Geri Dön

KTSKR | Kutahya Seker Fabrikasi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,26
BIST-100'deki Ağırlığı 0,81
F/K Oranı 7,21
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,13
Dibe Uzaklık 30,26
Piyasa Değeri (USD) 113.075.375,09
Piyasa Değeri (TL) 3.551.200.000,00
Özsermaye (TL) 1.670.848.594,00
Sermaye (TL) 46.000.000,00
Net Kar (TL) 492.441.787,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KTSKR
Sektör SEKER KAMISINDAN, PANCARDAN, PALMIYEDEN, AKCA AGACTAN SEKER (SAKKAROZ) VE SEKER URUNLERI IMALATI
Adres Eskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA
Telefon 2742236467
Faks 2742236473
Web www.kutahyaseker.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KİLER HOLDİNG A.Ş. 10.823.141,00 23,53
SINIRLI SORUMLU KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 7.674.938,00 16,68
TOPLAM 46.000.000,00 100,00
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10.823.141,00 23,53
DİĞER 16.678.780,00 36,26
Toplam 92.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 728.082.181,00 478.640.187,00 245.115.308,00 557.031.440,00 276.269.388,00
Satışların Maliyeti (-) -510.898.918,00 -355.053.367,00 -177.477.344,00 -330.515.267,00 -117.059.420,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 217.183.263,00 123.586.820,00 67.637.964,00 226.516.173,00 159.209.968,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 217.183.263,00 123.586.820,00 67.637.964,00 226.516.173,00 159.209.968,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.791.925,00 -9.347.263,00 -12.147.912,00 -14.569.080,00 -10.036.577,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.614.173,00 -2.089.079,00 -827.160,00 -3.833.174,00 -1.165.478,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.845.210,00 13.654.191,00 8.035.346,00 18.184.434,00 9.304.166,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.081.713,00 -12.248.855,00 -10.376.917,00 -12.129.526,00 -4.996.823,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 200.540.662,00 113.555.814,00 52.321.321,00 214.168.827,00 152.315.256,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 42.510.606,00 35.338.576,00 66.708,00 325.996.074,00 28.947.030,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 243.051.268,00 148.894.390,00 52.388.029,00 540.164.901,00 181.262.286,00
Finansman Gelirleri 51.151.624,00 26.383.183,00 8.268.821,00 43.218.302,00 29.695.730,00
Finansman Giderleri (-) -20.808.596,00 -11.585.736,00 -3.398.304,00 -11.801.773,00 -7.757.585,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 273.394.296,00 163.691.837,00 57.258.546,00 571.581.430,00 203.200.431,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -75.800.643,00 -20.029.263,00 -9.507.265,00 -106.166.810,00 -32.633.945,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -50.737.567,00 -30.542.323,00 -16.331.294,00 -33.939.086,00 -33.318.085,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -25.063.076,00 10.513.060,00 6.824.029,00 -72.227.724,00 684.140,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 197.593.653,00 143.662.574,00 47.751.281,00 465.414.620,00 170.566.486,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 197.593.653,00 143.662.574,00 47.751.281,00 465.414.620,00 170.566.486,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 197.593.653,00 143.662.574,00 47.751.281,00 465.414.620,00 170.566.486,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 447.858,00 -830.717,00 -37.306,00 369.008.258,00 -2.017.511,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 466.514.523,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 559.822,00 -1.038.396,00 -46.632,00 -5.254.200,00 -2.521.889,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -111.964,00 207.679,00 9.326,00 -92.252.065,00 504.378,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 5.504,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -1.376,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 447.858,00 -830.717,00 -37.306,00 369.013.762,00 -2.017.511,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 198.041.511,00 142.831.857,00 47.713.975,00 834.428.382,00 168.548.975,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 802.925.672,00 688.662.593,00 615.800.754,00 890.252.441,00 435.354.819,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 215.075.206,00 105.975.775,00 91.856.359,00 272.790.638,00 186.194.029,00
Finansal Yatırımlar 168.250.140,00 155.544.770,00 57.207.668,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 2,00 10.452.726,00 50.041.996,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 2,00 10.452.726,00 50.041.996,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 43.069.853,00 32.678.915,00 32.814.240,00 32.675.213,00 27.727.313,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.673.879,00 32.673.639,00 32.673.521,00 32.673.521,00 26.814.813,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.395.974,00 5.276,00 140.719,00 1.692,00 912.500,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 189.304.509,00 252.260.062,00 388.629.232,00 499.298.304,00 84.792.726,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 168.989.657,00 117.165.217,00 9.606.348,00 10.453.161,00 128.340.484,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.236.307,00 25.037.852,00 25.234.181,00 24.993.129,00 8.300.267,00
ARA TOPLAM 802.925.672,00 688.662.593,00 615.800.754,00 890.252.441,00 435.354.819,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.492.798.704,00 1.417.884.655,00 1.420.602.503,00 1.423.087.728,00 657.935.053,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 570.200.000,00 570.200.000,00 570.200.000,00 570.200.000,00 273.200.000,00
Maddi Duran Varlıklar 898.375.251,00 847.626.035,00 850.335.838,00 852.813.017,00 384.695.283,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.212,00 23.196,00 31.241,00 39.287,00 11.226,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 23.196,00 31.241,00 39.287,00 11.226,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24.168.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.295.724.376,00 2.106.547.248,00 2.036.403.257,00 2.313.340.169,00 1.093.289.872,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 210.771.164,00 191.815.868,00 217.359.692,00 535.498.049,00 149.446.154,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 108.381.270,00 82.489.609,00 98.250.345,00 112.572.143,00 112.002.725,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 108.381.270,00 82.489.609,00 98.250.345,00 112.572.143,00 112.002.725,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 44.965.301,00 60.477.776,00 55.749.613,00 333.012.702,00 21.264.851,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.965.301,00 60.477.776,00 55.749.613,00 333.012.702,00 21.264.851,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.537.791,00 7.338.981,00 13.105.433,00 8.836.618,00 3.654.845,00
Diğer Borçlar 2.369.690,00 6.173.946,00 927.813,00 3.769.930,00 2.499.087,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.314,00 1.549.837,00 8.180,00 8.180,00 429.641,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.354.376,00 4.624.109,00 919.633,00 3.761.750,00 2.069.446,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 611.779,00 21.198.196,00 32.845.086,00 76.349.864,00 1.802.885,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.007.503,00 13.891.223,00 16.239.508,00 294.676,00 8.031.831,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 225.785,00 227.181,00 218.406,00 342.830,00 159.211,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 225.785,00 227.181,00 218.406,00 342.830,00 159.211,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 672.045,00 18.956,00 23.488,00 319.286,00 30.719,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 414.104.618,00 299.092.440,00 298.522.507,00 305.035.037,00 136.916.042,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 83.977.274,00 5.267.534,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.402.084,00 13.995.425,00 14.805.642,00 14.484.817,00 12.035.505,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.661.313,00 13.254.654,00 14.264.871,00 13.944.046,00 11.494.734,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 740.771,00 740.771,00 540.771,00 540.771,00 540.771,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 315.569.893,00 279.674.114,00 283.561.498,00 290.394.853,00 124.725.170,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 624.875.782,00 490.908.308,00 515.882.199,00 840.533.086,00 286.362.196,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.670.848.594,00 1.615.638.940,00 1.520.521.058,00 1.472.807.083,00 806.927.676,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.670.848.594,00 1.615.638.940,00 1.520.521.058,00 1.472.807.083,00 806.927.676,00
Ödenmiş Sermaye 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 834.252.091,00 832.973.516,00 833.766.927,00 833.804.233,00 462.778.464,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 834.252.091,00 832.973.516,00 833.766.927,00 833.804.233,00 462.778.464,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.252.804,00 -6.531.379,00 -5.737.968,00 -5.700.662,00 -3.514.813,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -582.627,00 -582.627,00 -582.627,00 -582.627,00 -588.131,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -582.627,00 -582.627,00 -582.627,00 -582.627,00 -588.131,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.920.263,00 37.920.263,00 37.920.263,00 37.920.263,00 37.920.263,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 555.665.214,00 555.665.214,00 555.665.214,00 90.250.594,00 90.250.594,00
Net Dönem Karı/Zararı 197.593.653,00 143.662.574,00 47.751.281,00 465.414.620,00 170.566.486,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.295.724.376,00 2.106.547.248,00 2.036.403.257,00 2.313.340.169,00 1.093.289.872,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 503.650,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi