Geri Dön

KRSTL | Kristal Kola


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRSTL
Sektör Kolalı ve meşrubatlı içecekler üretimi
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/İSTANBUL
Telefon +90(212) 868 09 09
Faks +90(212) 868 09 00
Web www.kristalkola.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MAHMUT ERDOĞAN 10.728.740,00 5,59
TOPLAM 192.000.000,00 100,00
DİĞER 181.271.260,00 94,41
Toplam 384.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sıla Meşrubat Üretim ve Paz.A.Ş. 9.600.000,00 96,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,28
27.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
11.08.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,26
25.04.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,54
27.11.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
07.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,30
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.01.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 437.063.330,00 1.656.807.720,00 988.322.922,00 564.816.318,00 252.170.559,00
Satışların Maliyeti (-) 395.698.435,00 1.534.706.868,00 895.528.512,00 510.018.169,00 -226.098.904,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.364.895,00 122.100.852,00 92.794.410,00 54.798.149,00 26.071.655,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.364.895,00 122.100.852,00 92.794.410,00 54.798.149,00 26.071.655,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 9.064.943,00 16.289.113,00 14.989.493,00 9.938.637,00 -4.230.319,00
Pazarlama Giderleri (-) 4.983.742,00 10.962.912,00 5.604.317,00 3.553.527,00 -1.573.820,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 259.494,00 552.623,00 273.683,00 195.933,00 -133.146,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 40.487.529,00 105.632.834,00 30.324.695,00 12.902.357,00 5.225.726,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 23.080.476,00 64.123.106,00 25.207.044,00 10.971.085,00 -3.509.976,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 44.463.769,00 135.805.932,00 77.044.568,00 43.041.324,00 21.850.120,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 3.364.763,00 619.828,00 349.662,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 265.706,00 253.471,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 44.198.063,00 138.917.224,00 77.664.396,00 43.390.986,00 21.850.120,00
Finansman gelirleri 588.755,00 1.075.402,00 478.629,00 244.711,00 98.469,00
Finansman Giderleri (-) 46.186,00 334.982,00 207.411,00 172.175,00 -103.641,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.375.622,00 -11.860.990,00 77.935.614,00 43.463.522,00 21.844.948,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.143.161,00 3.253.954,00 20.004.087,00 9.413.793,00 -4.412.986,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 7.980.906,00 9.936.175,00 16.588.655,00 9.496.022,00 -1.975.980,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.837.745,00 -6.682.221,00 3.415.432,00 -82.229,00 -2.437.006,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.232.461,00 -15.114.944,00 57.931.527,00 34.049.729,00 17.431.962,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.232.461,00 -15.114.944,00 57.931.527,00 34.049.729,00 17.431.962,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -227.081,00 -27.880,00 -326.263,00 -188.252,00 -126.836,00
- Ana Ortaklık Payları 3.459.542,00 -15.087.064,00 58.257.790,00 34.237.981,00 17.558.798,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 -0,08 0,30 0,18 0,09
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 -0,08 0,30 0,18 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -9.507.466,00 -11.707.528,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 1.129.260,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 10.636.726,00 11.707.528,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -9.507.466,00 -11.707.528,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 3.232.461,00 -24.622.410,00 46.223.999,00 34.049.729,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.232.461,00 -24.622.410,00 46.223.999,00 34.049.729,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,02 -0,08 0,30 0,18 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 492.957.035,00 421.578.585,00 469.403.663,00 428.025.351,00 356.102.559,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.294.688,00 7.196.174,00 953.428,00 787.949,00 17.936.673,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 282.681.182,00 233.910.126,00 312.680.752,00 280.929.044,00 199.714.228,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 280.263.253,00 219.165.946,00 305.864.697,00 278.602.023,00 198.073.435,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.417.929,00 14.744.180,00 6.816.055,00 2.327.021,00 1.640.793,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.109.247,00 2.783.920,00 2.955.464,00 2.617.188,00 15.081.875,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.109.247,00 2.783.920,00 2.955.464,00 2.617.188,00 15.081.875,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 180.657.329,00 136.831.416,00 130.629.668,00 127.837.413,00 115.633.035,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 732.702,00 484.476,00 1.077.137,00 2.164.035,00 1.938.151,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.755.219,00 11.423.569,00 0,00 0,00 15.343,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.726.668,00 28.948.904,00 21.107.214,00 13.689.722,00 5.783.254,00
ARA TOPLAM 492.957.035,00 421.578.585,00 469.403.663,00 428.025.351,00 356.102.559,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 671.761.490,00 579.043.406,00 286.513.939,00 265.535.293,00 267.926.987,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.692.571,00 11.900.000,00 5.180.000,00 5.180.000,00 5.180.000,00
Maddi Duran Varlıklar 536.114.318,00 467.930.302,00 231.942.727,00 232.823.193,00 235.477.850,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.844.437,00 19.983.718,00 5.317.473,00 5.194.246,00 5.219.926,00
- Şerefiye 21.956.179,00 19.081.773,00 5.045.257,00 5.045.257,00 5.045.257,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 888.258,00 901.945,00 272.216,00 148.989,00 174.669,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 41.338.346,00 25.156.712,00 17.645.941,00 19.817.324,00 16.998.885,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.164.718.525,00 1.000.621.991,00 755.917.602,00 693.560.644,00 624.029.546,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 247.231.589,00 214.221.802,00 281.807.285,00 245.850.365,00 193.870.276,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 213.879.689,00 193.970.325,00 252.683.266,00 223.671.299,00 168.488.422,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 223.671.299,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 213.879.689,00 193.970.325,00 252.683.266,00 0,00 168.488.422,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118,00 118,00 0,00 0,00 118,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 521.559,00 209.010,00 7.092.189,00 4.827.938,00 1.498.155,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.768.885,00 4.213.113,00 3.651.916,00 1.810.128,00 7.891.477,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.768.885,00 4.213.113,00 3.651.916,00 1.734.914,00 7.816.264,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 75.214,00 75.213,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.061.338,00 15.829.236,00 18.379.796,00 15.540.882,00 15.992.104,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.573.669,00 48.824.941,00 34.234.968,00 20.009.200,00 19.075.958,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.421.666,00 6.577.654,00 6.492.599,00 0,00 4.666.599,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.421.666,00 6.577.654,00 6.492.599,00 0,00 4.666.599,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 57.152.003,00 42.247.287,00 27.742.369,00 14.708.562,00 14.409.359,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 312.805.258,00 263.046.743,00 316.042.253,00 265.859.565,00 212.946.234,00
Ö Z K A Y N A K L A R 851.913.267,00 737.575.248,00 439.875.349,00 427.701.079,00 411.083.312,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 851.554.680,00 737.066.253,00 439.879.154,00 427.566.873,00 410.887.690,00
Ödenmiş Sermaye 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.532.404.707,00 1.306.653.229,00 19.199.732,00 19.199.732,00 19.199.732,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.389.526,00 9.029.375,00 1.770.493,00 1.770.493,00 1.770.493,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 133.561.671,00 116.076.365,00 108.220.323,00 119.927.851,00 119.927.851,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 133.561.671,00 116.076.365,00 108.220.323,00 119.927.851,00 119.927.851,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 40.898,00 35.544,00 -492.436,00 -492.436,00 -492.436,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.650.910,00 17.078.299,00 2.141.514,00 2.141.514,00 2.141.514,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.039.911.676,00 -888.683.951,00 58.289.302,00 58.289.302,00 58.289.302,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.459.542,00 -15.087.064,00 58.257.790,00 34.237.981,00 17.558.798,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 358.587,00 508.995,00 -3.805,00 134.206,00 195.622,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.164.718.525,00 1.000.621.991,00 755.917.602,00 693.560.644,00 624.029.546,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi