Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,35
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 3,20
BIST-100'deki Ağırlığı 1,24
F/K Oranı 18,81
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,53
Dibe Uzaklık 3,32
Piyasa Değeri (USD) 11.875.947,84
Piyasa Değeri (TL) 44.992.622,20
Özsermaye (TL) 29.441.152,00
Sermaye (TL) 4.244.587,00
Net Kar (TL) 2.392.181,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KSTUR
Sektör
Adres BAYRAKLI DEDE MAHALLESİ / KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN
Telefon 0256 6181300
Faks 0256 6181304
Web http://www.kusturclub.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TURİZM SEYAHAT İNŞAAT SAN.VE TİCARET A.Ş. 45.000,00 0,02
Tarih Açıklama Katsayı
21.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.357.760,00 0,00 9.498.098,00 0,00 1.485.463,00
Satışların Maliyeti (-) -3.739.447,00 0,00 -9.035.521,00 0,00 -3.535.513,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -1.381.687,00 0,00 462.577,00 0,00 -2.050.050,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -1.381.687,00 0,00 462.577,00 0,00 -2.050.050,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -396.774,00 0,00 -856.666,00 0,00 -415.735,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.533,00 0,00 -119.182,00 0,00 -11.982,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 342.700,00 0,00 773.405,00 0,00 339.492,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -70.308,00 0,00 -135.612,00 0,00 -47.820,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.510.602,00 0,00 124.522,00 0,00 -2.186.095,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 36.789,00 0,00 38.069,00 0,00 76,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.473.813,00 0,00 162.591,00 0,00 -2.186.019,00
Finansman Gelirleri 1.230.764,00 0,00 2.362.801,00 0,00 669.319,00
Finansman Giderleri (-) -951.999,00 0,00 -851.806,00 0,00 -686.545,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.195.048,00 0,00 1.673.586,00 0,00 -2.203.245,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 24.646,00 0,00 -288.510,00 0,00 25.738,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -315.038,00 0,00 -511.881,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24.646,00 0,00 26.528,00 0,00 25.738,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.170.402,00 0,00 1.385.076,00 0,00 -2.177.507,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.170.402,00 0,00 1.385.076,00 0,00 -2.177.507,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.170.402,00 0,00 1.385.076,00 0,00 -2.177.507,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 34.837,00 0,00 7.770,00 0,00 30.344,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 34.837,00 0,00 7.770,00 0,00 30.344,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 34.837,00 0,00 7.770,00 0,00 30.344,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.135.565,00 0,00 1.392.846,00 0,00 -2.147.163,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.480.031,00 0,00 10.332.012,00 0,00 9.741.809,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.932.223,00 0,00 9.387.327,00 0,00 7.431.916,00
Finansal Yatırımlar 968,00 0,00 945,00 0,00 930,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 41,00 0,00 39,00 0,00 930,00
-Vadeli Mevduatlar 927,00 0,00 906,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.534.883,00 0,00 159.669,00 0,00 1.353.460,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.534.883,00 0,00 159.669,00 0,00 1.353.460,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.222,00 0,00 3.852,00 0,00 1.530,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.222,00 0,00 3.852,00 0,00 1.530,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 852.348,00 0,00 627.976,00 0,00 735.500,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 64.249,00 0,00 75.904,00 0,00 61.447,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.066,00 0,00 0,00 0,00 20.145,00
Diğer Dönen Varlıklar 66.072,00 0,00 76.339,00 0,00 136.881,00
ARA TOPLAM 10.480.031,00 0,00 10.332.012,00 0,00 9.741.809,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 23.870.476,00 0,00 24.487.994,00 0,00 24.941.631,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 23.794.511,00 0,00 24.415.568,00 0,00 24.868.103,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 378,00 0,00 1.132,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.498,00 0,00 10.851,00 0,00 11.199,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 34.350.507,00 0,00 34.820.006,00 0,00 34.683.440,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.640.986,00 0,00 1.510.746,00 0,00 4.938.421,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.214.119,00 0,00 868.973,00 0,00 1.308.630,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.214.119,00 0,00 868.973,00 0,00 1.308.630,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 255.229,00 0,00 60.621,00 0,00 391.003,00
Diğer Borçlar 449.444,00 0,00 355.461,00 0,00 488.472,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 436.518,00 0,00 350.227,00 0,00 477.409,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.926,00 0,00 5.234,00 0,00 11.063,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.632.132,00 0,00 48.060,00 0,00 2.727.576,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 27.744,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 87.799,00 0,00 40.443,00 0,00 22.740,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 62.099,00 0,00 14.743,00 0,00 9.889,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.700,00 0,00 25.700,00 0,00 12.851,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 268.369,00 0,00 265.116,00 0,00 240.884,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 91.221,00 0,00 72.031,00 0,00 41.365,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 91.221,00 0,00 0,00 0,00 41.365,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 177.148,00 0,00 193.085,00 0,00 199.519,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.909.355,00 0,00 1.775.862,00 0,00 5.179.305,00
Ö Z K A Y N A K L A R 29.441.152,00 0,00 33.044.144,00 0,00 29.504.135,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 29.441.152,00 0,00 33.044.144,00 0,00 29.504.135,00
Ödenmiş Sermaye 4.244.587,00 0,00 4.311.720,00 0,00 4.311.720,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.630.347,00 0,00 5.630.347,00 0,00 5.630.347,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 560.707,00 0,00 560.707,00 0,00 560.707,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -251.832,00 0,00 -286.669,00 0,00 -264.095,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -251.832,00 0,00 -286.669,00 0,00 -264.095,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -251.832,00 0,00 -286.669,00 0,00 -264.095,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.854.520,00 0,00 2.555.305,00 0,00 2.555.305,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.162.614,00 0,00 17.544.180,00 0,00 17.544.180,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.170.402,00 0,00 1.385.076,00 0,00 -2.177.507,00
Diğer Yedekler 1.410.611,00 0,00 1.410.611,00 0,00 1.410.611,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 34.350.507,00 0,00 34.820.006,00 0,00 34.683.440,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 378,00 0,00 1.132,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi