Geri Dön

KUYAS | Kuyumcukent Gayrimenkul


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KUYAS
Sektör İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
Adres Yeşilköy Mahallesi Serbesti Caddesi No:11/1 Bakırköy / İstanbul
Telefon (0212) 603 32 00- (0850) 640 0
Faks (0212) 603 32 04
Web www.kuyas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KUYAŞ EK GRUP ÇINAR ADİ ORTAKLIĞI 27.500,00 55,00
KUYAŞ -YÖNETİM AKALIN ADİ ORTAKLIĞI 49.500,00 99,00
KUYAŞ -YÖNETİM HATİPOĞLU ADİ ORTAKLIĞI 49.500,00 99,00
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.09.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,47
11.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,64
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.03.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 16,18
30.10.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 13.104.092,00 71.874.337,00 20.673.924,00 423.729,00 423.729,00
Satışların Maliyeti (-) -7.247.870,00 -46.307.608,00 -12.715.359,00 -513.286,00 -513.286,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.856.222,00 25.566.729,00 7.958.565,00 -89.557,00 -89.557,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.856.222,00 25.566.729,00 7.958.565,00 -89.557,00 -89.557,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.957.561,00 -13.435.969,00 -11.458.269,00 -8.051.776,00 -3.599.631,00
Pazarlama Giderleri (-) -53.970,00 -1.220.705,00 -1.093.941,00 -77.938,00 -4.958,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.031.330,00 9.580.583,00 7.240.065,00 3.760.254,00 1.150.944,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.324.827,00 -3.283.055,00 -698.475,00 -618.764,00 -453.297,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.448.806,00 17.207.583,00 1.947.945,00 -5.077.781,00 -2.996.499,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 49.082.303,00 110.291.128,00 275.668,00 4.676,00 1.676,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.370.087,00 17.677.607,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 47.999.162,00 145.135.376,00 -263.089,00 -7.952.147,00 -2.297.038,00
Finansman Gelirleri 711.964,00 2.772.881,00 6.759.370,00 1.970.226,00 1.249.450,00
Finansman Giderleri (-) -616.299,00 -2.431.808,00 -5.591.112,00 -5.547.022,00 -2.793.002,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 48.094.827,00 145.476.449,00 905.169,00 -11.528.943,00 -3.840.590,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.296.413,00 -18.181.044,00 2.031.141,00 5.309.205,00 3.424.796,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.296.413,00 -18.181.044,00 2.031.141,00 5.309.205,00 3.424.796,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 41.798.414,00 127.295.405,00 2.936.310,00 -6.219.738,00 -415.794,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 41.798.414,00 127.295.405,00 2.936.310,00 -6.219.738,00 -415.794,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 41.798.414,00 127.295.405,00 2.936.310,00 -6.219.738,00 -415.794,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -38.648.738,00 -7.119.767,00 -13.668,00 -10.129,00 -4.866,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -43.622.611,00 -9.440.572,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -55.489,00 -12.882,00 0,00 0,00 -6.488,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5.029.362,00 2.333.687,00 -13.668,00 -10.129,00 1.622,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -38.648.738,00 -7.119.767,00 -13.668,00 -10.129,00 -4.866,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.149.676,00 120.175.638,00 2.922.642,00 -6.229.867,00 -420.660,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -17.750,00 -13.506,00 1.622,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 87.372.896,00 91.897.051,00 53.419.799,00 39.948.957,00 43.681.649,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.646.260,00 58.298.393,00 6.703.726,00 11.841.967,00 25.557.034,00
Finansal Yatırımlar 3.660,00 4.014.129,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.660,00 4.014.129,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 61.398.893,00 16.776.495,00 9.374.508,00 6.252.539,00 6.534.152,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 61.398.893,00 16.776.495,00 9.374.508,00 6.252.539,00 6.534.152,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.732.559,00 1.714.593,00 1.116.083,00 1.109.819,00 369.086,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.732.559,00 1.714.593,00 1.116.083,00 1.109.819,00 369.086,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 8.650.644,00 8.650.644,00 8.650.644,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 217.067,00 150.323,00 10.519.953,00 10.635.301,00 1.155.825,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 42.003,00
Diğer Dönen Varlıklar 654.912,00 723.031,00 6.331.457,00 1.458.687,00 1.372.905,00
ARA TOPLAM 87.372.896,00 91.897.051,00 53.419.799,00 39.948.957,00 43.681.649,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 318.205.900,00 338.951.083,00 259.370.220,00 241.093.502,00 238.223.035,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 41.590.000,00 41.590.000,00 20.900.000,00 20.900.000,00 20.900.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 95.758.249,00 95.758.249,00 12.613.259,00 15.114.080,00 15.114.080,00
Maddi Duran Varlıklar 43.255.659,00 87.063.533,00 87.660.721,00 87.526.797,00 87.500.086,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.057,00 68.212,00 73.179,00 85.573,00 97.967,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.057,00 68.212,00 73.179,00 85.573,00 97.967,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 6.262.181,00 9.539.540,00 7.653.376,00
Diğer Duran Varlıklar 189.440,00 193.123,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 405.578.796,00 430.848.134,00 312.790.019,00 281.042.459,00 281.904.684,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.574.946,00 51.031.163,00 44.703.905,00 28.886.336,00 26.018.428,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.689.003,00 8.450.257,00 8.318.631,00 283.646,00 216.027,00
- Banka Kredileri 5.581.429,00 8.009.150,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 670.357,00 6.119.179,00 5.521.184,00 16.565.514,00 13.856.294,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.285.529,00 17.410.438,00 19.523.587,00 130.730,00 58.449,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.285.529,00 17.410.438,00 19.523.587,00 130.730,00 58.449,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 269.934,00 291.361,00 439.815,00 409.799,00 356.291,00
Diğer Borçlar 193.483,00 77.323,00 160.503,00 129.732,00 201.718,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 58.298,00 58.298,00 58.298,00 58.298,00 58.298,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 135.185,00 19.025,00 102.205,00 71.434,00 143.420,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 100.500,00 100.500,00 108.651,00 108.651,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.707.632,00 2.713.828,00 1.844.040,00 4.905.806,00 4.904.106,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.643,00 18.839,00 13.730,00 17.318,00 15.618,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.694.989,00 2.694.989,00 1.830.310,00 4.888.488,00 4.888.488,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.617.761,00 4.054.131,00 6.549.130,00 4.122.061,00 4.094.424,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.941.979,00 93.878.662,00 93.404.435,00 86.626.953,00 84.547.879,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 78.351.842,00 82.141.955,00 86.628.537,00 79.805.555,00 79.952.696,00
Banka Kredileri 76.113.368,00 81.148.925,00 8.000.000,00 56.605,00 81.053,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.238.474,00 993.030,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 774.231,00 178.937,00 100.485,00 157.485,00 129.991,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 774.231,00 178.937,00 100.485,00 157.485,00 129.991,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.815.906,00 11.548.855,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 120.516.925,00 144.909.825,00 138.108.340,00 115.513.289,00 110.566.307,00
Ö Z K A Y N A K L A R 285.061.871,00 285.938.309,00 174.681.679,00 165.529.170,00 171.338.377,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 285.061.871,00 285.938.309,00 174.681.679,00 165.529.170,00 171.338.377,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 894.854,00 894.854,00 894.854,00 894.854,00 894.854,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.974.563,00 79.623.301,00 86.729.400,00 86.732.939,00 86.738.202,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 40.974.563,00 79.623.301,00 86.729.400,00 86.732.939,00 86.738.202,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -219.698,00 -176.971,00 -177.757,00 -174.218,00 -168.955,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 102.332.101,00 -21.405.140,00 -17.249.517,00 -17.249.517,00 -17.249.517,00
Net Dönem Karı/Zararı 41.798.414,00 127.295.405,00 2.936.310,00 -6.219.738,00 -415.794,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 405.578.796,00 430.848.134,00 312.790.019,00 281.042.459,00 281.904.684,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 652.883,00 645.666,00 644.943,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi