Geri Dön

LINK | Link Bilgisayar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu LINK
Sektör Bilgisayar yazılımı
Adres Kısıklı Caddesi No: 2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul
Telefon 216-522 00 00
Faks 216-474 10 94/ 474 10 92
Web www.link.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.045.145,44 18,59
LYDİA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 275.000,00 2,50
RE PIE TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 2.020.145,44 18,36
TOPLAM 11.000.000,00 100,00
DİĞER 6.659.709,12 60,55
Toplam 22.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.06.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.01.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
19.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
19.11.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,67
26.03.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 28.192.319,00 17.754.941,00 8.577.178,00 36.894.435,00 17.716.087,00
Satışların Maliyeti (-) -4.091.488,00 -2.607.022,00 -1.229.985,00 -3.695.921,00 -2.361.649,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.100.831,00 15.147.919,00 7.347.193,00 33.198.514,00 15.354.438,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.100.831,00 15.147.919,00 7.347.193,00 33.198.514,00 15.354.438,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.481.351,00 -5.805.146,00 -2.782.586,00 -8.942.454,00 -5.835.997,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.343.306,00 -2.622.571,00 -1.317.942,00 -4.002.505,00 -2.673.902,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.602.327,00 -2.376.724,00 -992.446,00 -3.479.768,00 -2.396.270,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 312.965,00 324.055,00 291.693,00 745.152,00 576.128,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -257.783,00 -222.394,00 -249.149,00 -302.447,00 -94.807,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.729.029,00 4.445.139,00 2.296.763,00 17.216.492,00 4.929.590,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 962.737,00 646.186,00 395.395,00 9.557.863,00 4.805,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -92,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.691.766,00 5.091.233,00 2.692.158,00 26.774.355,00 4.934.395,00
Finansman gelirleri 29.743.669,00 23.252.553,00 2.256.129,00 21.835.118,00 19.470.249,00
Finansman Giderleri (-) -774.240,00 -519.447,00 -267.833,00 -718.023,00 -502.549,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 36.661.195,00 27.824.339,00 4.680.454,00 47.891.450,00 23.902.095,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.097.777,00 -2.370.755,00 -1.387.515,00 -4.919.343,00 -2.856.037,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -675.282,00 -695.311,00 0,00 -6.452.996,00 -3.079.817,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.422.495,00 -1.675.444,00 -1.387.515,00 1.533.653,00 223.780,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 33.563.418,00 25.453.584,00 3.292.939,00 42.972.107,00 21.046.058,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 33.563.418,00 25.453.584,00 3.292.939,00 42.972.107,00 21.046.058,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 33.563.418,00 25.453.584,00 3.292.939,00 42.972.107,00 21.046.058,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,05 2,31 0,30 3,91 1,91
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 93.475.861,00 86.839.602,00 92.603.658,00 95.824.697,00 66.489.724,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.006.356,00 2.296.865,00 78.346.821,00 76.261.768,00 61.980.299,00
Finansal Yatırımlar 85.089.459,00 78.792.237,00 7.803.822,00 6.981.071,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 85.089.459,00 78.792.237,00 7.803.822,00 6.981.071,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.775.711,00 5.132.363,00 5.875.160,00 12.061.834,00 3.764.376,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.775.711,00 5.132.363,00 5.875.160,00 12.061.834,00 3.764.376,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 64.409,00 74.472,00 90.793,00 112.067,00 3.937,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 64.409,00 74.472,00 90.793,00 112.067,00 3.937,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 26.022,00 24.609,00 22.833,00 224.023,00 3.509,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 493.875,00 519.056,00 415.941,00 183.934,00 383.389,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.029,00 0,00 48.288,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 354.214,00
ARA TOPLAM 93.475.861,00 86.839.602,00 92.603.658,00 95.824.697,00 66.489.724,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 21.807.619,00 19.406.060,00 17.883.171,00 14.968.319,00 17.667.216,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 5.220.000,00
Maddi Duran Varlıklar 760.614,00 824.179,00 894.421,00 979.234,00 675.478,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.949.711,00 18.418.331,00 16.810.354,00 13.118.251,00 11.768.659,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 13.118.251,00 11.768.659,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 619.302,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 115.283.480,00 106.245.662,00 110.486.829,00 110.793.016,00 84.156.940,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.604.057,00 4.979.970,00 7.034.758,00 9.415.947,00 2.974.864,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 653.289,00 869.196,00 708.846,00 1.347.475,00 353.956,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 653.289,00 869.196,00 708.846,00 1.347.475,00 353.956,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.052.862,00 1.653.351,00 1.502.507,00 1.506.336,00 1.152.475,00
Diğer Borçlar 1.341.211,00 1.317.708,00 4.087.919,00 2.682.098,00 798.648,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.341.064,00 1.317.561,00 4.087.772,00 2.681.951,00 798.501,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 556.695,00 504.128,00 735.486,00 538.900,00 602.936,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 635.587,00 0,00 3.341.138,00 66.849,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.662.747,00 4.358.845,00 3.955.873,00 5.173.806,00 5.176.711,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.859.555,00 3.302.703,00 3.187.660,00 5.173.806,00 4.486.140,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.859.555,00 3.302.703,00 3.187.660,00 5.173.806,00 4.486.140,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.803.192,00 1.056.142,00 768.213,00 0,00 690.571,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.266.804,00 9.338.815,00 10.990.631,00 14.589.753,00 8.151.575,00
Ö Z K A Y N A K L A R 105.016.676,00 96.906.847,00 99.496.198,00 96.203.263,00 76.005.365,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 105.016.676,00 96.906.847,00 99.496.198,00 96.203.263,00 76.005.365,00
Ödenmiş Sermaye 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.620.823,00 -1.620.823,00 -1.620.823,00 -1.620.823,00 107.328,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.620.823,00 -1.620.823,00 -1.620.823,00 -1.620.823,00 107.328,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.620.823,00 -1.620.823,00 -1.620.823,00 -1.620.823,00 -1.620.823,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.973.902,00 1.280.887,00 1.280.887,00 1.280.887,00 1.280.887,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 54.100.179,00 60.793.199,00 85.543.195,00 42.571.092,00 42.571.092,00
Net Dönem Karı/Zararı 33.563.418,00 25.453.584,00 3.292.939,00 42.972.107,00 21.046.058,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 115.283.480,00 106.245.662,00 110.486.829,00 110.793.016,00 84.156.940,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 163.206,00 178.052,00 251.188,00 2.735,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi