Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu LUKSK
Sektör Kadife kumaş üretimi
Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:30 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Telefon 0352 321 40 61
Faks 0352 321 40 67
Web http://www.lukskadife.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK 4.104.048,89 41,04
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK 4.107.118,88 41,07
DİĞER 1.788.832,23 17,89
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LÜKS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. 18.215.000,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
18.09.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,37
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
27.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,97
08.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,22
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.07.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,15
20.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 92.744.605,00 62.057.520,00 35.085.307,00 19.909.051,00 84.782.835,00
Satışların Maliyeti (-) -51.787.980,00 -37.884.113,00 -23.990.032,00 -14.754.216,00 -59.409.189,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 40.956.625,00 24.173.407,00 11.095.275,00 5.154.835,00 25.373.646,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 40.956.625,00 24.173.407,00 11.095.275,00 5.154.835,00 25.373.646,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.314.566,00 -4.710.784,00 -3.272.994,00 -1.609.818,00 -5.938.814,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.106.315,00 -3.688.204,00 -2.273.076,00 -1.036.793,00 -6.643.121,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.066.830,00 9.917.323,00 5.706.850,00 3.842.104,00 17.338.538,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.801.759,00 -5.737.677,00 -2.846.431,00 -1.320.669,00 -8.809.376,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 36.800.815,00 19.954.065,00 8.409.624,00 5.029.659,00 21.320.873,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 779.240,00 252.747,00 244.392,00 0,00 4.508.048,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.688.900,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 37.580.055,00 20.206.812,00 8.654.016,00 5.029.659,00 24.140.021,00
Finansman Gelirleri 675.667,00 297.129,00 177.552,00 83.255,00 509.170,00
Finansman Giderleri (-) -30.292.088,00 -26.289.301,00 -11.996.105,00 -5.707.657,00 -13.632.346,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.963.634,00 -5.785.360,00 -3.164.537,00 -594.743,00 11.016.845,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.661.990,00 -627.760,00 -308.094,00 -204.582,00 -789.364,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.639.296,00 -1.228.107,00 -744.418,00 -409.510,00 -1.415.782,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -22.694,00 600.347,00 436.324,00 204.928,00 626.418,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.301.644,00 -6.413.120,00 -3.472.631,00 -799.325,00 10.227.481,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.301.644,00 -6.413.120,00 -3.472.631,00 -799.325,00 10.227.481,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.301.644,00 -6.413.120,00 -3.472.631,00 -799.325,00 10.227.481,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 -0,08 1,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 6.809.570,00 -84.018,00 -94.409,00 60.376,00 -1.100.489,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 8.813.144,00 0,00 0,00 0,00 -475.200,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -556.597,00 -105.022,00 -118.011,00 0,00 -508.270,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 111.319,00 21.004,00 23.602,00 60.376,00 101.654,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.446.977,00 21.004,00 23.602,00 60.376,00 -117.019,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 -12.075,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -12.075,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 6.809.570,00 -84.018,00 -94.409,00 48.301,00 -1.100.489,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.111.214,00 -6.497.138,00 -3.567.040,00 -751.024,00 9.126.992,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 84.078.942,00 90.053.085,00 74.374.648,00 61.405.000,00 60.633.180,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 29.406.529,00 34.651.918,00 25.781.838,00 12.496.311,00 16.085.536,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 29.811.861,00 31.046.383,00 25.707.738,00 26.464.002,00 21.731.843,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.660.959,00 9.036.123,00 6.390.527,00 7.468.639,00 4.720.107,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.150.902,00 22.010.260,00 19.317.211,00 18.995.363,00 17.011.736,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 73.505,00 55.490,00 24.452,00 446.472,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.505,00 55.490,00 24.452,00 446.472,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.201.393,00 18.163.117,00 17.741.323,00 16.799.863,00 15.587.389,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 977.048,00 1.323.099,00 406.663,00 1.134.933,00 3.080.589,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 588,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.608.606,00 4.813.078,00 4.712.634,00 4.062.831,00 4.147.823,00
ARA TOPLAM 84.078.942,00 90.053.085,00 74.374.648,00 61.405.000,00 60.633.180,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 119.170.893,00 109.180.940,00 110.194.005,00 110.764.270,00 108.801.809,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 48.879.219,00 38.689.773,00 39.650.042,00 40.172.658,00 38.156.062,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.596,00 21.792,00 24.264,00 21.589,00 8.867,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.596,00 21.792,00 24.264,00 21.384,00 8.867,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 203.249.835,00 199.234.025,00 184.568.653,00 172.169.270,00 169.434.989,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.925.346,00 38.116.754,00 38.369.930,00 30.333.337,00 25.375.918,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.933.581,00 10.806.912,00 215.800,00 687.718,00 1.008.261,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.329.534,00 11.086.014,00 29.533.218,00 19.129.396,00 15.794.317,00
Banka Kredileri 13.933.581,00 10.806.912,00 215.800,00 37.590.483,00 1.008.261,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.261.508,00 11.618.269,00 4.965.742,00 7.128.945,00 5.448.878,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 3.196.216,00 0,00 1.141.677,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.261.508,00 8.422.053,00 4.965.742,00 5.987.268,00 5.448.878,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 823.920,00 2.039.671,00 979.800,00 789.375,00 817.838,00
Diğer Borçlar 764.623,00 202.831,00 1.236.837,00 943.685,00 696.490,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 12.104,00 0,00 10.675,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 764.623,00 190.727,00 1.236.837,00 933.010,00 696.490,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 449.050,00 1.111.584,00 327.871,00 338.872,00 222.411,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 396.262,00 506.246,00 687.770,00 402.546,00 359.881,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 966.868,00 485.227,00 422.892,00 912.800,00 972.462,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 588.225,00 485.227,00 422.892,00 470.166,00 529.089,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 378.643,00 0,00 0,00 442.634,00 443.373,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.495.379,00 78.896.512,00 61.047.867,00 53.869.060,00 55.341.175,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 42.785.745,00 62.782.884,00 44.914.073,00 37.825.226,00 39.228.965,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.513.312,00 0,00 0,00 2.510.035,00 2.385.558,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.513.312,00 0,00 0,00 2.510.035,00 2.385.558,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.196.322,00 0,00 0,00 13.533.799,00 13.726.652,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 101.420.725,00 117.013.266,00 99.417.797,00 84.202.397,00 80.717.093,00
Ö Z K A Y N A K L A R 101.829.110,00 82.220.759,00 85.150.856,00 87.966.873,00 88.717.896,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 101.829.110,00 82.220.759,00 85.150.856,00 87.966.873,00 88.717.896,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.403.231,00 1.403.231,00 1.403.231,00 1.403.231,00 1.403.231,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.075.918,00 13.182.330,00 13.171.939,00 13.314.649,00 13.266.348,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.075.918,00 13.182.330,00 13.171.939,00 13.314.649,00 13.266.348,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 155.558,00 516.818,00 506.427,00 588.761,00 600.836,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.957.247,00 2.897.784,00 2.897.783,00 2.897.785,00 2.272.928,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 61.091.070,00 61.150.534,00 61.150.534,00 61.150.533,00 51.547.908,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.301.644,00 -6.413.120,00 -3.472.631,00 -799.325,00 10.227.481,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 203.249.835,00 199.234.025,00 184.568.653,00 172.169.270,00 169.434.989,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 19.663,00 19.663,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 55.416,00 51.691,00 198.684,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 439.728,00 442.428,00 234.743,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 150.654,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 687.718,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 16.533,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi