Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRSAN
Sektör Şirket,esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı (4/A) maddesi uyarınca,balık unu,balık yağı üretmek ve hayvansal yemler yapmak,her çeşit su ürününü değerlendirmek,
Adres Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Hanımseti Sokak 49/A ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Telefon 0462 321 31 30
Faks 0462 322 48 07
Web http://www.karsusan.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.094.688,00 42,75
INVESTORS TRUST ASSURANCE,SPC 1.071.741,00 21,87
İRFAN YAZICI 263.361,00 5,37
MASUM ÇEVİK 1.470.210,00 30,00
Toplam 4.900.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. 5.300.000,00 8,83
MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.12.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,60
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 586.553,00 180.405,00 522.676,00 458.312,00 393.012,00
Satışların Maliyeti (-) -828.857,00 -445.370,00 -141.566,00 -74.573,00 -64.280,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -242.304,00 -264.965,00 381.110,00 383.739,00 328.732,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -242.304,00 -264.965,00 381.110,00 383.739,00 328.732,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -558.577,00 -277.054,00 -1.194.665,00 -885.103,00 -567.435,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 93.942,00 43.356,00 288.052,00 139.137,00 99.025,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -76.236,00 -32.766,00 -2.177.071,00 -1.001.856,00 -508.897,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -783.175,00 -531.429,00 -2.702.574,00 -1.364.083,00 -648.575,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 93.772,00 0,00 9.230,00 8.796,00 8.796,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.583.574,00 -1.828.500,00 -6.215.840,00 -6.109.840,00 -8.865.840,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -4.272.977,00 -2.359.929,00 -8.909.184,00 -7.465.127,00 -9.505.619,00
Finansman Gelirleri 891.969,00 511.191,00 4.050.849,00 2.703.384,00 2.628.280,00
Finansman Giderleri (-) -54.026,00 -3.533,00 -59.828,00 -56.321,00 -52.581,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.435.034,00 -1.852.271,00 -4.918.163,00 -4.818.064,00 -6.929.920,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 395.232,00 199.296,00 935.743,00 384.848,00 471.765,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 395.232,00 199.296,00 935.743,00 384.848,00 471.765,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.039.802,00 -1.652.975,00 -3.982.420,00 -4.433.216,00 -6.458.155,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.039.802,00 -1.652.975,00 -3.982.420,00 -4.433.216,00 -6.458.155,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.996,00
- Ana Ortaklık Payları -3.039.802,00 -1.652.975,00 -3.982.420,00 -4.433.216,00 -6.466.151,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,34 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 5.126,00 888,00 -1.781,00 -6.285,00 -1.916,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 6.408,00 1.110,00 -2.226,00 -7.856,00 -2.395,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.282,00 -222,00 445,00 1.571,00 479,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.126,00 888,00 -1.781,00 -6.285,00 -1.916,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -3.034.676,00 -1.652.087,00 -3.984.201,00 -4.439.501,00 -6.460.071,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 66.460.282,00 66.398.421,00 74.614.373,00 71.779.825,00 74.004.038,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.829,00 68.792,00 2.937,00 10.241,00 4.716,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 901.881,00 937.164,00 977.258,00 900.882,00 974.358,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 60,00 60,00 60,00 6.515,00 5.517,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 901.821,00 937.104,00 977.198,00 894.367,00 968.841,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 23.175.541,00 22.839.352,00 30.855.122,00 28.502.205,00 30.815.773,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.802.203,00 19.537.218,00 27.572.861,00 25.337.957,00 27.651.525,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.373.338,00 3.302.134,00 3.282.261,00 3.164.248,00 3.164.248,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.412.001,00 1.477.595,00 1.598.541,00 1.441.291,00 1.451.302,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.703.583,00 4.703.501,00 4.716.501,00 4.337.255,00 4.325.757,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.518,00 10.487,00 10.439,00 10.424,00 28.965,00
Diğer Dönen Varlıklar 827.429,00 949.030,00 1.041.075,00 1.165.027,00 990.667,00
ARA TOPLAM 31.047.782,00 30.985.921,00 39.201.873,00 36.367.325,00 38.591.538,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35.412.500,00 35.412.500,00 35.412.500,00 35.412.500,00 35.412.500,00
DURAN VARLIKLAR 22.918.347,00 23.857.397,00 21.907.398,00 22.807.135,00 19.553.331,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 11.386.920,00 11.587.363,00 11.789.291,00 11.664.264,00 11.004.570,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.523,00 3.630,00 3.736,00 4.311,00 5.493,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 89.378.629,00 90.255.818,00 96.521.771,00 94.586.960,00 93.557.369,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.751.034,00 41.399.697,00 45.793.454,00 43.750.380,00 42.552.306,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 851.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.770.131,00 1.773.420,00 2.235.904,00 2.105.764,00 1.220.095,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 757.622,00 768.608,00 755.000,00 802.400,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.012.509,00 1.004.812,00 1.480.904,00 1.303.364,00 1.220.095,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 316.193,00 286.969,00 422.790,00 295.607,00 289.477,00
Diğer Borçlar 1.698.581,00 2.317.839,00 6.065.605,00 4.904.449,00 4.497.372,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.668.974,00 2.288.372,00 6.036.138,00 4.809.875,00 4.467.905,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.607,00 29.467,00 29.467,00 94.574,00 29.467,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.778.000,00 1.726.000,00 1.751.000,00 1.751.000,00 1.816.593,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.427.536,00 1.384.831,00 1.384.831,00 748.831,00 748.831,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.427.536,00 1.384.831,00 1.384.831,00 748.831,00 748.831,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 138.403,00 139.845,00 162.531,00 173.936,00 154.779,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 33.770.793,00 33.770.793,00 33.770.793,00 33.770.793,00 33.770.793,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.638.768,00 5.852.705,00 6.072.814,00 6.636.377,00 6.575.430,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 37.717,00 41.140,00 32.056,00 27.730,00 15.912,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.717,00 41.140,00 32.056,00 27.730,00 15.912,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.556.211,00 5.751.087,00 5.950.161,00 6.499.930,00 6.414.105,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 44.840,00 60.478,00 90.597,00 108.717,00 145.413,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.389.802,00 47.252.402,00 51.866.268,00 50.386.757,00 49.127.736,00
Ö Z K A Y N A K L A R 41.988.827,00 43.003.416,00 44.655.503,00 44.200.203,00 44.429.633,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 41.988.827,00 43.003.416,00 44.655.503,00 44.200.203,00 43.750.582,00
Ödenmiş Sermaye 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -5.263.149,00 -5.263.149,00 -5.263.149,00 -5.263.149,00 -3.684.204,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.444.018,00 26.439.780,00 26.438.892,00 26.434.388,00 26.438.757,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.444.018,00 26.439.780,00 26.438.892,00 26.434.388,00 26.438.757,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -79.979,00 -84.217,00 -85.105,00 -89.609,00 -85.240,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.482.258,00 7.482.258,00 7.482.258,00 7.482.258,00 7.482.258,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.483.379,00 11.115.379,00 15.097.799,00 15.097.799,00 15.097.799,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.039.802,00 -1.652.975,00 -3.982.420,00 -4.433.216,00 -6.466.151,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 679.051,00
TOPLAM KAYNAKLAR 89.378.629,00 90.255.818,00 96.521.771,00 94.586.960,00 93.557.369,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi