Geri Dön

LKMNH | Lokman Hekim Saglik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,43
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 71,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,82
F/K Oranı 15,59
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,77
Dibe Uzaklık 75,04
Piyasa Değeri (USD) 67.014.061,47
Piyasa Değeri (TL) 2.089.800.000,00
Özsermaye (TL) 362.251.824,00
Sermaye (TL) 36.000.000,00
Net Kar (TL) 134.028.392,00
 

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma Lokman Hekim (LKMNH) 3Ç23’de, piyasa beklentisinin %22 üzerinde, fakat beklentimizin %21 altında 32 milyon TL net kar açıkladı. Bekl...
Konu Açıklama
BIST Kodu LKMNH
Sektör SAĞLIK HIZMETLERI
Adres Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARA
Telefon 444 99 11
Faks (0312) 331 67 79
Web www.lokmanhekim.com.tr ve www.ir.lokmanhekim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ENGÜRÜSAĞ GENEL TICARET LTD. ŞTI. (ERBIL) 14.250.000,00 95,00
Her Yerde Sağlık ve Elektronik Tic.A.Ş. 500.000,00 100,00
HYS Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 300.000,00 100,00
Lokman Hekim Demet Tıp Merkezleri A.Ş. 24.500,00 49,00
Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. 20.000.000,00 100,00
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 2.040.000,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
29.09.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.12.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.11.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.09.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.09.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.09.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.046.417.812,00 624.259.444,00 306.454.332,00 845.061.628,00 579.773.582,00
Satışların Maliyeti (-) -826.122.402,00 -494.932.155,00 -243.922.018,00 -668.771.214,00 -459.280.596,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 220.295.410,00 129.327.289,00 62.532.314,00 176.290.414,00 120.492.986,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 220.295.410,00 129.327.289,00 62.532.314,00 176.290.414,00 120.492.986,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -44.694.319,00 -27.664.012,00 -13.472.452,00 -34.772.771,00 -24.055.046,00
Pazarlama Giderleri (-) -21.285.745,00 -12.101.638,00 -6.000.156,00 -16.980.968,00 -11.005.412,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.519.660,00 4.260.636,00 2.733.397,00 5.004.126,00 3.080.835,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -36.315.949,00 -18.683.716,00 -7.191.193,00 -27.169.627,00 -16.335.832,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 125.519.057,00 75.138.559,00 38.601.910,00 102.371.174,00 72.177.531,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 514.259,00 342.839,00 171.420,00 548.009,00 444.744,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 126.033.316,00 75.481.398,00 38.773.330,00 102.919.183,00 72.622.275,00
Finansman Gelirleri 17.012.113,00 10.391.224,00 3.995.572,00 7.506.996,00 6.314.900,00
Finansman Giderleri (-) -77.863.984,00 -44.155.227,00 -20.736.117,00 -52.759.910,00 -36.855.070,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 65.181.445,00 41.717.395,00 22.032.785,00 57.666.269,00 42.082.105,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 32.986.850,00 15.403.199,00 13.491.778,00 74.071.752,00 31.306.902,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.140.279,00 -3.056.769,00 -1.843.148,00 -4.927.100,00 -5.263.477,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 44.127.129,00 18.459.968,00 15.334.926,00 78.998.852,00 36.570.379,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 98.168.295,00 57.120.594,00 35.524.563,00 131.738.021,00 73.389.007,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 98.168.295,00 57.120.594,00 35.524.563,00 131.738.021,00 73.389.007,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 15.795.980,00 6.480.694,00 1.781.106,00 14.145.051,00 7.452.114,00
- Ana Ortaklık Payları 82.372.315,00 50.639.900,00 33.743.457,00 117.592.970,00 65.936.893,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,29 1,41 0,94 3,27 1,83
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -20.546.039,00 3.025.451,00 5.067.334,00 -23.855.857,00 -28.835.772,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -2.732.658,00 0,00 0,00 -629.093,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -17.813.381,00 3.025.451,00 5.067.334,00 -29.033.454,00 -36.044.715,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 5.806.690,00 7.208.943,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 6.461.001,00 7.102.000,00 131.658,00 -1.295.942,00 -1.382.186,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 6.461.001,00 7.102.000,00 131.658,00 -1.295.942,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -14.085.038,00 10.127.451,00 5.198.992,00 -25.151.799,00 -30.217.958,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 84.083.257,00 67.248.045,00 40.723.555,00 106.586.222,00 43.171.049,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 480.342.884,00 392.430.465,00 347.036.440,00 285.909.779,00 202.691.514,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 52.422.760,00 46.610.850,00 52.547.832,00 44.865.789,00 5.562.262,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 242.559.599,00 192.031.668,00 161.510.715,00 145.501.262,00 104.123.334,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.996.606,00 6.653.954,00 2.135.629,00 15.400.970,00 3.730.956,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 222.562.993,00 185.377.714,00 159.375.086,00 130.100.292,00 100.392.378,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.930.048,00 11.017.532,00 7.979.074,00 1.709.957,00 238.365,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 585,00 585,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.930.048,00 11.017.532,00 7.979.074,00 1.709.372,00 237.780,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 87.669.765,00 73.303.962,00 68.143.191,00 54.695.702,00 48.408.225,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 69.194.519,00 60.580.806,00 50.252.531,00 30.078.419,00 36.634.012,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.366.432,00 9.206.093,00 5.493.056,00 6.387.160,00 5.950.584,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.760,00 73.413,00 11.527,00 1.054.053,00 127.857,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.530.433,00 8.812.234,00 6.591.570,00 8.004.597,00 7.597.459,00
ARA TOPLAM 480.342.884,00 392.430.465,00 347.036.440,00 285.909.779,00 202.691.514,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 867.359.261,00 781.960.005,00 728.559.899,00 680.316.364,00 643.990.261,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00
Maddi Duran Varlıklar 370.321.944,00 342.404.333,00 313.579.746,00 293.249.291,00 288.616.600,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.217.851,00 61.255.417,00 61.293.156,00 61.330.958,00 61.368.827,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 48.032.666,00 31.089.255,00 29.920.419,00 28.846.603,00 31.106.757,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.333.925,00 1.301.782,00 11.712.045,00 4.282.896,00 10.788.851,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 193.591.876,00 163.963.217,00 160.327.704,00 146.259.613,00 105.233.393,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.347.702.145,00 1.174.390.470,00 1.075.596.339,00 966.226.143,00 846.681.775,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 621.733.281,00 492.976.738,00 471.234.054,00 382.475.518,00 350.552.938,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 236.792.927,00 161.000.168,00 150.326.911,00 129.689.247,00 82.612.450,00
- Banka Kredileri 176.715.814,00 0,00 0,00 95.585.490,00 50.328.309,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 69.339.946,00 93.991.726,00 66.901.223,00 66.494.085,00 64.787.461,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 176.596.616,00 143.275.605,00 154.918.396,00 130.878.294,00 133.591.703,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.392.807,00 9.458.430,00 14.105.982,00 3.730.752,00 4.937.260,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 158.203.809,00 133.817.175,00 140.812.414,00 127.147.542,00 128.654.443,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.095.664,00 43.074.471,00 36.795.748,00 30.657.779,00 24.175.389,00
Diğer Borçlar 7.244.496,00 1.293.851,00 2.957.998,00 765.108,00 20.970.225,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.091.535,00 194.450,00 1.947.086,00 114.870,00 20.115.113,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.152.961,00 1.099.401,00 1.010.912,00 650.238,00 855.112,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 31.243.538,00 16.958.788,00 27.073.327,00 9.338.135,00 10.502.580,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.819.656,00 2.459.153,00 3.185.718,00 2.843.634,00 3.494.594,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.819.656,00 2.459.153,00 3.185.718,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.600.438,00 30.922.976,00 29.074.733,00 11.809.236,00 10.418.536,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 302.793.554,00 300.122.172,00 241.340.372,00 251.290.954,00 260.555.727,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 207.697.213,00 229.768.123,00 164.961.024,00 186.670.582,00 195.692.249,00
Banka Kredileri 66.582.588,00 105.541.790,00 118.182.689,00 84.866.688,00 100.513.485,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 92.802.952,00 0,00 0,00 88.388.607,00 87.469.201,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 85.117.331,00 54.879.535,00 57.429.448,00 55.799.767,00 61.685.965,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 85.117.331,00 54.879.535,00 57.429.448,00 55.799.767,00 61.685.965,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 924.526.835,00 793.098.910,00 712.574.426,00 633.766.472,00 611.108.665,00
Ö Z K A Y N A K L A R 423.175.310,00 381.291.560,00 363.021.913,00 332.459.671,00 235.573.110,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 362.251.824,00 330.887.718,00 316.480.893,00 279.526.679,00 189.333.055,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 134.192,00 19.479.885,00 21.708.564,00 17.507.504,00 12.527.589,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 134.192,00 19.479.885,00 21.708.564,00 17.507.504,00 12.527.589,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -46.005.038,00 -29.392.003,00 -27.163.324,00 -31.364.384,00 -36.973.392,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.324.822,00 8.933.771,00 2.311.946,00 2.186.871,00 2.100.627,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 8.324.822,00 8.933.771,00 2.311.946,00 2.186.871,00 2.100.627,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.090.220,00 26.428.424,00 19.545.661,00 10.901.109,00 31.453.832,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 223.912.360,00 205.515.138,00 212.397.902,00 95.920.310,00 63.631.525,00
Net Dönem Karı/Zararı 82.372.315,00 50.639.900,00 33.743.457,00 117.592.970,00 65.936.893,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 60.923.486,00 50.403.842,00 46.541.020,00 52.932.992,00 46.240.055,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.347.702.145,00 1.174.390.470,00 1.075.596.339,00 966.226.143,00 846.681.775,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 272.403.170,00 274.799.757,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi