Geri Dön

KUYAS | Kuyumcukent Gayrimenkul


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 99,56
BIST-100'deki Ağırlığı 0,70
F/K Oranı 34,15
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,14
Dibe Uzaklık 99,56
Piyasa Değeri (USD) 162.093.409,24
Piyasa Değeri (TL) 5.225.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.262.524.219,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) 153.019.258,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KUYAS
Sektör İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
Adres Yeşilköy Mahallesi Serbesti Caddesi No:11/1 Bakırköy / İstanbul
Telefon (0212) 603 32 00- (0850) 640 0
Faks (0212) 603 32 04
Web www.kuyas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KUYAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 6.826.193,28 6,83
MUHAMMED NEDİM ÖZDEMİR 5.003.304,00 5,00
RİFAT AKDAĞ 6.524.902,00 6,52
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 6.871.682,00 6,87
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 74.773.918,72 74,78
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri A.Ş 24.000.000,00 100,00
KUYAŞ -YÖNETİM AKALIN ADİ ORTAKLIĞI 49.500,00 99,00
KUYAŞ -YÖNETİM HATİPOĞLU ADİ ORTAKLIĞI 49.500,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.09.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,47
11.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,64
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.03.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 16,18
30.10.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 610.009.683,00 352.968.573,00 78.476.292,00 39.960.587,00 243.220.003,00
Satışların Maliyeti (-) -345.429.814,00 -173.286.578,00 -55.876.499,00 -19.778.913,00 -85.990.297,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 264.579.869,00 179.681.995,00 22.599.793,00 20.181.674,00 157.229.706,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 264.579.869,00 179.681.995,00 22.599.793,00 20.181.674,00 157.229.706,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -57.261.437,00 -23.878.823,00 -14.843.017,00 -6.222.757,00 -23.569.663,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.092.411,00 -3.721.170,00 -3.079.010,00 -2.096.323,00 -7.846.055,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 42.805.459,00 32.135.420,00 32.871.039,00 26.728.716,00 4.864.265,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -53.657.269,00 -46.808.016,00 -17.433.575,00 -13.635.192,00 -21.046.527,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 192.374.211,00 137.409.406,00 20.115.230,00 24.956.118,00 109.631.726,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 229.064.934,00 63.181.867,00 62.969.783,00 62.833.516,00 162.604.986,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 31.711.646,00 17.273.021,00 17.332.489,00 17.487.000,00 17.995.902,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 453.080.393,00 217.819.015,00 100.391.260,00 105.250.392,00 290.213.024,00
Finansman Gelirleri 9.004.997,00 5.503.826,00 2.633.857,00 754.891,00 2.807.977,00
Finansman Giderleri (-) -10.739.508,00 -6.547.643,00 -4.361.934,00 -4.142.192,00 -10.151.120,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 233.635.215,00 216.775.198,00 98.663.183,00 101.863.091,00 282.869.881,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -80.478.783,00 -48.911.836,00 -12.025.232,00 -4.977.836,00 -51.684.408,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -2.345.379,00 -2.345.379,00 -668.124,00 -3.539.788,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -80.478.783,00 -46.566.457,00 -9.679.853,00 -4.309.712,00 -48.144.620,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 153.156.432,00 167.863.362,00 86.637.951,00 96.885.255,00 231.185.473,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 153.156.432,00 167.863.362,00 86.637.951,00 96.885.255,00 231.185.473,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 137.174,00 59.952,00 -8.391,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 153.019.258,00 167.803.410,00 86.646.342,00 96.885.255,00 231.185.473,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 79.542.014,00 33.743.271,00 33.744.639,00 33.716.847,00 32.457.909,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 90.917.107,00 37.504.915,00 37.504.915,00 37.504.915,00 36.390.042,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -13.940,00 -13.940,00 -12.230,00 -46.969,00 -100.721,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -11.361.153,00 -3.747.704,00 -3.748.046,00 -3.741.099,00 -3.831.412,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 79.542.014,00 33.743.271,00 33.744.639,00 33.716.847,00 32.457.909,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 232.698.446,00 201.606.633,00 120.382.590,00 130.602.102,00 263.643.382,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 690.970.676,00 498.924.944,00 164.768.662,00 200.342.716,00 218.433.576,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 101.254.711,00 36.221.279,00 27.145.451,00 39.456.608,00 18.725.088,00
Finansal Yatırımlar 10.003.103,00 5.413,00 4.293,00 49.112,00 1.816.733,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 10.003.103,00 5.413,00 4.293,00 49.112,00 1.816.733,00
Ticari Alacaklar 293.108.700,00 176.863.499,00 89.997.409,00 111.830.947,00 124.735.727,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 293.108.700,00 176.863.499,00 89.997.409,00 111.830.947,00 124.735.727,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.341.049,00 7.491.786,00 4.381.022,00 2.871.294,00 2.660.950,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.115.993,00 1.115.993,00 1.114.426,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.225.056,00 6.375.793,00 3.266.596,00 2.871.294,00 2.660.950,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 15.914.877,00 10.524.067,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.394.284,00 48.198.119,00 21.738.585,00 7.512.264,00 3.704.450,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 2.919,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.573.046,00 10.470.026,00 4.849.467,00 167.236,00 1.478.118,00
ARA TOPLAM 690.970.676,00 498.924.944,00 164.768.662,00 200.342.716,00 218.433.576,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 865.565.714,00 543.279.628,00 627.355.211,00 614.440.307,00 496.591.426,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 64.500.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 47.755.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 74.100.000,00 160.754.077,00 241.885.043,00 241.885.043,00 179.174.106,00
Maddi Duran Varlıklar 259.235.066,00 187.338.702,00 187.080.794,00 176.926.256,00 132.050.826,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.090.353,00 767.751,00 783.390,00 70.876,00 37.352,00
- Şerefiye 360.116,00 354.830,00 354.830,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 730.237,00 412.921,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.810.869,00 136.399,00 136.399,00 136.399,00 136.399,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.556.536.390,00 1.042.204.572,00 792.123.873,00 814.783.023,00 715.025.002,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 195.023.607,00 145.648.383,00 53.979.918,00 56.949.852,00 52.628.760,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.190.098,00 1.131.594,00 1.170.324,00 3.298.204,00 1.094.765,00
- Banka Kredileri 377.755,00 418.006,00 470.986,00 2.608.005,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 39.421.524,00 27.353.388,00 29.170.819,00 32.440.618,00 31.680.452,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.745.967,00 20.831.022,00 16.181.595,00 14.242.151,00 13.553.040,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 11.263.397,00 11.204.193,00 11.204.100,00 11.210.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.745.967,00 9.567.625,00 4.977.402,00 3.038.051,00 2.343.040,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 996.273,00 1.066.632,00 276.307,00 473.296,00 76.726,00
Diğer Borçlar 18.909.860,00 19.133.534,00 1.347.265,00 1.457.003,00 1.353.510,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.909.860,00 19.133.534,00 1.347.265,00 1.457.003,00 1.353.510,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 105.423.993,00 70.430.753,00 156.873,00 325.385,00 100.500,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 623.679,00 162.526,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.406.386,00 4.430.824,00 4.339.310,00 66.608,00 2.790.848,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 181.917,00 146.832,00 55.318,00 66.608,00 22.156,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.224.469,00 4.283.992,00 4.283.992,00 0,00 2.768.692,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.929.506,00 1.270.636,00 1.337.425,00 4.022.908,00 1.116.336,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.776.571,00 187.595.046,00 110.306.300,00 111.703.055,00 131.389.082,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.342.567,00 26.165.331,00 32.972.919,00 40.155.365,00 45.917.715,00
Banka Kredileri 16.950.579,00 23.854.134,00 30.557.047,00 37.514.079,00 598.684,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.391.988,00 2.311.197,00 2.415.872,00 2.641.286,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 557.644,00 516.978,00 373.180,00 128.082,00 83.443,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 557.644,00 516.978,00 373.180,00 128.082,00 83.443,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.883.283,00 113.675.542,00 76.952.786,00 71.412.193,00 63.524.887,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 292.800.178,00 333.243.429,00 164.286.218,00 168.652.907,00 184.017.842,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.263.736.212,00 708.961.143,00 627.837.655,00 646.130.116,00 531.007.160,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.262.524.219,00 707.546.361,00 626.390.661,00 646.130.116,00 531.007.160,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 394.753.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.553.402,00 894.854,00 894.854,00 894.854,00 894.854,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 79.542.014,00 145.824.481,00 145.825.849,00 145.798.057,00 112.081.210,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 79.542.014,00 145.824.481,00 145.825.849,00 145.798.057,00 112.081.210,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.455,00 -265.678,00 -264.310,00 -292.102,00 -254.526,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.883.698,00 2.164.690,00 2.657.295,00 3.883.130,00 1.370.632,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 518.320.923,00 295.758.471,00 295.265.866,00 303.218.365,00 89.529.536,00
Net Dönem Karı/Zararı 153.019.258,00 167.803.410,00 86.646.342,00 96.885.255,00 231.185.473,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.211.993,00 1.414.782,00 1.446.994,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.556.536.390,00 1.042.204.572,00 792.123.873,00 814.783.023,00 715.025.002,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 3.132.773,00 3.187.770,00 2.234.062,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi