Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,68
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,61
BIST-100'deki Ağırlığı 1,76
F/K Oranı 3,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,69
Dibe Uzaklık 96,97
Piyasa Değeri (USD) 14.139.122,64
Piyasa Değeri (TL) 53.600.000,00
Özsermaye (TL) 77.543.163,00
Sermaye (TL) 10.000.000,00
Net Kar (TL) 16.535.446,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu LUKSK
Sektör Kadife kumaş üretimi
Adres Ankara Asfaltı 13 Km. 38002 Ambar/Kayseri
Telefon (0352) 311 34 50
Faks (0352) 311 34 56
Web http://www.lukskadife.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7.522.610,56 75,23
DİĞER 2.477.389,44 24,77
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LÜKS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. 18.215.000,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
18.09.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,37
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
27.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,97
08.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,22
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.07.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,15
20.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 31.672.293,00 19.828.872,00 9.219.715,00 27.835.001,00 20.622.412,00
Satışların Maliyeti (-) -21.196.876,00 -11.358.466,00 -5.247.345,00 -20.864.238,00 -15.597.914,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.475.417,00 8.470.406,00 3.972.370,00 6.970.763,00 5.024.498,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 10.475.417,00 8.470.406,00 3.972.370,00 6.970.763,00 5.024.498,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.999.122,00 -1.920.217,00 -1.010.651,00 -5.916.873,00 -4.836.071,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.304.490,00 -1.486.650,00 -729.593,00 -2.562.744,00 -1.695.341,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 983.183,00 345.985,00 141.984,00 759.802,00 575.006,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -589.570,00 -141.721,00 -35.494,00 -107.843,00 -96.763,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.565.418,00 5.267.803,00 2.338.616,00 -856.895,00 -1.028.671,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 24.793.586,00 206.232,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -58.149,00 -58.149,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.565.418,00 5.267.803,00 2.338.616,00 23.878.542,00 -880.588,00
Finansman Gelirleri 3.553.236,00 2.434.145,00 1.246.262,00 6.415.717,00 4.460.436,00
Finansman Giderleri (-) -7.811.997,00 -5.080.734,00 -3.042.061,00 -11.378.147,00 -6.369.777,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 306.657,00 2.621.214,00 542.817,00 18.916.112,00 -2.789.929,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -328.448,00 -356.859,00 -184.661,00 -5.110.233,00 38.571,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -626.338,00 -388.203,00 -248.313,00 -679.294,00 -448.258,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 297.890,00 31.344,00 63.652,00 -4.430.939,00 486.829,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -21.791,00 2.264.355,00 358.156,00 13.805.879,00 -2.751.358,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -21.791,00 2.264.355,00 358.156,00 13.805.879,00 -2.751.358,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -21.791,00 2.264.355,00 358.156,00 13.805.879,00 -2.751.358,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,04 1,38 -0,28
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 926.041,00 584.754,00 302.882,00 4.661.402,00 604.310,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 4.393.447,00 -306.256,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 1.433.306,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.157.551,00 730.943,00 378.603,00 0,00 1.061.644,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -231.510,00 -146.189,00 -75.721,00 -286.661,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -231.510,00 -146.189,00 -75.721,00 -1.165.351,00 -151.078,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 926.041,00 584.754,00 302.882,00 4.661.402,00 604.310,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 904.250,00 2.849.109,00 661.038,00 18.467.281,00 -2.147.048,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 33.090.350,00 34.082.821,00 33.621.655,00 29.923.137,00 32.208.101,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.070.397,00 639.612,00 643.650,00 1.530.929,00 4.119.972,00
Finansal Yatırımlar 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ticari Alacaklar 13.140.040,00 12.351.682,00 13.364.813,00 11.018.107,00 11.092.985,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 266.099,00 366.015,00 303.163,00 119.271,00 586.067,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.873.941,00 11.985.667,00 13.061.650,00 10.898.836,00 10.506.918,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 627.723,00 349.190,00 318.661,00 194.251,00 99.776,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 627.723,00 349.190,00 318.661,00 194.251,00 99.776,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.960.330,00 15.914.480,00 14.809.480,00 12.956.764,00 12.900.592,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 960.667,00 1.012.252,00 1.018.149,00 972.460,00 482.709,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.257,00 0,00 0,00 264.215,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.331.191,00 3.814.346,00 3.466.900,00 3.250.624,00 3.247.850,00
ARA TOPLAM 33.090.350,00 34.082.821,00 33.621.655,00 29.923.137,00 32.208.101,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 101.701.895,00 102.209.948,00 102.731.129,00 103.254.273,00 74.047.031,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 71.216.000,00 71.216.000,00 71.216.000,00 71.216.000,00 64.642.303,00
Maddi Duran Varlıklar 30.444.272,00 30.943.873,00 31.456.602,00 31.971.294,00 9.352.835,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.817,00 29.269,00 37.721,00 46.173,00 31.087,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.558,00 27.967,00 36.377,00 44.787,00 29.660,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 134.792.245,00 136.292.769,00 136.352.784,00 133.177.410,00 106.255.132,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.803.752,00 22.455.550,00 21.423.856,00 18.641.819,00 17.630.069,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.902.644,00 6.080.098,00 1.968.745,00 1.647.476,00 2.435.453,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.775.054,00 4.683.632,00 5.051.993,00 3.340.080,00 3.833.475,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 559.791,00 374.144,00 442.637,00 95.691,00 28.099,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.215.263,00 4.309.488,00 4.609.356,00 3.244.389,00 3.805.376,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 682.227,00 416.009,00 590.245,00 377.672,00 378.585,00
Diğer Borçlar 245.910,00 197.050,00 240.740,00 192.435,00 153.012,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.443,00 0,00 0,00 4.784,00 4.637,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 242.467,00 197.050,00 240.740,00 187.651,00 148.375,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.399.750,00 503.712,00 855.166,00 1.145.507,00 536.470,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 238.977,00 141.226,00 247.421,00 229.266,00 448.258,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 409.379,00 309.252,00 267.402,00 283.028,00 218.939,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 409.379,00 309.252,00 267.402,00 283.028,00 218.939,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 350.076,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.445.330,00 34.349.192,00 37.628.973,00 37.896.674,00 32.600.480,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.903.700,00 15.361.595,00 18.433.613,00 18.757.099,00 19.514.975,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.846.221,00 4.119.824,00 4.421.317,00 4.377.600,00 4.255.571,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.846.221,00 4.119.824,00 4.421.317,00 4.377.600,00 4.255.571,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.695.409,00 14.867.773,00 14.774.043,00 14.761.975,00 8.829.934,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.249.082,00 56.804.742,00 59.052.829,00 56.538.493,00 50.230.549,00
Ö Z K A Y N A K L A R 77.543.163,00 79.488.027,00 77.299.955,00 76.638.917,00 56.024.583,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 77.543.163,00 79.488.023,00 77.299.951,00 76.638.913,00 56.024.579,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.403.231,00 1.403.231,00 1.403.231,00 1.403.231,00 1.403.231,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.459.404,00 43.118.118,00 42.836.245,00 42.533.363,00 38.476.271,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 41.126.196,00 41.126.197,00 42.836.245,00 42.533.363,00 38.476.271,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.388.762,00 1.388.762,00 1.388.762,00 1.102.016,00 1.102.016,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.313.557,00 21.313.557,00 21.313.557,00 7.794.424,00 7.794.419,00
Net Dönem Karı/Zararı -21.791,00 2.264.355,00 358.156,00 13.805.879,00 -2.751.358,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00
TOPLAM KAYNAKLAR 134.792.245,00 136.292.769,00 136.352.784,00 133.177.410,00 106.255.132,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 1.407.167,00 1.109.838,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi