Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu LATEK
Sektör Tedarik zinciri yönetimi, Depolama Dağıtım
Adres Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No:1 Kat 4 Maslak/İstanbul
Telefon 0212 286 66 20
Faks 0212 286 66 18
Web http://www.lateklogistics.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
04.01.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,32
Gelir Tablosu 2014-12 2014-9 2014-6 2014-3 2013-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 37.260.572,00 32.979.117,00 28.291.023,00 18.740.471,00 91.081.140,00
Satışların Maliyeti (-) -44.090.763,00 -47.311.174,00 -38.962.410,00 -20.357.069,00 -84.676.731,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -6.830.191,00 -14.332.057,00 -10.671.387,00 -1.616.598,00 6.404.409,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -6.830.191,00 -14.332.057,00 -10.671.387,00 -1.616.598,00 6.404.409,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.890.417,00 -3.500.776,00 -2.785.779,00 -1.441.345,00 -8.246.041,00
Pazarlama Giderleri (-) -224.863,00 -237.813,00 -133.687,00 -65.658,00 -639.909,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.669.983,00 5.176.184,00 3.845.541,00 3.766.272,00 18.228.553,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.908.840,00 -6.178.123,00 -5.531.256,00 -4.227.913,00 -18.010.131,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -12.184.328,00 -19.072.585,00 -15.276.568,00 -3.585.242,00 -2.263.119,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.581.764,00 5.372.420,00 4.092.703,00 0,00 1.258.427,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -8.527.507,00 -8.756.887,00 -7.109.966,00 -2.216,00 -407.128,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -13.130.071,00 -22.457.052,00 -18.293.831,00 -3.587.458,00 0,00
Finansman gelirleri 1.765.338,00 2.361.783,00 0,00 648.650,00 2.911.204,00
Finansman Giderleri (-) -5.893.530,00 -6.313.557,00 -4.649.678,00 -2.372.465,00 -13.024.266,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -17.258.263,00 -26.408.826,00 -20.824.118,00 -5.311.273,00 -11.524.882,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 201.898,00 564.966,00 52.157,00 773.362,00 1.539.740,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 201.898,00 564.966,00 52.157,00 773.362,00 1.539.740,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -17.056.365,00 -25.843.860,00 -20.771.961,00 -4.537.911,00 -9.985.142,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 -338.104,00 -249.595,00 -195.891,00 -1.564.169,00
DÖNEM KARI/ZARARI -17.056.365,00 -26.181.964,00 -21.021.556,00 -4.733.802,00 -11.549.311,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı -17.056.365,00 -26.181.964,00 -21.021.556,00 -4.733.802,00 -11.549.311,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -4.179.012,00 -9.939.265,00 -8.267.335,00 -1.574.855,00 -2.322.959,00
- Ana Ortaklık Payları -12.877.353,00 -16.242.699,00 -12.754.221,00 -3.158.947,00 -9.226.352,00
Pay Başına Kazanç -0,43 -0,66 -0,53 -0,12 -0,29
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,43 -0,65 -0,53 -0,11 -0,25
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,04
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,29
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,25
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.769.829,00 -337.358,00 -241.950,00 -139.687,00 450.670,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.769.829,00 -332.589,00 -220.740,00 -107.954,00 493.783,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.769.829,00 -337.358,00 -241.950,00 -139.687,00 450.670,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -15.286.536,00 -26.519.322,00 -21.263.506,00 -4.873.489,00 -11.098.641,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -15.286.536,00 -26.519.322,00 -21.263.506,00 -4.873.489,00 -11.098.641,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planlarına İlişkin Aktüeryal Kayıp, Ertelenmiş Vergi Etkisi Arındırılmış 0,00 -4.769,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirler 0,00 0,00 2.119.391,00 0,00 0,00
Tanınmış Fayda Paylarına İlişkin Aktüeryal Kayıp, Ertelenmiş Vergi Etkisi Arındırılmış 0,00 0,00 -21.210,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Paylarına İlişkin Aktüeryal Kayıp,Ertelenmiş Vergi Etkisi Arındırılmış 0,00 0,00 0,00 -31.733,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Paylarına İlişkin Aktüeryal Kayıp, Ertelenmiş Vergi Etkisi Arındırılmış 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.113,00
Bilanço Tablosu 2014-12 2014-9 2014-6 2014-3 2013-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 70.694.128,00 29.969.830,00 41.773.373,00 42.955.281,00 50.751.472,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 555.322,00 883.494,00 2.217.316,00 9.865.555,00 9.109.665,00
Finansal Yatırımlar 0,00 489,00 489,00 489,00 0,00
Ticari Alacaklar 36.251.714,00 11.070.606,00 15.442.660,00 15.781.809,00 22.317.466,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.654.941,00 2.314.526,00 19.396,00 1.722.174,00 3.704.739,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.596.773,00 8.756.080,00 15.423.264,00 14.059.635,00 18.612.727,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 26.371.057,00 14.992.595,00 15.974.987,00 9.370.318,00 11.228.358,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.253.534,00 14.847.099,00 14.374.622,00 6.901.520,00 6.977.325,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 117.523,00 145.496,00 1.600.365,00 2.468.798,00 4.251.033,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 177.880,00 575.296,00 203.173,00 209.527,00 1.337.698,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.220.175,00 174.913,00 5.475.624,00 5.094.964,00 4.074.361,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.369,00 68.569,00 62.766,00 3.547,00 23.167,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.066.610,00 1.676.667,00 1.885.182,00 1.633.191,00 1.650.818,00
ARA TOPLAM 70.694.128,00 29.442.630,00 41.262.197,00 41.959.400,00 49.741.533,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 527.200,00 511.176,00 995.881,00 1.009.939,00
DURAN VARLIKLAR 60.608.499,00 59.612.848,00 59.393.277,00 71.440.886,00 71.516.815,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 55.129.982,00 53.891.244,00 52.743.267,00 64.033.517,00 63.996.394,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.032,00 1.657.320,00 1.671.545,00 1.705.274,00 1.725.339,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.032,00 1.657.320,00 1.671.545,00 1.705.274,00 1.725.339,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.575.194,00 3.938.263,00 3.425.454,00 4.146.659,00 3.373.297,00
Diğer Duran Varlıklar 75.416,00 126.021,00 6.001,00 6.001,00 352.419,00
TOPLAM VARLIKLAR 131.302.627,00 89.582.678,00 101.166.650,00 114.396.167,00 122.268.287,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.879.110,00 42.209.499,00 45.199.953,00 60.709.015,00 63.694.012,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.985.680,00 2.869.571,00 2.430.344,00 23.045.943,00 23.993.019,00
- Banka Kredileri 6.595.499,00 0,00 0,00 20.957.329,00 0,00
- Finansal Kiralama Borçları 1.390.181,00 2.869.571,00 0,00 2.088.614,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.179.052,00 20.026.803,00 12.942.862,00 13.788.374,00 12.510.871,00
- Banka kredileri 8.179.052,00 20.026.803,00 0,00 34.395.725,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 997.392,00 695.754,00 1.944.815,00 3.813.637,00
Ticari Borçlar 26.636.303,00 2.886.686,00 14.020.226,00 12.429.581,00 16.631.173,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.555,00 101.049,00 15.160,00 0,00 33.114,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.619.748,00 2.785.637,00 14.005.066,00 12.429.581,00 16.598.059,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.108.942,00 1.151.999,00 3.135.930,00 2.447.628,00 1.784.156,00
Diğer Borçlar 7.549.268,00 10.708.130,00 11.193.371,00 6.376.430,00 4.205.017,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.635.033,00 5.590.865,00 4.177.377,00 4.275.125,00 2.576.791,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.914.235,00 5.117.265,00 7.015.994,00 2.101.305,00 1.628.226,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 54.493,00 54.493,00 263.153,00 191.988,00 205.406,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 967.188,00 -17.323,00 -17.323,00 -17.323,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.398.184,00 2.981.982,00 1.824,00 0,00 19.472,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 549.764,00 533.812,00 501.579,00 531.261,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.892.941,00 51.006.794,00 54.344.492,00 35.674.937,00 35.688.569,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 58.856.384,00 50.819.538,00 54.061.401,00 35.352.210,00 35.343.585,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 36.557,00 187.256,00 283.091,00 322.727,00 344.984,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 18.530.576,00 -3.633.615,00 1.622.205,00 18.012.215,00 22.885.706,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.643.371,00 12.239.434,00 15.935.233,00 25.577.497,00 28.819.489,00
Ödenmiş Sermaye 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.845,00 -4.765,00 -21.210,00 -31.733,00 -143.433,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kayıp / Kazanç 18.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.408.918,00 306.500,00 530.266,00 587.780,00 639.089,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.408.918,00 306.500,00 530.266,00 587.780,00 639.089,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.570.675,00 4.573.374,00 4.573.375,00 4.573.375,00 4.716.809,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.997.714,00 -15.892.976,00 -15.892.977,00 -15.892.978,00 -6.666.624,00
Net Dönem Karı/Zararı -12.877.353,00 -16.242.699,00 -12.754.221,00 -3.158.947,00 -9.226.352,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -10.112.795,00 -15.873.049,00 -14.313.028,00 -7.565.282,00 -5.933.783,00
TOPLAM KAYNAKLAR 131.302.627,00 89.582.678,00 101.166.650,00 114.396.167,00 122.268.287,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kayıp/ Kazançlar 0,00 -4.765,00 0,00 0,00 0,00
-Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 2.430.344,00 0,00 2.145.161,00
-Banka Kredileri 0,00 0,00 12.942.862,00 13.788.374,00 21.847.858,00
-Banka kredileri 0,00 0,00 53.582.118,00 0,00 33.951.293,00
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kayıp/Kazanç 0,00 0,00 -21.210,00 0,00 -143.433,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kayıp/Kazanç 0,00 0,00 0,00 -31.733,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi