Geri Dön

LKMNH | Lokman Hekim Saglik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,45
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 71,67
BIST-100'deki Ağırlığı 3,43
F/K Oranı 5,81
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,29
Dibe Uzaklık 75,04
Piyasa Değeri (USD) 36.277.308,65
Piyasa Değeri (TL) 724.320.000,00
Özsermaye (TL) 316.480.893,00
Sermaye (TL) 36.000.000,00
Net Kar (TL) 124.617.000,00
 

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma Beklentilere paralel sonuçlar… • Lokman Hekim 1Ç23’de, beklentimizin %20 üzerinde fakat medyan beklentiye paralel 34 milyon TL net k...
Konu Açıklama
BIST Kodu LKMNH
Sektör SAĞLIK HIZMETLERI
Adres Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARA
Telefon 444 99 11
Faks (0312) 331 67 79
Web www.lokmanhekim.com.tr ve www.ir.lokmanhekim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ENGÜRÜSAĞ GENEL TICARET LTD. ŞTI. (ERBIL) 14.250.000,00 95,00
Her Yerde Sağlık ve Elektronik Tic.A.Ş. 500.000,00 100,00
HYS Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 300.000,00 100,00
Lokman Hekim Demet Tıp Merkezleri A.Ş. 24.500,00 49,00
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 2.040.000,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.11.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.09.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.09.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.09.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 306.454.332,00 845.061.628,00 579.773.582,00 346.998.562,00 151.723.992,00
Satışların Maliyeti (-) -243.922.018,00 -668.771.214,00 -459.280.596,00 -271.399.768,00 -111.683.038,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 62.532.314,00 176.290.414,00 120.492.986,00 75.598.794,00 40.040.954,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 62.532.314,00 176.290.414,00 120.492.986,00 75.598.794,00 40.040.954,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.472.452,00 -34.772.771,00 -24.055.046,00 -14.907.063,00 -7.429.838,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.000.156,00 -16.980.968,00 -11.005.412,00 -6.350.856,00 -2.495.965,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.733.397,00 5.004.126,00 3.080.835,00 769.952,00 458.408,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.191.193,00 -27.169.627,00 -16.335.832,00 -8.447.591,00 -4.635.385,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 38.601.910,00 102.371.174,00 72.177.531,00 46.663.236,00 25.938.174,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 171.420,00 548.009,00 444.744,00 341.480,00 103.265,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 38.773.330,00 102.919.183,00 72.622.275,00 47.004.716,00 26.041.439,00
Finansman Gelirleri 3.995.572,00 7.506.996,00 6.314.900,00 5.320.890,00 3.071.108,00
Finansman Giderleri (-) -20.736.117,00 -52.759.910,00 -36.855.070,00 -21.601.356,00 -8.793.042,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 22.032.785,00 57.666.269,00 42.082.105,00 30.724.250,00 20.319.505,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 13.491.778,00 74.071.752,00 31.306.902,00 19.202.082,00 8.228.510,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.843.148,00 -4.927.100,00 -5.263.477,00 -3.752.153,00 -1.499.718,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 15.334.926,00 78.998.852,00 36.570.379,00 22.954.235,00 9.728.228,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 35.524.563,00 131.738.021,00 73.389.007,00 49.926.332,00 28.548.015,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 35.524.563,00 131.738.021,00 73.389.007,00 49.926.332,00 28.548.015,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.781.106,00 14.145.051,00 7.452.114,00 4.824.608,00 1.828.588,00
- Ana Ortaklık Payları 33.743.457,00 117.592.970,00 65.936.893,00 45.101.724,00 26.719.427,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,94 3,27 1,83 1,25 0,74
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 5.067.334,00 -23.855.857,00 -28.835.772,00 -12.476.617,00 10.922.537,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -629.093,00 0,00 0,00 26.978.698,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 5.067.334,00 -29.033.454,00 -36.044.715,00 -15.595.772,00 13.652.078,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 5.806.690,00 7.208.943,00 3.119.155,00 -2.729.541,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 131.658,00 -1.295.942,00 -1.382.186,00 -1.791.073,00 2.184.526,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 131.658,00 -1.295.942,00 0,00 -1.791.073,00 2.184.526,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.198.992,00 -25.151.799,00 -30.217.958,00 -14.267.690,00 13.107.063,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 40.723.555,00 106.586.222,00 43.171.049,00 35.658.642,00 41.655.078,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 347.036.440,00 285.909.779,00 202.691.514,00 182.891.062,00 187.584.968,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 52.547.832,00 44.865.789,00 5.562.262,00 4.866.824,00 41.780.502,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 161.510.715,00 145.501.262,00 104.123.334,00 102.510.007,00 76.688.594,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.135.629,00 15.400.970,00 3.730.956,00 1.307.121,00 5.683.129,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 159.375.086,00 130.100.292,00 100.392.378,00 101.202.886,00 71.005.465,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.979.074,00 1.709.957,00 238.365,00 720.453,00 25.640.111,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 585,00 585,00 585,00 750.585,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.979.074,00 1.709.372,00 237.780,00 719.868,00 24.889.526,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 68.143.191,00 54.695.702,00 48.408.225,00 38.367.516,00 23.906.194,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 50.252.531,00 30.078.419,00 36.634.012,00 29.718.238,00 16.879.954,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.493.056,00 6.387.160,00 5.950.584,00 4.881.507,00 4.997.815,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.527,00 1.054.053,00 127.857,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.591.570,00 8.004.597,00 7.597.459,00 6.708.024,00 2.689.613,00
ARA TOPLAM 347.036.440,00 285.909.779,00 202.691.514,00 182.891.062,00 187.584.968,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 728.559.899,00 680.316.364,00 643.990.261,00 602.131.483,00 382.113.425,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00
Maddi Duran Varlıklar 313.579.746,00 293.249.291,00 288.616.600,00 271.385.059,00 219.196.087,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.293.156,00 61.330.958,00 61.368.827,00 61.370.099,00 23.309.523,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 23.309.523,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 29.920.419,00 28.846.603,00 31.106.757,00 23.980.578,00 23.703.782,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.712.045,00 4.282.896,00 10.788.851,00 10.335.452,00 353.074,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 160.327.704,00 146.259.613,00 105.233.393,00 87.527.461,00 53.067.981,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.075.596.339,00 966.226.143,00 846.681.775,00 785.022.545,00 569.698.393,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 471.234.054,00 382.475.518,00 350.552.938,00 298.842.479,00 193.967.514,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 150.326.911,00 129.689.247,00 82.612.450,00 57.124.023,00 9.281.954,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 66.901.223,00 66.494.085,00 64.787.461,00 59.198.495,00 55.635.865,00
Banka Kredileri 118.182.689,00 84.866.688,00 100.513.485,00 103.252.907,00 1.000.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 154.918.396,00 130.878.294,00 133.591.703,00 127.986.707,00 72.535.172,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.105.982,00 3.730.752,00 4.937.260,00 4.730.589,00 4.204.603,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 140.812.414,00 127.147.542,00 128.654.443,00 123.256.118,00 68.330.569,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.795.748,00 30.657.779,00 24.175.389,00 17.008.094,00 12.575.048,00
Diğer Borçlar 2.957.998,00 765.108,00 20.970.225,00 13.967.262,00 26.320.218,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.947.086,00 114.870,00 20.115.113,00 13.102.686,00 13.094.364,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.010.912,00 650.238,00 855.112,00 864.576,00 13.225.854,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 27.073.327,00 9.338.135,00 10.502.580,00 10.110.504,00 4.847.237,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 1.382.443,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.185.718,00 2.843.634,00 3.494.594,00 3.196.631,00 2.379.973,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.185.718,00 0,00 0,00 0,00 2.379.973,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.074.733,00 11.809.236,00 10.418.536,00 10.250.763,00 9.009.604,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 241.340.372,00 251.290.954,00 260.555.727,00 241.633.044,00 143.796.491,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 164.961.024,00 186.670.582,00 195.692.249,00 198.396.795,00 108.524.886,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 57.429.448,00 55.799.767,00 61.685.965,00 39.890.691,00 32.925.503,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.429.448,00 55.799.767,00 61.685.965,00 39.890.691,00 32.925.503,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 712.574.426,00 633.766.472,00 611.108.665,00 540.475.523,00 337.764.005,00
Ö Z K A Y N A K L A R 363.021.913,00 332.459.671,00 235.573.110,00 244.547.022,00 231.934.388,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 316.480.893,00 279.526.679,00 189.333.055,00 200.934.473,00 191.317.859,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.708.564,00 17.507.504,00 12.527.589,00 28.886.744,00 30.440.824,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.708.564,00 17.507.504,00 12.527.589,00 28.886.744,00 30.440.824,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.163.324,00 -31.364.384,00 -36.973.392,00 -20.614.237,00 -19.060.157,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.311.946,00 2.186.871,00 2.100.627,00 1.691.740,00 1.298.287,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.311.946,00 2.186.871,00 2.100.627,00 1.691.740,00 1.298.287,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.545.661,00 10.901.109,00 31.453.832,00 26.387.552,00 18.777.321,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 212.397.902,00 95.920.310,00 63.631.525,00 82.332.140,00 89.937.196,00
Net Dönem Karı/Zararı 33.743.457,00 117.592.970,00 65.936.893,00 45.101.724,00 26.719.427,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 46.541.020,00 52.932.992,00 46.240.055,00 43.612.549,00 40.616.529,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.075.596.339,00 966.226.143,00 846.681.775,00 785.022.545,00 569.698.393,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 272.403.170,00 274.799.757,00 264.961.690,00 212.485.967,00
- Banka Kredileri 0,00 95.585.490,00 50.328.309,00 23.907.330,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 88.388.607,00 87.469.201,00 93.936.626,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi