Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KUTPO
Sektör Porselen sofra ve süs eşyası üretimi ve satışı
Adres Eskişehir Karayolu 8.Km. Kütahya
Telefon (0274) 225 01 50
Faks (0274) 225 01 56
Web http://www.kutahyaporselen.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KÜTAHYA GÜRAL SERAMİK SAN. A Ş. 10.589.312,41 26,53
Nafi GÜRAL 18.987.986,55 47,57
DİĞER 10.339.501,04 25,90
Toplam 39.916.800,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANKARA PORSELEN MAD. TAAH. TİC. SAN. A.Ş. 14.450,00 28,90
NG KÜTAHYA PORSELEN TUR. GAYR. VE PAZ. A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
20.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.10.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.03.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
12.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,98
21.02.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,81
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 83.809.831,00 362.943.277,00 271.646.298,00 194.216.940,00 98.181.293,00
Satışların Maliyeti (-) -50.959.159,00 -214.120.570,00 -159.990.247,00 -112.444.558,00 -55.959.030,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 32.850.672,00 148.822.707,00 111.656.051,00 81.772.382,00 42.222.263,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 32.850.672,00 148.822.707,00 111.656.051,00 81.772.382,00 42.222.263,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.952.072,00 -23.465.108,00 -20.887.476,00 -13.529.087,00 -6.559.506,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.956.763,00 -89.029.484,00 -63.259.410,00 -40.539.673,00 -21.654.915,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.175.114,00 -4.360.340,00 -5.635.490,00 -3.539.181,00 -1.619.890,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.538.245,00 27.410.616,00 34.860.238,00 23.017.381,00 14.204.035,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.676.105,00 -18.883.869,00 -25.127.147,00 -19.775.184,00 -17.743.570,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.371.137,00 40.494.522,00 31.606.766,00 27.406.638,00 8.848.417,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 518.966,00 13.328.072,00 709.160,00 383.370,00 295.838,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.852.171,00 53.822.594,00 32.315.926,00 27.790.008,00 9.144.255,00
Finansman Gelirleri 1.230.345,00 1.543.737,00 967.080,00 622.081,00 429.897,00
Finansman Giderleri (-) -905.103,00 -3.740.129,00 -4.045.410,00 -2.400.419,00 -334.124,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.526.929,00 51.626.202,00 29.237.596,00 26.011.670,00 9.240.028,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 269.045,00 -11.101.724,00 -6.297.963,00 -5.301.415,00 -2.204.805,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.346.259,00 -10.538.461,00 -7.368.809,00 -7.027.768,00 -3.779.949,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.615.304,00 -563.263,00 1.070.846,00 1.726.353,00 1.575.144,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.257.884,00 40.524.478,00 22.939.633,00 20.710.255,00 7.035.223,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.257.884,00 40.524.478,00 22.939.633,00 20.710.255,00 7.035.223,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.257.884,00 40.524.478,00 22.939.633,00 20.710.255,00 7.035.223,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -836.225,00 -2.869.786,00 -3.289.871,00 -2.359.401,00 -1.870.877,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.072.083,00 -3.679.213,00 -4.217.783,00 -3.024.873,00 -2.398.560,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 235.858,00 809.427,00 927.912,00 665.472,00 527.683,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -836.225,00 -2.869.786,00 -3.289.871,00 -2.359.401,00 -1.870.877,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.094.109,00 37.654.692,00 19.649.762,00 18.350.854,00 5.164.346,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 269.095.938,00 266.203.497,00 268.639.292,00 301.064.547,00 278.428.097,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.118.420,00 8.499.851,00 15.273.938,00 9.810.234,00 6.891.905,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 109.007.168,00 111.632.897,00 105.329.655,00 149.575.154,00 125.492.212,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.094.796,00 2.197.332,00 1.964.037,00 1.905.158,00 2.024.263,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.912.372,00 109.435.565,00 103.365.618,00 147.669.996,00 123.467.949,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.537.414,00 1.069.258,00 1.141.457,00 1.690.125,00 5.421.349,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.537.414,00 1.069.258,00 1.141.457,00 1.690.125,00 5.421.349,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 142.284.592,00 140.250.842,00 145.329.965,00 138.891.083,00 136.151.841,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.062.666,00 4.125.947,00 1.516.329,00 946.941,00 4.383.954,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.752.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 85.678,00 624.702,00 47.948,00 151.010,00 86.836,00
ARA TOPLAM 269.095.938,00 266.203.497,00 268.639.292,00 301.064.547,00 278.428.097,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 212.324.089,00 213.306.996,00 184.850.967,00 188.787.858,00 174.408.465,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.674.466,00 11.722.581,00 11.695.823,00 11.836.189,00 10.506.474,00
Maddi Duran Varlıklar 148.339.055,00 147.868.174,00 148.163.476,00 149.662.132,00 147.296.117,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.975.651,00 3.945.779,00 118.742,00 145.355,00 147.987,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.975.651,00 3.945.779,00 118.742,00 145.355,00 147.987,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.348.047,00 7.496.885,00 9.249.479,00 9.642.545,00 9.353.548,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 481.420.027,00 479.510.493,00 453.490.259,00 489.852.405,00 452.836.562,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.323.610,00 77.254.206,00 96.271.448,00 133.327.731,00 121.170.873,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 625.691,00 2.864.126,00 3.749.299,00 4.313.544,00 158.663,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 21.209.762,00 30.875.899,00 38.923.454,00 44.736.264,00 38.835.648,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 608.736,00 5.565.395,00 13.621.412,00 23.410.773,00 16.841.876,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.601.026,00 25.310.504,00 25.302.042,00 21.325.491,00 21.993.772,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.101.747,00 7.437.523,00 9.940.464,00 10.530.123,00 10.763.648,00
Diğer Borçlar 846.962,00 998.702,00 2.485.600,00 3.096.130,00 10.168.146,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 846.962,00 998.702,00 2.485.600,00 3.096.130,00 10.168.146,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 43.301.083,00 27.281.739,00 37.340.059,00 64.260.347,00 53.921.380,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.336.688,00 3.165.501,00 291.246,00 3.232.941,00 3.768.740,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.901.677,00 4.630.716,00 3.541.326,00 3.158.382,00 3.554.648,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.806.546,00 1.787.768,00 1.528.839,00 1.522.209,00 1.985.167,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.095.131,00 2.842.948,00 2.012.487,00 1.636.173,00 1.569.481,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.251.586,00 56.317.347,00 29.311.555,00 29.920.755,00 18.297.555,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.406.978,00 37.589.444,00 10.239.286,00 11.142.256,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.940.608,00 12.823.903,00 13.168.269,00 12.874.499,00 12.393.555,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.940.608,00 12.823.903,00 13.168.269,00 12.874.499,00 12.393.555,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 137.575.196,00 133.571.553,00 125.583.003,00 163.248.486,00 139.468.428,00
Ö Z K A Y N A K L A R 343.844.831,00 345.938.940,00 327.907.256,00 326.603.919,00 313.368.134,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 343.844.831,00 345.938.940,00 327.907.256,00 326.603.919,00 313.368.134,00
Ödenmiş Sermaye 39.916.800,00 39.916.800,00 39.916.800,00 39.916.800,00 39.916.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 20.215.765,00 20.215.765,00 20.215.765,00 20.215.765,00 20.215.765,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 79.291,00 79.291,00 79.291,00 79.291,00 79.291,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.931.116,00 -7.094.891,00 -7.514.975,00 -6.584.506,00 -6.095.982,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.644.482,00 4.644.482,00 4.644.482,00 4.644.482,00 4.644.482,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 288.177.493,00 247.653.015,00 247.626.260,00 247.621.832,00 247.572.555,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.257.884,00 40.524.478,00 22.939.633,00 20.710.255,00 7.035.223,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 481.420.027,00 479.510.493,00 453.490.259,00 489.852.405,00 452.836.562,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 11.142.256,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi