Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 1,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,08
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 10,41
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,46
Dibe Uzaklık 49,90
Piyasa Değeri (USD) 30.758.925,66
Piyasa Değeri (TL) 108.372.000,00
Özsermaye (TL) 73.986.659,00
Sermaye (TL) 6.600.000,00
Net Kar (TL) 10.406.269,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu KNFRT
Sektör Meyve suyu konsantresi, meyve püresi, domates salçası üretimi
Adres Bahçelievler Mahallesi Akabe Sokak No:1 34893 Pendik/İstanbul
Telefon 0216 5456868
Faks 0216 3408208
Web http://www.konfrut.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.12.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
11.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
30.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 26.657.940,00 44.048.311,00 39.184.624,00 27.552.064,00 11.474.775,00
Satışların Maliyeti (-) -18.698.071,00 -31.872.737,00 -28.606.147,00 -20.830.810,00 -8.427.793,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.959.869,00 12.175.574,00 10.578.477,00 6.721.254,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.959.869,00 12.175.574,00 10.578.477,00 6.721.254,00 3.046.982,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -877.907,00 -2.340.151,00 -1.646.348,00 -1.182.972,00 -660.925,00
Pazarlama Giderleri (-) -971.381,00 -1.676.990,00 -1.293.491,00 -775.269,00 -299.884,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -39.328,00 -116.746,00 -87.818,00 -62.563,00 -35.517,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.620.963,00 5.671.814,00 4.042.836,00 3.317.623,00 2.774.123,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.050.362,00 -2.528.320,00 -1.786.739,00 -809.619,00 -250.279,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.641.854,00 11.185.181,00 9.806.917,00 7.208.454,00 4.574.500,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 757,00 26.541,00 24.216,00 19.869,00 4.340,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.642.611,00 11.211.722,00 9.831.133,00 7.228.323,00 4.578.840,00
Finansman Gelirleri 23.311,00 18.584,00 12.798,00 7.513,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -857.258,00 -401.308,00 -87.691,00 -331.362,00 -82.908,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.808.664,00 10.828.998,00 9.756.240,00 6.904.474,00 4.557.617,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.250.259,00 -941.464,00 -1.562.122,00 -994.742,00 -517.947,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.124.669,00 -870.565,00 -778.525,00 -906.676,00 -520.346,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -125.590,00 -70.899,00 -783.597,00 -88.066,00 2.399,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.558.405,00 9.887.534,00 8.194.118,00 5.909.732,00 4.039.670,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.558.405,00 9.887.534,00 8.194.118,00 5.909.732,00 4.039.670,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 4.039.670,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 4.558.405,00 9.887.534,00 8.194.118,00 5.909.732,00 4.039.670,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,69 1,50 1,24 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 132.730,00 25.251,00 76.204,00 111.286,00 224.511,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 165.912,00 31.563,00 95.254,00 139.106,00 280.640,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -33.182,00 -6.312,00 -19.050,00 -27.820,00 -56.129,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 132.730,00 25.251,00 76.204,00 111.286,00 224.511,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.264.181,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.691.135,00 9.912.785,00 8.270.322,00 6.021.018,00 4.264.181,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 61.685,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 70.065.844,00 67.298.284,00 56.385.262,00 55.235.631,00 57.608.574,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 72.346,00 35.050,00 1.129.478,00 3.335.963,00 238.801,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 17.364.938,00 5.771.394,00 10.558.378,00 13.279.104,00 12.663.972,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.919.062,00 1.922.319,00 3.935.327,00 6.213.312,00 6.739.956,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.445.876,00 3.849.075,00 6.623.051,00 7.065.792,00 5.924.016,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.466.041,00 912.000,00 2.417.533,00 3.375.070,00 2.283.698,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1.680.400,00 2.499.432,00 1.604.050,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.466.041,00 912.000,00 737.133,00 875.638,00 679.648,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 44.644.969,00 55.294.291,00 37.719.908,00 32.473.276,00 39.085.458,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.105.032,00 420.345,00 604.635,00 88.979,00 162.301,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.412.518,00 4.865.204,00 3.955.330,00 2.683.239,00 0,00
ARA TOPLAM 70.065.844,00 67.298.284,00 56.385.262,00 55.235.631,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 20.643.549,00 19.411.306,00 16.732.276,00 15.720.599,00 14.675.964,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 18.696.873,00 17.415.145,00 12.514.134,00 11.518.647,00 11.086.751,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.764,00 13.890,00 8.136,00 5.685,00 8.553,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.764,00 13.890,00 8.136,00 5.685,00 8.553,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 277.500,00 167.086,00 3.870.265,00 3.169.765,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 905.986,00 1.064.759,00 339.323,00 1.026.084,00 1.088.242,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 90.709.393,00 86.709.590,00 73.117.538,00 70.956.230,00 72.284.538,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.286.495,00 16.070.119,00 4.204.500,00 4.314.463,00 7.335.473,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.819.141,00 4.451.880,00 0,00 0,00 1.283.240,00
- Banka Kredileri 7.819.141,00 4.451.880,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.979.931,00 9.328.553,00 3.448.209,00 2.143.916,00 4.351.963,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 308.129,00 1.604.982,00 57.245,00 33.766,00 955.071,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.671.802,00 7.723.571,00 3.390.964,00 2.110.150,00 3.396.892,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.422.319,00 529.345,00 150.361,00 590.525,00 251.157,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 16.220,00 1.083.972,00 365.002,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 16.220,00 1.083.972,00 365.002,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 506.176,00 906.366,00 95.581,00 5.383,00 5.564,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 519.683,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 429.370,00 853.975,00 494.129,00 384.443,00 558.864,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 51.103,00 45.085,00 44.068,00 29.291,00 26.432,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 378.267,00 808.890,00 450.061,00 355.152,00 424.750,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 129.558,00 0,00 0,00 106.224,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.436.239,00 1.343.947,00 1.259.977,00 1.238.010,00 1.302.145,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.436.239,00 1.343.947,00 1.259.977,00 1.238.010,00 1.302.145,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.436.239,00 1.343.947,00 1.259.977,00 1.238.010,00 1.302.145,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.722.734,00 17.414.066,00 5.464.477,00 5.552.473,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 73.986.659,00 69.295.524,00 67.653.061,00 65.403.757,00 63.646.920,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 73.986.659,00 69.295.524,00 67.653.061,00 65.403.757,00 63.646.920,00
Ödenmiş Sermaye 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00 6.231.348,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100,00 142.100,00 142.100,00 142.100,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 104.084,00 -28.646,00 22.307,00 57.389,00 170.614,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 104.084,00 -28.646,00 22.307,00 57.389,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 104.084,00 -28.646,00 22.307,00 57.389,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.135.035,00 2.135.035,00 2.135.035,00 2.135.035,00 1.877.969,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 54.215.687,00 44.328.153,00 44.328.153,00 44.328.153,00 44.585.219,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.558.405,00 9.887.534,00 8.194.118,00 5.909.732,00 4.039.670,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 90.709.393,00 86.709.590,00 73.117.538,00 70.956.230,00 72.284.538,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.174.344,00
- İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 107.682,00
- Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00 0,00 0,00 0,00 142.100,00
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp/Kazançlar Fonu 0,00 0,00 0,00 0,00 170.614,00