Geri Dön

KRSTL | Kristal Kola


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 70,39
BIST-100'deki Ağırlığı 7,83
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 91,41
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 439.879.154,00
Sermaye (TL) 192.000.000,00
Net Kar (TL) 86.383.067,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRSTL
Sektör Kolalı ve meşrubatlı içecekler üretimi
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/İSTANBUL
Telefon +90(212) 868 09 09
Faks +90(212) 868 09 00
Web www.kristalkola.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ BÜYÜKDAĞ 29.518.558,00 15,37
FATMA KARABULUT YURTBAY 11.494.936,00 5,99
MAHMUT ERDOĞAN 10.728.740,00 5,59
TOPLAM 192.000.000,00 100,00
DİĞER 140.257.766,00 73,05
Toplam 384.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sıla Meşrubat Üretim ve Paz.A.Ş. 9.600.000,00 96,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,28
27.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
11.08.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,26
25.04.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,54
27.11.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
07.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,30
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.01.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 988.322.922,00 564.816.318,00 252.170.559,00 744.193.633,00 514.527.032,00
Satışların Maliyeti (-) -895.528.512,00 -510.018.169,00 -226.098.904,00 -696.184.416,00 -475.949.761,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 92.794.410,00 54.798.149,00 26.071.655,00 48.009.217,00 38.577.271,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 92.794.410,00 54.798.149,00 26.071.655,00 48.009.217,00 38.577.271,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.989.493,00 -9.938.637,00 -4.230.319,00 -13.950.725,00 -20.196.479,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.604.317,00 -3.553.527,00 -1.573.820,00 -3.938.404,00 -2.585.708,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -273.683,00 -195.933,00 -133.146,00 -344.542,00 -235.539,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.324.695,00 12.902.357,00 5.225.726,00 20.507.645,00 18.401.802,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -25.207.044,00 -10.971.085,00 -3.509.976,00 -11.719.458,00 -8.966.876,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 77.044.568,00 43.041.324,00 21.850.120,00 38.563.733,00 24.994.471,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 619.828,00 349.662,00 0,00 3.370.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 77.664.396,00 43.390.986,00 21.850.120,00 41.933.733,00 24.994.471,00
Finansman gelirleri 478.629,00 244.711,00 98.469,00 487.061,00 399.839,00
Finansman Giderleri (-) -207.411,00 -172.175,00 -103.641,00 -587.680,00 -518.320,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 77.935.614,00 43.463.522,00 21.844.948,00 41.833.114,00 24.875.990,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -20.004.087,00 -9.413.793,00 -4.412.986,00 9.381.095,00 -2.275.640,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.588.655,00 -9.496.022,00 -1.975.980,00 -459.780,00 -748.628,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.415.432,00 82.229,00 -2.437.006,00 9.840.875,00 -1.527.012,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 57.931.527,00 34.049.729,00 17.431.962,00 51.214.209,00 22.600.350,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 57.931.527,00 34.049.729,00 17.431.962,00 51.214.209,00 22.600.350,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -326.263,00 -188.252,00 -126.836,00 22.399,00 -466.183,00
- Ana Ortaklık Payları 58.257.790,00 34.237.981,00 17.558.798,00 51.191.810,00 23.066.533,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,30 0,18 0,09 0,27 0,12
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 469.403.663,00 428.025.351,00 356.102.559,00 249.243.731,00 295.976.554,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 953.428,00 787.949,00 17.936.673,00 17.852.328,00 23.366.595,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 312.680.752,00 280.929.044,00 199.714.228,00 103.957.339,00 134.886.660,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 305.864.697,00 278.602.023,00 198.073.435,00 101.222.131,00 131.169.786,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.816.055,00 2.327.021,00 1.640.793,00 2.735.208,00 3.716.874,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.955.464,00 2.617.188,00 15.081.875,00 3.644.606,00 3.821.476,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.955.464,00 2.617.188,00 15.081.875,00 3.644.606,00 3.821.476,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 130.629.668,00 127.837.413,00 115.633.035,00 92.572.225,00 111.012.911,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.077.137,00 2.164.035,00 1.938.151,00 3.873.669,00 376.664,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 15.343,00 493.027,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 21.107.214,00 13.689.722,00 5.783.254,00 26.850.537,00 22.512.248,00
ARA TOPLAM 469.403.663,00 428.025.351,00 356.102.559,00 249.243.731,00 295.976.554,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 286.513.939,00 265.535.293,00 267.926.987,00 267.921.405,00 143.774.615,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.180.000,00 5.180.000,00 5.180.000,00 5.180.000,00 1.810.000,00
Maddi Duran Varlıklar 231.942.727,00 232.823.193,00 235.477.850,00 236.589.188,00 119.495.884,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.317.473,00 5.194.246,00 5.219.926,00 5.246.191,00 5.273.165,00
- Şerefiye 5.045.257,00 5.045.257,00 5.045.257,00 5.045.257,00 5.045.257,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 272.216,00 148.989,00 174.669,00 200.934,00 227.908,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.645.941,00 19.817.324,00 16.998.885,00 19.142.341,00 7.995.041,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 755.917.602,00 693.560.644,00 624.029.546,00 517.165.136,00 439.751.169,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.807.285,00 245.850.365,00 193.870.276,00 101.924.260,00 161.881.005,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 252.683.266,00 223.671.299,00 168.488.422,00 88.063.928,00 149.622.352,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 223.671.299,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 252.683.266,00 0,00 168.488.422,00 88.063.928,00 149.622.352,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 118,00 118,00 118,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.092.189,00 4.827.938,00 1.498.155,00 189.978,00 466.386,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.651.916,00 1.810.128,00 7.891.477,00 1.692.382,00 1.519.742,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.651.916,00 1.734.914,00 7.816.264,00 1.617.168,00 1.444.528,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 75.214,00 75.213,00 75.214,00 75.214,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.379.796,00 15.540.882,00 15.992.104,00 11.977.854,00 10.272.407,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.234.968,00 20.009.200,00 19.075.958,00 21.589.526,00 8.409.320,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.492.599,00 0,00 4.666.599,00 7.473.717,00 4.610.561,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.492.599,00 0,00 4.666.599,00 7.473.717,00 4.610.561,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.742.369,00 14.708.562,00 14.409.359,00 14.115.809,00 3.798.759,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 316.042.253,00 265.859.565,00 212.946.234,00 123.513.786,00 170.290.325,00
Ö Z K A Y N A K L A R 439.875.349,00 427.701.079,00 411.083.312,00 393.651.350,00 269.460.844,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 439.879.154,00 427.566.873,00 410.887.690,00 393.328.892,00 269.626.968,00
Ödenmiş Sermaye 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 19.199.732,00 19.199.732,00 19.199.732,00 19.199.732,00 19.199.732,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.770.493,00 1.770.493,00 1.770.493,00 1.770.493,00 1.770.493,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 108.220.323,00 119.927.851,00 119.927.851,00 119.927.851,00 24.351.204,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 108.220.323,00 119.927.851,00 119.927.851,00 119.927.851,00 24.351.204,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -492.436,00 -492.436,00 -492.436,00 -492.436,00 -122.362,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.141.514,00 2.141.514,00 2.141.514,00 2.141.514,00 2.141.514,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 58.289.302,00 58.289.302,00 58.289.302,00 7.097.492,00 7.097.492,00
Net Dönem Karı/Zararı 58.257.790,00 34.237.981,00 17.558.798,00 51.191.810,00 23.066.533,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -3.805,00 134.206,00 195.622,00 322.458,00 -166.124,00
TOPLAM KAYNAKLAR 755.917.602,00 693.560.644,00 624.029.546,00 517.165.136,00 439.751.169,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi