Geri Dön

LINK | Link Bilgisayar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,48
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 33,56
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 12,09
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,96
Dibe Uzaklık 63,27
Piyasa Değeri (USD) 21.102.563,64
Piyasa Değeri (TL) 493.449.686,56
Özsermaye (TL) 99.496.198,00
Sermaye (TL) 11.073.826,00
Net Kar (TL) 40.826.300,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu LINK
Sektör Bilgisayar yazılımı
Adres Kısıklı Caddesi No: 2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul
Telefon 216-522 00 00
Faks 216-474 10 94/ 474 10 92
Web www.link.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU 1.981.615,93 18,01
Murat Kasaroğlu 4.938.797,58 44,90
TOPLAM 11.000.000,00 100,00
DİĞER 4.079.586,49 37,09
Toplam 22.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.06.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.01.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
19.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
19.11.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,67
26.03.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.577.178,00 36.894.435,00 17.716.087,00 10.898.498,00 4.820.738,00
Satışların Maliyeti (-) -1.229.985,00 -3.695.921,00 -2.361.649,00 -1.502.563,00 -736.953,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.347.193,00 33.198.514,00 15.354.438,00 9.395.935,00 4.083.785,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.347.193,00 33.198.514,00 15.354.438,00 9.395.935,00 4.083.785,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.782.586,00 -8.942.454,00 -5.835.997,00 -3.150.510,00 -1.469.855,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.317.942,00 -4.002.505,00 -2.673.902,00 -1.646.000,00 -791.079,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -992.446,00 -3.479.768,00 -2.396.270,00 -1.586.524,00 -760.978,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 291.693,00 745.152,00 576.128,00 578.080,00 156.159,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -249.149,00 -302.447,00 -94.807,00 -95.655,00 -82.160,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.296.763,00 17.216.492,00 4.929.590,00 3.495.326,00 1.135.872,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 395.395,00 9.557.863,00 4.805,00 4.805,00 1.306,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.692.158,00 26.774.355,00 4.934.395,00 3.500.131,00 1.137.178,00
Finansman gelirleri 2.256.129,00 21.835.118,00 19.470.249,00 12.962.948,00 5.356.443,00
Finansman Giderleri (-) -267.833,00 -718.023,00 -502.549,00 -308.046,00 -160.943,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.680.454,00 47.891.450,00 23.902.095,00 16.155.033,00 6.332.678,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.387.515,00 -4.919.343,00 -2.856.037,00 -2.718.442,00 -893.932,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -6.452.996,00 -3.079.817,00 -2.907.384,00 -1.272.248,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.387.515,00 1.533.653,00 223.780,00 188.942,00 378.316,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.292.939,00 42.972.107,00 21.046.058,00 13.436.591,00 5.438.746,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.292.939,00 42.972.107,00 21.046.058,00 13.436.591,00 5.438.746,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.292.939,00 42.972.107,00 21.046.058,00 13.436.591,00 5.438.746,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,30 3,91 1,91 1,22 0,49
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 92.603.658,00 95.824.697,00 66.489.724,00 60.545.035,00 65.334.356,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 78.346.821,00 76.261.768,00 61.980.299,00 56.484.644,00 61.756.994,00
Finansal Yatırımlar 7.803.822,00 6.981.071,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7.803.822,00 6.981.071,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.875.160,00 12.061.834,00 3.764.376,00 3.456.703,00 3.190.535,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.875.160,00 12.061.834,00 3.764.376,00 3.456.703,00 3.190.535,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 90.793,00 112.067,00 3.937,00 331.789,00 15.144,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 90.793,00 112.067,00 3.937,00 331.789,00 15.144,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 22.833,00 224.023,00 3.509,00 3.536,00 47.138,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 415.941,00 183.934,00 383.389,00 268.363,00 290.892,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 48.288,00 0,00 0,00 0,00 33.653,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 354.214,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 92.603.658,00 95.824.697,00 66.489.724,00 60.545.035,00 65.334.356,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 17.883.171,00 14.968.319,00 17.667.216,00 16.330.743,00 15.455.601,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00
Maddi Duran Varlıklar 894.421,00 979.234,00 675.478,00 689.922,00 628.578,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.810.354,00 13.118.251,00 11.768.659,00 10.417.512,00 9.603.432,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 13.118.251,00 11.768.659,00 10.417.512,00 9.603.432,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 178.052,00 251.188,00 2.735,00 2.965,00 3.247,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 619.302,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 110.486.829,00 110.793.016,00 84.156.940,00 76.875.778,00 80.789.957,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.034.758,00 9.415.947,00 2.974.864,00 4.320.678,00 3.407.150,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 708.846,00 1.347.475,00 353.956,00 500.897,00 423.960,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 708.846,00 1.347.475,00 353.956,00 500.897,00 423.960,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.502.507,00 1.506.336,00 1.152.475,00 919.624,00 1.225.841,00
Diğer Borçlar 4.087.919,00 2.682.098,00 798.648,00 1.046.893,00 245.376,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 147,00 147,00 147,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.087.772,00 2.681.951,00 798.501,00 1.046.893,00 245.376,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 735.486,00 538.900,00 602.936,00 280.703,00 239.725,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 3.341.138,00 66.849,00 1.572.561,00 1.272.248,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.955.873,00 5.173.806,00 5.176.711,00 4.159.202,00 3.894.754,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.187.660,00 5.173.806,00 4.486.140,00 3.433.793,00 3.358.726,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.187.660,00 5.173.806,00 4.486.140,00 3.433.793,00 3.358.726,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 768.213,00 0,00 690.571,00 725.409,00 536.028,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.990.631,00 14.589.753,00 8.151.575,00 8.479.880,00 7.301.904,00
Ö Z K A Y N A K L A R 99.496.198,00 96.203.263,00 76.005.365,00 68.395.898,00 73.488.053,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 99.496.198,00 96.203.263,00 76.005.365,00 68.395.898,00 73.488.053,00
Ödenmiş Sermaye 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.620.823,00 -1.620.823,00 107.328,00 107.328,00 107.328,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.620.823,00 -1.620.823,00 107.328,00 107.328,00 107.328,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.620.823,00 -1.620.823,00 -1.620.823,00 -1.620.823,00 -1.620.823,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.280.887,00 1.280.887,00 1.280.887,00 1.280.887,00 1.280.887,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 85.543.195,00 42.571.092,00 42.571.092,00 42.571.092,00 55.661.092,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.292.939,00 42.972.107,00 21.046.058,00 13.436.591,00 5.438.746,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 110.486.829,00 110.793.016,00 84.156.940,00 76.875.778,00 80.789.957,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi