Geri Dön

KTSKR | Kutahya Seker Fabrikasi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,26
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı 13,81
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,98
Dibe Uzaklık 30,26
Piyasa Değeri (USD) 101.117.844,38
Piyasa Değeri (TL) 3.318.900.000,00
Özsermaye (TL) 3.371.440.658,00
Sermaye (TL) 46.000.000,00
Net Kar (TL) 240.292.128,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KTSKR
Sektör SEKER KAMISINDAN, PANCARDAN, PALMIYEDEN, AKCA AGACTAN SEKER (SAKKAROZ) VE SEKER URUNLERI IMALATI
Adres Eskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA
Telefon 2742236467
Faks 2742236473
Web www.kutahyaseker.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KİLER HOLDİNG A.Ş. 10.823.141,00 23,53
SINIRLI SORUMLU KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 7.674.938,00 16,68
TOPLAM 46.000.000,00 100,00
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10.823.141,00 23,53
DİĞER 16.678.780,00 36,26
Toplam 92.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 509.285.891,00 1.679.860.776,00 728.082.181,00 478.640.187,00 245.115.308,00
Satışların Maliyeti (-) 392.019.486,00 1.383.934.931,00 510.898.918,00 355.053.367,00 -177.477.344,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 117.266.405,00 295.925.845,00 217.183.263,00 123.586.820,00 67.637.964,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 117.266.405,00 295.925.845,00 217.183.263,00 123.586.820,00 67.637.964,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 9.388.615,00 38.230.549,00 17.791.925,00 9.347.263,00 -12.147.912,00
Pazarlama Giderleri (-) 2.933.298,00 11.136.461,00 3.614.173,00 2.089.079,00 -827.160,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.009.001,00 33.438.416,00 16.845.210,00 13.654.191,00 8.035.346,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.945.203,00 8.480.391,00 12.081.713,00 12.248.855,00 -10.376.917,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 110.008.290,00 271.516.860,00 200.540.662,00 113.555.814,00 52.321.321,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.780.645,00 54.970.904,00 42.510.606,00 35.338.576,00 66.708,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 36.235.182,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 112.788.935,00 290.252.582,00 243.051.268,00 148.894.390,00 52.388.029,00
Finansman gelirleri 89.972.323,00 136.520.176,00 51.151.624,00 26.383.183,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 8.814.186,00 49.817.460,00 20.808.596,00 11.585.736,00 -3.398.304,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 94.786.056,00 232.915.281,00 273.394.296,00 163.691.837,00 57.258.546,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 43.394.609,00 -3.736.681,00 75.800.643,00 20.029.263,00 -9.507.265,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 42.209.553,00 72.799.712,00 50.737.567,00 30.542.323,00 -16.331.294,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.185.056,00 -76.536.393,00 25.063.076,00 -10.513.060,00 6.824.029,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 51.391.447,00 236.651.962,00 197.593.653,00 143.662.574,00 47.751.281,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 51.391.447,00 236.651.962,00 197.593.653,00 143.662.574,00 47.751.281,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 51.391.447,00 236.651.962,00 197.593.653,00 143.662.574,00 47.751.281,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.251.680,00 55.436.006,00 447.858,00 -830.717,00 -37.306,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 62.286.630,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.820.364,00 6.270.284,00 559.822,00 -1.038.396,00 -46.632,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.568.684,00 13.120.908,00 111.964,00 -207.679,00 9.326,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 1.442.165,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -34.022,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 -11.341,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.251.680,00 55.401.984,00 447.858,00 -830.717,00 -37.306,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 46.139.767,00 292.053.946,00 198.041.511,00 142.831.857,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 46.139.767,00 292.053.946,00 198.041.511,00 142.831.857,00 47.713.975,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 8.268.821,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.194.036.043,00 1.396.797.060,00 802.925.672,00 688.662.593,00 615.800.754,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 589.720.111,00 692.837.404,00 215.075.206,00 105.975.775,00 91.856.359,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 168.250.140,00 155.544.770,00 57.207.668,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.524.725,00 23.811.320,00 0,00 2,00 10.452.726,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.524.725,00 23.811.320,00 0,00 2,00 10.452.726,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 42.446.734,00 42.635.550,00 43.069.853,00 32.678.915,00 32.814.240,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.187.443,00 42.173.043,00 32.673.879,00 32.673.639,00 32.673.521,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 259.291,00 462.507,00 10.395.974,00 5.276,00 140.719,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 471.121.530,00 599.250.958,00 189.304.509,00 252.260.062,00 388.629.232,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 46.933.487,00 1.399.151,00 168.989.657,00 117.165.217,00 9.606.348,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 40.289.456,00 36.862.677,00 18.236.307,00 25.037.852,00 25.234.181,00
ARA TOPLAM 1.194.036.043,00 1.396.797.060,00 802.925.672,00 688.662.593,00 615.800.754,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.173.385.724,00 2.783.771.464,00 1.492.798.704,00 1.417.884.655,00 1.420.602.503,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.039.369.709,00 903.300.000,00 570.200.000,00 570.200.000,00 570.200.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.134.005.862,00 1.880.461.057,00 898.375.251,00 847.626.035,00 850.335.838,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.000,00 8.254,00 19.212,00 23.196,00 31.241,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.000,00 0,00 0,00 23.196,00 31.241,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 24.168.817,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.367.421.767,00 4.180.568.524,00 2.295.724.376,00 2.106.547.248,00 2.036.403.257,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 318.516.229,00 675.883.801,00 210.771.164,00 191.815.868,00 217.359.692,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.459.835,00 92.129.646,00 108.381.270,00 82.489.609,00 98.250.345,00
- Banka Kredileri 0,00 92.129.646,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 27.459.835,00 0,00 108.381.270,00 82.489.609,00 98.250.345,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 123.710.687,00 516.621.798,00 44.965.301,00 60.477.776,00 55.749.613,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 123.710.687,00 516.621.798,00 44.965.301,00 60.477.776,00 55.749.613,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.564.613,00 19.144.104,00 33.537.791,00 7.338.981,00 13.105.433,00
Diğer Borçlar 18.003.846,00 9.385.503,00 2.369.690,00 6.173.946,00 927.813,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.911,00 25.912,00 15.314,00 1.549.837,00 8.180,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.977.935,00 9.359.591,00 2.354.376,00 4.624.109,00 919.633,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 93.957.507,00 17.204.074,00 611.779,00 21.198.196,00 32.845.086,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.169.674,00 20.290.875,00 20.007.503,00 13.891.223,00 16.239.508,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.578.162,00 669.940,00 225.785,00 227.181,00 218.406,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.578.162,00 669.940,00 225.785,00 227.181,00 218.406,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 71.905,00 437.861,00 672.045,00 18.956,00 23.488,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 677.464.880,00 614.717.595,00 414.104.618,00 299.092.440,00 298.522.507,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 80.703.300,00 95.245.370,00 83.977.274,00 5.267.534,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.578.096,00 21.863.080,00 14.402.084,00 13.995.425,00 14.805.642,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.624.675,00 20.909.659,00 13.661.313,00 13.254.654,00 14.264.871,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 953.421,00 953.421,00 740.771,00 740.771,00 540.771,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 572.183.484,00 497.609.145,00 315.569.893,00 279.674.114,00 283.561.498,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 995.981.109,00 1.290.601.396,00 624.875.782,00 490.908.308,00 515.882.199,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.371.440.658,00 2.889.967.128,00 1.670.848.594,00 1.615.638.940,00 1.520.521.058,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.371.440.658,00 2.889.967.128,00 1.670.848.594,00 1.615.638.940,00 1.520.521.058,00
Ödenmiş Sermaye 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 705.447.386,00 607.071.200,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 371.973.428,00 327.840.457,00 834.252.091,00 832.973.516,00 833.766.927,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 371.973.428,00 327.840.457,00 834.252.091,00 832.973.516,00 833.766.927,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.665.577,00 -2.097.880,00 -5.252.804,00 -6.531.379,00 -5.737.968,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.712,00 -24.953,00 -582.627,00 -582.627,00 -582.627,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -28.712,00 -24.953,00 -582.627,00 -582.627,00 -582.627,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 292.529.574,00 254.232.889,00 37.920.263,00 37.920.263,00 37.920.263,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.904.127.535,00 1.418.195.573,00 555.665.214,00 555.665.214,00 555.665.214,00
Net Dönem Karı/Zararı 51.391.447,00 236.651.962,00 197.593.653,00 143.662.574,00 47.751.281,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.367.421.767,00 4.180.568.524,00 2.295.724.376,00 2.106.547.248,00 2.036.403.257,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi