Geri Dön

KSTUR | Kustur Kusadasi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KSTUR
Sektör
Adres BAYRAKLI DEDE MAHALLESİ / KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN
Telefon 2566181310
Faks 2566181315
Web www.kusturclub.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EBRU KAVASOĞLU 874.231,30 20,60
EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU 1.667.481,38 39,28
HÜRREM ARZU ÇAVUŞ 874.231,67 20,60
TOPLAM 4.244.586,63 100,00
DİĞER 828.642,28 19,52
Toplam 8.489.173,26 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TURİZM SEY.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 45.000,00 0,02
Tarih Açıklama Katsayı
24.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
17.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.145.774,00 0,00 19.841.101,00 0,00 2.636.443,00
Satışların Maliyeti (-) -13.746.031,00 0,00 -13.947.612,00 0,00 -4.402.861,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 399.743,00 0,00 5.893.489,00 0,00 -1.766.418,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 399.743,00 0,00 5.893.489,00 0,00 -1.766.418,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.688.603,00 0,00 -2.041.355,00 0,00 -1.038.442,00
Pazarlama Giderleri (-) -49.083,00 0,00 -202.445,00 0,00 -10.274,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.148.324,00 0,00 7.322.128,00 0,00 1.422.155,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.959.492,00 0,00 -5.098.172,00 0,00 -1.551.634,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.149.111,00 0,00 5.873.645,00 0,00 -2.944.613,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.754.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.605.876,00 0,00 5.873.645,00 0,00 -2.944.613,00
Finansman Gelirleri 6.167.098,00 0,00 14.874.759,00 0,00 3.139.443,00
Finansman Giderleri (-) -635.479,00 0,00 -1.358.912,00 0,00 -378.175,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.137.495,00 0,00 19.389.492,00 0,00 -183.345,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 120.272,00 0,00 -2.922.152,00 0,00 91.478,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -728.045,00 0,00 -2.723.088,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 848.317,00 0,00 -199.064,00 0,00 91.478,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.257.767,00 0,00 16.467.340,00 0,00 -91.867,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.257.767,00 0,00 16.467.340,00 0,00 -91.867,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 7.257.767,00 0,00 16.467.340,00 0,00 -91.867,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 435.524,00 0,00 140.728,00 0,00 -68.426,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 435.524,00 0,00 140.728,00 0,00 -68.426,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 435.524,00 0,00 140.728,00 0,00 -68.426,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.693.291,00 0,00 16.608.068,00 0,00 -160.293,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 62.025.453,00 0,00 39.843.483,00 0,00 24.828.980,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.963.423,00 0,00 37.022.313,00 0,00 19.819.230,00
Finansal Yatırımlar 29.650.943,00 0,00 1.019,00 0,00 1.012,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 86,00 0,00 80,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.995.084,00 0,00 7.856,00 0,00 1.470.372,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.995.084,00 0,00 7.856,00 0,00 1.470.372,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 196.357,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 196.357,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.600.304,00 0,00 1.368.173,00 0,00 1.929.288,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 296.947,00 0,00 553.551,00 0,00 99.884,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 482.747,00
Diğer Dönen Varlıklar 518.752,00 0,00 890.571,00 0,00 830.090,00
ARA TOPLAM 62.025.453,00 0,00 39.843.483,00 0,00 24.828.980,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 29.354.654,00 0,00 27.250.635,00 0,00 28.469.369,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 27.258.835,00 0,00 25.970.586,00 0,00 26.852.028,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.537,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.537,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.916.475,00 0,00 1.198.250,00 0,00 1.547.933,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 91.380.107,00 0,00 67.094.118,00 0,00 53.298.349,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.369.169,00 0,00 2.398.297,00 0,00 5.117.971,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.538.384,00 0,00 158.908,00 0,00 1.274.214,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 158.908,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.538.384,00 0,00 0,00 0,00 1.274.214,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.469.914,00 0,00 451.492,00 0,00 711.301,00
Diğer Borçlar 17.774.006,00 0,00 824.687,00 0,00 897.326,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.609.655,00 0,00 815.742,00 0,00 858.438,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 164.351,00 0,00 8.945,00 0,00 38.888,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.453.864,00 0,00 357.146,00 0,00 2.130.912,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 206.016,00 0,00 117.967,00 0,00 104.218,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 206.016,00 0,00 117.967,00 0,00 104.218,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 721.702,00 0,00 487.867,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.134.905,00 0,00 687.700,00 0,00 940.625,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.134.905,00 0,00 687.700,00 0,00 933.944,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.134.905,00 0,00 687.700,00 0,00 933.944,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.504.074,00 0,00 3.085.997,00 0,00 6.058.596,00
Ö Z K A Y N A K L A R 54.876.033,00 0,00 64.008.121,00 0,00 47.239.753,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 54.876.033,00 0,00 64.008.121,00 0,00 47.239.753,00
Ödenmiş Sermaye 4.244.587,00 0,00 4.244.587,00 0,00 4.244.587,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.630.347,00 0,00 5.630.347,00 0,00 5.630.347,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 560.707,00 0,00 560.707,00 0,00 560.707,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 485.986,00 0,00 50.462,00 0,00 -158.692,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 485.986,00 0,00 50.462,00 0,00 -158.692,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 485.986,00 0,00 50.462,00 0,00 -158.692,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.559.479,00 0,00 5.049.193,00 0,00 5.049.193,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 28.726.549,00 0,00 30.594.874,00 0,00 30.594.867,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.257.767,00 0,00 16.467.340,00 0,00 -91.867,00
Diğer Yedekler 1.410.611,00 0,00 1.410.611,00 0,00 1.410.611,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 91.380.107,00 0,00 67.094.118,00 0,00 53.298.349,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 841,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi