Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KNFRT
Sektör Meyve suyu konsantresi, meyve püresi, domates salçası üretimi
Adres Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Blok Apt No: 46C/182 Maltepe/İstanbul
Telefon 0216 5456868
Faks 0216 3408208
Web http://www.konfrut.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 7.389.318,06 22,39
DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 25.610.681,94 77,61
Toplam 33.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.10.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
03.12.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
11.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
30.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 205.672.477,00 151.270.242,00 81.001.276,00 182.107.390,00 148.057.801,00
Satışların Maliyeti (-) -166.709.833,00 -121.869.646,00 -67.534.921,00 -132.679.068,00 -102.660.187,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.962.644,00 29.400.596,00 13.466.355,00 49.428.322,00 45.397.614,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 38.962.644,00 29.400.596,00 13.466.355,00 49.428.322,00 45.397.614,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.173.827,00 -3.598.601,00 -1.496.835,00 -5.535.840,00 -3.479.183,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.796.374,00 -4.224.345,00 -2.386.743,00 -9.712.365,00 -8.065.242,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28.418.121,00 14.454.011,00 6.599.666,00 9.766.215,00 7.654.183,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.888.716,00 -6.935.459,00 -4.074.881,00 -10.942.616,00 -9.092.932,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 39.521.848,00 29.096.202,00 12.107.562,00 33.003.716,00 32.414.440,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 139.272,00 57.892,00 359,00 8.471,00 7.483,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 39.661.583,00 29.154.094,00 12.107.921,00 33.012.187,00 32.421.923,00
Finansman Gelirleri 2.692.789,00 547.253,00 838.308,00 943.939,00 705.255,00
Finansman Giderleri (-) -18.160.080,00 -7.233.499,00 -5.256.104,00 -10.288.357,00 -2.366.104,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 24.194.292,00 22.467.848,00 7.690.125,00 23.667.769,00 30.761.074,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.738.250,00 -3.265.102,00 -1.153.511,00 -4.984.044,00 -6.570.541,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.031.905,00 -961.901,00 -402.410,00 -2.335.960,00 -5.361.862,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.706.345,00 -2.303.201,00 -751.101,00 -2.648.084,00 -1.208.679,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 20.456.042,00 19.202.746,00 6.536.614,00 18.683.725,00 24.190.533,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 20.456.042,00 19.202.746,00 6.536.614,00 18.683.725,00 24.190.533,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 20.456.042,00 19.202.746,00 6.536.614,00 18.683.725,00 24.190.533,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 228.757,00 169.072,00 44.257,00 -73.669,00 13.603,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 293.278,00 216.759,00 56.740,00 -94.448,00 17.440,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -64.521,00 -47.687,00 -12.483,00 20.779,00 -3.837,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 228.757,00 169.072,00 44.257,00 -73.669,00 13.603,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 20.684.799,00 19.371.818,00 6.580.871,00 18.610.056,00 24.204.136,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 288.793.862,00 245.042.955,00 256.486.288,00 231.354.136,00 150.322.373,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.173.413,00 1.802.855,00 1.084.719,00 1.570.533,00 1.391.763,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 101.500.645,00 113.076.868,00 103.617.266,00 46.930.361,00 45.649.147,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.711.138,00 59.182.346,00 60.706.471,00 21.628.643,00 17.924.689,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.789.507,00 53.894.522,00 42.910.795,00 25.301.718,00 27.724.458,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 30.266.756,00 6.387.553,00 7.944.484,00 8.497.282,00 2.628.027,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.772.539,00 0,00 0,00 358.853,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.494.217,00 6.387.553,00 7.944.484,00 8.138.429,00 2.628.027,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 107.507.552,00 79.359.008,00 111.158.787,00 143.234.985,00 82.833.312,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.978.402,00 12.342.094,00 5.911.607,00 5.629.850,00 185,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 37.367.094,00 32.074.577,00 26.769.425,00 25.491.125,00 17.819.939,00
ARA TOPLAM 288.793.862,00 245.042.955,00 256.486.288,00 231.354.136,00 150.322.373,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 77.907.440,00 75.405.800,00 74.530.558,00 74.585.845,00 67.678.802,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.250.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 70.995.384,00 69.698.781,00 67.886.646,00 67.665.769,00 61.856.832,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.699,00 7.692,00 8.917,00 10.256,00 9.903,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.699,00 7.692,00 8.917,00 10.256,00 9.903,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.255.000,00 5.255.000,00 5.255.000,00 5.255.000,00 2.730.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 891.236,00 1.654.820,00 3.082.067,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 366.701.302,00 320.448.755,00 331.016.846,00 305.939.981,00 218.001.175,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 205.114.039,00 160.630.314,00 184.631.277,00 166.483.304,00 69.281.945,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.418.680,00 38.987.862,00 17.317.252,00 8.845.298,00 8.224.188,00
- Banka Kredileri 54.247.303,00 38.821.751,00 17.156.246,00 8.845.298,00 8.224.188,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 42.347.699,00 55.321.408,00 60.050.801,00 67.474.418,00 51.031.270,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.783.350,00 9.107.194,00 6.666.517,00 15.588.053,00 36.357.701,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.564.349,00 46.214.214,00 53.384.284,00 51.886.365,00 14.673.569,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.040.357,00 832.972,00 1.234.534,00 648.140,00 1.337.759,00
Diğer Borçlar 90.408.371,00 49.691.300,00 90.695.209,00 83.990.819,00 11.075,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 90.397.262,00 49.680.191,00 90.684.100,00 83.979.710,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.109,00 11.109,00 11.109,00 11.109,00 11.075,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 27.201,00 6.340,00 2.347.165,00 1.793.030,00 6.215.450,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 70.004,00 559.491,00 0,00 0,00 713.838,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.322.652,00 5.751.866,00 4.279.261,00 2.223.536,00 1.090.757,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 233.309,00 191.565,00 259.371,00 312.941,00 244.640,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.089.343,00 5.560.301,00 4.019.890,00 1.910.595,00 846.117,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.479.075,00 9.479.075,00 8.707.055,00 1.508.063,00 657.608,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.194.813,00 3.738.972,00 3.097.047,00 2.749.026,00 6.432.799,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 246.616,00 291.486,00 334.978,00 0,00 3.720.753,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 246.616,00 291.486,00 334.978,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.832.151,00 2.751.418,00 2.762.069,00 2.749.026,00 2.712.046,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.832.151,00 2.751.418,00 2.762.069,00 2.749.026,00 2.712.046,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.116.046,00 696.068,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 209.308.852,00 164.369.286,00 187.728.324,00 169.232.330,00 75.714.744,00
Ö Z K A Y N A K L A R 157.392.450,00 156.079.469,00 143.288.522,00 136.707.651,00 142.286.431,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 157.392.450,00 156.079.469,00 143.288.522,00 136.707.651,00 142.286.431,00
Ödenmiş Sermaye 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100,00 142.100,00 142.100,00 142.100,00 142.100,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -189.867,00 -249.552,00 -374.367,00 -418.624,00 -327.515,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -189.867,00 -249.552,00 -374.367,00 -418.624,00 -327.515,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -189.867,00 -249.552,00 -374.367,00 -418.624,00 -327.515,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.135.035,00 2.135.035,00 2.135.035,00 2.135.035,00 2.135.035,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 95.617.792,00 95.617.792,00 95.617.792,00 76.934.067,00 76.934.067,00
Net Dönem Karı/Zararı 20.456.042,00 19.202.746,00 6.536.614,00 18.683.725,00 24.171.396,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 366.701.302,00 320.448.755,00 331.016.846,00 305.939.981,00 218.001.175,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 57.115,00 53.460,00 631.502,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi