Geri Dön

KOPOL | Koza Polyester


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,22
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 3.367.643.653,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 435.555.993,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KOPOL
Sektör
Adres Başpınar (Organize) OSB Mahallesi O.S.B. 4.Bölge 83414 Nolu Cadde No: 30 - Şehitkamil / Gaziantep
Telefon +90 (342) 337 20 60
Faks +90 (342) 337 19 25
Web www.kozapolyester.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SAİM AKINAL 78.165.000,00 36,16
SUAT AKINAL 78.165.000,00 36,16
TOPLAM 216.160.000,00 100,00
DİĞER 59.830.000,00 27,68
Toplam 432.320.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.332.268.150,00 3.602.526.162,00 2.413.330.559,00 1.359.105.849,00 535.015.732,00
Satışların Maliyeti (-) 1.088.894.570,00 2.941.939.816,00 1.983.033.710,00 1.098.326.348,00 431.644.918,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 243.373.580,00 660.586.346,00 430.296.849,00 260.779.501,00 103.370.814,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 243.373.580,00 660.586.346,00 430.296.849,00 260.779.501,00 103.370.814,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 11.992.275,00 27.896.527,00 20.425.704,00 13.242.111,00 3.627.016,00
Pazarlama Giderleri (-) 8.925.184,00 18.893.442,00 14.026.528,00 7.731.799,00 3.805.538,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 42.499.103,00 44.806.253,00 34.131.726,00 25.014.561,00 20.758.523,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 56.754.773,00 20.556.997,00 15.042.203,00 13.666.432,00 11.902.402,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 208.200.451,00 638.045.633,00 414.934.140,00 251.153.720,00 104.794.381,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 34.572.634,00 58.263.682,00 37.320.205,00 31.095.611,00 6.810.096,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 242.773.085,00 696.309.315,00 452.254.345,00 282.249.331,00 111.604.477,00
Finansman gelirleri 8.973.036,00 8.497.484,00 60.483.926,00 67.538.287,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 67.106.653,00 167.165.430,00 112.569.267,00 61.752.652,00 42.143.747,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 184.639.468,00 537.641.369,00 400.169.004,00 288.034.966,00 69.460.730,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 32.064.393,00 195.540.727,00 46.258.159,00 53.360.050,00 10.341.006,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 9.328.963,00 10.708.646,00 8.827.863,00 4.653.374,00 6.451.704,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 22.735.430,00 184.832.081,00 37.430.296,00 48.706.676,00 3.889.302,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 152.575.075,00 342.100.642,00 353.910.845,00 234.674.916,00 59.119.724,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 152.575.075,00 342.100.642,00 353.910.845,00 234.674.916,00 59.119.724,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 152.575.075,00 342.100.642,00 353.910.845,00 234.674.916,00 59.119.724,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -829.017,00 -329.502,00 -329.486,00 -351.463,00 -50.882,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.105.356,00 -439.336,00 -439.315,00 -439.329,00 -63.603,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -276.339,00 -109.834,00 -109.829,00 -87.866,00 -12.721,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -109.834,00 -109.829,00 -87.866,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 111.976.864,00 487.492.322,00 633.129.144,00 474.973.725,00 18.529.112,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 111.147.847,00 487.162.820,00 632.799.658,00 474.622.262,00 18.478.230,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 263.722.922,00 829.263.462,00 986.710.503,00 709.297.178,00 77.597.954,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 263.722.922,00 829.263.462,00 986.710.503,00 709.297.178,00 77.597.954,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.029.630.366,00 3.377.413.454,00 3.387.548.396,00 2.399.041.122,00 1.680.869.333,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 295.585.977,00 48.786.810,00 68.550.271,00 53.457.380,00 90.439.099,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 80.904.185,00 59.961.558,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.739.050.262,00 1.292.067.591,00 988.439.804,00 868.255.514,00 483.633.340,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 921.558.842,00 531.944.986,00 300.059.808,00 402.833.276,00 76.189.300,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 817.491.420,00 760.122.605,00 688.379.996,00 465.422.238,00 407.444.040,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 72.363.463,00 1.182.079.117,00 897.956.608,00 489.107.061,00 475.795.413,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 1.155.451.175,00 857.704.592,00 416.832.891,00 394.580.565,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72.363.463,00 26.627.942,00 40.252.016,00 72.274.170,00 81.214.848,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 494.981.996,00 511.797.562,00 1.150.000.416,00 700.382.872,00 498.728.812,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 340.190.937,00 218.477.427,00 89.095.088,00 104.645.221,00 11.313.544,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 42.262,00 8.947.476,00 4.809.840,00 166.766,00 48.382,00
Diğer Dönen Varlıklar 87.415.469,00 115.257.471,00 188.696.369,00 102.122.123,00 60.949.185,00
ARA TOPLAM 3.029.630.366,00 3.377.413.454,00 3.387.548.396,00 2.399.041.122,00 1.680.869.333,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.185.096.703,00 2.920.358.994,00 2.898.951.944,00 2.597.864.234,00 1.963.629.439,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.461.583.665,00 2.260.525.143,00 2.121.781.555,00 2.030.302.012,00 1.462.803.931,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.870.406,00 3.600.646,00 3.415.079,00 3.284.053,00 2.481.436,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 3.415.079,00 3.284.053,00 2.481.436,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 156.249.520,00 141.450.639,00 138.541.981,00 128.391.679,00 97.708.892,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 340.406.216,00 289.066.050,00 406.754.412,00 285.083.047,00 250.276.282,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.214.727.069,00 6.297.772.448,00 6.286.500.340,00 4.996.905.356,00 3.644.498.772,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.813.711.511,00 2.267.737.395,00 2.165.472.430,00 1.356.090.264,00 1.285.195.472,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 164.619.510,00 350.088.053,00 409.721.992,00 490.259.016,00 785.976.939,00
- Banka Kredileri 163.596.579,00 350.055.112,00 409.570.927,00 489.496.744,00 785.970.506,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 196.404.970,00 126.566.981,00 99.891.747,00 81.514.747,00 234.721.268,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.813.455,00 26.797.692,00 4.026.968,00 3.759.310,00 2.758.900,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 122.693.599,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.243.527.873,00 1.721.991.160,00 1.591.199.152,00 666.731.112,00 172.282.141,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.243.527.873,00 1.721.991.160,00 1.591.199.152,00 666.731.112,00 172.282.141,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.453.310,00 9.921.145,00 7.129.303,00 7.619.674,00 9.616.116,00
Diğer Borçlar 4.432.433,00 2.005.578,00 1.777.148,00 1.937.101,00 1.844.685,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.133,00 4.857,00 4.216,00 4.442,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.427.300,00 2.000.721,00 1.772.932,00 1.932.659,00 1.844.685,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 175.530.393,00 43.209.596,00 43.768.034,00 100.448.605,00 71.699.721,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.328.963,00 10.708.646,00 8.827.863,00 4.653.374,00 6.451.704,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.414.059,00 3.246.236,00 3.157.191,00 2.926.635,00 2.602.898,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.727.341,00 1.559.518,00 1.470.485,00 1.239.922,00 916.174,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.686.718,00 1.686.718,00 1.686.706,00 1.686.713,00 1.686.724,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.033.371.905,00 926.114.322,00 859.660.138,00 656.860.645,00 561.093.288,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 388.291.178,00 386.382.323,00 381.456.042,00 287.864.118,00 290.376.545,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.928.519,00 25.572.231,00 3.840.112,00 4.586.237,00 4.108.232,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.535.911,00 17.571.573,00 21.330.638,00 16.876.790,00 13.663.064,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.535.911,00 17.571.573,00 21.330.638,00 16.876.790,00 13.663.064,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 559.924.336,00 467.797.785,00 406.317.727,00 304.432.993,00 221.697.335,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.847.083.416,00 3.193.851.717,00 3.025.132.568,00 2.012.950.909,00 1.846.288.760,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.367.643.653,00 3.103.920.731,00 3.261.367.772,00 2.983.954.447,00 1.798.210.012,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.367.643.653,00 3.103.920.731,00 3.261.367.772,00 2.983.954.447,00 1.798.210.012,00
Ödenmiş Sermaye 216.160.000,00 216.160.000,00 216.160.000,00 216.160.000,00 193.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 452.386.051,00 530.885.211,00 530.885.211,00 530.885.211,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.479.715.952,00 1.368.568.105,00 1.514.204.943,00 1.356.027.547,00 161.708,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -945.929,00 -116.912,00 -116.896,00 -138.873,00 161.708,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -945.929,00 -116.912,00 -116.896,00 -138.873,00 161.708,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.480.661.881,00 1.368.685.017,00 1.514.321.839,00 1.356.166.420,00 899.721.807,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 899.721.807,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 108.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 958.726.575,00 646.206.773,00 646.206.773,00 646.206.773,00 646.206.773,00
Net Dönem Karı/Zararı 152.575.075,00 342.100.642,00 353.910.845,00 234.674.916,00 59.119.724,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.214.727.069,00 6.297.772.448,00 6.286.500.340,00 4.996.905.356,00 3.644.498.772,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi