Geri Dön

LKMNH | Lokman Hekim Saglik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu LKMNH
Sektör SAĞLIK HIZMETLERI
Adres Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARA
Telefon 444 99 11
Faks (0312) 331 67 79
Web www.lokmanhekim.com.tr ve www.ir.lokmanhekim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EVLI EMERGING FRONTIER FUND 3.500.000,00 9,72
SWEDBANK ROBUR OSTEUROPAFOND 1.891.965,00 5,26
THE MIRI STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND LP 5.078.307,50 14,11
TOPLAM 36.000.000,00 100,00
DİĞER 25.529.727,50 70,91
Toplam 72.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ENGÜRÜSAĞ GENEL TICARET LTD. ŞTI. (ERBIL) 14.250.000,00 95,00
Her Yerde Sağlık ve Elektronik Tic.A.Ş. 500.000,00 100,00
HYS Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 300.000,00 100,00
Lokman Hekim Demet Tıp Merkezleri A.Ş. 24.500,00 49,00
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 2.040.000,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.11.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.09.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.09.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.09.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 151.723.992,00 453.454.826,00 316.043.901,00 196.020.561,00 95.801.657,00
Satışların Maliyeti (-) -111.683.038,00 -339.129.424,00 -240.492.781,00 -151.487.541,00 -74.450.674,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 40.040.954,00 114.325.402,00 75.551.120,00 44.533.020,00 21.350.983,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 40.040.954,00 114.325.402,00 75.551.120,00 44.533.020,00 21.350.983,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.429.838,00 -18.803.083,00 -13.306.852,00 -8.366.726,00 -4.029.959,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.495.965,00 -6.493.087,00 -5.755.769,00 -3.050.701,00 -1.332.637,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 458.408,00 5.464.205,00 4.122.980,00 4.051.067,00 3.858.810,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.635.385,00 -16.595.487,00 -11.291.054,00 -6.373.518,00 -3.289.783,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 25.938.174,00 77.897.950,00 49.320.425,00 30.793.142,00 16.557.414,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 103.265,00 1.755.367,00 1.669.025,00 172.684,00 86.342,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 26.041.439,00 79.653.317,00 50.989.450,00 30.965.826,00 16.643.756,00
Finansman Gelirleri 3.071.108,00 6.262.188,00 5.519.418,00 4.485.277,00 2.693.777,00
Finansman Giderleri (-) -8.793.042,00 -24.817.594,00 -18.626.975,00 -12.496.436,00 -6.794.708,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 20.319.505,00 61.097.911,00 37.881.893,00 22.954.667,00 12.542.825,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.228.510,00 20.739.474,00 12.577.175,00 2.102.202,00 1.118.778,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.499.718,00 -4.416.633,00 -3.063.983,00 -2.141.505,00 -867.908,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.728.228,00 25.156.107,00 15.641.158,00 4.243.707,00 1.986.686,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 28.548.015,00 81.837.385,00 50.459.068,00 25.056.869,00 13.661.603,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 28.548.015,00 81.837.385,00 50.459.068,00 25.056.869,00 13.661.603,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.828.588,00 11.617.847,00 7.623.796,00 4.061.333,00 2.682.430,00
- Ana Ortaklık Payları 26.719.427,00 70.219.538,00 42.835.272,00 20.995.536,00 10.979.173,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,74 1,95 1,19 0,58 0,46
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 10.922.537,00 31.729.096,00 29.223.404,00 2.731.398,00 2.259.599,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 26.978.698,00 26.978.698,00 26.978.698,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 13.652.078,00 5.961.976,00 2.805.882,00 3.385.430,00 2.824.499,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.729.541,00 -1.211.578,00 -561.176,00 -654.032,00 -564.900,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.184.526,00 -691.856,00 714.756,00 765.277,00 888.337,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 2.184.526,00 -691.856,00 714.756,00 765.277,00 888.337,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 13.107.063,00 31.037.240,00 29.938.160,00 3.496.675,00 3.147.936,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 41.655.078,00 112.874.625,00 80.397.228,00 28.553.544,00 16.809.539,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 187.584.968,00 122.749.051,00 115.112.969,00 110.217.454,00 107.090.126,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 41.780.502,00 10.616.227,00 3.890.294,00 4.523.386,00 6.216.319,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 76.688.594,00 71.968.454,00 73.128.998,00 65.334.644,00 63.968.793,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.683.129,00 6.121.297,00 10.123.887,00 5.943.466,00 7.674.658,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 71.005.465,00 65.847.157,00 63.005.111,00 59.391.178,00 56.294.135,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 25.640.111,00 2.875.652,00 1.694.472,00 1.057.131,00 1.462.748,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 750.585,00 755.085,00 751.164,00 750.000,00 750.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.889.526,00 2.120.567,00 943.308,00 307.131,00 712.748,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 23.906.194,00 20.584.408,00 18.462.453,00 19.756.934,00 18.351.320,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.879.954,00 13.727.012,00 13.825.552,00 16.192.126,00 15.338.177,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.997.815,00 4.763.666,00 5.583.919,00 4.128.758,00 4.266.437,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 187.621,00 2.171.033,00 812.769,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.689.613,00 2.789.677,00 1.940.167,00 2.540.464,00 1.752.769,00
ARA TOPLAM 187.584.968,00 122.749.051,00 115.112.969,00 110.217.454,00 107.090.126,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 382.113.425,00 354.199.148,00 340.358.234,00 297.699.636,00 286.729.050,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00
Maddi Duran Varlıklar 219.196.087,00 211.759.480,00 205.431.468,00 171.226.562,00 162.181.755,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 212.485.967,00 204.762.611,00 198.147.357,00 163.645.121,00 154.298.434,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.309.523,00 23.359.845,00 23.120.902,00 23.151.842,00 23.188.079,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.309.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.703.782,00 19.809.945,00 21.292.334,00 19.851.980,00 19.881.942,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 353.074,00 351.495,00 517.532,00 125.453,00 84.443,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 53.067.981,00 40.610.212,00 30.444.862,00 22.137.900,00 19.791.747,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 569.698.393,00 476.948.199,00 455.471.203,00 407.917.090,00 393.819.176,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 193.967.514,00 163.051.187,00 171.724.330,00 157.157.503,00 147.170.336,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.281.954,00 14.323.616,00 30.172.556,00 22.583.211,00 23.169.227,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 55.635.865,00 48.276.588,00 48.132.973,00 48.653.333,00 46.189.232,00
Banka Kredileri 1.000.000,00 45.408.659,00 42.922.806,00 51.972.832,00 58.235.281,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 72.535.172,00 59.029.566,00 53.014.108,00 48.523.335,00 38.800.972,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.204.603,00 5.655.750,00 6.433.419,00 4.707.835,00 2.330.738,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.330.569,00 53.373.816,00 46.580.689,00 43.815.500,00 36.470.234,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.575.048,00 10.005.033,00 9.126.302,00 9.458.499,00 9.162.964,00
Diğer Borçlar 26.320.218,00 13.678.241,00 17.679.920,00 13.550.251,00 13.577.692,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.094.364,00 13.039.164,00 17.077.458,00 12.944.760,00 12.944.760,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.225.854,00 639.077,00 602.462,00 605.491,00 632.932,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.847.237,00 3.479.816,00 2.724.873,00 2.027.718,00 2.572.506,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.382.443,00 0,00 3.063.983,00 2.141.505,00 867.908,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.379.973,00 1.988.337,00 1.556.578,00 1.554.670,00 1.546.215,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.379.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.009.604,00 12.269.990,00 6.253.037,00 8.664.981,00 11.283.620,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 143.796.491,00 92.702.356,00 90.468.571,00 102.189.878,00 106.607.840,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 108.524.886,00 73.062.059,00 69.991.589,00 80.951.068,00 89.155.887,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 32.925.503,00 16.136.678,00 10.728.446,00 11.501.212,00 9.889.251,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.925.503,00 16.136.678,00 10.728.446,00 11.501.212,00 9.889.251,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 337.764.005,00 255.753.543,00 262.192.901,00 259.347.381,00 253.778.176,00
Ö Z K A Y N A K L A R 231.934.388,00 221.194.656,00 193.278.302,00 148.569.709,00 140.041.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 191.317.859,00 182.406.715,00 158.484.412,00 117.338.282,00 110.188.476,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.440.824,00 41.363.361,00 43.869.053,00 16.403.663,00 16.875.462,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30.440.824,00 41.363.361,00 43.869.053,00 16.403.663,00 16.875.462,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.060.157,00 -8.137.620,00 -5.631.928,00 -6.118.620,00 -5.646.821,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.298.287,00 3.482.813,00 2.076.201,00 2.025.680,00 1.902.620,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.298.287,00 3.482.813,00 2.076.201,00 2.025.680,00 1.902.620,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.777.321,00 14.076.101,00 13.390.707,00 11.626.209,00 8.910.230,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 89.937.196,00 24.418.878,00 26.271.676,00 35.945.354,00 50.463.172,00
Net Dönem Karı/Zararı 26.719.427,00 70.219.538,00 42.835.272,00 20.995.536,00 10.979.173,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.616.529,00 38.787.941,00 34.793.890,00 31.231.427,00 29.852.524,00
TOPLAM KAYNAKLAR 569.698.393,00 476.948.199,00 455.471.203,00 407.917.090,00 393.819.176,00
- Banka Kredileri 0,00 5.980.000,00 22.311.187,00 14.499.373,00 14.952.710,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 25.978.320,00 25.156.084,00 26.834.677,00 28.552.751,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi