Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 90,69
BIST-100'deki Ağırlığı 0,17
F/K Oranı -2,92
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,48
Dibe Uzaklık 98,87
Piyasa Değeri (USD) 6.160.173,69
Piyasa Değeri (TL) 35.656.625,38
Özsermaye (TL) 73.799.358,00
Sermaye (TL) 27.218.798,00
Net Kar (TL) -12.204.221,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KUYAS
Sektör İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
Adres İSTANBUL VİZYONPARK MERKEZ PLAZA KUYUMCULAR SOKAK C-1 BLOK NO:4 KAT:11 DAİRE:325-326 YENİBOSNA/İSTANBUL
Telefon 0212 6033200
Faks 0212 6033204
Web http://www.kuyas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BURAK YAKIN 1.400.000,00 5,14
Diğer 25.818.798,16 94,86
Toplam 27.218.798,16 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KUYAŞ BÜYÜKARTI ADİ İŞ ORTAKLIĞI 40.000,00 80,00
KUYAŞ BÜYÜKARTI AKALIN ADİ İŞ ORTAKLIĞI 42.500,00 85,00
KUYAŞ BÜYÜKARTI DEMET ADİ İŞ ORTAKLIĞI 42.500,00 85,00
KUYAŞ BÜYÜKARTI İNŞAAT VE YATIRIM A.Ş. 270.000,00 54,00
KUYAŞ BÜYÜKARTI İYİSON ÇİMEN ADİ İŞ ORTAKLIĞI 42.500,00 85,00
KUYAŞ EK GRUP ÇINAR ADİ ORTAKLIĞI 27.500,00 55,00
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,64
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.03.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 16,18
30.10.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 26.892.407,00 21.731.865,00 34.139.185,00 20.143.201,00 17.402.223,00
Satışların Maliyeti (-) -8.735.760,00 -7.383.673,00 -24.814.198,00 -13.418.351,00 -12.664.827,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.156.647,00 14.348.192,00 9.324.987,00 6.724.850,00 4.737.396,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 18.156.647,00 14.348.192,00 9.324.987,00 6.724.850,00 4.737.396,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.204.545,00 -3.200.706,00 -9.814.595,00 -7.155.129,00 -4.991.433,00
Pazarlama Giderleri (-) -960.716,00 -511.433,00 -881.444,00 -660.706,00 -553.997,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.404.933,00 844.209,00 4.744.051,00 3.762.720,00 3.234.314,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.510.326,00 -1.590.775,00 -3.066.202,00 -2.103.517,00 -1.452.996,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.885.993,00 9.889.487,00 306.797,00 568.218,00 973.284,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 -27.500,00 -27.500,00 -21.618,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.885.993,00 9.889.487,00 279.297,00 540.718,00 951.666,00
Finansman Gelirleri 18.539.230,00 14.011.954,00 25.380.289,00 21.481.058,00 18.099.147,00
Finansman Giderleri (-) -30.035.642,00 -17.260.052,00 -40.490.830,00 -29.685.758,00 -21.316.914,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.610.419,00 6.641.389,00 -14.831.244,00 -7.663.982,00 -2.266.101,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 913.026,00 -916.100,00 328.945,00 -311.037,00 -396.029,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 913.026,00 -916.100,00 328.945,00 -311.037,00 -396.029,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -697.393,00 5.725.289,00 -14.502.299,00 -7.975.019,00 -2.662.130,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -697.393,00 5.725.289,00 -14.502.299,00 -7.975.019,00 -2.662.130,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -258.921,00 -139.860,00 -74.420,00 -43.749,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -438.472,00 5.865.149,00 -14.427.879,00 -7.931.270,00 -2.662.130,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,02 0,22 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.073.631,00 -951,00 -9.249,00 -9.656,00 -9.870,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -1.068.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.022,00 -1.219,00 -11.562,00 -12.070,00 -12.338,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.325,00 268,00 2.313,00 2.414,00 2.468,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.073.631,00 -951,00 -9.249,00 -9.656,00 -9.870,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.771.024,00 5.724.338,00 -14.511.548,00 -7.984.675,00 -2.672.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 94.715.907,00 91.909.306,00 103.077.824,00 107.138.782,00 105.582.133,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.250.866,00 1.136.718,00 953.618,00 1.511.182,00 2.903.990,00
Finansal Yatırımlar 1.055.966,00 1.705.792,00 1.465.639,00 1.232.549,00 1.564.525,00
Ticari Alacaklar 10.243.202,00 10.568.482,00 13.015.433,00 9.199.578,00 11.695.915,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 85.864,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.243.202,00 10.568.482,00 13.015.433,00 9.199.578,00 11.610.051,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 28.897.347,00 28.087.681,00 27.975.552,00 27.159.573,00 24.912.106,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.912.238,00 26.941.879,00 26.739.151,00 26.134.096,00 23.888.309,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 985.109,00 1.145.802,00 1.236.401,00 1.025.477,00 1.023.797,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 34.445.206,00 35.663.860,00 41.471.218,00 45.907.407,00 46.131.069,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.185.463,00 14.160.287,00 17.656.929,00 21.744.881,00 17.932.141,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 637.857,00 586.486,00 539.435,00 383.612,00 442.387,00
ARA TOPLAM 94.715.907,00 91.909.306,00 103.077.824,00 107.138.782,00 105.582.133,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 136.971.418,00 137.249.376,00 137.739.921,00 138.025.318,00 132.930.680,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.882,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 51.692.502,00 50.628.669,00 45.144.926,00 43.242.573,00 43.305.799,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 150.713,00 169.167,00 145.237,00 162.991,00 180.744,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 150.713,00 169.167,00 145.237,00 162.991,00 180.744,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.891.597,00 6.347.571,00 11.380.866,00 12.768.334,00 10.823.900,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 231.687.325,00 229.158.682,00 240.817.745,00 245.164.100,00 238.512.813,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.461.200,00 101.477.235,00 110.590.819,00 95.932.315,00 80.999.601,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.290.823,00 13.550.238,00 9.150.000,00 650.000,00 43.558,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.090.748,00 4.739.291,00 2.192.486,00 731.895,00 886.538,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 548,00 970.028,00 1.312.382,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.090.200,00 3.769.263,00 880.104,00 731.895,00 886.538,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 82.447,00 55.346,00 9.333,00 7.161,00 0,00
Diğer Borçlar 2.594.535,00 2.588.882,00 712.283,00 501.384,00 133.694,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.566.680,00 2.567.475,00 667.654,00 422.654,00 75.092,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.855,00 21.407,00 44.629,00 78.730,00 58.602,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.840.141,00 7.465.706,00 15.002.807,00 12.844.891,00 4.949.349,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.098.447,00 2.670.936,00 2.546.776,00 2.383.795,00 2.421.259,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 159.859,00 126.548,00 116.434,00 90.204,00 104.907,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.938.588,00 2.544.388,00 2.430.342,00 2.293.591,00 2.316.352,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.832.794,00 4.755.077,00 2.951.624,00 1.220.398,00 2.528.002,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.530.108,00 46.490.068,00 54.759.885,00 67.267.871,00 70.436.623,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.444.669,00 27.627.657,00 31.820.763,00 40.248.638,00 46.565.652,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 351.728,00 321.721,00 368.082,00 300.018,00 289.226,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 351.728,00 321.721,00 368.082,00 300.018,00 289.226,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.176.981,00 9.933.327,00 9.017.495,00 10.878.000,00 10.962.938,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 610.240,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 157.991.308,00 147.967.303,00 165.350.704,00 163.200.186,00 151.436.224,00
Ö Z K A Y N A K L A R 73.696.017,00 81.191.379,00 75.467.041,00 81.963.914,00 87.076.589,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 73.799.358,00 81.175.659,00 75.311.461,00 81.807.663,00 87.076.589,00
Ödenmiş Sermaye 27.218.798,00 27.218.798,00 27.218.798,00 27.218.798,00 27.218.798,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 317.677,00 317.677,00 317.677,00 317.677,00 317.677,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 41.581.509,00 42.654.189,00 42.655.140,00 47.537.229,00 47.537.015,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 41.688.389,00 42.757.323,00 42.757.323,00 47.639.819,00 47.639.819,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.749.214,00 3.749.214,00 18.177.093,00 13.294.597,00 13.294.597,00
Net Dönem Karı/Zararı -438.472,00 5.865.149,00 -14.427.879,00 -7.931.270,00 -2.662.130,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -103.341,00 15.720,00 155.580,00 156.251,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 231.687.325,00 229.158.682,00 240.817.745,00 245.164.100,00 238.512.813,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi