Geri Dön

KRGYO | Korfez Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,29
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,68
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 15,23
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,09
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 56.402.074,19
Piyasa Değeri (TL) 1.866.480.000,00
Özsermaye (TL) 894.130.944,00
Sermaye (TL) 66.000.000,00
Net Kar (TL) 122.558.089,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRGYO
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No: 14/1 İç Kapı No: 5 Üsküdar / İstanbul
Telefon 0 216 400 90 00
Faks 0 216 474 78 00
Web www.korfezgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 49.500.000,00 75,00
TOPLAM 66.000.000,00 100,00
DİĞER 16.500.000,00 25,00
Toplam 132.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 25.300.526,00 86.154.636,00 57.608.995,00 40.242.091,00 26.169.229,00
Satışların Maliyeti (-) 4.727.696,00 16.672.193,00 6.247.583,00 4.557.398,00 12.560.796,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 20.572.830,00 69.482.443,00 51.361.412,00 35.684.693,00 13.608.433,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 20.572.830,00 69.482.443,00 51.361.412,00 35.684.693,00 13.608.433,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 9.213.061,00 21.186.703,00 11.634.716,00 7.644.838,00 7.598.160,00
Pazarlama Giderleri (-) 7.867.063,00 27.640.742,00 16.263.595,00 10.235.872,00 8.477.166,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0,00 147.960.300,00 961.018,00 701.554,00 2.240.929,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 372.487,00 365.564,00 303.801,00 306.090,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.492.706,00 168.242.811,00 24.058.555,00 18.201.736,00 -532.054,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.777.360,00 58.556.468,00 15.591.411,00 8.099.883,00 5.984.970,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 19.067.409,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 19.270.066,00 207.731.870,00 39.649.966,00 26.301.619,00 5.452.916,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 20.939,00 195.876,00 106.454,00 72.282,00 63.546,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -11.457.038,00 135.545.125,00 39.543.512,00 26.229.337,00 -14.551.463,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -11.457.038,00 135.545.125,00 39.543.512,00 26.229.337,00 -14.551.463,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -11.457.038,00 135.545.125,00 39.543.512,00 26.229.337,00 -14.551.463,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -11.457.038,00 135.545.125,00 39.543.512,00 26.229.337,00 -14.551.463,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -110.641,00 212.668,00 -56.618,00 140.848,00 -343.136,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -110.641,00 212.668,00 -56.618,00 140.848,00 -343.136,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -110.641,00 212.668,00 -56.618,00 140.848,00 -343.136,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -11.567.679,00 135.757.793,00 39.486.894,00 26.370.185,00 -14.894.599,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -11.567.679,00 135.757.793,00 39.486.894,00 26.370.185,00 -14.894.599,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 630.910.688,00 632.009.877,00 170.749.911,00 157.568.348,00 131.138.740,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 47.574.706,00 57.086.696,00 62.102.033,00 40.919.743,00 24.549.120,00
Finansal Yatırımlar 92.852.455,00 103.889.574,00 49.963.018,00 55.964.406,00 40.885.851,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.583.070,00 4.800.322,00 6.617.473,00 2.857.510,00 2.746.285,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.514.763,00 2.602.484,00 5.151.252,00 1.631.597,00 1.574.372,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.068.307,00 2.197.838,00 1.466.221,00 1.225.913,00 1.171.913,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 457.191.359,00 460.921.026,00 45.305.158,00 46.144.052,00 48.583.394,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 24.578.566,00 0,00 5.897.111,00 9.590.690,00 14.298.338,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 481.374,00 312.792,00 0,00 0,00 75.752,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.649.158,00 4.999.467,00 865.118,00 2.091.947,00 0,00
ARA TOPLAM 630.910.688,00 632.009.877,00 170.749.911,00 157.568.348,00 131.138.740,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 335.218.228,00 335.589.415,00 173.813.456,00 174.788.856,00 180.331.924,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 326.627.656,00 326.627.656,00 165.730.000,00 165.730.000,00 165.730.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.580.279,00 2.623.296,00 759.285,00 826.973,00 894.662,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.685,00 14.606,00 3.723,00 4.344,00 4.963,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.685,00 14.606,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 53.373,00 53.808,00 53.808,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 4.475.590,00 5.244.574,00 10.733.140,00
TOPLAM VARLIKLAR 966.128.916,00 967.599.292,00 344.563.367,00 332.357.204,00 311.470.664,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.199.526,00 43.594.489,00 20.899.165,00 21.395.727,00 24.251.910,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 426.388,00 748.098,00 681.710,00 678.471,00 505.127,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 426.388,00 748.098,00 681.710,00 678.471,00 505.127,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.022.781,00 113.869,00 1.079.855,00 4.140.996,00 7.440.696,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.022.781,00 113.869,00 1.079.855,00 4.140.996,00 7.440.696,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 255.227,00 162.885,00 141.561,00 106.577,00 134.004,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 55.615.836,00 41.861.923,00 18.488.127,00 16.110.618,00 15.712.819,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 467.736,00 248.722,00 216.160,00 175.187,00 181.104,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 467.736,00 248.722,00 216.160,00 175.187,00 181.104,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 411.558,00 458.992,00 291.752,00 183.878,00 278.160,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.798.446,00 18.306.180,00 11.522.542,00 11.936.526,00 13.226.306,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.822.340,00 3.247.487,00 2.297.358,00 2.439.136,00 2.592.774,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.822.340,00 3.247.487,00 2.297.358,00 2.439.136,00 2.592.774,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.155.738,00 1.274.694,00 1.257.624,00 1.007.035,00 988.886,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.155.738,00 1.274.694,00 1.257.624,00 1.007.035,00 988.886,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.997.972,00 61.900.669,00 32.421.707,00 33.332.253,00 37.478.216,00
Ö Z K A Y N A K L A R 894.130.944,00 905.698.623,00 312.141.660,00 299.024.951,00 273.992.448,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 894.130.944,00 905.698.623,00 312.141.660,00 299.024.951,00 273.992.448,00
Ödenmiş Sermaye 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 820.503.654,00 820.503.654,00 2.373.208,00 2.373.208,00 2.373.208,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.134.874,00 15.134.874,00 1.700.407,00 1.700.407,00 1.700.407,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.147.437,00 -1.036.796,00 -824.768,00 -627.302,00 -960.466,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.147.437,00 -1.036.796,00 -824.768,00 -627.302,00 -960.466,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.147.437,00 -1.036.796,00 -824.768,00 -627.302,00 -960.466,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.395.607,00 31.395.607,00 6.406.880,00 6.406.880,00 5.016.343,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -26.298.716,00 -182.261.848,00 196.942.421,00 196.942.421,00 198.332.958,00
Net Dönem Karı/Zararı -11.457.038,00 155.963.132,00 39.543.512,00 26.229.337,00 1.529.998,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 966.128.916,00 967.599.292,00 344.563.367,00 332.357.204,00 311.470.664,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 40.885.851,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi