Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu KOZAL
Sektör Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmek
Adres Necatibey Cad. No:56-B Demirtepe Çankaya Ankara
Telefon 0 312 5871000
Faks 0 312 5871100
Web http://kozaaltin.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATP İNŞAAT VE TİCARET AŞ 68.635.334,05 45,01
KOZA-İPEK HOLDİNG A.Ş. 38.114.664,91 24,99
DİĞER 45.750.001,04 30,00
Toplam 152.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Koza Ltd. 60.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,54
24.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.417.034.000,00 695.593.000,00 2.849.270.000,00 1.898.674.000,00 1.076.817.000,00
Satışların Maliyeti (-) -473.545.000,00 -249.593.000,00 -955.284.000,00 -621.118.000,00 -381.922.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 943.489.000,00 446.000.000,00 1.893.986.000,00 1.277.556.000,00 694.895.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 943.489.000,00 446.000.000,00 1.893.986.000,00 1.277.556.000,00 694.895.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -91.458.000,00 -40.542.000,00 -152.352.000,00 -106.004.000,00 -73.865.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.526.000,00 -690.000,00 -6.597.000,00 -3.713.000,00 -2.709.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -43.030.000,00 -32.329.000,00 -136.849.000,00 -45.359.000,00 -27.122.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 35.832.000,00 23.266.000,00 46.979.000,00 29.880.000,00 24.540.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -37.554.000,00 -28.266.000,00 -33.408.000,00 -27.673.000,00 -18.019.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 805.753.000,00 367.439.000,00 1.611.759.000,00 1.124.687.000,00 597.720.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 320.073.000,00 174.099.000,00 646.716.000,00 483.500.000,00 337.937.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.747.000,00 -3.747.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.122.079.000,00 537.791.000,00 2.258.475.000,00 1.608.187.000,00 935.657.000,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.122.079.000,00 537.791.000,00 2.258.475.000,00 1.608.187.000,00 935.657.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -258.223.000,00 -143.853.000,00 -491.183.000,00 -347.936.000,00 -201.742.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -250.981.000,00 -135.670.000,00 -512.452.000,00 -357.113.000,00 -208.388.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.242.000,00 -8.183.000,00 21.269.000,00 9.177.000,00 6.646.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 863.856.000,00 393.938.000,00 1.767.292.000,00 1.260.251.000,00 733.915.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 863.856.000,00 393.938.000,00 1.767.292.000,00 1.260.251.000,00 733.915.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 863.856.000,00 393.938.000,00 1.767.292.000,00 1.260.251.000,00 733.915.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -542.000,00 1.138.000,00 -2.081.000,00 -2.121.000,00 -958.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -678.000,00 1.423.000,00 -2.668.000,00 -2.719.000,00 -1.229.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 136.000,00 -285.000,00 587.000,00 598.000,00 271.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 136.000,00 -285.000,00 587.000,00 598.000,00 271.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -5.538.000,00 -5.538.000,00 5.538.000,00 7.556.000,00 7.716.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 1.562.000,00 1.562.000,00 -1.562.000,00 -2.132.000,00 -2.176.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -6.080.000,00 -4.400.000,00 3.457.000,00 5.435.000,00 6.758.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 857.776.000,00 389.538.000,00 1.770.749.000,00 1.265.686.000,00 740.673.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.706.104.000,00 5.661.907.000,00 5.283.558.000,00 4.604.940.000,00 4.030.331.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.245.562.000,00 4.813.152.000,00 4.455.031.000,00 3.780.517.000,00 3.258.188.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 154.000,00 161.000,00 317.000,00 228.000,00 205.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 154.000,00 161.000,00 317.000,00 228.000,00 205.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.264.000,00 431.664.000,00 371.809.000,00 348.341.000,00 328.183.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 405.645.000,00 371.809.000,00 348.341.000,00 328.183.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.264.000,00 26.019.000,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 414.936.000,00 385.677.000,00 380.930.000,00 401.837.000,00 368.684.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 28.641.000,00 28.364.000,00 20.714.000,00 27.666.000,00 28.299.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 547.000,00 2.889.000,00 54.757.000,00 46.351.000,00 46.772.000,00
ARA TOPLAM 5.706.104.000,00 5.661.907.000,00 5.283.558.000,00 4.604.940.000,00 4.030.331.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.598.592.000,00 1.146.315.000,00 1.065.056.000,00 1.158.619.000,00 1.171.095.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 100.681.000,00 101.237.000,00 101.794.000,00 102.350.000,00 102.907.000,00
Maddi Duran Varlıklar 633.306.000,00 582.504.000,00 571.383.000,00 675.798.000,00 695.586.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.939.000,00 15.212.000,00 15.457.000,00 15.584.000,00 15.789.000,00
- Şerefiye 14.017.000,00 14.017.000,00 14.017.000,00 14.017.000,00 14.017.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 922.000,00 1.195.000,00 1.440.000,00 1.567.000,00 1.772.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 96.637.000,00 95.275.000,00 102.181.000,00 89.531.000,00 86.628.000,00
Diğer Duran Varlıklar 24.905.000,00 24.604.000,00 739.000,00 710.000,00 747.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.304.696.000,00 6.808.222.000,00 6.348.614.000,00 5.763.559.000,00 5.201.426.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 478.745.000,00 458.447.000,00 405.977.000,00 364.649.000,00 311.934.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.737.000,00 5.379.000,00 3.902.000,00 4.380.000,00 4.400.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 59.816.000,00 62.818.000,00 67.591.000,00 63.150.000,00 46.475.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.816.000,00 62.818.000,00 67.591.000,00 63.150.000,00 46.475.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.303.000,00 12.649.000,00 9.658.000,00 8.975.000,00 8.237.000,00
Diğer Borçlar 668.000,00 5.525.000,00 657.000,00 605.000,00 642.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 562.000,00 5.422.000,00 657.000,00 605.000,00 642.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 106.000,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 409.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 98.565.000,00 118.623.000,00 139.425.000,00 123.673.000,00 96.338.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 300.023.000,00 251.858.000,00 175.055.000,00 158.155.000,00 150.337.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.811.000,00 9.396.000,00 9.653.000,00 8.220.000,00 8.214.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 291.212.000,00 242.462.000,00 165.402.000,00 149.935.000,00 142.123.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 224.000,00 1.205.000,00 9.689.000,00 5.711.000,00 5.505.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 209.750.000,00 201.812.000,00 184.212.000,00 145.548.000,00 161.143.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.048.000,00 10.597.000,00 545.000,00 1.039.000,00 1.634.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 162.130.000,00 155.434.000,00 151.048.000,00 113.434.000,00 127.906.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.165.000,00 26.770.000,00 25.689.000,00 25.318.000,00 21.491.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 130.965.000,00 128.664.000,00 125.359.000,00 88.116.000,00 106.415.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 688.495.000,00 660.259.000,00 590.189.000,00 510.197.000,00 473.077.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 6.616.201.000,00 6.147.963.000,00 5.758.425.000,00 5.253.362.000,00 4.728.349.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.616.201.000,00 6.147.963.000,00 5.758.425.000,00 5.253.362.000,00 4.728.349.000,00
Ödenmiş Sermaye 152.500.000,00 152.500.000,00 152.500.000,00 152.500.000,00 152.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.579.000,00 3.579.000,00 3.579.000,00 3.579.000,00 3.579.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.636.000,00 -2.956.000,00 -4.094.000,00 -4.134.000,00 -2.971.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.636.000,00 -2.956.000,00 -4.094.000,00 -4.134.000,00 -2.971.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.636.000,00 -2.956.000,00 -4.094.000,00 -4.134.000,00 -2.971.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 5.538.000,00 7.556.000,00 7.716.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 5.538.000,00 7.556.000,00 7.716.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 137.390.000,00 137.390.000,00 137.390.000,00 137.390.000,00 137.390.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.463.512.000,00 5.463.512.000,00 3.696.220.000,00 3.696.220.000,00 3.696.220.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 863.856.000,00 393.938.000,00 1.767.292.000,00 1.260.251.000,00 733.915.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.304.696.000,00 6.808.222.000,00 6.348.614.000,00 5.763.559.000,00 5.201.426.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi