Geri Dön

KRGYO | Korfez Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,05
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,68
BIST-100'deki Ağırlığı 3,14
F/K Oranı 28,39
Piyasa Değ. / Defter Değ. 13,55
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 145.905.710,27
Piyasa Değeri (TL) 4.228.230.759,00
Özsermaye (TL) 312.141.660,00
Sermaye (TL) 74.179.487,00
Net Kar (TL) 148.931.905,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRGYO
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No: 14/1 İç Kapı No: 5 Üsküdar / İstanbul
Telefon 0 216 400 90 00
Faks 0 216 474 78 00
Web www.korfezgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BURAK SÖZÜBİR 5.032.055,00 7,62
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 49.500.000,00 75,00
TOPLAM 66.000.000,00 100,00
DİĞER 11.467.945,00 17,38
Toplam 132.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 57.608.995,00 40.242.091,00 8.411.932,00 47.300.712,00 33.973.874,00
Satışların Maliyeti (-) -6.247.583,00 -4.557.398,00 -1.407.055,00 -9.141.530,00 -6.700.758,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 51.361.412,00 35.684.693,00 7.004.877,00 38.159.182,00 27.273.116,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 51.361.412,00 35.684.693,00 7.004.877,00 38.159.182,00 27.273.116,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.634.716,00 -7.644.838,00 -4.203.265,00 -8.040.055,00 -6.100.247,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.263.595,00 -10.235.872,00 -4.903.596,00 -13.232.157,00 -8.404.590,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 961.018,00 701.554,00 328.765,00 1.225.142,00 917.863,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -365.564,00 -303.801,00 -181.661,00 -1.287.652,00 -1.048.367,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 24.058.555,00 18.201.736,00 -1.954.880,00 16.824.460,00 12.637.775,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.591.411,00 8.099.883,00 3.522.592,00 112.185.194,00 6.887.753,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 39.649.966,00 26.301.619,00 1.567.712,00 129.009.654,00 19.525.528,00
Finansman Giderleri (-) -106.454,00 -72.282,00 -37.714,00 -204.273,00 -108.540,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 39.543.512,00 26.229.337,00 1.529.998,00 128.805.381,00 19.416.988,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 39.543.512,00 26.229.337,00 1.529.998,00 128.805.381,00 19.416.988,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 39.543.512,00 26.229.337,00 1.529.998,00 128.805.381,00 19.416.988,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 39.543.512,00 26.229.337,00 1.529.998,00 128.805.381,00 19.416.988,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -56.618,00 140.848,00 -192.316,00 -543.694,00 -43.946,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -56.618,00 140.848,00 -192.316,00 -543.694,00 -43.946,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -56.618,00 140.848,00 -192.316,00 -543.694,00 -43.946,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 39.486.894,00 26.370.185,00 1.337.682,00 128.261.687,00 19.373.042,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 170.749.911,00 157.568.348,00 131.138.740,00 126.521.387,00 121.521.761,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 62.102.033,00 40.919.743,00 24.549.120,00 23.320.467,00 11.117.385,00
Finansal Yatırımlar 49.963.018,00 55.964.406,00 40.885.851,00 49.610.868,00 50.538.054,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 49.963.018,00 55.964.406,00 40.885.851,00 49.610.868,00 50.538.054,00
Ticari Alacaklar 6.617.473,00 2.857.510,00 2.746.285,00 3.949.034,00 4.715.841,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.151.252,00 1.631.597,00 1.574.372,00 3.031.137,00 3.938.822,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.466.221,00 1.225.913,00 1.171.913,00 917.897,00 777.019,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 45.305.158,00 46.144.052,00 48.583.394,00 49.522.368,00 51.484.814,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.897.111,00 9.590.690,00 14.298.338,00 81.952,00 3.662.122,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 75.752,00 36.698,00 3.545,00
Diğer Dönen Varlıklar 865.118,00 2.091.947,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 170.749.911,00 157.568.348,00 131.138.740,00 126.521.387,00 121.521.761,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 173.813.456,00 174.788.856,00 180.331.924,00 181.178.205,00 77.410.404,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 165.730.000,00 165.730.000,00 165.730.000,00 165.730.000,00 63.600.000,00
Maddi Duran Varlıklar 759.285,00 826.973,00 894.662,00 962.350,00 1.030.038,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.723,00 4.344,00 4.963,00 5.585,00 6.205,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 53.373,00 53.808,00 53.808,00 25.669,00 16.187,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 4.475.590,00 5.244.574,00 10.733.140,00 11.427.066,00 12.084.123,00
TOPLAM VARLIKLAR 344.563.367,00 332.357.204,00 311.470.664,00 307.699.592,00 198.932.165,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.899.165,00 21.395.727,00 24.251.910,00 23.395.339,00 23.297.127,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 681.710,00 678.471,00 505.127,00 446.244,00 353.338,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 681.710,00 678.471,00 505.127,00 446.244,00 353.338,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.079.855,00 4.140.996,00 7.440.696,00 10.072.780,00 12.011.661,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.079.855,00 4.140.996,00 7.440.696,00 10.072.780,00 12.011.661,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 141.561,00 106.577,00 134.004,00 81.988,00 81.634,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 18.488.127,00 16.110.618,00 15.712.819,00 12.505.912,00 10.555.554,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 216.160,00 175.187,00 181.104,00 137.387,00 155.353,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 216.160,00 175.187,00 181.104,00 137.387,00 155.353,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 291.752,00 183.878,00 278.160,00 151.028,00 139.587,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.522.542,00 11.936.526,00 13.226.306,00 11.649.487,00 11.868.917,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.297.358,00 2.439.136,00 2.592.774,00 2.748.398,00 334.793,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.297.358,00 2.439.136,00 2.592.774,00 2.748.398,00 334.793,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.257.624,00 1.007.035,00 988.886,00 1.559.848,00 1.274.650,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.257.624,00 1.007.035,00 988.886,00 1.559.848,00 1.274.650,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.421.707,00 33.332.253,00 37.478.216,00 35.044.826,00 35.166.044,00
Ö Z K A Y N A K L A R 312.141.660,00 299.024.951,00 273.992.448,00 272.654.766,00 163.766.121,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 312.141.660,00 299.024.951,00 273.992.448,00 272.654.766,00 163.766.121,00
Ödenmiş Sermaye 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.373.208,00 2.373.208,00 2.373.208,00 2.373.208,00 2.373.208,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.700.407,00 1.700.407,00 1.700.407,00 1.700.407,00 1.700.407,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -824.768,00 -627.302,00 -960.466,00 -768.150,00 -268.402,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -824.768,00 -627.302,00 -960.466,00 -768.150,00 -268.402,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -824.768,00 -627.302,00 -960.466,00 -768.150,00 -268.402,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.406.880,00 6.406.880,00 5.016.343,00 5.016.343,00 5.016.343,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 196.942.421,00 196.942.421,00 198.332.958,00 69.527.577,00 69.527.577,00
Net Dönem Karı/Zararı 39.543.512,00 26.229.337,00 1.529.998,00 128.805.381,00 19.416.988,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 344.563.367,00 332.357.204,00 311.470.664,00 307.699.592,00 198.932.165,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi