Geri Dön

LKMNH | Lokman Hekim Saglik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma Defansif bir fırsat… Lokman Hekim’i “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemiz ve 41,0 TL 12 aylık hedef fiyatımız ile tekrar araştırma ...
Konu Açıklama
BIST Kodu LKMNH
Sektör SAĞLIK HIZMETLERI
Adres Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARA
Telefon 444 99 11
Faks (0312) 331 67 79
Web www.lokmanhekim.com.tr ve www.ir.lokmanhekim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SWEDBANK ROBUR OSTEUROPAFOND 1.891.965,00 5,26
TOPLAM 36.000.000,00 100,00
DİĞER 34.108.035,00 94,74
Toplam 72.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ENGÜRÜSAĞ GENEL TICARET LTD. ŞTI. (ERBIL) 14.250.000,00 95,00
Her Yerde Sağlık ve Elektronik Tic.A.Ş. 500.000,00 100,00
HYS Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 300.000,00 100,00
Lokman Hekim Demet Tıp Merkezleri A.Ş. 24.500,00 49,00
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 2.040.000,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.11.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.09.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.09.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.09.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 579.773.582,00 346.998.562,00 151.723.992,00 453.454.826,00 316.043.901,00
Satışların Maliyeti (-) -459.280.596,00 -271.399.768,00 -111.683.038,00 -339.129.424,00 -240.492.781,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 120.492.986,00 75.598.794,00 40.040.954,00 114.325.402,00 75.551.120,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 120.492.986,00 75.598.794,00 40.040.954,00 114.325.402,00 75.551.120,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.055.046,00 -14.907.063,00 -7.429.838,00 -18.803.083,00 -13.306.852,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.005.412,00 -6.350.856,00 -2.495.965,00 -6.493.087,00 -5.755.769,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.080.835,00 769.952,00 458.408,00 5.464.205,00 4.122.980,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.335.832,00 -8.447.591,00 -4.635.385,00 -16.595.487,00 -11.291.054,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 72.177.531,00 46.663.236,00 25.938.174,00 77.897.950,00 49.320.425,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 444.744,00 341.480,00 103.265,00 1.755.367,00 1.669.025,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 72.622.275,00 47.004.716,00 26.041.439,00 79.653.317,00 50.989.450,00
Finansman Gelirleri 6.314.900,00 5.320.890,00 3.071.108,00 6.262.188,00 5.519.418,00
Finansman Giderleri (-) -36.855.070,00 -21.601.356,00 -8.793.042,00 -24.817.594,00 -18.626.975,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 42.082.105,00 30.724.250,00 20.319.505,00 61.097.911,00 37.881.893,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 31.306.902,00 19.202.082,00 8.228.510,00 20.739.474,00 12.577.175,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.263.477,00 -3.752.153,00 -1.499.718,00 -4.416.633,00 -3.063.983,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 36.570.379,00 22.954.235,00 9.728.228,00 25.156.107,00 15.641.158,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 73.389.007,00 49.926.332,00 28.548.015,00 81.837.385,00 50.459.068,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 73.389.007,00 49.926.332,00 28.548.015,00 81.837.385,00 50.459.068,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 7.452.114,00 4.824.608,00 1.828.588,00 11.617.847,00 7.623.796,00
- Ana Ortaklık Payları 65.936.893,00 45.101.724,00 26.719.427,00 70.219.538,00 42.835.272,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,83 1,25 0,74 1,95 1,19
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -28.835.772,00 -12.476.617,00 10.922.537,00 31.729.096,00 29.223.404,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 26.978.698,00 26.978.698,00 26.978.698,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -36.044.715,00 -15.595.772,00 13.652.078,00 5.961.976,00 2.805.882,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.208.943,00 3.119.155,00 -2.729.541,00 -1.211.578,00 -561.176,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.382.186,00 -1.791.073,00 2.184.526,00 -691.856,00 714.756,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 -1.791.073,00 2.184.526,00 -691.856,00 714.756,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -30.217.958,00 -14.267.690,00 13.107.063,00 31.037.240,00 29.938.160,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 43.171.049,00 35.658.642,00 41.655.078,00 112.874.625,00 80.397.228,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 202.691.514,00 182.891.062,00 187.584.968,00 122.749.051,00 115.112.969,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.562.262,00 4.866.824,00 41.780.502,00 10.616.227,00 3.890.294,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 104.123.334,00 102.510.007,00 76.688.594,00 71.968.454,00 73.128.998,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.730.956,00 1.307.121,00 5.683.129,00 6.121.297,00 10.123.887,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 100.392.378,00 101.202.886,00 71.005.465,00 65.847.157,00 63.005.111,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 238.365,00 720.453,00 25.640.111,00 2.875.652,00 1.694.472,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 585,00 585,00 750.585,00 755.085,00 751.164,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 237.780,00 719.868,00 24.889.526,00 2.120.567,00 943.308,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 48.408.225,00 38.367.516,00 23.906.194,00 20.584.408,00 18.462.453,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 36.634.012,00 29.718.238,00 16.879.954,00 13.727.012,00 13.825.552,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.950.584,00 4.881.507,00 4.997.815,00 4.763.666,00 5.583.919,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 127.857,00 0,00 0,00 187.621,00 2.171.033,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.597.459,00 6.708.024,00 2.689.613,00 2.789.677,00 1.940.167,00
ARA TOPLAM 202.691.514,00 182.891.062,00 187.584.968,00 122.749.051,00 115.112.969,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 643.990.261,00 602.131.483,00 382.113.425,00 354.199.148,00 340.358.234,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00
Maddi Duran Varlıklar 288.616.600,00 271.385.059,00 219.196.087,00 211.759.480,00 205.431.468,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 274.799.757,00 264.961.690,00 212.485.967,00 204.762.611,00 198.147.357,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.368.827,00 61.370.099,00 23.309.523,00 23.359.845,00 23.120.902,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 23.309.523,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.106.757,00 23.980.578,00 23.703.782,00 19.809.945,00 21.292.334,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.788.851,00 10.335.452,00 353.074,00 351.495,00 517.532,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 105.233.393,00 87.527.461,00 53.067.981,00 40.610.212,00 30.444.862,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 846.681.775,00 785.022.545,00 569.698.393,00 476.948.199,00 455.471.203,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 350.552.938,00 298.842.479,00 193.967.514,00 163.051.187,00 171.724.330,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 82.612.450,00 57.124.023,00 9.281.954,00 14.323.616,00 30.172.556,00
- Banka Kredileri 50.328.309,00 23.907.330,00 0,00 5.980.000,00 22.311.187,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 64.787.461,00 59.198.495,00 55.635.865,00 48.276.588,00 48.132.973,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 133.591.703,00 127.986.707,00 72.535.172,00 59.029.566,00 53.014.108,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.937.260,00 4.730.589,00 4.204.603,00 5.655.750,00 6.433.419,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 128.654.443,00 123.256.118,00 68.330.569,00 53.373.816,00 46.580.689,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.175.389,00 17.008.094,00 12.575.048,00 10.005.033,00 9.126.302,00
Diğer Borçlar 20.970.225,00 13.967.262,00 26.320.218,00 13.678.241,00 17.679.920,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.115.113,00 13.102.686,00 13.094.364,00 13.039.164,00 17.077.458,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 855.112,00 864.576,00 13.225.854,00 639.077,00 602.462,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.502.580,00 10.110.504,00 4.847.237,00 3.479.816,00 2.724.873,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 1.382.443,00 0,00 3.063.983,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.494.594,00 3.196.631,00 2.379.973,00 1.988.337,00 1.556.578,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 2.379.973,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.418.536,00 10.250.763,00 9.009.604,00 12.269.990,00 6.253.037,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.555.727,00 241.633.044,00 143.796.491,00 92.702.356,00 90.468.571,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 195.692.249,00 198.396.795,00 108.524.886,00 73.062.059,00 69.991.589,00
Banka Kredileri 100.513.485,00 103.252.907,00 1.000.000,00 45.408.659,00 42.922.806,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 87.469.201,00 93.936.626,00 0,00 25.978.320,00 25.156.084,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 61.685.965,00 39.890.691,00 32.925.503,00 16.136.678,00 10.728.446,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 61.685.965,00 39.890.691,00 32.925.503,00 16.136.678,00 10.728.446,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 611.108.665,00 540.475.523,00 337.764.005,00 255.753.543,00 262.192.901,00
Ö Z K A Y N A K L A R 235.573.110,00 244.547.022,00 231.934.388,00 221.194.656,00 193.278.302,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 189.333.055,00 200.934.473,00 191.317.859,00 182.406.715,00 158.484.412,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.527.589,00 28.886.744,00 30.440.824,00 41.363.361,00 43.869.053,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.527.589,00 28.886.744,00 30.440.824,00 41.363.361,00 43.869.053,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -36.973.392,00 -20.614.237,00 -19.060.157,00 -8.137.620,00 -5.631.928,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.100.627,00 1.691.740,00 1.298.287,00 3.482.813,00 2.076.201,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.100.627,00 1.691.740,00 1.298.287,00 3.482.813,00 2.076.201,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.453.832,00 26.387.552,00 18.777.321,00 14.076.101,00 13.390.707,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.631.525,00 82.332.140,00 89.937.196,00 24.418.878,00 26.271.676,00
Net Dönem Karı/Zararı 65.936.893,00 45.101.724,00 26.719.427,00 70.219.538,00 42.835.272,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 46.240.055,00 43.612.549,00 40.616.529,00 38.787.941,00 34.793.890,00
TOPLAM KAYNAKLAR 846.681.775,00 785.022.545,00 569.698.393,00 476.948.199,00 455.471.203,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi