Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,02
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 23,53
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,70
Dibe Uzaklık 44,28
Piyasa Değeri (USD) 20.725.942,75
Piyasa Değeri (TL) 78.485.000,00
Özsermaye (TL) 16.684.178,00
Sermaye (TL) 5.500.000,00
Net Kar (TL) 3.335.741,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu LINK
Sektör Bilgisayar yazılımı
Adres Kısıklı Caddesi No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul
Telefon (0216) 522 00 00
Faks (0216) 522 00 11
Web http://www.linkbilgisayar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.869.549,17 33,99
HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU 450.129,33 8,18
LİNK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.058.541,00 37,43
Murat Kasaroğlu 1.121.780,50 20,40
Toplam 5.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
19.11.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,67
26.03.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.058.142,00 3.554.532,00 1.938.926,00 7.145.461,00 3.688.831,00
Satışların Maliyeti (-) -1.099.315,00 -688.350,00 -435.565,00 -2.456.728,00 -1.799.645,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.958.827,00 2.866.182,00 1.503.361,00 4.688.733,00 1.889.186,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.958.827,00 2.866.182,00 1.503.361,00 4.688.733,00 1.889.186,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.802.956,00 -1.267.683,00 -577.950,00 -2.494.531,00 -1.850.599,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.428.261,00 -889.065,00 -426.656,00 -1.954.723,00 -1.361.862,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -881.108,00 -569.964,00 -283.270,00 -992.356,00 -730.854,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 371.057,00 276.781,00 177.995,00 630.753,00 405.585,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -151.018,00 -215.390,00 -89.659,00 -184.701,00 -198.255,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 66.541,00 200.861,00 303.821,00 -306.825,00 -1.846.799,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.645,00 5.670,00 2.254,00 12.560,00 11.251,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 74.186,00 206.531,00 306.075,00 -294.265,00 -1.835.548,00
Finansman gelirleri 873.875,00 578.179,00 433.720,00 2.395.037,00 994.559,00
Finansman Giderleri (-) -363.841,00 -352.771,00 -21.996,00 -514.249,00 -506.742,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 584.220,00 431.939,00 717.799,00 1.586.523,00 -1.347.731,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 285.588,00 175.764,00 -126.732,00 -232.510,00 235.811,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -15.383,00 -230.515,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 285.588,00 175.764,00 -111.349,00 -1.995,00 235.811,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 869.808,00 607.703,00 591.067,00 1.354.013,00 -1.111.920,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 869.808,00 607.703,00 591.067,00 1.354.013,00 -1.111.920,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 869.808,00 607.703,00 591.067,00 1.354.013,00 -1.111.920,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,16 0,11 0,11 0,25 -0,20
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.616.708,00 13.804.319,00 14.292.344,00 14.911.506,00 11.435.489,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.539.579,00 11.425.265,00 11.541.025,00 10.955.906,00 9.713.373,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.921.232,00 2.203.271,00 2.614.353,00 3.758.834,00 1.574.325,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.921.232,00 2.203.271,00 2.614.353,00 3.758.834,00 1.574.325,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 37.035,00 68.025,00 48.998,00 69.691,00 50.009,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 31.481,00 42.446,00 41.755,00 42.452,00 44.360,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.554,00 25.579,00 7.243,00 27.239,00 5.649,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.496,00 33.960,00 15.681,00 28.262,00 26.049,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.447,00 23.011,00 21.775,00 27.006,00 17.782,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 60.503,00 36.202,00 17.778,00 61.094,00 42.445,00
Diğer Dönen Varlıklar 39.416,00 14.585,00 32.734,00 10.713,00 11.506,00
ARA TOPLAM 13.616.708,00 13.804.319,00 14.292.344,00 14.911.506,00 11.435.489,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.356.780,00 3.929.475,00 3.405.545,00 3.024.019,00 3.059.934,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 64.810,00 64.810,00 64.810,00 64.810,00 64.810,00
Maddi Duran Varlıklar 126.648,00 142.985,00 159.904,00 163.126,00 153.505,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.886.805,00 3.540.554,00 3.177.311,00 2.792.563,00 2.609.047,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.886.805,00 3.540.554,00 3.177.311,00 2.792.563,00 2.609.047,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 274.997,00 177.605,00 0,00 0,00 228.911,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.973.488,00 17.733.794,00 17.697.889,00 17.935.525,00 14.495.423,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 794.071,00 897.469,00 716.571,00 1.663.432,00 712.632,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 93.994,00 178.216,00 53.257,00 67.451,00 72.412,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 93.994,00 178.216,00 53.257,00 67.451,00 72.412,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 559.733,00 475.136,00 438.586,00 857.960,00 457.802,00
Diğer Borçlar 76.121,00 112.590,00 95.808,00 351.447,00 69.020,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 76.121,00 112.590,00 95.808,00 351.447,00 69.020,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 64.223,00 131.527,00 113.537,00 152.953,00 113.404,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 15.383,00 230.515,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 3.106,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 495.239,00 464.071,00 598.596,00 473.816,00 440.961,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 482.310,00 467.225,00 440.961,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 482.310,00 467.225,00 440.961,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 116.286,00 6.591,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.289.310,00 1.361.540,00 1.315.167,00 2.137.248,00 1.153.593,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.684.178,00 16.372.254,00 16.382.722,00 15.798.277,00 13.341.830,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.684.178,00 16.372.254,00 16.382.722,00 15.798.277,00 13.341.830,00
Ödenmiş Sermaye 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 4.178.483,00 4.178.483,00 4.178.483,00 4.178.483,00 4.178.483,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -140.527,00 -113.424,00 -106.801,00 -97.317,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -140.527,00 0,00 -106.801,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -90.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -90.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 340.549,00 340.548,00 6.036.971,00 6.036.971,00 6.036.971,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.886.046,00 5.886.047,00 189.625,00 -1.164.389,00 -1.164.387,00
Net Dönem Karı/Zararı 869.808,00 607.703,00 591.067,00 1.354.013,00 -1.111.920,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 17.973.488,00 17.733.794,00 17.697.889,00 17.935.525,00 14.495.423,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -106.801,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi