Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu LKMNH
Sektör ANA SÖZLEŞMEDEKİ HUSUSLAR
Adres GN. DR. TEVFİK SAĞLAM CADDESİ NO: 119 ETLİK-ANKARA
Telefon 0312 331 51 59
Faks 0312 331 71 40
Web http://www.lokmanhekim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 22.738.690,00 94,75
SWEDBANK ROBUR GLOBAL EMERGING MARKETS 1.261.310,00 5,25
Toplam 24.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Engürüsağ Genel Ticaret Ltd. Şti. (Erbil) 14.250.000,00 95,00
Hay Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Gıda İth. İhr. A.Ş 10.545.950,00 95,01
Lokman Hekim Demet Tıp Merkezleri A.Ş. 24.500,00 49,00
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 2.040.000,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.09.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 75.843.077,00 335.229.041,00 242.490.324,00 160.983.765,00 83.465.467,00
Satışların Maliyeti (-) -63.438.081,00 -294.121.082,00 -214.322.493,00 -142.693.207,00 -71.591.840,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.404.996,00 41.107.959,00 28.167.831,00 18.290.558,00 11.873.627,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.404.996,00 41.107.959,00 28.167.831,00 18.290.558,00 11.873.627,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.074.284,00 -12.548.610,00 -9.374.243,00 -6.213.751,00 -3.373.435,00
Pazarlama Giderleri (-) -907.877,00 -2.441.407,00 -1.833.787,00 -1.036.252,00 -377.204,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 534.712,00 692.070,00 237.568,00 356.370,00 325.158,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.009.259,00 -6.620.995,00 -3.410.816,00 -1.653.754,00 -1.099.872,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.948.288,00 20.189.017,00 13.786.553,00 9.743.171,00 7.348.274,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26.404,00 280.399,00 210.299,00 308.794,00 154.397,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.974.692,00 20.469.416,00 13.996.852,00 10.051.965,00 7.502.671,00
Finansman Gelirleri 2.566.254,00 9.680.984,00 8.887.064,00 5.382.200,00 4.694.693,00
Finansman Giderleri (-) -5.580.256,00 -26.420.349,00 -22.158.732,00 -15.314.375,00 -9.195.990,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.960.690,00 3.730.051,00 725.184,00 119.790,00 3.001.374,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -739.277,00 7.276.726,00 3.457.713,00 2.108.807,00 -878.684,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -365.471,00 -1.107.128,00 -332.089,00 -822.025,00 -155.390,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -373.806,00 8.383.854,00 3.789.802,00 2.930.832,00 -723.294,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.221.413,00 11.006.777,00 4.182.897,00 2.228.597,00 2.122.690,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.221.413,00 11.006.777,00 4.182.897,00 2.228.597,00 2.122.690,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 891.661,00 2.738.553,00 2.007.075,00 1.406.721,00 1.382.386,00
- Ana Ortaklık Payları 3.329.752,00 8.268.224,00 2.175.822,00 821.876,00 740.304,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,14 0,34 0,09 0,03 0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.100.523,00 -1.125.071,00 -709.686,00 704.671,00 686.554,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.517.556,00 -1.442.400,00 -909.854,00 903.425,00 880.198,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 417.033,00 317.329,00 200.168,00 -198.754,00 -193.644,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -152.656,00 531.155,00 -547.929,00 -515.344,00 -837.248,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -152.656,00 531.155,00 -547.929,00 -515.344,00 -837.248,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.253.179,00 -593.916,00 -1.257.615,00 189.327,00 -150.694,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.968.234,00 10.412.861,00 2.925.282,00 2.417.924,00 1.971.996,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 117.668.764,00 116.918.723,00 106.794.451,00 106.230.611,00 105.438.113,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.630.752,00 6.327.982,00 1.002.031,00 1.412.697,00 1.829.576,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 61.461.792,00 68.812.215,00 66.545.853,00 66.752.193,00 65.243.390,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 68.812.215,00 66.545.853,00 66.752.193,00 65.243.390,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.752.383,00 2.812.899,00 2.783.762,00 3.184.304,00 3.612.600,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.002.383,00 2.062.899,00 2.033.762,00 2.434.304,00 2.862.600,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 21.846.593,00 24.873.444,00 23.645.147,00 21.959.843,00 22.708.798,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 24.985.534,00 9.902.552,00 9.511.016,00 9.573.602,00 9.427.674,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.901.580,00 3.405.608,00 5.326.543,00 4.898.784,00 4.467.590,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 142.753,00 535.665,00 265.061,00 508.495,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.848.957,00 3.653.966,00 3.041.581,00 2.839.477,00 2.616.075,00
ARA TOPLAM 117.668.764,00 116.918.723,00 106.794.451,00 106.230.611,00 105.438.113,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 258.769.465,00 255.934.716,00 216.308.976,00 221.325.532,00 215.558.808,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00
Maddi Duran Varlıklar 128.753.475,00 123.436.120,00 118.646.929,00 140.203.139,00 139.651.238,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 122.175.752,00 115.187.692,00 109.512.504,00 130.738.000,00 129.838.270,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.537.811,00 24.565.973,00 25.274.487,00 25.313.722,00 25.116.670,00
- Şerefiye 1.186.400,00 1.186.400,00 1.848.336,00 1.848.336,00 1.848.336,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.351.411,00 23.379.573,00 23.426.151,00 0,00 23.268.334,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.975.629,00 8.604.953,00 15.765.399,00 20.615.292,00 17.312.883,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.949,00 36.574,00 214.010,00 178.240,00 62.682,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.108.067,00 21.898.906,00 16.684.488,00 15.426.596,00 11.777.580,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 376.438.229,00 372.853.439,00 323.103.427,00 327.556.143,00 320.996.921,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.302.568,00 148.818.524,00 141.309.911,00 160.605.625,00 155.627.792,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.902.649,00 42.186.485,00 44.662.000,00 66.335.328,00 68.263.774,00
- Banka Kredileri 20.380.514,00 0,00 39.769.739,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 38.652.822,00 40.392.142,00 37.257.065,00 28.715.348,00 23.749.749,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 42.451.219,00 40.480.910,00 35.870.699,00 38.944.080,00 42.003.971,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.824.349,00 2.120.470,00 1.720.696,00 1.732.774,00 1.326.809,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.626.870,00 38.360.440,00 34.150.003,00 37.211.306,00 40.677.162,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.884.803,00 8.885.071,00 8.980.600,00 11.522.975,00 11.153.774,00
Diğer Borçlar 1.067.634,00 843.715,00 262.157,00 311.916,00 300.458,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 392.817,00 226.454,00 230.754,00 230.754,00 230.754,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 674.817,00 617.261,00 31.403,00 81.162,00 69.704,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.468.381,00 806.912,00 439.479,00 506.818,00 224.362,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 603.693,00 1.345.350,00 570.311,00 1.413.888,00 394.148,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 473.303,00 395.560,00 458.980,00 458.980,00 372.208,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 458.980,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.798.064,00 13.482.379,00 12.808.620,00 12.396.292,00 9.165.348,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.720.470,00 129.851.166,00 94.116.347,00 79.613.676,00 78.448.773,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 125.590.828,00 109.014.610,00 72.622.343,00 58.111.864,00 56.196.582,00
Banka Kredileri 74.004.476,00 33.582.908,00 53.842.378,00 62.016.874,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 50.251.429,00 52.159.923,00 18.779.965,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.491.828,00 6.107.018,00 5.645.306,00 3.796.215,00 4.040.547,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.491.828,00 6.107.018,00 5.645.306,00 3.796.215,00 4.040.547,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 276.023.038,00 278.669.690,00 235.426.258,00 240.219.301,00 234.076.565,00
Ö Z K A Y N A K L A R 100.415.191,00 94.183.749,00 87.677.169,00 87.336.842,00 86.920.356,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 77.156.627,00 71.816.846,00 65.487.694,00 65.747.721,00 65.355.570,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.884.508,00 17.783.985,00 18.199.370,00 19.613.727,00 19.595.610,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.884.508,00 17.783.985,00 18.199.370,00 19.613.727,00 19.595.610,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.637.775,00 -4.738.298,00 -4.322.913,00 -2.908.556,00 -2.926.673,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.056.354,00 903.698,00 10.497.550,00 -142.801,00 -464.705,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.056.354,00 903.698,00 -175.386,00 -142.801,00 -464.705,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.125.468,00 10.882.318,00 0,00 10.505.905,00 10.476.462,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.428.345,00 16.403.271,00 17.714.170,00 17.881.201,00 17.910.643,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.329.752,00 8.268.224,00 2.175.822,00 821.876,00 740.304,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 23.258.564,00 22.366.903,00 22.189.475,00 21.589.121,00 21.564.786,00
TOPLAM KAYNAKLAR 376.438.229,00 372.853.439,00 323.103.427,00 327.556.143,00 320.996.921,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi