Geri Dön

KMPUR | Kimteks Poliuretan


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KMPUR
Sektör
Adres İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 İç Kapı No:6 Ümraniye/İstanbul
Telefon 0 (212) 809 15 50
Faks 0 (212) 809 15 49
Web www.kimpur.com.
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BETİ MİZRAHİ SUNDERLAND 19.091.380,00 7,85
ETEL SASON 24.711.890,00 10,17
İNNOVİS TİCARET VE DANIŞMANLIK A.Ş 14.267.932,00 5,87
İSAK İZİ MİZRAHİ 19.091.380,00 7,85
SALVO ÖZSARFATİ 17.710.000,00 7,29
TOPLAM 243.100.000,00 100,00
YUDA LEON MİZRAHİ 81.314.541,00 33,45
DİĞER 66.912.877,00 27,52
Toplam 486.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6.249.750,00 83,33
Kimpur Germany GmbH 25.000,00 100,00
Kimpur İnternational Trading Limited 100.000,00 100,00
Kimpur Rus&Cıs Limited Company 3.000.000,00 100,00
Kimpur UK Limited 100,00 100,00
Kimpur USA Corp. 10.000,00 100,00
SIA Kimpur Europe 602.019,00 74,99
Tarih Açıklama Katsayı
09.07.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.08.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
14.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.415.421.411,00 10.632.106.748,00 5.807.483.742,00 3.600.149.168,00 2.798.127.800,00
Satışların Maliyeti (-) 2.021.538.309,00 8.837.382.925,00 4.687.504.605,00 2.868.445.820,00 2.345.358.980,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 393.883.102,00 1.794.723.823,00 1.119.979.137,00 731.703.348,00 452.768.820,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 393.883.102,00 1.794.723.823,00 1.119.979.137,00 731.703.348,00 452.768.820,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 45.398.140,00 119.859.626,00 78.206.971,00 51.820.672,00 42.401.176,00
Pazarlama Giderleri (-) 104.754.967,00 363.027.671,00 192.847.048,00 122.944.590,00 97.586.994,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.074.081,00 0,00 0,00 0,00 360.373,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 398.487.274,00 1.886.061.747,00 1.109.229.659,00 945.059.239,00 188.164.770,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 305.240.962,00 1.551.758.324,00 950.645.200,00 799.185.145,00 174.742.460,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 335.902.226,00 1.646.139.949,00 1.007.509.577,00 702.812.180,00 325.842.587,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 315.358.557,00 649.707.043,00 444.608.257,00 210.735.602,00 59.474.678,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 651.260.783,00 2.295.846.992,00 1.452.117.834,00 913.547.782,00 385.317.265,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 422.320.112,00 886.815.792,00 434.245.956,00 257.466.408,00 172.790.202,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 101.036.454,00 781.400.806,00 1.017.871.878,00 656.081.374,00 60.714.673,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -252.527,00 176.487.927,00 135.282.943,00 58.280.080,00 30.764.879,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 45.590.467,00 83.610.258,00 75.593.132,00 50.090.024,00 103.048,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -45.842.994,00 92.877.669,00 59.689.811,00 8.190.056,00 30.661.831,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 101.288.981,00 604.912.879,00 882.588.935,00 597.801.294,00 29.949.794,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 101.288.981,00 604.912.879,00 882.588.935,00 597.801.294,00 29.949.794,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.372.462,00 -2.685.119,00 -87.512,00 409.226,00 -1.240.729,00
- Ana Ortaklık Payları 103.661.443,00 607.597.998,00 882.676.447,00 597.392.068,00 31.190.523,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,53 3,08 5,43 4,92 0,26
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,53 3,08 5,43 4,92 0,26
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.385.839,00 -4.772.481,00 2.241.120,00 2.617.091,00 -4.500.089,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.397.194,00 -6.583.042,00 3.202.586,00 3.271.364,00 -5.844.271,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.011.355,00 -1.810.561,00 961.466,00 654.273,00 -1.344.182,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -69.165.871,00 12.267.695,00 994.651,00 8.383.475,00 -1.178.400,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -69.165.871,00 12.267.695,00 994.651,00 8.383.475,00 -1.178.400,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -72.551.710,00 7.495.214,00 3.235.771,00 11.000.566,00 -5.678.489,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 28.737.271,00 612.408.093,00 885.824.706,00 608.801.860,00 24.271.305,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 28.737.271,00 612.408.093,00 885.824.706,00 608.801.860,00 24.271.305,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,53 3,08 5,43 4,92 0,26
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 9.168.168.277,00 8.815.715.985,00 6.484.645.694,00 5.759.245.405,00 4.512.297.612,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.096.107.730,00 1.217.157.249,00 1.056.525.582,00 826.348.329,00 568.924.185,00
Finansal Yatırımlar 2.081.217.037,00 2.072.843.278,00 1.195.188.685,00 923.850.160,00 761.355.789,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.599.279.941,00 4.366.764.847,00 3.214.837.103,00 3.067.933.282,00 2.340.728.558,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.063.281,00 35.902.568,00 10.811.705,00 10.331.268,00 7.538.089,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.583.216.660,00 4.330.862.279,00 3.204.025.398,00 3.057.602.014,00 2.333.190.469,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.664.205,00 10.012.837,00 5.864.375,00 7.501.070,00 18.090.506,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.628.370,00 8.109.373,00 4.066.035,00 3.427.766,00 10.648.682,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.035.835,00 1.903.464,00 1.798.340,00 4.073.304,00 7.441.824,00
Türev Araçlar 4.863.026,00 11.288.739,00 7.759.211,00 55.745.582,00 2.534.094,00
Stoklar 1.028.869.752,00 1.022.377.397,00 853.999.343,00 768.189.271,00 718.442.407,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 232.161.067,00 60.284.050,00 79.935.026,00 57.228.174,00 45.336.159,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971.589,00
Diğer Dönen Varlıklar 115.005.519,00 54.987.588,00 70.536.369,00 52.449.537,00 54.914.325,00
ARA TOPLAM 9.168.168.277,00 8.815.715.985,00 6.484.645.694,00 5.759.245.405,00 4.512.297.612,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.434.106.397,00 1.410.773.870,00 656.642.660,00 628.500.518,00 561.461.217,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.310.164.190,00 1.279.092.270,00 587.582.758,00 554.092.587,00 483.945.422,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 105.669.212,00 112.043.281,00 40.622.659,00 43.074.419,00 47.041.739,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 311.364,00 887.611,00 17.092.289,00 5.590.725,00 3.720,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 20.648.276,00 24.946.150,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.602.274.674,00 10.226.489.855,00 7.141.288.354,00 6.387.745.923,00 5.073.758.829,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.002.932.289,00 6.556.204.092,00 4.739.069.006,00 4.003.291.766,00 3.116.160.290,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.590.726.095,00 3.713.573.801,00 2.767.225.842,00 2.168.620.273,00 1.822.157.867,00
- Banka Kredileri 3.540.582.905,00 3.679.039.584,00 2.764.867.745,00 2.167.155.293,00 1.820.628.106,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 365.000.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.862.988.229,00 2.403.979.966,00 1.742.964.180,00 1.727.733.568,00 1.150.423.173,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 77.365,00 121.571,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.862.988.229,00 2.403.979.966,00 1.742.964.180,00 1.727.656.203,00 1.150.301.602,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.988.430,00 9.632.085,00 3.909.455,00 3.861.790,00 20.789.458,00
Diğer Borçlar 222.530,00 651.800,00 200.775,00 651.175,00 162.475,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 222.530,00 651.800,00 200.775,00 651.175,00 162.475,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 381.546.817,00 357.992.797,00 140.447.447,00 13.074.454,00 49.184.780,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.719.496,00 16.317.920,00 57.313.342,00 45.414.098,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 124.214.931,00 49.013.305,00 6.649.623,00 8.816.851,00 4.811.694,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 119.092.935,00 47.844.981,00 6.649.623,00 8.511.130,00 4.811.694,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.121.996,00 1.168.324,00 0,00 305.721,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.525.761,00 5.042.418,00 5.655.010,00 5.619.261,00 5.005.869,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 443.011.977,00 542.692.626,00 417.785.112,00 380.483.479,00 382.142.590,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 373.449.824,00 429.769.469,00 373.593.241,00 368.525.956,00 368.772.352,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.449.824,00 9.787.244,00 8.593.241,00 3.525.956,00 3.772.352,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 12.937.999,00 11.862.323,00 13.218.990,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 12.937.999,00 11.862.323,00 13.218.990,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 50.303.385,00 97.157.734,00 31.158.672,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.445.944.266,00 7.098.896.718,00 5.156.854.118,00 4.383.775.245,00 3.498.302.880,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.156.330.408,00 3.127.593.137,00 1.984.434.236,00 2.003.970.678,00 1.575.455.949,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.147.578.901,00 3.116.469.168,00 1.976.214.399,00 1.997.251.073,00 1.570.291.499,00
Ödenmiş Sermaye 243.100.000,00 243.100.000,00 243.100.000,00 121.550.000,00 121.550.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 758.790.490,00 758.790.490,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 463.855.915,00 463.855.915,00 158.381.742,00 279.931.742,00 312.271.742,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.759.895,00 61.791.815,00 141.085.807,00 141.461.778,00 136.241.583,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 45.525.894,00 48.911.733,00 141.085.807,00 141.461.778,00 136.241.583,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.563.929,00 -19.178.090,00 -3.942.009,00 -3.566.038,00 -8.786.233,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -56.285.789,00 12.880.082,00 0,00 0,00 4.186.085,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 3.914.023,00 11.302.847,00 4.186.085,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 210.944.169,00 210.944.169,00 78.261.415,00 49.013.539,00 30.047.263,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.377.986.779,00 678.862.507,00 468.794.965,00 796.599.099,00 815.565.375,00
Net Dönem Karı/Zararı 103.661.443,00 699.124.272,00 882.676.447,00 597.392.068,00 150.429.451,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.751.507,00 11.123.969,00 8.219.837,00 6.719.605,00 5.164.450,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.602.274.674,00 10.226.489.855,00 7.141.288.354,00 6.387.745.923,00 5.073.758.829,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi