Geri Dön

KNFRT | Konfrut Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KNFRT
Sektör Meyve suyu konsantresi, meyve püresi, domates salçası üretimi
Adres Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Blok Apt No: 46C/182 Maltepe/İstanbul
Telefon 216 545 68 68
Faks 216 340 82 08
Web www.konfrut.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 102.442.727,76 77,61
TOPLAM 132.000.000,00 100,00
DİĞER 29.557.272,24 22,39
Toplam 264.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KONFRUT AG TARIM ANONIM SIRKETI 10.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.09.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
30.10.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
03.12.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
11.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
30.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.483.133.571,00 672.844.831,00 208.608.680,00 811.448.972,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -1.269.857.209,00 -520.890.587,00 -146.346.377,00 -716.914.417,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 213.276.362,00 151.954.244,00 62.262.303,00 94.534.555,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 213.276.362,00 151.954.244,00 62.262.303,00 94.534.555,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -22.683.559,00 -14.500.924,00 -6.706.669,00 -15.727.931,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -40.758.033,00 -25.388.665,00 -11.319.366,00 -20.842.593,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 57.184.164,00 45.919.349,00 27.282.116,00 92.756.406,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -38.326.925,00 -31.915.844,00 -18.933.722,00 -62.324.620,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 168.692.009,00 126.068.160,00 52.584.662,00 88.395.817,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.895.197,00 2.741.664,00 75.768,00 6.402.007,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 177.587.206,00 128.809.824,00 52.660.430,00 94.797.824,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -52.520.718,00 -24.677.398,00 -5.760.053,00 -35.147.757,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 125.066.488,00 108.497.264,00 46.900.377,00 59.650.067,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -22.152.264,00 -19.881.750,00 -9.112.964,00 -8.937.990,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -21.984.248,00 -20.609.730,00 -9.311.395,00 -9.238.326,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -168.016,00 727.980,00 198.431,00 300.336,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 102.914.224,00 88.615.514,00 37.787.413,00 50.712.077,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 102.914.224,00 88.615.514,00 37.787.413,00 50.712.077,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 102.914.224,00 88.615.514,00 37.787.413,00 50.712.077,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.089.685,00 -415.376,00 -544.063,00 -995.315,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.679.084,00 -622.600,00 -697.517,00 -1.276.045,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 589.399,00 207.224,00 153.454,00 280.730,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.089.685,00 -415.376,00 -544.063,00 -995.315,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 100.824.539,00 88.200.138,00 37.243.350,00 49.716.762,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 4.364.838,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.210.700.176,00 879.719.805,00 729.262.384,00 589.524.086,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.329.893,00 7.920.958,00 13.591.348,00 3.541.452,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 408.568.937,00 316.435.460,00 286.100.017,00 167.015.872,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 180.182.151,00 151.935.400,00 117.220.420,00 107.851.377,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 228.386.786,00 164.500.060,00 168.879.597,00 59.164.495,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.771.568,00 9.698.134,00 2.657.392,00 9.686.438,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.771.568,00 9.698.134,00 2.657.392,00 9.686.438,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 448.592.376,00 275.469.408,00 278.795.764,00 276.721.343,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 182.088.312,00 201.075.345,00 85.415.483,00 77.291.647,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.157.819,00 41.879.126,00 149.471,00 233.571,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 139.349.090,00 69.120.500,00 62.702.380,00 55.267.334,00 0,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 43.021.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.210.700.176,00 879.719.805,00 729.262.384,00 589.524.086,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 172.855.712,00 118.712.428,00 97.696.589,00 97.289.113,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 161.747.245,00 111.975.837,00 93.916.553,00 93.325.833,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.190.578,00 3.404.511,00 580.093,00 622.309,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.190.578,00 3.404.511,00 580.093,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 273.164,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.383.555.888,00 998.432.233,00 826.958.973,00 686.813.199,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.056.288.666,00 690.211.167,00 569.652.272,00 467.496.025,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 216.977.016,00 211.270.466,00 58.819.834,00 55.113.013,00 0,00
- Banka Kredileri 211.912.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 458.475.219,00 206.205.463,00 189.997.197,00 304.095.254,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.876.811,00 11.757.259,00 77.714.838,00 78.383.996,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 447.598.408,00 194.448.204,00 112.282.359,00 225.711.258,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.530.540,00 4.309.129,00 3.156.297,00 2.609.959,00 0,00
Diğer Borçlar 261.894.985,00 85.838.283,00 26.591.397,00 26.596.678,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 261.894.985,00 85.838.283,00 26.495.276,00 26.580.795,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 96.121,00 15.883,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 93.507.664,00 162.354.807,00 272.137.748,00 58.832.207,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.374.513,00 11.279.509,00 9.293.170,00 7.032.014,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.247.263,00 8.946.202,00 9.649.321,00 5.733.047,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.641.462,00 1.809.075,00 1.943.052,00 1.257.884,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.605.801,00 7.137.127,00 7.706.269,00 4.475.163,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.281.466,00 7.308,00 7.308,00 7.483.853,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.769.567,00 10.667.138,00 10.390.235,00 9.644.058,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.577.304,00 2.813.866,00 2.867.538,00 2.935.150,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.766.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.951.606,00 7.853.272,00 7.212.542,00 6.046.868,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.951.606,00 7.853.272,00 7.212.542,00 6.046.868,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 240.657,00 0,00 310.155,00 662.040,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.073.058.233,00 700.878.305,00 580.042.507,00 477.140.083,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 310.497.655,00 297.553.928,00 246.916.466,00 209.673.116,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 310.497.655,00 297.553.928,00 246.916.466,00 209.673.116,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.148.139,00 -1.148.139,00 -1.148.139,00 -1.148.139,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100,00 142.100,00 142.100,00 142.100,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.514.064,00 -2.159.081,00 -1.968.442,00 -1.424.379,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.514.064,00 -2.159.081,00 -1.968.442,00 -1.424.379,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.514.064,00 -2.159.081,00 -1.968.442,00 -1.424.379,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.737.711,00 5.737.711,00 3.498.125,00 3.498.125,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.134.475,00 68.134.475,00 70.374.061,00 19.661.984,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 102.914.224,00 88.615.514,00 37.787.413,00 50.712.077,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.383.555.888,00 998.432.233,00 826.958.973,00 686.813.199,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 210.916.842,00 58.409.038,00 54.662.392,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi