Geri Dön

KONYA | Konya Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,67
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,90
BIST-100'deki Ağırlığı 1,79
F/K Oranı 73,62
Piyasa Değ. / Defter Değ. 14,98
Dibe Uzaklık 33,71
Piyasa Değeri (USD) 1.226.433.525,78
Piyasa Değeri (TL) 40.254.614.400,00
Özsermaye (TL) 2.687.731.197,00
Sermaye (TL) 4.873.440,00
Net Kar (TL) 546.775.621,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KONYA
Sektör Çimento-hazir beton-agrega
Adres Horozluhan Mahallesi Cihan Sk. No 15 42300 Selçuklu-KONYA
Telefon 0 332 3460355
Faks 0 332 3460365
Web www.konyacimento.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PARFICIM PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 3.990.220,91 81,88
TOPLAM 4.873.440,00 100,00
DİĞER 883.219,09 18,12
Toplam 9.746.880,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş. 1.755.000,00 50,00
Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. 74.250,00 99,00
Konya Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş. 40.567.856,94 100,00
Sigma Beton Lab. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 10.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
13.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 929.225.709,00 4.425.409.270,00 2.494.920.597,00 1.418.941.716,00 573.556.609,00
Satışların Maliyeti (-) 932.552.471,00 3.586.195.515,00 1.953.125.960,00 1.172.103.612,00 -571.749.731,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -3.326.762,00 839.213.755,00 541.794.637,00 246.838.104,00 1.806.878,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -3.326.762,00 839.213.755,00 541.794.637,00 246.838.104,00 1.806.878,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 98.072.445,00 288.276.324,00 139.608.176,00 87.863.119,00 -45.131.761,00
Pazarlama Giderleri (-) 12.427.117,00 47.855.659,00 21.574.791,00 12.425.467,00 -5.214.776,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.270.652,00 42.609.020,00 13.020.871,00 8.963.820,00 6.036.265,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 17.889.763,00 34.362.783,00 8.175.116,00 4.966.246,00 -2.619.930,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -120.445.435,00 511.328.009,00 385.457.425,00 150.547.092,00 -45.123.324,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.449.994,00 21.668.972,00 15.074.248,00 12.361.666,00 8.209.845,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 8.045.945,00 28.061.947,00 17.833.049,00 14.988.256,00 5.080.123,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -110.955.467,00 561.172.963,00 418.497.060,00 177.781.046,00 -31.855.129,00
Finansman gelirleri 21.191.567,00 28.438.240,00 54.165.506,00 35.216.042,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 70.024.487,00 175.617.802,00 145.703.250,00 100.429.115,00 -37.486.256,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -190.004.874,00 352.604.532,00 326.959.316,00 112.567.973,00 -61.769.390,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.723.943,00 -330.906.875,00 71.679.533,00 17.397.944,00 13.225.883,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 373.913,00 121.948.954,00 78.669.744,00 25.285.355,00 -2.119.359,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -5.097.856,00 -452.855.829,00 -6.990.211,00 -7.887.411,00 15.345.242,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -185.280.931,00 683.511.407,00 255.279.783,00 95.170.029,00 -48.543.507,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -185.280.931,00 683.511.407,00 255.279.783,00 95.170.029,00 -48.543.507,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.727,00 -4.201,00 2.781,00 1.300,00 1.164,00
- Ana Ortaklık Payları -185.284.658,00 683.515.608,00 255.277.002,00 95.168.729,00 -48.544.671,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -15.184.888,00 1.477.823,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -20.246.517,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -5.061.629,00 -1.477.823,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.348.643,00 310.838,00 2.381.778,00 3.934.869,00 761.263,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 3.131.523,00 414.451,00 3.117.407,00 4.918.586,00 951.579,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 782.880,00 103.613,00 735.629,00 983.717,00 -190.316,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.348.643,00 -14.874.050,00 3.859.601,00 3.934.869,00 761.263,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -182.932.288,00 668.637.357,00 259.139.384,00 99.104.898,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -182.932.288,00 668.637.357,00 259.139.384,00 99.104.898,00 -47.782.244,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 7.571.995,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.042.905.804,00 1.540.191.359,00 1.447.936.595,00 1.225.139.496,00 1.043.556.100,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 409.590.092,00 229.313.142,00 245.071.709,00 219.511.547,00 168.668.454,00
Finansal Yatırımlar 1.839.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 554.100.934,00 581.618.877,00 655.739.574,00 556.877.689,00 418.855.763,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.895.545,00 1.833.646,00 1.030.099,00 23.165.750,00 70.848.725,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 548.205.389,00 579.785.231,00 654.709.475,00 533.711.939,00 348.007.038,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 18.118.513,00 91.941,00 96.179,00 163.030,00 118.755,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 2.242.952,00 4.044.131,00 77.125,00
Stoklar 926.111.999,00 670.112.777,00 481.002.595,00 385.565.795,00 394.397.459,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 71.114.167,00 32.284.162,00 53.513.603,00 56.460.391,00 44.563.883,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 62.030.137,00 26.770.460,00 10.269.983,00 2.516.913,00 16.874.661,00
ARA TOPLAM 2.042.905.804,00 1.540.191.359,00 1.447.936.595,00 1.225.139.496,00 1.043.556.100,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.437.343.650,00 2.123.005.360,00 497.591.332,00 465.384.654,00 466.127.061,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 95.240.443,00 81.006.188,00 35.415.870,00 32.571.077,00 22.662.944,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.068.706.034,00 1.821.081.491,00 394.236.820,00 388.467.711,00 390.294.545,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.084.713,00 24.279.778,00 6.647.505,00 6.923.777,00 7.200.384,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 190.603.426,00 161.899.856,00 17.942.778,00 17.114.065,00 25.365.298,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.480.249.454,00 3.663.196.719,00 1.945.527.927,00 1.690.524.150,00 1.509.683.161,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.697.803.232,00 1.081.717.103,00 1.091.381.379,00 997.102.267,00 986.423.630,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 704.844.680,00 133.996.619,00 239.647.874,00 380.745.083,00 465.656.615,00
- Banka Kredileri 675.538.694,00 110.711.721,00 145.597.716,00 312.601.668,00 458.205.744,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 769.167.499,00 768.518.486,00 661.006.139,00 484.141.659,00 422.807.510,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 295.445.044,00 221.374.503,00 180.137.061,00 131.228.993,00 97.036.078,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 473.722.455,00 547.143.983,00 480.869.078,00 352.912.666,00 325.771.432,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.877.130,00 16.147.680,00 16.503.792,00 10.392.804,00 15.179.074,00
Diğer Borçlar 16.610.552,00 15.841.274,00 36.330.364,00 43.165.747,00 8.670.957,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.610.552,00 15.841.274,00 36.330.364,00 43.165.747,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 57.795.029,00 25.388.390,00 39.787.973,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.343.818,00 27.569.250,00 52.965.523,00 25.138.481,00 10.150.579,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 60.403.384,00 58.340.143,00 27.132.658,00 28.130.103,00 24.170.922,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25.024.791,00 38.019.136,00 17.227.792,00 15.581.712,00 8.672.151,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.378.593,00 20.321.007,00 9.904.866,00 12.548.391,00 15.498.771,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.925.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.545.336,00 86.491.458,00 70.586.236,00 69.896.059,00 46.620.771,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.095.292,00 23.190.155,00 24.970.330,00 25.460.029,00 3.364.617,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.292.588,00 5.827.132,00 4.970.330,00 5.460.029,00 3.364.617,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 67.450.044,00 63.301.303,00 45.615.906,00 44.436.030,00 43.256.154,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 67.450.044,00 63.301.303,00 45.615.906,00 44.436.030,00 43.256.154,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.792.348.568,00 1.168.208.561,00 1.161.967.615,00 1.066.998.326,00 1.033.044.401,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.687.900.886,00 2.494.988.158,00 783.560.312,00 623.525.824,00 476.638.760,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.687.731.197,00 2.494.843.923,00 783.523.186,00 623.492.042,00 476.605.039,00
Ödenmiş Sermaye 4.873.440,00 4.873.440,00 4.873.440,00 4.873.440,00 4.873.440,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.316.572.573,00 1.143.574.764,00 61.484.151,00 61.484.151,00 61.484.151,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 71.220,00 71.220,00 -71.220,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.140.420,00 14.027.388,00 36.911,00 36.911,00 36.911,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -85.800.057,00 -75.011.443,00 -21.555.359,00 -23.031.320,00 -23.031.320,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -85.800.057,00 -75.011.443,00 -21.555.359,00 -23.031.320,00 -23.031.320,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -85.800.057,00 -75.011.443,00 -21.555.359,00 -23.031.320,00 -23.031.320,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.379.972,00 -841.854,00 1.682.214,00 3.235.305,00 61.700,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.379.972,00 -841.854,00 1.682.214,00 3.235.305,00 61.700,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 834.851.223,00 725.101.462,00 47.873.684,00 47.873.684,00 46.630.084,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 762.759.358,00 -19.732.788,00 433.922.363,00 433.922.362,00 435.165.964,00
Net Dönem Karı/Zararı -185.284.658,00 683.515.608,00 255.277.002,00 95.168.729,00 -48.544.671,00
Diğer Yedekler 22.238.926,00 19.337.346,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 169.689,00 144.235,00 37.126,00 33.782,00 33.721,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.480.249.454,00 3.663.196.719,00 1.945.527.927,00 1.690.524.150,00 1.509.683.161,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi