Geri Dön

KRONT | Kron Telekomunikasyon


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,62
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 64,75
BIST-100'deki Ağırlığı 3,56
F/K Oranı 17,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,85
Dibe Uzaklık 68,27
Piyasa Değeri (USD) 37.792.004,56
Piyasa Değeri (TL) 789.762.194,55
Özsermaye (TL) 115.369.980,00
Sermaye (TL) 42.805.539,00
Net Kar (TL) 44.005.730,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRONT
Sektör
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü, Koru Yolu, ARI 3 Binası, Teknokent, No:B401, 34469 Maslak - İstanbul
Telefon 0 (212) 286 51 22 (4 Hat)
Faks 0 (212) 286 53 43
Web www.kron.com.tr , www.krontech.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LÜTFİ YENEL 10.463.398,50 24,44
TOPLAM 42.805.539,00 100,00
ZEYNEP YENEL ONURSAL 4.280.556,00 10,00
DİĞER 28.061.584,50 65,56
Toplam 85.611.078,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kron Technologies US 38.874.982,56 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.04.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
05.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 32.088.146,00 157.228.981,00 94.288.624,00 39.034.291,00 16.717.321,00
Satışların Maliyeti (-) -5.005.248,00 -21.268.718,00 -11.008.792,00 -5.617.369,00 -2.753.636,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 27.082.898,00 135.960.263,00 83.279.832,00 33.416.922,00 13.963.685,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 27.082.898,00 135.960.263,00 83.279.832,00 33.416.922,00 13.963.685,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.743.466,00 -14.287.514,00 -8.526.617,00 -5.440.420,00 -2.681.530,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.175.589,00 -53.236.523,00 -34.718.036,00 -20.439.072,00 -9.311.643,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.952.440,00 -34.140.380,00 -22.260.635,00 -13.668.817,00 -6.441.458,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.663.072,00 32.718.790,00 30.790.700,00 23.491.132,00 11.347.980,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.001.275,00 -7.912.868,00 -6.646.171,00 -5.744.348,00 -1.814.738,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.126.800,00 59.101.768,00 41.919.073,00 11.615.397,00 5.062.296,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 256.766,00 155.600,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.870.034,00 59.257.368,00 41.919.073,00 11.615.397,00 5.062.296,00
Finansman gelirleri 521.475,00 7.831.897,00 7.670.178,00 3.958.812,00 1.572.017,00
Finansman Giderleri (-) -2.866.790,00 -11.784.382,00 -8.561.511,00 -6.230.705,00 -3.525.788,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.215.349,00 55.304.883,00 41.027.740,00 9.343.504,00 3.108.525,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 716.327,00 -5.127.876,00 -6.764.206,00 -5.824.020,00 -436.270,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -416.998,00 -1.806.038,00 -1.258.061,00 -885.029,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 716.327,00 -4.710.878,00 -4.958.168,00 -4.565.959,00 448.759,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.499.022,00 50.177.007,00 34.263.534,00 3.519.484,00 2.672.255,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.499.022,00 50.177.007,00 34.263.534,00 3.519.484,00 2.672.255,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.499.022,00 50.177.007,00 34.263.534,00 3.519.484,00 2.672.255,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 127.988.560,00 142.874.612,00 116.724.879,00 80.132.030,00 75.650.146,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.104.683,00 36.430.028,00 26.803.052,00 32.905.209,00 26.809.838,00
Finansal Yatırımlar 10.777.907,00 3.504.150,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 10.777.907,00 3.504.150,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 10.777.907,00 3.504.150,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 77.133.446,00 95.481.098,00 85.379.380,00 43.374.479,00 44.504.244,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.395.530,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.133.446,00 95.481.098,00 85.379.380,00 43.374.479,00 40.108.714,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.020,00 3.020,00 5.108,00 44.560,00 58.883,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 33.338,00 29.281,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.020,00 3.020,00 5.108,00 11.222,00 29.602,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.355.147,00 1.355.147,00 2.436.851,00 987.750,00 1.871.555,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.242.070,00 4.586.007,00 1.888.682,00 2.507.234,00 2.060.678,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38,00 1.390.627,00 0,00 0,00 1.570,00
Diğer Dönen Varlıklar 372.249,00 124.535,00 211.806,00 312.798,00 343.378,00
ARA TOPLAM 127.988.560,00 142.874.612,00 116.724.879,00 80.132.030,00 75.650.146,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 107.592.955,00 83.072.445,00 76.755.219,00 69.785.931,00 67.316.390,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.284.063,00 2.447.784,00 2.122.796,00 1.891.698,00 8.779.043,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.604.922,00 71.968.173,00 66.692.256,00 59.718.673,00 50.584.295,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.060.821,00 16.809.723,00 12.294.340,00 9.252.246,00 5.807.520,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.094.444,00 1.528.630,00 2.089.518,00 1.264.336,00 1.291.006,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.355.904,00 631.647,00 333.516,00 710.315,00 5.674.113,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 235.581.515,00 225.947.057,00 193.480.098,00 149.917.961,00 142.966.536,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.900.840,00 94.104.379,00 71.994.059,00 63.736.939,00 49.584.353,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.940.863,00 35.393.586,00 30.829.444,00 28.977.477,00 23.372.672,00
- Banka Kredileri 50.695.042,00 34.831.242,00 30.552.233,00 28.693.244,00 23.234.545,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.326.817,00 2.451.956,00 2.711.319,00 3.221.289,00 3.469.769,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.326.817,00 2.451.956,00 2.711.319,00 3.221.289,00 3.469.769,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.780.694,00 9.086.697,00 4.218.589,00 4.191.034,00 2.387.554,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.780.694,00 9.086.697,00 4.218.589,00 4.191.034,00 2.387.554,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.366.025,00 14.387.231,00 5.666.887,00 3.660.653,00 3.480.881,00
Diğer Borçlar 720.163,00 4.403.799,00 1.957.423,00 1.348.329,00 441.391,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 720.163,00 4.403.799,00 1.957.423,00 1.348.329,00 441.391,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 20.778.293,00 19.345.707,00 19.042.925,00 10.903.127,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 547.192,00 420.892,00 885.029,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.866.730,00 3.816.126,00 2.150.051,00 1.916.225,00 1.914.095,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.866.730,00 3.816.126,00 2.150.051,00 1.916.225,00 1.914.095,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.675.704,00 3.786.691,00 4.567.447,00 958.115,00 2.729.835,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.310.695,00 11.924.058,00 17.349.917,00 10.151.951,00 14.119.288,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.619.054,00 3.405.740,00 2.187.090,00 2.529.958,00 2.534.613,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.519.113,00 1.596.289,00 943.780,00 954.884,00 1.274.167,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.519.113,00 1.596.289,00 943.780,00 954.884,00 1.274.167,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 120.211.535,00 106.028.437,00 89.343.976,00 73.888.890,00 63.703.641,00
Ö Z K A Y N A K L A R 115.369.980,00 119.918.620,00 104.136.122,00 76.029.071,00 79.262.895,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 115.369.980,00 119.918.620,00 104.136.122,00 76.029.071,00 79.262.895,00
Ödenmiş Sermaye 42.805.539,00 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -950.961,00 -919.240,00 -715.878,00 -654.239,00 -450.559,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -950.961,00 -919.240,00 -715.878,00 -654.239,00 -450.559,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -950.961,00 -919.240,00 -715.878,00 -654.239,00 -450.559,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.186.247,00 -28.556.826,00 -28.629.213,00 -26.053.853,00 -22.176.480,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.502.627,00 3.502.627,00 3.018.600,00 3.018.600,00 3.018.600,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 101.698.044,00 81.446.539,00 81.446.539,00 81.446.539,00 81.930.566,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.499.022,00 50.177.007,00 34.263.534,00 3.519.484,00 2.672.255,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 235.581.515,00 225.947.057,00 193.480.098,00 149.917.961,00 142.966.536,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 484.027,00 484.027,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi