Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,07
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,00
BIST-100'deki Ağırlığı 8,54
F/K Oranı 12,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,47
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 1.307.062.570,74
Piyasa Değeri (TL) 4.965.400.000,00
Özsermaye (TL) 2.007.126.000,00
Sermaye (TL) 152.500.000,00
Net Kar (TL) 405.755.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KOZAL
Sektör Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmek
Adres Necatibey Cad. No:56-B Demirtepe Çankaya Ankara
Telefon 0 312 5871000
Faks 0 312 5871100
Web http://kozaaltin.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATP İNŞAAT VE TİCARET AŞ 68.635.334,05 45,01
KOZA-İPEK HOLDİNG A.Ş. 38.114.664,91 24,99
DİĞER 45.750.001,04 30,00
Toplam 152.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Koza Ltd. 60.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,54
24.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2015-9 2015-6 2015-3 2014-12 2014-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 549.942.000,00 385.189.000,00 169.643.000,00 885.888.000,00 680.300.000,00
Satışların Maliyeti (-) -278.306.000,00 -198.232.000,00 -99.174.000,00 -321.342.000,00 -248.553.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 271.636.000,00 186.957.000,00 70.469.000,00 564.546.000,00 431.747.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -59.029.000,00 -38.594.000,00 -18.196.000,00 -71.055.000,00 -53.509.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.420.000,00 -932.000,00 -354.000,00 -2.142.000,00 -1.648.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -14.882.000,00 -10.166.000,00 -4.883.000,00 -15.703.000,00 -12.943.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.554.000,00 6.305.000,00 5.808.000,00 21.089.000,00 5.936.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -76.770.000,00 -56.312.000,00 -2.518.000,00 -37.456.000,00 -23.294.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 126.089.000,00 87.258.000,00 50.326.000,00 459.279.000,00 346.289.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21.258.000,00 33.752.000,00 6.913.000,00 51.656.000,00 44.799.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -471.000,00 -13.105.000,00 -13.105.000,00 -1.681.000,00 -3.703.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 146.876.000,00 107.905.000,00 44.134.000,00 509.254.000,00 387.385.000,00
Finansman gelirleri 210.712.000,00 105.910.000,00 101.348.000,00 106.255.000,00 63.609.000,00
Finansman Giderleri (-) -52.961.000,00 -44.219.000,00 -25.165.000,00 -57.885.000,00 -29.868.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 304.627.000,00 169.596.000,00 120.317.000,00 557.624.000,00 421.126.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -54.958.000,00 -28.720.000,00 -23.313.000,00 -62.734.000,00 -82.322.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -53.384.000,00 -25.307.000,00 -22.643.000,00 -115.670.000,00 -88.613.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.574.000,00 -3.413.000,00 -670.000,00 52.936.000,00 6.291.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 249.669.000,00 140.876.000,00 97.004.000,00 494.890.000,00 338.804.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 249.669.000,00 140.876.000,00 97.004.000,00 494.890.000,00 338.804.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 1.637,20 923,80 636,10 3.245,20 2.221,70
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1.637,20 923,80 636,10 3.245,20 2.221,70
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -40.000,00 487.000,00 657.000,00 -3.893.000,00 -27.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -50.000,00 609.000,00 821.000,00 -4.866.000,00 -34.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 10.000,00 -122.000,00 -164.000,00 973.000,00 7.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 63.820.000,00 38.775.000,00 16.718.000,00 -2.551.000,00 3.378.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 63.820.000,00 38.775.000,00 16.718.000,00 -2.551.000,00 3.378.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 63.780.000,00 39.262.000,00 17.375.000,00 -6.444.000,00 3.351.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 313.449.000,00 180.138.000,00 114.379.000,00 488.446.000,00 342.155.000,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2015-9 2015-6 2015-3 2014-12 2014-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.481.911.000,00 1.302.473.000,00 1.444.950.000,00 1.299.576.000,00 1.230.379.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.247.118.000,00 1.079.616.000,00 1.232.456.000,00 1.070.793.000,00 990.922.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.404.000,00 3.162.000,00 307.000,00 523.000,00 1.911.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.912.000,00 1.144.000,00 62.000,00 70.000,00 1.470.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 492.000,00 2.018.000,00 245.000,00 453.000,00 441.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 21.000,00 5.000,00 13.000,00 5.000,00 21.052.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.000,00 5.000,00 13.000,00 5.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 21.052.000,00
Türev Araçlar 0,00 7.583.000,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 190.561.000,00 173.112.000,00 176.176.000,00 196.322.000,00 201.294.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.402.000,00 11.944.000,00 11.140.000,00 7.219.000,00 9.998.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 31.405.000,00 27.051.000,00 24.858.000,00 24.714.000,00 5.202.000,00
ARA TOPLAM 1.481.911.000,00 1.302.473.000,00 1.444.950.000,00 1.299.576.000,00 1.230.379.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 728.900.000,00 726.139.000,00 735.040.000,00 719.976.000,00 664.278.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.081.000,00 21.195.000,00 21.308.000,00 21.422.000,00 19.776.000,00
Maddi Duran Varlıklar 565.397.000,00 574.119.000,00 589.150.000,00 579.161.000,00 588.483.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.701.000,00 14.627.000,00 14.645.000,00 14.912.000,00 14.919.000,00
- Şerefiye 14.017.000,00 14.017.000,00 14.017.000,00 14.017.000,00 14.017.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 684.000,00 610.000,00 628.000,00 895.000,00 902.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 57.384.000,00 55.413.000,00 58.114.000,00 58.948.000,00 11.337.000,00
Diğer Duran Varlıklar 783.000,00 774.000,00 610.000,00 547.000,00 531.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.210.811.000,00 2.028.612.000,00 2.179.990.000,00 2.019.552.000,00 1.894.657.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.740.000,00 60.900.000,00 282.175.000,00 74.667.000,00 92.703.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.068.000,00 8.004.000,00 7.640.000,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.284.000,00 20.434.000,00 22.767.000,00 16.001.000,00 19.891.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.673.000,00 266.000,00 2.024.000,00 3.764.000,00 382.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.611.000,00 20.168.000,00 20.743.000,00 12.237.000,00 19.509.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.524.000,00 2.397.000,00 2.213.000,00 2.383.000,00 2.410.000,00
Diğer Borçlar 9.000,00 14.000,00 175.016.000,00 2.000,00 14.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.000,00 14.000,00 175.016.000,00 2.000,00 14.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30.004.000,00 3.887.000,00 23.797.000,00 26.809.000,00 26.882.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 31.960.000,00 22.293.000,00 33.504.000,00 23.247.000,00 26.735.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.754.000,00 8.293.000,00 5.098.000,00 2.603.000,00 9.064.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.206.000,00 14.000.000,00 28.406.000,00 20.644.000,00 17.671.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.420.000,00 3.871.000,00 4.133.000,00 4.544.000,00 13.068.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.945.000,00 93.897.000,00 89.759.000,00 76.206.000,00 79.566.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.657.000,00 8.147.000,00 7.916.000,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 77.550.000,00 70.975.000,00 67.487.000,00 63.452.000,00 67.031.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.043.000,00 4.919.000,00 5.152.000,00 4.772.000,00 2.764.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 72.507.000,00 66.056.000,00 62.335.000,00 58.680.000,00 64.267.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.007.126.000,00 1.873.815.000,00 1.808.056.000,00 1.868.679.000,00 1.722.388.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.007.126.000,00 1.873.815.000,00 1.808.056.000,00 1.868.679.000,00 1.722.388.000,00
Ödenmiş Sermaye 152.500.000,00 152.500.000,00 152.500.000,00 152.500.000,00 152.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.579.000,00 3.579.000,00 3.579.000,00 3.579.000,00 3.579.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.579.000,00 -4.052.000,00 -3.882.000,00 -4.539.000,00 -673.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -4.579.000,00 0,00 -3.882.000,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61.269.000,00 36.224.000,00 14.167.000,00 -2.551.000,00 3.378.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 61.269.000,00 36.224.000,00 14.167.000,00 -2.551.000,00 3.378.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 137.390.000,00 137.390.000,00 137.390.000,00 120.654.000,00 120.654.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.407.298.000,00 1.407.298.000,00 1.407.298.000,00 1.104.146.000,00 1.104.146.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 249.669.000,00 140.876.000,00 97.004.000,00 494.890.000,00 338.804.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.210.811.000,00 2.028.612.000,00 2.179.990.000,00 2.019.552.000,00 1.894.657.000,00
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 0,00 -4.052.000,00 0,00 -4.539.000,00 -673.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi