.959,00 817,00 459,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 20.617.266,00 18.255.248,00 16.996.995,00 15.636.628,00 15.504.158,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.171.691.129,00 377.669.278,00 339.819.114,00 307.565.602,00 295.058.580,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.247.393,00 119.059.914,00 79.975.781,00 61.309.227,00 48.861.742,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 46.361.507,00 111.753.528,00 72.376.187,00 54.955.364,00 42.609.647,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 43.759.001,00 110.590.635,00 71.847.515,00 53.978.344,00 40.657.042,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.602.506,00 1.162.893,00 528.672,00 977.020,00 1.952.605,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 384.887,00 257.583,00 263.169,00 183.653,00 373.633,00
Diğer Borçlar 1.441.366,00 1.137.387,00 1.899.182,00 546.282,00 491.894,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.441.366,00 1.137.387,00 1.899.182,00 546.282,00 491.894,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.841.285,00 4.785.027,00 4.797.772,00 4.811.128,00 4.746.583,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.738.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 480.271,00 1.126.389,00 639.471,00 812.800,00 639.985,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.617,00 44.617,00 44.617,00 44.617,00 44.617,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 435.654,00 1.081.772,00 594.854,00 768.183,00 595.368,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 262.280.738,00 51.380.589,00 53.355.641,00 54.227.005,00 55.376.629,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.184.443,00 1.241.158,00 2.023.776,00 1.702.705,00 1.685.818,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.184.443,00 1.241.158,00 2.023.776,00 1.702.705,00 1.685.818,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 333.528.131,00 170.440.503,00 133.331.422,00 115.536.232,00 104.238.371,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.838.162.998,00 207.228.775,00 206.487.692,00 192.029.370,00 190.820.209,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.838.162.998,00 207.228.775,00 206.487.692,00 192.029.370,00 190.820.209,00
Ödenmiş Sermaye 6.967.091,00 5.515.536,00 5.515.536,00 5.515.536,00 5.515.536,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.011.707.721,00 56.769.483,00 56.769.483,00 56.769.483,00 56.769.483,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.274.114.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.385,00 -1.385.453,00 -1.384.510,00 -1.276.013,00 -1.379.032,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.385,00 -1.385.453,00 -1.384.510,00 -1.276.013,00 -1.379.032,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 16.385,00 -1.385.453,00 -1.384.510,00 -1.276.013,00 -1.379.032,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.693.645,00 3.680.616,00 3.680.616,00 3.680.616,00 3.680.616,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -425.445.381,00 129.073.352,00 129.073.352,00 129.073.352,00 87.148.108,00
Net Dönem Karı/Zararı -32.891.137,00 16.414.987,00 15.672.961,00 1.106.142,00 41.925.244,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.171.691.129,00 377.669.278,00 339.819.114,00 307.565.602,00 295.058.580,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi