Geri Dön

LIDFA | Lider Faktoring


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu LIDFA
Sektör Factoring
Adres Büyükdere Cad. Maya Akar Center 100-102 K:25 No:96-97 PK:34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL
Telefon (212)213 0040
Faks (212)213 1660
Web www.liderfaktoring.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
JAK SUCAZ 51.581.475,00 20,32
NEDİM MENDA 73.901.625,00 29,12
REFKA B.ADATO 15.830.779,23 6,24
TOPLAM 253.800.000,00 100,00
DİĞER 112.486.120,77 44,32
Toplam 507.600.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Denge Varlık Yönetim A.Ş. 50.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
23.06.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,88
28.09.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
11.05.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
04.12.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
09.07.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
15.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,24
23.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ 592.360.000,00 1.266.525.000,00 793.208.000,00 426.987.000,00 181.749.000,00
FAKTORİNG GELİRLERİ 592.360.000,00 1.266.525.000,00 793.208.000,00 426.987.000,00 181.749.000,00
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 572.510.000,00 888.361.000,00 486.368.000,00 285.012.000,00 151.638.000,00
İskontolu 552.706.000,00 880.096.000,00 484.233.000,00 283.887.000,00 151.259.000,00
Diğer 19.804.000,00 8.265.000,00 2.135.000,00 1.125.000,00 379.000,00
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 19.850.000,00 378.164.000,00 306.840.000,00 141.975.000,00 30.111.000,00
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 388.474.000,00 657.891.000,00 376.638.000,00 208.488.000,00 -88.093.000,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 300.058.000,00 474.297.000,00 260.690.000,00 143.567.000,00 -68.544.000,00
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 53.034.000,00 76.982.000,00 40.260.000,00 18.321.000,00 -5.437.000,00
Diğer Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar 15.361.000,00 63.283.000,00 53.677.000,00 31.359.000,00 -9.043.000,00
BRÜT K/Z 203.886.000,00 608.634.000,00 416.570.000,00 218.499.000,00 93.656.000,00
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 99.634.000,00 286.341.000,00 193.978.000,00 118.222.000,00 -59.489.000,00
Personel Giderleri 58.276.000,00 152.826.000,00 100.332.000,00 59.918.000,00 -31.496.000,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 3.144.000,00 -3.738.000,00 0,00 2.136.000,00 -1.068.000,00
Araştırma Geliştirme Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel İşletme Giderleri 35.788.000,00 129.402.000,00 89.626.000,00 53.622.000,00 -25.769.000,00
BRÜT FAALİYET K/Z 104.252.000,00 322.293.000,00 222.592.000,00 100.277.000,00 34.167.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 103.767.000,00 504.186.000,00 355.819.000,00 157.439.000,00 77.110.000,00
Bankalardan Alınan Faizler 327.000,00 870.000,00 568.000,00 327.000,00 153.000,00
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4.739.000,00 8.171.000,00 5.604.000,00 2.131.000,00 1.122.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Temettü Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Finansal İşlemlerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Karı 1.500.000,00 2.795.000,00 0,00 0,00 0,00
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00 5.000,00 956.000,00 60.000,00 0,00
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Zararı 0,00 5.000,00 0,00 60.000,00 0,00
NET FAALİYET K/Z 187.944.000,00 813.269.000,00 576.082.000,00 256.422.000,00 110.351.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 187.944.000,00 813.269.000,00 576.082.000,00 256.422.000,00 110.351.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 54.321.000,00 246.907.000,00 169.920.000,00 64.839.000,00 -28.482.000,00
Cari Vergi Karşılığı 55.918.000,00 211.743.000,00 164.742.000,00 86.628.000,00 -39.570.000,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) -1.597.000,00 35.164.000,00 5.178.000,00 -21.789.000,00 11.088.000,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 133.623.000,00 566.362.000,00 406.162.000,00 191.583.000,00 81.869.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 133.623.000,00 566.362.000,00 406.162.000,00 191.583.000,00 81.869.000,00
HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,53 3,36 2,73 1,65 0,61
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 133.623.000,00 566.362.000,00 406.162.000,00 191.583.000,00 81.869.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 46.204.000,00 36.902.000,00 36.903.000,00 2.181.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 13.413.000,00 29.883.000,00 29.882.000,00 313.000,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 179.827.000,00 603.264.000,00 443.065.000,00 193.764.000,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 130.673.000,00 66.149.000,00 72.802.000,00 131.222.000,00 0,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANKALAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 4.166.450.000,00 3.477.340.000,00 2.613.862.000,00 2.027.479.000,00 1.941.977.000,00
İskontolu Faktoring Alacakları 4.078.176.000,00 3.464.249.000,00 2.600.677.000,00 2.014.333.000,00 1.930.275.000,00
Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Faktoring Alacakları 88.274.000,00 13.091.000,00 13.185.000,00 13.146.000,00 11.702.000,00
FİNANSMAN KREDİLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tüketici Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kredi Kartları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taksitli Ticari Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAKİPTEKİ ALACAKLAR 21.436.000,00 16.512.000,00 17.049.000,00 17.142.000,00 16.781.000,00
Takipteki Faktoring Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Finansman Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özel Karşılıklar (-) 22.351.000,00 17.427.000,00 17.882.000,00 17.142.000,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 245.077.000,00 246.762.000,00 242.236.000,00 179.429.000,00 181.398.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6.126.000,00 5.275.000,00 4.434.000,00 3.450.000,00 2.974.000,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER AKTİFLER 9.201.000,00 8.061.000,00 5.776.000,00 5.033.000,00 4.557.000,00
ARA TOPLAM 5.079.740.000,00 4.339.997.000,00 3.461.933.000,00 2.629.357.000,00 2.474.481.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 206.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00
Satış Amaçlı 206.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKTİF TOPLAMI 5.079.946.000,00 4.340.164.000,00 3.462.100.000,00 2.629.524.000,00 2.474.648.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 2.854.947.000,00 2.347.250.000,00 1.861.211.000,00 1.489.141.000,00 1.522.008.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 3.525.000,00 2.902.000,00 2.595.000,00 3.520.000,00 2.511.000,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 225.202.000,00 226.991.000,00 203.833.000,00 150.277.000,00 149.034.000,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 497.243.000,00 459.629.000,00 253.297.000,00 198.835.000,00 87.691.000,00
Bonolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 44.687.000,00 33.137.000,00 28.550.000,00 14.759.000,00 37.010.000,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 31.752.000,00 23.590.000,00 23.230.000,00 21.462.000,00 16.993.000,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 26.404.000,00 19.487.000,00 15.216.000,00 13.554.000,00 11.305.000,00
Diğer Karşılıklar 5.348.000,00 4.103.000,00 8.014.000,00 7.908.000,00 5.688.000,00
ERTELENMİŞ GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 90.435.000,00 46.536.000,00 79.441.000,00 47.425.000,00 54.308.000,00
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 42.580.000,00 90.381.000,00 60.394.000,00 3.857.000,00 14.559.000,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAKLAR 1.289.575.000,00 1.109.748.000,00 949.549.000,00 700.248.000,00 590.534.000,00
Ödenmiş Sermaye 253.800.000,00 253.800.000,00 253.800.000,00 253.800.000,00 135.000.000,00
Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 207.474.000,00 161.270.000,00 161.271.000,00 126.549.000,00 126.549.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar Yedekleri 479.029.000,00 128.316.000,00 128.316.000,00 128.316.000,00 247.116.000,00
Yasal Yedekler 43.668.000,00 26.132.000,00 26.132.000,00 26.132.000,00 26.132.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 435.361.000,00 102.184.000,00 102.184.000,00 102.184.000,00 220.984.000,00
Diğer Kar Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 215.649.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Kar veya Zararı 133.623.000,00 566.362.000,00 406.162.000,00 191.583.000,00 81.869.000,00
PASİF TOPLAMI 5.079.946.000,00 4.340.164.000,00 3.462.100.000,00 2.629.524.000,00 2.474.648.000,00
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi