Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRSAN
Sektör Şirket,esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı (4/A) maddesi uyarınca,balık unu,balık yağı üretmek ve hayvansal yemler yapmak,her çeşit su ürününü değerlendirmek,
Adres Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Hanımseti Sokak 49/A ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Telefon 0462 321 31 30
Faks 0462 322 48 07
Web http://www.karsusan.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.880.259,00 38,37
INVESTORS TRUST ASSURANCE,SPC 1.071.741,00 21,87
MASUM ÇEVİK 1.948.000,00 39,76
Toplam 4.900.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.12.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,60
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 133.303,00 351.813,00 207.238,00 1.118.321,00 818.756,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 -144.001,00 -34.812,00 -270.853,00 -1.242.407,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 133.303,00 207.812,00 172.426,00 847.468,00 -423.651,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 133.303,00 207.812,00 172.426,00 847.468,00 -423.651,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.996.026,00 -2.204.088,00 -749.746,00 -1.250.023,00 -873.354,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.358.215,00 2.615.968,00 2.318.666,00 128.613,00 131.177,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 -1.604,00 -12.712,00 -1.748.501,00 -140.077,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 495.492,00 618.088,00 1.728.634,00 -2.022.443,00 -1.305.905,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.527.829,00 10.253.662,00 77.925,00 786.078,00 119.669,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -333.291,00 -4.299.018,00 -4.121.824,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 11.023.321,00 10.871.750,00 1.473.268,00 -5.535.383,00 -5.308.060,00
Finansman Gelirleri 73.331,00 1.643.860,00 42.169,00 1.204.649,00 1.114.349,00
Finansman Giderleri (-) -64.860,00 -110.864,00 -1.637.064,00 -284.539,00 -151.096,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.031.792,00 12.404.746,00 -121.627,00 -4.615.273,00 -4.344.807,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.494.579,00 -1.988.788,00 372.184,00 446.613,00 449.405,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -28.446,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.494.579,00 -1.988.788,00 372.184,00 475.059,00 449.405,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.537.213,00 10.415.958,00 250.557,00 -4.168.660,00 -3.895.402,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.537.213,00 10.415.958,00 250.557,00 -4.168.660,00 -3.895.402,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 9.537.213,00 10.415.958,00 250.557,00 -4.168.660,00 -3.895.402,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 37.119,00 -1.011.592,00 4.183,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 -1.295.173,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 47.589,00 -1.740,00 5.229,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -10.470,00 285.321,00 -1.046,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 37.119,00 -1.011.592,00 4.183,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 9.537.213,00 10.415.958,00 287.676,00 -5.180.252,00 -3.891.219,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 56.105.387,00 47.250.837,00 67.264.128,00 67.866.049,00 67.590.954,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.872,00 8.670,00 2.400.511,00 72.014,00 35.096,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 658.000,00 0,00
Ticari Alacaklar 788.428,00 1.208.377,00 23.381.957,00 1.075.158,00 1.296.637,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 788.428,00 1.208.317,00 23.381.957,00 1.075.098,00 1.296.577,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.608.922,00 5.624.501,00 1.538.008,00 25.305.934,00 24.376.254,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 105.562,00 108.263,00 172.999,00 19.831.230,00 19.808.936,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.503.360,00 5.516.238,00 1.365.009,00 5.474.704,00 4.567.318,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 52.104,00 1.292.875,00 1.292.875,00 1.327.688,00 1.374.701,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.884.014,00 19.454,00 22.988,00 4.563.929,00 4.296.615,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.047.382,00 653.026,00 322.746,00 0,00 10.571,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.604.338,00 4.326.607,00 4.187.716,00 745.999,00 788.580,00
ARA TOPLAM 21.988.060,00 13.133.510,00 33.146.801,00 33.748.722,00 32.178.454,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34.117.327,00 34.117.327,00 34.117.327,00 34.117.327,00 35.412.500,00
DURAN VARLIKLAR 75.317.506,00 93.997.420,00 17.556.644,00 16.332.931,00 21.911.272,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 7.350.883,00 10.596.884,00 10.775.919,00 10.983.674,00 11.184.952,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.963.279,00 80.397.192,00 3.309,00 3.309,00 3.416,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.963.279,00 80.397.192,00 3.309,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 131.422.893,00 141.248.257,00 84.820.772,00 84.198.980,00 89.502.226,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.317.173,00 83.810.472,00 39.844.781,00 39.111.132,00 42.778.776,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284.318,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.978.036,00 35.882.370,00 218.452,00 1.075.388,00 1.739.753,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 1.513.059,00 0,00 802.400,00 740.716,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.978.036,00 34.369.311,00 218.452,00 272.988,00 999.037,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.501,00 27.731,00 253.036,00 265.284,00 323.539,00
Diğer Borçlar 26.885.664,00 10.443.214,00 1.849.440,00 208.154,00 2.231.127,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.851.979,00 8.898.970,00 1.841.053,00 187.187,00 2.205.020,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.685,00 1.544.244,00 8.387,00 20.967,00 26.107,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.726.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00 1.840.011,00 1.831.458,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 17.388,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.518.569,00 1.516.658,00 1.482.688,00 1.427.536,00 1.427.536,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 91.033,00 89.122,00 55.152,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.427.536,00 1.427.536,00 1.427.536,00 1.427.536,00 1.427.536,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 72.076,00 97.172,00 197.838,00 160.044,00 170.252,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 34.117.327,00 34.117.327,00 34.117.327,00 34.117.327,00 33.770.793,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.747.200,00 7.783.518,00 5.450.006,00 5.849.546,00 5.591.166,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 16.990,00 53.307,00 45.149,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 16.990,00 53.307,00 45.149,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.747.200,00 7.783.518,00 5.433.016,00 5.794.730,00 5.501.802,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 1.509,00 44.215,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.064.373,00 91.593.990,00 45.294.787,00 44.960.678,00 48.369.942,00
Ö Z K A Y N A K L A R 51.358.520,00 49.654.267,00 39.525.985,00 39.238.302,00 41.132.284,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.358.520,00 49.654.267,00 39.525.985,00 39.238.302,00 41.132.284,00
Ödenmiş Sermaye 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 -5.263.149,00 -5.263.149,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.582.795,00 24.908.813,00 24.859.469,00 24.822.351,00 26.443.075,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.582.795,00 24.908.813,00 24.908.813,00 24.822.351,00 26.443.075,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.482.258,00 7.482.258,00 7.482.258,00 7.482.258,00 7.482.258,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.874.131,00 7.228.264,00 7.314.727,00 11.483.379,00 11.483.379,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.537.213,00 10.415.958,00 250.557,00 -4.168.660,00 -3.895.402,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 131.422.893,00 141.248.257,00 84.820.772,00 84.198.980,00 89.502.226,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 -5.263.149,00 -5.263.149,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -86.462,00 -80.922,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi