Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,94
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,00
BIST-100'deki Ağırlığı 7,14
F/K Oranı 10,21
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,95
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 1.196.230.575,17
Piyasa Değeri (TL) 5.642.500.000,00
Özsermaye (TL) 2.900.414.000,00
Sermaye (TL) 152.500.000,00
Net Kar (TL) 552.696.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KOZAL
Sektör Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmek
Adres Necatibey Cad. No:56-B Demirtepe Çankaya Ankara
Telefon 0 312 5871000
Faks 0 312 5871100
Web http://kozaaltin.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATP İNŞAAT VE TİCARET AŞ 68.635.334,05 45,01
KOZA-İPEK HOLDİNG A.Ş. 38.114.664,91 24,99
DİĞER 45.750.001,04 30,00
Toplam 152.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Koza Ltd. 60.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,54
24.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 967.560.000,00 730.936.000,00 493.717.000,00 244.664.000,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -402.226.000,00 -288.953.000,00 -185.781.000,00 -96.879.000,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 565.334.000,00 441.983.000,00 307.936.000,00 147.785.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 565.334.000,00 441.983.000,00 307.936.000,00 147.785.000,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -102.988.000,00 -74.970.000,00 -48.742.000,00 -25.088.000,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.175.000,00 -1.746.000,00 -1.183.000,00 -544.000,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.361.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29.956.000,00 14.610.000,00 16.338.000,00 6.944.000,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.522.000,00 -9.360.000,00 -13.621.000,00 -4.958.000,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 456.244.000,00 370.517.000,00 260.728.000,00 124.139.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 190.622.000,00 142.149.000,00 91.989.000,00 42.677.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 646.866.000,00 512.666.000,00 352.717.000,00 166.816.000,00 0,00
Finansman Gelirleri 351.579.000,00 174.387.000,00 120.945.000,00 99.434.000,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -312.525.000,00 -180.229.000,00 -134.223.000,00 -99.298.000,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 685.920.000,00 506.824.000,00 339.439.000,00 166.952.000,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -133.224.000,00 -103.301.000,00 -70.009.000,00 -35.397.000,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -134.784.000,00 -106.226.000,00 -72.799.000,00 -38.110.000,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.560.000,00 2.925.000,00 2.790.000,00 2.713.000,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 552.696.000,00 403.523.000,00 269.430.000,00 131.555.000,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 552.696.000,00 403.523.000,00 269.430.000,00 131.555.000,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 552.696.000,00 403.523.000,00 269.430.000,00 131.555.000,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.288.000,00 -1.288.000,00 -1.288.000,00 -1.288.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.610.000,00 -1.610.000,00 -1.610.000,00 -1.610.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 322.000,00 322.000,00 322.000,00 322.000,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.288.000,00 -1.288.000,00 -1.288.000,00 -1.288.000,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 551.408.000,00 402.235.000,00 268.142.000,00 130.267.000,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.252.081.000,00 2.229.126.000,00 2.066.408.000,00 1.956.264.000,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.812.742.000,00 1.797.268.000,00 1.718.302.000,00 1.636.740.000,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.365.000,00 11.774.000,00 11.174.000,00 31.855.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.365.000,00 11.774.000,00 11.174.000,00 31.855.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 145.320.000,00 115.262.000,00 90.902.000,00 75.368.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 145.320.000,00 115.262.000,00 90.902.000,00 75.368.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 210.236.000,00 195.773.000,00 175.430.000,00 137.245.000,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.198.000,00 61.944.000,00 29.354.000,00 31.590.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 57.220.000,00 47.105.000,00 41.246.000,00 43.466.000,00 0,00
ARA TOPLAM 2.252.081.000,00 2.229.126.000,00 2.066.408.000,00 1.956.264.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 906.694.000,00 842.124.000,00 825.118.000,00 826.292.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 109.729.000,00 110.307.000,00 110.885.000,00 111.462.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 523.693.000,00 454.310.000,00 445.682.000,00 447.332.000,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.913.000,00 15.916.000,00 15.873.000,00 15.012.000,00 0,00
- Şerefiye 14.017.000,00 14.017.000,00 14.017.000,00 14.017.000,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.896.000,00 1.899.000,00 1.856.000,00 995.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.528.000,00 18.893.000,00 18.758.000,00 18.681.000,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 3.519.000,00 11.907.000,00 3.155.000,00 1.930.000,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.158.775.000,00 3.071.250.000,00 2.891.526.000,00 2.782.556.000,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 212.139.000,00 274.959.000,00 229.610.000,00 257.746.000,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 22.734.000,00 29.607.000,00 5.632.000,00 13.500.000,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.734.000,00 29.607.000,00 5.632.000,00 13.500.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.758.000,00 8.019.000,00 4.125.000,00 3.586.000,00 0,00
Diğer Borçlar 3.909.000,00 3.973.000,00 3.973.000,00 3.932.000,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.909.000,00 3.973.000,00 3.973.000,00 3.932.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.860.000,00 26.058.000,00 27.110.000,00 51.052.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 146.040.000,00 186.263.000,00 183.352.000,00 181.676.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.408.000,00 6.232.000,00 6.232.000,00 6.217.000,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 139.632.000,00 180.031.000,00 177.120.000,00 175.459.000,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.838.000,00 21.039.000,00 5.418.000,00 4.000.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.222.000,00 45.050.000,00 44.768.000,00 45.537.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.509.000,00 25.509.000,00 25.508.000,00 25.509.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.480.000,00 13.480.000,00 13.479.000,00 13.480.000,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 12.029.000,00 12.029.000,00 12.029.000,00 12.029.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 258.361.000,00 320.009.000,00 274.378.000,00 303.283.000,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.900.414.000,00 2.751.241.000,00 2.617.148.000,00 2.479.273.000,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.900.414.000,00 2.751.241.000,00 2.617.148.000,00 2.479.273.000,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 152.500.000,00 152.500.000,00 152.500.000,00 152.500.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.579.000,00 3.579.000,00 3.579.000,00 3.579.000,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.307.000,00 -1.307.000,00 -1.307.000,00 -1.307.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.307.000,00 -1.307.000,00 -1.307.000,00 -1.307.000,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.307.000,00 -1.307.000,00 -1.307.000,00 -1.307.000,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 137.390.000,00 137.390.000,00 137.390.000,00 137.390.000,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.055.556.000,00 2.055.556.000,00 2.055.556.000,00 2.055.556.000,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 552.696.000,00 403.523.000,00 269.430.000,00 131.555.000,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.158.775.000,00 3.071.250.000,00 2.891.526.000,00 2.782.556.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi