Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu LUKSK
Sektör Kadife kumaş üretimi
Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:30 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Telefon 0352 321 40 61
Faks 0352 321 40 67
Web http://www.lukskadife.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK 4.104.048,89 41,04
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK 4.107.118,88 41,07
DİĞER 1.788.832,23 17,89
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LÜKS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. 18.215.000,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
18.09.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,37
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
27.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,97
08.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,22
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.07.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,15
20.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 84.782.835,00 64.336.852,00 45.635.387,00 23.180.151,00 75.445.969,00
Satışların Maliyeti (-) -59.409.189,00 -44.422.976,00 -29.191.085,00 -16.216.944,00 -50.640.501,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 25.373.646,00 19.913.876,00 16.444.302,00 6.963.207,00 24.805.468,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 25.373.646,00 19.913.876,00 16.444.302,00 6.963.207,00 24.805.468,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.938.814,00 -1.726.854,00 -2.445.713,00 -994.379,00 -3.231.819,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.643.121,00 -5.137.917,00 -3.663.310,00 -1.661.760,00 -5.221.659,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.338.538,00 5.418.450,00 3.642.866,00 171.670,00 7.633.962,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.809.376,00 -5.865.768,00 -3.776.320,00 -225.887,00 -9.627.048,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 21.320.873,00 12.601.787,00 10.201.825,00 4.252.851,00 14.358.904,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.508.048,00 63.494,00 63.494,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.688.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 24.140.021,00 12.665.281,00 10.265.319,00 4.252.851,00 14.358.904,00
Finansman Gelirleri 509.170,00 8.446.980,00 2.985.141,00 3.228.760,00 11.055.564,00
Finansman Giderleri (-) -13.632.346,00 -11.412.297,00 -8.017.381,00 -5.546.817,00 -25.930.873,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.016.845,00 9.699.964,00 5.233.079,00 1.934.794,00 -516.405,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -789.364,00 -530.193,00 135.954,00 -563.402,00 -520.639,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.415.782,00 -1.102.737,00 -383.423,00 -435.861,00 -1.155.189,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 626.418,00 572.544,00 519.377,00 -127.541,00 634.550,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.227.481,00 9.169.771,00 5.369.033,00 1.371.392,00 -1.037.044,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.227.481,00 9.169.771,00 5.369.033,00 1.371.392,00 -1.037.044,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.227.481,00 9.169.771,00 5.369.033,00 1.371.392,00 -1.037.044,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,02 0,92 0,00 0,00 -0,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.100.489,00 -1.229.283,00 -1.185.447,00 -109.170,00 -1.734.505,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -475.200,00 0,00 0,00 0,00 -1.802.263,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -508.270,00 -1.536.604,00 -1.481.808,00 -136.462,00 -365.868,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 101.654,00 307.321,00 296.361,00 27.292,00 73.173,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -117.019,00 307.321,00 296.361,00 27.292,00 433.626,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.100.489,00 -1.229.283,00 -1.185.447,00 -109.170,00 -1.734.505,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 9.126.992,00 7.940.488,00 4.183.586,00 1.262.222,00 -2.771.549,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 60.633.180,00 56.448.436,00 60.052.685,00 54.995.933,00 49.473.762,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.085.536,00 12.509.945,00 12.877.077,00 5.129.143,00 9.373.002,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 21.731.843,00 23.450.360,00 26.467.086,00 27.596.615,00 19.142.875,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.720.107,00 3.923.831,00 10.785.730,00 4.306.351,00 4.809.852,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.011.736,00 19.526.529,00 15.681.356,00 23.290.264,00 14.333.023,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 497.373,00 663.690,00 627.914,00 794.644,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 497.373,00 663.690,00 627.914,00 794.644,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 15.587.389,00 15.034.725,00 14.963.734,00 15.194.505,00 15.042.028,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.080.589,00 731.386,00 1.240.328,00 2.570.898,00 1.381.562,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 381.659,00 29.106,00 33.834,00 21.073,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.147.823,00 3.842.988,00 3.811.664,00 3.843.024,00 3.718.578,00
ARA TOPLAM 60.633.180,00 56.448.436,00 60.052.685,00 54.995.933,00 49.473.762,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 108.801.809,00 108.957.676,00 108.135.668,00 101.979.078,00 101.235.333,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 70.000.000,00 67.350.000,00 67.350.000,00 67.350.000,00 67.350.000,00
Maddi Duran Varlıklar 38.156.062,00 40.946.836,00 40.228.577,00 34.612.545,00 33.861.918,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.867,00 135.041,00 1.398,00 0,00 6.882,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.867,00 0,00 0,00 0,00 6.171,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.533,00 16.533,00 0,00 16.533,00 16.533,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 169.434.989,00 165.406.112,00 168.188.353,00 156.975.011,00 150.709.095,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.375.918,00 26.082.891,00 28.185.486,00 32.761.582,00 30.296.115,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.008.261,00 4.586.167,00 4.385.151,00 4.607.917,00 3.549.557,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.794.317,00 11.978.926,00 13.090.009,00 14.482.008,00 0,00
Banka Kredileri 1.008.261,00 34.620.515,00 39.386.221,00 0,00 3.549.557,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.448.878,00 6.651.234,00 7.417.831,00 10.282.841,00 5.201.963,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 353.485,00 55.263,00 1.448.604,00 353.958,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.448.878,00 6.297.749,00 7.362.568,00 8.834.237,00 4.848.005,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 817.838,00 892.125,00 918.770,00 952.803,00 745.408,00
Diğer Borçlar 696.490,00 345.345,00 16.368,00 274.647,00 255.051,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 8.239,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 696.490,00 345.345,00 16.368,00 266.408,00 255.051,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 222.411,00 180.071,00 1.429.449,00 844.779,00 717.655,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 359.881,00 715.320,00 0,00 435.861,00 229.076,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 972.462,00 671.318,00 620.367,00 582.861,00 481.609,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 529.089,00 671.318,00 620.367,00 582.861,00 481.609,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 443.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 253.918,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.341.175,00 51.791.830,00 56.228.377,00 43.360.303,00 40.822.076,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.228.965,00 34.999.015,00 39.794.829,00 27.292.212,00 24.947.333,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.385.558,00 3.436.628,00 3.013.236,00 1.553.388,00 1.487.581,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.385.558,00 3.436.628,00 3.013.236,00 1.553.388,00 1.487.581,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.726.652,00 13.356.187,00 13.420.312,00 14.363.592,00 14.236.051,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.717.093,00 77.874.721,00 84.413.863,00 76.121.885,00 71.118.191,00
Ö Z K A Y N A K L A R 88.717.896,00 87.531.391,00 83.774.490,00 80.853.126,00 79.590.904,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 88.717.896,00 87.531.391,00 83.774.490,00 80.853.126,00 79.590.904,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.403.231,00 1.403.231,00 1.403.231,00 1.403.231,00 1.403.231,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.266.348,00 13.137.553,00 13.181.390,00 14.257.667,00 14.366.837,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.266.348,00 13.137.553,00 13.181.390,00 14.257.667,00 1.007.452,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 600.836,00 -221.832,00 -177.995,00 898.282,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.272.928,00 2.272.928,00 2.272.928,00 1.800.208,00 1.800.208,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 51.547.908,00 51.547.908,00 51.547.908,00 52.020.628,00 53.057.672,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.227.481,00 9.169.771,00 5.369.033,00 1.371.392,00 -1.037.044,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 169.434.989,00 165.406.112,00 168.188.353,00 156.975.011,00 150.709.095,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 86.300,00 125.123,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 378.500,00 408.608,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 1.193,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 4.385.151,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi