Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,19
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 36,24
BIST-100'deki Ağırlığı 0,40
F/K Oranı -11,44
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,66
Dibe Uzaklık 97,87
Piyasa Değeri (USD) 4.491.751,58
Piyasa Değeri (TL) 25.921.000,00
Özsermaye (TL) 39.525.985,00
Sermaye (TL) 4.900.000,00
Net Kar (TL) -2.265.128,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRSAN
Sektör Şirket,esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı (4/A) maddesi uyarınca,balık unu,balık yağı üretmek ve hayvansal yemler yapmak,her çeşit su ürününü değerlendirmek,
Adres Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Hanımseti Sokak 49/A ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Telefon 0462 321 31 30
Faks 0462 322 48 07
Web http://www.karsusan.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.880.259,00 38,37
INVESTORS TRUST ASSURANCE,SPC 1.071.741,00 21,87
MASUM ÇEVİK 1.948.000,00 39,76
Toplam 4.900.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.12.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,60
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 207.238,00 1.118.321,00 818.756,00 586.553,00 180.405,00
Satışların Maliyeti (-) -34.812,00 -270.853,00 -1.242.407,00 -828.857,00 -445.370,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 172.426,00 847.468,00 -423.651,00 -242.304,00 -264.965,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 172.426,00 847.468,00 -423.651,00 -242.304,00 -264.965,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -749.746,00 -1.250.023,00 -873.354,00 -558.577,00 -277.054,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.318.666,00 128.613,00 131.177,00 93.942,00 43.356,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.712,00 -1.748.501,00 -140.077,00 -76.236,00 -32.766,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.728.634,00 -2.022.443,00 -1.305.905,00 -783.175,00 -531.429,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 77.925,00 786.078,00 119.669,00 93.772,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -333.291,00 -4.299.018,00 -4.121.824,00 -3.583.574,00 -1.828.500,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.473.268,00 -5.535.383,00 -5.308.060,00 -4.272.977,00 -2.359.929,00
Finansman Gelirleri 42.169,00 1.204.649,00 1.114.349,00 891.969,00 511.191,00
Finansman Giderleri (-) -1.637.064,00 -284.539,00 -151.096,00 -54.026,00 -3.533,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -121.627,00 -4.615.273,00 -4.344.807,00 -3.435.034,00 -1.852.271,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 372.184,00 446.613,00 449.405,00 395.232,00 199.296,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -28.446,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 372.184,00 475.059,00 449.405,00 395.232,00 199.296,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 250.557,00 -4.168.660,00 -3.895.402,00 -3.039.802,00 -1.652.975,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 250.557,00 -4.168.660,00 -3.895.402,00 -3.039.802,00 -1.652.975,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 250.557,00 -4.168.660,00 -3.895.402,00 -3.039.802,00 -1.652.975,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,34
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 37.119,00 -1.011.592,00 4.183,00 5.126,00 888,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -1.295.173,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 47.589,00 -1.740,00 5.229,00 6.408,00 1.110,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -10.470,00 285.321,00 -1.046,00 -1.282,00 -222,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 37.119,00 -1.011.592,00 4.183,00 5.126,00 888,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 287.676,00 -5.180.252,00 -3.891.219,00 -3.034.676,00 -1.652.087,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 67.264.128,00 67.866.049,00 67.590.954,00 66.460.282,00 66.398.421,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.400.511,00 72.014,00 35.096,00 16.829,00 68.792,00
Finansal Yatırımlar 0,00 658.000,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 23.381.957,00 1.075.158,00 1.296.637,00 901.881,00 937.164,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.381.957,00 1.075.098,00 1.296.577,00 901.821,00 937.104,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.538.008,00 25.305.934,00 24.376.254,00 23.175.541,00 22.839.352,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 172.999,00 19.831.230,00 19.808.936,00 19.802.203,00 19.537.218,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.365.009,00 5.474.704,00 4.567.318,00 3.373.338,00 3.302.134,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.292.875,00 1.327.688,00 1.374.701,00 1.412.001,00 1.477.595,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 22.988,00 4.563.929,00 4.296.615,00 4.703.583,00 4.703.501,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 322.746,00 0,00 10.571,00 10.518,00 10.487,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.187.716,00 745.999,00 788.580,00 827.429,00 949.030,00
ARA TOPLAM 33.146.801,00 33.748.722,00 32.178.454,00 31.047.782,00 30.985.921,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34.117.327,00 34.117.327,00 35.412.500,00 35.412.500,00 35.412.500,00
DURAN VARLIKLAR 17.556.644,00 16.332.931,00 21.911.272,00 22.918.347,00 23.857.397,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 10.775.919,00 10.983.674,00 11.184.952,00 11.386.920,00 11.587.363,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.309,00 3.309,00 3.416,00 3.523,00 3.630,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 84.820.772,00 84.198.980,00 89.502.226,00 89.378.629,00 90.255.818,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.844.781,00 39.111.132,00 42.778.776,00 41.751.034,00 41.399.697,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 1.284.318,00 851.397,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 218.452,00 1.075.388,00 1.739.753,00 1.770.131,00 1.773.420,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 802.400,00 740.716,00 757.622,00 768.608,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 218.452,00 272.988,00 999.037,00 1.012.509,00 1.004.812,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 253.036,00 265.284,00 323.539,00 316.193,00 286.969,00
Diğer Borçlar 1.849.440,00 208.154,00 2.231.127,00 1.698.581,00 2.317.839,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.841.053,00 187.187,00 2.205.020,00 1.668.974,00 2.288.372,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.387,00 20.967,00 26.107,00 29.607,00 29.467,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.726.000,00 1.840.011,00 1.831.458,00 1.778.000,00 1.726.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 17.388,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.482.688,00 1.427.536,00 1.427.536,00 1.427.536,00 1.384.831,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 55.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.427.536,00 1.427.536,00 1.427.536,00 1.427.536,00 1.384.831,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 197.838,00 160.044,00 170.252,00 138.403,00 139.845,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 34.117.327,00 34.117.327,00 33.770.793,00 33.770.793,00 33.770.793,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.450.006,00 5.849.546,00 5.591.166,00 5.638.768,00 5.852.705,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.990,00 53.307,00 45.149,00 37.717,00 41.140,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.990,00 53.307,00 45.149,00 37.717,00 41.140,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.433.016,00 5.794.730,00 5.501.802,00 5.556.211,00 5.751.087,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 1.509,00 44.215,00 44.840,00 60.478,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.294.787,00 44.960.678,00 48.369.942,00 47.389.802,00 47.252.402,00
Ö Z K A Y N A K L A R 39.525.985,00 39.238.302,00 41.132.284,00 41.988.827,00 43.003.416,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 39.525.985,00 39.238.302,00 41.132.284,00 41.988.827,00 43.003.416,00
Ödenmiş Sermaye 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -5.263.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.859.469,00 24.822.351,00 26.443.075,00 26.444.018,00 26.439.780,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.908.813,00 24.822.351,00 26.443.075,00 26.444.018,00 26.439.780,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.482.258,00 7.482.258,00 7.482.258,00 7.482.258,00 7.482.258,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.314.727,00 11.483.379,00 11.483.379,00 11.483.379,00 11.115.379,00
Net Dönem Karı/Zararı 250.557,00 -4.168.660,00 -3.895.402,00 -3.039.802,00 -1.652.975,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 84.820.772,00 84.198.980,00 89.502.226,00 89.378.629,00 90.255.818,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -5.263.149,00 -5.263.149,00 -5.263.149,00 -5.263.149,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -86.462,00 -80.922,00 -79.979,00 -84.217,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi