Geri Dön

KSTUR | Kustur Kusadasi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,33
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 9,71
BIST-100'deki Ağırlığı 0,14
F/K Oranı 259,92
Piyasa Değ. / Defter Değ. 96,33
Dibe Uzaklık 90,29
Piyasa Değeri (USD) 1.274.210.815,52
Piyasa Değeri (TL) 41.533.283.795,00
Özsermaye (TL) 431.164.163,00
Sermaye (TL) 4.244.587,00
Net Kar (TL) 159.789.927,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KSTUR
Sektör
Adres BAYRAKLI DEDE MAHALLESİ / KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN
Telefon 2566181310
Faks 2566181315
Web www.kusturclub.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EBRU KAVASOĞLU 874.231,30 20,60
EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU 1.667.481,38 39,28
HÜRREM ARZU ÇAVUŞ 874.231,67 20,60
TOPLAM 4.244.586,63 100,00
DİĞER 828.642,28 19,52
Toplam 8.489.173,26 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TURİZM SEY.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 45.000,00 0,02
Tarih Açıklama Katsayı
16.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
17.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 258.962.732,00 0,00 42.068.815,00 0,00 103.411.221,00
Satışların Maliyeti (-) -128.750.721,00 0,00 -33.188.363,00 0,00 -46.444.965,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 130.212.011,00 0,00 8.880.452,00 0,00 56.966.256,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 130.212.011,00 0,00 8.880.452,00 0,00 56.966.256,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.310.409,00 0,00 -2.457.193,00 0,00 -3.902.689,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.498.264,00 0,00 -117.877,00 0,00 -1.232.645,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.139.147,00 0,00 12.878.223,00 0,00 9.463.561,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -31.401.113,00 0,00 -15.597.754,00 0,00 -8.060.090,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 121.141.372,00 0,00 3.585.851,00 0,00 53.234.393,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 121.141.372,00 0,00 3.585.851,00 0,00 53.234.393,00
Finansman Gelirleri 56.017.683,00 0,00 23.637.947,00 0,00 19.215.240,00
Finansman Giderleri (-) -4.672.667,00 0,00 -1.367.953,00 0,00 -1.814.114,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 132.393.467,00 0,00 25.855.845,00 0,00 70.635.519,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 27.396.460,00 0,00 -2.935.013,00 0,00 -13.957.146,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -43.749.284,00 0,00 -4.423.775,00 0,00 -13.627.367,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 71.145.744,00 0,00 1.488.762,00 0,00 -329.779,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 159.789.927,00 0,00 22.920.832,00 0,00 56.678.373,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 159.789.927,00 0,00 22.920.832,00 0,00 56.678.373,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 159.789.927,00 0,00 22.920.832,00 0,00 56.678.373,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,38 0,00 0,05 0,00 0,13
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.123.516,00 0,00 -268.452,00 0,00 -425.652,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.123.516,00 0,00 -268.452,00 0,00 -532.065,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 106.413,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.123.516,00 0,00 -268.452,00 0,00 -425.652,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 158.666.411,00 0,00 22.652.380,00 0,00 56.252.721,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 149.350.192,00 0,00 106.828.763,00 0,00 94.128.892,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 135.359.179,00 0,00 67.233.598,00 0,00 71.121.448,00
Finansal Yatırımlar 1.347,00 0,00 43,00 0,00 5.670,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 127,00 0,00 43,00 0,00 43,00
Ticari Alacaklar 444.659,00 0,00 29.941.940,00 0,00 959.526,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 444.659,00 0,00 29.941.940,00 0,00 959.526,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 27.784,00 0,00 214.072,00 0,00 7.322,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.784,00 0,00 214.072,00 0,00 7.322,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.831.906,00 0,00 8.021.112,00 0,00 4.208.937,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.501.224,00 0,00 1.235.402,00 0,00 4.619.713,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 92.264,00 0,00 12.540.474,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.184.093,00 0,00 90.332,00 0,00 665.802,00
ARA TOPLAM 149.350.192,00 0,00 106.828.763,00 0,00 94.128.892,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 300.572.687,00 0,00 46.599.185,00 0,00 36.676.540,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 266.469.010,00 0,00 43.936.530,00 0,00 35.628.846,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.805,00 0,00 36.251,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 44.805,00 0,00 36.251,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.454,00 0,00 7.948,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.313.997,00 0,00 2.553.130,00 0,00 974.884,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 449.922.879,00 0,00 153.427.948,00 0,00 130.805.432,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.184.541,00 0,00 66.872.744,00 0,00 25.790.588,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.339.155,00 0,00 14.196.520,00 0,00 6.398.791,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.339.155,00 0,00 14.196.520,00 0,00 6.398.791,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.492.868,00 0,00 3.630.494,00 0,00 824.620,00
Diğer Borçlar 3.611.528,00 0,00 4.834.320,00 0,00 1.650.345,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.548.508,00 0,00 3.958.816,00 0,00 1.628.724,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.020,00 0,00 875.504,00 0,00 21.621,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.418.363,00 0,00 39.046.820,00 0,00 1.131.357,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.310.349,00 0,00 4.423.775,00 0,00 13.627.367,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 536.853,00 0,00 586.976,00 0,00 302.696,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 536.853,00 0,00 586.976,00 0,00 302.696,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.574.175,00 0,00 1.967.363,00 0,00 1.579.383,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.574.175,00 0,00 1.967.363,00 0,00 1.579.383,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.574.175,00 0,00 1.967.363,00 0,00 1.579.383,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.758.716,00 0,00 68.840.107,00 0,00 27.369.971,00
Ö Z K A Y N A K L A R 431.164.163,00 0,00 84.587.841,00 0,00 103.435.461,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 431.164.163,00 0,00 84.587.841,00 0,00 103.435.461,00
Ödenmiş Sermaye 4.244.587,00 0,00 4.244.587,00 0,00 4.244.587,00
Sermaye Düzeltme Farkları 154.069.395,00 0,00 5.630.347,00 0,00 5.630.347,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.234.482,00 0,00 560.707,00 0,00 560.707,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.953.932,00 0,00 -643.642,00 0,00 -375.190,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.953.932,00 0,00 -643.642,00 0,00 -375.190,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.953.932,00 0,00 -643.642,00 0,00 -375.190,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.824.449,00 0,00 10.688.256,00 0,00 6.559.479,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 28.921.363,00 0,00 39.776.143,00 0,00 28.726.547,00
Net Dönem Karı/Zararı 159.789.927,00 0,00 22.920.832,00 0,00 56.678.373,00
Diğer Yedekler 22.033.892,00 0,00 1.410.611,00 0,00 1.410.611,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 449.922.879,00 0,00 153.427.948,00 0,00 130.805.432,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 17.320,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi