Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KUYAS
Sektör İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
Adres İSTANBUL VİZYONPARK MERKEZ PLAZA KUYUMCULAR SOKAK C-1 BLOK NO:4 KAT:11 DAİRE:325-326 YENİBOSNA/İSTANBUL
Telefon 0212 6033200
Faks 0212 6033204
Web http://www.kuyas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KUYAŞ BÜYÜKARTI ADİ İŞ ORTAKLIĞI 49.500,00 99,00
KUYAŞ BÜYÜKARTI AKALIN ADİ İŞ ORTAKLIĞI 49.500,00 99,00
KUYAŞ EK GRUP ÇINAR ADİ ORTAKLIĞI 27.500,00 55,00
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.09.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,47
11.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,64
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.03.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 16,18
30.10.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.667.784,00 6.667.784,00 0,00 17.248.407,00 5.609.350,00
Satışların Maliyeti (-) -2.961.758,00 -2.961.758,00 0,00 -12.304.644,00 -7.558.231,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.706.026,00 3.706.026,00 0,00 4.943.763,00 -1.948.881,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.706.026,00 3.706.026,00 0,00 4.943.763,00 -1.948.881,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.644.103,00 -3.311.502,00 -1.932.581,00 -12.206.902,00 -9.848.648,00
Pazarlama Giderleri (-) -98.268,00 -68.268,00 -68.268,00 -1.573.361,00 -1.526.151,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.779.088,00 5.045.862,00 6.369.217,00 25.386.932,00 26.281.657,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.241.979,00 -2.965.127,00 -4.266.169,00 -28.398.507,00 -28.120.139,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -499.236,00 2.406.991,00 102.199,00 -11.848.075,00 -15.162.162,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.282.408,00 207.972,00 171.047,00 6.637.323,00 6.522.103,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -676.667,00 -626.762,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.648.272,00 3.168.137,00 273.246,00 -3.822.639,00 -6.657.842,00
Finansman Gelirleri 71.340,00 15.396,00 14.744,00 169.515,00 167.665,00
Finansman Giderleri (-) -13.268.948,00 -8.444.049,00 -4.014.541,00 -27.988.852,00 -18.646.311,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.450.664,00 -5.260.516,00 -3.726.551,00 -31.641.976,00 -25.136.488,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.254.836,00 2.695.787,00 2.386.206,00 6.972.036,00 2.647.124,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.254.836,00 2.695.787,00 2.386.206,00 6.972.036,00 2.647.124,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.705.500,00 -2.564.729,00 -1.340.345,00 -24.669.940,00 -22.489.364,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.705.500,00 -2.564.729,00 -1.340.345,00 -24.669.940,00 -22.489.364,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.705.500,00 -2.564.729,00 -1.340.345,00 -24.669.940,00 -22.489.364,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.986.718,00 -37.142,00 -19.180,00 1.141.633,00 1.150.783,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -3.719.456,00 -42.589,00 -21.295,00 1.480.396,00 1.480.396,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.344,00 -5.030,00 -3.295,00 -16.764,00 -5.033,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 738.082,00 10.477,00 5.410,00 -321.999,00 -324.580,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.986.718,00 -37.142,00 -19.180,00 1.141.633,00 1.150.783,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 718.782,00 -2.601.871,00 -1.359.525,00 -23.528.307,00 -21.338.581,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 88.012.899,00 50.896.526,00 50.257.591,00 59.028.826,00 79.336.581,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 51.348.568,00 1.665.197,00 415.662,00 3.526.496,00 199.621,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.973.883,00 3.417.396,00 3.146.976,00 7.986.955,00 9.669.390,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.973.883,00 3.417.396,00 3.146.976,00 7.986.955,00 9.669.390,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.317.147,00 25.039.124,00 21.842.792,00 22.061.873,00 40.290.689,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.169.114,00 13.070.550,00 10.002.713,00 9.437.417,00 28.738.201,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 148.033,00 11.968.574,00 11.840.079,00 12.624.456,00 11.552.488,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 18.991.343,00 18.991.343,00 21.953.101,00 21.953.101,00 24.378.407,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 868.223,00 763.176,00 1.136.729,00 1.731.951,00 2.611.504,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 405,00 0,00 0,00 21.506,00 21.506,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.513.330,00 1.020.290,00 1.762.331,00 1.746.944,00 2.165.464,00
ARA TOPLAM 88.012.899,00 50.896.526,00 50.257.591,00 59.028.826,00 79.336.581,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 131.382.755,00 138.319.250,00 138.018.161,00 135.254.566,00 135.166.573,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 46.629.036,00 53.183.063,00 53.243.806,00 53.287.453,00 53.298.996,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 120.577,00 123.478,00 136.629,00 146.073,00 159.987,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 849.351,00 823.347,00 831.267,00 804.016,00 1.568.098,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.053.985,00 6.767.331,00 6.452.683,00 4.061.067,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 219.395.654,00 189.215.776,00 188.275.752,00 194.283.392,00 214.503.154,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.238.425,00 60.577.492,00 48.363.977,00 39.886.983,00 33.915.268,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 10.067.978,00 10.067.978,00 0,00 3.488.611,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.029.574,00 33.534.140,00 21.350.896,00 20.911.024,00 4.690.860,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 313.080,00 5.063.855,00 4.855.650,00 4.978.049,00 6.226.570,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 313.080,00 5.063.855,00 4.855.650,00 4.978.049,00 6.226.570,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 416.302,00 325.134,00 67.398,00 379.288,00 1.408.968,00
Diğer Borçlar 4.136.967,00 2.810.464,00 2.920.518,00 2.795.932,00 135.614,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 58.298,00 58.298,00 58.298,00 58.298,00 58.298,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.078.669,00 2.752.166,00 2.862.220,00 2.737.634,00 77.316,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 109.536,00 411.037,00 765.204,00 576.458,00 1.319.387,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.946.967,00 4.976.906,00 4.947.751,00 5.022.415,00 5.054.401,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 58.479,00 58.479,00 19.079,00 19.079,00 14.235,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.888.488,00 4.918.427,00 4.928.672,00 5.003.336,00 5.040.166,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 558.192,00 1.730.326,00 1.617.223,00 3.150.574,00 5.518.866,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.650.528,00 76.134.971,00 86.166.116,00 99.291.225,00 109.702.572,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.500.298,00 71.068.644,00 79.459.262,00 92.335.700,00 100.752.187,00
Banka Kredileri 96.500.298,00 71.068.644,00 79.459.262,00 92.324.697,00 100.752.187,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 141.294,00 113.453,00 116.430,00 51.265,00 26.097,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 141.294,00 113.453,00 116.430,00 51.265,00 26.097,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 3.861.298,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 122.888.953,00 136.712.463,00 134.530.093,00 139.178.208,00 143.617.840,00
Ö Z K A Y N A K L A R 96.506.701,00 52.503.313,00 53.745.659,00 55.105.184,00 70.885.314,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 96.506.701,00 52.503.313,00 53.745.659,00 55.105.184,00 70.885.314,00
Ödenmiş Sermaye 95.120.331,00 54.437.596,00 54.437.596,00 54.437.596,00 54.437.596,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 502.311,00 502.311,00 502.311,00 502.311,00 502.311,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 39.697.162,00 42.646.738,00 42.664.700,00 42.683.880,00 42.693.030,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 39.697.162,00 42.646.738,00 42.664.700,00 42.683.880,00 42.693.030,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -163.386,00 -163.141,00 -161.788,00 -159.218,00 -150.068,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -43.889.235,00 -43.889.235,00 -43.889.235,00 -19.219.295,00 -5.628.891,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.705.500,00 -2.564.729,00 -1.340.345,00 -24.669.940,00 -22.489.364,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 219.395.654,00 189.215.776,00 188.275.752,00 194.283.392,00 214.503.154,00
- Banka Kredileri 0,00 10.067.978,00 10.067.978,00 0,00 3.488.611,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 26.251,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 11.003,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 159.987,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi