Geri Dön

KUYAS | Kuyumcukent Gayrimenkul


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,47
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 99,56
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 10,21
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,53
Dibe Uzaklık 99,56
Piyasa Değeri (USD) 139.897.612,55
Piyasa Değeri (TL) 2.924.000.000,00
Özsermaye (TL) 646.130.116,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) 286.272.314,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KUYAS
Sektör İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
Adres Yeşilköy Mahallesi Serbesti Caddesi No:11/1 Bakırköy / İstanbul
Telefon (0212) 603 32 00- (0850) 640 0
Faks (0212) 603 32 04
Web www.kuyas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖKHAN GÖKMEN 7.239.967,00 7,24
RİFAT AKDAĞ 7.960.962,00 7,96
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 84.799.071,00 84,80
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KUYAŞ EK GRUP ÇINAR ADİ ORTAKLIĞI 27.500,00 55,00
KUYAŞ -YÖNETİM AKALIN ADİ ORTAKLIĞI 49.500,00 99,00
KUYAŞ -YÖNETİM HATİPOĞLU ADİ ORTAKLIĞI 49.500,00 99,00
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.09.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,47
11.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,64
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.03.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 16,18
30.10.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 39.960.587,00 243.220.003,00 88.655.534,00 72.717.404,00 13.104.092,00
Satışların Maliyeti (-) -19.778.913,00 -85.990.297,00 -55.091.579,00 -50.399.975,00 -7.247.870,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 20.181.674,00 157.229.706,00 33.563.955,00 22.317.429,00 5.856.222,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 20.181.674,00 157.229.706,00 33.563.955,00 22.317.429,00 5.856.222,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.222.757,00 -23.569.663,00 -18.299.081,00 -14.996.396,00 -9.957.561,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.096.323,00 -7.846.055,00 -3.561.693,00 -3.556.962,00 -53.970,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26.728.716,00 4.864.265,00 3.822.012,00 3.078.507,00 3.031.330,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.635.192,00 -21.046.527,00 -1.951.357,00 -1.769.256,00 -1.324.827,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 24.956.118,00 109.631.726,00 13.573.836,00 5.073.322,00 -2.448.806,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 62.833.516,00 162.604.986,00 50.483.401,00 42.023.998,00 49.082.303,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 17.487.000,00 17.995.902,00 758.686,00 1.844.350,00 1.370.087,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 105.250.392,00 290.213.024,00 64.786.242,00 48.915.128,00 47.999.162,00
Finansman Gelirleri 754.891,00 2.807.977,00 2.094.792,00 1.787.313,00 711.964,00
Finansman Giderleri (-) -4.142.192,00 -10.151.120,00 -5.362.185,00 -2.850.161,00 -616.299,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 101.863.091,00 282.869.881,00 61.518.849,00 47.852.280,00 48.094.827,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.977.836,00 -51.684.408,00 -11.241.782,00 -7.957.084,00 -6.296.413,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -668.124,00 -3.539.788,00 -3.296.119,00 -1.683.028,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.309.712,00 -48.144.620,00 -7.945.663,00 -6.274.056,00 -6.296.413,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 96.885.255,00 231.185.473,00 50.277.067,00 39.895.196,00 41.798.414,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 96.885.255,00 231.185.473,00 50.277.067,00 39.895.196,00 41.798.414,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 96.885.255,00 231.185.473,00 50.277.067,00 39.895.196,00 41.798.414,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 33.716.847,00 32.457.909,00 -27.345.475,00 -28.252.321,00 -38.648.738,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 37.504.915,00 36.390.042,00 -30.829.617,00 -31.866.160,00 -43.622.611,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -46.969,00 -100.721,00 -79.563,00 -65.934,00 -55.489,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.741.099,00 -3.831.412,00 3.563.705,00 3.679.773,00 5.029.362,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 33.716.847,00 32.457.909,00 -27.345.475,00 -28.252.321,00 -38.648.738,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 130.602.102,00 263.643.382,00 22.931.592,00 11.642.875,00 3.149.676,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 200.342.716,00 218.433.576,00 104.365.454,00 104.489.102,00 87.372.896,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 39.456.608,00 18.725.088,00 26.372.395,00 32.051.506,00 3.646.260,00
Finansal Yatırımlar 49.112,00 1.816.733,00 3.853,00 3.735,00 3.660,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 49.112,00 1.816.733,00 3.853,00 3.735,00 3.660,00
Ticari Alacaklar 111.830.947,00 124.735.727,00 22.315.948,00 25.939.487,00 61.398.893,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 111.830.947,00 124.735.727,00 22.315.948,00 25.939.487,00 61.398.893,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.871.294,00 2.660.950,00 3.416.736,00 3.296.302,00 1.732.559,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.871.294,00 2.660.950,00 3.416.736,00 3.296.302,00 1.732.559,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.512.264,00 3.704.450,00 904.833,00 5.179.729,00 217.067,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 167.236,00 1.478.118,00 429.442,00 454.188,00 654.912,00
ARA TOPLAM 200.342.716,00 218.433.576,00 104.365.454,00 104.489.102,00 87.372.896,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 614.440.307,00 496.591.426,00 316.058.173,00 321.084.823,00 318.205.900,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 57.000.000,00 47.755.000,00 30.535.000,00 41.590.000,00 41.590.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 241.885.043,00 179.174.106,00 67.468.249,00 67.468.249,00 95.758.249,00
Maddi Duran Varlıklar 176.926.256,00 132.050.826,00 65.218.321,00 64.051.334,00 43.255.659,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.187.770,00 2.234.062,00 1.516.428,00 741.517,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.876,00 37.352,00 41.636,00 47.936,00 58.057,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 58.057,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 136.399,00 136.399,00 219.342,00 217.516,00 189.440,00
TOPLAM VARLIKLAR 814.783.023,00 715.025.002,00 420.423.627,00 425.573.925,00 405.578.796,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.949.852,00 52.628.760,00 55.521.763,00 68.268.994,00 28.574.946,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.298.204,00 1.094.765,00 3.319.321,00 5.874.646,00 5.689.003,00
- Banka Kredileri 2.608.005,00 0,00 0,00 0,00 5.581.429,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.440.618,00 31.680.452,00 30.533.316,00 27.735.468,00 670.357,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.242.151,00 13.553.040,00 14.364.257,00 27.216.785,00 14.285.529,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.204.100,00 11.210.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.038.051,00 2.343.040,00 14.364.257,00 27.216.785,00 14.285.529,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 473.296,00 76.726,00 365.826,00 330.014,00 269.934,00
Diğer Borçlar 1.457.003,00 1.353.510,00 915.453,00 1.572.455,00 193.483,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 58.298,00 58.298,00 58.298,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.457.003,00 1.353.510,00 857.155,00 1.514.157,00 135.185,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 325.385,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 623.679,00 162.526,00 1.613.091,00 1.602.464,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 66.608,00 2.790.848,00 2.722.355,00 2.722.355,00 2.707.632,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 66.608,00 22.156,00 27.366,00 27.366,00 12.643,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 2.768.692,00 2.694.989,00 2.694.989,00 2.694.989,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.022.908,00 1.116.336,00 1.587.644,00 945.560,00 2.617.761,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 111.703.055,00 131.389.082,00 69.218.494,00 72.910.278,00 91.941.979,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.155.365,00 45.917.715,00 53.158.029,00 58.633.373,00 78.351.842,00
Banka Kredileri 37.514.079,00 598.684,00 2.977.260,00 5.646.605,00 76.113.368,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.641.286,00 0,00 0,00 0,00 2.238.474,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 128.082,00 83.443,00 122.237,00 126.352,00 774.231,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 128.082,00 83.443,00 122.237,00 126.352,00 774.231,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 71.412.193,00 63.524.887,00 15.930.813,00 14.143.138,00 12.815.906,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 168.652.907,00 184.017.842,00 124.740.257,00 141.179.272,00 120.516.925,00
Ö Z K A Y N A K L A R 646.130.116,00 531.007.160,00 295.683.370,00 284.394.653,00 285.061.871,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 646.130.116,00 531.007.160,00 295.683.370,00 284.394.653,00 285.061.871,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 894.854,00 894.854,00 894.854,00 894.854,00 894.854,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 145.798.057,00 112.081.210,00 52.277.826,00 51.370.980,00 40.974.563,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 145.798.057,00 112.081.210,00 52.277.826,00 51.370.980,00 40.974.563,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -292.102,00 -254.526,00 -238.235,00 -227.740,00 -219.698,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.883.130,00 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00 1.370.632,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 303.218.365,00 89.529.536,00 94.684.789,00 94.684.789,00 102.332.101,00
Net Dönem Karı/Zararı 96.885.255,00 231.185.473,00 50.277.067,00 39.895.196,00 41.798.414,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 814.783.023,00 715.025.002,00 420.423.627,00 425.573.925,00 405.578.796,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi