Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRONT
Sektör
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL
Telefon 0212 2865122
Faks 0212 2865343
Web http://www.kron.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 8.783.861,50 61,56
Lütfi Yenel 4.057.799,50 28,44
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ 1.426.852,00 10,00
Toplam 14.268.513,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kron Telecommunication Technologies (Private) Limited 1.840,00 100,00
Krontech Inc. 367.904,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 53.352.586,00 27.342.434,00 18.048.473,00 9.346.807,00 55.862.667,00
Satışların Maliyeti (-) -9.428.027,00 -5.331.569,00 -3.987.021,00 -1.826.231,00 -12.303.299,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 43.924.559,00 22.010.865,00 14.061.452,00 7.520.576,00 43.559.368,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 43.924.559,00 22.010.865,00 14.061.452,00 7.520.576,00 43.559.368,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.149.959,00 -3.612.953,00 -2.493.035,00 -1.415.000,00 -4.992.666,00
Pazarlama Giderleri (-) -22.574.136,00 -15.423.617,00 -9.784.692,00 -4.990.062,00 -19.625.788,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -16.595.441,00 -11.826.180,00 -8.094.522,00 -4.304.142,00 -12.214.534,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.927.366,00 20.968.870,00 13.368.294,00 8.915.389,00 7.895.254,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.038.660,00 -3.037.175,00 -2.573.617,00 -2.897.268,00 -4.024.492,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.493.729,00 9.079.810,00 4.483.880,00 2.829.493,00 10.597.142,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 77.868,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -1.612,00 -45,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.493.729,00 9.156.066,00 4.483.835,00 2.829.493,00 10.597.142,00
Finansman gelirleri 3.098.470,00 2.176.646,00 941.112,00 473.190,00 1.369.655,00
Finansman Giderleri (-) -6.164.234,00 -5.079.559,00 -2.874.078,00 -1.695.123,00 -2.169.758,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.427.965,00 6.253.153,00 2.550.869,00 1.607.560,00 9.797.039,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -837.711,00 -845.398,00 -779.544,00 -537.630,00 1.320.143,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -339.007,00 -881.133,00 -300.683,00 -205.872,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -498.704,00 35.735,00 -478.861,00 -331.758,00 1.320.143,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.590.254,00 5.407.755,00 1.771.325,00 1.069.930,00 11.117.182,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.590.254,00 5.407.755,00 1.771.325,00 1.069.930,00 11.117.182,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.590.254,00 5.407.755,00 1.771.325,00 1.069.930,00 11.117.182,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 60.453.113,00 48.200.393,00 47.866.801,00 46.753.880,00 42.666.427,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.965.003,00 17.607.139,00 16.943.819,00 14.968.091,00 6.013.700,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 42.882.958,00 28.408.583,00 28.220.837,00 28.962.414,00 33.646.805,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 469.601,00 577.113,00 307.891,00 142.170,00 503.126,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.413.357,00 27.831.470,00 27.912.946,00 28.820.244,00 33.143.679,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 30.648,00 276.078,00 220.742,00 503.607,00 460.921,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.684,00 15.616,00 13.685,00 13.032,00 11.882,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.964,00 260.462,00 207.057,00 490.575,00 449.039,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 807.424,00 715.072,00 672.855,00 789.591,00 573.807,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.680.781,00 1.035.978,00 1.349.488,00 1.200.735,00 1.672.367,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33.360,00 0,00 241.568,00 72.905,00 70.307,00
Diğer Dönen Varlıklar 52.939,00 157.543,00 217.492,00 256.537,00 228.520,00
ARA TOPLAM 60.453.113,00 48.200.393,00 47.866.801,00 46.753.880,00 42.666.427,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 41.291.822,00 41.479.001,00 38.397.222,00 36.463.082,00 34.321.463,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.161.020,00 4.648.694,00 5.021.953,00 5.232.230,00 5.171.645,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.958.470,00 27.995.664,00 25.357.479,00 23.818.827,00 21.924.634,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.191.098,00 4.001.703,00 2.616.178,00 10.214.300,00 59.370,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.369.680,00 3.979.206,00 3.447.559,00 3.503.036,00 3.834.475,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 101.744.935,00 89.679.394,00 86.264.023,00 83.216.962,00 76.987.890,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.494.312,00 33.271.712,00 31.435.330,00 28.373.798,00 22.245.462,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.153.692,00 23.058.618,00 21.033.328,00 18.946.275,00 8.198.384,00
- Banka Kredileri 18.126.308,00 21.216.930,00 19.258.685,00 17.338.101,00 8.198.384,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.757.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.757.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.451.784,00 826.624,00 1.427.147,00 2.191.183,00 3.870.589,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 141.542,00 12.224,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.451.784,00 826.624,00 1.285.605,00 2.178.959,00 3.870.589,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.632.642,00 1.758.982,00 1.820.171,00 1.722.226,00 3.803.526,00
Diğer Borçlar 1.161.023,00 569.357,00 423.915,00 679.707,00 2.283.402,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.161.023,00 569.357,00 423.915,00 679.707,00 2.283.402,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.716.002,00 5.455.294,00 5.552.115,00 2.994.256,00 1.256.970,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 632.807,00 300.683,00 205.872,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 761.141,00 660.696,00 650.627,00 632.065,00 486.694,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 761.141,00 660.696,00 650.627,00 632.065,00 486.694,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.775.588,00 188.301,00 82.106,00 856.976,00 2.200.659,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.735.504,00 3.024.898,00 3.235.271,00 3.009.266,00 3.064.353,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.868.458,00 2.188.730,00 2.313.385,00 2.489.620,00 2.600.134,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 559.823,00 781.840,00 704.337,00 259.993,00 234.239,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 559.823,00 781.840,00 704.337,00 259.993,00 234.239,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.229.816,00 36.296.610,00 34.670.601,00 31.383.064,00 25.309.815,00
Ö Z K A Y N A K L A R 59.515.119,00 53.382.784,00 51.593.422,00 51.833.898,00 51.678.075,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 59.515.119,00 53.382.784,00 51.593.422,00 51.833.898,00 51.678.075,00
Ödenmiş Sermaye 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00 14.268.513,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -167.292,00 -418.096,00 -357.644,00 -32.786,00 -31.656,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -167.292,00 -418.096,00 -357.644,00 -32.786,00 -31.656,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -167.292,00 -418.096,00 -357.644,00 -32.786,00 -31.656,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.455.170,00 -5.154.203,00 -3.367.587,00 -2.787.395,00 -1.874.417,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.953.560,00 2.953.560,00 2.953.560,00 2.106.969,00 2.106.969,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.325.254,00 36.325.255,00 36.325.255,00 37.208.667,00 26.091.484,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.590.254,00 5.407.755,00 1.771.325,00 1.069.930,00 11.117.182,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 101.744.935,00 89.679.394,00 86.264.023,00 83.216.962,00 76.987.890,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 18.177,00 10.908,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi