Geri Dön

KONKA | Konya Kagit


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,04
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 19,35
BIST-100'deki Ağırlığı 0,52
F/K Oranı 21,69
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,20
Dibe Uzaklık 20,00
Piyasa Değeri (USD) 202.002.352,12
Piyasa Değeri (TL) 6.630.000.000,00
Özsermaye (TL) 5.519.063.537,00
Sermaye (TL) 130.000.000,00
Net Kar (TL) 305.688.103,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KONKA
Sektör İMALAT/KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ,BASIM VE YAYIN
Adres 2.Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Caddesi No:1 42300 Selçuklu/KONYA
Telefon 0332 2390054
Faks 0332 2390561
Web www.konyakagit.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 101.339.245,00 77,95
TOPLAM 130.000.000,00 100,00
DİĞER 28.660.755,00 22,05
Toplam 260.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BERA HOLDİNG A.Ş 7.761.272,00 1,14
GOLDA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş 68.000.000,00 34,00
TAÇHAN TURİZM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş 2.930.863,91 34,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
11.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 773.667.978,00 2.633.646.985,00 1.617.489.718,00 975.319.233,00 541.339.752,00
Satışların Maliyeti (-) 630.755.508,00 2.229.071.907,00 1.315.855.167,00 850.877.380,00 -501.306.513,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 142.912.470,00 404.575.078,00 301.634.551,00 124.441.853,00 40.033.239,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 142.912.470,00 404.575.078,00 301.634.551,00 124.441.853,00 40.033.239,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 43.207.852,00 133.945.924,00 75.807.669,00 50.340.552,00 -25.043.400,00
Pazarlama Giderleri (-) 17.732.074,00 92.345.061,00 35.619.514,00 20.897.534,00 -9.492.910,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36.644.231,00 114.620.916,00 88.804.392,00 58.201.327,00 6.167.910,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 9.670.810,00 27.313.271,00 3.986.048,00 1.345.090,00 -728.818,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 108.945.965,00 265.591.738,00 275.025.712,00 110.060.004,00 10.936.021,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.726.543,00 282.776.224,00 15.053.369,00 10.782.354,00 8.354.501,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 271.902.575,00 10.382,00 8.878,00 -5.105,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 45.504.510,00 0,00 33.019.990,00 28.634.133,00 17.983.134,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 160.177.018,00 276.465.387,00 323.088.689,00 149.467.613,00 37.268.551,00
Finansman gelirleri 40.441.390,00 273.667.666,00 163.491.578,00 129.272.034,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 1.269.539,00 20.702.526,00 13.560.887,00 9.506.448,00 -2.987.800,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 108.273.853,00 16.294.587,00 473.019.380,00 269.233.199,00 41.109.758,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 74.519.068,00 -290.058.654,00 155.195.385,00 40.884.348,00 -6.689.835,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 38.014.585,00 110.195.444,00 89.730.451,00 35.688.625,00 -3.462.755,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 36.504.483,00 -400.254.098,00 65.464.934,00 5.195.723,00 -3.227.080,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 33.754.785,00 306.353.241,00 317.823.995,00 228.348.851,00 34.419.923,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 33.754.785,00 306.353.241,00 317.823.995,00 228.348.851,00 34.419.923,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 33.754.785,00 306.353.241,00 317.823.995,00 228.348.851,00 34.419.923,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,26 2,36 2,45 1,76 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,26 2,36 2,45 1,76 0,26
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -341.768,00 604.492.188,00 -56.142.062,00 -5.313.510,00 -370.966,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 449.024.405,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -355.297,00 -24.823.778,00 -5.974.468,00 -5.974.468,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -64.636,00 268.367.112,00 -9.358.199,00 -354.702,00 -36.586,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -78.165,00 88.075.551,00 40.809.395,00 -1.015.660,00 -334.380,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -402.868,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 48.030.170,00 -92.639.822,00 4.348.529,00 -45.357.628,00 -59.722.775,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 3.995.878,00 -9.833.745,00 -4.253.986,00 -21.359.774,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 12.419.928,00 -23.355.560,00 6.881.222,00 -5.999.463,00 -59.722.775,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 47.688.402,00 511.852.366,00 -51.793.533,00 -50.671.138,00 -60.093.741,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 81.443.187,00 818.205.607,00 266.030.462,00 177.677.713,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 81.443.187,00 818.205.607,00 266.030.462,00 177.677.713,00 -25.673.818,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,26 2,36 2,45 1,76 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 6.829.007,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.494.833.473,00 1.312.112.504,00 1.207.837.507,00 1.263.065.259,00 1.048.773.870,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 506.177.620,00 212.338.390,00 326.898.129,00 507.429.952,00 270.779.012,00
Finansal Yatırımlar 13.777.810,00 82.151.815,00 92.000.001,00 33.949.675,00 46.099.101,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 252.287.206,00 232.912.278,00 431.972.561,00 329.797.987,00 257.077.712,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.091.127,00 5.213.896,00 4.617.035,00 6.068.578,00 2.237.893,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 244.196.079,00 227.698.382,00 427.355.526,00 323.729.409,00 254.839.819,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 31.575.023,00 141.508.288,00 83.571.789,00 25.328.931,00 26.130.283,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.802.892,00 137.787.985,00 79.878.405,00 21.599.107,00 22.366.999,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.772.131,00 3.720.303,00 3.693.384,00 3.729.824,00 3.763.284,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 571.580.078,00 536.488.283,00 230.208.061,00 293.902.968,00 364.855.933,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.395.097,00 21.015.345,00 16.663.544,00 12.624.969,00 7.240.729,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 107.040.639,00 85.698.105,00 26.523.422,00 60.030.777,00 76.591.100,00
ARA TOPLAM 1.494.833.473,00 1.312.112.504,00 1.207.837.507,00 1.263.065.259,00 1.048.773.870,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.501.841.283,00 3.819.037.551,00 2.106.726.313,00 2.040.467.925,00 2.015.225.334,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 757.806.171,00 615.633.680,00 508.908.019,00 496.419.870,00 471.088.312,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.906.634.230,00 1.657.026.065,00 829.036.563,00 829.318.388,00 829.948.686,00
Maddi Duran Varlıklar 1.597.620.724,00 1.387.959.432,00 594.556.274,00 592.585.989,00 592.126.013,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.805.826,00 2.577.317,00 1.231.930,00 1.333.958,00 1.076.068,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 14.688.265,00 8.248.011,00 7.512.463,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.996.674.756,00 5.131.150.055,00 3.314.563.820,00 3.303.533.184,00 3.063.999.204,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 212.785.407,00 217.548.369,00 165.741.523,00 260.900.091,00 217.327.739,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.833.781,00 16.651.958,00 14.250.460,00 10.864.481,00 13.374.849,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.643.930,00 3.866.146,00 6.621.179,00 3.866.442,00 3.866.146,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 30.833.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 60.968.577,00 48.505.662,00 47.320.038,00 42.783.216,00 48.776.906,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.305.858,00 848.652,00 1.418.639,00 3.187.666,00 6.901.819,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.662.719,00 47.657.010,00 45.901.399,00 39.595.550,00 41.875.087,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 50.264.966,00 40.239.921,00 20.311.446,00 10.319.152,00 15.613.215,00
Diğer Borçlar 1.150.846,00 1.164.798,00 1.143.377,00 1.124.796,00 21.952.614,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 20.831.036,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.150.846,00 1.164.798,00 1.143.377,00 1.124.796,00 1.121.578,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 200.191,00 17.863,00 10.082,00 20.164,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 37.953.386,00 20.418.424,00 53.995.996,00 33.418.767,00 3.354.999,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.192.136,00 7.909.394,00 7.295.230,00 5.847.368,00 6.278.060,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.102.572,00 7.799.240,00 7.186.309,00 5.660.117,00 6.199.300,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 89.564,00 110.154,00 108.921,00 187.251,00 78.760,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.577.594,00 78.774.203,00 14.520.928,00 152.382.918,00 103.838.163,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 264.825.812,00 182.048.657,00 318.353.938,00 194.429.192,00 195.236.028,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.219.613,00 8.219.619,00 7.397.662,00 10.152.395,00 12.085.916,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 284.900.563,00 163.485.358,00 161.154.005,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 477.611.219,00 399.597.026,00 484.095.461,00 455.329.283,00 412.563.767,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.519.063.537,00 4.731.553.029,00 2.830.468.359,00 2.848.203.901,00 2.651.435.437,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.519.063.537,00 4.731.553.029,00 2.830.468.359,00 2.848.203.901,00 2.651.435.437,00
Ödenmiş Sermaye 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 13.093.563,00 13.093.563,00 13.093.563,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.121.067.621,00 4.433.620.950,00 169.256.925,00 169.256.925,00 169.256.925,00
Geri Alınmış Paylar (-) 11.518.076,00 4.208.166,00 2.897.431,00 2.897.431,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.067.892.271,00 928.385.537,00 680.075.149,00 730.903.701,00 735.846.245,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 710.931.816,00 618.100.600,00 558.500.721,00 600.325.776,00 604.950.204,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -46.049.245,00 -39.779.830,00 -23.256.777,00 -23.555.500,00 -18.931.072,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.138.240,00 -25.978.610,00 63.594.655,00 13.888.498,00 -476.649,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 33.231.438,00 -9.388.592,00 56.767.121,00 24.166.752,00 21.869.416,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 198.362.416,00 172.393.681,00 50.087.307,00 34.135.214,00 34.135.214,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.038.633.720,00 -1.209.013.604,00 1.409.434.196,00 1.531.474.580,00 1.535.160.216,00
Net Dönem Karı/Zararı 33.754.785,00 306.353.241,00 317.823.995,00 228.348.851,00 34.419.923,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.996.674.756,00 5.131.150.055,00 3.314.563.820,00 3.303.533.184,00 3.063.999.204,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.346.065,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi