Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu LINK
Sektör Bilgisayar yazılımı
Adres Kısıklı Caddesi No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul
Telefon (0216) 522 00 00
Faks (0216) 522 00 11
Web http://www.linkbilgisayar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Murat Kasaroğlu 4.954.348,00 45,04
Diğer 4.031.941,49 36,65
HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU 2.013.710,93 18,31
Toplam 11.000.000,42 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.06.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.01.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
19.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
19.11.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,67
26.03.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.085.885,00 19.571.433,00 11.106.726,00 7.630.847,00 3.116.207,00
Satışların Maliyeti (-) -743.113,00 -3.134.234,00 -2.162.401,00 -1.387.407,00 -613.968,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.342.772,00 16.437.199,00 8.944.325,00 6.243.440,00 2.502.239,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.342.772,00 16.437.199,00 8.944.325,00 6.243.440,00 2.502.239,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.143.768,00 -3.725.354,00 -2.743.638,00 -1.832.333,00 -1.030.794,00
Pazarlama Giderleri (-) -642.577,00 -2.722.512,00 -1.946.593,00 -1.270.046,00 -621.374,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -629.467,00 -2.375.270,00 -1.756.148,00 -1.147.004,00 -559.186,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 156.391,00 226.591,00 139.449,00 127.142,00 106.462,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -63.739,00 -143.013,00 -40.306,00 -69.059,00 -26.971,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.019.612,00 7.697.641,00 2.597.089,00 2.052.140,00 370.376,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25.089,00 1.724.733,00 389.451,00 315.953,00 108.793,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.044.701,00 9.422.374,00 2.986.540,00 2.368.093,00 479.169,00
Finansman gelirleri 3.917.479,00 7.509.210,00 7.266.186,00 3.671.988,00 1.972.324,00
Finansman Giderleri (-) -118.227,00 -2.377.972,00 -694.486,00 -611.768,00 -86.343,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.843.953,00 14.553.612,00 9.558.240,00 5.428.313,00 2.365.150,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -987.912,00 -2.452.014,00 -1.771.452,00 -966.148,00 -427.939,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -818.599,00 -2.329.294,00 -1.702.515,00 -899.732,00 -406.138,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -169.313,00 -122.720,00 -68.937,00 -66.416,00 -21.801,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.856.041,00 12.101.598,00 7.786.788,00 4.462.165,00 1.937.211,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.856.041,00 12.101.598,00 7.786.788,00 4.462.165,00 1.937.211,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.856.041,00 12.101.598,00 7.786.788,00 4.462.165,00 1.937.211,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,35 2,03 0,01 0,81 0,35
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 43.056.243,00 39.953.728,00 36.332.659,00 34.221.364,00 31.336.417,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 39.823.745,00 33.818.360,00 33.692.967,00 30.017.820,00 28.154.073,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.106.288,00 6.065.700,00 2.542.649,00 4.065.948,00 3.047.167,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.106.288,00 6.065.700,00 2.542.649,00 4.065.948,00 3.047.167,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 19.048,00 19.047,00 35.967,00 35.967,00 35.767,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.048,00 19.047,00 35.967,00 35.967,00 35.767,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.259,00 5.347,00 18.576,00 49.705,00 19.018,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 98.903,00 45.274,00 42.500,00 51.924,00 50.394,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 29.998,00
ARA TOPLAM 43.056.243,00 39.953.728,00 36.332.659,00 34.221.364,00 31.336.417,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.775.009,00 11.439.154,00 9.887.316,00 10.023.498,00 9.545.846,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.992.000,00 3.992.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00
Maddi Duran Varlıklar 467.935,00 501.451,00 402.766,00 411.949,00 126.219,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.304.579,00 6.942.412,00 6.731.342,00 6.861.205,00 6.666.213,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.304.579,00 6.942.412,00 6.731.342,00 2.931,00 4.128,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.151,00 2.947,00 2.864,00 0,00 3.070,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 54.831.252,00 51.392.882,00 46.219.975,00 44.244.862,00 40.882.263,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.421.336,00 3.163.558,00 2.269.586,00 2.344.637,00 1.687.698,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 368.825,00 446.163,00 402.700,00 408.639,00 292.178,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 368.825,00 446.163,00 402.700,00 408.639,00 292.178,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 839.877,00 1.439.679,00 610.129,00 616.225,00 710.531,00
Diğer Borçlar 174.940,00 521.148,00 309.105,00 668.591,00 97.109,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 174.940,00 521.148,00 309.105,00 668.591,00 97.109,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 254.368,00 162.128,00 166.306,00 179.300,00 197.683,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 783.326,00 594.440,00 781.346,00 471.882,00 390.197,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.047.244,00 2.722.693,00 2.701.878,00 2.618.224,00 2.494.209,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.714.311,00 2.559.073,00 2.592.041,00 2.510.908,00 2.431.507,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.714.311,00 2.559.073,00 2.592.041,00 2.510.908,00 2.431.507,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 332.933,00 163.620,00 109.837,00 107.316,00 62.702,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.468.580,00 5.886.251,00 4.971.464,00 4.962.861,00 4.181.907,00
Ö Z K A Y N A K L A R 49.362.672,00 45.506.631,00 41.248.511,00 39.282.001,00 36.700.356,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 49.362.672,00 45.506.631,00 41.248.511,00 39.282.001,00 36.700.356,00
Ödenmiş Sermaye 11.000.000,00 11.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 4.178.483,00 4.178.483,00 4.178.483,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 722.629,00 722.629,00 722.629,00 722.629,00 722.629,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 722.629,00 722.629,00 722.629,00 722.629,00 722.629,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.005.522,00 -1.005.522,00 -1.005.522,00 -1.005.522,00 -1.005.522,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.012.357,00 892.011,00 892.011,00 892.011,00 892.011,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.771.645,00 20.790.393,00 22.168.600,00 23.526.713,00 23.470.022,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.856.041,00 12.101.598,00 7.786.788,00 4.462.165,00 1.937.211,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 54.831.252,00 51.392.882,00 46.219.975,00 44.244.862,00 40.882.263,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi