Geri Dön

KLSYN | Koleksiyon Mobilya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KLSYN
Sektör
Adres Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad.No: 25 Sarıyer 34457 İSTANBUL
Telefon +90 212 363 63 63
Faks +90 212 223 48 25
Web www.koleksiyon.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYŞE MALHAN 153.212.818,00 35,51
MEHMET KORAY MALHAN 153.212.818,00 35,51
TOPLAM 431.419.816,00 100,00
DİĞER 124.994.180,00 28,98
Toplam 862.839.632,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÜYÜKDERE GAYRİMENKUL YATIRIM VE İNŞ.TİC.A.Ş. 14.489.376,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 728.742.602,00 497.773.782,00 232.275.274,00 526.605.371,00 334.253.863,00
Satışların Maliyeti (-) -281.681.046,00 -207.845.310,00 -78.646.252,00 -230.094.357,00 -156.034.606,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 447.061.556,00 289.928.472,00 153.629.022,00 296.511.014,00 178.219.257,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 447.061.556,00 289.928.472,00 153.629.022,00 296.511.014,00 178.219.257,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -51.633.328,00 -35.804.935,00 -44.507.265,00 -33.989.721,00 -64.842.204,00
Pazarlama Giderleri (-) -150.551.548,00 -99.439.595,00 -16.187.178,00 -109.825.229,00 -23.154.984,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.570.181,00 -6.153.743,00 -3.256.451,00 -2.548.665,00 -9.375.764,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.721.204,00 14.745.997,00 3.259.587,00 14.084.111,00 8.094.973,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -25.394.695,00 -14.135.851,00 -3.702.871,00 -14.334.097,00 -10.159.400,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 217.633.008,00 149.140.345,00 89.234.844,00 149.897.413,00 78.781.878,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.255.076,00 1.548.767,00 21.542,00 29.532.739,00 6.389,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 219.888.084,00 150.689.112,00 89.256.386,00 179.430.152,00 78.788.267,00
Finansman Gelirleri 21.154.021,00 7.470.963,00 2.033.159,00 4.492.694,00 5.079.538,00
Finansman Giderleri (-) -51.698.089,00 -33.634.481,00 -11.522.301,00 -65.515.331,00 -49.679.566,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 189.344.016,00 124.525.594,00 79.767.244,00 118.407.515,00 34.188.239,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -26.367.434,00 -21.024.872,00 -27.018.127,00 -17.733.292,00 -1.389.019,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -35.360.842,00 -24.898.135,00 -27.708.283,00 -12.143.785,00 -6.874.381,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.993.408,00 3.873.263,00 690.156,00 -5.589.507,00 5.485.362,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 162.976.582,00 103.500.722,00 52.749.117,00 100.674.223,00 32.799.220,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 162.976.582,00 103.500.722,00 52.749.117,00 100.674.223,00 32.799.220,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 162.976.582,00 103.500.722,00 52.749.117,00 100.674.223,00 32.799.220,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,38 0,24 0,12 0,23 0,08
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 74.349.822,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 86.748.306,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -12.398.484,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 -14.869.964,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -14.869.964,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 59.479.858,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 162.976.582,00 103.500.722,00 52.749.117,00 160.154.081,00 32.799.220,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 557.552.903,00 469.412.481,00 402.284.933,00 308.459.113,00 266.123.267,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 45.287.293,00 84.624.329,00 92.407.858,00 59.725.088,00 18.875.168,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 181.456.752,00 140.412.249,00 60.103.003,00 67.204.797,00 71.541.394,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 205.957,00 151.712,00 1.553.651,00 1.394.781,00 780.422,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 181.250.795,00 140.260.537,00 58.549.352,00 65.810.016,00 70.760.972,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.497.703,00 4.894.110,00 5.010.887,00 7.561.444,00 2.317.250,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.821.314,00 345.641,00 803.938,00 760.193,00 196.460,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.676.389,00 4.548.469,00 4.206.949,00 6.801.251,00 2.120.790,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 224.637.957,00 155.644.704,00 175.547.187,00 145.635.710,00 120.929.160,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 84.306.557,00 64.277.597,00 46.092.237,00 10.225.187,00 30.479.805,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.366.641,00 19.559.492,00 23.123.761,00 18.106.887,00 21.980.490,00
ARA TOPLAM 557.552.903,00 469.412.481,00 402.284.933,00 308.459.113,00 266.123.267,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.034.096.890,00 1.006.697.665,00 990.452.947,00 980.920.925,00 819.317.598,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 412.520.369,00 412.520.369,00 412.520.369,00 412.520.369,00 383.054.628,00
Maddi Duran Varlıklar 612.560.932,00 584.658.561,00 567.982.810,00 558.432.574,00 427.497.757,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.563.401,00 8.342.236,00 8.803.214,00 9.340.659,00 8.364.649,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.563.401,00 8.342.236,00 8.803.214,00 9.340.659,00 8.364.649,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.591.649.793,00 1.476.110.146,00 1.392.737.880,00 1.289.380.038,00 1.085.440.865,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 493.267.725,00 445.571.069,00 395.396.392,00 369.219.538,00 316.293.283,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.988.773,00 82.961.326,00 54.465.116,00 39.006.529,00 56.745.930,00
- Banka Kredileri 52.988.773,00 82.961.326,00 54.465.116,00 39.006.529,00 56.745.930,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 94.329.157,00 83.259.492,00 73.573.452,00 41.507.171,00 86.355.888,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 99.369.580,00 56.378.657,00 63.345.247,00 72.046.809,00 57.204.642,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.428.309,00 0,00 495.627,00 1.393.916,00 1.101.838,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 88.941.271,00 56.378.657,00 62.849.620,00 70.652.893,00 56.102.804,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.125.204,00 23.188.572,00 37.613.818,00 16.951.814,00 11.905.603,00
Diğer Borçlar 2.550.951,00 12.891.046,00 7.728.937,00 8.880.404,00 148.569,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.480,00 8.480,00 75.261,00 5.523.733,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.542.471,00 12.882.566,00 7.653.676,00 3.356.671,00 148.569,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 184.699.512,00 164.464.406,00 120.950.364,00 177.832.415,00 90.809.001,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.773.681,00 6.405.141,00 27.708.283,00 6.028.025,00 6.874.381,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.430.867,00 9.824.620,00 8.049.259,00 5.024.930,00 5.206.809,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.494.343,00 8.184.224,00 6.372.813,00 3.823.484,00 4.306.770,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.936.524,00 1.640.396,00 1.676.446,00 1.201.446,00 900.039,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 6.197.809,00 1.961.916,00 1.941.441,00 1.042.460,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 247.786.089,00 237.904.264,00 230.339.392,00 199.777.860,00 176.119.805,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 99.260.840,00 84.682.176,00 89.796.096,00 56.135.545,00 64.707.847,00
Banka Kredileri 99.260.840,00 84.682.176,00 89.796.096,00 56.135.545,00 64.707.847,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 45.799.235,00 45.375.928,00 29.514.029,00 31.922.892,00 25.637.368,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.799.235,00 45.375.928,00 29.514.029,00 31.922.892,00 25.637.368,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 102.726.014,00 107.846.160,00 111.029.267,00 111.719.423,00 85.774.590,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 741.053.814,00 683.475.333,00 625.735.784,00 568.997.398,00 492.413.088,00
Ö Z K A Y N A K L A R 850.595.979,00 792.634.813,00 767.002.096,00 720.382.640,00 593.027.777,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 850.595.979,00 792.634.813,00 767.002.096,00 720.382.640,00 593.027.777,00
Ödenmiş Sermaye 431.419.816,00 431.419.816,00 431.419.816,00 431.419.816,00 431.419.816,00
Sermaye Düzeltme Farkları 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 155.216.306,00 155.216.306,00 155.216.306,00 155.216.306,00 95.736.448,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 155.216.306,00 155.216.306,00 155.216.306,00 155.216.306,00 95.736.448,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.637.147,00 -12.637.147,00 -12.637.147,00 -12.637.147,00 -2.718.360,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.950.569,00 10.950.569,00 6.853.845,00 6.853.845,00 6.853.846,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 73.395.905,00 73.395.905,00 91.869.835,00 -8.804.388,00 -8.804.391,00
Net Dönem Karı/Zararı 162.976.582,00 103.500.722,00 52.749.117,00 100.674.223,00 32.799.220,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.591.649.793,00 1.476.110.146,00 1.392.737.880,00 1.289.380.038,00 1.085.440.865,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi