Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,88
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 71,98
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 36,81
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,51
Dibe Uzaklık 92,50
Piyasa Değeri (USD) 29.343.541,11
Piyasa Değeri (TL) 102.720.000,00
Özsermaye (TL) 68.112.132,00
Sermaye (TL) 48.000.000,00
Net Kar (TL) 2.790.861,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu KRSTL
Sektör Kolalı ve meşrubatlı içecekler üretimi
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 ANP Büyükçekmece/ İSTANBUL
Telefon 0212 868 0909
Faks 0212 868 0900
Web http://www.kristalcola.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 38.248.360,00 79,68
MAHMUT ERDOĞAN 9.751.640,00 20,32
Toplam 48.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sıla Meşrubat Üretim ve Paz.A.Ş. 9.600.000,00 96,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.08.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,26
25.04.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,54
27.11.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
07.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,30
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.01.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.745.356,00 106.045.354,00 94.364.913,00 59.302.079,00 20.371.775,00
Satışların Maliyeti (-) -14.522.767,00 -93.280.566,00 -83.910.295,00 -52.993.466,00 -18.500.075,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.222.589,00 12.764.788,00 10.454.618,00 6.308.613,00 1.871.700,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.222.589,00 12.764.788,00 10.454.618,00 6.308.613,00 1.871.700,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -698.495,00 -3.796.816,00 -2.821.856,00 -1.828.016,00 -861.113,00
Pazarlama Giderleri (-) -393.581,00 -4.428.294,00 -2.621.078,00 -1.518.148,00 -370.731,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.792,00 -56.764,00 -44.778,00 -33.143,00 -4.429,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 577.799,00 1.969.259,00 1.888.688,00 1.252.825,00 446.661,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -324.393,00 -1.696.739,00 -1.418.740,00 -955.212,00 -490.301,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 374.127,00 4.755.434,00 5.436.854,00 3.226.919,00 591.787,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 92.086,00 23.578,00 20.188,00 20.188,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 466.213,00 4.779.012,00 5.457.042,00 3.247.107,00 591.787,00
Finansman gelirleri 763,00 25.986,00 21.858,00 5.808,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -319.132,00 -872.399,00 -588.885,00 -310.396,00 -147.095,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 147.844,00 3.932.599,00 4.890.015,00 2.942.519,00 444.692,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -32.943,00 -863.759,00 -753.560,00 -318.734,00 -88.084,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -82.011,00 -839.308,00 -905.933,00 -531.361,00 -160.529,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 49.068,00 -24.451,00 152.373,00 212.627,00 72.445,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 114.901,00 3.068.840,00 4.136.455,00 2.623.785,00 356.608,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 356.608,00
DÖNEM KARI/ZARARI 114.901,00 3.068.840,00 4.136.455,00 2.623.785,00 713.216,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 356.608,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -5.473,00 33.684,00 30.194,00 33.902,00 -8.061,00
- Ana Ortaklık Payları 120.374,00 3.035.156,00 4.106.261,00 2.589.883,00 364.669,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,06 0,09 0,00 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 356.608,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 356.608,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 68.420.683,00 62.507.865,00 73.446.922,00 70.070.933,00 64.986.256,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.050.890,00 3.368.198,00 2.022.185,00 6.718.987,00 1.009.069,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 41.859.610,00 35.455.671,00 44.958.088,00 39.375.640,00 43.226.528,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.085.359,00 30.498.252,00 28.941.670,00 27.770.482,00 28.019.133,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.774.251,00 4.957.419,00 16.016.418,00 11.605.158,00 15.207.395,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.671.001,00 4.186.837,00 4.494.262,00 4.865.517,00 4.798.957,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.671.001,00 4.186.837,00 4.494.262,00 4.865.517,00 4.798.957,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 15.604.214,00 9.380.858,00 10.681.243,00 12.520.090,00 11.323.849,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.069.462,00 5.133.468,00 6.809.943,00 3.286.364,00 3.297.945,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 77.893,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.165.506,00 4.904.940,00 4.481.201,00 3.304.335,00 1.329.908,00
ARA TOPLAM 68.420.683,00 62.507.865,00 73.446.922,00 70.070.933,00 64.986.256,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 31.865.631,00 31.698.166,00 32.326.290,00 32.293.869,00 32.264.737,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00
Maddi Duran Varlıklar 20.996.552,00 21.126.943,00 21.421.379,00 21.422.858,00 12.126.712,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.066.287,00 5.068.516,00 5.055.330,00 5.056.615,00 5.061.958,00
- Şerefiye 5.045.257,00 5.045.257,00 5.045.257,00 5.045.257,00 5.045.257,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.030,00 23.259,00 10.073,00 11.358,00 16.701,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 236.001,00 9.189,00 0,00 1.032,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.606.791,00 4.533.518,00 4.879.837,00 4.852.809,00 4.733.138,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 100.286.314,00 94.206.031,00 105.773.212,00 102.364.802,00 97.250.993,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.455.385,00 24.388.772,00 34.390.185,00 29.261.296,00 26.184.733,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.864.634,00 9.041.651,00 5.828.139,00 4.597.361,00 4.435.725,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 9.864.634,00 9.041.651,00 5.828.139,00 522.421,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 18.753.934,00 13.054.285,00 26.730.936,00 22.844.117,00 20.181.855,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 177.369,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.753.934,00 12.876.916,00 26.730.936,00 22.844.117,00 20.181.855,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 946.412,00 1.635.198,00 946.412,00 946.412,00 946.412,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 76.517,00 5.612,00 364.922,00 365.337,00 155.035,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 475.996,00 462.538,00 437.982,00 440.077,00 406.025,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 388.072,00 374.614,00 350.058,00 352.153,00 318.101,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 87.924,00 87.924,00 87.924,00 87.924,00 87.924,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 337.774,00 189.370,00 81.676,00 67.874,00 59.563,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.590.611,00 1.691.842,00 2.137.921,00 1.958.243,00 2.188.174,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 162.688,00 568.087,00 522.421,00 742.879,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.236.827,00 1.199.576,00 1.070.761,00 1.024.032,00 1.012.993,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.236.827,00 1.199.576,00 1.070.761,00 1.024.032,00 1.012.993,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 353.784,00 329.578,00 499.073,00 411.790,00 432.302,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.045.996,00 26.080.614,00 36.528.106,00 31.219.539,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 68.240.318,00 68.125.417,00 69.245.106,00 71.145.263,00 68.878.086,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 68.112.132,00 67.991.758,00 69.114.937,00 71.011.386,00 68.786.172,00
Ödenmiş Sermaye 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 19.199.732,00 19.199.732,00 19.199.732,00 19.199.732,00 19.199.732,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 55.925,00 55.925,00 55.925,00 55.925,00 55.925,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.076.309,00 5.076.309,00 5.128.383,00 5.128.383,00 5.128.383,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.076.309,00 5.076.309,00 5.128.383,00 5.128.383,00 5.207.037,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -130.728,00 -130.728,00 -78.654,00 -78.654,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.654,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.043.615,00 1.043.615,00 1.043.615,00 1.043.615,00 1.043.615,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.970.996,00 -5.006.152,00 -5.006.152,00 -5.006.152,00 -5.006.152,00
Net Dönem Karı/Zararı 120.374,00 3.035.156,00 4.106.261,00 2.589.883,00 364.669,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 128.186,00 133.659,00 130.169,00 133.877,00 91.914,00
TOPLAM KAYNAKLAR 100.286.314,00 94.206.031,00 105.773.212,00 102.364.802,00 97.250.993,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 4.597.361,00 0,00