Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRONT
Sektör
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL
Telefon 0212 2865122
Faks 0212 2865343
Web http://www.kron.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 8.783.861,50 61,56
Lütfi Yenel 4.057.799,50 28,44
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ 1.426.852,00 10,00
Toplam 14.268.513,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kron Telecommunication Technologies (Private) Limited 1.840,00 100,00
Krontech Inc. 367.904,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 18.048.473,00 9.346.807,00 55.862.667,00 27.124.951,00 21.533.019,00
Satışların Maliyeti (-) -3.987.021,00 -1.826.231,00 -12.303.299,00 -8.138.512,00 -5.500.617,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.061.452,00 7.520.576,00 43.559.368,00 18.986.439,00 16.032.402,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.061.452,00 7.520.576,00 43.559.368,00 18.986.439,00 16.032.402,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.493.035,00 -1.415.000,00 -4.992.666,00 -3.292.155,00 -2.144.198,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.784.692,00 -4.990.062,00 -19.625.788,00 -10.646.013,00 -7.150.690,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.094.522,00 -4.304.142,00 -12.214.534,00 -8.414.801,00 -5.644.792,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.368.294,00 8.915.389,00 7.895.254,00 8.271.160,00 3.993.055,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.573.617,00 -2.897.268,00 -4.024.492,00 -1.986.428,00 -1.442.638,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.483.880,00 2.829.493,00 10.597.142,00 2.918.202,00 3.643.139,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.483.835,00 2.829.493,00 10.597.142,00 2.918.202,00 3.643.139,00
Finansman gelirleri 941.112,00 473.190,00 1.369.655,00 953.879,00 607.449,00
Finansman Giderleri (-) -2.874.078,00 -1.695.123,00 -2.169.758,00 -1.582.272,00 -1.275.289,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.550.869,00 1.607.560,00 9.797.039,00 2.289.809,00 2.975.299,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -779.544,00 -537.630,00 1.320.143,00 165.082,00 418.099,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -300.683,00 -205.872,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -478.861,00 -331.758,00 1.320.143,00 165.082,00 418.099,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.771.325,00 1.069.930,00 11.117.182,00 2.454.891,00 3.393.398,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.771.325,00 1.069.930,00 11.117.182,00 2.454.891,00 3.393.398,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.771.325,00 1.069.930,00 11.117.182,00 2.454.891,00 3.393.398,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 47.866.801,00 46.753.880,00 42.666.427,00 26.394.088,00 33.283.673,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.943.819,00 14.968.091,00 6.013.700,00 7.379.734,00 4.369.773,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 28.220.837,00 28.962.414,00 33.646.805,00 15.669.364,00 26.070.847,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 307.891,00 142.170,00 503.126,00 250.814,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.912.946,00 28.820.244,00 33.143.679,00 15.418.550,00 26.070.847,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 220.742,00 503.607,00 460.921,00 432.624,00 431.689,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.685,00 13.032,00 11.882,00 6.402,00 6.593,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 207.057,00 490.575,00 449.039,00 426.222,00 425.096,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 672.855,00 789.591,00 573.807,00 842.893,00 741.358,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.349.488,00 1.200.735,00 1.672.367,00 1.876.941,00 1.415.410,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 241.568,00 72.905,00 70.307,00 54.926,00 44.389,00
Diğer Dönen Varlıklar 217.492,00 256.537,00 228.520,00 137.606,00 210.207,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 10.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 47.866.801,00 46.753.880,00 42.666.427,00 26.394.088,00 33.283.673,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 38.397.222,00 36.463.082,00 34.321.463,00 32.392.596,00 30.585.089,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.021.953,00 5.232.230,00 5.171.645,00 5.244.447,00 5.674.702,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.357.479,00 23.818.827,00 21.924.634,00 20.085.226,00 19.493.423,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.616.178,00 10.214.300,00 59.370,00 67.711,00 74.452,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.447.559,00 3.503.036,00 3.834.475,00 2.686.229,00 2.932.608,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 86.264.023,00 83.216.962,00 76.987.890,00 58.786.684,00 63.868.762,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.435.330,00 28.373.798,00 22.245.462,00 11.918.925,00 15.672.522,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.033.328,00 18.946.275,00 8.198.384,00 6.329.891,00 8.306.901,00
- Banka Kredileri 19.258.685,00 17.338.101,00 8.198.384,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.427.147,00 2.191.183,00 3.870.589,00 918.859,00 2.056.289,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 141.542,00 12.224,00 0,00 0,00 16.778,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.285.605,00 2.178.959,00 3.870.589,00 918.859,00 2.039.511,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.820.171,00 1.722.226,00 3.803.526,00 1.390.229,00 1.280.658,00
Diğer Borçlar 423.915,00 679.707,00 2.283.402,00 137.148,00 84.632,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 423.915,00 679.707,00 2.283.402,00 137.148,00 84.632,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.552.115,00 2.994.256,00 1.256.970,00 2.241.606,00 2.614.746,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 300.683,00 205.872,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 650.627,00 632.065,00 486.694,00 479.845,00 668.579,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 650.627,00 632.065,00 486.694,00 479.845,00 668.579,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 82.106,00 856.976,00 2.200.659,00 268.759,00 464.994,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.235.271,00 3.009.266,00 3.064.353,00 3.196.525,00 3.718.790,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.313.385,00 2.489.620,00 2.600.134,00 2.848.468,00 3.364.595,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 704.337,00 259.993,00 234.239,00 227.025,00 196.853,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 704.337,00 259.993,00 234.239,00 227.025,00 196.853,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 34.670.601,00 31.383.064,00 25.309.815,00 15.115.450,00 19.391.312,00
Ö Z K A Y N A K L A R 51.593.422,00 51.833.898,00 51.678.075,00 43.671.234,00 44.477.450,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.593.422,00 51.833.898,00 51.678.075,00 43.671.234,00 44.477.450,00
Ödenmiş Sermaye 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -357.644,00 -32.786,00 -31.656,00 -55.817,00 -32.283,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -357.644,00 -32.786,00 -31.656,00 -55.817,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -357.644,00 -32.786,00 -31.656,00 -55.817,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.367.587,00 -2.787.395,00 -1.874.417,00 -1.194.806,00 -1.350.631,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.283,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.953.560,00 2.106.969,00 2.106.969,00 1.499.969,00 1.499.969,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.325.255,00 37.208.667,00 26.091.484,00 26.698.484,00 26.698.484,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.771.325,00 1.069.930,00 11.117.182,00 2.454.891,00 3.393.398,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 86.264.023,00 83.216.962,00 76.987.890,00 58.786.684,00 63.868.762,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 6.329.891,00 6.916.870,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 52.578,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi