Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,93
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 22,39
BIST-100'deki Ağırlığı 0,16
F/K Oranı 7,75
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,42
Dibe Uzaklık 49,90
Piyasa Değeri (USD) 29.823.953,25
Piyasa Değeri (TL) 120.450.000,00
Özsermaye (TL) 84.687.703,00
Sermaye (TL) 6.600.000,00
Net Kar (TL) 15.535.299,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KNFRT
Sektör Meyve suyu konsantresi, meyve püresi, domates salçası üretimi
Adres Bahçelievler Mahallesi Akabe Sokak No:1 34893 Pendik/İstanbul
Telefon 0216 5456868
Faks 0216 3408208
Web http://www.konfrut.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.12.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
11.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
30.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 74.442.748,00 63.360.428,00 46.318.973,00 26.657.940,00 44.048.311,00
Satışların Maliyeti (-) -52.929.635,00 -46.447.585,00 -33.430.341,00 -18.698.071,00 -31.872.737,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 21.513.113,00 16.912.843,00 12.888.632,00 7.959.869,00 12.175.574,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 21.513.113,00 16.912.843,00 12.888.632,00 7.959.869,00 12.175.574,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.677.729,00 -1.745.384,00 -1.190.418,00 -877.907,00 -2.340.151,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.263.425,00 -2.560.305,00 -1.887.757,00 -971.381,00 -1.676.990,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -77.759,00 -126.989,00 -82.536,00 -39.328,00 -116.746,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.790.439,00 3.593.266,00 2.529.864,00 1.620.963,00 5.671.814,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.787.600,00 -5.698.304,00 -3.561.606,00 -1.050.362,00 -2.528.320,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.497.039,00 10.375.127,00 8.696.179,00 6.641.854,00 11.185.181,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.770,00 12.039,00 6.311,00 757,00 26.541,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 11.511.809,00 10.387.166,00 8.702.490,00 6.642.611,00 11.211.722,00
Finansman Gelirleri 941.301,00 35.538,00 28.653,00 23.311,00 18.584,00
Finansman Giderleri (-) -1.587.289,00 -1.263.787,00 -1.088.842,00 -857.258,00 -401.308,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.865.821,00 9.158.917,00 7.642.301,00 5.808.664,00 10.828.998,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.669.478,00 -768.073,00 -1.638.097,00 -1.250.259,00 -941.464,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -85.946,00 -920.061,00 -1.329.552,00 -1.124.669,00 -870.565,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.755.424,00 151.988,00 -308.545,00 -125.590,00 -70.899,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 15.535.299,00 8.390.844,00 6.004.204,00 4.558.405,00 9.887.534,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 15.535.299,00 8.390.844,00 6.004.204,00 4.558.405,00 9.887.534,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 15.535.299,00 8.390.844,00 6.004.204,00 4.558.405,00 9.887.534,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,35 1,27 0,00 0,69 1,50
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -114.496,00 47.658,00 31.430,00 132.730,00 25.251,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -143.120,00 59.573,00 39.288,00 165.912,00 31.563,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 28.624,00 -11.915,00 -7.858,00 -33.182,00 -6.312,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -114.496,00 47.658,00 31.430,00 132.730,00 25.251,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 15.420.803,00 8.438.502,00 6.035.634,00 4.691.135,00 9.912.785,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 64.047.055,00 51.888.003,00 56.510.323,00 70.065.844,00 67.298.284,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 63.722,00 377.227,00 259.954,00 72.346,00 35.050,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.925.843,00 21.819.458,00 20.887.254,00 17.364.938,00 5.771.394,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 686.480,00 11.884.148,00 7.205.682,00 4.919.062,00 1.922.319,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.239.363,00 9.935.310,00 13.681.572,00 12.445.876,00 3.849.075,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.469.500,00 1.546.855,00 1.192.727,00 1.466.041,00 912.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.469.500,00 1.546.855,00 1.192.727,00 1.466.041,00 912.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 48.916.706,00 23.157.155,00 30.215.370,00 44.644.969,00 55.294.291,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 251.248,00 1.013.635,00 397.373,00 2.105.032,00 420.345,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.420.036,00 3.973.673,00 3.557.645,00 4.412.518,00 4.865.204,00
ARA TOPLAM 64.047.055,00 51.888.003,00 56.510.323,00 70.065.844,00 67.298.284,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 47.709.826,00 35.534.895,00 26.180.022,00 20.643.549,00 19.411.306,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 40.918.360,00 30.210.688,00 22.246.959,00 18.696.873,00 17.415.145,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.744,00 14.244,00 15.742,00 12.764,00 13.890,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.744,00 14.244,00 15.742,00 12.764,00 13.890,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 941.395,00 3.362.464,00 2.402.823,00 277.500,00 167.086,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.791.559,00 1.228.662,00 764.072,00 905.986,00 1.064.759,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 111.756.881,00 87.422.898,00 82.690.345,00 90.709.393,00 86.709.590,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.309.650,00 8.136.769,00 5.802.007,00 15.286.495,00 16.070.119,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.973.964,00 2.516.348,00 2.401.973,00 7.819.141,00 4.451.880,00
- Banka Kredileri 4.973.964,00 2.516.348,00 2.401.973,00 7.819.141,00 4.451.880,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.608.482,00 4.212.662,00 2.108.047,00 4.979.931,00 9.328.553,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.984.608,00 8.804,00 90.346,00 308.129,00 1.604.982,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.623.874,00 4.203.858,00 2.017.701,00 4.671.802,00 7.723.571,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 656.270,00 418.974,00 271.896,00 1.422.319,00 529.345,00
Diğer Borçlar 1.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.173.461,00 6.988,00 8.115,00 506.176,00 906.366,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 212.514,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 714.716,00 842.821,00 666.764,00 429.370,00 853.975,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 104.627,00 85.127,00 56.675,00 51.103,00 45.085,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 610.089,00 757.694,00 610.089,00 378.267,00 808.890,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 181.751,00 138.976,00 132.698,00 129.558,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.759.528,00 1.540.188,00 1.549.323,00 1.436.239,00 1.343.947,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.759.528,00 1.540.188,00 1.549.323,00 1.436.239,00 1.343.947,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.759.528,00 1.540.188,00 1.549.323,00 1.436.239,00 1.343.947,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 27.069.178,00 9.676.957,00 7.351.330,00 16.722.734,00 17.414.066,00
Ö Z K A Y N A K L A R 84.687.703,00 77.745.941,00 75.339.015,00 73.986.659,00 69.295.524,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 84.687.703,00 77.745.941,00 75.339.015,00 73.986.659,00 69.295.524,00
Ödenmiş Sermaye 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100,00 142.100,00 142.100,00 142.100,00 142.100,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -171.766,00 30.927,00 10.642,00 104.084,00 -28.646,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -171.766,00 30.927,00 10.642,00 104.084,00 -28.646,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -171.766,00 30.927,00 10.642,00 104.084,00 -28.646,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.135.035,00 2.135.035,00 2.135.035,00 2.135.035,00 2.135.035,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 54.215.687,00 54.215.687,00 54.215.686,00 54.215.687,00 44.328.153,00
Net Dönem Karı/Zararı 15.535.299,00 8.390.844,00 6.004.204,00 4.558.405,00 9.887.534,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 111.756.881,00 87.422.898,00 82.690.345,00 90.709.393,00 86.709.590,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi