Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KONYA
Sektör Çimento-hazir beton-agrega
Adres Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi No: 195, 42300 Selcuklu, Konya
Telefon 0332 346 03 55
Faks 0332 346 03 65
Web http://www.konyacimento.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 883.219,09 18,12
PARFICIM PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 3.990.220,90 81,88
Toplam 4.873.439,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. 74.250,00 99,00
Konya Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş. 40.567.856,94 100,00
Sigma Beton Lab. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 10.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
13.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 315.504.566,00 235.610.277,00 138.978.458,00 54.907.812,00 372.728.488,00
Satışların Maliyeti (-) -276.600.502,00 -209.763.271,00 -128.577.513,00 -52.994.067,00 -299.142.076,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.904.064,00 25.847.006,00 10.400.945,00 1.913.745,00 73.586.412,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 38.904.064,00 25.847.006,00 10.400.945,00 1.913.745,00 73.586.412,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -35.954.049,00 -27.188.471,00 -17.973.616,00 -8.010.982,00 -32.787.627,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.960.982,00 -2.175.967,00 -2.680.415,00 -1.079.946,00 -6.751.247,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.326.466,00 2.976.301,00 2.259.969,00 443.284,00 3.987.521,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.834.214,00 -4.725.831,00 -3.989.916,00 -1.046.734,00 -7.228.831,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.518.715,00 -5.266.962,00 -11.983.033,00 -7.780.633,00 30.806.228,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 608.153,00 118.036,00 19.373,00 10.750,00 1.022.744,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -52.086,00 -48.393,00 -36.309,00 -18.230,00 -151.500,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.962.648,00 -5.197.319,00 -11.999.969,00 -7.788.113,00 31.677.472,00
Finansman Gelirleri 12.392.186,00 8.759.365,00 6.450.226,00 6.937.152,00 33.721.182,00
Finansman Giderleri (-) -8.870.462,00 -6.738.621,00 -3.272.849,00 -4.807.270,00 -21.343.069,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 559.076,00 -3.176.575,00 -8.822.592,00 -5.658.231,00 44.055.585,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 59.403,00 1.431.909,00 2.724.385,00 1.337.409,00 -9.043.779,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 33.025,00 196.060,00 154.816,00 -192.231,00 -10.066.585,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 26.378,00 1.235.849,00 2.569.569,00 1.529.640,00 1.022.806,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 618.479,00 -1.744.666,00 -6.098.207,00 -4.320.822,00 35.011.806,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 618.479,00 -1.744.666,00 -6.098.207,00 -4.320.822,00 35.011.806,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.991,00 6.480,00 6.384,00 6.903,00 18.096,00
- Ana Ortaklık Payları 611.488,00 -1.751.146,00 -6.104.591,00 -4.327.725,00 34.993.710,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -725.231,00 123.934,00 123.934,00 0,00 -532.198,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -906.539,00 154.917,00 154.917,00 0,00 -665.248,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 181.308,00 -30.983,00 -30.983,00 0,00 133.050,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -725.231,00 123.934,00 123.934,00 0,00 -532.198,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -106.752,00 -1.620.732,00 -5.974.273,00 -4.320.822,00 34.479.608,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 218.625.103,00 223.518.842,00 219.253.311,00 222.622.772,00 251.150.742,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 65.656.725,00 52.622.663,00 39.742.434,00 45.485.134,00 61.334.471,00
Finansal Yatırımlar 60.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 88.772.984,00 101.762.492,00 91.459.405,00 68.668.477,00 89.552.341,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 566.062,00 1.933.808,00 1.624.136,00 423.266,00 4.892.427,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 88.206.922,00 99.828.684,00 89.835.269,00 68.245.211,00 84.659.914,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 904.422,00 649.386,00 598.341,00 733.157,00 625.236,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 61.574.806,00 65.798.713,00 81.792.392,00 101.073.060,00 95.329.386,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 711.559,00 2.277.824,00 2.349.003,00 1.914.059,00 835.817,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 195.207,00 188.818,00 2.767.186,00 2.195.881,00 492.792,00
Diğer Dönen Varlıklar 748.401,00 218.946,00 544.550,00 2.553.004,00 2.980.699,00
ARA TOPLAM 218.625.103,00 223.518.842,00 219.253.311,00 222.622.772,00 251.150.742,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 213.469.683,00 198.157.892,00 203.233.531,00 198.323.092,00 187.130.186,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.084.786,00 88.479,00 100.563,00 118.641,00 136.872,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 181.651.250,00 180.934.230,00 184.189.068,00 191.981.358,00 182.342.792,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.074.634,00 1.289.962,00 924.360,00 1.029.084,00 513.874,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.063.383,00 230.021,00 1.563.741,00 1.055.989,00 619.515,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 432.094.786,00 421.676.734,00 422.486.842,00 420.945.864,00 438.280.928,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.998.309,00 57.789.135,00 63.013.346,00 58.886.189,00 78.395.999,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 5.541.999,00 10.181.679,00 3.949.741,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 42.277.698,00 33.689.705,00 35.558.826,00 35.087.992,00 60.078.802,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.277.911,00 3.958.673,00 7.718.267,00 5.691.575,00 7.360.236,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.999.787,00 29.731.032,00 27.840.559,00 29.396.417,00 52.718.566,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.217.037,00 1.793.365,00 2.601.326,00 1.072.922,00 1.270.368,00
Diğer Borçlar 1.467.657,00 3.036.470,00 1.676.272,00 2.975.828,00 2.438.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 3.036.470,00 1.676.272,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.986.614,00 4.509.057,00 4.432.094,00 6.087.188,00 4.176.937,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.317.359,00 9.218.539,00 8.563.149,00 9.712.518,00 6.865.070,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 630.447,00 2.876.841,00 2.828.371,00 2.419.091,00 3.139.203,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.686.912,00 6.341.698,00 5.734.778,00 7.293.427,00 3.725.867,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.469.595,00 15.761.517,00 15.700.958,00 18.765.391,00 9.564.111,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 7.265.413,00 7.662.475,00 9.875.594,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.233.573,00 8.496.104,00 8.038.483,00 8.243.622,00 7.824.778,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.233.573,00 8.496.104,00 8.038.483,00 8.243.622,00 7.824.778,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.843.721,00 0,00 0,00 646.175,00 1.739.333,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 82.467.904,00 73.550.652,00 78.714.304,00 77.651.580,00 87.960.110,00
Ö Z K A Y N A K L A R 349.626.882,00 348.126.082,00 343.772.538,00 343.294.284,00 350.320.818,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 349.580.642,00 348.078.292,00 343.724.843,00 343.245.555,00 350.218.992,00
Ödenmiş Sermaye 4.873.440,00 4.873.440,00 4.873.440,00 4.873.440,00 4.873.440,00
Sermaye Düzeltme Farkları 61.484.151,00 61.484.151,00 61.484.151,00 61.484.151,00 61.484.151,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220,00 -71.220,00 -71.220,00 -71.220,00 -71.220,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.911,00 36.911,00 36.911,00 36.911,00 36.911,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.473.062,00 -1.625.958,00 -1.625.959,00 -1.750.408,00 -1.750.408,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.473.062,00 -1.625.958,00 -1.625.959,00 -1.750.408,00 -1.750.408,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.473.062,00 -1.625.958,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.607.298,00 47.607.298,00 47.607.298,00 47.607.298,00 46.947.710,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 237.511.636,00 237.524.816,00 237.524.813,00 235.393.108,00 203.704.698,00
Net Dönem Karı/Zararı 611.488,00 -1.751.146,00 -6.104.591,00 -4.327.725,00 34.993.710,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 46.240,00 47.790,00 47.695,00 48.729,00 101.826,00
TOPLAM KAYNAKLAR 432.094.786,00 421.676.734,00 422.486.842,00 420.945.864,00 438.280.928,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 7.265.413,00 7.662.475,00 9.875.594,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 4.453.815,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi