Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,27
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 57,38
BIST-100'deki Ağırlığı 1,22
F/K Oranı 17,36
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,14
Dibe Uzaklık 68,27
Piyasa Değeri (USD) 28.822.724,94
Piyasa Değeri (TL) 162.661.048,20
Özsermaye (TL) 39.274.470,00
Sermaye (TL) 14.268.513,00
Net Kar (TL) 9.372.191,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRONT
Sektör
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL
Telefon 0212 2865122
Faks 0212 2865343
Web http://www.kron.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 9.123.861,50 63,94
Lütfi Yenel 3.717.799,50 26,06
NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş. 1.426.852,00 10,00
Toplam 14.268.513,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kron Telecommunication Technologies (Private) Limited 1.840,00 100,00
Krontech Inc. 367.904,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.990.763,00 3.900.135,00 27.435.039,00 12.717.688,00 8.862.619,00
Satışların Maliyeti (-) -1.977.730,00 -1.168.691,00 -5.273.637,00 -3.057.891,00 -2.511.222,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.013.033,00 2.731.444,00 22.161.402,00 9.659.797,00 6.351.397,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 10.013.033,00 2.731.444,00 22.161.402,00 9.659.797,00 6.351.397,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.586.844,00 -921.457,00 -3.235.697,00 -1.928.044,00 -1.618.946,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.978.402,00 -3.080.421,00 -5.027.799,00 -2.527.118,00 -1.186.160,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.215.465,00 -1.834.007,00 -6.770.972,00 -4.288.059,00 -3.053.138,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.510.410,00 1.234.311,00 3.179.581,00 1.866.593,00 1.469.584,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.238.655,00 -121.740,00 -2.082.738,00 -1.249.193,00 -1.062.863,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.504.077,00 -1.991.870,00 8.223.777,00 1.533.976,00 899.874,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 249.195,00 156.334,00 170.665,00 153.800,00 129.181,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -229.315,00 -87.454,00 -279.312,00 -22.469,00 -37.740,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.523.957,00 -1.922.990,00 8.115.130,00 1.665.307,00 991.315,00
Finansman gelirleri 657.664,00 244.838,00 470.686,00 305.677,00 186.663,00
Finansman Giderleri (-) -459.783,00 -32.579,00 -843.622,00 -813.476,00 -718.814,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.721.838,00 -1.710.731,00 7.742.194,00 1.157.508,00 459.164,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 180.101,00 -109.322,00 488.270,00 397.674,00 301.048,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -3.349,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 180.101,00 -109.322,00 491.619,00 397.674,00 301.048,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.901.939,00 -1.820.053,00 8.230.464,00 1.555.182,00 760.212,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.901.939,00 -1.820.053,00 8.230.464,00 1.555.182,00 760.212,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.901.939,00 -1.820.053,00 8.230.464,00 1.555.182,00 760.212,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 29.908.377,00 25.111.547,00 32.789.365,00 21.184.264,00 22.108.437,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.268.974,00 3.226.997,00 2.610.748,00 2.446.233,00 4.343.464,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 24.744.238,00 19.533.340,00 28.654.223,00 16.946.812,00 15.984.862,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.861.048,00 1.829.195,00 1.711.298,00 1.564.622,00 1.414.688,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.883.190,00 17.704.145,00 26.942.925,00 15.382.190,00 14.570.174,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 347.144,00 302.768,00 181.401,00 118.860,00 111.359,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.121,00 0,00 7.544,00 7.105,00 8.669,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 338.023,00 302.768,00 173.857,00 111.755,00 102.690,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 745.907,00 1.099.606,00 585.570,00 1.059.777,00 1.013.167,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 667.544,00 622.660,00 619.213,00 478.023,00 529.508,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25.142,00 22.632,00 18.278,00 26.568,00 21.511,00
Diğer Dönen Varlıklar 109.428,00 303.544,00 119.932,00 107.991,00 104.566,00
ARA TOPLAM 29.908.377,00 25.111.547,00 32.789.365,00 21.184.264,00 22.108.437,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 18.946.137,00 16.234.300,00 15.602.416,00 14.657.444,00 13.697.897,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 660.930,00 604.738,00 465.348,00 309.108,00 313.248,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.414.311,00 13.926.608,00 13.358.161,00 12.677.833,00 11.770.052,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 104.292,00 89.084,00 0,00 75.362,00 83.435,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.560,00 12.267,00 3.934,00 0,00 2.642,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.101.123,00 1.688.847,00 1.773.133,00 1.668.663,00 1.610.115,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 48.854.514,00 41.345.847,00 48.391.781,00 35.841.708,00 35.806.334,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.767.641,00 4.117.645,00 9.072.256,00 3.339.455,00 4.014.138,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.623.408,00 22.015,00 2.067.217,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 4.623.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 980.498,00 871.272,00 536.609,00 524.837,00 411.107,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 980.498,00 871.272,00 536.609,00 524.837,00 411.107,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.079.960,00 1.083.086,00 851.705,00 731.550,00 761.202,00
Diğer Borçlar 141.505,00 106.520,00 1.522.253,00 346.404,00 428.249,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 30.478,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 141.505,00 106.520,00 1.522.253,00 346.404,00 397.771,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 246.423,00 52.161,00 104.533,00 424.917,00 555.673,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 2.643,00 1.375,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 472.215,00 1.756.181,00 3.763.529,00 242.226,00 544.147,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 472.215,00 696.121,00 1.871.631,00 242.226,00 544.147,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 1.060.060,00 1.891.898,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 977.253,00 0,00 0,00 945.928,00 1.188.057,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 812.403,00 834.790,00 888.245,00 667.917,00 858.389,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 484.538,00 491.926,00 488.778,00 429.522,00 563.446,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 484.538,00 491.926,00 488.778,00 429.522,00 563.446,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 12.099,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.580.044,00 4.952.435,00 9.960.501,00 4.007.372,00 4.872.527,00
Ö Z K A Y N A K L A R 39.274.470,00 36.393.412,00 38.431.280,00 31.834.336,00 30.933.807,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 39.274.470,00 36.393.412,00 38.431.280,00 31.834.336,00 30.933.807,00
Ödenmiş Sermaye 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -122.714,00 -238.183,00 -20.368,00 -3.548,00 -107.465,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -122.714,00 -145.792,00 -45.648,00 0,00 -107.465,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -122.714,00 -145.792,00 -45.648,00 0,00 -107.465,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -441.913,00 0,00 0,00 61.579,00 59.937,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -441.913,00 -92.391,00 25.280,00 61.579,00 59.937,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.049.382,00 1.049.382,00 1.049.382,00 1.049.382,00 1.049.382,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.619.263,00 23.133.753,00 14.903.289,00 14.903.228,00 14.903.228,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.901.939,00 -1.820.053,00 8.230.464,00 1.555.182,00 760.212,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 48.854.514,00 41.345.847,00 48.391.781,00 35.841.708,00 35.806.334,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 3.762.147,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi