Geri Dön

KNFRT | Konfrut Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 22,39
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 14,19
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,76
Dibe Uzaklık 49,90
Piyasa Değeri (USD) 86.556.134,17
Piyasa Değeri (TL) 1.808.400.000,00
Özsermaye (TL) 379.787.284,00
Sermaye (TL) 132.000.000,00
Net Kar (TL) 127.414.434,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KNFRT
Sektör Meyve suyu konsantresi, meyve püresi, domates salçası üretimi
Adres Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Blok Apt No: 46C/182 Maltepe/İstanbul
Telefon 216 545 68 68
Faks 216 340 82 08
Web www.konfrut.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 102.442.727,76 77,61
TOPLAM 132.000.000,00 100,00
DİĞER 29.557.272,24 22,39
Toplam 264.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KONFRUT AG TARIM ANONIM SIRKETI 10.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.09.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
30.10.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
03.12.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
11.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
30.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 365.417.337,00 2.167.168.826,00 1.483.133.571,00 672.844.831,00 208.608.680,00
Satışların Maliyeti (-) -278.355.391,00 -1.845.249.305,00 -1.269.857.209,00 -520.890.587,00 -146.346.377,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 87.061.946,00 321.919.521,00 213.276.362,00 151.954.244,00 62.262.303,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 87.061.946,00 321.919.521,00 213.276.362,00 151.954.244,00 62.262.303,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.906.581,00 -32.680.925,00 -22.683.559,00 -14.500.924,00 -6.706.669,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.474.176,00 -57.976.573,00 -40.758.033,00 -25.388.665,00 -11.319.366,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.425.038,00 88.206.415,00 57.184.164,00 45.919.349,00 27.282.116,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.279.168,00 -84.495.251,00 -38.326.925,00 -31.915.844,00 -18.933.722,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 70.827.059,00 234.973.187,00 168.692.009,00 126.068.160,00 52.584.662,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.017.647,00 14.987.930,00 8.895.197,00 2.741.664,00 75.768,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 71.844.706,00 249.961.117,00 177.587.206,00 128.809.824,00 52.660.430,00
Finansman Gelirleri 5.843.333,00 0,00 0,00 4.364.838,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -31.006.197,00 -88.539.981,00 -52.520.718,00 -24.677.398,00 -5.760.053,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 46.681.842,00 161.421.136,00 125.066.488,00 108.497.264,00 46.900.377,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.980.540,00 -32.920.591,00 -22.152.264,00 -19.881.750,00 -9.112.964,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.405.665,00 -35.464.616,00 -21.984.248,00 -20.609.730,00 -9.311.395,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.574.875,00 2.544.025,00 -168.016,00 727.980,00 198.431,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 36.701.302,00 128.500.545,00 102.914.224,00 88.615.514,00 37.787.413,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 36.701.302,00 128.500.545,00 102.914.224,00 88.615.514,00 37.787.413,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 36.701.302,00 128.500.545,00 102.914.224,00 88.615.514,00 37.787.413,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.507.796,00 10.703.099,00 -2.089.685,00 -415.376,00 -544.063,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 13.669.178,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.854.280,00 -1.599.161,00 -2.679.084,00 -622.600,00 -697.517,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.346.484,00 -1.366.918,00 589.399,00 207.224,00 153.454,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 860.899,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 860.899,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.507.796,00 11.563.998,00 -2.089.685,00 -415.376,00 -544.063,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 32.193.506,00 140.064.543,00 100.824.539,00 88.200.138,00 37.243.350,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.030.848.373,00 1.233.502.994,00 1.210.700.176,00 879.719.805,00 729.262.384,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.811.558,00 3.488.871,00 21.329.893,00 7.920.958,00 13.591.348,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 124.548.034,00 326.669.335,00 408.568.937,00 316.435.460,00 286.100.017,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 68.360.139,00 227.473.659,00 180.182.151,00 151.935.400,00 117.220.420,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.187.895,00 99.195.676,00 228.386.786,00 164.500.060,00 168.879.597,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 23.753.327,00 25.152.998,00 10.771.568,00 9.698.134,00 2.657.392,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.753.327,00 25.152.998,00 10.771.568,00 9.698.134,00 2.657.392,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 518.429.444,00 568.640.174,00 448.592.376,00 275.469.408,00 278.795.764,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 201.059.125,00 150.188.139,00 182.088.312,00 201.075.345,00 85.415.483,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.153.121,00 16.099.561,00 14.157.819,00 41.879.126,00 149.471,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 156.246.885,00 159.363.477,00 139.349.090,00 69.120.500,00 62.702.380,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 36.501.271,00 46.190.539,00 43.021.685,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.030.848.373,00 1.233.502.994,00 1.210.700.176,00 879.719.805,00 729.262.384,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 194.875.512,00 199.733.116,00 172.855.712,00 118.712.428,00 97.696.589,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 188.021.744,00 191.201.839,00 161.747.245,00 111.975.837,00 93.916.553,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.173.502,00 4.378.450,00 8.190.578,00 3.404.511,00 580.093,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.091.441,00 1.076.242,00 8.190.578,00 3.404.511,00 580.093,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 1.375.966,00 0,00 273.164,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.225.723.885,00 1.433.236.110,00 1.383.555.888,00 998.432.233,00 826.958.973,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 766.210.609,00 1.005.992.847,00 1.056.288.666,00 690.211.167,00 569.652.272,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 419.548.457,00 387.638.240,00 216.977.016,00 211.270.466,00 58.819.834,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 411.777.903,00 379.858.171,00 0,00 210.916.842,00 58.409.038,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 248.214.801,00 425.690.850,00 458.475.219,00 206.205.463,00 189.997.197,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.379.323,00 14.979.576,00 10.876.811,00 11.757.259,00 77.714.838,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 223.835.478,00 410.711.274,00 447.598.408,00 194.448.204,00 112.282.359,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.631.782,00 6.329.463,00 6.530.540,00 4.309.129,00 3.156.297,00
Diğer Borçlar 21.810.263,00 129.011.464,00 261.894.985,00 85.838.283,00 26.591.397,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.580.839,00 129.011.464,00 261.894.985,00 85.838.283,00 26.495.276,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 229.424,00 0,00 0,00 0,00 96.121,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 43.444.510,00 27.905.145,00 93.507.664,00 162.354.807,00 272.137.748,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.405.665,00 13.484.968,00 1.374.513,00 11.279.509,00 9.293.170,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.155.131,00 15.309.613,00 16.247.263,00 8.946.202,00 9.649.321,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.397.769,00 2.888.879,00 2.641.462,00 1.809.075,00 1.943.052,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.757.362,00 12.420.734,00 13.605.801,00 7.137.127,00 7.706.269,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 623.104,00 1.281.466,00 7.308,00 7.308,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.725.992,00 79.649.485,00 16.769.567,00 10.667.138,00 10.390.235,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 70.411.079,00 68.144.914,00 6.577.304,00 2.813.866,00 2.867.538,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.462.488,00 11.504.571,00 9.951.606,00 7.853.272,00 7.212.542,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.462.488,00 11.504.571,00 9.951.606,00 7.853.272,00 7.212.542,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 852.425,00 0,00 240.657,00 0,00 310.155,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 845.936.601,00 1.085.642.332,00 1.073.058.233,00 700.878.305,00 580.042.507,00
Ö Z K A Y N A K L A R 379.787.284,00 347.593.778,00 310.497.655,00 297.553.928,00 246.916.466,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 379.787.284,00 347.593.778,00 310.497.655,00 297.553.928,00 246.916.466,00
Ödenmiş Sermaye 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.148.139,00 -1.148.139,00 -1.148.139,00 -1.148.139,00 -1.148.139,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100,00 142.100,00 142.100,00 142.100,00 142.100,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.487.942,00 7.995.738,00 -3.514.064,00 -2.159.081,00 -1.968.442,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.487.942,00 7.995.738,00 -3.514.064,00 -2.159.081,00 -1.968.442,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.737.711,00 5.737.711,00 5.737.711,00 5.737.711,00 3.498.125,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 196.635.020,00 68.134.475,00 68.134.475,00 68.134.475,00 70.374.061,00
Net Dönem Karı/Zararı 36.701.302,00 128.500.545,00 102.914.224,00 88.615.514,00 37.787.413,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.225.723.885,00 1.433.236.110,00 1.383.555.888,00 998.432.233,00 826.958.973,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 211.912.212,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 2.766.661,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -3.514.064,00 -2.159.081,00 -1.968.442,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi