Geri Dön

KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,13
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 44,96
BIST-100'deki Ağırlığı 3,52
F/K Oranı -8,38
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,01
Dibe Uzaklık 44,96
Piyasa Değeri (USD) 40.813.211,51
Piyasa Değeri (TL) 1.318.230.000,00
Özsermaye (TL) 656.966.207,00
Sermaye (TL) 174.600.000,00
Net Kar (TL) -157.275.382,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRPLS
Sektör
Adres Atatürk Mah.Orhan Veli Cad.No:12/1 Esenyurt - İstanbul
Telefon 2128666600
Faks 2128867171
Web www.koroplast.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 96.100.000,00 55,04
TOPLAM 174.600.000,00 100,00
DİĞER 78.500.000,00 44,96
Toplam 349.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 235.530.902,00 964.842.245,00 536.205.496,00 337.259.881,00 131.884.950,00
Satışların Maliyeti (-) 162.481.538,00 691.557.796,00 326.202.768,00 228.516.266,00 -93.415.268,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 73.049.364,00 273.284.449,00 210.002.728,00 108.743.615,00 38.469.682,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 73.049.364,00 273.284.449,00 210.002.728,00 108.743.615,00 38.469.682,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 25.363.929,00 65.367.009,00 38.992.030,00 22.344.542,00 -10.202.717,00
Pazarlama Giderleri (-) 59.574.407,00 177.630.447,00 97.602.714,00 57.548.879,00 -25.833.854,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.237.373,00 283.705,00 136.502,00 17.326,00 -8.432,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 944.839,00 889.964,00 745.280,00 338.888,00 72.841,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 5.023.420,00 45.281.596,00 17.339.176,00 7.473.353,00 -1.737.181,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -17.204.926,00 -14.388.344,00 56.677.586,00 21.698.403,00 760.339,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 417.219,00 1.557.324,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 2.021.339,00 708.944,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -17.204.926,00 -14.388.344,00 55.073.466,00 22.546.783,00 760.339,00
Finansman gelirleri 1.325.812,00 4.418.004,00 2.605.861,00 668.029,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 33.028.345,00 62.563.019,00 30.798.475,00 12.322.999,00 -3.781.081,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -37.545.909,00 -116.333.457,00 26.880.852,00 10.891.813,00 -2.998.418,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.388.704,00 4.425.906,00 -3.600.856,00 -26.214,00 3.357.232,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 3.327.286,00 124.261,00 124.261,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.388.704,00 1.098.620,00 -3.725.117,00 -150.475,00 3.357.232,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -36.157.205,00 -120.759.363,00 30.481.708,00 10.918.027,00 358.814,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -36.157.205,00 -120.759.363,00 30.481.708,00 10.918.027,00 358.814,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -36.157.205,00 -120.759.363,00 30.481.708,00 10.918.027,00 358.814,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 761.527,00 -4.411.085,00 -11.440.134,00 -11.961.252,00 -1.832.867,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -5.881.447,00 -14.944.723,00 -14.944.723,00 -2.291.084,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -761.527,00 -1.470.362,00 -3.504.589,00 -2.983.471,00 458.217,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.015.369,00 0,00 -3.504.589,00 -2.983.471,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 761.527,00 -4.411.085,00 -11.440.134,00 -11.961.252,00 -1.832.867,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -35.395.678,00 -125.170.448,00 19.041.574,00 -1.043.225,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -35.395.678,00 -125.170.448,00 19.041.574,00 -1.043.225,00 -1.474.053,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 22.324,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 651.487.901,00 585.319.348,00 525.616.002,00 495.447.515,00 417.573.865,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 44.536.055,00 36.461.587,00 32.660.688,00 27.477.193,00 13.436.262,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 5.647.099,00 7.237.311,00 3.895.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 417.705.703,00 382.844.023,00 358.613.171,00 338.133.125,00 258.647.716,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.931,00 29.946,00 565.557,00 2.906.152,00 1.558.168,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 417.694.772,00 382.814.077,00 358.047.614,00 335.226.973,00 257.089.548,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 8.114.636,00 0,00
Stoklar 175.991.673,00 148.215.317,00 121.291.835,00 109.127.000,00 136.535.052,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.152.183,00 17.104.003,00 3.147.461,00 2.105.621,00 3.229.137,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 65.168,00 0,00 119.827,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 37.119,00 694.418,00 4.135.921,00 3.252.629,00 1.830.698,00
ARA TOPLAM 651.487.901,00 585.319.348,00 525.616.002,00 495.447.515,00 417.573.865,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 587.970.863,00 517.444.643,00 157.216.919,00 145.881.541,00 142.896.214,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 256.638.156,00 229.412.041,00 76.331.655,00 73.079.372,00 71.224.849,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.527.453,00 50.403.903,00 6.827.176,00 7.356.631,00 7.491.704,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.273.151,00 23.364.854,00 49.053.461,00 44.957.701,00 43.430.975,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.239.458.764,00 1.102.763.991,00 682.832.921,00 641.329.056,00 560.470.079,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 389.145.370,00 319.079.101,00 293.318.884,00 273.905.589,00 192.542.540,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 167.962.531,00 164.221.063,00 131.132.467,00 76.178.410,00 72.445.941,00
- Banka Kredileri 130.992.130,00 130.333.976,00 118.382.702,00 67.566.506,00 63.795.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 183.020,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 177.135.442,00 113.971.259,00 128.408.847,00 141.997.554,00 92.517.811,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.804.492,00 10.355.922,00 8.946.050,00 17.709.274,00 21.862.989,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 160.330.950,00 103.615.337,00 119.462.797,00 124.288.280,00 70.654.822,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.378.939,00 12.078.362,00 12.942.329,00 7.418.042,00 8.365.599,00
Diğer Borçlar 16.335.755,00 11.723.475,00 16.126.262,00 41.172.103,00 6.120.540,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 9.700.000,00 16.350.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.335.755,00 11.723.475,00 6.426.262,00 24.822.103,00 6.120.540,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 4.531.126,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.163.519,00 3.163.519,00 0,00 3.987.086,00 3.426.475,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.169.184,00 9.390.297,00 3.396.612,00 3.152.394,00 9.483.154,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.169.184,00 9.390.297,00 3.396.612,00 3.152.394,00 9.483.154,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 193.347.187,00 181.963.977,00 43.133.501,00 41.127.730,00 32.486.891,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 174.449.544,00 161.660.292,00 15.421.487,00 15.598.087,00 16.460.027,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 174.449.544,00 161.660.292,00 15.421.487,00 15.598.087,00 16.460.027,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.897.643,00 20.303.685,00 0,00 0,00 16.026.864,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.897.643,00 20.303.685,00 0,00 0,00 16.026.864,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 582.492.557,00 501.043.078,00 336.452.385,00 315.033.319,00 225.029.431,00
Ö Z K A Y N A K L A R 656.966.207,00 601.720.913,00 346.380.536,00 326.295.737,00 335.440.648,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 656.966.207,00 601.720.913,00 346.380.536,00 326.295.737,00 335.440.648,00
Ödenmiş Sermaye 174.600.000,00 174.600.000,00 174.600.000,00 174.600.000,00 174.600.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 390.409.813,00 316.441.214,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 164.345.549,00 142.830.153,00 75.072.923,00 75.072.923,00 74.948.662,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.792.734,00 -7.434.375,00 -13.375.350,00 -13.896.468,00 -8.805.544,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.792.734,00 -7.434.375,00 -13.375.350,00 -13.896.468,00 -8.805.544,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.792.734,00 -7.434.375,00 -13.375.350,00 -13.896.468,00 -8.805.544,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.310.006,00 3.745.759,00 848.056,00 848.056,00 473.546,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -32.749.222,00 92.297.525,00 78.753.199,00 78.753.199,00 93.865.170,00
Net Dönem Karı/Zararı -36.157.205,00 -120.759.363,00 30.481.708,00 10.918.027,00 358.814,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.239.458.764,00 1.102.763.991,00 682.832.921,00 641.329.056,00 560.470.079,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi