Geri Dön

LIDER | Ldr Turizm


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,28
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,45
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 4,75
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,65
Dibe Uzaklık 30,91
Piyasa Değeri (USD) 149.907.697,07
Piyasa Değeri (TL) 4.653.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.754.016.917,00
Sermaye (TL) 66.000.000,00
Net Kar (TL) 980.298.140,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu LIDER
Sektör Operasyonel Araç Kiralama
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7 K:14 D:55-56 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0212 347 58 00
Faks 0212 274 86 66
Web www.liderfilo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METİN BAROKAS 114.000.000,00 69,09
TOPLAM 165.000.000,00 100,00
DİĞER 51.000.000,00 30,91
Toplam 330.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
08.12.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
12.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
11.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 924.182.821,00 556.365.626,00 283.991.542,00 713.222.285,00 438.043.577,00
Satışların Maliyeti (-) -256.666.661,00 -157.042.165,00 -82.721.289,00 -211.638.733,00 -130.949.854,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 667.516.160,00 399.323.461,00 201.270.253,00 501.583.552,00 307.093.723,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 667.516.160,00 399.323.461,00 201.270.253,00 501.583.552,00 307.093.723,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -28.660.916,00 -17.245.871,00 -8.720.450,00 -19.892.930,00 -14.639.115,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.014.402,00 -2.083.165,00 -1.131.259,00 -11.635.251,00 -10.984.331,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.129.822,00 8.317.553,00 5.547.654,00 5.596.649,00 6.810.956,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.817.212,00 -5.548.295,00 -1.893.975,00 -7.244.100,00 -5.000.767,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 633.153.452,00 382.763.683,00 195.072.223,00 468.407.920,00 283.280.466,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 404.702.557,00 164.936.263,00 28.027.376,00 288.333.597,00 154.139.294,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.938.352,00 -41.974.376,00 -5.359.868,00 -32.587,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.032.917.657,00 505.725.570,00 217.739.731,00 756.708.930,00 437.419.760,00
Finansman Giderleri (-) -139.522.194,00 -83.774.648,00 -64.358.945,00 -142.829.053,00 -100.200.548,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 893.395.463,00 421.950.922,00 153.380.786,00 613.879.877,00 337.219.212,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -147.711.505,00 -32.842.038,00 -2.237.565,00 -112.215.061,00 -70.168.578,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -40.556.195,00 -20.702.847,00 -6.306.610,00 -34.437.874,00 -13.094.731,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -107.155.310,00 -12.139.191,00 4.069.045,00 -77.777.187,00 -57.073.847,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 745.683.958,00 389.108.884,00 151.143.221,00 501.664.816,00 267.050.634,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 745.683.958,00 389.108.884,00 151.143.221,00 501.664.816,00 267.050.634,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 745.683.958,00 389.108.884,00 151.143.221,00 501.664.816,00 267.050.634,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 11,30 5,90 2,29 7,60 4,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.531.748,00 -1.241.610,00 -639.347,00 -594.082,00 -454.056,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.989.283,00 -1.514.159,00 -779.691,00 -752.003,00 -574.754,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 457.535,00 272.549,00 140.344,00 157.921,00 120.698,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 457.535,00 272.549,00 140.344,00 157.921,00 120.698,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.531.748,00 -1.241.610,00 -639.347,00 -594.082,00 -454.056,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 744.152.210,00 387.867.274,00 150.503.874,00 501.070.734,00 266.596.578,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.503.368.550,00 717.493.855,00 697.202.776,00 664.439.731,00 418.247.109,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.188.123.962,00 533.894.890,00 481.001.309,00 450.361.932,00 192.593.399,00
Finansal Yatırımlar 1.797.000,00 7.418.000,00 23.338.000,00 17.720.034,00 78.441.769,00
Ticari Alacaklar 20.308.267,00 15.328.806,00 11.266.890,00 12.191.866,00 8.713.882,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 146.137,00 73.490,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.308.267,00 15.182.669,00 11.193.400,00 12.191.866,00 8.713.882,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.451,00 31.755,00 14.150,00 533.799,00 4.150,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.451,00 31.755,00 14.150,00 533.799,00 4.150,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 260.451.192,00 132.292.109,00 144.669.134,00 175.018.686,00 123.956.699,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.671.678,00 28.528.295,00 36.913.293,00 8.613.414,00 13.372.796,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.414,00
ARA TOPLAM 1.503.368.550,00 717.493.855,00 697.202.776,00 664.439.731,00 418.247.109,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.355.622.495,00 1.324.751.046,00 1.157.746.535,00 1.078.528.677,00 1.051.400.127,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 231.550.000,00 231.550.000,00 139.840.000,00 139.840.000,00 139.840.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.123.783.591,00 1.092.878.421,00 1.017.550.190,00 938.298.611,00 911.273.202,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 9.599.288,00 9.504.846,00 8.958.563,00 9.021.827,00 8.647.749,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 288.904,00 322.625,00 356.345,00 390.066,00 286.925,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.858.991.045,00 2.042.244.901,00 1.854.949.311,00 1.742.968.408,00 1.469.647.236,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 772.881.950,00 634.073.437,00 629.673.589,00 560.736.614,00 446.744.252,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 373.033.968,00 128.257.567,00 203.220.565,00 190.904.689,00 82.556.424,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 306.587.433,00 419.053.798,00 339.167.917,00 308.275.400,00 340.521.806,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 57.229.124,00 48.002.983,00 47.641.699,00 29.472.272,00 14.197.613,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 57.229.124,00 48.002.983,00 47.641.699,00 29.472.272,00 14.197.613,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 563.883,00 486.330,00 360.314,00 244.779,00 222.649,00
Diğer Borçlar 9.192.796,00 20.091.026,00 28.827.203,00 6.826.505,00 976.746,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.192.796,00 20.091.026,00 28.827.203,00 6.826.505,00 976.746,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.563.636,00 1.923.056,00 2.422.014,00 1.900.141,00 3.597.061,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.977.570,00 13.964.274,00 5.912.384,00 21.136.215,00 3.895.526,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 986.563,00 968.486,00 632.530,00 408.691,00 439.357,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 986.563,00 968.486,00 632.530,00 408.691,00 439.357,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 332.092.178,00 242.868.648,00 268.527.874,00 292.262.714,00 319.668.029,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 94.494.534,00 100.665.584,00 142.953.731,00 162.779.290,00 211.072.848,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.713.489,00 2.150.042,00 1.597.153,00 1.297.044,00 1.074.919,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.713.489,00 2.150.042,00 1.597.153,00 1.297.044,00 1.074.919,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 234.884.155,00 140.053.022,00 123.976.990,00 128.186.380,00 107.520.262,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.104.974.128,00 876.942.085,00 898.201.463,00 852.999.328,00 766.412.281,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.754.016.917,00 1.165.302.816,00 956.747.848,00 889.969.080,00 703.234.955,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.754.016.917,00 1.165.302.816,00 956.747.848,00 889.969.080,00 703.234.955,00
Ödenmiş Sermaye 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 419.947.452,00 213.924.961,00 213.924.961,00 213.924.961,00 213.924.961,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.162.878,00 -1.872.740,00 -1.270.477,00 -631.130,00 -491.104,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.162.878,00 -1.872.740,00 -1.270.477,00 -631.130,00 -491.104,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.162.878,00 -1.872.740,00 -1.270.477,00 -631.130,00 -491.104,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.712.020,00 12.712.020,00 3.995.563,00 3.995.563,00 3.995.563,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 676.491.252,00 689.896.424,00 714.094.751,00 210.822.038,00 210.822.038,00
Net Dönem Karı/Zararı 745.683.958,00 389.108.884,00 151.143.221,00 501.664.816,00 267.050.634,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.858.991.045,00 2.042.244.901,00 1.854.949.311,00 1.742.968.408,00 1.469.647.236,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 23.338.000,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi