Geri Dön

LKMNH | Lokman Hekim Saglik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,47
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 71,67
BIST-100'deki Ağırlığı 6,96
F/K Oranı 9,73
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,39
Dibe Uzaklık 75,04
Piyasa Değeri (USD) 106.888.684,06
Piyasa Değeri (TL) 3.537.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.476.991.277,00
Sermaye (TL) 36.000.000,00
Net Kar (TL) 363.426.679,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu LKMNH
Sektör SAĞLIK HIZMETLERI
Adres Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARA
Telefon 444 99 11
Faks (0312) 331 67 79
Web www.lokmanhekim.com.tr ve www.ir.lokmanhekim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 0,00 0,00
Toplam 0,00 0,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ENGÜRÜSAĞ GENEL TICARET LTD. ŞTI. (ERBIL) 14.250.000,00 95,00
Her Yerde Sağlık ve Elektronik Tic.A.Ş. 500.000,00 100,00
HYS Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 300.000,00 100,00
Lokman Hekim Demet Tıp Merkezleri A.Ş. 24.500,00 49,00
Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. 20.000.000,00 100,00
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 2.040.000,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.05.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
29.09.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.12.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.11.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.09.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.09.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.09.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 617.521.809,00 1.895.545.623,00 1.046.417.812,00 624.259.444,00 533.581.629,00
Satışların Maliyeti (-) 521.886.652,00 1.631.420.496,00 826.122.402,00 494.932.155,00 454.555.142,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 95.635.157,00 264.125.127,00 220.295.410,00 129.327.289,00 79.026.487,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 95.635.157,00 264.125.127,00 220.295.410,00 129.327.289,00 79.026.487,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 30.227.520,00 100.160.355,00 44.694.319,00 27.664.012,00 27.613.761,00
Pazarlama Giderleri (-) 12.915.548,00 41.664.128,00 21.285.745,00 12.101.638,00 11.701.542,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.923.290,00 94.381.261,00 7.519.660,00 4.260.636,00 4.739.240,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 5.524.394,00 39.185.434,00 36.315.949,00 18.683.716,00 12.822.658,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 53.890.985,00 177.496.471,00 125.519.057,00 75.138.559,00 31.627.766,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 270.110,00 1.359.071,00 514.259,00 342.839,00 296.341,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 226.224,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 54.161.095,00 178.629.318,00 126.033.316,00 75.481.398,00 31.924.107,00
Finansman gelirleri 22.403.976,00 1.376.191,00 17.012.113,00 10.391.224,00 9.960.519,00
Finansman Giderleri (-) 78.437.860,00 144.744.548,00 77.863.984,00 44.155.227,00 38.652.198,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 174.778.691,00 291.732.913,00 65.181.445,00 41.717.395,00 136.172.913,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 92.798.811,00 -40.456.182,00 -32.986.850,00 -15.403.199,00 86.273.764,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 11.363.212,00 16.282.582,00 11.140.279,00 3.056.769,00 3.105.619,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 81.435.599,00 -56.738.764,00 -44.127.129,00 -18.459.968,00 83.168.145,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 81.979.880,00 332.189.095,00 98.168.295,00 57.120.594,00 49.899.149,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 81.979.880,00 332.189.095,00 98.168.295,00 57.120.594,00 49.899.149,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.981.652,00 10.017.187,00 15.795.980,00 6.480.694,00 -10.442.914,00
- Ana Ortaklık Payları 74.998.228,00 322.171.908,00 82.372.315,00 50.639.900,00 60.342.063,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,08 8,95 2,29 1,41 1,68
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,08 8,95 2,29 1,41 1,68
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.940.479,00 -35.479.483,00 -20.546.039,00 3.025.451,00 4.253.223,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 -2.732.658,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.940.479,00 -47.362.598,00 -17.813.381,00 3.025.451,00 4.253.223,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -11.883.115,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -519.795,00 5.802.508,00 6.461.001,00 7.102.000,00 1.516.136,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 6.461.001,00 7.102.000,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.460.274,00 -29.676.975,00 -14.085.038,00 10.127.451,00 5.769.359,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 79.519.606,00 302.512.120,00 84.083.257,00 67.248.045,00 55.668.508,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 79.519.606,00 302.512.120,00 84.083.257,00 67.248.045,00 55.668.508,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,08 8,95 2,29 1,41 1,68
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 789.810.518,00 789.877.360,00 480.342.884,00 392.430.465,00 347.036.440,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 119.048.197,00 43.281.257,00 52.422.760,00 46.610.850,00 52.547.832,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 334.769.412,00 385.384.811,00 242.559.599,00 192.031.668,00 161.510.715,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.293.598,00 26.724.225,00 19.996.606,00 6.653.954,00 2.135.629,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 302.475.814,00 358.660.586,00 222.562.993,00 185.377.714,00 159.375.086,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 86.448.741,00 107.982.322,00 14.930.048,00 11.017.532,00 7.979.074,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 67.835.320,00 69.295.585,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.613.421,00 38.686.737,00 14.930.048,00 11.017.532,00 7.979.074,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 116.192.125,00 116.095.362,00 87.669.765,00 73.303.962,00 68.143.191,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 122.146.380,00 114.478.134,00 69.194.519,00 60.580.806,00 50.252.531,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.775.414,00 19.726.478,00 12.366.432,00 9.206.093,00 5.493.056,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.118,00 10.722.333,00 35.760,00 73.413,00 11.527,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.187.545,00 11.933.141,00 13.530.433,00 8.812.234,00 6.591.570,00
ARA TOPLAM 789.810.518,00 789.877.360,00 480.342.884,00 392.430.465,00 347.036.440,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.999.140.842,00 1.949.185.148,00 867.359.261,00 781.960.005,00 728.559.899,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.323.838,00 24.323.838,00 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.125.845.890,00 1.133.951.399,00 370.321.944,00 342.404.333,00 313.579.746,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 239.249.453,00 242.639.864,00 61.217.851,00 61.255.417,00 61.293.156,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 93.256,00 9.398.363,00 48.032.666,00 31.089.255,00 29.920.419,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 16.333.925,00 1.301.782,00 11.712.045,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 63.691.963,00 144.480.736,00 193.591.876,00 163.963.217,00 160.327.704,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.788.951.360,00 2.739.062.508,00 1.347.702.145,00 1.174.390.470,00 1.075.596.339,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 844.490.616,00 853.404.323,00 621.733.281,00 492.976.738,00 471.234.054,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 340.906.174,00 325.685.575,00 236.792.927,00 161.000.168,00 150.326.911,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 176.715.814,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 106.670.991,00 69.894.685,00 69.339.946,00 93.991.726,00 66.901.223,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 272.649.250,00 266.313.182,00 0,00 105.541.790,00 118.182.689,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 206.868.270,00 260.830.275,00 176.596.616,00 143.275.605,00 154.918.396,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.940.010,00 781.285,00 18.392.807,00 9.458.430,00 14.105.982,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 200.928.260,00 260.048.990,00 158.203.809,00 133.817.175,00 140.812.414,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 83.976.029,00 64.779.587,00 56.095.664,00 43.074.471,00 36.795.748,00
Diğer Borçlar 938.062,00 752.088,00 7.244.496,00 1.293.851,00 2.957.998,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 866.904,00 0,00 6.091.535,00 194.450,00 1.947.086,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 71.158,00 752.088,00 1.152.961,00 1.099.401,00 1.010.912,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 49.524.348,00 78.391.683,00 31.243.538,00 16.958.788,00 27.073.327,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.363.212,00 19.291.115,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.378.608,00 14.276.412,00 4.819.656,00 2.459.153,00 3.185.718,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.831.662,00 10.136.431,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.546.946,00 4.139.981,00 4.819.656,00 2.459.153,00 3.185.718,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.864.922,00 19.502.903,00 39.600.438,00 30.922.976,00 29.074.733,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 345.898.108,00 358.033.970,00 302.793.554,00 300.122.172,00 241.340.372,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 239.044.989,00 211.517.659,00 207.697.213,00 229.768.123,00 164.961.024,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 88.129.488,00 74.820.135,00 92.802.952,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 96.434.891,00 128.967.753,00 85.117.331,00 54.879.535,00 57.429.448,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 96.434.891,00 128.967.753,00 85.117.331,00 54.879.535,00 57.429.448,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.190.388.724,00 1.211.438.293,00 924.526.835,00 793.098.910,00 712.574.426,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.598.562.636,00 1.527.624.215,00 423.175.310,00 381.291.560,00 363.021.913,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.476.991.277,00 1.431.254.678,00 362.251.824,00 330.887.718,00 316.480.893,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 321.623.098,00 321.623.098,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 36.837.997,00 0,00 582.085,00 16.109.400,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -78.716.857,00 -76.776.378,00 134.192,00 19.479.885,00 21.708.564,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -78.716.857,00 -76.776.378,00 134.192,00 19.479.885,00 21.708.564,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -78.716.857,00 -76.776.378,00 -46.005.038,00 -29.392.003,00 -27.163.324,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311.946,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.519.190,00 17.038.985,00 8.324.822,00 8.933.771,00 2.311.946,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 104.073.095,00 51.550.735,00 12.090.220,00 26.428.424,00 19.545.661,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.039.332.520,00 711.115.565,00 223.912.360,00 205.515.138,00 212.397.902,00
Net Dönem Karı/Zararı 74.998.228,00 370.702.673,00 82.372.315,00 50.639.900,00 33.743.457,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 121.571.359,00 96.369.537,00 60.923.486,00 50.403.842,00 46.541.020,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.788.951.360,00 2.739.062.508,00 1.347.702.145,00 1.174.390.470,00 1.075.596.339,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi