Geri Dön

KZBGY | Kizilbuk Gyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,60
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı -4,28
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,91
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 221.556.264,92
Piyasa Değeri (TL) 7.260.000.000,00
Özsermaye (TL) 8.013.773.861,00
Sermaye (TL) 300.000.000,00
Net Kar (TL) -1.696.715.306,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KZBGY
Sektör Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Adres Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36/1-1 Beşiktaş - İstanbul
Telefon 212 310 2700
Faks 212 259 8718
Web www.kizilbukgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 195.600.000,19 65,20
TOPLAM 300.000.000,00 100,00
DİĞER 104.399.999,81 34,80
Toplam 600.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. 50.000,00 100,00
Güney Marmara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. 245.000,00 49,00
Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
20.07.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 55.546.375,00 19.066.008,00 11.756.393,00 -4.877.983,00 -16.529.852,00
Pazarlama Giderleri (-) 67.635.469,00 146.858.607,00 84.946.055,00 -6.192.810,00 -34.880.197,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 242.277.766,00 46.223.131,00 28.463.998,00 16.650.735,00 17.338.259,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 30.136.169,00 9.438.692,00 10.037.046,00 -4.449.809,00 -5.868.707,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.842.127.585,00 -129.140.176,00 -78.275.496,00 1.130.133,00 3.118.153.381,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.842.127.585,00 -129.140.176,00 -78.275.496,00 1.130.133,00 3.118.153.381,00
Finansman gelirleri 168.321.554,00 108.022.061,00 98.554.373,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 3.108.351,00 32.177.520,00 18.471.688,00 -4.031.006,00 -44.801.761,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.696.715.306,00 -53.295.635,00 1.807.189,00 -1.565.679,00 3.204.451.039,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.696.715.306,00 -53.295.635,00 1.807.189,00 -1.565.679,00 3.204.451.039,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.696.715.306,00 -53.295.635,00 1.807.189,00 -1.565.679,00 3.204.451.039,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.696.715.306,00 -53.295.635,00 1.807.189,00 -1.565.679,00 3.204.451.039,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -5,66 -0,18 0,01 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -5,66 -0,18 0,01 -0,01 10,68
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 457.128,00 149.026,00 -457.750,00 -154.940,00 -420.237,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 457.128,00 149.026,00 -457.750,00 0,00 -420.237,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 457.128,00 149.026,00 -457.750,00 -154.940,00 -420.237,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -1.696.258.178,00 -53.146.609,00 1.349.439,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.696.258.178,00 -53.146.609,00 1.349.439,00 -1.720.619,00 3.204.030.802,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -5,66 -0,18 0,01 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 1.335.194,00 131.099.419,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.485.497.650,00 1.941.651.592,00 1.199.426.391,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 106.890.051,00 333.292.986,00 322.014.891,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 575.124.621,00 1.016.455.246,00 123.749,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 574.982.523,00 403.499.454,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 142.098,00 612.955.792,00 123.749,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 305.102.862,00 1.714.538,00 1.748.454,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 305.088.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.539,00 1.714.538,00 1.748.454,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 269.064.716,00 517.814.397,00 630.504.628,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 372.487,00 213.103.103,00 261.762.768,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.752.742,00 1.251.478,00 390.018,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 227.562.658,00 71.122.947,00 244.644.651,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.485.497.650,00 1.941.651.592,00 1.199.426.391,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.205.836.575,00 7.238.782.840,00 6.618.480.112,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.853.020.000,00 5.877.913.779,00 5.667.932.053,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 9.968.051,00 6.731.056,00 3.148.221,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 218.998,00 98.054,00 100.730,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.691.334.225,00 9.180.434.432,00 7.817.906.503,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 454.232.018,00 364.590.326,00 358.864.985,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 70.445.904,00 48.853.566,00 54.604.223,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 265.361.378,00 196.758.973,00 153.335.698,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.741.564,00 26.935.096,00 24.385.398,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 240.619.814,00 169.823.877,00 128.950.300,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.433.725,00 4.056.395,00 5.543.676,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 62.862.668,00 98.482.408,00 117.136.540,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.859.683,00 98.477.134,00 117.136.540,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.985,00 5.274,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.651,00 9.090,00 18.180,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.954.487,00 2.606.000,00 2.906.375,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.843.177,00 1.709.400,00 2.249.633,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.111.310,00 896.600,00 656.742,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 46.171.205,00 13.823.894,00 25.320.293,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.613.466.493,00 3.705.872.167,00 2.279.924.528,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.036.293,00 1.976.213,00 3.187.572,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.036.293,00 1.976.213,00 3.187.572,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 26.602.676,00 26.439.935,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.067.698.511,00 4.070.462.493,00 2.638.789.513,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.623.635.714,00 5.109.971.939,00 5.179.116.990,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.623.417.546,00 5.109.722.653,00 5.179.116.990,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -192.036.462,00 1.635.540.115,00 1.637.702.366,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 663.836.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -235.309,00 -314.930,00 -921.707,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -235.309,00 -314.930,00 -921.707,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -235.309,00 -314.930,00 -921.707,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.343.865,00 4.314.851,00 4.314.851,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.734.543.626,00 3.235.731.614,00 3.235.731.613,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.895.035.159,00 -65.548.997,00 2.289.867,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 218.168,00 249.286,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.691.334.225,00 9.180.434.432,00 7.817.906.503,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi